Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Motion B04: Ansvar för socialbidrag

Rubrik: PP och socialbidraget.

Plats: Socialutskottet i det sakpolitiska dokumentet.

Värderingar: Anledningen är att vi tycker att man ska få behålla socialbidraget över kommungränserna så att man kan flytta till en angränsande kommun om lediga hyresbostäder finns där, så att fullt fungerande hyreshus inte rivs i små byar och kommuner av den anledningen att det finns för få hyresgäster.

Vision:
Vi ser att den enskilde medborgarens integritet inte kränks genom att kommunen/socialen inte ”tvingar” folk med socialbidrag till en annan kommun där lediga bostäder finns och denne då förlorar sitt befintliga socialbidrag. Utan vi ser det stora samhälls ansvaret att inga kommuner blir klassade som ”dumpnings kommuner” samt vi ser det större samhälls problemet i det hela.

Sak politik:

Att man lyfter ansvaret och utbetalningarna för socialbidraget ifrån kommunerna till statlig nivå.
Diskussion av detta finns på forumet under övrig pirat politik och länk PP och socialbidraget.
Länk https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=35202


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Peter Johansson

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länkYrkanden

Av: Andreas Bjärnemalm Yrkande B04-Y02 (Motyrkande) 3 personer gillar    1 personer ogillar

att inte anta en ståndpunkt om ansvar för försörjningsstödet utan istället ska partiet under sin första mandatperiod i riksdagen låta Riksdagens utredningstjänst undersöka vilka effekter det har att flytta ansvaret för försörjningsstödet från kommunal till nationell nivå.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B04-Y01 (Bortröstad)
Av: Peter Johansson


Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Henry Rouhivuoris avatar
2011-10-04, 21:30 #2
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Ansvar för socialbidrag -
Har ingen åsikt i detta. Vi får se om det blir någon diskussion som leder till ett bifall eller avslag. (för min del)
Jon Severinssons avatar
2011-10-04, 22:03 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Ansvar för socialbidrag -
Det finns inget som heter "det sakpolitiska dokumentet", i stället finns flera sakpolitiska program (a.k.a. sjökort). Dessa beslutas inte om på vår-/höstmötet, utan av styrelsen efter rådgivande medlemsomröstningar (eventuellt enligt processen beskriven i proposition 02, annars enligt gällande praxis sedan 2009/2010). Yrkar därför avslag.
willenforts avatar
2011-10-05, 05:52 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Ansvar för socialbidrag -
Jag håller med motionären i att tanken är god. Men att sätta upp en så tydlig specifik saklösning utan konsekvensannalys är inte bra.

Man skulle kunna skriva sakpolitiken som tex "socialbidragstagare skall utan hinder kunna flytta mellan komuner utan att riskera att förlora sina bidrag." då binder vi inte fast oss vid en specifik lösning

Yrkar därför avslag och hoppas att detta förslag i ommarbetad form kommer med i arbetet till nya principprogrammet.
Isakssons avatar
2011-10-05, 07:38 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Ansvar för socialbidrag -
Jag ställer mig fullt bakom andemeningen i denna motion.
Detta är något vi borde titta närmre på med tanke på att
det handlar om, i samhället, utsatta individer och deras
integritet.

Som motionen ser ut i dagsläget månte jag nog ändå yrka;

Avslag,

Men jag hoppas att vi kan arbeta mer med denna typen av integritetsfrågor.
Ravennas avatar
2011-10-09, 08:39 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Ansvar för socialbidrag -
Saknar analys av de ekonomiska konsekvenserna samt koppling till partiets politik.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-10-10, 14:25 #7
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B04-Y01:
att vi lägger till följande i Socialutskottet i det sakpolitiska dokumentet.
Att man lyfter ansvaret och utbetalningarna för socialbidraget ifrån kommunerna till statlig nivå.
Det finns inget "sakpolitiska dokument" som medlemsmötet äger.
Johan mlg Karlssons avatar
2011-10-10, 21:43 #8
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B04-Y01:
att vi lägger till följande i Socialutskottet i det sakpolitiska dokumentet.
Att man lyfter ansvaret och utbetalningarna för socialbidraget ifrån kommunerna till statlig nivå.
Vi ska inte ha EN sakpolitisk fråga som handlar om omsorg. Och ifall vi nu måste ha det ska det inte vara en liten detaljfråga utan faktiskt något viktigt.

