Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Motion C01: Behovet av en långsiktig finansieringsplan för partiet

Partiet är idag beroende av månadsdonationer samt att EU-parlamentarikern Christian Engström betalar vår partiledare (Anna Troberg) och vår evangelist (Rick Falkvinge). Partiet kan inte ha det så här med denna otrygga inkomstmodell. Vi måste göra inkomsterna tryggare p.g.a. att vi inte kan anta att vi kommer in i riksdagen eller EU 2014 och basera allt kring detta. Dessutom kommer ytterligare pengar i kassan innebära större möjligheter till fler anställda, samt eventuellt möjlighet till partikongresser. Detta för partiets bästa.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Daniel Gustafsson

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länkYrkanden

Av: Daniel Gustafsson Yrkande C01-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 1 personer gillar    3 personer ogillar

att vårmötet ger styrelsen och partiledningen mandat att förutsättningslöst ha som målsättning att så fort som möjligt hitta ytterligare finansieringsformer för partiets verksamhet så att vi kan expandera vår verksamhet och trygga det vi har inför framtiden.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeMötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Christoffer Eldengrips avatar
2011-10-04, 15:44 #2
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Behovet av en långsiktig finansieringsplan för partiet -
"att vårmötet ger ..."
Höstmötet som menas?

Återkommer till denna motion då även jag anser att vår finansiering har en del brister som är i behov av åtgärder!
Henry Rouhivuoris avatar
2011-10-04, 15:49 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Behovet av en långsiktig finansieringsplan för partiet -
Att hitta finansiering är en sak som det jobbas på utan att medlemsmötet behöver peka med hela handen.

Avslag
Mötespresidiets avatar
2011-10-04, 16:49 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Behovet av en långsiktig finansieringsplan för partiet -
Denna motion inkom till förra mötespresidie kort efter vårmötets motionsstopp. Därmed behandlas den på detta mötet.

Efter det att mötet har bifallit ett beslut så är det upp till partistyrelsen att tolka mötets beslut. För att vara tydlig mot styrelsen så kan en medlem lägga ett motyrkande som förtydligar vad mötet tycker, om det vinner bifall givetvis.
Mabs avatar
Gammal Mab
2011-10-04, 19:44 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Behovet av en långsiktig finansieringsplan för partiet -
Styrelsen har i sin proposition om verksamhetsplan skrivit med följande mål under rubriken "ekonomi":

Citat:
att undersöka alternativa finansieringskällor
Jag anser att den meningen tillgodoser andemeningen i denna motion och att verksamhetsplanen är en mer lämplig plats att till att reglera styrelsens arbete än en enskild motion och ser därför gärna att denna motion avslås.
AndersLindbäcks avatar
2011-10-04, 20:16 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Behovet av en långsiktig finansieringsplan för partiet -
Håller med övriga talare - motionen vill få styrelsen och ledningen att göra något som den redan tittar på.

Motionen är därmed överflödigt och jag yrkar avslag.
Qers avatar
Gammal Qer
2011-10-05, 22:27 #7
Inte uppkopplad
Re: Motion C01: Behovet av en långsiktig finansieringsplan för partiet -
Tramsmotion.

Den tillför ingenting mer än lite allmänt tyckande om en situation som förmodligen alla är väldigt medvetna om utan att på något sätt föreslå en rimlig lösning på dilemmat.

Avslag. Definitivt
Rick Falkvinges avatar
2011-10-05, 22:52 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Behovet av en långsiktig finansieringsplan för partiet -
Jag är väldigt mycket en förespråkare av att varje lag ska uppfylla tre kvalitetskriterier. Den ska vara nödvändig, effektiv och proportionerlig. De lagar som inte uppfyller detta kan och bör tas bort.

Samma kriterier gäller då rimligtvis för motioner, eftersom vi är en lagstiftande organisation och de är våra interna lagar.

Jag fastnar på den första frågan. På vilket sätt är den här motionen nödvändig? Den vill ge ett mandat att stärka partiets ekonomi till styrelse och till ledning.

Enda fallet då det vore nödvändigt vore om ett medlemsmöte tidigare uttryckligen har tagit bort det mandatet. Annars har styrelse och ledning det redan.

