Piratpartiets mötesplattform


Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Dexe Inte uppkopplad
 
Dexes avatar
 
Inlägg: 211
Reg.datum: Dec 2008
Standard RE: B30. Motion om att uppdatera Principprogrammet rörande varumärkesrätt - 2010-03-17, 10:31

Yrkar på bifall.


----------------------------------------------------------------
Riksdagskandidat för Piratpartiet 2010
Kandidat till kommunfullmäktige i Lund
Vice Mediaansvarig för Piratpartiet
Ordförande för Piratstudenterna i Lund

http://jacobdexe.wordpress.com - Ur ett piratideologiskt Perspektiv
  Skicka ett meddelande via MSN till Dexe  
  (#2) Gammal
JSchonning Inte uppkopplad
 
JSchonnings avatar
 
Inlägg: 14
Reg.datum: Feb 2010

Länk: #198942
Standard RE: B30. Motion om att uppdatera Principprogrammet rörande varumärkesrätt - 2010-03-17, 16:34

Citat:
Flowerboy (2010-Mar-16)
Citat:
JorgenL (2010-Mar-16)
@Flowerboy: Jag förstår inte vad du upplever för problem med motionen. Som jag ser det så är den framför allt ett yrkande om att varumärkesrätten ska ändras så att den inte kan användas mot konsumenten som köper en kopia av en Rolexklocka tex. Så som jag har uppfattat det så har det till exempel framkastat förslag i samband med ACTA om att det i princip ska göras förbjudet att inneha "förfalskningar" av märkesprodukter, dvs att det ska riktas åtgärder mot konsumenten som valt att köpa en kopia av en märkesvara.
Det är viktigt att slå fast att det inte är det som är syftet med varumärken, utan att det ska handla om att de är till för att garantera att konsumenten får det man betalar för. Det ska alltså vara förbjudet att sälja något som man påstår är CocaCola, men inte är det. Att köpa produkten ska däremot inte vara förbjudet.
I princip delar jag de uppfattningar som ligger bakom motionen, eller rättar de farhågor om en transformerad varumärkesrätt som bl a ACTA väcker.
Men det är min rätt bestämda uppfattning att problemen som finns idag är inte ett resultat av varumärkesrätten utan av de andra immaterielrätterna. Däremot så skulle en utökad varumärkesrätt mycket väl kunna bli ett mycket otäckt problem.
Idémässigt finns det redan problem med varumärkesrätten i förhållande till konsumenter. Sverige må vara ett förhållandevis nyktert land för tillfället, men den svenska rätten är inte isolerad från den europeiska eller för den delen internationell rätt.

Citat:
Den första sortens varumärke är egentligen en helt värdelös typ av varumärken, det enda värdet av registreringen är att man kan använda ägandet av varumärket som ett defensivt instrument för att hindra andra att använda varumärket. Skulle någon kopiera ett sånt här varumärke så inträffar ingen skada för någon.
Va?

Citat:
I princip alla direkta problem som finns med varumärken, eller kan komma att finnas, uppkommer därför att varumärken av den första typen tillerkänns samma skydd och rättigheter som varumärken av den andra typen. Riktigt illa blir det när man förväxlar de båda typerna och tror att värdet hos den andra typen av varumärken uppkommer genom det juridiska skydd som den första typen erhåller.
Citat:
a. Det juridiska skyddet för endast registrerade varumärken avskaffas och lagstiftningen görs om så att allt varumärkesskydd kopplas till inarbetning på marknaden.
En registrering är värdefull för ägaren eftersom denne då kan förlita sig på att han kan åtnjuta rättsligt skydd för sitt varumärke. En registrering skapar incitament för att bygga på ett varumärke, och skapa en enhetlighet. Det blir inte lika kostsamt att bygga upp ett varumärke som det skulle blivit utan möjlighet att registrera. Vidare måste man använda ett varumärke i sin näringsverksamhet för att inte riskera att förlora skyddet efter viss tid. En registrering är en god indikator för andra att de kanske ska tänka sig för en extra gång innan de själva använder ett förväxlingsbart kännetecken. Utan registrering får du en situation där man måste driva en process för att få rätt.

Jag har svårt att se att själva existensen av registrering skulle hota konsumenter. Däremot kan skyddsomfånget för varumärken, eller skyddbarheten av olika typer av kännetecken, eller ensamrätten, ha vissa sådana konsekvenser.