"Vi tycker om itegritet, kultur, kunskap och att vi ska flytta utbetalningarna av socialbiraget från kommunerna till staten."
JorgenLs avatar
2011-10-12, 23:16 #9
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B04-Y01:
att vi lägger till följande i Socialutskottet i det sakpolitiska dokumentet.
Att man lyfter ansvaret och utbetalningarna för socialbidraget ifrån kommunerna till statlig nivå.
Innan vi ger oss in i socialpolitiken måste vi komma överrens om de större linjerna. Detta kan liksom inte vara den viktigaste socialpolitiska frågan som finns, så det vore rimligt att vi har en socialpolitisk linje innan vi ger oss på detaljutformningen.
Anna Trobergs avatar
2011-10-13, 14:02 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Ansvar för socialbidrag -
Jag yrkar avslag på motionen. Enstaka frågor måste sättas i ett större sammanhang med en tydlig linje som vi kommer överens om tillsammans.
Emil Isbergs avatar
2011-10-14, 16:55 #11
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B04-Y01:
att vi lägger till följande i Socialutskottet i det sakpolitiska dokumentet.
Att man lyfter ansvaret och utbetalningarna för socialbidraget ifrån kommunerna till statlig nivå.
Jag skulle helst vilja se en sammanslagning av samtliga myndigheter som har hand om olika försörjningsstöd bland annat akassorna, försäkringskassan, socialstyrelsen samt CSN. Det skulle innebära en genomgående förenkling av överblicken och omöjliggöra att personer flyttas om i syfte att statistiken ska se bättre ut. Jag förespråkar också en förbättring av det sociala skyddsnät som vi bör ha i samhället. Denna motion ser jag som ett led i detta.

Jag yrkar därför på bifall.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
seigan
Christoffer Eldengrips avatar
2011-10-16, 02:19 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Ansvar för socialbidrag -
A-kassor är väll självbeslutande föreningar? Visst kommer det till en framtida myndighet för sådant så skulle jag med gärna se att de ligger under ett och samma tak. Hade sparat in mycket byråkrati.
Emil Isbergs avatar
2011-10-16, 03:16 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Ansvar för socialbidrag -
Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
A-kassor är väll självbeslutande föreningar? Visst kommer det till en framtida myndighet för sådant så skulle jag med gärna se att de ligger under ett och samma tak. Hade sparat in mycket byråkrati.
Arbetslöshetskassorna är självbeslutande föreningar med en lösning som löst är baserad på begreppet ekonomiska föreningar (och drivs alltså i vinstsyfte), men med mycket hårt styrda regler (Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor). Hanteringen är dock att likaställa med andra myndigheter, till exempel överklagas beslut från akassor till förvaltningsdomstol (som myndighet) istället för till allmän domstol (tingsrätt). Det finns i dagsläget 31 akassor och som mest var det 65 stycken.
Andreas Bjärnemalms avatar
2011-10-16, 21:45 #14
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att inte anta en ståndpunkt om ansvar för försörjningsstödet utan istället ska partiet under sin första mandatperiod i riksdagen låta Riksdagens utredningstjänst undersöka vilka effekter det har att flytta ansvaret för försörjningsstödet från kommunal till nationell nivå.
Jag tycker andemeningen i den här motionen är rätt bra, dvs att man som socialbidragstagare inte ska vara låst till den ort man bor på när man först råkar behöva vända sig till socialen för hjälp.

