Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har avslagit motionen. (Motionen behövde 75% majoritet för att gå igenom) Se voteringen: länk

Motion B02: Humanism som ideologisk grund

Till Piratpartiets vårmöte 2011 presenterades en motion om att anta humanism som ideologisk grund.

Motionen presenterades här: http://opassande.se/index.php/2011/0...tiets-arsmote/

Denna motion hade arbetats fram som ett sant grupparbete, och fick ett synnerligen brett stöd. Inte nog med att ett mycket stort antal pirater deklarerade att de stödde motionen, den väckte också en välbehövlig och god ideologisk debatt i partiet.

Vid omröstningen röstade hela 66 % bifall. Vilket var ett starkt stöd, även om det inte nådde upp till kravet på 75 %.

Sedan vårmötet har jag upplevt att motionen diskuterats internt, t.ex. på skypekanaler men även afk. Den har ofta kommit på tal, och stödet har varit starkt.

Därför är det en glädje för mig att få lägga fram denna motion även inför höstmötet!

Det som följer nedan är exakt motionens ursprungliga lydelse från i våras. Även listan över signaturer är från i våras; jag har inte haft kapacitet att tillfråga alla på nytt eller att lägga till namn. Motionen läggs här i mitt namn.

BAKGRUND

Genom åren har det förekommit många debatter om huruvida vi ska bredda oss och i så fall hur och i vilka frågor. I en brokig skara med lika många socialister som liberaler enade kring ett fåtal frågor kan uppgiften att hitta en bred gemensam ideologisk värdegrund tyckas omöjlig. Ändå finns det uppenbarligen något som vi är beredda att lägga våra ideologiska ursprung åt sidan för. Det vi vet säkert är att man som pirat har värderingar som prioriteras högre än de värderingar som traditionellt sett förknippas med socialism eller liberalism.

Att luta sig mot socialism eller liberalism som ideologisk värdegrund blir i praktiken ett sätt att utesluta det breda tvärpolitiska engagemang Piratpartiet inspirerat till. Eftersom partiet i grunden har en inkluderande filosofi både i praktik och princip behöver vi därför tänka i andra spår än den traditionella höger-/vänsterskalan.

FÖRESLAGEN LÖSNING: En grundläggande humanistisk inställning till politiskt ställningstagande i enskilda sakfrågor, kan fungera som en gemensam värdegrund för Piratpartiet och sätta ramarna för utvecklingen av partiets politik.

Den grundläggande värdering som finns i partiet redan idag tycks vara respekten för individen och omtanke om människor och deras rättigheter.

Piratpartiet har tagit klar ställning för pluralism och mångfald; rätten att bejaka särskillnader i kultur, religion, idéer och livsstilar, så länge som detta inte kränker någon annans motsvarande rättighet. Humanismen omfattar dessa värderingar utan att styra politiken i traditionell höger- eller vänsterriktning.

Signaturer 3 april 2011

Emma Marie Andersson (opassande.se)
Sammy Nordström (bloggsam)
Klara Tovhult (kurvigheter.se)
David Bergström (davidbergstrompp)
Torbjörn Wester (infallsvinkel)
Staffan Jonsson (saffe)
Daniel Gustafsson (integritet.se)
Mattias Bjärnemalm (Mab)
Henry Rouhivuori (ingsoc)
Martin Persson (Qeruiem)
Tomas Kronvall (tankefel)
Sandra Grosse (Terobi)
Marit Deldén (Leffelini)
Amelia Andersdotter (stenskott)
Andreas Larsson (Falathar)
Gustav Nipe (ordförande UP)
Gun Svensson (farmorgun)
Anders Hedberg (piratenanders)
Marcus Schmidt (magnihasa)
Mikael Nilsson (Minimaliteter)
Christoffer Willenfort (blågrönröra)
Leif Ershag (ershag)
Martin Holmberg (KL Tidaholm)
Mackan Andersson (standuppmackan)
Nikke Lindqvist (nikke index)
Jonatan Wernersson (frankentan)
Egil Möller (redhog)
Henrik Sundström (henriksundstrom.se)
Christer Jansson (ursinnig.janssons.org)
Jens Bergqvist (KL Grästorp)
Erik Einarsson (enriz.eu)
Stefan Woldekidan (woldekidan.com)
JP Andersson (värmlandspiraten)


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:infallsvinkel

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har avslagit motionen. (Motionen behövde 75% majoritet för att gå igenom) Se voteringen: länkYrkanden

Av: infallsvinkel Yrkande B02-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 22 personer gillar    5 personer ogillar

att mötet identifierar religionsneutral humanism som partiets ideologiska fundament.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B02-Y09 (Tillbakadraget)
Av: agnesson
Tillbakadraget yrkande B02-Y15 (Bortröstad)
Av: Andreas Bjärnemalm
Tillbakadraget yrkande B02-Y16 (Yrkandet behandlas som avslag)
Av: agnesson


