Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Motion B05: Rättssäkerhet: Bevisbörda och rättsprinciper

Vision - Att rättssäkerheten för de enskilda medborgarna höjs. Att ingen ska behöva bevisa sin oskuld inför stat och myndigheter.

Bakgrund - I Skattemål i dagens Sverige läggs bevisbördan på den anklagade och vederbörande anses skyldig tills dess att den anklagade kan bevisa motsatsen. I detta utgångsläget har en ensam medborgare väldigt svårt att sätta sig emot myndighetsbeslut utan att riskera enorma insatser. Om medborgaren väljer att processa mot ett myndighetsbeslut som vederbörande anser är felaktigt och misslyckas med att bevisa sin oskuld så blir personen även ansvarig för att betala rättegångskostnaderna. (Myndigheterna behöver inte bevisa något.)


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Christoffer Eldengrip

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länkYrkanden

Av: Christoffer Eldengrip Yrkande B05-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 3 personer gillar    4 personer ogillar

att Piratpartiet ska arbeta för att bevisbördan ska ligga på den anklagande sidan.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeAv: Christoffer Eldengrip Yrkande B05-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 4 personer gillar    2 personer ogillar

att principen om ”man är oskyldig tills dess att motsatsen är bevisad!” ska gälla såväl skattemål som brottmål.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeMötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Jon Severinssons avatar
2011-10-04, 18:48 #2
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Rättsäkerhet: Bevisbörda och rättsprinciper -
Personligen har jag inget emot att Piratpartiet skulle förtydliga sin ställning rörande rätssäkerhet i skattemål, men motsätter mig starkt att anta lösa tyckanden, och yrkar därför avslag.

Om du vill att Piratpartiet ska arbeta för något särskilt, lägg ett yrkande på en konkret formulering och vart i Principprogrammet det ska införas.
Johan mlg Karlssons avatar
2011-10-04, 18:57 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Rättsäkerhet: Bevisbörda och rättsprinciper -
Håller med Jon Severinsson.

att principen om ”man är oskyldig tills dess att motsatsen är bevisad!” ska gälla såväl skattemål som brottmål.


I allmänhet så är det lika effektivt att yrka "månen ska vara en gul ost" som att lägga ett yrkande som ovanstående. Mötet kan mycket väl bestämma att det ska vara så, men.. sen då?

Vill man att PP ska tycka något får man yrka det. Och om man gör det så är det verkligen jättebra ifall man dessutom ser till att det kommer in i rätt sakpolitiska dokument. Det är så otroligt opraktiskt att dra fram motion B05 från det andra årsmötet 2011 när man står och pratar med en väljare i valrörelsen..
Isakssons avatar
2011-10-05, 07:44 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Rättsäkerhet: Bevisbörda och rättsprinciper -
Oskuldspresumptionen bör gälla i alla lägen, och bevisbördan skall helt klart ligga på den/de som anklagar.

Jag ser fram emot att se en starkare motion angående detta i framtiden, men tills
dess yrkar jag,

Avslag.
2011-10-06, 02:46 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Rättsäkerhet: Bevisbörda och rättsprinciper -
Spontant, mycket vettig grundtanke, men som påpekats, att-satserna är inte utformade på ett användbart sätt.

Jag föreslår att detta patchas med lämpliga ändringsyrkanden.
Christoffer Eldengrips avatar
2011-10-07, 14:22 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Rättsäkerhet: Bevisbörda och rättsprinciper -
Är öppen för nya yrkande kom med förbättrade att satser så kanske vi kan få motionen att utvecklas lite. Lite härligt svärmarbete har ingen motion dött av.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-10-10, 10:09 #7
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B05-Y01:
att Piratpartiet ska arbeta för att bevisbördan ska ligga på den anklagande sidan.
Jag ogillar yrkandet, inte innehållet i den. Ser ingen poäng med att medlemsmötet ska bifall yrkanden som detta.

Yrka på en förändring i principprogrammet om det är en politisk fråga som partiet ska driva.
Emil Isbergs avatar
2011-10-14, 16:56 #8
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B05-Y01:
att Piratpartiet ska arbeta för att bevisbördan ska ligga på den anklagande sidan.
Även om jag i grunden är för ett stärkande av medborgarrättsäkerheten så gör Skattemyndigheten mycket för att utbilda den enskilda medborgaren i hur skatten ska skötas. Det går att sitta ner med en handläggare och diskutera upplägget både före och efter att en viss skattesituation har skett. Jag tycker alltså att den enskilda redan idag får mycket hjälp av myndigheten. Snarare är det integriteten som bör stärkas eftersom ett antal begränsningar för den enskildes hantering av ekonomin på grund av Skattemyndighetens behov av bevis när det gäller pengatvätt.

Jag yrkar därför på avslag.
Emil Isbergs avatar
2011-10-24, 12:45 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Rättsäkerhet: Bevisbörda och rättsprinciper -
Följande citat från en debattartikel i Svenska Dagbladet talar för motionens synpunkt om behovet att stärka rättsäkerheten. Jag anser därför att det är relevant för diskussionen (trots att jag själv är för ett avslag).