Dock så har vi inget underlag över vilka konsekvenser en sådan reform kan tänkas få och därför föreslår jag att vi använder oss av Riksdagens utredningstjänst att kartlägga det åt oss när vi kommit in i Riksdagen (eftersom det är först då vi kan göra det). Därefter har vi underlag nog till att kunna återvända till denna frågan och ta ett välinformerat beslut.
2011-10-18, 10:37 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Ansvar för socialbidrag -
Citat:
Ursprungligen postat av Andreas Bjärnemalm Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att inte anta en ståndpunkt om ansvar för försörjningsstödet utan istället ska partiet under sin första mandatperiod i riksdagen låta Riksdagens utredningstjänst undersöka vilka effekter det har att flytta ansvaret för försörjningsstödet från kommunal till nationell nivå.
Jag tycker andemeningen i den här motionen är rätt bra, dvs att man som socialbidragstagare inte ska vara låst till den ort man bor på när man först råkar behöva vända sig till socialen för hjälp.

Dock så har vi inget underlag över vilka konsekvenser en sådan reform kan tänkas få och därför föreslår jag att vi använder oss av Riksdagens utredningstjänst att kartlägga det åt oss när vi kommit in i Riksdagen (eftersom det är först då vi kan göra det). Därefter har vi underlag nog till att kunna återvända till denna frågan och ta ett välinformerat beslut.

Det är en bra ide MAB MEN problemet är att vi behöver valfrågor som tar oss IN i RIKSDAGEN våra nuvarande frågor gör det inte det såg vi i valet 2010. Vi kan ha de bästa förslag på lager för riksdagens utrednings tjänst att utreda men har vi inga som tar oss in faller hela ditt resonemang.
Christoffer Eldengrips avatar
2011-10-18, 13:34 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Ansvar för socialbidrag -
Helt klart bättre att vänta med frågan tills den kan utredas. Dessutom tror jag inte den kommer kunna bidra till valresultatet mer än på ett negativt sätt. Frågor vars huvudsyfte har något med finansiering av diverse verksamheter eller förflyttningar av tillgångar är alltid riskfyllda att genomföra eller förespråka utan att kunna tynga upp sina argument med robust fakta. Lösa antagande och tyckande skrämmer bort väljare. Men ska poängtera att jag inte är emot iden, men i nuläget kan jag inte stödja den.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-10-18, 14:07 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Ansvar för socialbidrag -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Det är en bra ide MAB MEN problemet är att vi behöver valfrågor som tar oss IN i RIKSDAGEN våra nuvarande frågor gör det inte det såg vi i valet 2010. Vi kan ha de bästa förslag på lager för riksdagens utrednings tjänst att utreda men har vi inga som tar oss in faller hela ditt resonemang.
Du vill inte kommentera övriga diskussionsinlägg i tråden? Du har inte bemött ett enda argument mot ditt yrkande.
Andreas Bjärnemalms avatar
2011-10-18, 15:10 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Ansvar för socialbidrag -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg

Det är en bra ide MAB MEN problemet är att vi behöver valfrågor som tar oss IN i RIKSDAGEN våra nuvarande frågor gör det inte det såg vi i valet 2010. Vi kan ha de bästa förslag på lager för riksdagens utrednings tjänst att utreda men har vi inga som tar oss in faller hela ditt resonemang.
För det första är jag inte Mab.

För det andra så förstår jag inte hur din motion ska kunna ta oss in i Riksdagen. Motionen saknar helt underlag vad det gäller konsekvensanalys, utredning och beräkningar, men ändå hävdar du helt säkert att det är en fråga som vi som parti skulle må bra av att driva i valet, att det rent av är en fråga som skulle ta oss in i Riksdagen. Hur kan du veta det utan nån som helst form av analys. Jag får inte ihop det.

