Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har avslagit motionen. (Motionen behövde 75% majoritet för att gå igenom) Se voteringen: länk

Motion A01: Stadgeändring, om när medlem är röstberättigad på möte (andraläsning av vårmötets motion A06)

3.1.1 Person som är medlem i partiet sedan två månader före rösttillfälle är röstberättigad.

Detta leder till att en ny medlem kan vara röstberättigad vid en senare del av medlemsmöte utan att vara det vid den förra delen. I värsta fall, att det finns medlemmar som får rösta om en motions slutliga bifall eller avslag utan att ha fått rösta om dess tidigare uppbyggnad via specifika yrkanden och motyrkanden et cetera.

Förändring av detta yrkande är inte möjligt då mötet endast ska ta ställning till yrkandet i en andra läsning.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Mötespresidiet

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har avslagit motionen. (Motionen behövde 75% majoritet för att gå igenom) Se voteringen: länkYrkanden

Av: Mötespresidiet Yrkande A01-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 0 personer gillar    6 personer ogillar

att stadgarna paragraf 3.1.1 ändras till att lyda: 3.1.1 Person som är medlem i partiet sedan två månader före mötets öppnande är röstberättigad.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeMötet har avslagit motionen. (Motionen behövde 75% majoritet för att gå igenom) Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Andreas Bjärnemalms avatar
2011-10-03, 20:30 #2
Inte uppkopplad
Sv: Motion A01: Stadgeändring, om när medlem är röstberättigad på möte (andraläsning av vårmötets motion A06) -
(Obs! Detta inlägg skriver jag i rollen som den medlem som skrivit större delen av våra stadgar och inte i min roll som mötesordförande.)

Motionen om att ändra hur länge en person måste varit medlem i partiet innan den har rösträtt på medlemsmöte presenterades på vårmötet som en "stadgefix". Detta tycker jag dock inte är en korrekt beskrivning. Enligt mig tar den istället sönder stadgan, och jag yrkar att mötet avslår stadgeändringens andra läsning. Jag ska försöka förklara varför:


Den nuvarande formuleringen (§3.1.1 Person som är medlem i partiet sedan två månader före rösttillfälle är röstberättigad) ligger placerad i stadgans kapitel 3 (Rösträtt, votering, uppdrag) därför att den reglerar alla tillfällen inom partiet då en medlem har rösträtt, inte enbart medlemsmöten.

Hade avsikten varit att den endast skulle reglera rösträtt vid medlemsmöten hade paragrafen återfunnits i kapitel 4 (Medlemsmöten) och troligen lydit exakt så som vårmötets "stadgefix" lyder (Person som är medlem i partiet sedan två månader före mötets öppnande är röstberättigad), men eftersom paragrafen ska reglera mer än bara rösträtt vid medlemsmöten har den istället fått skrivningen om rösttillfälle och lagts i kapitel 3.

Att då göra en sådan ändring som vårmötet biföll i en första läsning innebär inte en stadgefix, istället tar man sönder något som är helt och skapar buggar. Med den stadga vi nu har så finns det reglering för rösträtt vid medlemsomröstningar som sker utanför medlemsmöten, till exempel val av Distriktsledare eller omröstningar om lokala valplattformar.

Går denna andra läsning av stadgeändringen igenom kommer vi istället att sakna reglering för alla rösttillfällen inom partiet, utom just vid det något luddigt formulerade "mötet". Ett möte som stadgan inte säger vilket det är, eftersom paragrafen ligger i ett kapitel som inte handlar om något möte.

Jag kommer därför att rösta avslag på denna andra läsning av "stadgefixen" och jag hoppas att övriga mötesdeltagare gör detsamma.
Henrik Brändéns avatar
2011-10-04, 09:32 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion A01: Stadgeändring, om när medlem är röstberättigad på möte (andraläsning av vårmötets motion A06) -
Andreas har rätt!

Denna paragraf har hittills reglerat om en medlem har rösträtt i vilket sammanhang det än gäller, inte bara vid medlemsmöten. Det förstörs med den föreslagna "fixen".

