Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion A02: Stadgeändring, särskilja på styrelsen och ledningen (andraläsning av vårmötets motion A11)

Idag särskiljs inte styrelsen och ledningen, två uppdrag där den ena beror på den andra. Skälet till att man på förra årsmötet tog bort separeringen mellan ledning och styrelsen var att vi i så fall skulle tvinga att kasta ut vissa personer från styrelsen alternativt ledningen, men att vi som organisation ändå rör oss mot det hållet.

Vår uppfattning, efter att ha sett vilka som nominerats och tackat ja till styrelsen, är att vi snarare rör oss mot motsatt håll. Det rimmar också illa med stadgans "Ansvarskedjan måste vara obruten, det vill säga, mandat och ansvarsutkrävande måste alltid följas åt" som snarare talar om att man måste särskilja rollerna för att kunna utkräva ansvar.

Att stora delar av ledningen sitter i styrelsen medför att ansvarskedjen inte är fullständigt obrutbar då samma personer kan döma sig själva. Ändringen kräver beslut på två på varandra följande medlemsmöten.


Förändring av dessa yrkanden är inte möjligt då mötet endast ska ta ställning till yrkandena i en andra läsning.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Mötespresidiet

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Mötespresidiet Yrkande A02-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att i stadgan lägga till en ny punkt: 3.3.2 Medlem av partiledningen får inte inneha någon av posterna i partistyrelsen.
Av: Mötespresidiet Yrkande A02-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att en övergångsregel antas som lyder: "De personer som innehar styrelsemandat när denna stadgeändring träder i kraft fullgör sin mandattid opåverkat av ändringen."


Yrkanden

Av: Mötespresidiet Yrkande A02-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att i stadgan lägga till en ny punkt: 3.3.2 Medlem av partiledningen får inte inneha någon av posterna i partistyrelsen.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeAv: Mötespresidiet Yrkande A02-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att en övergångsregel antas som lyder: "De personer som innehar styrelsemandat när denna stadgeändring träder i kraft fullgör sin mandattid opåverkat av ändringen."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Andreas Bjärnemalms avatar
2011-10-11, 18:03 #2
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande A02-Y01:
att i stadgan lägga till en ny punkt: 3.3.2 Medlem av partiledningen får inte inneha någon av posterna i partistyrelsen.
Partiet har det senaste året arbetat för en separation mellan styrelsen och ledningen. Genom att bifalla andra läsningen av detta yrkande kan vi äntligen fullfölja det arbetet, och därmed börja leva upp till stadgans krav om att ansvarskedjan måste vara obruten.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Johan mlg Karlsson
Andreas Bjärnemalms avatar
2011-10-11, 18:09 #3
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande A02-Y02:
att en övergångsregel antas som lyder: "De personer som innehar styrelsemandat när denna stadgeändring träder i kraft fullgör sin mandattid opåverkat av ändringen."
När de personer som idag innehar plats i både styrelsen och ledningen valdes till styrelsen fanns ingen regel som sa att de inte samtidigt fick inneha en post i bägge funktionerna. Därmed tycker jag det är rätt och riktigt att inte i efterhand tvinga dem att välja mellan att lämna styrelseuppdraget eller lämna partiledningen.
Låt dem fullgöra sitt mandat i styrelsen och när det sen löpt ut och det är dags att kandidera på nytt vet de i förväg vad som gäller och har kunnat fatta sitt beslut baserat på det.
Emil Isbergs avatar
2011-10-13, 03:51 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion A02: Stadgeändring, särskilja på styrelsen och ledningen (andraläsning av vårmötets motion A11) -
Jag anser att ledning och styrelse redan är tillräckligt separerade. Det är endast styrelsens sammankallande som även sitter i ledningen, och det ser jag enbart som något som hjälper samarbetet.

Dessutom hindrar förslaget oss från att relativt snabbt anpassa organisationstoppen efter vad för behov som finns, och risken är stor att framtida styrelse blir drabbad av det.

jag yrkar därför avslag.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-10-13, 10:37 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion A02: Stadgeändring, särskilja på styrelsen och ledningen (andraläsning av vårmötets motion A11) -
Citat:
Ursprungligen postat av Emil Isberg Visa inlägg
Jag anser att ledning och styrelse redan är tillräckligt separerade. Det är endast styrelsens sammankallande som även sitter i ledningen, och det ser jag enbart som något som hjälper samarbetet.
Anser du att partiet bryter mot sin stadga "3.3.6 Ansvarskedjan måste vara obruten, det vill säga, mandat och ansvarsutkrävande måste alltid följas åt. " när man kan sitta i partistyrelsen och samtidigt i partiledningen?