Citat:
En intressant aspekt på varumärken är att många företagsledningar för stora börsnoterade företag har fullständigt missförstått hur varumärken fungerar och därför förstör massor med värden hos de varumärken de kontrollerar. Det gör att aktieägarna förlorar enormt mycket pengar. Ett lysande exempel på det är hur Sony & Co förstör sina varumärken i jakten på fildelare. Samtliga punkter a,b och c ovan skulle minska värdeförstörandet kraftigt och gynna aktieägarna.
Det skulle därför vara möjligt att utöka också med en punkt d som handlar om att hindra företagsledningar att förstöra varumärkesvärden i strid med aktieägarintresset i publika bolag. Utan att en sån punkt kommer i konflikt med konsumentintresset, samhällsintresset eller grundläggande mänskliga rättigheter.
Varumärken är enbart en mindre del i en större diskussion om bolagsstyrelsens ansvar gentemot företaget och dess ägare. Punkten d skulle inte vara så bra, då det handlar om mer än bara varumärken. Bolaget och ägarna kan kräva skadestånd av styrelsen vid ekonomisk skada, och vinna framgång om styrelsen varit uppsåtlig eller oaktsam i sitt handlande. Det är en ständigt pågående diskussion om var gränsen för oaktsamhet går, för varför ska styrelsen riskera skadeståndsansvar för varje dåligt affärsbeslut de fattat? Och i vilket intresse avgör man detta? Kortsiktiga eller långsiktiga mål? Vad ligger i aktieägarnas intresse (vi äger alla aktier i olika bolag av olika anledningar)? Och vem bestämmer det? Och när vi ändå är där, varför ska bara aktieägarnas och bolagets intresse beaktas? Övriga stakeholders då? Socialt företagsansvar är ett område som varit on the rise i 10-15 år nu, och lär inte minska i betydelse. Som sagt, en lite större diskussion än bara varumärken.

Citat:
Punkterna a,b och c (även d) ovan bygger på relativt ny empirisk forskning och teoribildning kring varumärken.
Länk?
   
  (#3) Gammal
Flowerboy Inte uppkopplad
 
Inlägg: 132
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #199218
Standard Sv: RE: B30. Motion om att uppdatera Principprogrammet rörande varumärkesrätt - 2010-03-20, 03:13

Citat:
En registrering är värdefull för ägaren eftersom denne då kan förlita sig på att han kan åtnjuta rättsligt skydd för sitt varumärke.
Det kan man förledas tro, men sanningen är att många förlorar sina registrerade varumärken i rättsprocesser därför att någon annan kan visa på att de redan hade ett starkt inarbetat varumärke.

Det enda registreringen gjort är att tvinga fram en onödig rättsprocess.

Citat:
En registrering skapar incitament för att bygga på ett varumärke, och skapa en enhetlighet.
En registrering skapar inga som helst incitament för att bygga ett varumärke. Incitament för att bygga varumärken handlar i första hand om viljan att bygga starka företag.

Enhetlighet skapas inte heller genom registrering utan genom att man systematiskt arbetar med ett genomtänkt designprogram och genomtänkta varumärkespolicys.

Registrering är snarast ett problem eftersom det tenderar att låsa fast företagsledningar i ett för statiskt tänkande kring vad som är varumärket.

Citat:
Det blir inte lika kostsamt att bygga upp ett varumärke som det skulle blivit utan möjlighet att registrera.
Det blir exakt lika kostsamt oavsett om man registrerar varumärket eller inte. Att bygga ett varumärke kostar massor med tid och pengar för att inte tala om rätt attityd mot sina kunder. En registrering hjälper på inget sätt till med att sänka dessa kostnader, tvärtom så får man en extra kostnad på registreringsavgiften samt den årliga avgiften för att behålla registreringen.

Citat:
Vidare måste man använda ett varumärke i sin näringsverksamhet för att inte riskera att förlora skyddet efter viss tid. En registrering är en god indikator för andra att de kanske ska tänka sig för en extra gång innan de själva använder ett förväxlingsbart kännetecken.
Det var ju just det jag sa, inarbetning av varumärke är viktigare än registrering. Använder man inte varumärket har det inget värde och andra kan dessutom gå till domstol och försöka få varumärket upphävt. Frågan är varför de ska tvingas ha det besväret bara för att någon registrerat ett varumärke som man sen inte bryr sig om att inarbeta.