Det är speciellt viktigt att inte trassla sönder detta om vi nu öppnar för lokala föreningar, som också kommer att ha möten, där man måste kunna veta vem som har rösträtt!
AndersLindbäcks avatar
2011-10-04, 20:50 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion A01: Stadgeändring, om när medlem är röstberättigad på möte (andraläsning av vårmötets motion A06) -
Citat:
Ursprungligen postat av Andreas Bjärnemalm Visa inlägg
Hade avsikten varit att den endast skulle reglera rösträtt vid medlemsmöten hade paragrafen återfunnits i kapitel 4 (Medlemsmöten) och troligen lydit exakt så som vårmötets "stadgefix" lyder (Person som är medlem i partiet sedan två månader före mötets öppnande är röstberättigad), men eftersom paragrafen ska reglera mer än bara rösträtt vid medlemsmöten har den istället fått skrivningen om rösttillfälle och lagts i kapitel 3.
Dagens stadgar säger:

Kapitel 3: Rösträtt, votering, uppdrag

§ 3.1 Rösträtt

3.1.1 Person som är medlem i partiet sedan två månader före rösttillfälle är röstberättigad.
3.1.2 Varje röstberättigad person äger en röst.
3.1.3 Endast närvarande medlem äger rösträtt på medlemsmöte.


Noterar att 3.1.3 reglerar endast rösträtt på medlemsmöte. Så om det du säger är korrekt så borde 3.1.3 ligga i kapitel 4 ?


Notera att även på många andra ställen i stadgarna så använder man ordet "möte" som förkortning för medlemsmöte:

4.1.3 Kallelse med möteshandlingar ska postas senast två (2) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt.

4.1.4 Skulle medlemsmöte finnas obehörigt ska mötespresidiet inom en (1) vecka kalla till ett extra medlemsmöte. På detta extra medlemsmöte tas endast de punkter upp som skulle behandlats på det obehöriga mötet.

4.2.2 Partistyrelsen bestämmer tekniska lösningar för mötet. Vid val av tekniska lösningar ska särskild hänsyn tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta.

4.6.2 För att kunna behandlas måste motionerna vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte.

4.6.3 Alla motioner ska presenteras senast samma dag som mötet inleds.

4.7.2 Alla nomineringar till val ska vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds.

4.7.3 För att nominerad ska vara valbar på medlemsmöte krävs att den till mötespresidiet skriftligen accepterat sin nominering senast en (1) vecka efter mötet inletts.

4.8.4 Mötespresidiet ansvarar för att efter mötets fullbordan sammanställa mötesprotokoll och få detta justerat. Detta ska ha skett innan presidiet avgår.4.10.2 Mötespresidiet ansvarar för att kalla till mötet senast en (1) vecka efter att begäran framställts.

4.10.4 Kallelse med möteshandlingar ska skriftligen postas, via partiets hemsida samt via e-post till de medlemmar som har gett partiet sin adress, senast två (2) veckor innan mötets början för att mötet ska vara behörigt.


Dessutom finns det en annan typ av möten som benämns just möten i stadgarna:

5.3.4 Partistyrelsen kan välja att adjungera personer till partistyrelsens möten. Dessa äger då närvaro- och yttranderätt.Så jag håller inte med dig i dina invädningar - det är klart att man med möte i stadgarna avser medlemsmöte eller möjligtvis styrelsemöte (detta är dock inte aktuellt för icke-medlemmar kan inte väljas till styrelsen).

Så termen möte är i stadgarna klart definierat eller så har vi en mängd buggar i stadgarna.

När det gäller lokala föreningar så bör det självklart vara dessa föreningars stadgar som bestämmer vilka som har rösträtt på deras möten.
AndersLindbäcks avatar
2011-10-04, 20:51 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion A01: Stadgeändring, om när medlem är röstberättigad på möte (andraläsning av vårmötets motion A06) -
PS jag yrkar bifall för andra läsningen av motionen.
JorgenLs avatar
2011-10-04, 23:52 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion A01: Stadgeändring, om när medlem är röstberättigad på möte (andraläsning av vårmötets motion A06) -
Anders exempel stärker egentligen Andreas ståndpunkt som jag se det.

De gör det tydligt att det är kapitel 4 som handlar om medlemsmötet, det är därifrån alla exempel med "mötet" kommer ifrån, vilket inte är så konstigt eftersom det kapitlet heter just "Medlemsmöten".

Kapitel 3 är helt uppenbart ett mera generellt kapitel namngivet "Rösträtt, votering, uppdrag" och det inleds, utan specifikation av vad sorts möten det gäller, med:
"§ 3.1 Rösträtt
3.1.1 Person som är medlem i partiet sedan två månader före rösttillfälle är röstberättigad."

I kapitel 3, det generella, så markeras det noga vid varje tillfälle det anges en regel som inte gäller generellt.

Exempelvis:
"§ 3.2 Votering
3.2.1 Vid medlemsmöte tas alla beslut med enkel majoritet, med undantag av de frågor där stadgan kräver annorlunda.
3.2.2 Vid styrelsemöte tas alla beslut med absolut majoritet, med undantag av de frågor där stadgan kräver annorlunda."

