Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion B07: Vågmästarstrategin i principprogrammet

Det absolut vanligaste argumentet vi har mött i våra tidigare valrörelser är "hur ska ni rösta i de andra frågorna?". Även om vi kanske är mer rakt på sak än andra partier, vi säger öppet att vår strategi är att fokusera på frågorna x, y och z och skiter i resten, så är det otroligt svårt att bygga förtroende hos väljaren med denna strategi.

Ett alternativ vore annars ett heltäckande principprogram, men ett sådant är vi långt ifrån.

Enligt oss bör det vara den aktuella politiska situationen som styr hur vi ska förhandla och skapa en strategi - hur vår politik får mest genomslag. Låt istället vårt principprogram handla om våra politiska principer.

Stycket som vi vill stryka säger också att vi inte vill sitta i regeringen. Vi anser att denna del är direkt skadligt i frågan om förtroendet mot våra väljare. Om partiet vill sitta i regering är också en strategi som bör utvärderas utifrån den aktuella politiska situationen och inte styras av ett 5 år gammalt dokument. Och ärligt talat, varför skulle vi tacka nej till en ministerpost?

Signerat
Nils Agnesson
Mikael Holm
Ola Andersson
Andreas Bjärnemalm


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:agnesson

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: agnesson Yrkande B07-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att stryka stycket "Piratpartiet eftersträvar inte att sitta med i någon regering. Vårt mål är att utifrån en vågmästarställning i riksdagen stödja en regering som på ett bra sätt driver de frågor vi har i vårt program. Vi kommer i så fall att stödja den regeringen i de övriga frågor där Piratpartiet inte tar ställning." i principprogrammet.


Yrkanden

Av: agnesson Yrkande B07-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att stryka stycket "Piratpartiet eftersträvar inte att sitta med i någon regering. Vårt mål är att utifrån en vågmästarställning i riksdagen stödja en regering som på ett bra sätt driver de frågor vi har i vårt program. Vi kommer i så fall att stödja den regeringen i de övriga frågor där Piratpartiet inte tar ställning." i principprogrammet.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


JorgenLs avatar
2011-10-05, 00:39 #2
Inte uppkopplad
Sv: Motion B07: Vågmästarstrategin i principprogrammet -
Yrkar bifall på denna motion.

Vi är med i det här spelet för att vinna politisk makt för att få genomslag för våra frågor. Då ganska knasigt att binda upp oss i vårt principprogram till att inte vilja använda den makten om det skulle yppa sig ett tillfälle, det ger bara ett intryck av att vilja smita undan ansvarstagande.
Isakssons avatar
2011-10-05, 08:07 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion B07: Vågmästarstrategin i principprogrammet -
Jag anser nog att vågmästarstrategin är något vi bör behålla. Vi är ett fokusparti, även
om vi har en hel uppsjö med frågor som vi ännu inte utforskat innom våra kärnfrågor, och
vår styrka ligger just i detta fokus.

Jag håller däremot med om att vi, på grund av nödvändigt ont, visst kämpar för att sitta
med i riksdag och regering med allt vad detta innebär. Jag anser inte att det är att
undvika ansvar som vi lämnar över de frågor som går utanför vårt politiska program
utan att det snarare är mycket ansvarsfullt att göra så, då vi lämnar över den delen
till de som redan har både lång erfarenhet och vilja att driva de frågorna och på så vis
kan koncentrera oss på att med all kraft driva våra egna frågor.

För övrigt kan jag inte tänka mig annat än att vi skulle komma att granska övriga
politiska förlag då de mycket väl kan snudda vid våra kärnfrågor om integritet, rättssäkerhet osv. Allt annat vore oansvarigt.

Jag skulle hellre se en liten omarbetning av vågmästarstrategin än att slopa den helt.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-10-05, 09:59 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion B07: Vågmästarstrategin i principprogrammet -
Citat:
Ursprungligen postat av Isaksson Visa inlägg
Jag skulle hellre se en liten omarbetning av vågmästarstrategin än att slopa den helt.
Jag håller med. Vi är kanske inte beredda att bilda regering med vem som helst för att få bilda regering. Typiskt fråga som skulle kunna vara med i en sådan strategi.

Men den ska fortfarande inte ligga i principprogrammet. Bifall till motionen.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
Mårten Fjällströms avatar
2011-10-05, 11:18 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B07: Vågmästarstrategin i principprogrammet -
Notera att följande bestämdes av årsmötet 2010:

Citat:
(C17-001) att följande fastställs som partiets riksdagsstrategi:
1) Partiet röstar inte mot sitt principprogram
2) Partiet är berett att göra uppgörelser med båda blocken för att nå en majoritet för våra frågor.
3) Partistyrelsen utser en förhandlingsgrupp inför riksdagsvalet
4) Partistyrelsen bestämmer ett förhandlingsmandat i ljuset av valresultatet och efter samråd med riksdagsgruppen.