Däremot tycker jag faktiskt att andemeningen i din motion, att man även om man har socialbidrag ska kunna flytta till en annan kommun om man vill det, är helt rätt. Jag tycker att en människa som kanske vill flytta till en annan ort för att förbättra sin situation ska kunna göra det, men så länge vi inte har en aning om vad det kan få för konsekvenser kan jag inte stödja ditt yrkande.

Därför har jag istället lagt yrkandet om att det är en fråga vi ska nyttja Riksdagens utredningstjänst till att utreda åt oss, när vi kommit in i Riksdagen. Därefter, när vi har ett ordentligt underlag, hoppas jag att vi kan återvända til denna frågan.
Mabs avatar
Gammal Mab
2011-10-18, 21:17 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Ansvar för socialbidrag -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
MAB
Jag föredrar om mitt smeknamn skrivs Mab.
2011-10-18, 22:12 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Ansvar för socialbidrag -
Agnesson Skrev:
Det finns inget "sakpolitiska dokument" som medlemsmötet äger

Peter svarar: Jag la inte det förslaget för jag trodde det skulle komma ifrån styrelsen.

Det borde i så fall komma ifrån dem, jag ser det som ett utmärkt och nödvändigt förslag.
Folk la en massa bra motioner på medlems mötet i våras och många sköts ner bara för att folk inte ville ha dem i princip programmet.

Agnesson skrev:
Du vill inte kommentera övriga diskussionsinlägg i tråden? Du har inte bemött ett enda argument mot ditt yrkande.


Peter Svarar: Jag inkluderade en länk till diskussions tråd som finns under övrig pirat politik där mycket om detta har diskuterats med övriga medlemmar förut. Jag har läst det som skrivits och uppfattat det som dessa medlemmars egna uppfattningar, eftersom det finns tidigare tråd om denna diskussion och de andras uppfattning är deras egen, har jag egentligen inte uppfattat en specifik fråga. Antingen är de för eller emot motionen.


Andreas Bjärnemalm skrev: 1.
För det första är jag inte Mab. 2. För det andra så förstår jag inte hur din motion ska kunna ta oss in i Riksdagen. 3. Motionen saknar helt underlag vad det gäller konsekvensanalys, utredning och beräkningar,


Peter Svarar: 1. Förlåt tror det var efternamnet som gjorde att jag förväxlade er. Ibland är det svårt att ha koll på vad alla heter i verkligheten har för nick på forumet samt skype. Ibland kan det bli lite rörigt.


2. Nej den ensam kanske inte gör det men tillsammans med andra nya motioner har vi en större chans. Våra nuvarande gör det inte baserat på 2010 års valresultat, antalet avlagda valsedlar på oss är underlag och med 0.2% val resultat så ger oss i nuläget våra gamla valfrågor inga 4 %.


3. Ja jag skulle se det som ett problem som gäller de flesta motioner både i våras och nu. Det är ett mycket önskvärt underlag att få men det är ytterst få personer i partiet som har tid, ork, möjlighet och lust att göra en sådan inte för att de inte vill utan med jobb, familj, studier så måste tiden prioriteras annorlunda för dem. Utan de som egentligen har möjlighet att göra detta inom partiet är de som är avlönade. Kanske finns det någon i partiet som på sin fritid har tid att göra ovanstående men i så fall har jag inte hört talas om det inte på förra eller detta medlemsmöte. Jag kan möjligtvis sagt det förut men jag har inte heller den tiden att lägga på att ta fram dessa underlag.


Mab skrev: Jag föredrar om mitt smeknamn skrivs Mab.

Peter svarar: Förlåt tror det var efternamnet som gjorde jag förväxlade.
Christoffer Eldengrips avatar
2011-10-21, 05:37 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Ansvar för socialbidrag -
Citat:
Ursprungligen postat av Andreas Bjärnemalm Visa inlägg

Däremot tycker jag faktiskt att andemeningen i din motion, att man även om man har socialbidrag ska kunna flytta till en annan kommun om man vill det, är helt rätt. Jag tycker att en människa som kanske vill flytta till en annan ort för att förbättra sin situation ska kunna göra det, men så länge vi inte har en aning om vad det kan få för konsekvenser kan jag inte stödja ditt yrkande.

