Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger

Framgångarna för Piratpartiet i Berlin har bevisat att tiden är inne att ta upp frågan om avkriminalisering av lätta droger. Detta borde vara en fråga som även det svenska Piratpartiet är moget att hantera.


Flera internationella rapporter den senaste tiden har konstaterat att en avkriminalisering av lätta droger inte leder till ökat drogmissbruk eller är en inkörsport till tyngre droger utan tvärtom håller människor borta från tyngre missbruk. Bland annat 'Berkeleyrapporten' (av professor Robert J. MacCoun vid UC Berkeley’s Goldman School of Public Policy och the UC Berkeley School of Law) som i en analys av det holländska coffeeshopsystemet noterar att:


The best available evidence paints a nuanced picture. Dutch citizens use cannabis at more modest rates than some of their neighbors, and they do not appear to be particularly likely to escalate their use relative to their counterparts in Europe and the United States. Moreover, there are indications that rather than increasing ‘the gateway’ to hard drug use, separating the soft and hard drug markets possibly reduced the gateway.


Andra länder (såsom Australien, Grekland och Portugal) samt flera delstater i USA och Kanada har redan börjat följa det holländska exemplet och avkriminaliserat innehav och bruk av cannabis och andra mjuka droger. Detta är en utveckling som stöds av flera ledande opinionsbildare, bland annat före detta FN-generalsekreteraren Kofi Annan, Mexikos, Colombias och Brasilien före detta presidenter, författaren Mario Llosa Vargas, miljardären Richard Branson och Norges tidigare utrikesminister Thorvald Stoltenberg (s).


Sverige ligger efter på den fronten och sitter fast i gamla "sanningar", baserade på diskursen om "Kriget mot drogerna". Ett krig som slösat bort enorma resurser i form av människoliv och skattepengar. Till ingen nytta. Men historien lär oss att både debattklimat och attityder går att ändra. Vad som krävs är hårt och målmedvetet arbete. Belöningen för detta arbete är stor: Färre döda av överdoser, färre som drivs in i kriminalitet, färre som får sina liv förstörda av hårda straff.


Det finns ett potentiellt och ej analyserat väljarstöd för denna fråga. Flera partier och ungdomsorganisationer har redan pågående diskussioner om frågan. Bland annat Centerpartiet, Centerpartiets ungdomsförbund, Liberala ungdomsförbundet och nybildade Liberaldemokraterna (vilka öppet diskuterar möjligheterna med en avkriminalisering av droginnehav och -bruk). Piratpartiet kan bli det första svenska partiet som vågar ta steget mot en mer pragmatisk attityd till droger. Nu har vi den chansen.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Martin Ekdahl

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länkYrkanden

Av: willenfort Yrkande B01-Y02 (Motyrkande) 7 personer gillar    16 personer ogillar

att Piratpartiet ska arbeta för avkriminalisering av narkotikabruk och införande av vetenskapligt fungerande harm reduction strategier i svensk narkotikapolitik.

Gilla yrkandeOgilla yrkande

Tillbakadraget yrkande B01-Y01 (Jämkad med yrkande B01-Y02)
Av: Martin Ekdahl


Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Christoffer Eldengrips avatar
2011-10-04, 15:06 #2
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Anser inte att det är ett politiskt fördelaktigt läge att förorda en sådan liberal drogpolitik. Så som det politiska klimatet ser ut i Sverige så lär det endast leda till ett statligt monopol i fall en liberalare narkotikalagstiftning skulle implementeras.

Tycker även att formuleringen ifall förslaget ska genomföras bör bli mera konkret vad som avses med "lätta droger".

För övrigt förordar jag ingen liberalare narkotikalagstiftning däremot må jag upplysa om att det kan vara ett sätt att konkurrera med den illegala marknaden, av vilken anledning det är fördelaktigt för en del stater som har svåra förhållande med narkotikaproduktion och illegalhandel att tillämpa en "liberalare" syn.

Jag anser inte att Sverige befinner sig i det ovannämnda läget och kommer därför rösta emot ett förslag för liberalare narkotikalagstifning.
Jon Severinssons avatar
2011-10-04, 18:45 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Personligen har jag inget emot att Piratpartiet skulle verka för legelisering av lätta droger, men motsätter mig starkt att anta lösa tyckanden, och yrkar därför avslag.

Om du vill att Piratpartiet ska arbeta för något särskilt, lägg ett yrkande på en konkret formulering och vart i Principprogrammet det ska införas.
AndersLindbäcks avatar
2011-10-04, 21:24 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Med lätta droger avses droger som har liten vikt - typ kokain ?

Nu finns det redan partier som verkar för detta och de får väldigt få röster.


Yrkar avslag.
Mårten Fjällströms avatar
2011-10-04, 21:27 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Framgångarna för Piratpartiet i Berlin har bevisat att tiden är inne att ta upp frågan om avkriminalisering av lätta droger.

Det bör noteras att den frågan inte är en som väljare lyft i vallokalsundersökningar, eller i alla fall inte de jag läst.Citat:
Det finns ett potentiellt och ej analyserat väljarstöd för denna fråga.

Jag tänkte att det borde gjorts någon opinionsundersökning i frågan. Jag hittade en europeisk från 2006.Från sammanfattningen av de svenska resultaten:

Citat:
Den svenska narkotikapolitiken har av allt att döma stort stöd hos den egna befolkningen. Färre än en av tio (9 procent) anser att personlig konsumtion av cannabis borde legaliseras i hela Europa medan nio av tio (89 procent) avvisar tanken. Svenskarna är därmed, tillsammans med finländarna, mest avvisande till en legalisering av cannabis. Inom EU25 anser var fjärde (26 procent) att personlig konsumtion av cannabis borde legaliseras och i Nederländerna anser hälften detsamma.

Det kan nämnas att Tyskland låg på 19%, men det är rätt rimligt att gissa att siffrorna ser annorlunda ut för Berlin.
Henry Rouhivuoris avatar
2011-10-04, 21:27 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Jag anser inte att Piratpartiet skall driva denna frågan till 2014 års val. I Sverige är det politiska klimatet annorlunda än i Freie Berlin. Att legalisera "knark" är ingen valvinnare, inte än på 15-20 år skulle jag tro.

Avslag


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
deerf, JonathanRL, JorgenL
JorgenLs avatar
2011-10-05, 00:17 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Jag kan inte se någon anledning till varför PP skulle ställa sig bakom den här motionen.

"Legalisera" innebär ju inte bara att det ska vara lagligt att använda den utan även att inneha och sälja den, vilket med hög sannolikhet också innebär att fler än idag exponeras för tillfällen att använda den.

Vi vet av erfarenhet att en viss del av de som brukar en drog också blir beroende av den, och jag kan inte se varför vi ska "godkänna" ytterligare droger som inte redan har en historia och bindning till den etablerade kulturen. Är vi beredda på att bekosta hanteringen av en ökad mängd beroendebeteenden som med stor sannolikhet skulle vara följden av en sådan ökad exponering?

Hade motionen handlat om "avkriminalisering av bruket i sig", dvs att man inte ska bli straffad för de substanser man har i blodet, så hade jag personligen kunnat ha en viss sympati, den nuvarande bestämmelsen gör det svårt för missbrukare att söka hjälp, eftersom de då samtidigt erkänner att de begår ett brott. Likaså öppnar den nuvarande bestämmelsen för visst maktmissbruk från tex polisens sida: "Du verkar vara lite torr i munnen, sluta käfta, annars får du följa med till stationen för urinprov...".

MEN, "avkriminalisering av det egna blodet" är något helt annat än "legalisering".

Dessutom tror jag att risken är stor att de "flummare" vars röster vi skulle vinna på ett sånt krav är betydligt färre än de "svensson" vi skulle förlora.

Jag har heller ingen lust att stå och argumentera för en drogpolitik jag tror är skadlig i nästa valrörelse istället för "riktiga piratfrågor" så jag yrkar avslag.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Johan mlg Karlsson
willenforts avatar
2011-10-05, 06:02 #8
Inte uppkopplad
att Piratpartiet skall arbeta för avkriminalisering av narkotikabruk och införande av vetenskapligt fungerande harm reduction strategier i svensk narkotikapolitik
Legalisering av droger är för långt att gå och hör inte ihop med vår politik. Däremot så bör vi avkriminalisera narkotikabruk då dett kräver EXTREMT intyegritetskränkande ingrepp från samhällets och polisens sida och att det inte är fungerande (se gategate och Ola Lindholm för exempel på hur dåligt det går.)

I samma veva så behöver vi byta ut sveriges narkotikapolitik som idag är baserat på absolutism och Bejrots teorier om social smitta, mot en politik som baseras på harm reduction som är vetenskapligt bättre och rekomenderas av både EU och FN's organisationer som arbetar mot narkotika.

Rent politiskt är detta en bättre lösning då det är enklare att förklara och få acceptans för än en legalisering.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Luftmjuk
Isakssons avatar
2011-10-05, 07:18 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Jag håller nog med Willenfort en del i detta. Det finns områden där vi kan snudda vid denna fråga utan att legalisera droger i sig, och fortfarande kämpa för individens rätt till integritet och rättssäkerhet.

Jag yrkar;

Avslag till motionen i sin helhet.
IsakGersons avatar
2011-10-05, 07:23 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av Mårten Fjällström Visa inlägg
Jag tänkte att det borde gjorts någon opinionsundersökning i frågan. Jag hittade en europeisk från 2006.
Narkotika nämns två ställen i rapporten i Sverige. Förutom stället Mårten tog upp står det också:
Citat:
En liberalare narkotikapolitik har mycket litet stöd hos svenskarna.
Personligen tycker jag att det vore fruktansvärt om vi skulle driva en knarkpositiv linje, och jag skulle nog aldrig kunna försvara den. Avslag, soptipp, nästa motion!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
deerf, JorgenL
erik78ses avatar
2011-10-05, 23:02 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Är det något vi borde göra, så är det att tvinga in tobak under samma tak som alkohol. In på Systembolaget.

Tragiskt när man tänker på hur många liv dessa två droger tagit och vilken dålig kultur det är i Sverige och andra platser i världen.

Avslag för mig tills tobaken klassas som en tung drog.
IsakGersons avatar
2011-10-05, 23:36 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av erik78se Visa inlägg
Är det något vi borde göra, så är det att tvinga in tobak under samma tak som alkohol. In på Systembolaget.

Tragiskt när man tänker på hur många liv dessa två droger tagit och vilken dålig kultur det är i Sverige och andra platser i världen.

Avslag för mig tills tobaken klassas som en tung drog.
En mer sympatisk hållning än motionen! :-)
simon556s avatar
2011-10-06, 15:38 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Jag kan inte se någon anledning till varför PP skulle ställa sig bakom den här motionen.