(C17-002)
att: Partistyrelsen ges i uppdrag att uppdatera informationen om vågmästarstrategin.
Så om meningen i principprogrammet stryks kvarstår detta som av årsmötet beslutad riksdagsstrategi.
JPAndersons avatar
2011-10-05, 11:37 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion B07: Vågmästarstrategin i principprogrammet -
Well, nuvarande strategi har inte gett några resultat i de senaste två valen, eller?
Är själv helt för en omarbetning som sådan men håller med om att det inte borde ligga kvar i principprogrammet, speciellt med hänsyn till Mårtens inlägg ovan.

Yrkar bifall för motionen.
erik78ses avatar
2011-10-05, 23:16 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B07: Vågmästarstrategin i principprogrammet -
Vi borde inte ha en strategi i vårt principprogram.

En strategi anpassar man med tiden (ibland med kort varsel) och efter omgivande förhållanden. Det gör man inte lika lättvindigt med en princip.

Vågmästarstrategin använder vi om vi tror det ger oss mest och slänger lika snabbt om vi kan genomföra mer på annat sätt.

Mina lojaliteter måste vara ytterst hos de väljare som ger mig ett förtroende. Inte hos överenskommelser med andra partier/allianser.
Christoffer Eldengrips avatar
2011-10-07, 14:52 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B07: Vågmästarstrategin i principprogrammet -
Vågmästarstrategin är en belastande del för partiet, den stjälper mer än den hjälper. Ser gärna att den förflyttas till en avlägsen del i partiets historiebok.

Att kunna arbeta för de bästa påverkansmöjligheterna för piratfrågor ska ligga till grund för hur man agerar. Strategin måste anpassas efter förutsättningarna inte tvärt om.

Det senaste valet målade vi in oss i ett hörn. Som tur var behövde man nästan aldrig nämna vågmästarstrategin förutom för pålästa meningsmotståndare som oftast tog upp den för diskussion. Att stå och försöka förklara förträffligheten i en princip man inte tror på är inte trovärdigt därför kommer jag verka för att den försvinner.
2011-10-07, 15:39 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B07: Vågmästarstrategin i principprogrammet -
Relevant läsning:
http://thenpiratskaargus.wordpress.c...astarstrategi/
http://thenpiratskaargus.wordpress.c...lig-spelteori/
2011-10-07, 17:21 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B07: Vågmästarstrategin i principprogrammet -
Jag tycker att vågmästarstrategin är sund, däremot ser jag ingen anledning till varför den skall stå skriven i principprogrammet.

Själv tycker jag det vore en våt dröm att PP skulle få justitieministerposten. Jag vet att det är en av de tyngsta som man som stödparti aldrig kommer att få, men tanken finns där. Alltså är det dumt att säga att vi inte vill vara med och bilda regering.

Så, bifall till motionen...

Mvh

/J-O
2011-10-09, 00:49 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B07: Vågmästarstrategin i principprogrammet -
Att ha en strategi som är fastställd av medlemsmötet är som att ha en kommitté som leder en armé i krig. Man kommer aldrig att ha en strategi som är anpassad för det rådande läget.

Det bör vara styrelsens uppgift att fastställa strategi för att på bästa sätt kunna uppfylla medlemmarnas målsättning. Sedan är det partiledningen som väljer taktik inom ramen för strategin.
Ravennas avatar
2011-10-09, 08:47 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B07: Vågmästarstrategin i principprogrammet -
Jag anser att om PP lägger bort sin vågmästarstrategi och börjar blaffa ut sig inom alla möjliga frågor, då hamnar vi i samma sits som FI och andra flumpartier. Vi är starka för att vi är fokuserade. Utan fokus så kommer vi inte att komma någonvart.

Jag vet hur jag känner själv, att om PP urartar till att anta ett helt politiskt program så kommer jag inte att hålla med om stora delar av det. Då kommer jag att tröttna och engagera mig i något annat istället.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-10-10, 10:16 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion B07: Vågmästarstrategin i principprogrammet -
Citat:
Ursprungligen postat av Ravenna Visa inlägg
Jag anser att om PP lägger bort sin vågmästarstrategi och börjar blaffa ut sig inom alla möjliga frågor, då hamnar vi i samma sits som FI och andra flumpartier. Vi är starka för att vi är fokuserade. Utan fokus så kommer vi inte att komma någonvart.

Jag vet hur jag känner själv, att om PP urartar till att anta ett helt politiskt program så kommer jag inte att hålla med om stora delar av det. Då kommer jag att tröttna och engagera mig i något annat istället.
Vad har strategin i hur vi ska få mest makt i riksdagen med vår politik att göra?

