Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Motion B03: Bolånepolitik

Rubrik: PP:s bolånspolitik

Plats: Skatteutskottet i det sakpolitiska dokumentet.

Värderingar: Integritet.( Emotionella) att man vet att även med en tids arbetslöshet, sjukdom eller olycka så förlorar jag inte min bostad. Min (Personliga) integritet kommer inte att kränkas av vare sig bank eller kronofogden. ( Lite långsökt men detta är ett förslag att bredda partiets politik.)

Visioner: I Sverige idag får man göra avdrag på skatten om man har skulder (för de flesta bolån.) Den signal jag anser att det sänder ut är att staten uppmuntrar den enskilde medborgaren att ta på sig skulder då denne också får delar av räntekostnaden subventionerad av staten via skatte sedeln. Samt att detta uppmuntrar till en låna/slösa attityd. Hur vore det om PP i stället hade valfrågor som uppmuntrade sparande i stället för slösande/lånande. Där vi under en 15-20års period går ifrån skattesubventioner på skulder/lån till att subventionera ett bo sparande istället. Där man uppmuntrar medborgare betala av lån än att ha livslånga eller ta på sig nya, utan i stället spara.

Sakpolitik: På 15-20 års sikt vill PP se ett samhälle där medborgarnas skuldbörda minskar och på ett aktivt sätt arbetar för en långsam övergång ifrån ränte avdrag på bolån till ränte subventionering på bosparande vilket vi hoppas gör att medborgarna tänker till när de tar lån och gärna lånar lite mindre i stället för mer.

Diskussion av detta på forumet finns på övrig piratpolitik och pps ekonomiska politik: https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=35144


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Peter Johansson

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länkYrkanden

Av: Peter Johansson Yrkande B03-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 3 personer gillar    6 personer ogillar

att vi lägger till följande i det sakpolitiska dokumentet, plats är skatteutskottet i det sakpolitiska dokumentet. På 15-20 års sikt vill PP se ett samhälle där medborgarnas skuldbörda minskar och på ett aktivt sätt arbetar för en långsam övergång ifrån ränteavdrag på bolån till räntesubventionering på bosparande, vilket vi hoppas gör att medborgarna tänker till när de tar lån och gärna lånar lite mindre i stället för mer.

Gilla yrkandeOgilla yrkande

Tillbakadraget yrkande B03-Y02 (Yrkandet behandlas som avslag)
Av: Krister Renaud


Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


JorgenLs avatar
2011-10-04, 01:44 #2
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Bolånepolitik -
Att samhället skulle subventionera sparande istället för lån låter väl som en ur vissa synpunkter smakfull politik, men hur i hela friden det ska kunna kopplas till Piratpartiets grundvärderingar begriper jag ärligt talat inte...

Samtidigt kan jag inte låta bli att fundera över vad det skulle ge för samhällsekonomiska konsekvenser. Om man i hög grad ökar sparandet så blir ju konsekvensen en sänkt efterfrågan vilket mycket väl kan leda till arbetslöshet, och i vart fall skulle ju en sån omställning leda till att den byggnation som sker idag för att betalas av under husets livslängd istället skulle skjutas upp under ganska många är medan den tilltänkta husägaren sparar ihop till byggkostnaden.

Med tanke på att frågan ligger väldigt längt från PP's kärnområden och att de oredovisade samhällsekonomiska konsekvenserna av en sån omställning kommer jag att rösta avslag på denna motion och yrkar därför detsamma.
Christoffer Eldengrips avatar
2011-10-04, 15:23 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Bolånepolitik -
Subventionera sparande istället för lånande +1, dock så kan där som Jörgen säger ligga andra ekonomiska faktorer bakom som bör betänkas lite mer innan ett förslag genomförs.

Att försöka växla systemen över en natt tror jag inte är genomförbart men på sikt är det gärna en utveckling jag ser.

Just bolån anser jag vara en ganska liten bov i dramat ser det som stimulerande att man kan låna till sin bostad och flytta in när man är 25-30 istället för att vänta till man är 40. "Det man äger det vårdar man!".