"Legalisera" innebär ju inte bara att det ska vara lagligt att använda den utan även att inneha och sälja den, vilket med hög sannolikhet också innebär att fler än idag exponeras för tillfällen att använda den.

Vi vet av erfarenhet att en viss del av de som brukar en drog också blir beroende av den, och jag kan inte se varför vi ska "godkänna" ytterligare droger som inte redan har en historia och bindning till den etablerade kulturen. Är vi beredda på att bekosta hanteringen av en ökad mängd beroendebeteenden som med stor sannolikhet skulle vara följden av en sådan ökad exponering?

Hade motionen handlat om "avkriminalisering av bruket i sig", dvs att man inte ska bli straffad för de substanser man har i blodet, så hade jag personligen kunnat ha en viss sympati, den nuvarande bestämmelsen gör det svårt för missbrukare att söka hjälp, eftersom de då samtidigt erkänner att de begår ett brott. Likaså öppnar den nuvarande bestämmelsen för visst maktmissbruk från tex polisens sida: "Du verkar vara lite torr i munnen, sluta käfta, annars får du följa med till stationen för urinprov...".

MEN, "avkriminalisering av det egna blodet" är något helt annat än "legalisering".

Dessutom tror jag att risken är stor att de "flummare" vars röster vi skulle vinna på ett sånt krav är betydligt färre än de "svensson" vi skulle förlora.

Jag har heller ingen lust att stå och argumentera för en drogpolitik jag tror är skadlig i nästa valrörelse istället för "riktiga piratfrågor" så jag yrkar avslag.
Det står klart och tydligt i yrkade att det handlar om innehav och bruk inget om att sälja det.

Det på pekas också i början av tråden att all forskning visar att legalisering av innehav och bruk inte ökar konsumtionen utan sänker den. Det här är ett bra förslag för att förbättra folk hälsan i Sverige och se till att en grupp i samhället inte behöver gömma sig.

Att skyffla problem under mattan är ingen lösning men det är vad vi göra idag istället för att försöka hjälpa folk. Och faktum med att detta förslagen kan knytas till våran politik att hela sätt som folk som tar droger behandlas är väldigt integritets kränkande. Jag kan även dra paralleller mellan detta och piratkopiering. Både är olagligt men det stoppar inte folk utan de gör det ändå, Båda lagarna är stiftade utan vetenskapligt stöd och både gör undangömt. Dessa frågor är väldigt lika.

Dock skulle det behövas klaras upp vad lätta droger är, av den anledning yrkar jag avslag.
Christoffer Eldengrips avatar
2011-10-07, 14:37 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av erik78se Visa inlägg
Är det något vi borde göra, så är det att tvinga in tobak under samma tak som alkohol. In på Systembolaget.

Tragiskt när man tänker på hur många liv dessa två droger tagit och vilken dålig kultur det är i Sverige och andra platser i världen.

Avslag för mig tills tobaken klassas som en tung drog.
Jag hade gärna sett att röktobaken förpassats längre bort än så. Att folk skadar sig själva med droger är en sak men att utsätta andra för samma behandling är inte acceptabelt i ett modernt samhälle. Skulle jag ställa min fossilbil på tomgång utanför luftintaget till en skola skulle det bli ett jävla liv, men att personalens rökruta är på samma plats funderar ingen på.

Eftersom jag som föredetta boende i Skåneland har skådat en aldrig sinande ström av tunglastade fordon anlända via broar och hamnar till mitt hemland med samma alkoholhaltiga drycker som producerats här, (vilket vansinne att skicka grejer fram och tillbaka.) kan jag inte hålla med dig att alkoholhaltiga drycker ska säljas på systembolaget skulle helst sett att detta monopol försvann.
Martin Ekdahls avatar
2011-10-07, 22:04 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Avslag, soptipp, nästa motion!
Moget och konstruktivt som vanligt Isak.
1ll3xcs avatar
2011-10-08, 09:14 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Martin Ekdahl: "Belöningen för detta arbete är stor: Färre döda av överdoser, färre som drivs in i kriminalitet..."

Det kan vara jag som inte är tillräckligt insatt men är detta relevant i sammanhanget "lätta droger"? Går det ens att OD:a på cannabis, som väl är det som avses primärt? Kan mycket väl tänka mig att "munchies" i värsta fall kan bidra till diabetes, typ-2 men bortom det?

Christoffer Eldengrip: "Tycker även att formuleringen ifall förslaget ska genomföras bör bli mera konkret vad som avses med "lätta droger".

Instämmer med detta. En konkretisering hade varit önskvärd av samma anledning som den jag uttrycker i min undran till Martin här ovan. Den gör dock inte motionen mer relevant för stunden vilket jag återkommer till.

Det Christoffer Eldengrip skriver här...

"För övrigt förordar jag ingen liberalare narkotikalagstiftning däremot må jag upplysa om att det kan vara ett sätt att konkurrera med den illegala marknaden, av vilken anledning det är fördelaktigt för en del stater som har svåra förhållande med narkotikaproduktion och illegalhandel att tillämpa en "liberalare" syn."

...är dock det som för min del räcker för att yrka avslag. Jag väljer dock att beskriva det som att det mig veterligen saknas demokratiskt stöd för det som motionen föreslår. Lika tveksamt som det är att anamma en mer drogliberal hållning i Sverige enligt motionen är det att motivera USA:s fortsatta katastrofala drogkrig. Vilket leder mig in på det Simon556 skriver:

"Jag kan även dra paralleller mellan detta och piratkopiering. Både är olagligt men det stoppar inte folk utan de gör det ändå, Båda lagarna är stiftade utan vetenskapligt stöd och både gör undangömt. Dessa frågor är väldigt lika."

Jag instämmer med detta men med distinktionen att Simon556 glömmer bort det demokratiska prerekvisitet. Det finns mig veterligen inget folkligt stöd för en drogliberalisering i Sverige. Vad gäller kopieringen så finns om inte en absolut majoritet så i varje fall en så pass stor minoritet (som i framtiden med största sannolikhet utvecklas till en absolut majoritet) att det är berättigat att hävda att det demokratiska prerekvisitets är uppfyllt. Det är en praktisk omöjlighet att frånse folkliga värderingar (som inte rör demokratifundamentet). Det gäller oavsett om situationen är som i Sverige eller som i USA. Det som är rätt där är inte nödvändigtvis rätt här utan måste beakta den demokratiska myllan, uttryckt annorlunda.

För övrigt tycker jag att PP i framtiden bör beakta det Willenfort skriver här:

"Legalisering av droger är för långt att gå och hör inte ihop med vår politik. Däremot så bör vi avkriminalisera narkotikabruk då dett kräver EXTREMT intyegritetskränkande ingrepp från samhällets och polisens sida och att det inte är fungerande (se gategate och Ola Lindholm för exempel på hur dåligt det går.)

I samma veva så behöver vi byta ut sveriges narkotikapolitik som idag är baserat på absolutism och Bejrots teorier om social smitta, mot en politik som baseras på harm reduction som är vetenskapligt bättre och rekomenderas av både EU och FN's organisationer som arbetar mot narkotika."


Det är en demokratisk styggelse att anamma det selektiva godtycke som "muntorrhetens vänner" konstituerar. Det handlar alltså inte om drogliberalism ur mitt perspektiv utan värnande om sådant som rättssäkerhet och privatliv och, sist men inte minst, förnuftstanken. (Beroenden är inte nödvändigtvis avhängigt det man missbrukar.)

Med denna motivering yrkar jag avslag.
Martin Ekdahls avatar
2011-10-08, 14:58 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Förtydligande:

1) I den nederländska revisionen av landet narkotikalagstiftning 1976 delade man upp narkotiskt klassade preparat i två kategorier: "Mjuka" och "hårda" droger.

Med "mjuka droger" syftas vanligtvis på droger med ringa eller ej bevisbara skadeverkningar (exempelvis cannabis). Begreppet "hårda droger" används för droger med bevisbara och oacceptabelt höga (exempelvis heroin och kokain). Det är dessa allmänt vedertagna definitioner som har använts av exempelvis Kanadas och Portugals parlament då de har gjort genomgång av sina respektive länders droglagstiftningar baserat på studier av nationella och internationella erfarenheter av drogproblem och lagstiftning kring innehav, bruk och försäljning av droger. Portugals parlament har helt valt att avkriminalisera bruk och innehav av både hårda och mjuka droger i skadereducerande syfte och betraktar nu missbruk av droger inte som ett brott utan som ett sjukdomstillstånd.

2) Jag vill förtydliga att denna motion inte på något sätt berör legalisering av försäljning av mjuka eller hårda droger utan av avkriminalisering av bruk och innehav av mjuka droger. Denna begreppsskillnad är viktig att förstå om man överhuvudtaget skall kunna diskutera motionens innehåll.
Martin Ekdahls avatar
2011-10-08, 15:05 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Jag ser dock att titeln på denna motion är missvisande då den faktiskt syftar på en legalisering.

Hur som helst. För att få en konstruktiv lösning på denna (som jag betraktar det viktiga fråga) har jag beslutat att jämka med Willenforts motion och yrka: Bifall
AndersLindbäcks avatar
2011-10-08, 15:42 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av 1ll3xc Visa inlägg
Martin Ekdahl: "Belöningen för detta arbete är stor: Färre döda av överdoser, färre som drivs in i kriminalitet..."

Det kan vara jag som inte är tillräckligt insatt men är detta relevant i sammanhanget "lätta droger"? Går det ens att OD:a på cannabis, som väl är det som avses primärt? Kan mycket väl tänka mig att "munchies" i värsta fall kan bidra till diabetes, typ-2 men bortom det?

Cannabisrökare blir oftare psykiskt sjuka bl.a. schizofreni och depressioner. Cannabisrökare kör sämre bil och kan orsaka bilolyckor. Rökandet leder till sämre korttidsminne och högre chans att för cancer.
2011-10-09, 00:38 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Droger har skadeverkningar på såväl individer som på samhället. Med det system som vi har nu så finns det en svart marknad för droger, som till största delen ägs av kriminella gäng. Det gör det lönsamt att vara kriminell, vilket ökar rekryteringsbasen för gängen. Det här är en oerhört stor kostnad för samhället. Den skulle drastiskt minska om drogerna kunde köpas på en statligt reglerad handelsplats. Åldersgräns och langningsförbud skulle fungera på samma sätt som för alkohol.