Det som står i kapitel 3 gäller alltså i ALLA sammanhang ifall det inte specifikt anges någon avgränsning.

Jag håller dock inte med Ante om att en specialbestämmelse för medlemsmötet nödvändigtvis ska stå i kap 4. §3.2.1 avser ju också medlemsmötet, men där är det specificerat att punkten gäller just medlemsmöten. På samma sätt kan och bör man göra om man vill ha olika rösträttsregler för medlemsmötet och för andra möten.


Däremot håller jag med Ante att det vore fel att i kap 3 skriva in en bestämmelse som avser medlemsmötet utan att explicit ange att det är just medlemsmötet den gäller, och att den förslagna ändringen, så som den är konstruerad, inte kan anses gälla specifikt för medlemsmöten, utan måste tolkas som att den gäller alla möten i partiet där det röstas.

Om nu det är bra eller dåligt i sak att räkna medlemskap från mötets början för alla möten eller inte är jag osäker på.

Framför allt tänker jag på rösttillfällen som inte är en del av ett möte, exempelvis om vi ska ha en medlemsomröstning som vi hade runt riksdagslistorna. En sådan omröstning blir med den föreslagna paragrafens text i stort sett oreglerad, vad är "mötets öppnande" i ett sådant sammanhang?
AndersLindbäcks avatar
2011-10-05, 00:23 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion A01: Stadgeändring, om när medlem är röstberättigad på möte (andraläsning av vårmötets motion A06) -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg

Däremot håller jag med Ante att det vore fel att i kap 3 skriva in en bestämmelse som avser medlemsmötet utan att explicit ange att det är just medlemsmötet den gäller, och att den förslagna ändringen, så som den är konstruerad, inte kan anses gälla specifikt för medlemsmöten, utan måste tolkas som att den gäller alla möten i partiet där det röstas.
Du menar alla möten som skrivs om i stadgarna dvs partistyrelsens möten och medlemsmöten ?

Eller menar du att där man skriver om möten - utan att specifiera i stadgarna vilket sorts möte man menar - är gällande även för andra möten en dessa två ?
JorgenLs avatar
2011-10-05, 10:17 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion A01: Stadgeändring, om när medlem är röstberättigad på möte (andraläsning av vårmötets motion A06) -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Du menar alla möten som skrivs om i stadgarna dvs partistyrelsens möten och medlemsmöten ?

Eller menar du att där man skriver om möten - utan att specifiera i stadgarna vilket sorts möte man menar - är gällande även för andra möten en dessa två ?
Det som står i kapitel 3 gäller alla möten och alla sammanhang där det röstas om det inte speciellt anges något annat, eftersom det inte finns uttryckt någon avgränsning i tex kapitelrubriken.

Det som står i kapitel 4 gäller specifikt medlemsmötet (dvs vår- och höstmötet) eftersom hela det kapitlet genom sin rubrik "Medlemsmöten" anger att begreppet "möte" i det kapitlet generellt sett handlar om medlemsmötet.
AndersLindbäcks avatar
2011-10-05, 12:05 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion A01: Stadgeändring, om när medlem är röstberättigad på möte (andraläsning av vårmötets motion A06) -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Det som står i kapitel 3 gäller alla möten och alla sammanhang där det röstas om det inte speciellt anges något annat, eftersom det inte finns uttryckt någon avgränsning i tex kapitelrubriken.

Det som står i kapitel 4 gäller specifikt medlemsmötet (dvs vår- och höstmötet) eftersom hela det kapitlet genom sin rubrik "Medlemsmöten" anger att begreppet "möte" i det kapitlet generellt sett handlar om medlemsmötet.
Nu näms inte möte bara i kapitel 4 utan även på andra ställen i stadgarna
Kapitel 8: Stadgetolkning, stadgeändring och bilagor

§ 8.1 Stadgetolkning

8.1.1 Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i samband med medlemsmöte, gäller mötets tolkning tills klargörande ändring införs.
näms ochså möte - vilket möte gäller det då ? Menas då partistyrelsen möte eller medlemsmöte - eller något sorts generellt möte som inte finns definierat i stadgarna ?

Är det då inte exakt samma fel där som i stadgefixen ?
Andreas Bjärnemalms avatar
2011-10-05, 12:53 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion A01: Stadgeändring, om när medlem är röstberättigad på möte (andraläsning av vårmötets motion A06) -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Nu näms inte möte bara i kapitel 4 utan även på andra ställen i stadgarna
Kapitel 8: Stadgetolkning, stadgeändring och bilagor

§ 8.1 Stadgetolkning

8.1.1 Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i samband med medlemsmöte, gäller mötets tolkning tills klargörande ändring införs.
näms ochså möte - vilket möte gäller det då ? Menas då partistyrelsen möte eller medlemsmöte - eller något sorts generellt möte som inte finns definierat i stadgarna ?