Att däremot kunna göra avdrag för lån tagna till konsumtionsköp är bara att sätt att få det nuvarande ekonomiska hjulet att rulla runt några varv till innan det går in i väggen.

Så som bolånepolitik måste jag ge det ett avslag, men jobba vidare ett par kloka ändringsyrkande och kanske jag med ändrar mig.
Johan mlg Karlssons avatar
2011-10-04, 15:30 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Bolånepolitik -
Kapitalismen som sådan bygger på att man skapar kapital just genom lånande.

Skulle vi driva igenom politik som kraftigt minskar tillväxten till konstant negativa nivåer skulle det betyda total ekonomisk kollaps och att dagens samhälle förintas.

Det behöver i sig inte vara något dåligt, men innan vi genomför det så skulle jag gärna se att vi faktiskt presenterar ett förslag på ersättare till kapitalismen.

Avslag.
AndersLindbäcks avatar
2011-10-04, 21:32 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Bolånepolitik -
Ett minskat lånande är fel väg att gå. Lån bör öka. Men detta bör ske på ett ansvarsfullt sätt och i takt med resten av ekonomin.

Bostäder är den största delen av de lån som folket har.

Jag har skrivit ett förslag till förändring av hur bankerna får låna ut pengar för att förhindra spekulativ utlåning:

https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=35435

Yrkar därmed avslag på motionen.
Henry Rouhivuoris avatar
2011-10-04, 21:35 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Bolånepolitik -
Det har redan kommit synpunkter som säger att ett avslag är det jag kommer rösta på när det gäller denna motionen.
willenforts avatar
2011-10-05, 05:47 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Bolånepolitik -
Yrkar avslag:

Detta förslag skulle bli ännu ett i raden av specialregleringar som gör lagstiftning (speciellt skattelagstiftning) svår att överblicka och ohanterbar.

Om man skall premiera sparande så skall vi premiera ALLT sparande inte ett specialfall som vi tycker är "bra"
IsakGersons avatar
2011-10-05, 07:26 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Bolånepolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Kapitalismen som sådan bygger på att man skapar kapital just genom lånande.

Skulle vi driva igenom politik som kraftigt minskar tillväxten till konstant negativa nivåer skulle det betyda total ekonomisk kollaps och att dagens samhälle förintas.

Det behöver i sig inte vara något dåligt, men innan vi genomför det så skulle jag gärna se att vi faktiskt presenterar ett förslag på ersättare till kapitalismen.

Avslag.
Jag stödjer inte motionen, men känner att jag borde svara ändå. Jag rekommenderar de här 3+1 böckerna. Serien är visserligen inte färdig, men man kan ju läsa de band som gavs ut.
Isakssons avatar
2011-10-05, 07:29 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Bolånepolitik -
Jag anser att anknytningen till vårt kärnområde integritet är lite väl svagt, även om jag förstår tanken bakom.

Många hamnar på pottan på grund av olyckliga omständigheter i livet, och att då vara nedtyngd av lån är inte speciellt stimulerande.

Lån, även om det uppmuntras av bank såväl som stat, är högst frivilligt, och i och med detta så får man tyvärr även ta konsekvenserna.

Kontentan här, som jag ser det, är att om du blottar dig frivilligt så kan du inte komma och gnälla om integritet när tjejerna pekar och skrattar åt din lilla veke.

Jag ber om ursäkt för en måttligt dålig liknelse, men jag har bara hunnit med en halv kopp kaffe ännu. *flinar*

Yrkar Avslag.
Ravennas avatar
2011-10-09, 08:27 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Bolånepolitik -
Citat:
Värderingar:
Citat:
Integritet.( Emotionella) att man vet att även med en tids arbetslöshet, sjukdom eller olycka så förlorar jag inte min bostad. Min (Personliga) integritet kommer inte att kränkas av vare sig bank eller kronofogden. ( Lite långsökt men detta är ett förslag att bredda partiets politik.)
Eller så kan man, om man har belånat sig såpass mycket att man inte skulle klara av räntan om någonting hände, skaffa sig en såkallad bolåneförsäkring, http://www.boupplysningen.se/banker-...aneforsakring/, vilket innebär att den som behöver detta skydd får betala för det, istället för att alla ska tvingas betala för det oavsett om de behöver det eller inte.