Ur den enskilde missbrukares perspektiv skulle det vara bättre att köpa statligt kontrollerade preparat, eftersom det skulle finnas kvalitetskontroll. Det skulle dessutom finnas möjlighet att gå över till mindre skadliga droger. Coca-blad tar mycket mer plats än kokainpulver, men är mycket mindre skadligt. Rökheroin är mycket bökigare att smuggla än koncenterad heroin för injicering, men har mycket mindre hälsorisker än den flytande varianten.

Ur riskperspektivet att människor skulle bli frestade att bli missbrukare för att substanserna vore tillgängliga legalt och att innehav inte ledde till staff, så finns det nu ganska många försök som visar att missbruket inte ökar. Tvärt om, så kan man genom fungerande informationskampanjer och personlig rådgivning få missbruket att minska.

Att inte ta debatten om hur vi kan minska drogmissbruk genom vetenskapligt underbyggd förändring av lagstiftningen är fegt och ett svek mot dem vi kan rädda från missbruk.

Jag är inte beredd att stödja motionen i sin nuvarande utformning. Den behöver ett tillägg där syftet framgår tydligt och där det klart syns att det rör sig om en reglering, inte att släppa droger helt fria. Kommer det sådana motyrkanden kommer jag att stödja dem.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Rick Falkvinge
Ravennas avatar
2011-10-09, 08:11 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
"Det finns ett potentiellt och ej analyserat väljarstöd för denna fråga."

Det där är väl ändå kärnan i problemet? Vi vet inte vilket väljarstöd som finns och har inte heller analyserat det. Varför skulle vi då rösta igenom detta när vi inte har på fötterna om hur folk tycker?
IsakGersons avatar
2011-10-09, 12:09 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av Ravenna Visa inlägg
"Det finns ett potentiellt och ej analyserat väljarstöd för denna fråga."

Det där är väl ändå kärnan i problemet? Vi vet inte vilket väljarstöd som finns och har inte heller analyserat det. Varför skulle vi då rösta igenom detta när vi inte har på fötterna om hur folk tycker?
Det är inget problem. Som Mårten påpekar i sitt inlägg har EU redan utrett det här. Det finns inget väljarstöd!
willenforts avatar
2011-10-09, 22:47 #23
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av Jacob Hallén Visa inlägg
Att inte ta debatten om hur vi kan minska drogmissbruk genom vetenskapligt underbyggd förändring av lagstiftningen är fegt och ett svek mot dem vi kan rädda från missbruk.

Jag är inte beredd att stödja motionen i sin nuvarande utformning. Den behöver ett tillägg där syftet framgår tydligt och där det klart syns att det rör sig om en reglering, inte att släppa droger helt fria. Kommer det sådana motyrkanden kommer jag att stödja dem.
Motionen är nu jämkad till avkriminalisering. och jag håller med dig om att även mitt yrkande behöver förtydligas. så hjälp mig. hur skriver vi för att göra det tydligt (utan att skriva en hel uppsats )
willenforts avatar
2011-10-09, 22:52 #24
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av Ravenna Visa inlägg
"Det finns ett potentiellt och ej analyserat väljarstöd för denna fråga."

Det där är väl ändå kärnan i problemet? Vi vet inte vilket väljarstöd som finns och har inte heller analyserat det. Varför skulle vi då rösta igenom detta när vi inte har på fötterna om hur folk tycker?
För attt det är rätt sak att göra. Vi skall inte börja stoppa in saker i principprogrammet för att de drar väljare vi skall stoppa in saker för att det är moraliskt och filosofiskt rätt saker att göra.

Och i detta fallet ser vi att lagstiftningen inte bara är ineffektiv den motverkar de syften den påstår sig ha. samtidigt som den öppnar upp för kraftiga myndighetsmissbruk (gategate ngn ?)

Därför måste svensk narkotikapolitik reformeras så att den blir bättre för samhället, bättre för missbrukarna och inte längre kan användas som slagträ för polisen.
JorgenLs avatar
2011-10-10, 00:27 #25
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av Jacob Hallén Visa inlägg
Ur riskperspektivet att människor skulle bli frestade att bli missbrukare för att substanserna vore tillgängliga legalt och att innehav inte ledde till staff, så finns det nu ganska många försök som visar att missbruket inte ökar. Tvärt om, så kan man genom fungerande informationskampanjer och personlig rådgivning få missbruket att minska.
Jag tycker inte det där resonemanget hänger ihop. Varför skulle informationskampanjer och rådgivning fungera bättre för att drogen legaliserades?

Erfarenheterna från andra droger, tex tobak och alkohol har ju visat att tillgängligheten har en icke obetydlig påverkan av hur stort bruket är, och även att bruket har ett direkt samband med omfattningen av missbruk och skador därav.

Att avkriminalisera bruket i sig kan jag se fördelar med, jag tyckte det var korkad plakatpolitik när man en gång i tiden kriminaliserade det eftersom man därmed kriminaliserade offren och deras sjukdom, men att från det gå till att inrätta laglig försäljning tycker jag är ett uppgivet förhållningssätt. Det är klart att vi kan komma tillrätta med mycket kriminalitet av många slag genom att legalisera det den tjänar pengar på, men resulterar det i ett bra samhälle? Min åsikt om droger och i synnerhet cannabis är att de passiviserar och i längden gör folk initiativlösa och rent ut sagt dumma i huvudet, det är i vart fall de effekterna jag har sett hos de jag känt som rökt på. Varför skulle det vara något vi vill uppmuntra?
Henrik Brändéns avatar
2011-10-10, 11:52 #26
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Så var vi tillbaka i den befängda tron att vetenskapen har svar på alla frågor. I denna, som så många andra frågor, beror vetenskapens svar på hur frågan är formulerad, vilka värderingar som ligger under sättet frågan formuleras på, och exakt vad som undersöks och hur. Det finns vetenskap som visar att den svenska modellen är överlägsen, det finns vetenskap som leder fram till slutsatsen att en försiktig avkriminalisering är överlägsen och det skulle inte förvåna mig om det fanns vetenskap som visar att total legalisering är överlägsen. Vi måste sluta tro att det finns vetenskapliga svar på alla svåra frågor.
Henrik Brändéns avatar
2011-10-10, 12:05 #27
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Jag tycker vi bör driva en fråga endast om (1) den är riktig, (2) vi är någorlunda eniga om att den är riktig, (3) det finns en chans att vi kan övertyga folk om att den är riktig OCH (4) vi antingen kan flytta verkligheten en liten bit i önskad riktning genom att driva den, vinna sympatisörer/väljare på det eller mobilisera dem som redan är sympatisörer genom att driva det.

Enligt min mening failar både motionen och det jämkade yrkandet på alla fyra punkterna. Även de som inte håller med mig på punkt (1) borde förstå att det sabbar våra möjligheter att driva kampanj för våra fokusfrågor något enormt, om vi börjar driva detta krav!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Rick Falkvinge
Martin Ekdahls avatar
2011-10-10, 15:09 #28
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av willenfort Visa inlägg
Motionen är nu jämkad till avkriminalisering. och jag håller med dig om att även mitt yrkande behöver förtydligas. så hjälp mig. hur skriver vi för att göra det tydligt (utan att skriva en hel uppsats )

Jag instämmer. Jacob, du verkar ha funderat en hel del på saken och kan kanske bidra med en motion som är öppen för färre alternativa tolkningar.
Martin Ekdahls avatar
2011-10-10, 15:14 #29
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Jag tycker inte det där resonemanget hänger ihop. Varför skulle informationskampanjer och rådgivning fungera bättre för att drogen legaliserades?

Erfarenheterna från andra droger, tex tobak och alkohol har ju visat att tillgängligheten har en icke obetydlig påverkan av hur stort bruket är, och även att bruket har ett direkt samband med omfattningen av missbruk och skador därav.

Att avkriminalisera bruket i sig kan jag se fördelar med, jag tyckte det var korkad plakatpolitik när man en gång i tiden kriminaliserade det eftersom man därmed kriminaliserade offren och deras sjukdom, men att från det gå till att inrätta laglig försäljning tycker jag är ett uppgivet förhållningssätt. Det är klart att vi kan komma tillrätta med mycket kriminalitet av många slag genom att legalisera det den tjänar pengar på, men resulterar det i ett bra samhälle? Min åsikt om droger och i synnerhet cannabis är att de passiviserar och i längden gör folk initiativlösa och rent ut sagt dumma i huvudet, det är i vart fall de effekterna jag har sett hos de jag känt som rökt på. Varför skulle det vara något vi vill uppmuntra?
Det är ingenting man uppmuntrar. Precis som Berkleyrapporten konstaterar är cannabisrökandet i Holland lägre än i många grannländer. Hur kommer det sig? Kanske för att det är avmystifierat och en sak som man inte "måste prova på"? Lite som när absint avkriminaliserades i EU. Då försvann också en del av det mytiska skimmer som gjorde drogen så attraktiv under förbudstiden. Jag vet inte hur absintkonsumtionen ser ut i Europa idag. Men inte har den boomat bara för att man gjorde bruket lagligt.
Martin Ekdahls avatar
2011-10-10, 15:15 #30
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Så var vi tillbaka i den befängda tron att vetenskapen har svar på alla frågor. I denna, som så många andra frågor, beror vetenskapens svar på hur frågan är formulerad, vilka värderingar som ligger under sättet frågan formuleras på, och exakt vad som undersöks och hur. Det finns vetenskap som visar att den svenska modellen är överlägsen, det finns vetenskap som leder fram till slutsatsen att en försiktig avkriminalisering är överlägsen och det skulle inte förvåna mig om det fanns vetenskap som visar att total legalisering är överlägsen. Vi måste sluta tro att det finns vetenskapliga svar på alla svåra frågor.
Vetenskapen är ett verktyg som borde ge oss en ganska god vägledning då vi fattar beslut. Vad har vi för alternativ - tro, tyckande, omen?
Martin Ekdahls avatar
2011-10-10, 15:27 #31
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av Ravenna Visa inlägg
"Det finns ett potentiellt och ej analyserat väljarstöd för denna fråga."

Det där är väl ändå kärnan i problemet? Vi vet inte vilket väljarstöd som finns och har inte heller analyserat det. Varför skulle vi då rösta igenom detta när vi inte har på fötterna om hur folk tycker?
Ravenna, Jag vet ärligt talat inte om det är en fördel eller nackdel? Jag har heller aldrig läst någon undersökning om svenskarnas attityder till patentlagstiftningen. Ändå har partiet valt att driva detta som en av sina centrala frågor.

Jag är övertygad om att om man ställde frågan om folk vill se en skadereducering av drogers/droglagstiftningens verkningar på människor i form av dödsfall, missbruksproblem, fängelsedömda eller karriärförstörande påföljder och backar upp detta med relevant vetenskaplig forskning så skulle nog en betydande andel svara "Ja!" Det ligger lite i hur man ställer frågan. Att inte göra något och skita i dem som åker dit är bara fegt och cyniskt.