Av: infallsvinkel Yrkande B02-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 11 personer gillar    4 personer ogillar

att mötet deklarerar humanism som ideologisk riktlinje för partiets framtida ställningstaganden i sakfrågor så väl som i principiella frågor.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B02-Y10 (Yrkandet behandlas som avslag)
Av: agnesson


Av: agnesson Yrkande B02-Y08 (Motyrkande) 5 personer gillar    7 personer ogillar

att följande avsnitt i principprogrammet:

“Piratpartiets värdegrund bygger på tre grundläggande värderingar; att den personliga integriteten måste skyddas, att kulturen måste släppas fri och att patent och privata monopol är skadliga för samhället.”

ersätts med

"Piratpartiets värdegrund utgår från tre grundläggande principer: respekt för varje människas liv och personliga integritet, frihet för alla människor att utöva och ha tillgång till kultur samt mänsklig allmännytta framför ensamrätt på kunskap och information.”

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B02-Y03 (Bortröstad)
Av: infallsvinkel
Tillbakadraget yrkande B02-Y07 (Yrkandet behandlas som avslag)
Av: samface


Av: samface Yrkande B02-Y14 (Motyrkande) 6 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet ger styrelsen i uppdrag att formulera en politisk värdegrund för Piratpartiet baserad på humanistiska värderingar, för att upptas som en grundläggande del av principprogram 4.0.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B02-Y04 (Bortröstad)
Av: infallsvinkel
Tillbakadraget yrkande B02-Y11 (Tillbakadraget)
Av: agnesson
Tillbakadraget yrkande B02-Y17 (Yrkandet behandlas som avslag)
Av: agnesson


Tillbakadraget yrkande B02-Y05 (Bortröstad)
Av: infallsvinkel
Tillbakadraget yrkande B02-Y12 (Yrkandet behandlas som avslag)
Av: agnesson


Av: infallsvinkel Yrkande B02-Y06 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    2 personer ogillar

att framtida ändringar och breddning av Piratpartiets ställningstaganden i sakpolitiska frågor ska baseras på och vägledas av sagda värdegrund.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B02-Y13 (Yrkandet behandlas som avslag)
Av: agnesson


Mötet har avslagit motionen. (Motionen behövde 75% majoritet för att gå igenom) Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


samfaces avatar
2011-10-05, 00:54 #2
Inte uppkopplad
att yrkandet för specifik formulering i gällande principprogram stryks med hänsyn till det pågående arbetet med nytt principprogram beslutat om på vårmötet 2011.
Under vårmötet 2011 beslöts att formulera ett nytt principprogram kallat "Principprogram 4.0". Det vore i all praktisk mening onödigt att under detta möte formulera specifika ändringar av det som principprogram som snart kommer bytas ut i vilket fall. Därför föreslår jag att detta yrkande stryks för att istället låta övriga yrkanden fungera som vägledning i arbetet för det kommande principprogrammet.
Isakssons avatar
2011-10-05, 07:13 #3
Inte uppkopplad
Humanism som ideologisk grund -
Mer information, argument och motargument om denna motion finns här:

https://forum.piratpartiet.se/showth...light=humanism

Länken leder till förra mötets tråd.

Med samma anledning som vid tidigare tillfälle, denna motion först dök upp,
yrkar jag;

avslag till motionen i sin helhet.
samfaces avatar
2011-10-05, 20:36 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Med undantag för yrkandet om ändring i principprogrammet är jag oreserverat och förbehållslöst för denna motion. Arbetet med att ta fram det nya principprogrammet skulle ha stor nytta av en ideologisk vägledning. Förhoppningsvis har också fler diskuterat och reflekterat över detta sedan förra medlemsmötet. En majoritet stödde förslaget redan då och givet att motionen har lika eller mer brett stöd idag är det helt rätt i tiden att gå vidare med den.

Lästips för den som kanske undrar vad en ideologisk grund är bra för:
Länk: Varför behöver man en politisk ideologi?

Yrkar således bifall på samtliga yrkanden utom yrkande B02-Y03.
erik78ses avatar
2011-10-05, 20:53 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Det här förslaget blir spännande när det ska omsättas i politik.

Det händer bra saker i Piratpartiet just nu. Jag ser fram emot framtiden.
Qers avatar
Gammal Qer
2011-10-05, 21:21 #6
Inte uppkopplad
Re: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Jag yrkar återigen glatt på bifall (med samma reservation som Sam).

Förra gången fick motionen 66% (eller nåt sånt) och som jag förstod det var det största skälet till det att den inte fick de 75% som krävdes för att antas var för att den ansågs inte "vara förankrad" eftersom den inte hunnit diskuteras. Det argumentet kan nog anses vara passé nu mtp att det knappast längre kan vara en nyhet att det finns de inom partiet som tycker det här är det bästa sen rostad formfranska med hemkokt apelsinmarmelad.

