Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. (Motionen behöver även bifallas på nästa möte för att träda i kraft) Se voteringen: länk

Motion A03: Stadgeändringar gällande budget

Tidigare medlemsmöten har beslutat om att lyfta budgetfrågan från medlemsmötet till styrelsen. Tyvärr har en paragraf i stadgan glömts bort och styrelsen är därmed fortfarande tvingade att lägga en proposition om just budget.

Jag föreslår att stryka "förslag till budget för kommande verksamhetsår" så att §4.5.2 istället får lydelsen 4.5.2 Till höstmötet ska partistyrelsen lägga följande propositioner:
a) förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:agnesson

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. (Motionen behöver även bifallas på nästa möte för att träda i kraft) Se voteringen: länk

Av: agnesson Yrkande A03-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att stryka "förslag till budget för kommande verksamhetsår," från stadgans §4.5.2.


Yrkanden

Av: agnesson Yrkande A03-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att stryka "förslag till budget för kommande verksamhetsår," från stadgans §4.5.2.

Gilla yrkandeOgilla yrkande

Tillbakadraget yrkande A03-Y02 (Tillbakadraget)
Av: AndersLindbäck


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande A03-Y03 (Yrkandet ligger inte inom motionens område och tas därför inte upp till votering)
Av: AndersLindbäck


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. (Motionen behöver även bifallas på nästa möte för att träda i kraft) Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Henrik Brändéns avatar
2011-10-04, 09:36 #2
Inte uppkopplad
Sv: Motion A03: Stadgeändringar gällande budget -
Tack Nils, för att du lagt detta förslag. Denna lilla lapsus orsakade inte så lite trassel för styrelsen inför detta höstmöte, och det vore trevligt om stadgarna blir entydiga!
Yrkar bifall, allltså!
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-10-04, 16:54 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion A03: Stadgeändringar gällande budget -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Tack Nils, för att du lagt detta förslag. Denna lilla lapsus orsakade inte så lite trassel för styrelsen inför detta höstmöte, och det vore trevligt om stadgarna blir entydiga!
Yrkar bifall, allltså!
Även om det tog några minuter att förstå vad ni yrkade i er budgetproposition "uppdra åt styrelsen att utifrån ovanstående underlag fastställa budget för 2012." så löste ni detta bra.

Men ja, frågan om vem som äger budgetfrågan har avgjorts av ett tidigare möte. Denna motion handlar ju enbart om propositionskrav.
2011-10-06, 02:01 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion A03: Stadgeändringar gällande budget -
Jag kan tycka att det vore vettigt att omformulera paragrafen utifrån att det bara ska läggas en proposition av styrelsen. Men det kan vara korrekturläsaren i mig som spökar.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-10-06, 10:22 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion A03: Stadgeändringar gällande budget -
Citat:
Ursprungligen postat av Cernael Visa inlägg
Jag kan tycka att det vore vettigt att omformulera paragrafen utifrån att det bara ska läggas en proposition av styrelsen. Men det kan vara korrekturläsaren i mig som spökar.
Hur menar du?
2011-10-06, 11:52 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion A03: Stadgeändringar gällande budget -
Går motionen igenom oförändrad kommer paragrafen i sin helhet att lyda
Citat:
4.5.2 Till höstmötet ska partistyrelsen lägga följande propositioner:
a) förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
...och det är dels en numeruskonflikt (som skulle kunna lösas neutralt genom att ändra "propositioner" till "proposition(er)"), men framförallt tycker jag att det är oestetiskt med numrerade listor som bara innehåller en post.
Rick Falkvinges avatar
2011-10-06, 12:18 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion A03: Stadgeändringar gällande budget -
Eftersom det här är en andraläsning av något som är en direkt buggfix, så föreslår jag att man snarare tar redaktionella ändringar i ett senare skede i så fall. Det är att föredra framför att låta den funktionella betydelsen sätta käppar i hjulet.

(I den mån redaktionella ändringar över huvud taget behöver beslutas om med samma dignitet.)
Rick Falkvinges avatar
2011-10-06, 12:19 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion A03: Stadgeändringar gällande budget -
Förresten borde det väl stå i rubriken att det här är en andraläsning också? det är väsentligt. (Ping Mötespresidiet.)
2011-10-06, 13:04 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion A03: Stadgeändringar gällande budget -
Det är inte en andraläsning - det fanns motsvarande motioner i våras, men de fick inte 3/4-majoritet.
Mötespresidiets avatar
2011-10-06, 13:10 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion A03: Stadgeändringar gällande budget -
Citat:
Ursprungligen postat av Rick Falkvinge Visa inlägg
Förresten borde det väl stå i rubriken att det här är en andraläsning också? det är väsentligt. (Ping Mötespresidiet.)
Detta är inte en andraläsning av ett beslut från vårmötet. Se svaret på din ordningsfråga för mer information: https://forum.piratpartiet.se/showth...59&postcount=4
Rick Falkvinges avatar
2011-10-06, 15:41 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion A03: Stadgeändringar gällande budget -
Har upptäckt (med andras hjälp - tack!) att detta inte var en andraläsning.