Därför har jag istället lagt yrkandet om att det är en fråga vi ska nyttja Riksdagens utredningstjänst till att utreda åt oss, när vi kommit in i Riksdagen. Därefter, när vi har ett ordentligt underlag, hoppas jag att vi kan återvända til denna frågan.

Låter utmärkt. Tydlighet utåt och ändå aktsam mot eventuella komplikationer det är rätt väg att gå.

Tror inte frågan kan komma mycket längre än så på detta möte ej heller på nästkommande om där inte görs ett stort bakomliggande arbete som backar upp argumentationen.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
seigan
2011-10-21, 14:41 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Ansvar för socialbidrag -
Citat:
Ursprungligen postat av Emil Isberg Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B04-Y01:
att vi lägger till följande i Socialutskottet i det sakpolitiska dokumentet.
Att man lyfter ansvaret och utbetalningarna för socialbidraget ifrån kommunerna till statlig nivå.
Jag skulle helst vilja se en sammanslagning av samtliga myndigheter som har hand om olika försörjningsstöd bland annat akassorna, försäkringskassan, socialstyrelsen samt CSN. Det skulle innebära en genomgående förenkling av överblicken och omöjliggöra att personer flyttas om i syfte att statistiken ska se bättre ut. Jag förespråkar också en förbättring av det sociala skyddsnät som vi bör ha i samhället. Denna motion ser jag som ett led i detta.

Jag yrkar därför på bifall.
Detta med bidragsförmedling har diskuterats på västerås Parleyt dock har jag inte hunnit lägga upp en sådan diskussions tråd under övrig pirat politik men det kommer efter medlemsmötet.
2011-10-21, 14:46 #23
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Ansvar för socialbidrag -
Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
Låter utmärkt. Tydlighet utåt och ändå aktsam mot eventuella komplikationer det är rätt väg att gå.

Tror inte frågan kan komma mycket längre än så på detta möte ej heller på nästkommande om där inte görs ett stort bakomliggande arbete som backar upp argumentationen.
Ser onekligen ut så det är kanske ett bra kompromiss alternativ att lägga den i "kappsäcken" så länge. Men man ska inte vara helt säker förrän efter omröstningen och vi behöver nya valfrågor också.
infallsvinkels avatar
2011-10-25, 06:16 #24
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Ansvar för socialbidrag -
Jag har kommenterat om samtliga motioner på min blogg: Motioner på Piratpartiets höstmöte 2011

Så här skrev jag om denna motion:
Jag vill tacka motionären för engagemanget i att utforma en socialpolitik för Piratpartiet som bygger på respekten för människors personliga integritet. Själva sakfrågan skulle dock behöva ytterligare analys och sättas i ett mer tydligt övergripande sammanhang.

Jag har inte bestämt mig för om jag kommer att rösta avslag, eller stödja ändringsyrkandet B04-Y02 med denna lydelse:

Citat:
att inte anta en ståndpunkt om ansvar för försörjningsstödet utan istället ska partiet under sin första mandatperiod i riksdagen låta Riksdagens utredningstjänst undersöka vilka effekter det har att flytta ansvaret för försörjningsstödet från kommunal till nationell nivå.
Motionen verkar utgå från ett specifikt problemförhållande med “dumpningskommuner” som jag känner skulle behöva förklaras och beläggas noggrannare. Det finns en hel del myter och missuppfattningar kring hur försörjningsstöd fungerar också. (T.ex. vet nog inte de flesta att man kan få “socialbidrag” i max en månad. Sedan måste man ansöka på nytt.)

Jag är inte säker på att det är lämpligt att blanda ihop frågor kring omsorg och tomma lägenheter.