Jag skulle dock vilja få en sammanfattning av vad Isaksson menar med "samma anledning som vid tidigare tillfälle" då jag inte tänker plöja igenom en tråd på 6 sidor för att ta reda på det.
IsakGersons avatar
2011-10-05, 21:54 #7
Inte uppkopplad
Sv: Re: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Att tid har gått innebär inte att något förankrats. Jag har inte märkt av någon diskussion sedan senaste mötet.
erik78ses avatar
2011-10-05, 22:50 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Det här mötet är myndigt. Så om det inte ligger något hinder i form, så ser jag inte varför det inte kan gå till votering.

Våra väljare kommer ge oss rätt eller fel baserat på vilken sakpolitik vi driver ändå. Detta är i sin fundamentala helhet ett internt problem och det är väldigt bra att vi jobbar med vår identitet såhär.

Från detta beslut så kanske vi kan gå vidare med sakpolitik och principprogrammet. Där kommer det visa sig om vi är ett parti som vågar bryta ny mark, eller, om vi ska fortsätta att inte ta ställning.
samfaces avatar
2011-10-06, 00:42 #9
Inte uppkopplad
Sv: Re: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Att tid har gått innebär inte att något förankrats. Jag har inte märkt av någon diskussion sedan senaste mötet.
För oss som redan är övertygade och upplever sig som en majoritet är det möjligen lätt att se saken som redan färdig diskuterad. Jag har dock tagit initiativ för en serie blogginlägg om poängen med en ideologisk värdegrund och varför just humanismen är den ideologi som lämpar sig bäst för oss att utgå ifrån och bygga vidare på. Jag ser gärna att fler hakar på för att ge sin syn. Vi har nära en hel månad att diskutera saken innan det kommer till ett slutligt avgörande för detta möte.

Men som tidigare påpekats ter sig frågan trots allt som att redan vara förankrad för majoriteten, sett till utgången av vårmötet i alla fall. Givet att en majoritet visar sitt stöd igen har motionen haft som en andra läsning och utgör då något som jag har väldigt svårt att se som demokratiskt illegitim.

Om du inte märkt av en diskussion efter vårmötet är det inte omöjligt att de mest engagerade i frågan redan uttömt alla argument för och emot redan under den diskussion som uppkom då, vilket i så fall gör det mer till en fråga om att under denna tid gett utrymme för reflektion än att vrida och vända på samma argument in absurdum.

Men om man ändå känner att saken behöver diskuteras mer kan det bero på att diskussionsformen här helt enkelt inte vidare lämpad för en mer djupgående diskussion om ett så pass abstrakt och emotionellt anknutet ämne. Forumsdiskussioner har en tendens att överrepresentera de starkaste av åsikter, vilket ger polarisering och låsta positioner som i sin tur undanröjer möjligheter för nyansering och konstruktivt meningsutbyte. Känner man så är mitt tips att läsa om de lite mer utförliga tankar som finns kring ämnet från vår piratpartistiska bloggvärld, så som exempelvis (ber om ursäkt för de jag kan ha missat):

Rick Falkvinge (på engelska):
http://falkvinge.net/the-pirate-wheel/
http://falkvinge.net/2011/03/28/putt...st-row-center/

Anna troberg:
http://www.annatroberg.com/2011/03/3...ev-2011-03-31/
http://www.annatroberg.com/2010/10/2...manniskovarde/

Emma "opassande":
http://opassande.se/index.php/2011/0...tiets-arsmote/

Torbjörn Wester:
http://infallsvinkel.se/2011/04/yrka...n-om-humanism/

Magnihasa/Sargoth/Johanna Drott:
http://magnihasa.blogspot.com/2011/0...-humanism.html

Christer Jansson:
http://ursinnig.janssons.org/2011/04...atpartiet.html

Anton Nordenfur:
http://anton.nordenfur.se/?p=1093

Jan-Olof Ruuska:
http://argumenterat.blogspot.com/201...motion-om.html

Johan Lundberg:
http://piratpartist.nu/tack-for-osten/

Leif Ershag:
http://leif.ershag.se/171/humanism-och-styrelseval/

Sammy Nordström (jag):
http://www.bloggsam.se/2010/10/28/pi...-humanisterna/
http://www.bloggsam.se/2011/06/09/va...tisk-ideologi/
Mötespresidiets avatar
2011-10-06, 01:34 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
En person som skrev under denna motion i våras har sedan dess lämnar partiet. Personen har inte blivit tillfrågad ifall den vill stå med som avsändare av denna motion till höstmötet och har bett om att bli borttagen från listan över motionärer.
Presidiet har därför tagit bort personens namn från listan.
2011-10-06, 10:02 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Jag klassar mig som "lurker" i PP tills nu så om jag missat något ber jag om ursäkt.