Enklaste sättet att ta reda på om någon annan redan använder ett varumärke är att gör en googlesökning. För namnbaserade varumärken ger det snabbt en klar indikation. För symboler och figurer är det lite svårare. De bildsökningstjänster som finns har så små sökdatabaser att man inte får mycket träffar. Fast det gäller likadant om man söker i ett varumärkesregister efter en symbol, chansen att man hittar en likadan symbol är minimal, även om den finns.

Citat:
Utan registrering får du en situation där man måste driva en process för att få rätt.
Det måste man ju i alla fall. Dessutom så ökar antalet möjliga scenarion där man tvingas in i rättsprocesser pga att man kan registrera varumärken som inte inarbetas.

Citat:
Jag har svårt att se att själva existensen av registrering skulle hota konsumenter.
Det är just registreringen som är det största problemet eftersom det kan användas som ett instrument att förhindra konkurrens genom att en stor aktör drar in små nystartade företag i rättsprocesser kring varumärken för att dränera de på resurser tills de lägger ner. T ex så kan man göra så att man, om man är ett stort företag, att man registrerar snarlika varumärken som de som det lilla företaget har och sen stämmer man det lilla företaget. Visserligen så förlorar man troligen processen men det spelar ingen roll för när man processat i 3 år så har det lilla företaget gått i konkurs för länge sen pga sina juristkostnader och att ledningen inte kan fokusera på att bygga upp företaget.

Och detta skadar konsumenter indirekt eftersom det blir sämre konkurrens på marknaden och innovativa produkter hindras från att etableras.

Citat:
Däremot kan skyddsomfånget för varumärken, eller skyddbarheten av olika typer av kännetecken, eller ensamrätten, ha vissa sådana konsekvenser.
Rättspraxis i de flesta länder har hitills inte varit ett problem. Däremot så görs det försök lite varstans i världen att domstolsvägen begränsa yttrandefrihet genom varumärkesrätt. Men det har inte direkt lyckats ännu.

Citat:
Varumärken är enbart en mindre del i en större diskussion om bolagsstyrelsens ansvar gentemot företaget och dess ägare. Punkten d skulle inte vara så bra, då det handlar om mer än bara varumärken. Bolaget och ägarna kan kräva skadestånd av styrelsen vid ekonomisk skada, och vinna framgång om styrelsen varit uppsåtlig eller oaktsam i sitt handlande. Det är en ständigt pågående diskussion om var gränsen för oaktsamhet går, för varför ska styrelsen riskera skadeståndsansvar för varje dåligt affärsbeslut de fattat? Och i vilket intresse avgör man detta? Kortsiktiga eller långsiktiga mål? Vad ligger i aktieägarnas intresse (vi äger alla aktier i olika bolag av olika anledningar)? Och vem bestämmer det
I många företag är varumärken den absolut största tillgång företaget äger. Det vore väl bara helt naturligt att förtydliga styrelsens och ledningens ansvar för förvaltningen av denna tillgång. Alla andra tillgångars förvaltning regleras ju i viss mån av lagstiftning. Rent praktiskt löser man sannolikt ansvaret genom att tillsätta personer med expertkunskaper kring varumärkesbyggande i företagens styrelser.

Citat:
Och när vi ändå är där, varför ska bara aktieägarnas och bolagets intresse beaktas? Övriga stakeholders då? Socialt företagsansvar är ett område som varit on the rise i 10-15 år nu, och lär inte minska i betydelse.
Socialt företagsansvar, miljöansvar, etiska regler m.m. handlar alltihop om att bygga starkare och bättre varumärken. Det är faktiskt bland de viktigaste saker man kan syssla med om man försöker bygga ett starkt varumärke. Det finns ingen motsatsställning, tvärtom.


----------------------------------------------------------------------------------------------
Kolla http://www.yimby.se/ för att lära mer om frihetlig stadsbyggnadspolitik.
   
  (#4) Gammal
Christian Engström Inte uppkopplad
 
Christian Engströms avatar
 
Inlägg: 3 206
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #199246
Standard Sv: B30. Motion om att uppdatera Principprogrammet rörande varumärkesrätt - 2010-03-20, 09:51

Jag yrkar avslag på motionen, eftersom den bygger på en missuppfattning från motionärernas sida om hur varumärkeslagstiftningen ser ut.

Varumärkesrätten ser redan ut så som motionärerna önskar.


Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Bakgrund

Varumärkesskyddet är en inskränkning av friheten i samhället som endast kan rättfärdigas där den tydligt fungerar som ett konsumentskydd.
Konsumentskydd är redan motivet bakom dagens varumärkeslagstiftning.

Citat:
Varumärkesrätten ska aldrig kunna användas för att straffa en konsument när denne köper en kopia av en märkesskyddad vara, utan endast för att skydda konsumenten från att ovetandes luras att köpa förfalskningar.
Så är det redan i dagens varumärkeslagstiftning.

Citat:
Särskilt angeläget är det att säkerställa att varumärkesskyddet aldrig kan nyttjas för att hindra eller bromsa yttrandefriheten i ickekommersiella sammanhang som t.ex. konst, samhällsdebatt eller konsumentkritik.
Så är det redan i dagens varumärkeslagstiftning.

Såväl "Finus och Pettson" som "Loranga, Mazarin och Dartanjang" är helt lagliga titlar på böcker.

Citat:
För att säkerställa ovanstående behöver dagens varumärkeslagstiftning ses över och begränsas på både nationell och internationell nivå.
Nej, lagen är redan som motionärerna vill att den ska vara.

Vilka paragrafer skulle motionärerna vilja ändra i den svenska varumärkeslagen?

Det som kan behövas är vaksamhet så att den fortsätter att efterlevas som den är skriven, och så att det inte blir någon praxisglidning i dålig riktning. Men hittills har varumärkesbranschen i huvudsak klarat av att hålla rent de senaste 20 åren, så förhoppningsvis är det ingen överhängande risk.

Citat:
Varumärkeslagstiftningen ska utgå från ett konsumentperspektiv
Precis, och det gör den som sagt redan.


/Christian
EU-parlamentariker
   
  (#5) Gammal
pv2b Inte uppkopplad
 
pv2bs avatar
 
Inlägg: 263
Reg.datum: Mar 2006

Länk: #199270
Standard Sv: B30. Motion om att uppdatera Principprogrammet rörande varumärkesrätt - 2010-03-20, 13:32

Christian,

Bakgrunden till motionen var just att uppdatera principprogrammet med en åsikt om hur varumärken ska se ut internationellt, inte i Sverige.
   
  (#6) Gammal
Christian Engström Inte uppkopplad
 
Christian Engströms avatar
 
Inlägg: 3 206
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #199282
Standard Sv: B30. Motion om att uppdatera Principprogrammet rörande varumärkesrätt - 2010-03-20, 15:22

Det är inte bara i Sverige som varumärkeslagen redan ser ut så, utan i hela världen.

Varumärkeslagstiftningen är ett av de områden som är allra mest internationellt harmoniserade, och på den här punkten är det redan så.


/Christian
EU-parlamentariker
   
  (#7) Gammal
Adrian Kristiansson Inte uppkopplad
 
Adrian Kristianssons avatar
 
Inlägg: 166
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #199328
Standard Sv: B30. Motion om att uppdatera Principprogrammet rörande varumärkesrätt - 2010-03-20, 18:10

Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Idag är vi ett parti representerat i EU-parlamentet och som sådant behöver vi en åsikt kring varumärken som ger oss en riktlinje för hur vi ska hantera frågan internationellt.
Citat:
Ursprungligen postat av Christian Engström Visa inlägg

Citat:
Varumärkesrätten ska aldrig kunna användas för att straffa en konsument när denne köper en kopia av en märkesskyddad vara, utan endast för att skydda konsumenten från att ovetandes luras att köpa förfalskningar.
Så är det redan i dagens varumärkeslagstiftning.
Antingen så ljuger tidningarna eller så är du fruktansvärt dåligt uppdaterad för att vara EU-parlamentariker. Här är i alla fall några skrämmande exempel.
Billiga kopior kan ge dryga böter
Köpte piratkopia - fick böta 95 000
Piratkopia kan stå dig dyrt


_____________________________________________
   
  (#8) Gammal
pv2b Inte uppkopplad
 
pv2bs avatar
 
Inlägg: 263
Reg.datum: Mar 2006

Länk: #199330
Standard Sv: B30. Motion om att uppdatera Principprogrammet rörande varumärkesrätt - 2010-03-20, 18:12

Förutsatt att det är på det sättet Christian säger i sitt inlägg yrkar jag på avslag av den här motionen.

Motionären bör återkomma med referenser som visar att skrivelsen behövs - det vill säga visar på exempel på befintlig lagstiftning som är problematisk.