Jag lutar nog åt avslag på hela motionen, därför att jag känner att jag personligen behöver få mer tid på mig att sätta mig in i frågan. Men jag uppmuntrar motionärens initiativ.
2011-10-27, 20:30 #25
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Ansvar för socialbidrag -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Motionen verkar utgå från ett specifikt problemförhållande med “dumpningskommuner” som jag känner skulle behöva förklaras och beläggas noggrannare.
Det finns många kommuner idag som har för många tomma lägenheter som rivs för att de inte är lönsamma samtidigt som andra kommuner har många hemlösa som ofta går på försörjnings stöd (socialbidrag) eller andra ersättnings former - eller ligger helt utanför samhället.

Här finns det helt klart ett sätt att förena två problem till en lösning (- och - blir +). Samtidigt så kan det på det här sättet uppstå problematik med "dumpnings kommuner" där kommuner på sikt kan komma att anses som mindre attraktiva områden att bo i osv. Detta måste aktivt motarbetas anser jag.

Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Jag är inte säker på att det är lämpligt att blanda ihop frågor kring omsorg och tomma lägenheter.
Det är både lämpligt och relevant att diskutera dessa frågor ihop då de ofta hänger ihop. På en bostadsmarknad med bostadsbrist blir fler personer som är utsatta och går på försörjningsstöd hemlösa än på en bostadsmarknad där det råder ett överskott av bostäder.

Att få en bostad och också ofta ett första steg till att komma tillbaka efter ett långvarigt utanförskap. Har du ingenstans att bo och känna dig trygg, speciellt om du redan är utsatt pga andra orsaker, är det ytterst svårt att få och upprätt hålla ett arbete - vilket är andra steget tillbaka från ett utanförskap. Därför är dessa två frågor både relevanta och lämpliga att diskutera tillsammans.

Kan man inte se det större perspektivet över "sektions gränserna" hamnar man mycket lätt i en paragrafridande byråkratiskt fälla -vilket inte varken är humant eller direkt i vad jag ser som Piratpartiets politik.

Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Det finns en hel del myter och missuppfattningar kring hur försörjningsstöd fungerar också. (T.ex. vet nog inte de flesta att man kan få “socialbidrag” i max en månad. Sedan måste man ansöka på nytt.)
Håller med om att det finns mycket okunskap och mycket myter. Så som försörjningsstödet ser ut är hela processen rätt kränkande... För att inte säga otroligt kränkande. Jag vet människor som hellre svälter 3 dagar än att gå dit.

Det är sant att man måste söka nytt för varje månad. Det är också sant som initiativtagaren till motionen säger att man tappar sin kontakt på socialen när man flyttar över en kommungräns. Det borde ju inte vara några problem kan man tycka men eftersom varje varje fall borde bedömas efter samma grunder - men så är inte fallet. Varje falls bedöms på sina egna grunder och handläggarens subjektiva åsikter. Det gör att en person i en kommun kan få stödet medan om denne rör sig över kommungränsen och därmed får en annan handläggare på ett annat social kontor helt kan bli nekad. Jag vet exempel där en handläggare utan grunder helt enkelt säger: "Jag tror inte på att du behöver så du får avslag" och kammarrätten går allt som oftast på handläggarens bedömning om inte ett regelrätt lagbrott skett.

Här i ligger själva kränknings mekanismen - man berövar personen sin trygghet och därmed också sin värdighet. Det fyller helt klart en funktion - bara de som absolut absolut måste eller de som redan förlorat sin värdighet söker stödet. Men skammen som många som går på försörjningsstödet känner är också ett hinder för personerna arbeta sig tillbaka.

Försörjnings stödet är tänkt som ett tillfälligt stöd och inte en permanent lösning och därför kan man tycka att man nog kan få utstå lite kränkningar. Men det funkar inte så när försörjnings stödet blir sista livlinan som många håller i. Kommer de inte upp - och många gör inte det utan hjälp - så blir det en mer eller mindre permanent lösning.