Den tidigare taktiken där PP var 100% sakpolitiskt inriktad tycker jag inte var helt lyckad. Den gav PP en oseriös stämpel bland många.

Oavsett om B02 går igenom eller inte tycker jag att det behövs en klar grund och tydliga gränser för vad PP står för och hur partiet ska hantera/förhålla sig till frågor som ligger utanför kärnideologin. Utan detta kommer partiet inte kunna utvecklas.

Jag tror att motion B02 skulle kunna vara en bra start och jag tillstyrker därför den.
Christoffer Eldengrips avatar
2011-10-07, 06:20 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Vettigt, vettigt, stödde inte denna motion sist men det lutar åt att jag ändrar mig, men bara ifall problematiken med nytt principprogram löses till den slutgiltiga voteringen. Annars känns det rätt meningslöst att få igenom motionen.
1ll3xcs avatar
2011-10-08, 09:19 #13
Inte uppkopplad
Sv: Re: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Att tid har gått innebär inte att något förankrats. Jag har inte märkt av någon diskussion sedan senaste mötet.
Feltolkar jag eller kan du referera till någon (egen) alternativ åsikt som utvecklar och som lämnats obesvarad? (Har skummat de länkar som Sammy inkluderade i tråden.)
1ll3xcs avatar
2011-10-08, 11:10 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Jag yrkar bifall till motionen.

Piratpartiet behöver verkligen en ideologi, piratismen, helt enkelt för att en breddning, som är nödvändig pga den politiska verkligheten, förutsätter en gemensam grundsyn att utgå från och som dessutom förenklar sakpolitisk utveckling. Jag välkomnar därför motionen med öppna armar, ben och spretande fingrar och tår!

Det jag, trots allt, saknar är en (makt)analys av den verklighet vi vill förändra. Det är en sak att en ideologi skall tjäna som ett värderingsmässigt bollplank utan något metodiskt anspråk och annat perspektiv än att ha att luta sig mot när konkretiseringar, metodiken och lösningar sedan skall tas fram. Det är en annan att även bollplanket behöver stadga och stabilitet. Det blir ju svårt att luta sig mot annars... Man får inte heller glömma bort att även de vi skall företräda kan behöva bollplanket att luta sig emot.

Utan att göra något motyrkande (jag törs inte riskera stoppa den här absolut nödvändiga partipolitiska utvecklingen i en kritisk period) så blir jag ändå en smula fundersam över följande:

Citat:
Yrkande B02-Y05 (Motionens ursprungliga yrkande)
att att sagda värdegrund i största möjliga mån lämnar därhän värderingar som skiljer socialister och liberaler åt, för att istället tillvarata de värderingar som socialister och liberaler har gemensamt.
För det första går det stick i stäv med att skapa en egen ideologi, dvs piratismen. För det andra upplever jag att vi då försöker både ha kakan och äta den och steget från den tidigare, av nödvändighet, insnävade vågmästarprincipen riskerar då att bli av teoretisk karaktär och inte praktisk.

För att uttrycka mig annorlunda så blir det en form av frivilligt bakbindande att inte skapa en ideologi som just har bollplanksfunktionen i form av värderingar att utgå från. Piratismen skall i mina ögon alltså övertrumfa socialism eller liberalism. I annat fall inbillar jag mig att vi inte bara bedrar oss själva utan försvårar det som ideologin möjliggör. Det är det sista vi behöver i en tid som vår. Piratismen bör inte vara ett nödvändigt ont utan ett nödvändigt gott.

Motionen fortsätter i anslutning till detta med följande:

Citat:
Att luta sig mot socialism eller liberalism som ideologisk värdegrund blir i praktiken ett sätt att utesluta det breda tvärpolitiska engagemang Piratpartiet inspirerat till. Eftersom partiet i grunden har en inkluderande filosofi både i praktik och princip behöver vi därför tänka i andra spår än den traditionella höger-/vänsterskalan.
En petimäteranmärkning är att partiet hade en inkluderande filosofi. Anledningen till att så var fallet var direkt kopplat till den valtaktiska vågmästarprincipen vilket på sin tid var en briljant idé men som jag hävdar bevisats inte fungera i praktiken. Det är väl för övrigt en av anledningarna till att vi nu sitter här och diskuterar ideologi...

Jag tolkar detta som att klä exkluderande i inkluderande skrud. För när vi hävdar oss "tänka i andra spår än den traditionella höger-/vänsterskalan" samtidigt som vi med emfas - rätta mig om jag har fel - betonar vikten att i praktiken exkludera socialism eller liberalism så är det knappast en inkluderande tankegång. Att tänka i andra spår behöver inte per automatik innebära att de andra spåren går parallellt med de tidigare spåren. Tvärtom ser jag en nödvändighet att det nya spåret korsar de gamla när så krävs. Det är för övrigt en egen piratistisk ideologi som dikterar när och om det krävs.

