Piratpartiets mötesplattform


< DöljPiratpartiets vårmöte 2017
Mötesklocka   
Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Andreas Bjärnemalm Inte uppkopplad
 
Andreas Bjärnemalms avatar
 
Inlägg: 1 231
Reg.datum: Jan 2009
Standard Frågeställning och rekommendation från styrelsen gällande övergångsregler för införandet av de nya stadgarna - 2010-10-27, 19:27

Styrelsens ordförande har inkommit med information till mötet och därför läggs den härmed upp för mötets kännedom. Styrelsens information nedan:

Frågeställning och rekommendation från styrelsen

Som synes finns det flera olika förslag på övergångsregler. Det har en bakgrund.

Årsmötet beslutade att alla personval skulle hållas på det här mötet (förslag 1) om andraläsningen bifalls. Det ställer till med stora problem både formellt och planeringsmässigt på ett sätt som vi inte förutsåg då: hur ska en valberedning kunna arbeta utifrån att man tar på sig ett uppdrag vars parametrar kanske eller kanske inte förändras långt efter uppdraget är accepterat, och då med obefintligt varsel (till och med under sittande möte)?

Inte minst har en skrivelse inkommit från valberedningen där den i all enkelhet förklarar att den inte är redo att presentera förslag till personval enligt det uppdrag den fick på årsmötet. Det är ett mycket tungt vägande skäl att flytta fram personvalen. Denna skrivelse bifogas styrelsens rekommendation.

Vi konstaterar också att vi inte förutsåg att vi helt enkelt inte skulle vara beredda på ett styrelseval (och andra personval) vid den här tidpunkten. Valrörelsen tog all vår energi och det blir helt fel att hasta fram personval när de inte haft en sportslig chans att diskuteras och förankras. Det bäddar för stora konflikter helt i onödan att ha så bråttom med personvalen just nu.

Styrelsen beslöt därför att rekommendera medlemsmötet att anta övergångsregler -- det som här kallas övergångsregler förslag 2 -- som i stället gör personvalen på ett gemensamt vår- och årsmöte. Vårmöte enligt nya stadgarna, årsmöte enligt gamla stadgarna. Det mötet blir då den tydliga brytpunkten.

Det diskuterades också att ha ett extramöte någon gång efter nyår för att göra personvalen, innan det ordinarie vårmötet (förslag 3), men det skulle leda till två möten mer eller mindre rygg i rygg med varandra i kalendern under första kvartalet. Det blir tidsineffektivt och det finns ingen mätbar vinst i att välja styrelse på ett extrainsatt möte bara några veckor innan det ordinarie mötet, resonerade styrelsen. Det logiska är då att ta allt på ett möte.

Styrelsen rekommenderar alltså mötet att välja övergångsregler förslag 2.

Som styrelsens 2010 ordförande,
Rick Falkvinge


Bilaga: två brev från valberedning till styrelse.
-----


Brev 1 från valberedning till styrelse. Inkom inför styrelsebeslut om rekommendationen ovan.


Beredning av valärenden för medlemsmöte hållet senast den 1/11

Valberedningen är av åsikten att den, givet förutsättningarna, inte kan fullgöra sin uppgift och bereda beslutet styrelseval.

Tidsupplägget innebär att valberedningen, efter riksdagsvalet haft mindre än en och en halv månad på sig att bereda ärendet - diskutera prioriteringar och arbetsordning internt inom gruppen, utlysa nominieringstid, ge utrymme för nomineringar, avhålla intervjuer samt fatta beslut. Detta skall utöver den korta tiden dessutom göras innan partiet på något sätt hunnit utvärdera valrörelsen och såväl styrelsens roll i den samma som eventuella kandidaters.

Först en månad före medlemsmötet kommer styrelsen dessutom fatta beslut om övergångsregler, vilka är av vikt för valberedningsarbetet.

Det är därför valberedningens åsikt och förslag till medlemsmötet, via styrelsen, att val till styrelse bör skjutas upp till ett medlemsmöte efter årsskiftet då ärendet kunnat beredas på ett ansvarsfullt sätt och valen i större utsträckning kan grunda sig på de kompetensbehov som partiet kan anses ha.

Som parentes vill vi uppmärksamma medlemsmötet och styrelsen på att premissen för de som tillfrågades om arbete i valberedningen var att medlemsmöte hålls på våren och att arbetet således skulle sträcka sig över ungefär ett år. På medlemsmötet fattates dock beslut som innebär att stadgebeslut såväl som styrelseval skall genomföras före 1/11 2010 vilket ur valberedningsperspektiv inte är genomförbart.


Valberedningen 2010/11

genom

Sophia Blomqvist
sammankallande
-----


Brev 2 från valberedning till styrelse. Kompletterar det tidigare brevet och inkom den 18 oktober.


Till det extrainsatta mötet för Piratpartiet oktober 2010

Med anledning av det beslut som fattats under årsmtet 2010 samt de oklarheter som föreligger därav och i kombination med de stadgar som vid dags dato gäller samt de som eventuellt kommer att gälla från det extrainsatta medlemsmötet i oktober 2010 ber vi medlemsmötet klargöra några punkter.


Bakgrund

Valberedningens ledamöter tillfrågades enligt premissen att de skulle tillträda vid årsmötet våren 2010 och bereda valen för årsmtet våren 2011, då mandaten för flera av styrelseledamöterna löper ut. Detta var vad vi tillfrågades om och accepterade. Jag vill här också passa på att påpeka att de idag (och då) gällande stadgarna säger att valberedningen bereder val vid årsmte, vilket enligt stadgarna skiljer sig från medlemsmöte, vilket är benämningen på mellan årsmöten sammankallade extra medlemsmöten.