Jag anser det. Det blir oerhört problematiskt att som styrelseledamot anse att partiledaren gör ett dåligt jobb och måste avsättas.
Johan mlg Karlssons avatar
2011-10-14, 10:20 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion A02: Stadgeändring, särskilja på styrelsen och ledningen (andraläsning av vårmötets motion A11) -
Citat:
Ursprungligen postat av Emil Isberg Visa inlägg
Dessutom hindrar förslaget oss från att relativt snabbt anpassa organisationstoppen efter vad för behov som finns, och risken är stor att framtida styrelse blir drabbad av det.
Fast å andra sidan så gör det så vi slipper sådanna situationer som vi hade för bara ett halvår sedan när både styrelse och ledning var samma personer, varken styrelse eller ledning fungerade och de flesta aktiva medlemmar hatade sönder på varandra, till stor del pga den maktfullkomlighet som fanns i styrelse/lednings-gruppen då.

Jag har inget principiellt emot ett system där styrelse och ledning är samma personer. Men ska vi ha ett sådant system så måste vi anpassa stadgan för det och inte bara blunda för att vi har en jättelik elefant mitt i vardagsrummet.
JPAndersons avatar
2011-10-14, 14:55 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion A02: Stadgeändring, särskilja på styrelsen och ledningen (andraläsning av vårmötets motion A11) -
Jag ser ingen anledning till att nu backa det påbörjade arbetet med att skilja på styrelse och ledning.
Det är SKITBRA! att vi gör detta.

Och som Johan skriver så var det oerhört problematiskt, av redan givna anledningar, när styrelse och ledning var i princip en och samma klunga.

Jag sa det redan i förra mötet, vi måste få ett slut på halvmesyrer i det här partiet och tydligen är en klar majoritet av medlemmarna också för denna delning.
Emil Isbergs avatar
2011-10-14, 17:24 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion A02: Stadgeändring, särskilja på styrelsen och ledningen (andraläsning av vårmötets motion A11) -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Anser du att partiet bryter mot sin stadga "3.3.6 Ansvarskedjan måste vara obruten, det vill säga, mandat och ansvarsutkrävande måste alltid följas åt. " när man kan sitta i partistyrelsen och samtidigt i partiledningen?

Jag anser det. Det blir oerhört problematiskt att som styrelseledamot anse att partiledaren gör ett dåligt jobb och måste avsättas.
Jag anser att Ansvarskedjan är en missuppfattning såsom den är formulerad inom Piratpartiet. Jag yttrar ofta att ansvarskedjan inte används och heller inte bör användas inom Piratpartiet. För utveckling av detta föreslår jag att man följer länken.

När det gäller överlapp i den odefinierade ledningsgruppen (Anna Troberg är den egentligen ledningen, övriga är inkallade för att hjälpa PL) och den väldigt formellt definierade styrelsen (alla styrelseledamöter är förtroendevalda på ett specifierat mandat) så har det inget med någon formell ansvarsfördelning att göra. En enskild styrelseledamot representerar aldrig styrelsen. Styrelsen lämnar mandat till ledningsgruppen (partiledningen) så att ledningsgruppens medlemmar kan representera hela partiet på ett mer långtgående sätt än någon annan. Oavsett överlapp finns det ingenting i ansvarsfördelningen som på något sätt kan skapa ett problem.

Situationen vi hade tidigare var att det var mycket stor överlapp mellan de som satt i styrelsen och de som satt i ledningen. Den situationen har vi knappast idag. Eller har jag fel?
Johan mlg Karlssons avatar
2011-10-14, 17:36 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion A02: Stadgeändring, särskilja på styrelsen och ledningen (andraläsning av vårmötets motion A11) -
Citat:
Ursprungligen postat av Emil Isberg Visa inlägg
Situationen vi hade tidigare var att det var mycket stor överlapp mellan de som satt i styrelsen och de som satt i ledningen. Den situationen har vi knappast idag. Eller har jag fel?
Nej, vi har inte den situationen idag, just för att Anna, tack vare den här motionen, valde att planera lite i förtid och dra isär redan innan det var nödvändigt.