För kom ihåg en sak, den humanism vi förespråkar, bottnar egentligen i renässanstänket. Till skillnad från ex organisationen Humanisternas syn, som stundom framstår som fundamentalistisk då den tenderar haka upp sig på antireligion, så var det primära för renässansen men även för vår syn på kunskap, utveckling och skapande att betona öppenhet och vidsynhet. Piratismen bör således anamma samma öppenhet och vidsynthet och då skär det sig med att mellan raderna antyda antisocialism eller antiliberalism.

Formulerat annorlunda, att tänka i nya spår kan lika gärna betyda att stå på jättars axlar. Det är ju faktiskt normen historiskt sett.

Behöver ni mer food-for-thought så beakta den här skrivningen:

Citat:
Det vi vet säkert är att man som pirat har värderingar som prioriteras högre än de värderingar som traditionellt sett förknippas med socialism eller liberalism.
Om vi nu med säkerhet vet detta, dvs att vad som skulle kunna tolkas som en piratism har prio 1, hur kommer det sig att vi ändå tassar som katten kring het gröt i relation till allt som riskerar påminna om socialism eller liberalism?

Men som sagt, se detta som förhoppningsvis kompletterande funderingar, i värsta fall, på längre sikt. Det är ett ställningstagande som måste beaktas i framtiden tror jag.

Mitt bifall till motionen är redan uttalat oavsett detta.
AndersLindbäcks avatar
2011-10-08, 21:09 #15
Inte uppkopplad
Sv: Re: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av 1ll3xc Visa inlägg
Feltolkar jag eller kan du referera till någon (egen) alternativ åsikt som utvecklar och som lämnats obesvarad? (Har skummat de länkar som Sammy inkluderade i tråden.)
De länkar Sammy pekar på verkar de flesta vara skrivna under april dvs under förra årsmötet. Dvs innan motionen röstades ner.

Så nej det har inte skett någon egentlig ny diskussion i frågan.

Återingen så är inte humanism en politisk inriktning. Att då säga att humanismen är enda grundstenen som alla beslut skall fattas utifrån är helt fel.

Min uppfattning är att antal av de som stödjer motioner gör det för att förhindra att partiet väljer något typ av liberalism som partiets grundsten. Ser detta som en del i kriget mellan höger/vänster inom partiet.

Anser att partiet politik skall basera sig på humanismen men att kalla humanismen som grundstenen allt skall bygga på är att gå för stark
betydelse till humanismen. Jag hade mycket hellre sett att man i stället sagt att politiken utgick från de mänskliga rättigheterna.

Så återigen så kommer jag rösta nej och propagera för att andra röstar nej till denna motion.

Yrkar avslag på motionen som helhet.
2011-10-09, 00:40 #16
Inte uppkopplad
Sv: Re: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Återingen så är inte humanism en politisk inriktning. Att då säga att humanismen är enda grundstenen som alla beslut skall fattas utifrån är helt fel.

Min uppfattning är att antal av de som stödjer motioner gör det för att förhindra att partiet väljer något typ av liberalism som partiets grundsten. Ser detta som en del i kriget mellan höger/vänster inom partiet.

Anser att partiet politik skall basera sig på humanismen men att kalla humanismen som grundstenen allt skall bygga på är att gå för stark
betydelse till humanismen. Jag hade mycket hellre sett att man i stället sagt att politiken utgick från de mänskliga rättigheterna.
Du övertolkar.

Vi har i dagsläget ingen formulerad ideologi.
Vi behöver bygga en sådan (eller anamma en existerande), för att ha en tankegrund att utvecka en bredare sakpolitik ifrån.
Vi vill inte anamma en existerande, för den kommer passa illa med tanke på våra medlemmars spretande bakgrunder, och riskera att splittra partiet i grunden.
Det som våra medlemmars olika accepterade ideologier har gemensamt är att de härstammar från humanismen.
Att anta humanismen som vår ideologiska grund är inte "det här ska vara vår ideologi", utan "det här ska vi bygga vår ideologi ifrån".
Ravennas avatar
2011-10-09, 08:16 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Vi är FORTFARANDE inte överens om vad humanism innebär i praktiken.

Folk i allmänhet förstår inte begreppet.

Det har INTE skett någon verklig diskussion i partiet - några medlemmar har bloggat om saken (främst under förra partimötet) och det finns en liten men aktiv subgrupp inom partiet som är någorlunda överens om betydelsen av definitionen och vad det skulle innebära i praktiken, men diskussionen har INTE nått ut utanför Skype och vissa specifika bloggar. Går ni ut i distrikten och frågar en slumpvis vald medlem vad han/hon tycker om humanism som värdegrund så lär ni få ett stort frågetecken till svar.

En värdegrund måste förankras bättre än så. Det duger inte att komma dragandes med ett begrepp som vi fortfarande inte är överens om vad det betyder, och försöka tillämpa det som central värdegrund utan att diskussionen ens har nått ut utanför Skype.