Som jag ser det kan man jämföra olika sorters missbruk. Ett exempel: Sverige har många missbrukare av spel och andra tjänster på Internet. Vill vi då förbjuda dessa Internetfenomen och kriminalisera missbrukarna eller vill vi istället satsa på att hjälpa dem som missbrukar och låta de övriga brukarna vara ifred?
Henrik Brändéns avatar
2011-10-10, 19:35 #32
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av Martin Ekdahl Visa inlägg
Vetenskapen är ett verktyg som borde ge oss en ganska god vägledning då vi fattar beslut. Vad har vi för alternativ - tro, tyckande, omen?
Vetenskap ger kunskap som tillsammans med värderingar vägleder oss när vi fattar beslut. Att tro att vetenskapen i sig själv kan besvara politiska frågor är både naivt och farligt.

I attsatsen krävs "vetenskapligt fungerande harm reduction strategier". Vad menas? Av formuleringen att döma föreställer man sig att sådana strategier kan utvärderas på samma sätt som läkemedel. Men åtgärder mot samhällsproblem kan inte analyseras i objektiva dubbelblindstudier. Alla vetenskapliga försök att närma sig frågan kräver att man gör antaganden om verkligheten och innehåller subjektiva värderingar av de mål man ska mäta. Därmed inte sagt att sådan forskning är meningslös. Bara att den inte ger otvetydiga objektiva svar, utan en mer komplicerad form av kunskap, som vi sedan kan lägga bredvid våra värderingar då vi bestämmer oss för vad vi ska tycka om olika saker.
Martin Ekdahls avatar
2011-10-10, 20:42 #33
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Vetenskap ger kunskap som tillsammans med värderingar vägleder oss när vi fattar beslut. Att tro att vetenskapen i sig själv kan besvara politiska frågor är både naivt och farligt.

I attsatsen krävs "vetenskapligt fungerande harm reduction strategier". Vad menas? Av formuleringen att döma föreställer man sig att sådana strategier kan utvärderas på samma sätt som läkemedel. Men åtgärder mot samhällsproblem kan inte analyseras i objektiva dubbelblindstudier. Alla vetenskapliga försök att närma sig frågan kräver att man gör antaganden om verkligheten och innehåller subjektiva värderingar av de mål man ska mäta. Därmed inte sagt att sådan forskning är meningslös. Bara att den inte ger otvetydiga objektiva svar, utan en mer komplicerad form av kunskap, som vi sedan kan lägga bredvid våra värderingar då vi bestämmer oss för vad vi ska tycka om olika saker.
Okej. Ja, det är kanske en lite klumpig och oklar formulering. "Harm reductionstragerier med stöd i aktuell vetenskaplig forskning" kommer nog närmre målet. Poängen är att man söker stöd i vetenskapliga rön istället för allmänt tyckande då man skapar strategier för att minska drogernas skadeverkningar på missbrukare, anhöriga och samhälle. Samt att man arbetar för att lagstiftningen inte orsakar onödiga och undvikbara skadeverkningar på övriga brukare, deras anhöriga och samhället i övrigt.
2011-10-10, 22:22 #34
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Jag har en god vän som under många år har arbetat för legaliseringen av droger i Californien. Jag tyckte länge att han var flummig drogliberal, tills dess jag började lyssna på hans argumentation. Jag tyckte fortfarande att det han sa, om att USA:s War on Drugs bara fyller fängelserna, och att en legalisering minskar missbruket lät knepigt. Jag ägnade därför några veckor av min fritid åt att studera ämnet. Det finns en massa bra material på Youtube och det finns gott om vetenskapliga rapporter. Efter genomgången var jag tvungen att ändra ståndpunkt, för min gamla åsikt gick inte ihop med min nya kunskap.

Vi måste förlita oss på vetenskap, för utan den så är det vi gör bara ideologi och tyckande. Sedan har ventenskapen felmarinaler och biasering beroende på hur frågan ställs. Vi måste ta hänsyn även till detta. De försök som har gjorts med reglering av droger i stället för förbud har i samtliga fall jag har läst om lett till en minskning av missbruket. I vissa miljöer har minskningen varit mycket kraftig.

Vi måste inse att nuvarande drogpolitik bara fungerar om den lyckas hålla knarket borta från gatorna, men vad jag kan förstå så har tullens och polisens beslag bara under korta tider lyckats påverka marknadspriserna nämnvärt. Narkotikaligornas risk för att åka fast är inbakat i priset till slutkund, och det har varit ganska stabilt under lång tid.

Avkriminalisering av droger kan ske på många olika sätt. I Californien kan man idag få marijuana utskrivet på recept. Av 37 miljoner innevånare är det knappt 1%, eller 300 000 personer som har det. Många av dem har drogen för att dämpa ångest och smärtor i samband med terminala sjukdomar, medan det naturligtvis finns andra som använder den som njutningsmedel.

Att vara lagom restriktiv är en balansgång. Gör man det för svårt att få tag på droger med legala medel uppstår en svart marknad. Gör man det för lätt (tänk tillgång på tobaksvaror), så finns en risk för ökat missbruk.
Martin Ekdahls avatar
2011-10-11, 15:06 #35
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av Jacob Hallén Visa inlägg
Jag har en god vän som under många år har arbetat för legaliseringen av droger i Californien. Jag tyckte länge att han var flummig drogliberal, tills dess jag började lyssna på hans argumentation. Jag tyckte fortfarande att det han sa, om att USA:s War on Drugs bara fyller fängelserna, och att en legalisering minskar missbruket lät knepigt. Jag ägnade därför några veckor av min fritid åt att studera ämnet. Det finns en massa bra material på Youtube och det finns gott om vetenskapliga rapporter. Efter genomgången var jag tvungen att ändra ståndpunkt, för min gamla åsikt gick inte ihop med min nya kunskap.

Vi måste förlita oss på vetenskap, för utan den så är det vi gör bara ideologi och tyckande. Sedan har ventenskapen felmarinaler och biasering beroende på hur frågan ställs. Vi måste ta hänsyn även till detta. De försök som har gjorts med reglering av droger i stället för förbud har i samtliga fall jag har läst om lett till en minskning av missbruket. I vissa miljöer har minskningen varit mycket kraftig.

Vi måste inse att nuvarande drogpolitik bara fungerar om den lyckas hålla knarket borta från gatorna, men vad jag kan förstå så har tullens och polisens beslag bara under korta tider lyckats påverka marknadspriserna nämnvärt. Narkotikaligornas risk för att åka fast är inbakat i priset till slutkund, och det har varit ganska stabilt under lång tid.

Avkriminalisering av droger kan ske på många olika sätt. I Californien kan man idag få marijuana utskrivet på recept. Av 37 miljoner innevånare är det knappt 1%, eller 300 000 personer som har det. Många av dem har drogen för att dämpa ångest och smärtor i samband med terminala sjukdomar, medan det naturligtvis finns andra som använder den som njutningsmedel.

Att vara lagom restriktiv är en balansgång. Gör man det för svårt att få tag på droger med legala medel uppstår en svart marknad. Gör man det för lätt (tänk tillgång på tobaksvaror), så finns en risk för ökat missbruk.
Intressanta funderingar Jacob. Du har tänkt efter och landar som jag förstår det i nästan samma slutsats som jag.

Kriget mot drogerna gör större skada än nytta. Det är skadligt för både individer och samhälle. Idén om avkriminalisering handlar inte om "flum" och drogromantik utan om att våga se verkligheten för vad den är. Evidens och kritiskt tänkande kontra tyckande. För mig är det en fråga om att vara öppen för empiriska bevis och inte fastna i ideologi och dogmatism. Evidens finns från alla de länder där man har provat en mjukare linje och resultaten talar för sig själva, missbruket minskar.

Vad finns då för grunder kvar att försvara den politik som skickar folk i fängelset och graven? Kanske lättja (det är för jobbigt att driva denna fråga), feghet (varför skall vi vara först?) eller rentav ointresse (varför skall vi bry oss?). Några andra anledningar kan jag inte se.
Martin Ekdahls avatar
2011-10-11, 15:07 #36
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
En mer sympatisk hållning än motionen! :-)
Vad är det egentligen du försöker få sagt Isak?
erik78ses avatar
2011-10-12, 07:42 #37
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Hur skulle tobak klassas om en motion som tar hänsyn till detta med hårda/mjuka droger?
Martin Ekdahls avatar
2011-10-12, 09:26 #38
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av erik78se Visa inlägg
Hur skulle tobak klassas om en motion som tar hänsyn till detta med hårda/mjuka droger?
Det vet jag faktiskt inte. Tobak är väl egentligen att räkna som en av de farligaste drogerna. I alla fall om man mäter antal döda utan att ta hänsyn till hur vanligt bruket av respektive drog är. I de seriösa försök (exempelvis Nutts skala) som jag har tagit del av att jämföra droger och mäta dem i skala av skadlighet för användare och skada för andra hamnar tobak ganska högt upp och klassas som nästan lika farligt som amfetamin.

Tilläggas bör dock att dessa skalor bortser från blandbruk av droger (till exempel hög konsumtion av alkohol och tobak i kombination) vilket potentiellt höjer drogernas farlighet. Dessutom skiljer dessa studier inte på röktobak och andra former av tobak (såsom snus, vilket inte rimligtvis kan klassas som farligt för andra än brukarna själva). Att göra en studie av snus i jämförelse med andra droger kunde alltså vara intressant.

Slutsatsen som man kan dra av studierna är dock att tobak som helhet är en drog som gränsar till de tyngre drogerna.
Martin Ekdahls avatar
2011-10-12, 09:39 #39
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Erik78 I Storbritannien delar man upp droger i tre kategorier (A,B och C) beroende på farlighet för brukare och andra. Skall vi applicera Nutts skala på denna kategorisering hamnar tobak i kategori B.
erik78ses avatar
2011-10-12, 11:38 #40
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
För mig handlar det här om flera saker, men jag vill börja med att säga att om jag ska stödja någon motion som handlar om konsekvent drogpolitik. Ja, då ska tobak först in på Systembolaget.

Systembolaget är en bra sak. Det är en ganska väl avvägd balansgång mellan individens rätt att styra över sitt liv - och - samhällets rätt att skydda sig mot konsekvenserna av missbruk. Den fria marknaden tror jag inte på i fallet narkotika och egentligen inte medicin heller. Nåväl.

Vi ska skatta oss lyckliga över det vektyget, Systembolaget, som om det inte hade funnits idag, aldrig hade kunnat införas.

Varför inte använda detta verktyg i så fall för att reglera missbruk, vs, frihet?