Utan den här motionen så har vi inget som säger att det inte kommer bli så igen som det var innan. Och kostnaden för att dra igenom den här motionen är i dagsläget nästan marginell eftersom det är EN person som påverkas.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
Emil Isbergs avatar
2011-10-15, 10:35 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion A02: Stadgeändring, särskilja på styrelsen och ledningen (andraläsning av vårmötets motion A11) -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Nej, vi har inte den situationen idag, just för att Anna, tack vare den här motionen, valde att planera lite i förtid och dra isär redan innan det var nödvändigt.
Kan man inte nöja sig där? Ibland räcker det med att sätta upp vapen längs gränsen för att få grannlanden att inse att man menar allvar. Man behöver inte fortsätta med att invadera om man redan har fått större delen av det man efterfrågade.
Johan mlg Karlssons avatar
2011-10-15, 12:28 #11
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion A02: Stadgeändring, särskilja på styrelsen och ledningen (andraläsning av vårmötets motion A11) -
Citat:
Ursprungligen postat av Emil Isberg Visa inlägg
Kan man inte nöja sig där? Ibland räcker det med att sätta upp vapen längs gränsen för att få grannlanden att inse att man menar allvar. Man behöver inte fortsätta med att invadera om man redan har fått större delen av det man efterfrågade.
Jag tycker inte det. För vi har *inga* garantier för att det inte går tillbaka till som det var förut. Du själv pratar om att det skulle kunna vara en bra lösning i framtiden:

Citat:
Dessutom hindrar förslaget oss från att relativt snabbt anpassa organisationstoppen efter vad för behov som finns, och risken är stor att framtida styrelse blir drabbad av det
Jag anser att det vore katastrof ifall det hände. Igen.
JPAndersons avatar
2011-10-15, 12:54 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion A02: Stadgeändring, särskilja på styrelsen och ledningen (andraläsning av vårmötets motion A11) -
Jag förstår verkligen inte varför man skulle nu mitt i andra läsningen av denna motion, som är en sund sådan med en riktig garanti på särskiljning av ledning och styrelse, ska ta två steg bakåt och säga; "hey, vi har löst detta nu, vi skiter i denna motion och hoppas att samma sak inte sker i framtiden". Förlåt men jag förstår verkligen inte.
Ska vi fortsätta vara ett parti fylld av mjäkeri och halvdant genomförda beslut eller vill vi se ett parti som styr upp skutan rätt och börjar ta saker på allvar?
Henry Rouhivuoris avatar
2011-10-15, 13:07 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion A02: Stadgeändring, särskilja på styrelsen och ledningen (andraläsning av vårmötets motion A11) -
Citat:
Ursprungligen postat av Emil Isberg Visa inlägg
Dessutom hindrar förslaget oss från att relativt snabbt anpassa organisationstoppen efter vad för behov som finns, och risken är stor att framtida styrelse blir drabbad av det.
Om en styrelseledamot utses till vice partiledare så skall denne avgå från styrelsen. Det kan annars bli förvirrat och ansvarskedjan bryts.

DL och neråt ingår inte i partiledningen. Var det någon annan funktion inom ledningen du hade i tankarna. ...
2011-10-17, 15:13 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion A02: Stadgeändring, särskilja på styrelsen och ledningen (andraläsning av vårmötets motion A11) -
Man skulle kunna definiera partiledningen till att omfatta endast partiledaren, eventuella vice partiledare, samt partisekreteraren (och eventuellt den av partisekreteraren utsedda ekonomiansvarige), men då tror jag att
Citat:
6.2.4 Partiledaren kan välja att utse ytterligare personer till partiledningen.
behöver formuleras om lite - eller strykas. Av ledningen utsedda projektledare (Marits nuvarande roll som utbildningsansvarig är ett bra exempel) skulle kunna falla under
Citat:
6.2.8 Partiledaren kan välja att adjungera ytterligare personer till partiledningens möten.
istället, kanske.
JorgenLs avatar
2011-10-22, 23:50 #15
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande A02-Y01:
att i stadgan lägga till en ny punkt: 3.3.2 Medlem av partiledningen får inte inneha någon av posterna i partistyrelsen.
Generellt sett är det en bra ide att så långt det är möjligt separera dessa


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
agnesson, Andreas Bjärnemalm, Cernael, JPAnderson
infallsvinkels avatar
2011-10-25, 06:04 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion A02: Stadgeändring, särskilja på styrelsen och ledningen (andraläsning av vårmötets motion A11) -
Jag har kommenterat om samtliga motioner på min blogg: Motioner på Piratpartiets höstmöte 2011

Så här skrev jag om denna motion:
Denna motion antogs på vårmötet, men kräver en andraläsning eftersom det är en stadgeändring. Avsikten är att skilja på partiledningen och partistyrelsen, eftersom partistyrelsen är “chef” över partiledaren och partiledaren i sin tur är “chef” över partiledningen. Därför kan det uppfattas som lite konstigt om en person sitter både i partistyrelsen och partiledningen.

Det här är den väg som Piratpartiet har valt att gå, efter en hel del intern debatt. Även om jag personligen tror att partiet på längre sikt kommer att bli organiserat på ett lite mer “traditionellt vis”, så stödjer jag denna motion i partiets nuvarande skede.

Jag kommer utan tvekan att rösta bifall.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com