Skyddet finns alltså redan. Det kallas BOLÅNEFÖRSÄKRING och tillhandahålls av de flesta banker och försäkringsbolag.


Citat:
Visioner:
Citat:
I Sverige idag får man göra avdrag på skatten om man har skulder (för de flesta bolån.) Den signal jag anser att det sänder ut är att staten uppmuntrar den enskilde medborgaren att ta på sig skulder då denne också får delar av räntekostnaden subventionerad av staten via skatte sedeln. Samt att detta uppmuntrar till en låna/slösa attityd. Hur vore det om PP i stället hade valfrågor som uppmuntrade sparande i stället för slösande/lånande. Där vi under en 15-20års period går ifrån skattesubventioner på skulder/lån till att subventionera ett bo sparande istället. Där man uppmuntrar medborgare betala av lån än att ha livslånga eller ta på sig nya, utan i stället spara.
Jag ser inte hur detta har med Piratpolitik att göra, och jag skulle aldrig rösta ja till någonting sådant baserat på någons tyckande, utan endast om det fanns en grundlig ekonomisk analys bakom som faktiskt visade att detta skulle bli bättre. Det är idag med våra höga skatter inte möjligt att spara ihop till en bostad i tid för behovet. Man behöver en bostad vid ca 20 års ålder när man flyttar hemifrån och man behöver ny bostad en eller flera gånger när familjen växer någonstans runt 25-40 års ålder. Att spara ihop till priset av en villa (ca 2 miljoner kronor) är oftast inte möjligt för en vanlig löntagare innan behovet uppstår. Vill man göra någonting åt folks möjligheter att spara så bör man sänka skatten istället.

Citat:
Sakpolitik:
Citat:
På 15-20 års sikt vill PP se ett samhälle där medborgarnas skuldbörda minskar och på ett aktivt sätt arbetar för en långsam övergång ifrån ränte avdrag på bolån till ränte subventionering på bosparande vilket vi hoppas gör att medborgarna tänker till när de tar lån och gärna lånar lite mindre i stället för mer.
Jag skulle hellre se ett samhälle där medborgarnas skattebörda minskar, staten använder skattepengarna mer effektivt och mer ansvarsfullt och folk därmed får bättre möjligheter att spara ihop till vad de nu vill ha. Men man måste nog inse att ett högskattesamhälle knappast går bra ihop med en spara-attityd, eftersom man får behålla en så liten del av sina inkomster. Det skulle kunna vara förödande för ekonomin att uppmuntra folk att lägga de få kronor de får kvar efter skatten under madrassen. Detta har dock absolut ingenting med Piratpolitik att göra och ej heller den här motionen.

/Anna
RikMattss avatar
2011-10-09, 09:18 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Bolånepolitik -
Lånekulturen är en snabbhetskultur och, i slutändan, en desperationskultur.

Snabbhets- och desperationskulturer favoriserar Kvickfixar, oftast i form av Övervakning/Kontroll, Avspärrningar och "Nollvisioner".

Så visst finns det en koppling till Piratpartiets politik. Men den är inte så uppenbar att den bör komma in i något officiellt dokument för partiet. Däremot kan gärna kopplingen finnas med i argumentationen när enskilda partimedlemmar för fram partiets politik.

Jag yrkar därför avslag på motionen, Men det skall naturligtvis vara fritt fram att argumentera för partiets politik utifrån utgångspunkten att Skuldkulturer är hög risk för ett samhälle med bevarade fri- och rättigheter, till exempel respekt för individens integritet.
Ravennas avatar
2011-10-09, 10:56 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Bolånepolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av RikMatts Visa inlägg
Lånekulturen är en snabbhetskultur och, i slutändan, en desperationskultur.

