Piratpartiets mötesplattform


< DöljPiratpartiets vårmöte 2017
Mötesklocka   


 • Dagordning
 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Mötets behörighet
 • 3. Fastställande av mötesordning
 • 4. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalt mötespresidium
 • 5. Val av två justerare
 • 6. Godkännande av voteringsordningen
 • 7. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse
 • 8. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse
 • 9. Revisionsberättelse för det föregående året
 • 10. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse
 • 11. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
  • 11a 2014 års partistyrelses ekonomiska berättelse
  • 11b Revisionsberättelse för 2014
  • 11c Frågan om ansvarsfrihet för 2014 års partistyrelse
 • 12. Propositioner
  • 13. Motioner
   • Stadgar
    • Politik
     • Övrigt
     • 14. Eventuella fyllnadsval
     • 15. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
     • 14. Mötets avslutande

     • Ordningsfrågor
     • Dokument
     • Reservationer
     • Ordet är fritt
     Stängt ämne
      
     Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
       (#1) Gammal
     Rick Falkvinge Inte uppkopplad
      
     Rick Falkvinges avatar
      
     Inlägg: 4 227
     Reg.datum: Dec 2005
     Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-03, 17:00

     Citat:
     Daniel Svensson (2010-Mar-03)Ett med mina ögon sett bättre alternativ, än att involvera org.gruppen, är att fastställa ett styrdokument som valberedningen åläggs att följa. Skriver man in enkla punkter som stället krav på rapportering och arbetssätt så är största problemet borta.
     +1


        
       (#2) Gammal
     dansve Inte uppkopplad
      
     Inlägg: 1 201
     Reg.datum: Feb 2009

     Länk: #196288
     Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-03, 17:14

     Citat:
     Rick Falkvinge (2010-Mar-03)
     Citat:
     willenfort (2010-Mar-03)Verkar vara ganska bra definierad med ansvarig person och allt. Styrelse och ledning har tidigare inte haft problem med att skicka uppgifter/åsikter till orggruppen så varför är det ett problem nu ?
     Det är fel i sak. Varken styrelse eller ledning har någonsin skickat något till organisationsgruppen, just för att det är ett spontanformat kluster som inte har fått något uppdrag eller mandat.
     Nu Rick är du ute på hal is. När jag var med i org.gruppen i somras blev vi ombedda att lämna våra synpunkter på lokalorganisationer och lokalval. Vårt dokument (se bifogad pdf) användes som beslutsunderlag för styrelsemötet 2009-08-10.
     Bifogade filer
     Filtyp: pdf lokalval_orggruppen_v1.pdf (131.2 KB, 179 visningar)
        
       (#3) Gammal
     SimonRosenqvist Inte uppkopplad
      
     SimonRosenqvists avatar
      
     Inlägg: 2 081
     Reg.datum: Jan 2006

     Länk: #196291
     Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-03, 17:19

     Kommentarer:

     Angående förslaget: Jag yrkar på avslag. Valberedningar fyller samma viktiga roll som alla beredande organ inför viktiga beslut. Min erfarenhet är att kompletta förslag alltid är bättre än att rösta på enskilda medlemmar, och att valberedningar är ett bra sätt att få fram genomarbetade kompletta förslag.

     Angående stadgerevidering: I helgen kommer, förutsatt att orggruppen beslutar att skicka vidare det, ett stadgeutkast läggas upp på forumet. Detta gör att det finns tio dagar på sig för medlemmar att besluta om man vill lägga motion om förslaget till medlemsmötet (alla eventuella förslag kommer så klart läggas av enskilda medlemmar). Sammanlagt blir det därför fem veckors debatt innan mötet. Jag håller med om att åtta veckor varit ännu bättre, och skulle uppenbaras stora problem med stadgeförslaget får vi självfallet avvakta.