Jag ställer mig därför till kören som tackar Nils för att motionen lämnades in.
AndersLindbäcks avatar
2011-10-06, 20:19 #12
Inte uppkopplad
att och om motionens förslag till strykningen går igenom skall i stället hela paragraf 4.5.2 strykas och punkten 4.5.2 a) förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår flyttas till att ingå som ordinarie punkt på höstmötet genom att i paragraf 4.9.2 lägga till "7. Förslag till verksamhetsplan för kommande år" samt numrera om resterade punkter så gamla punkt 7 blir punkt 8. (detta är då ingen praktiskt förändring av motionen utan bara ett tillläggsyrkande i hur jag anser stadgarna skall förändras för att genomföra motionens andemening)
Senast redigerad av Mötespresidiet den 2011-10-06 klockan 23:08.
2011-10-06, 23:55 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion A03: Stadgeändringar gällande budget -
Jag är inte helt säker här, men jag tror att det finns en poäng i att verksamhetsplanen definieras som en proposition, nämligen att öppna upp för ändringsförslag från medlemmarna på ett tydligt sätt. Om den flyttas till att ligga som en egen punkt i dagordningen känns det (för mig) som att den ges lite av samma status som verksamhets- och ekonomisk berättelse, dvs. ett rent faktamässigt meddelande från styrelsen - "så här ligger det till".
Mabs avatar
Gammal Mab
2011-10-07, 00:55 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion A03: Stadgeändringar gällande budget -
Citat:
Ursprungligen postat av Cernael Visa inlägg
Jag är inte helt säker här, men jag tror att det finns en poäng i att verksamhetsplanen definieras som en proposition, nämligen att öppna upp för ändringsförslag från medlemmarna på ett tydligt sätt. Om den flyttas till att ligga som en egen punkt i dagordningen känns det (för mig) som att den ges lite av samma status som verksamhets- och ekonomisk berättelse, dvs. ett rent faktamässigt meddelande från styrelsen - "så här ligger det till".
En betydligt viktigare aspekt är att eftersom verksamhetsplanen idag är en proposition så måste styrelsen presentera den i samband med kallelsen till mötet (§4.5.3) som ska vara ute två veckor före mötet (§4.1.3). Det är inte lika självklart att så är fallet om det inte explicit står att förslag till verksamhetsplan är en motion.

Alldeles oavsett detta är det föreslagna ändringsyrkandet inte särskilt genomtänkt då det vill lägga till en punkt 7 om verksamhetsplan i §4.9.2 trots att det där idag redan finns en punkt 9 som heter just "kommande års verksamhetsplan". Vilket alltså skulle skapa två punkter på dagordningen med samma innebörd.
2011-10-07, 13:49 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion A03: Stadgeändringar gällande budget -
Jag skulle nog säga att en verksamhetsplan som inte är proposition fortfarande är att betrakta som möteshandling (precis som VB och EB till vårmötet), och som sådan ska den enligt 4.1.3 ingå i kallelsen - i annat fall är mötet inte behörigt kallat. Men det är min tolkning, det går att tolka på annat sätt, och det är bättre att ha det explicit definierat.
AndersLindbäcks avatar
2011-10-08, 20:47 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion A03: Stadgeändringar gällande budget -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Alldeles oavsett detta är det föreslagna ändringsyrkandet inte särskilt genomtänkt då det vill lägga till en punkt 7 om verksamhetsplan i §4.9.2 trots att det där idag redan finns en punkt 9 som heter just "kommande års verksamhetsplan". Vilket alltså skulle skapa två punkter på dagordningen med samma innebörd.
Du har rätt 4.5.2 b talar om att styrelsen skall lägga en proposition - och propositioner behandlas under egen punkt så egentligen är 4.5.2b helt onödig då en specifik punkt för verksamhetsplanen redan finns. Jag anser
det vara en stadgebugg att man säger att verksamhetsplanen skall skickas som proposition och då borde hanteras under punken för propositioner på årsmötet men att man även har med den som en egen punkt 9.