Snabbhets- och desperationskulturer favoriserar Kvickfixar, oftast i form av Övervakning/Kontroll, Avspärrningar och "Nollvisioner".

Så visst finns det en koppling till Piratpartiets politik. Men den är inte så uppenbar att den bör komma in i något officiellt dokument för partiet. Däremot kan gärna kopplingen finnas med i argumentationen när enskilda partimedlemmar för fram partiets politik.

Jag yrkar därför avslag på motionen, Men det skall naturligtvis vara fritt fram att argumentera för partiets politik utifrån utgångspunkten att Skuldkulturer är hög risk för ett samhälle med bevarade fri- och rättigheter, till exempel respekt för individens integritet.

Just bolån är dock INTE en desperations- eller snabbhetsgrej. Att låna till semestern eller låna till konsumtion är en typ av lån som lätt leder till något destruktivt eftersom det man lånar till inte har något kvarstående materiellt värde. Ett bolån, vilket tråden handlar om, är en finansiering av ett köp som har kvar sitt materiella värde och där det materiella värdet har en tendens att växa med tiden. Att låna till en investering (vilket ett hus är) är något helt annat än att låna till konsumtion. Man konsumerar inte ett hus genom att bo i det.
Isakssons avatar
2011-10-09, 16:47 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Bolånepolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Ravenna Visa inlägg
Man konsumerar inte ett hus genom att bo i det.
+1
RikMattss avatar
2011-10-09, 19:46 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Bolånepolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Ravenna Visa inlägg
Ett bolån, vilket tråden handlar om, är en finansiering av ett köp som har kvar sitt materiella värde och där det materiella värdet har en tendens att växa med tiden. Att låna till en investering (vilket ett hus är) är något helt annat än att låna till konsumtion. Man konsumerar inte ett hus genom att bo i det.
Jag håller inte med. Man konsumerar ett hus genom att slita ut det under dess livslängd. (Om man inte lägger ner pengar och arbete på att underhålla det, men då konsumerar man nerlagt underhåll istället).

Men även om vi säger att man inte konsumerar ett hus genom att bo i det och att ett hus materiella värde är konstant (om det blir underhållet), så lånar ingen pengar till ett hus materiella värde, utan till dess i ögonblicket finansiella värde.

Det är inte så att ett hus finansiella värde alltid tenderar att gå upp, bara för att det råkat göra det i ett par årtionden nu. Det går upp och ner. Ett par årtionden uppåt och sen ett par årtionden neråt. Om det finansiella värdet sjunker till under lånet, så hjälper det inte att det materiella värdet är konstant. I bästa fall får man då (mycket) sämre villkor på lånet, i värsta fall tvingas man sälja med förlust. Och finns skulder kvar efter försäljning, hänger de kvar. Det är inte mer än 18-20 år sedan många blev skuldsatta för livet.
erik78ses avatar
2011-10-09, 20:41 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Bolånepolitik -
Avslag.

Jag skulle mer än gärna omfördela rikedom mellan den 1% som äger allt, och 99% som betalar för kalaset.

Men jag saknar en bra modell för hur det ska gå till och jag tror inte den här motionen kommer lösa problemet.

Ekonomi är ett pokerspel, där alla deltagare sitter på dåliga kort. Men det är den som lägger sig som förlorar.
Ravennas avatar
2011-10-11, 15:55 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Bolånepolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av RikMatts Visa inlägg
Jag håller inte med. Man konsumerar ett hus genom att slita ut det under dess livslängd. (Om man inte lägger ner pengar och arbete på att underhålla det, men då konsumerar man nerlagt underhåll istället).
Visst är det så att det finns konsumtionsfaktorer inblandade, men huset finns GENERELLT kvar med ett materiellt värde (man får sunka ner det BRA MYCKET för att det ska vara helt förbrukat = rivningsfärdigt) och oavsett skicket på huset så har tomten ett kvarstående materiellt värde som inte förbrukas.