     Angående valberedning: Orggruppen bör ha viss status som konstituerad enligt trepiratsregeln. Skulle detta inte vara fallet går det dock enkelt att lösa genom att man uppdrar styrelsen eller ledningen att skapa gruppen formellt i samma yrkande.
       Skicka ett meddelande via Skype™ till SimonRosenqvist  
       (#4) Gammal
     Beelzebjörn Inte uppkopplad
      
     Beelzebjörns avatar
      
     Inlägg: 169
     Reg.datum: Jul 2008

     Länk: #196292
     Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-03, 17:21

     Citat:
     Qer (2010-Mar-03)
     Citat:
     Rick Falkvinge (2010-Mar-03)Däremot upplever jag att systemet som sådant sätter alldeles för mycket inflytande i händerna på en liten grupp.
     Som jag ser det så kommer det här fortsätta vara ett problem, valberedning eller ej. Det största felet här är helt enkelt att så få är med och röstar, alltså är jag rädd för att om valberedningen skrotas så blir problemet med att en liten grupp bestämmer större, inte mindre.
    • (min fetning)


    • Huvudet på spiken.
        
       (#5) Gammal
     Jacob Hallén Inte uppkopplad
      
     Inlägg: 308
     Reg.datum: Jun 2009

     Länk: #196299
     Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-03, 17:34

     1. Jag ogillar starkt de personangrepp och anklagelser om dolda agendor som förekommer i den här diskussionen. Det finns ingen anledning att anta att förslaget och de kommentarer som kommer har annat syfte än att förbättra beslutsprocesserna i partiet. Vänligen framför era argument på ett trevligt, sakligt och respektfullt sätt.

     2. Rick har rätt i att valberedningar har väldigt stor makt och att den nästan alltid utövas i det fördolda. En anledning till det är att valberedningen har med människor att göra. Det är viktigt att skydda alla kandidaters integritet.

     3. Ricks motion syftar till att ta bort valberedningens makt genom att eliminera den. Flera andra har kommenterat med att det kommer att uppstå informella alternativ. Flera kommentatorer har också påpekat att det finns ett antal nackdelar med att inte ha en valberedning. Medan jag stöder Ricks tanke på att minska valberedningens makt måste jag hålla med övriga om att valberedningen behövs, för att undvika de problem som påtalats. Jag yrkar därför avlslag på motionen.

     4. Den makt som valberedningen har består av 2 delar. Den första är att den kan föra hemliga diskussioner med ett stort antal kandidater. Rata frivilliga, tillfråga andra och övertala ytterligare andra. Allt utan att det för medlemmarna framkommer hur det hela har gått till. Den andra maktfaktorn är att valberedningens förslag ofta presenteras så sent att det är omöjligt att plocka fram andra alternativ. Alltför många gånger har jag varit med om att valberedningens förslag har presenteras först då man kommer till punkten val på agendan.

     5. Makten som ligger i diskussionsdelen kan man inte göra så mycket åt. Den kommer genom att valberedningen har fått ett förtroende från medlemmarna. Syftet är att en mindre grupp ska kunna känna kandidaterna på pulsen och leverera ett genomarbetat förslag. Makten som ligger i presentationsdelen kan man däremot reducera betydligt. Genom att ställa krav på att valberedningen lämnar sitt förslag i så god tid att det finns möjlighet att arbeta fram motförslag minskar man valberedningens makt betydligt.

     Jag anser att vi ska kräva att valberedningen lägger fram sitt förslag minst 2 veckor innan årsmöte/extra stämma skall börja.

     Om jag hör stöd för den här tanken kommer jag att lägga en motion om saken.
        
       (#6) Gammal
     Andreas Bjärnemalm Inte uppkopplad
      
     Andreas Bjärnemalms avatar
      
     Inlägg: 1 139
     Reg.datum: Jan 2009

     Länk: #196308
     Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-03, 17:51

     Citat:
     Jacob Hallén (2010-Mar-03)Makten som ligger i presentationsdelen kan man däremot reducera betydligt. Genom att ställa krav på att valberedningen lämnar sitt förslag i så god tid att det finns möjlighet att arbeta fram motförslag minskar man valberedningens makt betydligt.
     Jag anser att vi ska kräva att valberedningen lägger fram sitt förslag minst 2 veckor innan årsmöte/extra stämma skall börja.
     Om jag hör stöd för den här tanken kommer jag att lägga en motion om saken.
     I det förslag som orggruppen skriver så har vi tagit hänsyn till just det här och lagt in följande rad:
     "Vid val på medlemsmöte ska valberedningens förslag vara partistyrelsen tillhanda senast tre (3) veckor innan mötet inleds och bifogas kallelsen."