Jag kommer att rösta TOKNEJ eftersom jag anser att det är idiotiskt att anta en icke förankrad värdegrund.
samfaces avatar
2011-10-09, 14:48 #18
Inte uppkopplad
Sv: Re: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
De länkar Sammy pekar på verkar de flesta vara skrivna under april dvs under förra årsmötet. Dvs innan motionen röstades ner.

Så nej det har inte skett någon egentlig ny diskussion i frågan.
Ja, frågan är hur man ska tolka att invändningarna som bygger på att saken inte diskuterats nog bara tycks existera på själva mötena? Åtskilliga försök har gjorts för att diskutera både inför och mellan möten. Jag själv har ju som sagt tagit initiativ för en serie blogginlägg, vart är initiativen från de som tycker saken inte diskuterats nog? Är det en medveten strategi att inte diskutera saken för att sen yrka på avslag med motiveringen att det inte diskuterats nog?

Vi har dessutom möten som varar i en hel månad just för ett gott utrymme för diskussion innan beslut. Med förra mötets diskussioner och de som förs här nu har jag svårt att se något i partiets historia som diskuterats mer än denna fråga. Hur mycket ska något behöva diskuteras innan man kan gå till beslut egentligen? Vad är hindret för att helt enkelt diskutera vad man nu tycker behöver diskuteras? Lite mer hur skulle den diskussion som saknas föras innan du skulle betrakta saken som diskuterad?

Citat:
Återingen så är inte humanism en politisk inriktning. Att då säga att humanismen är enda grundstenen som alla beslut skall fattas utifrån är helt fel.
Märkligt att de flesta av våra riksdagspartier ändå tycks ha just humanismen med i sina ideologiska program. Faktum är att de politiska beslut som anses vara de absolut viktigaste av alla politiska beslut, dvs de internationella överenskommelserna om de mänskliga rättigheterna, anses vara sprungna ur humanismen som politisk ideologi.

Citat:
Min uppfattning är att antal av de som stödjer motioner gör det för att förhindra att partiet väljer något typ av liberalism som partiets grundsten. Ser detta som en del i kriget mellan höger/vänster inom partiet.
Jag finner ditt misstänkliggörande av våra intentioner kränkande. Motionen talar visserligen om att låta sig begränsas till att vara neutral i frågor som skiljer socialister och liberaler åt. Men syftet för det är ju precis tvärtom det du antyder, dvs för att bibehålla partiets förmåga att ena människor från höger så väl som från vänster, inte för att ge sig in i i någon strid mot eller för det andra.

Citat:
Anser att partiet politik skall basera sig på humanismen men att kalla humanismen som grundstenen allt skall bygga på är att gå för stark
betydelse till humanismen. Jag hade mycket hellre sett att man i stället sagt att politiken utgick från de mänskliga rättigheterna.
Jag vet att du tog upp denna fundering även under vårmötet och jag ser fortfarande inte hur politiska beslut är möjliga att upphöja till ideologi. Det är politiska beslut som kommer ur ideologiska värderingar och inte tvärtom. De internationellt överenskomna mänskliga rättigheterna är komna ur humanismen och inte tvärtom. Det är just sådant som de mänskliga rättigheterna vi vill försvara med de mänskliga värderingar som de är sprungna ur, inte bara försvara mänskliga rättigheter för att de är mänskliga rättigheter. När man avfärdar humanismen som ideologi för att istället tala om mänskliga rättigheter som en ideologi, ja då undrar jag hur man definierar ideologisk värdegrund egentligen.
samfaces avatar
2011-10-09, 15:06 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av Ravenna Visa inlägg
Vi är FORTFARANDE inte överens om vad humanism innebär i praktiken.

Folk i allmänhet förstår inte begreppet.
2/3 av vårmötets deltagare tycktes ändå vara överens. En bred majoritet, även om kravet på 75% inte uppnåddes.

Citat:
Går ni ut i distrikten och frågar en slumpvis vald medlem vad han/hon tycker om humanism som värdegrund så lär ni få ett stort frågetecken till svar.
Det är ett djärvt påstående om våra medlemmar som jag antar att du har någon form av grund för, du kanske reser runt mycket och träffar många medlemmar?

Som jag ser det har nu frågan lyfts på medlemsmöte för andra gången. Mötena diskuterar frågor i en månads tid innan det går till beslut. I första omgången fick frågan stöd av en bred majoritet. Nu är frågan uppe för en andra läsning. Vad jag kan se är det den mest omtalade motionen i partiets historia. Skulle medlemmarna återigen visa att en bred majoritet stödjer förslaget har jag svårt att se beslutet som demokratisk illegitimt.