Är det då inte exakt samma fel där som i stadgefixen ?
Om du läser den del av meningen som kommer innan den del där det står "mötets" så står det där vilket möte som avses. Jag fetmarkerar för tydlighetens skull:

"8.1.1 Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i samband med medlemsmöte, gäller mötets tolkning tills klargörande ändring införs."
Andreas Bjärnemalms avatar
2011-10-05, 13:24 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion A01: Stadgeändring, om när medlem är röstberättigad på möte (andraläsning av vårmötets motion A06) -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Dagens stadgar säger:

Kapitel 3: Rösträtt, votering, uppdrag

§ 3.1 Rösträtt

3.1.1 Person som är medlem i partiet sedan två månader före rösttillfälle är röstberättigad.
3.1.2 Varje röstberättigad person äger en röst.
3.1.3 Endast närvarande medlem äger rösträtt på medlemsmöte.


Noterar att 3.1.3 reglerar endast rösträtt på medlemsmöte. Så om det du säger är korrekt så borde 3.1.3 ligga i kapitel 4 ?
Precis, §3.1.3 reglerar rösträtt på medlemsmöte, därför tydliggör den också detta genom att skriva att det gäller just medlemsmöte. Detta eftersom den inte ligger i ett kapitel som handlar om medlemsmöte, istället ligger den i ett kapitel som heter "Rösträtt, votering, uppdrag" och i en paragraf som handlar om rösträtt. Alltså ligger den precis där den ska ligga, och därför tydliggör den också att den avser just medlemsmöte.
Vårmötets så kallade "stadgefix" har inte den tydligheten, utan säger istället bara "mötet".

Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Notera att även på många andra ställen i stadgarna så använder man ordet "möte" som förkortning för medlemsmöte:

4.1.3 Kallelse med möteshandlingar ska postas senast två (2) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt.
Jag klippte bort resten av alla exemplen du visade ur kapitel fyra. Kapitel fyra heter "Medlemsmöten". Därmed är det väldigt tydligt vilket möte det är som avses i alla de stadgeparagrafer du citerade, de ligger ju i kapitel fyra. Du stärker alltså det jag sagt tidigare.


Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Dessutom finns det en annan typ av möten som benämns just möten i stadgarna:

5.3.4 Partistyrelsen kan välja att adjungera personer till partistyrelsens möten. Dessa äger då närvaro- och yttranderätt.
Den paragrafen säger ju också vilket möte det är den avser, partistyrelsens. Det står ju precis innan ordet "möten". Låt mig visa:

"5.3.4 Partistyrelsen kan välja att adjungera personer till partistyrelsens möten. Dessa äger då närvaro- och yttranderätt."


Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Så jag håller inte med dig i dina invädningar - det är klart att man med möte i stadgarna avser medlemsmöte eller möjligtvis styrelsemöte (detta är dock inte aktuellt för icke-medlemmar kan inte väljas till styrelsen).

Så termen möte är i stadgarna klart definierat eller så har vi en mängd buggar i stadgarna.
Jag tycker du styrker mina invändningar, och att de står sig riktigt bra. Det är klart och tydligt definierat i stadgan vilket möte det är som avses ifall det skrivs möte nånstans. Antingen direkt i samma paragraf som talar om möte, eller för att paragrafen som talar om möte ligger i kapitel fyra som heter just "Medlemsmöten".

Så just nu är där alltså inga buggar i stadgan, de uppkommer först ifall vi bifaller denna "stadgefix" i en andra läsning.
Andreas Bjärnemalms avatar
2011-10-05, 13:34 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion A01: Stadgeändring, om när medlem är röstberättigad på möte (andraläsning av vårmötets motion A06) -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Jag håller dock inte med Ante om att en specialbestämmelse för medlemsmötet nödvändigtvis ska stå i kap 4. §3.2.1 avser ju också medlemsmötet, men där är det specificerat att punkten gäller just medlemsmöten. På samma sätt kan och bör man göra om man vill ha olika rösträttsregler för medlemsmötet och för andra möten.
Jag menar inte att en specialbestämmelse för medlemsmötet nödvändigtvis måste stå i kapitel 4. Om det jag skrev framstod så måste jag uttryckt mig lite olyckligt. Det jag menar är att anledningen till att paragrafen hamnat just i kapitel 3 är för att den var avsedd att reglera mer än bara medlemsmötet. Det är också därför den talar om "rösttillfälle" istället för medlemsmötet.