     Detta just för att alla medlemmar i god tid ska kunna sätta sig in i det förslag som valberedningen lägger och även ha tid till att själva kunna lägga motförslag.
        
       (#7) Gammal
     Gustav Nipe Inte uppkopplad
      
     Gustav Nipes avatar
      
     Inlägg: 509
     Reg.datum: Jan 2006

     Länk: #196324
     Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-03, 18:18

     Jag yrkar på avslag!


     Gustav Nipe     | gustav ((punkt)) nipe ((snabel-a)) piratpartiet .se |
        
       (#8) Gammal
     Jan Lindgren Inte uppkopplad
      
     Jan Lindgrens avatar
      
     Inlägg: 806
     Reg.datum: Jan 2006

     Länk: #196348
     Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-03, 19:31

     Citat:
     Rick Falkvinge (2010-Mar-02)

     Jag yrkar följande sex att-satser var för sig till årsmötet 2010:
     att denna motion behandlas före val till styrelse (ordningsfråga som tar prioritet);
     att utfallet av denna motion, vid bifall av minst en av att-satserna tre till sex, direktjusteras för att ta omedelbar effekt på pågående årsmöte (ordningsfråga som tar prioritet);
     att årsmötet betraktar valberedningens 2009 förslag som en nominering från vilken medlem som helst, och därigenom inte ger det ordningsstatus som huvudförslag;
     att årsmötet väljer att tillsätta en styrelse genom direktomröstning bland alla medlemmar enligt principen 10 dagars kandidering, 10 dagars utfrågning och 10 dagars direktval, där Schulzeomröstning avgör och där två parallella omröstningar ska hållas, en för att ranka kandidater och en för att avgöra styrelsens storlek (där alla möjliga kombinationer finns som alternativ), så att de två voteringarna kombinerade ger kombinationen av ledamöter och suppleanter, och att denna omröstning ska löpa från 1 maj till 30 maj; fram till dess agerar 2009 års styrelse interimistiskt; årsmötet väljer alltså att inte tillsätta en ny styrelse på årsmötet utan delegerar beslutet till en direkt medlemsomröstning där alla kandidater rankas fritt;
     att årsmötet byter stadgans §17 i sin helhet till följande lydelse:
     Som sittande i valberedningen så tänker jag inte gå in och svara allt för mycket på det som står i originalposten, men jag vill ändå få göra några kommentarer.

     Jag har inga problem med att vi som parti ändrar våra stadgar eller ändrar våra arbetssätt - det är bara bra då det innebär att vi utvecklas och inte stagnerar. Sen om det här är rätt ändringar, det är en annan sak som jag inte tänker gå in på.

     Men

     Som sittandes i valberedningen och som nån som lagt ner förbannat jävla mycket arbete på att få till ett bra förslag så känns det fruktansvärt surt att det kommer ett förslag som innebär att vårt mandat förändras precis innan årsmötet. Hade ändringen gällt nästa årsmöte så hade det varit en annan sak, men när det gäller det årsmötet som kommer... Inte kul.


     Citat:
     Rick Falkvinge (2010-Mar-02)

     Det förekommer att valberedningens förslag röstas ned på årsmötet, men i praktiken är det mycket sällsynt och det är i praktiken de som bestämmer.
     Det där kanske stämmer i andra organisationer, men inte riktigt så bra i vår.

     När det gäller 2006 års årsmöte så blev det följande resultat:
     Styrelse - Valberedningens förslag vann
     Valberedning - Valberedningen la inget förslag utan nomineringar skedde under mötets gång
     Revisor - Valberedningens förslag vann

     Årsmöte 2007:
     Styrelse - Fanns bara ett förslag, valberedningens
     Valberedning - Valberedningens förslag förlorade
     Revisorer - Fanns bara ett förslag, valberedningens

     Årsmöte 2008:
     Styrelse - Fanns bara ett förslag, valberedningens
     Valberedning - Fanns bara ett förslag, valberedningens
     Revisorer - Fanns bara ett förslag, valberedningens

     Årsmöte 2009 (räknar in resultatet från medlemsmötet på hösten):
     Styrelse - Valberedningens förslag vann
     Valberedning - Valberedningens förslag förlorade
     Revisorer - Valberedningens förslag förlorade (lite annorlunda omröstning men här hittar du nomineringarna)


     Om man räknar ihop det blir det följande statistik:
     Valberedningens förslag vann: 3
     Valberedningens förslag förlorade: 3
     Fanns bara valberedningens förslag: 5

     Om man ser till de gånger som valberedningen faktiskt har haft ett motförslag så har det vunnit 50% av gångerna på våra möten. Om man räknar de gånger som valberedningens förslag var det enda så vinner valberedningen 73% av gångerna.