Om det sedan kommer problematisk lagstiftning med t.ex. ACTA (vem vet vad för slags varumärkeslagstiftning som kan komma i det avtalet, så hemligt som det är?) så behövs inte en ny skrivelse i principprogrammet för att kritisera sådana eventuella förändringar, eftersom principprogrammet redan skriver att vi är för varumärkeslagstiftning i sin nuvarande form.
   
  (#9) Gammal
pv2b Inte uppkopplad
 
pv2bs avatar
 
Inlägg: 263
Reg.datum: Mar 2006

Länk: #199334
Standard Sv: B30. Motion om att uppdatera Principprogrammet rörande varumärkesrätt - 2010-03-20, 18:16

Jamentitta, innan jag ens hann klicka på "posta" så kom det upp en referens som indikerar att det faktiskt finns befintlig lagstiftning som är problematisk. Då är bara frågan om det är varumärkeslagstiftning det är frågan om.
   
  (#10) Gammal
Flowerboy Inte uppkopplad
 
Inlägg: 132
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #199450
Standard Sv: B30. Motion om att uppdatera Principprogrammet rörande varumärkesrätt - 2010-03-21, 02:01

Citat:
Ursprungligen postat av Adrian Kristiansson Visa inlägg
Antingen så ljuger tidningarna eller så är du fruktansvärt dåligt uppdaterad för att vara EU-parlamentariker. Här är i alla fall några skrämmande exempel.
Billiga kopior kan ge dryga böter
Köpte piratkopia - fick böta 95 000
Piratkopia kan stå dig dyrt
Som det står i en faktaruta på aftonbladet artikeln ovan:

Citat:
Svenska tullens regler

Det är inte olagligt att föra in piratkopierade varor i Sverige, men hur mycket du får föra in beror på varifrån du anländer.
Från EU-land: Du får föra in i princip hur mycket som helst, bara du kan motivera att det är för privat bruk.
Från icke-EU-land: Varor till ett värde av max 1700 kronor får föras in fritt. Alkohol och tobak räknas inte in i den summan. När varorna är värda mer än 1.700 kronor, eller om det rör sig om kommersiell verksamhet, t ex 100 st. armbandsur á 16:-, kan Tullverket ingripa om de misstänker att dessa varor gör intrång i någon immateriell rättighet. ,
Läs mer på www.tullverket.se/se/privat
Dessa regler har i princip ingenting med varumärkesrätt att göra utan är kopplade till EUs tullregler. Man har alltså smugit in en utvidgning av immaterielrätten genom att införa tull och införselregler, vilket man kan göra helt godtyckligt så länge det inte strider mot internationella handelsavtal. Och det är just denna möjlighet att gå runt immaterielrättslagstiftningen med hjälp av tullregler och handelsavtal som gör att man försöker driva igenom anti-fildelningsregler i ACTA.

Sen är just Italien som nämns i flera av artiklarna ett specialfall. I Italien har man infört speciallagstiftning och extrema bötesstraff för förfalskade märkesvaror (men det är i princip bara kopior av varor från Italienska firmor som man jagar, möjligen gäller lagen också bara Italienska märkesprodukter). Jag är tyvärr inte påläst ordentligt om hur de Italienska lagarna fungerar så jag kan inte hjälpa till att reda ut den frågan, men jag vet att det förekommit en hel del kritik som ifrågasätter om Italien ens kan ha dessa regler utan att de bryter mot EU-rätten. Notera också att Italien är en av de starkaste pådrivarna inom EU för ACTA.


----------------------------------------------------------------------------------------------
Kolla http://www.yimby.se/ för att lära mer om frihetlig stadsbyggnadspolitik.
   
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
B36. Motion om ändring av principprogrammet rörande patent Tommten Motioner rörande principprogrammet och extern politik 28 2010-04-14 09:31
A06. Motion rörande begränsning av mandatperioder Hanna Dönsberg Motioner rörande partiets stadgar 12 2010-03-23 10:00
Motion om ändring av principprogrammet rörande patent Jan Lindgren Motionsförslag 24 2010-03-06 09:09
Motion om uppdaterande av principprogrammet rörande varumärkesrätten Mab Motionsförslag 13 2010-02-22 06:01
Punkt 19 - Motion: Motion om stadgeändring rörande införandet av en värdegrund Stefan Flod Ung Pirats förbundskongress 2007 4 2007-06-15 21:13Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com