Nu kanske ni tror att jag bara pratar om missbrukare och utvecklingsstörda men så är inte fallet. Om inte lagen har ändrats (vilket jag inte känner till att den gjort) så tvingas många unga in i försörjnings stöd. Tex så kan man inte få A-kassa om man inte fyllt 20 år. Många går ut gymnasiet samma år som man fyller 19år - men det finns det som går ut tidigare. Om du går ut tidigare eller om du fyller väldigt sent på året och du inte kan/får plugga vidare direkt, får ett jobb eller kan leva av dina föräldrar (vars försörjningsplikt sluta vid 18 år eller när när gymnasiestudierna är avslutade) så återstår bara försörjningsstödet. Sådana unga går alltså direkt in i ett utanförskap och klassificeras, både av de själva och andra, som förlorare - vilket inte alls är någon bra start på sitt vuxna liv.

Om en person på försörjningsstöd får ett deltid/halvtids jobb - vilket ofta är första steget till ett heltidsjobb - så kvittas hela lönen mot avdrag i stödet vilket för ett deltidsjobb mindre lönsamt än att vara kvar i försörjningsstödet och fortsätta söka en 75%-100% tjänst. Det är en usel lösning då det förlänger utanförskap och jobb premieras inte.

Det här är bara några exempel på problem med den nuvarande lösningen.


Citat:
Jag skulle helst vilja se en sammanslagning av samtliga myndigheter som har hand om olika försörjningsstöd bland annat akassorna, försäkringskassan, socialstyrelsen samt CSN. Det skulle innebära en genomgående förenkling av överblicken och omöjliggöra att personer flyttas om i syfte att statistiken ska se bättre ut. Jag förespråkar också en förbättring av det sociala skyddsnät som vi bör ha i samhället. Denna motion ser jag som ett led i detta.
Jag tycker det låter som en utom ordentlig idé. Mindre byråkrati, troligen även besparingar pga omorganisering samt Mycket mindre risk att någon hamnar "mellan stolarna" då bredare kompetens kan leda till bättre hjälp.


Citat:
Jag tycker andemeningen i den här motionen är rätt bra, dvs att man som socialbidragstagare inte ska vara låst till den ort man bor på när man först råkar behöva vända sig till socialen för hjälp.
Håller med!


Citat:
Dock så har vi inget underlag över vilka konsekvenser en sådan reform kan tänkas få och därför föreslår jag att vi använder oss av Riksdagens utredningstjänst att kartlägga det åt oss när vi kommit in i Riksdagen (eftersom det är först då vi kan göra det). Därefter har vi underlag nog till att kunna återvända till denna frågan och ta ett välinformerat beslut.
Håller med till viss del.

Det går att gå till val på visioner. Om vi går till val på löftet att när vi kommer in i riksdagen ska vi utreda och analysera frågan med målet att driva igenom vår vision så är jag övertygad om att det skulle se bättre ut än att inte ha någon socialpolitik alls. Första steget är dock att enas om en vision
2011-10-28, 16:39 #26
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Ansvar för socialbidrag -
Seigan skrev:
Håller med till viss del.

Det går att gå till val på visioner. Om vi går till val på löftet att när vi kommer in i riksdagen ska vi utreda och analysera frågan med målet att driva igenom vår vision så är jag övertygad om att det skulle se bättre ut än att inte ha någon socialpolitik alls. Första steget är dock att enas om en vision.

Peter svarar: Håller med här det går att gå till val på en massa visioner utan att göra alla dessa utredningar och konsekvens analyser först. När man väl sitter i riksdagen kan man göra allt detta och visar det sig då att det inte går ihop då är det ett bra läge att stryka frågan.
Gustav Nipes avatar
2011-10-30, 21:13 #27
Inte uppkopplad
Sv: Motion B04: Ansvar för socialbidrag -
Ung Pirats förbundsstyrelsen rekommenderar avslag.
Motivering: Vi ser inte hur denna fråga är kopplad till vårt principprogram.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com