     Sen kan man fundera lite på vad som hade hänt de gånger valberedningen vann på walk over om deras förslag inte hade funnits?


     ------------------------------------------------------------------------------------
     Avgående Partisekreterare - Nyvald sammankallande i partistyrelsen

     Kandiderar till riksdagslistan - utfrågningstråd

     Aktivism räcker inte - Varför Piratpartiet behövs, av Christian Engström
        
       (#9) Gammal
     J. C. Inte uppkopplad
      
     Inlägg: 176
     Reg.datum: Oct 2008

     Länk: #196359
     Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-03, 20:08

     Citat:
     Rick Falkvinge (2010-Mar-03)
     Citat:
     willenfort (2010-Mar-03)Verkar vara ganska bra definierad med ansvarig person och allt. Styrelse och ledning har tidigare inte haft problem med att skicka uppgifter/åsikter till orggruppen så varför är det ett problem nu ?
     Det är fel i sak. Varken styrelse eller ledning har någonsin skickat något till organisationsgruppen, just för att det är ett spontanformat kluster som inte har fått något uppdrag eller mandat.
     Jag vet att det redan tagits upp, men jag hittade ett till ledningsprotokoll där org-gruppen nämndes:

     "Det konstaterades att vi behöver mandattider för funktionärer och frågan skickas via Mårten till org-gruppen

     http://forum.piratpartiet.se/Topic167744-529-1.aspx
        
       (#10) Gammal
     janolov Inte uppkopplad
      
     Inlägg: 42
     Reg.datum: Feb 2009

     Länk: #196362
     Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-03, 20:19

     Självklart avslag för detta stadgevidriga förslag!

     Under alla år jag suttit i olika styrelser har jag aldrig varit med om något så befängt som ett förslag om att åsidosätta stadgarna vid sittande årsmöte. Och det kommer från vår ordförande, en beklämmande demokratisk fadäs.

     En bra sammansatt valberedning som kommer med ett genomarbetat förslag är ovärderlig för organisationen. När valberedningen gjort ett bra jobb får man en väl fungerande styrelse, det kan inget annat system ersätta. Naturligtvis måste man vara lika noga med vilka som väljs till valberedningen som med de som väljs till styrelsen om valberedningens arbete skall fungera och bli framgångsrikt.

     Sammanfattningsvis: Ett befängt förslag som hör hemma i papperskorgen. Men tråden var mycket underhållande, har inte skrattat så hjärtligt på länge.

     Ha det bra allihop och glöm inte att vi har ett annat val att vinna i år!

     /Jan-Olov
        
     Stängt ämne
     Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
     Sök i det här ämnet:

     Avancerad sökning
     Visningsalternativ

     Regler för att posta
     Du får inte posta nya ämnen
     Du får inte posta svar
     Du får inte posta bifogade filer
     Du får inte redigera dina inlägg

     BB-kod är
     Smilies är
     [IMG]-kod är
     HTML-kod är av


     Liknande ämnen
     Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
     Personval FuriousRage Övrig diskussion 3 2009-05-21 14:13
     Direktdemokrati Denieru Övrig piratpolitik 10 2009-04-10 18:11
     Krav på personval agnesson Övrig piratpolitik 3 2008-06-24 09:12
     DRM-förbud och personval GustafB Gästskriverier (på svenska) (STÄNGD) 5 2006-09-04 02:47
     Personval och STIM... Trizt Övrig diskussion 5 2006-01-06 00:15     Powered by vBulletin® Version 3.8.5
     Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
     Svensk översättning av: Anders Pettersson
     vBulletin Skin developed by: vBStyles.com