Det är alltså inte någon bugg som behöver fixas, utan istället ett ytterst medveten val om placering och formulering.
2011-10-06, 01:45 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion A01: Stadgeändring, om när medlem är röstberättigad på möte (andraläsning av vårmötets motion A06) -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Nu näms inte möte bara i kapitel 4 utan även på andra ställen i stadgarna
Kapitel 8: Stadgetolkning, stadgeändring och bilagor

§ 8.1 Stadgetolkning

8.1.1 Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i samband med medlemsmöte, gäller mötets tolkning tills klargörande ändring införs.
näms ochså möte - vilket möte gäller det då ? Menas då partistyrelsen möte eller medlemsmöte - eller något sorts generellt möte som inte finns definierat i stadgarna ?

Är det då inte exakt samma fel där som i stadgefixen ?
Som jag förstår det efter en genomläsning av diskussionen här - det allvarligaste felet med med motionen är att den avreglerar alla eventuella allmänna val som kan förekomma i partiet som inte sker på medlemsmöten. Inte petitesser om exakt vilket möte som avses när det står "möte" i stadgarna - vilket för övrigt verkar ganska tydligt som det är.

Visserligen kan jag tycka att det vore vettigt att ha en tydlig startgräns gemensam för en sammanhållen samling rösttillfällen, som till exempel de som sker i slutet av våra medlemsmöten, men det är inte överdrivet viktigt. Den här fixen förstör mer än den fixar.

Ett par lösa spåningar på hur en bättre byggd fix skulle kunna se ut:
* Medlemsskapskravet skulle kunna tidsknytas till kallelsen - det förutsätter att övriga val i partiet föregås av en kallelse, men det är såvitt jag vet inte reglerat i stadgan.
* Vi skulle kunna kräva att alla övriga val i partiet sker på extrainkallade medlemsmöten. Det här ställer dels till det något i fallet regionala val (till exempel till distriktsledare och liknande), dels innebär det att vi inte kan använda Shulze-metoden vid listval till röstsedlarna, eftersom val på möte ska ske med enkel majoritet (om det är ett plus eller ett minus lämnar jag som en övning till läsaren).

Sammantaget, avslag.
Johan mlg Karlssons avatar
2011-10-06, 09:14 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion A01: Stadgeändring, om när medlem är röstberättigad på möte (andraläsning av vårmötets motion A06) -
Citat:
Ursprungligen postat av Cernael Visa inlägg
Visserligen kan jag tycka att det vore vettigt att ha en tydlig startgräns gemensam för en sammanhållen samling rösttillfällen, som till exempel de som sker i slutet av våra medlemsmöten, men det är inte överdrivet viktigt. Den här fixen förstör mer än den fixar.
Jag håller med om att den här "fixen" gör sönder betydligt mer än den lagar. Därför yrkar jag avslag.

Jag tror dock inte att det finns något stort behov av att ha en gräns som säger att man alltid är röstberättigad under ett helt medlemsmöte. Jag har för mig att orginalmotionen istället efterfrågade något sätt att göra det tydligt ifall man har rösträtt eller inte. Vilket är väldigt enkelt att skapa en teknisk lösning <tm> för. Tror till och med jag ska försöka snickra ihop en sådan nu i veckan.
AndersLindbäcks avatar
2011-10-06, 20:37 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion A01: Stadgeändring, om när medlem är röstberättigad på möte (andraläsning av vårmötets motion A06) -
Citat:
Ursprungligen postat av Cernael Visa inlägg
Som jag förstår det efter en genomläsning av diskussionen här - det allvarligaste felet med med motionen är att den avreglerar alla eventuella allmänna val som kan förekomma i partiet som inte sker på medlemsmöten. Inte petitesser om exakt vilket möte som avses när det står "möte" i stadgarna - vilket för övrigt verkar ganska tydligt som det är.
Notera att alla dess omröstningar som görs utanför av stadgarna definierade möten är bara rådgivande. Det är möjligt att de som genomför dem kanske säger annat - men så säger inte stadgarna. Makten tillhör styrelsen och ingen annan och om den ändrar sig så gäller det.Som stadgarna är skrivna idag och med tanke på att vi har 6 veckors långa medlemsmöten så kan en person som inte har rösträtt på tidiga omröstningar under ett möte plötsligt få rösträtt på senare omröstningar på mötet. Detta behöver fixas.

