Piratpartiets mötesplattform


Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005
Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-03, 16:00

Citat:
Daniel Svensson (2010-Mar-03)Ett med mina ögon sett bättre alternativ, än att involvera org.gruppen, är att fastställa ett styrdokument som valberedningen åläggs att följa. Skriver man in enkla punkter som stället krav på rapportering och arbetssätt så är största problemet borta.
+1


   
  (#2) Gammal
dansve Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 201
Reg.datum: Feb 2009

Länk: #196288
Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-03, 16:14

Citat:
Rick Falkvinge (2010-Mar-03)
Citat:
willenfort (2010-Mar-03)Verkar vara ganska bra definierad med ansvarig person och allt. Styrelse och ledning har tidigare inte haft problem med att skicka uppgifter/åsikter till orggruppen så varför är det ett problem nu ?
Det är fel i sak. Varken styrelse eller ledning har någonsin skickat något till organisationsgruppen, just för att det är ett spontanformat kluster som inte har fått något uppdrag eller mandat.
Nu Rick är du ute på hal is. När jag var med i org.gruppen i somras blev vi ombedda att lämna våra synpunkter på lokalorganisationer och lokalval. Vårt dokument (se bifogad pdf) användes som beslutsunderlag för styrelsemötet 2009-08-10.
Bifogade filer
Filtyp: pdf lokalval_orggruppen_v1.pdf (131.2 KB, 206 visningar)
   
  (#3) Gammal
SimonRosenqvist Inte uppkopplad
 
SimonRosenqvists avatar
 
Inlägg: 2 081
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #196291
Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-03, 16:19

Kommentarer:

Angående förslaget: Jag yrkar på avslag. Valberedningar fyller samma viktiga roll som alla beredande organ inför viktiga beslut. Min erfarenhet är att kompletta förslag alltid är bättre än att rösta på enskilda medlemmar, och att valberedningar är ett bra sätt att få fram genomarbetade kompletta förslag.

Angående stadgerevidering: I helgen kommer, förutsatt att orggruppen beslutar att skicka vidare det, ett stadgeutkast läggas upp på forumet. Detta gör att det finns tio dagar på sig för medlemmar att besluta om man vill lägga motion om förslaget till medlemsmötet (alla eventuella förslag kommer så klart läggas av enskilda medlemmar). Sammanlagt blir det därför fem veckors debatt innan mötet. Jag håller med om att åtta veckor varit ännu bättre, och skulle uppenbaras stora problem med stadgeförslaget får vi självfallet avvakta.

Angående valberedning: Orggruppen bör ha viss status som konstituerad enligt trepiratsregeln. Skulle detta inte vara fallet går det dock enkelt att lösa genom att man uppdrar styrelsen eller ledningen att skapa gruppen formellt i samma yrkande.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till SimonRosenqvist  
  (#4) Gammal
Beelzebjörn Inte uppkopplad
 
Beelzebjörns avatar
 
Inlägg: 169
Reg.datum: Jul 2008

Länk: #196292
Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-03, 16:21

Citat:
Qer (2010-Mar-03)
Citat:
Rick Falkvinge (2010-Mar-03)Däremot upplever jag att systemet som sådant sätter alldeles för mycket inflytande i händerna på en liten grupp.
Som jag ser det så kommer det här fortsätta vara ett problem, valberedning eller ej. Det största felet här är helt enkelt att så få är med och röstar, alltså är jag rädd för att om valberedningen skrotas så blir problemet med att en liten grupp bestämmer större, inte mindre.
 • (min fetning)


 • Huvudet på spiken.
     
    (#5) Gammal
  Jacob Hallén Inte uppkopplad
   
  Inlägg: 313
  Reg.datum: Jun 2009

  Länk: #196299
  Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-03, 16:34

  1. Jag ogillar starkt de personangrepp och anklagelser om dolda agendor som förekommer i den här diskussionen. Det finns ingen anledning att anta att förslaget och de kommentarer som kommer har annat syfte än att förbättra beslutsprocesserna i partiet. Vänligen framför era argument på ett trevligt, sakligt och respektfullt sätt.