Citat:
En värdegrund måste förankras bättre än så. Det duger inte att komma dragandes med ett begrepp som vi fortfarande inte är överens om vad det betyder, och försöka tillämpa det som central värdegrund utan att diskussionen ens har nått ut utanför Skype.
Jag tror det kan vara bra och titta ännu bredare än så. Nästan alla riksdagspartier har redan idag med humanismen i sina ideologiska program. De humanisitiska värderingar som ligger till grund för de mänskliga rättigheterna är den värdegrund som nästintill hela världen skrivit under på. Med det som perspektiv har jag svårt att se det som något kontroversiellt. Det torde snarare vara något självklart.
2011-10-09, 21:06 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Humanismen är ingen politisk inriktning. Det är en filosofisk grund som man kan ha som ledstjärna och stöd i etableringen av en politisk värdegrund. Den har fördelen att vara blockneutral jämfört med liberalismen och socialismen.

Jag tror vi mår bra som politiskt parti av att ha en bred värdegrund, och då är humanismen en utmärkt plattform att bygga den på.

Jag yrkar att motionen ska antas som partiets filosofiska bas.
erik78ses avatar
2011-10-09, 21:51 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Ju mer jag tänker på det, desto större blir mitt nöjda leende.

Bara det att någon hävdar...

QUOTE]"humanism inte är en politisk värdegrund"[/QUOTE]

Gör att jag gillar förslaget ännu bättre. Vad kan vara bättre ur vår synvinkel än att anta en värdegrund som inte placerar oss i något av blocken. Utmärkt.

Ärligt talat föreslår jag en snabb koll på några av de andra partiernas värdegrunder (välj själva), så kommer ni finna dem slående lika. Det gäller i det vårt fall också.

Vad jag menar med det, är att vad vi än kommer fram till här, kommer inte hjälpa oss placera oss på skalan.

Citat:
Det är den politik vi har mod nog att driva i verkligheten som kommer definiera oss.
BIFALL.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-10-10, 21:55 #22
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B02-Y07:
att yrkandet för specifik formulering i gällande principprogram stryks med hänsyn till det pågående arbetet med nytt principprogram beslutat om på vårmötet 2011.
Ogillar yrkandet då ett simpelt "avslag" för detta yrkande skulle räcka.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-10-10, 22:10 #23
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att följande avsnitt i principprogrammet:

“Piratpartiets värdegrund bygger på tre grundläggande värderingar; att den personliga integriteten måste skyddas, att kulturen måste släppas fri och att patent och privata monopol är skadliga för samhället.”

ersätts med

"Piratpartiets värdegrund utgår från tre grundläggande principer: respekt för varje människas liv och personliga integritet, frihet för alla människor att utöva och ha tillgång till kultur samt mänsklig allmännytta framför ensamrätt på kunskap och information.”
Stadgan säger
Citat:
§1.2.3 Partiet utgår från människans lika värde, där jämlikhet och allas rätt till deltagande utan diskriminering är något självklart.
"Piratpartiet har religionsneutral humanism som värdegrund, med mänskliga behov, värderingar och mångfald som utgångspunkt." är därmed överflödigt.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-10-10, 22:20 #24
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att yrkande B02-Y01 avslås.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-10-10, 22:20 #25
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att yrkande B02-Y02 avslås.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-10-10, 22:23 #26
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B02-Y04:
att att mötet ger styrelsen i uppdrag att formulera en grundläggande politisk värdegrund för Piratpartiet baserad på humanistiska värderingar, för ratificering av medlemmarna genom medlemsomröstning på nästkommande medlemsmöte med minst tre fjärdedelar (3/4) av rösterna.
"grundläggande politisk värdegrund" är för mig principprogrammet http://piratpartiet.se/principer. Avslag.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-10-10, 22:23 #27
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att yrkande B02-Y04 avslås.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-10-10, 22:24 #28
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att yrkande B02-Y05 avslås.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-10-10, 22:24 #29
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att yrkande B02-Y06 avslås.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-10-11, 10:46 #30
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Jag har lagt ett antal avslagsyrkanden då jag anser att många av motionens yrkande säger absolut nada. Piratpartiets regler är stadgan. Dessa lyder i början enligt följande:
Citat:
§ 1.2 Syfte och värderingar
1.2.1 Partiets syfte är att med parlamentariska metoder driva informationspolitiska och medborgarrättsliga frågor i enlighet med partiets principprogram.
1.2.2 Partiet ska även aktivt bedriva verksamhet vad gäller opinionsbildning, utbildning och information inom partiets frågor.
1.2.3 Partiet utgår från människans lika värde, där jämlikhet och allas rätt till deltagande utan diskriminering är något självklart.

§ 1.3 Principprogram

1.3.1 Partiets medlemsmöte tar, genom antagandet av ett principprogram, ställning inom ett antal politiska frågor och områden.
Det är här tydligt vad partiet utgår ifrån, och därefter vilken politik partiet arbete för, nämligen det som står i principprogrammet. Till detta möte har det även lagts ett förslag om att styra upp de sakpolitiska dokumenten, som styrelsen annars äger. Att denna makt skulle förflyttas från styrelsen till medlemsmötet är jättebra.