Notera att som stadgarna är skriva idag så kan partiet inte ordna omröstningar för t.ex. icke-medlemmar om vad de anser om partiet - för såvitt jag kan läsa de stadgar vi har idag så får får de inte räknas enligt stadgarna (partiet kan fråga alla med endast röster från de som har varit medlemmar i 2 månader partiet skall räknas )
2011-10-06, 23:32 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion A01: Stadgeändring, om när medlem är röstberättigad på möte (andraläsning av vårmötets motion A06) -
Det är väldefinierat vilka som har rösträtt i vilka omröstningar - på sin höjd kan det vara något förvirrande för oinsatta, men eftersom det bara påverkar de som blivit partimedlemmar under en tvåveckorsperiod en månad innan medlemsmöte (i normalfallet) ser jag det faktiskt inte som överdrivet viktigt att fixa.

Kan du förklara din tolkning om att övriga val bara kan vara rådgivande? Jag hittar inget stöd för det i stadgarna när jag letar.
Mabs avatar
Gammal Mab
2011-10-06, 23:39 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion A01: Stadgeändring, om när medlem är röstberättigad på möte (andraläsning av vårmötets motion A06) -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Notera att alla dess omröstningar som görs utanför av stadgarna definierade möten är bara rådgivande. Det är möjligt att de som genomför dem kanske säger annat - men så säger inte stadgarna. Makten tillhör styrelsen och ingen annan och om den ändrar sig så gäller det.
Det stämmer, med undantag för om ett medlemsmöte eller styrelsen beslutar att en fråga ska avgöras genom en beslutande medlemsomröstning. Då är den omröstningen beslutande och inte rådgivande.

Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Som stadgarna är skrivna idag och med tanke på att vi har 6 veckors långa medlemsmöten så kan en person som inte har rösträtt på tidiga omröstningar under ett möte plötsligt få rösträtt på senare omröstningar på mötet. Detta behöver fixas.
På kort sikt kan det lösas genom en stadgetolkning som säger att ett medlemsmöte är att betrakta som ett enda rösttillfälle som infaller vid mötets start. På lång sikt löses det bättre genom att en mening med den innebörden läggs till i stadga 3.1.1. Vilket alltså är en bättre fix än den här motionen.

Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Notera att som stadgarna är skriva idag så kan partiet inte ordna omröstningar för t.ex. icke-medlemmar om vad de anser om partiet - för såvitt jag kan läsa de stadgar vi har idag så får får de inte räknas enligt stadgarna (partiet kan fråga alla med endast röster från de som har varit medlemmar i 2 månader partiet skall räknas )
Rösträtt i stadgar handlar om beslutandemandat. Att delta i en enkätundersökning om vad man tycker om partiet är inte att delta i en beslutande omröstning och därmed inte relaterat till stadgans lydelse om vilka som har rösträtt i partiet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2011-10-07, 00:47 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion A01: Stadgeändring, om när medlem är röstberättigad på möte (andraläsning av vårmötets motion A06) -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Som stadgarna är skrivna idag och med tanke på att vi har 6 veckors långa medlemsmöten så kan en person som inte har rösträtt på tidiga omröstningar under ett möte plötsligt få rösträtt på senare omröstningar på mötet. Detta behöver fixas.
Jag skulle väldigt gärna få förtydligat för mig varför detta är något som måste "fixas". Jag tycker formuleringen som är i stadgan idag är mycket bättre än vad denna "fix" föreslår, och fyller syftet med regleringen på ett helt annat sätt.

Jag tycker också att om det nu är så att det är något som vi vill formulera om i stadgeparagrafen så är det en mycket bättre fix att istället lägga till en mening sist i den nuvarande §3.1.1. Kanske något i stil med mitt kursiva tillägg nedan?

3.1.1 Person som är medlem i partiet sedan två månader före rösttillfälle är röstberättigad. Vid medlemsmöte gäller istället två månader före mötets start.

En sådan ändring av stadgan har också fördelen att den inte tar bort reglering som är tänkt att täcka rösträtt vid fler tillfällen än medlemsmöten, exempelvis val till listor för partiet.
AndersLindbäcks avatar
2011-10-08, 17:38 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion A01: Stadgeändring, om när medlem är röstberättigad på möte (andraläsning av vårmötets motion A06) -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Det stämmer, med undantag för om ett medlemsmöte eller styrelsen beslutar att en fråga ska avgöras genom en beslutande medlemsomröstning. Då är den omröstningen beslutande och inte rådgivande.
Styrelsen har rätt att ändra sig.