Vi kan driva en fråga, utan att ha en vågmästarstrategi.
Vi kan driva 1000 frågor, och ha samma vågmästarstrategi som idag.
Gustav Nipes avatar
2011-10-10, 10:20 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B07: Vågmästarstrategin i principprogrammet -
Citat:
Ursprungligen postat av Ravenna Visa inlägg
Jag anser att om PP lägger bort sin vågmästarstrategi och börjar blaffa ut sig inom alla möjliga frågor, då hamnar vi i samma sits som FI och andra flumpartier. Vi är starka för att vi är fokuserade. Utan fokus så kommer vi inte att komma någonvart.

Jag vet hur jag känner själv, att om PP urartar till att anta ett helt politiskt program så kommer jag inte att hålla med om stora delar av det. Då kommer jag att tröttna och engagera mig i något annat istället.
Vi är starka för att vi är fokuserade, men vi har testat vägmästarstrategin i riksdagsvalen och det går inte så bra. Jag tycker att Piratpartiet är ett mittenparti.

Att vi är ett mittenparti implicerar att vi kan använda oss av vågmästarstrategin.

Håller med det som Jacob Hallén tidigare skrev om att årsmötet inte ska bestämma valstrategi för partiet.
Ravennas avatar
2011-10-11, 21:02 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion B07: Vågmästarstrategin i principprogrammet -
Ja, alltså, medlemsmötet ska absolut inte bestämma strategin genom en kvantitativ omröstning bland den lilla delmängd av partiet som råkar häcka i forumen. Mötet ska utse en grupp som tar dessa beslut kvalitativt och tar ansvar för dem.

Sedan kan jag inte riktigt hålla med om att strategin misslyckades. Vi nådde inte upp till målen och vi överskuggades av SD, men det betyder inte att det var strategin i sig som det var fel på.

Sedan är skillnaden mellan ett vågmästarparti och ett mittenparti i och för sig enbart att mittenpartierna fantiserar ihop en massa programpunkter som de fjärtar ut vid riksdagsdörren.
Emil Isbergs avatar
2011-10-14, 17:03 #16
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B07-Y01:
att stryka stycket "Piratpartiet eftersträvar inte att sitta med i någon regering. Vårt mål är att utifrån en vågmästarställning i riksdagen stödja en regering som på ett bra sätt driver de frågor vi har i vårt program. Vi kommer i så fall att stödja den regeringen i de övriga frågor där Piratpartiet inte tar ställning." i principprogrammet.
Ung Pirats Kunskapskommission kom också fram till samma slutsats, att vågmästarstrategin var en begränsande faktor i valet 2010 och att Piratpartiet behöver se över användandet av sådana begrepp. Vågmästarstrategin bör absolut inte vara med i vårt principprogram.

Jag yrkar bifall.
infallsvinkels avatar
2011-10-25, 06:21 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion B07: Vågmästarstrategin i principprogrammet -
Jag har kommenterat om samtliga motioner på min blogg: Motioner på Piratpartiets höstmöte 2011

Så här skrev jag om denna motion:
Jag tycker att det är dags att vi lägger principprogrammets formuleringar om “vågmästarstrategi” bakom oss.

Missförstå mig inte.

Jag är absolut för att Piratpartiet ska kunna samarbeta med båda de politiska blocken, för att maximera partiets politiska inflytande. Men principprogrammet är helt enkelt fel plats för att definiera partiets strategi. Principprogrammet ska slå fast de grundläggande principerna för politikens innehåll, inte strategin för att få genomslag för denna politik.

Det viktiga är att Piratpartiet inte blir ett högerparti eller ett vänsterparti. Det hoppas jag att humanistmotionen och arbetet med nytt principprogram ska säkerställa.

Men formuleringen om “vågmästarstrategi” verkar tyvärr skada mer än den hjälper oss. Att vi uttrycker oss på det sättet förefaller inte bygga förtroende hos väljarna.

Så jag kommer att rösta bifall på denna motion.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
erik78se
Anna Trobergs avatar
2011-10-26, 07:08 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion B07: Vågmästarstrategin i principprogrammet -
Olika omständigheter kräver olika strategier. Läget inför 2014 ser väldigt annorlunda ut jämfört med tidigare val. Jag yrkar därför bifall på motionen.
Gustav Nipes avatar
2011-10-30, 21:15 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion B07: Vågmästarstrategin i principprogrammet -
Ung Pirats förbundsstyrelsen rekommenderar bifall.

Motivering: Vi ställer upp i allmänna val för att nå politiska mål. Vågmästarstrategin fungerade mindre bra och att vi därmed bör ompröva strategin.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com