Har ett medlemsmöte förbjudit styrelsen att ta initiativ för att stärka partiets ekonomi? (Har styrelsen förbjudit ledningen det, så att medlemsmötet måste köra över styrelsens beslut?)

Jag är förvirrad.
2011-10-06, 03:07 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Behovet av en långsiktig finansieringsplan för partiet -
Nej, Rick - det är stadgarna, och möjligen principprogrammet, som är partiets lagar, inte motionerna. Motioner kan behandla ändringar i stadgar och/eller principprogram, och i så fall är de att jämföra med lagändringsförslag. Men de kan också ha andra syften.

I det här fallet ser jag motionen som en viljeyttring - lite som att (omutifall motionen skulle antas) samla ihop ohemult många namnteckningar, lämna in till Regeringskansliet, med ett "ey, Fredde, ett stort subset av svenska folket tycker såhär, kom ihåg att tänka på det, mmmkay?"

Eller för att ta tillbaka det till den faktiska motionen - den är i nuvarande utformning att betrakta som en påminnelse till styrelse och ledning om att inte råka glömma bort det här med att fixa in pengar.

Sen kan man fråga sig hur strikt nödvändig en sådan påminnelse egentligen är.
Emil Isbergs avatar
2011-10-16, 14:07 #10
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande C01-Y01:
att vårmötet ger styrelsen och partiledningen mandat att förutsättningslöst ha som målsättning att så fort som möjligt hitta ytterligare finansieringsformer för partiets verksamhet så att vi kan expandera vår verksamhet och trygga det vi har inför framtiden.
Rent principiellt spelar det inte någon roll om motionen avslås eller ej. Styrelsen och partiledningen ser samma behov som motionären och har också lagt ett liknande mål som förslag till verksamhetsplan. Det vore mycket bra om medlemsmötet understryker detta genom ett uttalat beslut, därigenom mitt stöd till motionen.

Jag yrkar därför bifall.
infallsvinkels avatar
2011-10-25, 06:22 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Behovet av en långsiktig finansieringsplan för partiet -
Jag har kommenterat om samtliga motioner på min blogg: Motioner på Piratpartiets höstmöte 2011

Så här skrev jag om denna motion:
Detta är på sätt och vis en onödig motion, såtillvida att styrelsen och ledningen är extremt medvetna om behovet av att trygga en långsiktig finansiering av partiet.

Huruvida motionen avslås eller bifalls gör detsamma i praktiken.

Jag känner respekt för motionärens önskan att poängtera behovet av långsiktig finansiering. Eftersom jag rent spontant gillar när folk tar initiativ för att rikta uppmärksamheten på viktiga frågor, tänker jag nog rösta bifall på motionen enbart av det skälet.
Anna Trobergs avatar
2011-10-26, 07:10 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Behovet av en långsiktig finansieringsplan för partiet -
Jag yrkar avslag, eftersom det redan är något som ledningen och styrelsen arbetar med och har satt upp som mål. I praktiken spelar det ingen roll om motionen går igenom eller ej och den är därför överflödig.
joe2mes avatar
2011-11-07, 21:21 #13
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande C01-Y01:
att vårmötet ger styrelsen och partiledningen mandat att förutsättningslöst ha som målsättning att så fort som möjligt hitta ytterligare finansieringsformer för partiets verksamhet så att vi kan expandera vår verksamhet och trygga det vi har inför framtiden.
detaljstyrning av styrelsen. Känns som att det borde göras som 'förslag till verksamhetsåret' eller annat istället
Mabs avatar
Gammal Mab
2011-11-07, 21:38 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Behovet av en långsiktig finansieringsplan för partiet -
Citat:
Ursprungligen postat av joe2me Visa inlägg
detaljstyrning av styrelsen. Känns som att det borde göras som 'förslag till verksamhetsåret' eller annat istället
Fast just det där kan väl knappast anses vara detaljstyrning. Det står ju bara att vi ska få ett mandat (som vi redan har). Det står absolut ingenting om vad vi ska göra med det mandatet.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com