Lägger vi två motioner. En som vill avkriminalisera missbrukare, och, den andra om att reglera tobak på systemet. Då ska jag stödja båda med kraft.
Andreas Bjärnemalms avatar
2011-10-12, 14:13 #41
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av erik78se Visa inlägg
Ja, då ska tobak först in på Systembolaget.
Personligen tror jag det är en väldigt dålig idé att tillhandahålla två droger på samma försäljningsställe. Bättre i så fall att dela upp det på två olika "Systembolag".

Det kan ju inte vara rätt att en nykter alkoholist som är rökare ska behöva gå till Systembolaget och utsätta sig för frestelsen av all denna alkohol, bara för att han ska köpa ett paket cigaretter.
erik78ses avatar
2011-10-12, 22:30 #42
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Så länge tobak, på något sätt, en gång för alla förpassas till hyllorna, längst bak i en avlägsen och svårtillgänglig butik med 18:års gräns.

Ja, då kan jag stödja "Systembolaget 2" också. Men jag tror inte det behövs och det blir nog lika svårt att driva den frågan som att få tobak att klassas som en Systembolagsprodukt.

Alla här känner någon som strykt med i någon plåga orsakad av tobak. Det borde räcka för att driva den här frågan till fördärvet om vi kunde.

Mina barn ska inte dö tobaksdöden.

Jag ser som sagt fram mot de motioner som träffar rätt här.
Martin Ekdahls avatar
2011-10-13, 08:36 #43
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av erik78se Visa inlägg
För mig handlar det här om flera saker, men jag vill börja med att säga att om jag ska stödja någon motion som handlar om konsekvent drogpolitik. Ja, då ska tobak först in på Systembolaget.

Systembolaget är en bra sak. Det är en ganska väl avvägd balansgång mellan individens rätt att styra över sitt liv - och - samhällets rätt att skydda sig mot konsekvenserna av missbruk. Den fria marknaden tror jag inte på i fallet narkotika och egentligen inte medicin heller. Nåväl.

Vi ska skatta oss lyckliga över det vektyget, Systembolaget, som om det inte hade funnits idag, aldrig hade kunnat införas.

Varför inte använda detta verktyg i så fall för att reglera missbruk, vs, frihet?

Lägger vi två motioner. En som vill avkriminalisera missbrukare, och, den andra om att reglera tobak på systemet. Då ska jag stödja båda med kraft.
Jag är emot att Systembolaget och tobaksförsäljningen läggs in i motionen därför att det då öppnar för en massa andra diskussioner. Det finns mängder av olika droger som säljs under många olika former. Om vi börjar detaljmarkera olika droger under motionen så blir den mer sårbar. Nya droger uppstår och gamla droger försvinner. Vad som är en "berusningsdrog" definieras hela tiden om. De många detaljerna gör kanterna luddigare.

Syftet med denna motion var främst att få till ett slut på det destruktiva "kriget mot drogerna" och att anta en skadereducerande strategi. Mitt förslag är att man istället för att baka in Systembolaget och tobaksförsäljningen i denna motion gör dem till ämne för egna motioner. Då har ju folk möjlighet att rösta på de olika delarna som det passar dem och ett majoritetskonsensus som passar de flesta blir lättare att uppnå.
erik78ses avatar
2011-10-13, 11:54 #44
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Motionsförslag #1 att tobak skall säljas på systembolaget.

Motionsförslag #2 ?
Anna Trobergs avatar
2011-10-13, 13:30 #45
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Jag yrkar avslag på motionen.
Emil Isbergs avatar
2011-10-14, 16:50 #46
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B01-Y02:
att Piratpartiet skall arbeta för avkriminalisering av narkotikabruk och införande av vetenskapligt fungerande harm reduction strategier i svensk narkotikapolitik
Vetenskapligt samt medicinskt finns det inte något som helst stöd för den drogpolitik som Sverige för idag samt mycket som tyder på att polisens insatser snarare förvärrar situationen med bland annat långtgående integritetskränkning av kulturproducenter och personer vid kulturevenemang.

Jag yrkar bifall på motionen.
JPAndersons avatar
2011-10-15, 11:14 #47
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Till att börja med så är den här motionen allt för tunn i sin motivering sedan, som redan sagts, så tror inte jag heller det finns någon egentlig väljarstöd för detta.
Om vi ens ska tänka tanken på en drogpolitik för PP så borde det i min mening utredas ordentligt och mer djuptgående.

Således yrkar jag avslag på motionen.
JorgenLs avatar
2011-10-16, 10:09 #48
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B01-Y02:
att Piratpartiet skall arbeta för avkriminalisering av narkotikabruk och införande av vetenskapligt fungerande harm reduction strategier i svensk narkotikapolitik
Svag argumentering och oklara belägg för de påstådda vetenskapliga beläggen och om de är relevanta för Sveriges situation. Om PP ska ha en drogpolitik så måste den vara betydligt bättre underbyggd än så här, annars riskerar den att skapa stora problem politiskt för partiet eftersom detta inte är en ståndpunkt som har stöd hos folk i allmänhet.
Johan mlg Karlssons avatar
2011-10-16, 12:00
Inte uppkopplad
Raderat inlägg (dolt)
erik78ses avatar
2011-10-16, 17:44 #49
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Med tanke på den intensiva debatten på området kanske någon typ av arbete ändå borde läggas ner på att reda ut PP:s hållning mer övergripande?
Christoffer Eldengrips avatar
2011-10-17, 06:55 #50
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av erik78se Visa inlägg
Med tanke på den intensiva debatten på området kanske någon typ av arbete ändå borde läggas ner på att reda ut PP:s hållning mer övergripande?

Helt rätt och det gäller inte endast drogpolitiken
Martin Ekdahls avatar
2011-10-17, 08:17 #51
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av erik78se Visa inlägg
Med tanke på den intensiva debatten på området kanske någon typ av arbete ändå borde läggas ner på att reda ut PP:s hållning mer övergripande?
Ja, det tycker jag är ett bra förslag!
Martin Ekdahls avatar
2011-10-17, 08:19 #52
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
Helt rätt och det gäller inte endast drogpolitiken
+1
2011-10-23, 12:44 #53
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Med tanke på den intensiva debatten på området kanske någon typ av arbete ändå borde läggas ner på att reda ut PP:s hållning mer övergripande?
Det är ganska klart sen tidigare. De här drogtrådarna dyker alltid upp och blir alltid de längsta trådarna. Vid omröstningarna så faller de däremot rätt kvickt eftersom det inte finns någon som vill ställa sig på ett torg eller i en debatt och försvara de med PP kepsen på. Kolla t.ex. Annas svar.

Nu har jag följt debatterna i några års tid, och de är bara så jobbiga... kolla gärna äldre trådar här på forumet. Ska det bli intressant vill jag höra från någon som går på droger om dennes personliga upplevelser och som har gjort det i några år. Någon som röker på lite ibland hur dennes liv ser ut och var de får tag på sakerna och om det är positivt liv de upplever det som. Det hade tillfört någonting intressant.

Just nu förknippar jag det här rätt mycket med psykiska sjukdomar, död och troligt självmord. Det i sin tur gör att jag hellre skulle se hårdare straff för försäljning och smuggling för de som drar in folk i det.

Yrkar avslag.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
IsakGerson, JorgenL
Martin Ekdahls avatar
2011-10-23, 21:16 #54
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av Anders Hedberg Visa inlägg
Det är ganska klart sen tidigare. De här drogtrådarna dyker alltid upp och blir alltid de längsta trådarna. Vid omröstningarna så faller de däremot rätt kvickt eftersom det inte finns någon som vill ställa sig på ett torg eller i en debatt och försvara de med PP kepsen på. Kolla t.ex. Annas svar.

Nu har jag följt debatterna i några års tid, och de är bara så jobbiga... kolla gärna äldre trådar här på forumet. Ska det bli intressant vill jag höra från någon som går på droger om dennes personliga upplevelser och som har gjort det i några år. Någon som röker på lite ibland hur dennes liv ser ut och var de får tag på sakerna och om det är positivt liv de upplever det som. Det hade tillfört någonting intressant.

Just nu förknippar jag det här rätt mycket med psykiska sjukdomar, död och troligt självmord. Det i sin tur gör att jag hellre skulle se hårdare straff för försäljning och smuggling för de som drar in folk i det.

Yrkar avslag.
Tja. Empiri och forskning pekar på att den mjuka linjen skapar färre problem än den hårda linjen gör. Detta har vi redan tidigare tagit upp i tråden. Fast det är klart att man alltid kan klamra fast vid ståndpunkter och ignorera sådana resultat. Det är upp till var och en.
infallsvinkels avatar
2011-10-25, 06:12 #55
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Jag har kommenterat om samtliga motioner på min blogg: Motioner på Piratpartiets höstmöte 2011

Så här skrev jag om denna motion:
Jag anser att Piratpartiet bör ha en väl sammanhållen narkotikapolitik, som tar ett helhetsgrepp på frågan om proportionaliteten i polisens tvångsmedel, om huruvida intentionerna med lagstiftningen är uppfyllda, frågan kring sprutbytesprogram, om rehabilitering och stöd till missbrukare och möjligtvis även lätta drogers förhållande till tyngre droger såsom tobak och alkohol.

Denna motion utgår inte från ett sådant sammanhängande perspektiv. Motionens formulering öppnar upp för en intern konflikt i vårt parti mellan personer med liberal, konservativ och socialistisk bakgrund, istället för att utgå från ett piratperspektiv. Därför yrkar jag avslag.

Jag är intresserad av att delta i ett arbete kring en väl sammanhållen narkotikapolitik för Piratpartiet, och avser att återkomma kring detta.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
erik78se, Henry Rouhivuori, Johan mlg Karlsson, Rick Falkvinge
Martin Ekdahls avatar
2011-10-26, 16:30 #56
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Jag har kommenterat om samtliga motioner på min blogg: Motioner på Piratpartiets höstmöte 2011

Så här skrev jag om denna motion:
Jag anser att Piratpartiet bör ha en väl sammanhållen narkotikapolitik, som tar ett helhetsgrepp på frågan om proportionaliteten i polisens tvångsmedel, om huruvida intentionerna med lagstiftningen är uppfyllda, frågan kring sprutbytesprogram, om rehabilitering och stöd till missbrukare och möjligtvis även lätta drogers förhållande till tyngre droger såsom tobak och alkohol.

Denna motion utgår inte från ett sådant sammanhängande perspektiv. Motionens formulering öppnar upp för en intern konflikt i vårt parti mellan personer med liberal, konservativ och socialistisk bakgrund, istället för att utgå från ett piratperspektiv. Därför yrkar jag avslag.