Citat:
Det är inte så att ett hus finansiella värde alltid tenderar att gå upp, bara för att det råkat göra det i ett par årtionden nu. Det går upp och ner. Ett par årtionden uppåt och sen ett par årtionden neråt.
Den generella trenden har varit uppåtgående mycket länge, och därtill har vi inflationen att tänka på då vi lever i en inflationsekonomi. Även om värdet på huset minskar så finns fortfarande tomten kvar (den konsumeras inte under några andra omständigheter än ett bokstavligt bombnedslag) och tomtpriserna tenderar också att stiga. Notera "TENDERAR". Det finns självfallet undantag, särskilt i glesbygd som håller på att avbefolkas. Detta är dock lite av ett sidospår... hus är en investering och trenden är att värdet på hus och tomter stiger, reellt och/eller genom inflation.

/A
2011-10-11, 18:54 #17
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att yrkande B03-Y01 avslås
Jag ser inte hur det passar in i Piratpartiets politik.
Anna Trobergs avatar
2011-10-13, 13:59 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Bolånepolitik -
Jag yrkar avslag på motionen.
Emil Isbergs avatar
2011-10-14, 16:53 #19
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B03-Y01:
att vi lägger till följande i det sakpolitiska dokumentet plats är skatteutskottet i det sakpolitiska dokumentet. På 15-20 års sikt vill PP se ett samhälle där medborgarnas skuldbörda minskar och på ett aktivt sätt arbetar för en långsam övergång ifrån ränte avdrag på bolån till ränte subventionering på bosparande vilket vi hoppas gör att medborgarna tänker till när de tar lån och gärna lånar lite mindre i stället för mer.
Om man kommer ihåg Spara och Slösa från barndomen borde det vara självklart att utgå ifrån människans vilja att slösa och fokusera på subventioner som får individen att vilja spara istället.

Jag yrkar på bifall.
2011-10-19, 11:55 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Bolånepolitik -
Ravenna skrev: 1. Eller så kan man, om man har belånat sig såpass mycket att man inte skulle klara av räntan om någonting hände, skaffa sig en såkallad bolåneförsäkring, http://www.boupplysningen.se/banker-...aneforsakring/, vilket innebär att den som behöver detta skydd får betala för det, istället för att alla ska tvingas betala för det oavsett om de behöver det eller inte. Skyddet finns alltså redan. Det kallas BOLÅNEFÖRSÄKRING och tillhandahålls av de flesta banker och försäkringsbolag.

2.
Jag skulle hellre se ett samhälle där medborgarnas skattebörda minskar, staten använder skattepengarna mer effektivt och mer ansvarsfullt och folk därmed får bättre möjligheter att spara ihop till vad de nu vill ha. Men man måste nog inse att ett högskattesamhälle knappast går bra ihop med en spara-attityd, eftersom man får behålla en så liten del av sina inkomster. Det skulle kunna vara förödande för ekonomin att uppmuntra folk att lägga de få kronor de får kvar efter skatten under madrassen. Detta har dock absolut ingenting med Piratpolitik att göra och ej heller den här motionen.


3. Just bolån är dock INTE en desperations- eller snabbhetsgrej. Att låna till semestern eller låna till konsumtion är en typ av lån som lätt leder till något destruktivt eftersom det man lånar till inte har något kvarstående materiellt värde. Ett bolån, vilket tråden handlar om, är en finansiering av ett köp som har kvar sitt materiella värde och där det materiella värdet har en tendens att växa med tiden. Att låna till en investering (vilket ett hus är) är något helt annat än att låna till konsumtion. Man konsumerar inte ett hus genom att bo i det.


4. Visst är det så att det finns konsumtionsfaktorer inblandade, men huset finns GENERELLT kvar med ett materiellt värde (man får sunka ner det BRA MYCKET för att det ska vara helt förbrukat = rivningsfärdigt) och oavsett skicket på huset så har tomten ett kvarstående materiellt värde som inte förbrukas.