Jag tar bort yrkandet och skriver om.
AndersLindbäcks avatar
2011-10-08, 20:50 #17
Inte uppkopplad
att och om motionens förslag till strykningen går igenom skall hela paragraf 4.5.2 strykas för det som står i 4.5.2b finns redan med som en punkt i dagordningen och behöver därmed inte skickas som en normal proposition.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-10-10, 15:20 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion A03: Stadgeändringar gällande budget -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
att och om motionens förslag till strykningen går igenom skall hela paragraf 4.5.2 strykas för det som står i 4.5.2b finns redan med som en punkt i dagordningen och behöver därmed inte skickas som en normal proposition.
Kan vi inte i så fall vända på det och ta bort dagordningspunkten? Då är det tydligt att det är en proposition och att den ska behandlas som vilken annan proposition som helst.

Nackdelen är att vi måste motionerna detta till vårmötet, men det är ok för mig. Vårmötet ska ändå inte behandla en verksamhetsplan.
AndersLindbäcks avatar
2011-10-10, 16:28 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion A03: Stadgeändringar gällande budget -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Kan vi inte i så fall vända på det och ta bort dagordningspunkten? Då är det tydligt att det är en proposition och att den ska behandlas som vilken annan proposition som helst.
Det normala är att frågor som alltid skall avhandlas på medlemsmöten har en stående punkt i dagordningen. Skälet till det är att då kommer man inte missa och ta upp frågan (och om man gör det så begår man stadgebrott).

Verksamhetsplanen skall alltid avhandlas - därmed så skall det vara en stående punkt.
JorgenLs avatar
2011-10-12, 22:39 #20
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande A03-Y03:
att och om motionens förslag till strykningen går igenom skall hela paragraf 4.5.2 strykas för det som står i 4.5.2b finns redan med som en punkt i dagordningen och behöver därmed inte skickas som en normal proposition.
Det vore dumt att stryka det, eftersom det då inte står tydligt nånstans att det är styrelsen som ska framlägga proposition om verksamhetsplan.
Emil Isbergs avatar
2011-10-13, 04:20 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion A03: Stadgeändringar gällande budget -
Jag är en av de som anser att budget och verksamhetsplan ska följas åt. En budget är för mig en samling med kontoposter som övergripande ger en bild över vilka kostnader och inkomster som planeras inom olika delar av verksamheten. Tillsammans med verksamhetsplanen visar det vad medlemmarna vill att föreningen ska fokusera på under året i hela verksamheten. Vanligtvis är det exakt vad den tidigare styrelsen har föreslagit, särskilt om styrelsen har rimlig förankring för sina verksamhetsidéer.

I Piratpartiets fall har vi dock konsekvent tagit bort budgetredovisningskravet förutom denna klausul som därför mer skapar förvirring än ger något praktiskt användbart.

Styrelsen får naturligtvis redovisa budgeten om de vill, de har bara inte stadgat krav på sig att göra det.

Jag yrkar därför bifall till motionen.


Förövrigt anser jag att styrelsen ska redovisa budgeten tillsammans med presentationen av förslag till verksamhetsplan.
Emil Isbergs avatar
2011-10-13, 04:26 #22
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande A03-Y03:
att och om motionens förslag till strykningen går igenom skall hela paragraf 4.5.2 strykas för det som står i 4.5.2b finns redan med som en punkt i dagordningen och behöver därmed inte skickas som en normal proposition.
Det är bra att i stadgan vara tydlig. Paragraf 4.5.2 står inte i någon konflikt med dagordningen. Inte heller är det samma uttolkning som görs ut från att verksamhetsplan står med i dagordningen. Jag anser att paragraf 4.5.2 bör vara kvar och att 4.5.2 b) kompletterar dagordningen.
Andreas Bjärnemalms avatar
2011-10-23, 21:07
Inte uppkopplad
Raderat inlägg (dolt)
infallsvinkels avatar
2011-10-25, 06:07 #23
Inte uppkopplad
Sv: Motion A03: Stadgeändringar gällande budget -
Jag har kommenterat om samtliga motioner på min blogg: Motioner på Piratpartiets höstmöte 2011

Så här skrev jag om denna motion:
Tidigare medlemsmöten har beslutat om att lyfta budgetfrågan från medlemsmötet till styrelsen. Tyvärr har en paragraf i stadgan glömts bort och styrelsen är därmed fortfarande tvingade att lägga en proposition om just budget.

Denna lilla lapsus orsakade inte så lite trassel för styrelsen inför detta höstmöte, och det vore trevligt om stadgarna blir entydiga. Denna motions yrkande A03-Y01 rättar till problemet.

Det har inkommit ett motyrkande A03-Y03 om att rentav stryka hela paragrafen i stadgan. Som jag tycker framgår av diskussionen på forumet vore detta av flera skäl olyckligt. Jag kommer alltså att stödja originalyrkandet A03-Y01 när dessa två yrkanden ställs mot varandra.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com