Jag är intresserad av att delta i ett arbete kring en väl sammanhållen narkotikapolitik för Piratpartiet, och avser att återkomma kring detta.
Det är en konstruktiv infallsvinkel (ursäkta ordvitsen).
2011-10-26, 17:08 #57
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Varför i hela fridens namn vill vi passivisera folk med droger.
Har ni inte läst Du nya sköna värld ?

Yrkar avslag.
JonasLs avatar
2011-10-26, 21:01 #58
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Utan att ha läst hela tråden. BIFALL.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Martin Ekdahl
infallsvinkels avatar
2011-10-26, 21:15 #59
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Tack för det. Infallsvinklar är min specialitet... :-)


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Martin Ekdahl
infallsvinkels avatar
2011-10-26, 21:18 #60
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Du sköna nya värld är en bra bok. Fast på temat att folk passiviseras via droger vill jag nog hellre rekommendera den där ungdomsbokserien Universums öde. Även om det bara är ett element som fladdrar förbi i förbifarten. Suck, det var tider det... När man läste den...
2011-10-26, 22:12 #61
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Bruk av lättare droger såsom THC och kanske katt. Det blir en gråzon. Ett steg.
Polisen kommer utnyttja möjligheten till att då lägga resurserna på spann (övervakning mot och-) bakom försäljningen för att nå till nätverken.

De får utbildning i hur de ska upptäcka påverkade personer och vad tecken tyder på, d.v.s. vilka droger/preparat som använts. Längre än så kommer du inte i Sverige idag kring narkotikapolitiken.
2011-10-27, 17:45 #62
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B01-Y02:
att Piratpartiet ska arbeta för avkriminalisering av narkotikabruk och införande av vetenskapligt fungerande harm reduction strategier i svensk narkotikapolitik.
Att tillåta droger skulle kännas som en acceptans mera "potheads".
Jag ser logiken i argumenten, men magkänslan säger att det inte kommer är positivt
2011-10-28, 00:38 #63
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Cannabisrökare blir oftare psykiskt sjuka bl.a. schizofreni och depressioner. Cannabisrökare kör sämre bil och kan orsaka bilolyckor. Rökandet leder till sämre korttidsminne och högre chans att för cancer.
Ja Canabis RÖKARE har högre chans att få cancer pga att de RÖKER canabis. Största boven i dramat är dock tobaken de blandar den med. Dock kan du använda canabis på andra sätt... I bakelser är ju en populär bild i populärkultur men man kan även ta det i gelékapslar eller äta det direkt.

Att Canabis användare oftare är drabbade av psykiskt sjukdom så som schizofreni och depressioner är en mycket ombestridd tes för att inte säga en myt. Veteskapliga undersökningar har visat att för att få tex en psykos eller schizofreni måste den risken redan finnas där. Enligt dessa rapporter finns det inget som bevisar att just Canabis användning skulle öka risken för sjukdomstillstånd än tex alkohol och stress. Det kan lika gärna vara så att riskgrupper för psykisk sjukdom har en större benägenhet att konsumera Canabis som att Canabis har en benägenhet att trigga igång ett sjukdomstillstånd. Inga klara samband finns och ingen vet så tala inte om det som att det vore en absolut sanning.

Ja frekvent Canabis användande kan leda till försämrat korttidsminne vid frekvent användning. Så kan även boxning, alkohol konsumtion, sömnbrist och stress - ska vi förbjuda det också?

Ja även trötta människor eller människor på olika former av medicinering har förhöjd risk att orsaka bilolyckor - för att inte tala om fortkörare... Trots det så får vi själva nu välja om vi vill köra bil på mediciner och själv känna av när vi är trötta och bilarna går fortfarande långt snabbare än fart begränsningarna tillåter. Klart att Canabis och trafik inte går ihop likväl som alkohol eller trötthet och trafik inte heller går ihop - trots det är alkohol lagligt och att köra trött är ej straffbart.


Citat:
Min åsikt om droger och i synnerhet cannabis är att de passiviserar och i längden gör folk initiativlösa och rent ut sagt dumma i huvudet, det är i vart fall de effekterna jag har sett hos de jag känt som rökt på.
Olika människor reagerar olika på Canabis. Det handlar också om hur mycket och hur ofta man röker. En som dricker en kvarting om dagen -eller för den delen de som drick öl hela dagen - kommer också att bli initiativlös, sinnes slö och dum i huvudet. Allt handlar om proportioner. En fördel med canabis över alkohol är dock att ytterst få våldsbrott är relaterade till canabis jämfört med alkohol.


Citat:
Just nu förknippar jag det här rätt mycket med psykiska sjukdomar, död och troligt självmord.
Citat:
Att avkriminalisera bruket i sig kan jag se fördelar med, jag tyckte det var korkad plakatpolitik när man en gång i tiden kriminaliserade det eftersom man därmed kriminaliserade offren och deras sjukdom,
Citat:
I Storbritannien delar man upp droger i tre kategorier (A,B och C) beroende på farlighet för brukare och andra. Skall vi applicera Nutts skala på denna kategorisering hamnar tobak i kategori B.
Citat:
Som jag ser det kan man jämföra olika sorters missbruk. Ett exempel: Sverige har många missbrukare av spel och andra tjänster på Internet. Vill vi då förbjuda dessa Internetfenomen och kriminalisera missbrukarna eller vill vi istället satsa på att hjälpa dem som missbrukar och låta de övriga brukarna vara ifred?
Här har vi ett stort problem i debatten- polarisering. I debatten kan man inte "bruka" olagliga droger (det kan man bara göra med lagliga) utan bara "missbruka" dem. Man ser det hela alltså endast ut ett missbruksperspektiv. Hur många här dricker alkohol någon gång i månaden? Hur många av dessa anser sig vara missbrukare? Det är högst relevanta frågeställningar för att få lite perspektiv på debatten.

Jag är övertygad om att du kan bruka både tobak, alkohol och canabis utan att missbruka det. Tobak är dock den svåraste av de tre eftersom det utvecklar ett fysiskt behov nästa i klass med heroin enligt vissa forskare. Alkohol är även det fysiskt beroendeframkallande men än finns ingen studie som jag vet om som har påvisat att Canabis är fysiskt beroende framkallande. Missbruk handlar ofta mer ett beteende som som fysiskt beroende - även om det för naturligtvis förvärrar missbruket.

Vi måste se drogerna för vad de är och inte genom våra kulturella glasögon. Kan man objektivet jämföra olika droger, skadeverkningar och samhällskostnad så tror jag att man får man en helt annan bild än den många av oss håller fast vid av gammal vana. Canabis är inte lika med Herion och crack nästa i dagens Sverige - den skrämsel propagandan tycker många bara är löjlig idag.

Jag håller med föregående talare som säger "hjälpa dem som missbrukar och låta de övriga brukarna vara ifred".


Citat:
Avkriminalisering av droger kan ske på många olika sätt. I Californien kan man idag få marijuana utskrivet på recept. Av 37 miljoner innevånare är det knappt 1%, eller 300 000 personer som har det. Många av dem har drogen för att dämpa ångest och smärtor i samband med terminala sjukdomar, medan det naturligtvis finns andra som använder den som njutningsmedel.
Ett mycket intressant alternativ tycker jag. Canabis har fram till mitten av 1900 talet vara en del av ett medicinskt basutbud i läkarväskan. Här i norden har canabis använts i åtminstone 1500 år (troligtvis mycket längre) och på andra håll i åtminstone 4000 år - främst som medicinalväxt men även som rekreation. Mer forskning behövs dock på området medicinsk canabis men tyvärr kvävs det i Sverige pga en absolutistisk hållning mot canabis där syntetiska droger från läkmedelsföretag värderas högre. Vilket är synd tycker jag.

Citat:
men att från det gå till att inrätta laglig försäljning tycker jag är ett uppgivet förhållningssätt.
Citat:
Det är klart att vi kan komma tillrätta med mycket kriminalitet av många slag genom att legalisera det den tjänar pengar på, men resulterar det i ett bra samhälle?
Ungefär 40% av världsekonomin beräknas vara en "skuggekonom" varav narkotika är en mycket mycket stor del. Därför är några av de ivrigaste förespråkarna för legalisering av narkotika nationalekonomer för skulle man bara kunna få in en liten del av av dessa pengar i skatteintäkter skulle det ge ett stor inflöde av pengar till statskassorna.

Det skulle i sin tur allvarligt minska den organiserade brottslighetens inkomster (och därmed deras makt) samtidigt som att inflödet av pengar skulle kunna hjälpa till att finansiera missbruksvården i ganska stor utsträckning.

Kan en laglig, statligt/reglerad, försäljning av lättare droger hjälpa till att finansiera missbruksvården så ser jag i princip inga problem med det.

I många länder bla Schweiz har man börjat hjälpa sprut narkomaner inte bra få nya sprutor utan även få narkotika samt hjälp att injicera det. Kan tyckas kontroversiellt (känns onekligen olustigt för mig) men de ska tydligen ha haft mycket gott resultat. HIV och Hepatit har sjunkit drastiskt, antalet narkotika relaterade brott minskar, antalet sprutnarkomaner minskar och antalet missbrukare som genomgår behandling och lyckas få bukt med beroendet har ökat markant. Man har helt enkelt konkurrerat ut gatu-langarna genom att undergräva efterfrågan istället för utbudet.


Citat:
Att vara lagom restriktiv är en balansgång. Gör man det för svårt att få tag på droger med legala medel uppstår en svart marknad. Gör man det för lätt (tänk tillgång på tobaksvaror), så finns en risk för ökat missbruk.
Håller helt med!! Därför skulle man behöva ställa upp vissa kriterier både för att köpa och sälja - samt utbildning och socialt ansvar för säljarna och starka kontroll organ så att reglerna efterlevs. Exakt vilka regler behöver dock utredas ordentligt.


Citat:
jag hellre skulle se hårdare straff för försäljning och smuggling för de som drar in folk i det.
Jag håller med dig att hårdare straff för smugglare och dealers skulle kunna vara en väg att gå. Men så länge det inte finns ett lagligt alternativ kommer bara priset trissas upp istället. Hårda straff är inte avskräckande i sig. Stor chans att åka fast, liten ekonomisk vinst samt hårdare straff är däremot avskräckande.