Peter svarar: 1. Man kan mycket väl ha en bolåneförsäkring men det täcker ju bara låne kostnaderna man har i upp till ett år och många grupper upp till 30år och 50år och uppåt tenderar att vara arbetslösa längre än så ( lite schablon bild jag vet) och där tenderar att vara stora förluster inte bara för den enskilde lån tagaren utan även för banken och samhället vid en kronofogde försäljning (som marknaden ser ut idag blir de flesta bostäder inte sålda genom KF auktion.)

2. Detta är ingen över natten omställning utan på 15-20års period. Sparande finns i olika former där stoppa i madrassen är det ena men det finns även andra. Jag har inte svarat i denna tråd förut för att detta har diskuterats flitigt i en tråd under övrig pirrat politik (länk finns i motionen) Detta du beskriver är moderat skatte politik fram till 2002 då det övergavs efter deras katastrof val. I dags läget är deras skatte subvention på arbete ju mer du tjänar ju mer får du i avdrag… fine. Personligen har jag inte något emot att betala en liten slant extra i skatt om det betyder att jag slipper betala 1000kr för besök hos akuten eller tandläkaren. Eller att jag slipper ge 2 lax i ”donation” varje termin till mitt barns dagis respektive skola.

Vi ser det redan nu att tänder och tandläkar besök har blivit en klass fråga. Jag minns ett radio program med Mona Sahlin under valet 2010 en tandläkare ifrån helsingborg ringer in och frågar Mona vad ska ni göra åt flyktingarna?

Mona: Vad menar du?
Tandläkaren: Jag är trött på att se svenska pensionärer behöva äta sin mat med sugrör för de har inte råd med att laga sina tänder.
Mona: Då får de gå till socialen och be om pengar, vad har detta med flyktingarna att göra?
Tandläkaren: Pensionärerna får avslag hos socialen medan flyktingarna kommer med rekvisitioner på mellan 25-75000kr för att få sina tänder vid gjorda.
Summa ett sådant samhälle vill jag inte se det är så idag tyvärr….


3. Jodå man konsummerar hus ett hus har en viss livslängd sen kräver det massvis med underhåll för sakta ner förfallet. En villa utan underhåll = investeringar livslängd max 40år

De kommunala miljon programmet byggdes på 60-70 talet utan underhåll så är förfallet cirka 30-40 år.

4. Nej man behöver inte ”sunka” ner ett hus mycket idag det handlar bara om att ha begränsad inkomst under lång tid eller höga lån. Jag ser många gamla hus bygda på 40 talet som har haft samma ägare fram till nu då de avlidit eller flyttat till ålderdoms hem där husen är små för dagens moderna människor och sist det renoverades var på 60talet. Det ligger på landet så att renovera det kostar lika mycket som att köpa ett mycket nyare hus säg 70-80 tals villa. Idagens läge sjunker även en tomt på landet eftersom så få vill bo där har råd att bygga nytt i jämförelse med vad ett hus kostar närmare stan.
Christoffer Eldengrips avatar
2011-10-19, 15:55 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Bolånepolitik -
Även om många skulle vilja ha ett hus på landet så är det inte lönande att bygga nytt där för att marknadsvärdet blir för litet i jämförelse om man bygger närmre städerna. byggkostnaderna är ungefär desamma utom att ev anslutningsavgifter och liknande bör vara dyrare på landsbygden. Så lägger jag 200k på en tomt på landet och bygger en villa för 2,8miljoner då får den inte ett marknadsvärde som motsvarar det. lägger Jag däremot 500k på tomten och 2,5miljoner på huset för att bygga närmre stan tendera det i slutändan vara en bättre affär att bygga sämre hus men i bättre läge då jag slipper lika höga topplån. Tror principen om sparande kommer få positiva effekter för landsbygden.
infallsvinkels avatar
2011-10-25, 06:15 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Bolånepolitik -
Jag har kommenterat om samtliga motioner på min blogg: Motioner på Piratpartiets höstmöte 2011

Så här skrev jag om denna motion:
Mot bakgrund av de enorma världsomspännande samhällsproblem som bolånebubblan i USA, men även statliga lånebubblor i USA och EU, har skapat, så kan jag förstå en önskan om att via lagstiftningsvägen försöka få till ett mer sunt och hållbart ekonomiskt system.