Så även om styrelsen beslutat att den skall vara avgörande så kan även styrelsen besluta att inte godkänna resultatet av omröstningen och göra helt annorlunda.

Så de enda formella - enligt stadgarna- omröstningar som finns är de som styrelsen och medlemsmötet gör.

Därmed är stadgefixen inget problem som vissa vill göra den till.
AndersLindbäcks avatar
2011-10-08, 18:00 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion A01: Stadgeändring, om när medlem är röstberättigad på möte (andraläsning av vårmötets motion A06) -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Rösträtt i stadgar handlar om beslutandemandat. Att delta i en enkätundersökning om vad man tycker om partiet är inte att delta i en beslutande omröstning och därmed inte relaterat till stadgans lydelse om vilka som har rösträtt i partiet.
Så står det inte i stadgarna. Det står inget om att detta endast gäller vid beslutandemandat - kolla själv:

Citat:
Kapitel 3: Rösträtt, votering, uppdrag

§ 3.1 Rösträtt

3.1.1 Person som är medlem i partiet sedan två månader före rösttillfälle är röstberättigad.
Så därmed är denna stadgefix en stor förbättring mot vad som gäller idag. Notera att den av ante föreslagna alternativa förändringen av stadgarna missar att ta hänsyn till denna problematik.

Notera att denna problematik är direkt relaterad till obestämdbarheten av ordet möte i stadgefixen. Samma obestämdbarhet gäller ordet "rösttillfälle" i 3.1.1.
2011-10-08, 21:22 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion A01: Stadgeändring, om när medlem är röstberättigad på möte (andraläsning av vårmötets motion A06) -
Jag tror inte att man kan kalla den typen av rådgivande undersökningar bland ickepartimedlemmar för "omröstning", så de regleras ändå inte av stadgarna - och behöver inte göra det.
AndersLindbäcks avatar
2011-10-09, 21:25 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion A01: Stadgeändring, om när medlem är röstberättigad på möte (andraläsning av vårmötets motion A06) -
Citat:
Ursprungligen postat av Cernael Visa inlägg
Kan du förklara din tolkning om att övriga val bara kan vara rådgivande? Jag hittar inget stöd för det i stadgarna när jag letar.
Här:
Citat:
Kapitel 5: Partistyrelsen

§ 5.1 Allmänt

5.1.1 Partistyrelsen är partiets högsta beslutande organ näst efter medlemsmötet.
Avsaknaden av att definiera omröstningar som inte sker på medlemsmöten eller styrelsemöten i stadgarna gör att 5.1.1 är gällande.

Det är alltså alltid styrelsen som bestämmer och om den väljer att köra en omröstning så är det styrelsen som bestämmer vad man gör med resultatet, vilka som får rösta etc. Därför är detta att man i stadgarna bestämmer över saker som man egentligen borde lämna åt styrelsen lite bekymmersamt.


Jag har fö lagt en ordningsfråga gällande denna diskussion och bett att medlemsmötet gör en stadgetolkning så att vi kan enas om vad stadgarna egentligen säger. Ännu inget svar från mötespresidiet.
2011-10-10, 02:51 #23
Inte uppkopplad
Sv: Motion A01: Stadgeändring, om när medlem är röstberättigad på möte (andraläsning av vårmötets motion A06) -
Okej, så när det inte är möte bestämmer styrelsen, och det är bara medlems- och styrelsemöte som definieras. Därmed inte sagt att styrelsen inte kan lova i förväg att ett övrigt val som hålls ska vara beslutande - de kan dock stadgemässigt bryta det löftet, även om de då lär få förklara det brutna löftet noggrant inför revisor och kommande medlemsmöte.

Ungefär.
JorgenLs avatar
2011-10-10, 13:48 #24
Inte uppkopplad
Sv: Motion A01: Stadgeändring, om när medlem är röstberättigad på möte (andraläsning av vårmötets motion A06) -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Det är alltså alltid styrelsen som bestämmer och om den väljer att köra en omröstning så är det styrelsen som bestämmer vad man gör med resultatet, vilka som får rösta etc. Därför är detta att man i stadgarna bestämmer över saker som man egentligen borde lämna åt styrelsen lite bekymmersamt.
Min personliga tolkning är att den frågan inte är relevant för det vi diskuterar.

Om stadgan reglerar vad som krävs för att man ska ha rösträtt i en omröstning, så gäller den regleringen oavsett om omröstningen är direkt beslutande eller om den är rådgivande. Även en rådgivande omröstning tar ju för övrigt ett "beslut", även om det beslutet sen kan övertrumfas av någon annan.