  2. Rick har rätt i att valberedningar har väldigt stor makt och att den nästan alltid utövas i det fördolda. En anledning till det är att valberedningen har med människor att göra. Det är viktigt att skydda alla kandidaters integritet.

  3. Ricks motion syftar till att ta bort valberedningens makt genom att eliminera den. Flera andra har kommenterat med att det kommer att uppstå informella alternativ. Flera kommentatorer har också påpekat att det finns ett antal nackdelar med att inte ha en valberedning. Medan jag stöder Ricks tanke på att minska valberedningens makt måste jag hålla med övriga om att valberedningen behövs, för att undvika de problem som påtalats. Jag yrkar därför avlslag på motionen.

  4. Den makt som valberedningen har består av 2 delar. Den första är att den kan föra hemliga diskussioner med ett stort antal kandidater. Rata frivilliga, tillfråga andra och övertala ytterligare andra. Allt utan att det för medlemmarna framkommer hur det hela har gått till. Den andra maktfaktorn är att valberedningens förslag ofta presenteras så sent att det är omöjligt att plocka fram andra alternativ. Alltför många gånger har jag varit med om att valberedningens förslag har presenteras först då man kommer till punkten val på agendan.

  5. Makten som ligger i diskussionsdelen kan man inte göra så mycket åt. Den kommer genom att valberedningen har fått ett förtroende från medlemmarna. Syftet är att en mindre grupp ska kunna känna kandidaterna på pulsen och leverera ett genomarbetat förslag. Makten som ligger i presentationsdelen kan man däremot reducera betydligt. Genom att ställa krav på att valberedningen lämnar sitt förslag i så god tid att det finns möjlighet att arbeta fram motförslag minskar man valberedningens makt betydligt.

  Jag anser att vi ska kräva att valberedningen lägger fram sitt förslag minst 2 veckor innan årsmöte/extra stämma skall börja.

  Om jag hör stöd för den här tanken kommer jag att lägga en motion om saken.
     
    (#6) Gammal
  Andreas Bjärnemalm Inte uppkopplad
   
  Andreas Bjärnemalms avatar
   
  Inlägg: 1 238
  Reg.datum: Jan 2009

  Länk: #196308
  Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-03, 16:51

  Citat:
  Jacob Hallén (2010-Mar-03)Makten som ligger i presentationsdelen kan man däremot reducera betydligt. Genom att ställa krav på att valberedningen lämnar sitt förslag i så god tid att det finns möjlighet att arbeta fram motförslag minskar man valberedningens makt betydligt.
  Jag anser att vi ska kräva att valberedningen lägger fram sitt förslag minst 2 veckor innan årsmöte/extra stämma skall börja.
  Om jag hör stöd för den här tanken kommer jag att lägga en motion om saken.
  I det förslag som orggruppen skriver så har vi tagit hänsyn till just det här och lagt in följande rad:
  "Vid val på medlemsmöte ska valberedningens förslag vara partistyrelsen tillhanda senast tre (3) veckor innan mötet inleds och bifogas kallelsen."

  Detta just för att alla medlemmar i god tid ska kunna sätta sig in i det förslag som valberedningen lägger och även ha tid till att själva kunna lägga motförslag.
     
    (#7) Gammal
  Gustav Nipe Inte uppkopplad
   
  Gustav Nipes avatar
   
  Inlägg: 509
  Reg.datum: Jan 2006

  Länk: #196324
  Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-03, 17:18

  Jag yrkar på avslag!