17 VALBEREDNING
Valberedning skall best av minst tre ledamöter som väljs på årsmtet. Valberedningens ledamöter ska förbereda alla förekommande personval inför det årsmöte, som följer på det, där de själva väljs. Valberedare ska arbeta under beaktande av de i 5 angivna direktiven över de grundläggande principerna. Valberedningens ledamöter får inte nominera sig själva i de personval som avses i föregende stycke. Valberedningen skall lägga fram sitt förslag på årsmötet.


Under sensommaren uppmärksammades vi på att vårt uppdrag förändrats under årsmötet och att vi förväntades bereda valen till ett möte, som ej fastställts i tid, men som skulle hållas under hösten före november månad.

Vi informerades också (på informell väg, som alltid) om att styrelsen förväntades besluta om övergångsregler. Denna information var antingen felaktig, eller så har styrelsen ändrat sig under vägens gång.


Problemformulering

1. Valberedningens uppdrag och mandatperiod:
Nuvarande stadgar: Anger att valberedningens uppdrag och mandatperiod löper mellan två årsmöten (vilket i stadgarna skiljs från de extrainsatta sammanträden som omnämns medlemsmöte). Formellt gör detta att valberedningen saknar uppdrag inför det kommande medlemsmötet som i nu gällande stadgans terminologi är just ett medlemsmöte. Det kan argumenteras att årsmtet i de flesta fall har rätt att trumfa stadgarna, men det vore då anständigt att först efterhöra om de kandidaturer till valberedningen vars uppdrag påverkas kvarstår.

Enligt de stadgar som eventuellt kommer att gälla efter medlemsmötet i höst är nästa årsmöte med valförfarande det som hålls hösten 2011. Som vi uppfattar årsmötet 2010 års intention förväntas vi bereda val till medlemsmötet 2010, trots att detta står i strid med de stadgar vi valdes under och som ännu gäller. Vi uppfattar också att intentionen var att beredandet skall ske i enlighet med de framtida stadgarna, och på mycket oklar grund eftersom vi då inte vet när ledamöterna förväntas tillträda då nu gällande stadgar på vilka pågående mandat vilar och de mandat vi förväntas bereda som vilar på de nyantagna stadgarna inte är eniga i punkt för avslut och tillträde. Vidare har vi fått intrycket av att går inte stadgarna igenom den andra läsningen förväntas vi ånyo bereda valen, men då till årsmöte våren 2011 i enlighet med de nu gällande stadgarna. Samma stadgar anger att vårt uppdrag löper till dess att vi berett val till nästkommande årsmöte, vilket då får anses vara det medlemsmöte då stadgarna i detta scenario ej antagits i den andra läsningen?

Valberedningen anser sig inte kunna arbeta ledda av stadgar som kan komma att antas som grund, utan måste arbeta under nu gällande stadgar. Ur en demokratisk aspekt finns en orsak till att stadgar skall antas vid konsekutiva möten och denna princip förfelas om man redan efter en första läsning låter stadgarna i praktiken träda i bruk. För att uttrycka sig milt - uppdraget är ytterst oklart och skiljer sig mer än en aning från det vi accepterat och vad vi med gällande stadga som grund hade fog att anta.


2. Styrelsens mandatperiod
Styrelsen väljs enligt nu gällande stadgar på årsmöte (ej medlemsmöte) och för tiden in till nästa årsmöte (alternativt årsmöte mellan 1 och 3 år fram). De nu tjänstgörande styrelseledamöterna har allts inte valts för en period kopplad till verksamhetsåret, till skillnad från de som väljs enligt den eventuellt nyantagna stadgan. Att genomföra valen i höst, med de eventuellt nyantagna stadgarna till grund (så långt möjligt) innebär att nyvalda ledamöter tillträder den 1/1 2011 och skulle alltså innebra att sittande styrelseledamöters mandatperiod förkortas, samtidigt som vare sig nya eller nuvarande stadgarna rymmer en klausul om förtida avsättande av styrelseledamot. Att förrätta valen under höstmötet 2011 och i enlighet med de eventuellt nyantagna stadgarna kommer å andra sidan att förlänga deras mandatperiod med nästan 9 månader, vilket inte enligt vår läsning är i strid med någon av stadgorna, men därmed inte sagt att det är rätt gentemot styrelseledamöterna och det ansvar och uppdrag de accepterat.


Klargöranden

Vi hemställer med anledning av ovanstående att medlemsmötet skall klargöra för vilken period valberedningens mandat anses löpa till vilket möte vi förväntas bereda valen och med vilka stadgar och i brist på sådana, regler som vi skall basera vårt arbete på samt därtill när mandaten för de beredda uppdragen träder i kraft.


Uppmaning

Vi uppmanar medlemsmötet att ta för vana att vid val, infoga i beslutstexten vilken mandatperioden och uppdraget är, att fatta ett följdbeslut om verkställande av skapande av e-postadress och forumtråd eller överlåtande av rättigheter/tekniska uppgifter samt att klargöra vilken budget som finns för uppdraget. Detta skulle skapa klarhet kring arbetsförutsättningarna samt undanröja mycket osäkerhet och tidsspillan.

Detta brev avser att komplettera det första vi tillsände styrelsen och medlemsmötet då vi insåg att förtydliganden var nödvändiga.

Valberdningen 2010/2011

genom

Sophia Blomqvist
sammankallande
   
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com