Om styrelsen väljer att formulera en enkät till medlemmarna som något annat än en "omröstning" eller "val", dvs att utfallet inte kan ses som ett färdigt förslag till beslut, så kan man eventuellt välja att bortse från rösträttsparagrafen i stadgan, men i såna fall som tex primärval till valsedlar så är det rimligt att se den som styrande.
Andreas Bjärnemalms avatar
2011-10-11, 17:55 #25
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande A01-Y01:
att stadgarna paragraf 3.1.1 ändras till att lyda: 3.1.1 Person som är medlem i partiet sedan två månader före mötets öppnande är röstberättigad.
Den nuvarande formuleringen i stadgan är bättre.
Syftet med nuvarande formuleringen är att den utöver medlemsmöten även ska reglera rösträtt vid bland annat val av lokalpolitiska program och distriktsledare.

Detta är något som formuleringen i detta yrkande inte tagit hänsyn till, och inte reglerar. Därmed försvinner de regler som idag finns för omröstningar som inte sker på medlemsmöten.
Emil Isbergs avatar
2011-10-13, 03:50 #26
Inte uppkopplad
Sv: Motion A01: Stadgeändring, om när medlem är röstberättigad på möte (andraläsning av vårmötets motion A06) -
Som jag ser det är den en fråga om när det är bra att kunna luta på stadga.

  • Vid ett val till KL,VL,DL
    Dagens stadga går att luta sig tillbaka på, för det är tydligt vad som gäller även när valet inte sker under medlemsmöte. Med motionens ändring går det inte.
  • Vid ett val till vilka som ska finnas med på listor till allmänna val
    Rådgivande, men det är skönt att kunna luta sig tillbaka på stadgan ändå.
  • Vid vilket val som helst där det inte känns nödvändigt att utlysa ett medlemsmöte
    Alltid bra att kunna luta sig mot stadgan, även om man inte formellt kan uppfylla 'mötes'-formuleringen

Naturligtvis kan styrelsen bestämma motsvarande regler som ska gälla för ett röstningstillfälle, men varför inte låta formuleringen vara kvar som den är? Ändringsförslaget tar bort möjligheten att använda stadgan som stöd i de val som sker utanför medlemsmötet.

Jag yrkar avslag.
infallsvinkels avatar
2011-10-25, 06:03 #27
Inte uppkopplad
Sv: Motion A01: Stadgeändring, om när medlem är röstberättigad på möte (andraläsning av vårmötets motion A06) -
Jag har kommenterat om samtliga motioner på min blogg: Motioner på Piratpartiets höstmöte 2011

Så här skrev jag om denna motion:

Denna motion antogs på vårmötet, men kräver en andraläsning eftersom det är en stadgeändring. Avsikten är att förtydliga hur länge man måste ha varit medlem i partiet för att ha rösträtt vid ett medlemsmöte (som ju sträcker sig över sex veckor).

Dessvärre har Andreas Bjärnemalm uppmärksammat ett allvarligt fel i motionen, nämligen att den faktiskt ändrar på fel ställe i stadgan. Det är inte ok. Jag sällar mig således till de som rekommenderar avslag av motionen. Det är bara att beklaga att problemet inte upptäcktes redan i våras.
Christoffer Eldengrips avatar
2011-11-06, 02:41 #28
Inte uppkopplad
Sv: Motion A01: Stadgeändring, om när medlem är röstberättigad på möte (andraläsning av vårmötets motion A06) -
Kan någon förklara för mig hur ett bifall för denna påverkar ev nybildade lokala föreningar?

Dessa har väll en egen stadga som reglerar hur de ska styras?

Den påverkas inte av partiets stadgar utom att det kan bli fråga om en uteslutning ifall deras stadga inte är förenlig med partiets värderingar?

Tack på förhand påläst stadgefolk
JorgenLs avatar
2011-11-07, 00:14 #29
Inte uppkopplad
Sv: Motion A01: Stadgeändring, om när medlem är röstberättigad på möte (andraläsning av vårmötets motion A06) -
Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
Kan någon förklara för mig hur ett bifall för denna påverkar ev nybildade lokala föreningar?

Dessa har väll en egen stadga som reglerar hur de ska styras?

Den påverkas inte av partiets stadgar utom att det kan bli fråga om en uteslutning ifall deras stadga inte är förenlig med partiets värderingar?

Tack på förhand påläst stadgefolk
Stadgan för piratpartiet reglerar enbart piratpartiet. Eventuella lokala föreningar som bildas regeras av sin egen stadga som kommer att baseras på den mönsterstadga som föreslås i proposition 3 om den antas.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com