  Gustav Nipe  | gustav ((punkt)) nipe ((snabel-a)) piratpartiet .se |
     
    (#8) Gammal
  Jan Lindgren Inte uppkopplad
   
  Jan Lindgrens avatar
   
  Inlägg: 806
  Reg.datum: Jan 2006

  Länk: #196348
  Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-03, 18:31

  Citat:
  Rick Falkvinge (2010-Mar-02)

  Jag yrkar följande sex att-satser var för sig till årsmötet 2010:
  att denna motion behandlas före val till styrelse (ordningsfråga som tar prioritet);
  att utfallet av denna motion, vid bifall av minst en av att-satserna tre till sex, direktjusteras för att ta omedelbar effekt på pågående årsmöte (ordningsfråga som tar prioritet);
  att årsmötet betraktar valberedningens 2009 förslag som en nominering från vilken medlem som helst, och därigenom inte ger det ordningsstatus som huvudförslag;
  att årsmötet väljer att tillsätta en styrelse genom direktomröstning bland alla medlemmar enligt principen 10 dagars kandidering, 10 dagars utfrågning och 10 dagars direktval, där Schulzeomröstning avgör och där två parallella omröstningar ska hållas, en för att ranka kandidater och en för att avgöra styrelsens storlek (där alla möjliga kombinationer finns som alternativ), så att de två voteringarna kombinerade ger kombinationen av ledamöter och suppleanter, och att denna omröstning ska löpa från 1 maj till 30 maj; fram till dess agerar 2009 års styrelse interimistiskt; årsmötet väljer alltså att inte tillsätta en ny styrelse på årsmötet utan delegerar beslutet till en direkt medlemsomröstning där alla kandidater rankas fritt;
  att årsmötet byter stadgans §17 i sin helhet till följande lydelse:
  Som sittande i valberedningen så tänker jag inte gå in och svara allt för mycket på det som står i originalposten, men jag vill ändå få göra några kommentarer.

  Jag har inga problem med att vi som parti ändrar våra stadgar eller ändrar våra arbetssätt - det är bara bra då det innebär att vi utvecklas och inte stagnerar. Sen om det här är rätt ändringar, det är en annan sak som jag inte tänker gå in på.

  Men

  Som sittandes i valberedningen och som nån som lagt ner förbannat jävla mycket arbete på att få till ett bra förslag så känns det fruktansvärt surt att det kommer ett förslag som innebär att vårt mandat förändras precis innan årsmötet. Hade ändringen gällt nästa årsmöte så hade det varit en annan sak, men när det gäller det årsmötet som kommer... Inte kul.


  Citat:
  Rick Falkvinge (2010-Mar-02)

  Det förekommer att valberedningens förslag röstas ned på årsmötet, men i praktiken är det mycket sällsynt och det är i praktiken de som bestämmer.
  Det där kanske stämmer i andra organisationer, men inte riktigt så bra i vår.

  När det gäller 2006 års årsmöte så blev det följande resultat:
  Styrelse - Valberedningens förslag vann
  Valberedning - Valberedningen la inget förslag utan nomineringar skedde under mötets gång
  Revisor - Valberedningens förslag vann

  Årsmöte 2007:
  Styrelse - Fanns bara ett förslag, valberedningens
  Valberedning - Valberedningens förslag förlorade
  Revisorer - Fanns bara ett förslag, valberedningens

  Årsmöte 2008:
  Styrelse - Fanns bara ett förslag, valberedningens
  Valberedning - Fanns bara ett förslag, valberedningens
  Revisorer - Fanns bara ett förslag, valberedningens

  Årsmöte 2009 (räknar in resultatet från medlemsmötet på hösten):
  Styrelse - Valberedningens förslag vann
  Valberedning - Valberedningens förslag förlorade
  Revisorer - Valberedningens förslag förlorade (lite annorlunda omröstning men här hittar du nomineringarna)


  Om man räknar ihop det blir det följande statistik:
  Valberedningens förslag vann: 3
  Valberedningens förslag förlorade: 3
  Fanns bara valberedningens förslag: 5

  Om man ser till de gånger som valberedningen faktiskt har haft ett motförslag så har det vunnit 50% av gångerna på våra möten. Om man räknar de gånger som valberedningens förslag var det enda så vinner valberedningen 73% av gångerna.