Citat:
Nu har jag följt debatterna i några års tid, och de är bara så jobbiga... kolla gärna äldre trådar här på forumet. Ska det bli intressant vill jag höra från någon som går på droger om dennes personliga upplevelser och som har gjort det i några år. Någon som röker på lite ibland hur dennes liv ser ut och var de får tag på sakerna och om det är positivt liv de upplever det som. Det hade tillfört någonting intressant.
Jag har själv inte använt något annat än tobak (rökning) och alkohol så jag kan tyvärr inte ge dig några första hands uppgifter. Dock är jag en av mycket mycket få i min bekantskapskrets som inte har testat på Canabis. Jag känner väldigt många som har brukat framförallt Canabis som rekreation ibland. Jag känner även missbrukare av Canabis och personer som tar det i Medicint syfte. Så jag kan ge dig andrahandsuppgifter istället om du vill.

De flesta av "bukarna" som jag känner är vanliga Svenssons med fasta jobb, fru och barn - engagerad i politik, sport och andra aktiviteter precis som alla vi andra. När de köper det sker det främst av någon kompis bekant med lite skumma anknytningar eller som odlar själv. En del känner att de mår bättre på Canabis än alkohol - få ett skönare rus. Andra har dåligt spritsinne och blir lätt aggressiva på alkohol men blir mycket trevligare på Canabis. Ytterligare andra tycker bara om att alternera ruset lite - omväxling förnöjer.

De jag känner som är missbrukare har ofta inlett sitt bruk under en depression eller ökat sitt användande radikalt i samband med en period av depression. Blandmissbruk med alkohol är inte heller ovanligt. Dessa köper ofta direkt från en kriminell eller odlar själva. Vanligt är att saker som är väldigt vanliga symptom på vilket missbruk, depression och själv destruktivt beteende som helst så som att betala räkningar i tid, bry sig om hygien osv blir lidande. Den stora faran den här gruppen svävar i är att de inte orka bry sig om risker (tex testa tyngre droger) och är du redan inne i en depression eller är själv destruktiv blir det inte bättre av att du använder Canabis.

Den sista gruppen använder Canabis som ett verktyg. Jag vet de som använder det för "Andliga/religiösa" upplevelser. Vet andra som använder det som "själv hjälp" för att lättare jobba med egen ångest, rädslor och trauman osv. Vet ytterligare andra som använder det i medicinskt syfte: kan vara sömnproblem, stressrelaterade sjukdomar eller värk.

I Tyskland finns det tex väldigt positiva studier med Canabis baserade preparat för att hjälpa personer med ADHD. Detta existerar inte i sverige men jag vet personer med ADHD som bukar canabis för att kunna leva ett normalt liv med gott resultat (bättre resultat och mindre biverkningar än amfetamin baserade preparat). De som tar det i medicinskt syfte de skulle inte kunna leva ett normalt liv utan det pga sjukdom.


Citat:
Till att börja med så är den här motionen allt för tunn i sin motivering
Citat:
Svag argumentering och oklara belägg för de påstådda vetenskapliga beläggen och om de är relevanta för Sveriges situation.
Håller med om att betydligt fler referenser till forsknings rapporter kunde ha inkluderats i motionen. Speciellt när det gäller ett sådant tillsynes laddat ämne som legalisering av lättare droger.


Citat:
Om PP ska ha en drogpolitik så måste den vara betydligt bättre underbyggd än så här, annars riskerar den att skapa stora problem politiskt för partiet
Citat:
Om vi ens ska tänka tanken på en drogpolitik för PP så borde det i min mening utredas ordentligt och mer djuptgående.
Citat:
Med tanke på den intensiva debatten på området kanske någon typ av arbete ändå borde läggas ner på att reda ut PP:s hållning mer övergripande?
Håller helt med om att den här frågan måste vara ordentligt underbyggd med saklig fakta. Speciellt om PP väljer att ta en politiskt "inkorrekt" ställning i frågan. Det är en fråga som engagerar många och därför väl värd att ha en väl underbyggd hållning i.Citat:
detta inte är en ståndpunkt som har stöd hos folk i allmänhet.
Citat:
tror inte jag heller det finns någon egentlig väljarstöd för detta.
Det här tror jag är helt och hållet en generations fråga. Det är även en storstad respektive småstads fråga tror jag. Rent generellt tror jag att Yngre personer från storstäderna är mer positiva till en legaliseringe än en äldreperson från glesbygden. Det stora väljarunderlaget i PP är ju just unga och yngre medelåldern så där kan denna fråga har ett ganska brett stöd. Men ser man till folket som helhet håller jag nog med er - jag tror dock att det med rätt argument har betydligt större stöd än ni tycks tro. Men det skulle behövas storskaliga undersökningar för att kunna avgöra det.


Citat:
Jag anser att Piratpartiet bör ha en väl sammanhållen narkotikapolitik, som tar ett helhetsgrepp på frågan om proportionaliteten i polisens tvångsmedel, om huruvida intentionerna med lagstiftningen är uppfyllda, frågan kring sprutbytesprogram, om rehabilitering och stöd till missbrukare och möjligtvis även lätta drogers förhållande till tyngre droger såsom tobak och alkohol.
Håller helt med dig!

Citat:
Denna motion utgår inte från ett sådant sammanhängande perspektiv. Motionens formulering öppnar upp för en intern konflikt i vårt parti mellan personer med liberal, konservativ och socialistisk bakgrund, istället för att utgå från ett piratperspektiv. Därför yrkar jag avslag.
Och även har håller jag med dig.

Citat:
Längre än så kommer du inte i Sverige idag kring narkotikapolitiken.
Det får vi verkligen hoppas att vi gör!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Luftmjuk
2011-10-28, 22:09 #64
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B01-Y02:
att Piratpartiet ska arbeta för avkriminalisering av narkotikabruk och införande av vetenskapligt fungerande harm reduction strategier i svensk narkotikapolitik.
Ståndpunkten borde framförallt vara förankrad i respekten för människors integritet. Staten ska inte bry oss om vårt privatliv. Vad vi gör med våra egna kroppar är vår ensak. Sedan bör vetenskapen vara grunden till det pragmatiska och praktiska utförandet av politiken.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Martin Ekdahl
Gustav Nipes avatar
2011-10-30, 21:11 #65
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Ung Pirats förbundsstyrelsen rekommenderar avslag.
Motivering: Vi ser inte hur denna fråga är kopplad till vårt principprogram.
Martin Ekdahls avatar
2011-11-01, 09:27 #66
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av ironman_one Visa inlägg
Varför i hela fridens namn vill vi passivisera folk med droger.
Har ni inte läst Du nya sköna värld ?

Yrkar avslag.
Och idag tar inga människor droger?
Martin Ekdahls avatar
2011-11-01, 09:36 #67
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Seigan: Tack för en imponerande genomgång av cannabis/drogproblematiken.
willenforts avatar
2011-11-01, 18:20 #68
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av Gustav Nipe Visa inlägg
Ung Pirats förbundsstyrelsen rekommenderar avslag.
Motivering: Vi ser inte hur denna fråga är kopplad till vårt principprogram.
som lite sakupplysning till hur detta hänger ihop med vår politik.

Det handlar om rätssäkerhet. genom att bruk av narkotika är olagligt så kan polisen "skapa" misstanke mot vem som helst genom att påstå att de ser påverkade ut. då denna misstanke har skapats så får polisen ta till ett flertal väldigt integritetskränkande åtgärder.

Detta har vi redan sett ett flertal exempel på hur delar av poliskåren missbrukar.

Därför måste vi ta bort polisens möjlighet att skapa denna typen av misstanke för att förhindra missbruket och skydda medborgarna.

/C
Henrik Brändéns avatar
2011-11-01, 20:05 #69
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av willenfort Visa inlägg
Det handlar om rätssäkerhet. genom att bruk av narkotika är olagligt så kan polisen "skapa" misstanke mot vem som helst genom att påstå att de ser påverkade ut. då denna misstanke har skapats så får polisen ta till ett flertal väldigt integritetskränkande åtgärder.

Detta har vi redan sett ett flertal exempel på hur delar av poliskåren missbrukar.

Därför måste vi ta bort polisens möjlighet att skapa denna typen av misstanke för att förhindra missbruket och skydda medborgarna.

/C
Detta resonemang är värt att fundera över då vi ska utforma en sammanhängande rättspolitik. Som ett löst tyckande är det djupt olyckligt. Hela argumentationen i motionen och diskussionen ovan handlar om drogpolitik och effektivitet i drogbekämpning, inte om gränsdragningen för polisens rättigheter mot medborgaren. Vad ditt resonemang borde leda dig till är en motion som tar ett helhetsgrepp på frågan om polisens maktmedel, inte till ett bifall på denna motion.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Johan mlg Karlsson, JorgenL, JPAnderson
willenforts avatar
2011-11-02, 06:35 #70
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Detta resonemang är värt att fundera över då vi ska utforma en sammanhängande rättspolitik. Som ett löst tyckande är det djupt olyckligt. Hela argumentationen i motionen och diskussionen ovan handlar om drogpolitik och effektivitet i drogbekämpning, inte om gränsdragningen för polisens rättigheter mot medborgaren. Vad ditt resonemang borde leda dig till är en motion som tar ett helhetsgrepp på frågan om polisens maktmedel, inte till ett bifall på denna motion.
Får ta med det upp till Norköping då

Sen får vi inte glömma att svensk narkotikapolitik är grundad på en närmst religös åsikt som inte har stöd i nuvarande forskning. Även det behöver ändras men då är det åter en fråga om vi skall ta helhetsgrepp på sjukvård tex.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Martin Ekdahl
Martin Ekdahls avatar
2011-11-02, 09:27 #71
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B01-Y02:
att Piratpartiet ska arbeta för avkriminalisering av narkotikabruk och införande av vetenskapligt fungerande harm reduction strategier i svensk narkotikapolitik.
Grunden till att jag gillar yrkandet behöver nog inte utvecklas ytterligare. men jag vill ändå poängtera att detta inte enbart är en fråga om folkhälsa utan även om rättssäkerhet och integritet. Att fortsätta den nuvarande drogpolitiska linjen är att gå emot en den integritetsvärnande politik som partiet säger sig förespråka. Dessutom bidrar det till ytterligare lidande i form av missbruk av tunga droger och överdoser, en florerande och ej kontrollerbar skuggmarknad, kriminalitet och utsatthet, samt av rättssystemet och myndigheterna förstörda liv och karriärer.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-11-02, 09:44 #72
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av willenfort Visa inlägg
Citat:
Ursprungligen postat av Gustav Nipe Visa inlägg
Ung Pirats förbundsstyrelsen rekommenderar avslag.
Motivering: Vi ser inte hur denna fråga är kopplad till vårt principprogram.
som lite sakupplysning till hur detta hänger ihop med vår politik.

Det handlar om rätssäkerhet. genom att bruk av narkotika är olagligt så kan polisen "skapa" misstanke mot vem som helst genom att påstå att de ser påverkade ut. då denna misstanke har skapats så får polisen ta till ett flertal väldigt integritetskränkande åtgärder.