Jag tror dock inte att denna motion är rätt väg att gå. Dels behöver vi ett helhetsperspektiv på den ekonomiska politiken, dels tror jag inte att den föreslagna lagstiftningen har önskad effekt när det gäller att ställa om samhället från en ekonomi som bygger på lånebubblor. Då ser jag hellre ett resonemang kring vilken belåningsgrad ett husköp får ha.

Dessutom är motionen formulerad på ett sätt som är olyckligt, eftersom den försöker detaljstyra utformningen av ett sakpolitiskt dokument på ett sätt som kan skada det helhetsgrepp som utformningen av sakpolitiska dokument bör ha.

Så även om jag vill tacka motionären för att seriöst ha tänkt till kring hur Piratpartiet kan verka för en sund ekonomisk politik, så rekommenderar jag avslag av motionen.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
erik78se, Johan mlg Karlsson
2011-10-28, 22:20 #23
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B03-Y01:
att vi lägger till följande i det sakpolitiska dokumentet, plats är skatteutskottet i det sakpolitiska dokumentet. På 15-20 års sikt vill PP se ett samhälle där medborgarnas skuldbörda minskar och på ett aktivt sätt arbetar för en långsam övergång ifrån ränteavdrag på bolån till räntesubventionering på bosparande, vilket vi hoppas gör att medborgarna tänker till när de tar lån och gärna lånar lite mindre i stället för mer.
Jag gillar inte rubriken och att sparandet måste gälla bostad.
Det borde vara ett generellt mål. Alla medborgare bör kunna stå på egna ben och i så stor utsträckning som möjligt.
2011-10-30, 08:42 #24
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Bolånepolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Jag har kommenterat om samtliga motioner på min blogg: Motioner på Piratpartiets höstmöte 2011

Så här skrev jag om denna motion:
Mot bakgrund av de enorma världsomspännande samhällsproblem som bolånebubblan i USA, men även statliga lånebubblor i USA och EU, har skapat, så kan jag förstå en önskan om att via lagstiftningsvägen försöka få till ett mer sunt och hållbart ekonomiskt system.

Jag tror dock inte att denna motion är rätt väg att gå. Dels behöver vi ett helhetsperspektiv på den ekonomiska politiken, dels tror jag inte att den föreslagna lagstiftningen har önskad effekt när det gäller att ställa om samhället från en ekonomi som bygger på lånebubblor. Då ser jag hellre ett resonemang kring vilken belåningsgrad ett husköp får ha.

Dessutom är motionen formulerad på ett sätt som är olyckligt, eftersom den försöker detaljstyra utformningen av ett sakpolitiskt dokument på ett sätt som kan skada det helhetsgrepp som utformningen av sakpolitiska dokument bör ha.

Så även om jag vill tacka motionären för att seriöst ha tänkt till kring hur Piratpartiet kan verka för en sund ekonomisk politik, så rekommenderar jag avslag av motionen.
Problemet är att det inte finns någon eller ytterst få personer inom partiet som har tid eller möjlighet att ta fram beslutsunderlag,konsekvensanalyser med mera vilket oftast är ett jobb i storleken av en c uppsats. De flesta är upptagna med sina egna liv,familj, jobb osv.
Risken blir att vi går till val på samma plattform som vi hade både 2006 och 2010 och utan extremt stor tur är risken stor att val resultatet blir detsamma.
Gustav Nipes avatar
2011-10-30, 21:12 #25
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Bolånepolitik -
Ung Pirats förbundsstyrelsen rekommenderar avslag.
Motivering: Vi ser inte hur denna fråga är kopplad till vårt principprogram.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com