  Sen kan man fundera lite på vad som hade hänt de gånger valberedningen vann på walk over om deras förslag inte hade funnits?


  ------------------------------------------------------------------------------------
  Avgående Partisekreterare - Nyvald sammankallande i partistyrelsen

  Kandiderar till riksdagslistan - utfrågningstråd

  Aktivism räcker inte - Varför Piratpartiet behövs, av Christian Engström
     
    (#9) Gammal
  J. C. Inte uppkopplad
   
  Inlägg: 176
  Reg.datum: Oct 2008

  Länk: #196359
  Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-03, 19:08

  Citat:
  Rick Falkvinge (2010-Mar-03)
  Citat:
  willenfort (2010-Mar-03)Verkar vara ganska bra definierad med ansvarig person och allt. Styrelse och ledning har tidigare inte haft problem med att skicka uppgifter/åsikter till orggruppen så varför är det ett problem nu ?
  Det är fel i sak. Varken styrelse eller ledning har någonsin skickat något till organisationsgruppen, just för att det är ett spontanformat kluster som inte har fått något uppdrag eller mandat.
  Jag vet att det redan tagits upp, men jag hittade ett till ledningsprotokoll där org-gruppen nämndes:

  "Det konstaterades att vi behöver mandattider för funktionärer och frågan skickas via Mårten till org-gruppen

  http://forum.piratpartiet.se/Topic167744-529-1.aspx
     
    (#10) Gammal
  janolov Inte uppkopplad
   
  Inlägg: 42
  Reg.datum: Feb 2009

  Länk: #196362
  Standard RE: A1. Motion om direktdemokrati vid personval - 2010-03-03, 19:19

  Självklart avslag för detta stadgevidriga förslag!

  Under alla år jag suttit i olika styrelser har jag aldrig varit med om något så befängt som ett förslag om att åsidosätta stadgarna vid sittande årsmöte. Och det kommer från vår ordförande, en beklämmande demokratisk fadäs.

  En bra sammansatt valberedning som kommer med ett genomarbetat förslag är ovärderlig för organisationen. När valberedningen gjort ett bra jobb får man en väl fungerande styrelse, det kan inget annat system ersätta. Naturligtvis måste man vara lika noga med vilka som väljs till valberedningen som med de som väljs till styrelsen om valberedningens arbete skall fungera och bli framgångsrikt.

  Sammanfattningsvis: Ett befängt förslag som hör hemma i papperskorgen. Men tråden var mycket underhållande, har inte skrattat så hjärtligt på länge.

  Ha det bra allihop och glöm inte att vi har ett annat val att vinna i år!

  /Jan-Olov
     
  Stängt ämne
  Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
  Sök i det här ämnet:

  Avancerad sökning
  Visningsalternativ

  Regler för att posta
  Du får inte posta nya ämnen
  Du får inte posta svar
  Du får inte posta bifogade filer
  Du får inte redigera dina inlägg

  BB-kod är
  Smilies är
  [IMG]-kod är
  HTML-kod är av


  Liknande ämnen
  Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
  Personval FuriousRage Övrig diskussion 3 2009-05-21 13:13
  Direktdemokrati Denieru Övrig piratpolitik 10 2009-04-10 17:11
  Krav på personval agnesson Övrig piratpolitik 3 2008-06-24 08:12
  DRM-förbud och personval GustafB Gästskriverier (på svenska) (STÄNGD) 5 2006-09-04 01:47
  Personval och STIM... Trizt Övrig diskussion 5 2006-01-05 23:15  Powered by vBulletin® Version 3.8.5
  Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
  Svensk översättning av: Anders Pettersson
  vBulletin Skin developed by: vBStyles.com