Detta har vi redan sett ett flertal exempel på hur delar av poliskåren missbrukar.

Därför måste vi ta bort polisens möjlighet att skapa denna typen av misstanke för att förhindra missbruket och skydda medborgarna.

/C
Bullshit.
Motionens ursprungliga yrkande lyder
att Piratpartiet verkar för en legalisering av innehav och bruk av lätta droger.


och vad säger då principprogrammet om vad partiet tycker om rättsäkerhet?
Citat:
Ursprungligen postat av Piratpartiets principprogram
Terroristlagstiftningen som finns idag sätter rättssäkerheten ur spel och riskerar att i sin förlängning användas som repressivt medel mot immigranter eller oliktänkande.

Staten skall respektera grundlagen även i praktiken. Respekt för medborgarna och deras integritet skall innebära att principer som tortyrförbud, lagstiftningsintegritet, rättssäkerhet, budbärarimmunitet och korrespondenshemlighet är okompromissbara.
så vad tycker partiet egentligen om att polisen har rätt att misstänka någon för att vara narkotikapåverkad?

Om någon på mötet påstår att solen är grön och du gör sakupplysningen att den faktiskt är gul, det kan jag gå med på. Men din så kallade sakupplysning som du gjorde över får du faktiskt ta tillbaka. Gör du inte det så kommer jag själv att ställa en ordningsfråga om att mötet ska redigera ditt inlägg över så att det klart och tydligt framgår att det är en felaktig sakupplysning.

Förbundsstyrelsen motivering må vara kort, men det är upp till motionären att övertyga oss medlemmar att motionens yrkande ska bifallas.

Stort +1 på Henriks senaste inlägg.
Pavens avatar
2011-11-08, 10:22 #73
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B01-Y02:
att Piratpartiet ska arbeta för avkriminalisering av narkotikabruk och införande av vetenskapligt fungerande harm reduction strategier i svensk narkotikapolitik.
Det finns utrymmer för att diskutera frågorna vidare inom partiet men det känns alldeles för drastiskt att bifalla en sådan att sats idag.
Luftmjuks avatar
2011-11-08, 13:13 #74
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av Luftmjuk Visa inlägg
Instämmer till fullo! Är det möjligen så att du skulle vilja skriva denna motion så tror jag att den skulle få större stöd och vara vettigare.
Detta var menat som ett svar på willenforts inlägg men jag förstod tydligen inte hur man svarade på ett inlägg. Kan inte heller editera eller ta bort mitt tidigare inlägg. Måste nog leta på en FAQ eller nybörjarguide. Ber om ursäkt!
Martin Ekdahls avatar
2011-11-08, 15:59 #75
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av Luftmjuk Visa inlägg
Detta var menat som ett svar på willenforts inlägg men jag förstod tydligen inte hur man svarade på ett inlägg. Kan inte heller editera eller ta bort mitt tidigare inlägg. Måste nog leta på en FAQ eller nybörjarguide. Ber om ursäkt!
Willenfort har skrivit motionen.
Andreas Bjärnemalms avatar
2011-11-08, 19:59 #76
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av Luftmjuk Visa inlägg
Detta var menat som ett svar på willenforts inlägg men jag förstod tydligen inte hur man svarade på ett inlägg. Kan inte heller editera eller ta bort mitt tidigare inlägg. Måste nog leta på en FAQ eller nybörjarguide. Ber om ursäkt!
Funktionen för att editera inlägg är avstängd i mötesforumet. Detta för att alla mötesdeltagare ska ha möjlighet att ta till sig samma information på mötet som alla andra mötesdeltagare, oavsett när under mötet de har tid att läsa diskussionerna.

Jag tar bort ditt tidigare inlägg åt dig, eftersom du ändå har det hela i citatet.

Citat:
Ursprungligen postat av Martin Ekdahl Visa inlägg
Willenfort har skrivit motionen.
Är det verkligen willenfort som skrivit motionen? Jag trodde det var du, det är ju du som skickat in den.
Yrkandet som mötet nu tar ställning till är däremot lagt utav willenfort, men det är inte riktigt samma sak som att han skrivit motionen.
Martin Ekdahls avatar
2011-11-09, 16:00 #77
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av Andreas Bjärnemalm Visa inlägg
Är det verkligen willenfort som skrivit motionen? Jag trodde det var du, det är ju du som skickat in den.
Yrkandet som mötet nu tar ställning till är däremot lagt utav willenfort, men det är inte riktigt samma sak som att han skrivit motionen.
Jag tolkade det som att den avsedda "motionen" var Willenforts yrkande.
2011-11-10, 11:28 #78
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av Paven Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B01-Y02:
att Piratpartiet ska arbeta för avkriminalisering av narkotikabruk och införande av vetenskapligt fungerande harm reduction strategier i svensk narkotikapolitik.
Det finns utrymmer för att diskutera frågorna vidare inom partiet men det känns alldeles för drastiskt att bifalla en sådan att sats idag.
Runt 20% på mötet bifaller den här motionen (som inte är särskilt genomtänkt även om jag förstår frågeställningen) vilket borde betyda att man med en korrekt skrivning som bottnar sig i piratpolitik skulle ha en reell chans att driva igenom ett välarbetat förslag.
Hoppas nu att ni som kan skriva en hållbar motion, baserat på de missförhållande som gäller med en i övrigt human vinkel (eftersom vi nu har angett humanismen som vår inriktning) kan ge vid handen att vi både är för en kriminalpolitik baserat på "harm reduction" och att vi även är för ett läge där varken stat eller polis har något att göra med det vi har i våra blodbanor eller kroppen i övrigt.
(en avkriminalisering av det privata bruket och innehavet)
MVH
PeWi-2011

Jag ser fram mot nästa möte där vi måste ta upp huvudet från sanden och bestämma oss om vi är för eller emot..........
Vår inställning att endast tycka till i ämnen där vissa av oss tror det största väljarstödet finns kommer tyvärr att döda vårt parti på sikt....En breddning baserat på piratvärderingar är nödvändigt, nu och i framtiden...
IsakGersons avatar
2011-11-10, 16:45 #79
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av PeWi Visa inlägg
Jag ser fram mot nästa möte där vi måste ta upp huvudet från sanden och bestämma oss om vi är för eller emot..........
Förlåt, men jag tycker verkligen inte att det är det som är frågan här. Vi har haft den här motionen uppe innan, och det har varit skarpt nej då också. Slutsatsen bör kanske inte vara att vi velar, utan att vi har den väldigt sunda åsikten att narkotika inte bör avkriminaliseras.

Det var iallafall för den linjen jag röstade. Jag är en av de 80%.
JonasLs avatar
2011-11-11, 08:47 #80
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger [avslagen] -
Skriv en ny motion med mer begränsade förslag. Exempelvis att bara fokusera på skadereduktion utan att nämna ordet legalisering. Eller att bara avkriminalisera användning (slut på tvångsblodprov) utan att ända förbudet mot innehav. Eller att bara fokusera på hur man ska minska de mycket höga dödstalen (jämfört med de flesta andra EU-länder) för tunga missbrukare.
Mabs avatar
Gammal Mab
2011-11-13, 13:55 #81
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av PeWi Visa inlägg
Jag ser fram mot nästa möte där vi måste ta upp huvudet från sanden och bestämma oss om vi är för eller emot..........
Vi i den stora majoriteten som ständigt röstar ner narkotikamotionerna på varje medlemsmöte har hittills inte sett ett behov av att faktiskt aktivt driva frågan att partiet ska vara emot en legalisering utan tyckt att det räckt att vi avslagit alla drogpositiva motioner när de kommit upp.

Men om du tror att genomröstandet av en motion om att partiet tydligt ska ta avstånd från varje tanke på att legalisera droger kan göra så vi slipper att den här frågan kommer upp på varenda medlemsmöte kan jag gärna tänka mig att författa en sådan motion.

Citat:
Ursprungligen postat av PeWi Visa inlägg
Vår inställning att endast tycka till i ämnen där vissa av oss tror det största väljarstödet finns kommer tyvärr att döda vårt parti på sikt....En breddning baserat på piratvärderingar är nödvändigt, nu och i framtiden...
Jag håller helt och hållet med om det här. Men i min värld finns det faktiskt inga kopplingar mellan piratvärderingar och knarkliberalism. Visst kan vi diskutera vilka medel polisen bör få använda och hur pass restriktivt samhället bör vara i sitt användande av våldsmonopolet. Men att polisen ska ha någon form av befogenhet att stävja narkotikabrott känns knappast som en åsikt som är oförenlig med piratpartiets värderingar.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Christoffer Eldengrip, JorgenL, JPAnderson
IsakGersons avatar
2011-11-14, 15:31 #82
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Men om du tror att genomröstandet av en motion om att partiet tydligt ska ta avstånd från varje tanke på att legalisera droger kan göra så vi slipper att den här frågan kommer upp på varenda medlemsmöte kan jag gärna tänka mig att författa en sådan motion.
Yrkar bifall i förväg.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henry Rouhivuori, JorgenL, JPAnderson, Robobengt
2011-11-15, 11:28 #83
Inte uppkopplad
Sv: Motion B01: Legalisering av innehav och bruk av lätta droger -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Men om du tror att genomröstandet av en motion om att partiet tydligt ska ta avstånd från varje tanke på att legalisera droger kan göra så vi slipper att den här frågan kommer upp på varenda medlemsmöte kan jag gärna tänka mig att författa en sådan motion.
Jag tvivlar starkt på att ett bifall på en sådan motion gör att frågan inte kommer komma upp igen. Faktiskt.
Citat:
Jag håller helt och hållet med om det här. Men i min värld finns det faktiskt inga kopplingar mellan piratvärderingar och knarkliberalism. Visst kan vi diskutera vilka medel polisen bör få använda och hur pass restriktivt samhället bör vara i sitt användande av våldsmonopolet. Men att polisen ska ha någon form av befogenhet att stävja narkotikabrott känns knappast som en åsikt som är oförenlig med piratpartiets värderingar.
Det finns kopplingar, inte till drogliberalism i sig, men till frågan om - och argumenten för - avkriminalisering av framförallt påverkan. Det är inte omöjligt att ett stöd för ett sådant avkriminaliserande (tydligt förankrat i piratvärderingar som rättssäkerhet, evidensbaserad missbrukarvård, etc.), kan kombineras med en skarpare syn på övriga narkotikarelaterade brott (smuggling, försäljning, tillverkning etc.), på ett sådant sätt att hela paketet blir, ska vi säga, drogneutralt - att vi inte direkt tar ställning just i frågan om hur allvarligt samhället ser på narkotika som fenomen. Men det är en känslig balansgång.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com