Citat:
"Trots att medborgarnas förtroende för Skatteverket är stort, blir av förklarliga skäl de som blir föremål för mer ingripande åtgärder, såsom skatterevision, inte lika entydigt positiva. Här är konflikten mellan den enskildes behov av rättssäkerhet och statens behov av skatteintäkter som mest påtaglig. På detta område finns det mycket kvar att göra.

Exempel på metoder som prövas i andra länder för att öka rättsäkerheten är nya former av förhandsbesked, interna klagomålsprocesser, medlingsinstitut samt inrättande av en så kallad skatteombudsman.

Behovet av proaktiva metoder är särskilt angeläget. Sådana kan också göra att antalet skatteprocesser minskar. Skatteverkets eget förslag om så kallad fördjupad samverkan med större företag var ett försök att öka förutsägbarheten. Förslaget blev dock på goda grunder ifrågasatt av just rättssäkerhetsskäl." SvD: Skattesystemet är inte rättsäkert
infallsvinkels avatar
2011-10-25, 06:18 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Rättsäkerhet: Bevisbörda och rättsprinciper -
Jag har kommenterat om samtliga motioner på min blogg: Motioner på Piratpartiets höstmöte 2011

Så här skrev jag om denna motion:
Det finns gott om exempel på enskilda som tvingats att i åratal kämpa i tidskrävande och kostsamma rättsprocesser mot skattemyndigheten efter att godtyckligt ha sköntaxerats. I slutändan har det hänt att de som orkat kämpa sig hela vägen genom processen har fått rätt, vilket gör det uppenbart att här föreligger ett rättssäkerhetsproblem. För det är en minoritet av de anklagade som klarar att ta sig an den process som krävs för att få rätt i domstol, även om de har rätt. Särskilt mot bakgrund av de stora ekonomiska riskerna.

Jag tycker således att grundtanken i denna motion är utmärkt. Dock finns även vissa problem med motionen, eftersom problembilden delvis är felaktigt beskriven och därför träffar förslagen i yrkandena inte målet.

Det är ungefär så här: Då skattemyndigheten misstänker att småföretag eller privatpersoner betalat för lite skatt och kommer fram till hur mycket de borde betala, behöver de inte bevisa att den skattepliktige ljuger, bara göra det troligt för sig själva, och de sätter ribban för detta mycket lågt.

När företagaren eller privatpersonen sedan funderar över om hen ska överklaga till domstol, vet hen att skattemyndigheten har stora och hen små resurser till processen, och att hen kan åka på att betala skattemyndighetens kostnader ifall det döms mot henom.

Ifall det rör sig om en företagare tar det dessutom tid som hen borde använda till att bedriva affärsverksamheten, så nittionio gånger av hundra är det ekonomiskt rationellt att finna sig i skattemyndighetens beslut, även för en företagare som vet att det i sak är fel.

Därför förs mycket få sådana mål till domstol, vilket gör att skattemyndigheten har mycket litet incitament att skärpa upp kraven på sig själva att verkligen lyssna på och värdera vad företagaren eller privatpersonen för fram. I dessa fall är det dock tvistemål, inte åtal, så det finns ingen “anklagande” sida, som bevisbördan ska ligga på.

I de fall då skattemyndigheten är så säker på att ett brott verkligen begåtts att de polisanmäler, och det blir ett åtal för skattebrott, gäller normala regler om åklagarens bevisbörda.

Vad som skulle behövas för att uppnå motionens syfte är därför någon form av lösning som på ett mer träffsäkert vis kommer till rätta med problembilden, exempelvis ökade krav på skattemyndighetens bedömningar, eller ett stärkande av den skatteskyldiges position vad gäller betalningsansvar för rättegångskostnader.

I sammanhanget vill jag passa på att tillägga att jag ser strängt på alla former av skattefusk. Denna motion handlar inte om det, utan om rättssäkerhet.

Jag beklagar verkligen att jag mot denna bakgrund tvingas att yrka avslag på motionen. Men jag tycker att vi ska återkomma till frågan.
2011-10-27, 20:41 #11
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B05-Y01:
att Piratpartiet ska arbeta för att bevisbördan ska ligga på den anklagande sidan.
Struntar alldeles i om ligger på fel stället osv. Anser att detta är en konkret ställningstagande och att det går att suga upp och klassificera exakt vart detta bör läggas. I stället för att diskutera form bör man ta tillvara på en idé diskutera innehåll och sedan anpassa formen först efter att man har tagit ställning i sak frågan.

Jag yrkar bifall.
Gustav Nipes avatar
2011-10-30, 21:13 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Rättsäkerhet: Bevisbörda och rättsprinciper -
Ung Pirats förbundsstyrelsen rekommenderar avslag.
Motivering: Vi håller med andemeningen med motionen, men motionens innehåll är tandlöst.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com