Med detta sagt, att partiets regler är stadgan, principprogrammet och eventuellt kommande sakpolitiska ställningstagande, så tycker jag att det är en dålig väg att ta andra former av beslut som egentligen inte påverkar dessa tre delar.

"mötet identifierar X som partiets ideologiska fundament." In med det i principprogrammet istället. Avslag!

"mötet deklarerar X som ideologisk riktlinje för partiets framtida ställningstaganden i sakfrågor så väl som i principiella frågor." Nej, mötet bör inte nu ta ett beslut som påverkar kommande förslag på ny politik. Avslag!

"mötet ger styrelsen i uppdrag att formulera en grundläggande politisk värdegrund för Piratpartiet baserad på humanistiska värderingar..." Vår politiska värdegrund finns i vårt principprogram. Styrelsen har idag redan till uppgift §5.2.2 a) att utforma förslag på reviderat principprogram. Onödigt förslag. Avslag!

"att sagda värdegrund i största möjliga mån lämnar därhän värderingar som skiljer socialister och liberaler åt...". Oavsett vad vi på vårt möte tar för beslut om att försöka definiera vad sagda värdegrund, så spelar det ingen roll utifrån betraktarens ögon. Skulle en stor del av Sveriges befolkning tycka annorlunda om SD för att dom på ett medlemsmöte tar beslutet "SD är inga rasister."? Avslag på även detta yrkande!

"att framtida ändringar och breddning av Piratpartiets ställningstaganden i sakpolitiska frågor ska baseras på och vägledas av sagda värdegrund." Jag ogillar beslut som säger åt hur framtiden möten ska besluta. Till nästa medlemsmöte får vi kanske en motion som säger att vi ska vara en kristen organisation. Ska vi vägra att behandla den motionen då den stor emot denna sagda värdegrund? Nej givetvis inte. Avslag!

Så, vad vill jag bifalla förutom mina avslag? Givetvvis yrkande B02-Y08 som lyder att principprogrammets

“Piratpartiets värdegrund bygger på tre grundläggande värderingar; att den personliga integriteten måste skyddas, att kulturen måste släppas fri och att patent och privata monopol är skadliga för samhället.”

ersätts med

"Piratpartiets värdegrund utgår från tre grundläggande principer: respekt för varje människas liv och personliga integritet, frihet för alla människor att utöva och ha tillgång till kultur samt mänsklig allmännytta framför ensamrätt på kunskap och information.”
Ravennas avatar
2011-10-11, 15:59 #31
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Jag måste säga att jag skarpt ogillar alla formuleringar som innehåller någonting om "humanism" eftersom fan vet vad det egentligen betyder och om vi skriver in det i stadgan så kan vi diskutera oss blå kring vad vi egentligen står för och ska utgå ifrån.

Då gillar jag MyCKET BÄTTRE att man som agnesson försöker stolpa upp några konkreta värdegrunder i stil med ""Piratpartiets värdegrund utgår från tre grundläggande principer: respekt för varje människas liv och personliga integritet, frihet för alla människor att utöva och ha tillgång till kultur samt mänsklig allmännytta framför ensamrätt på kunskap och information.”

GILLA!!!!! +massor.

Konkreta formuleringar är bra mycket bättre än insnöad politisk terminologi där det råder oenigheter och oklarheter kring betydelsen.
2011-10-11, 18:59 #32
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B02-Y12:
att yrkande B02-Y05 avslås.
Jag anser att yrkandet är överflödigt och jag ser ingen som har någon ambition att förändra PPs tvärpolitiska karaktär.
samfaces avatar
2011-10-11, 20:31 #33
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av Ravenna Visa inlägg
Jag måste säga att jag skarpt ogillar alla formuleringar som innehåller någonting om "humanism" eftersom fan vet vad det egentligen betyder och om vi skriver in det i stadgan så kan vi diskutera oss blå kring vad vi egentligen står för och ska utgå ifrån.

Då gillar jag MyCKET BÄTTRE att man som agnesson försöker stolpa upp några konkreta värdegrunder i stil med ""Piratpartiets värdegrund utgår från tre grundläggande principer: respekt för varje människas liv och personliga integritet, frihet för alla människor att utöva och ha tillgång till kultur samt mänsklig allmännytta framför ensamrätt på kunskap och information.”

GILLA!!!!! +massor.

Konkreta formuleringar är bra mycket bättre än insnöad politisk terminologi där det råder oenigheter och oklarheter kring betydelsen.
Vad roligt att du gillar formuleringen i orginalmotionen. Just den biten författade jag.
samfaces avatar
2011-10-11, 20:44 #34
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att mötet ger styrelsen i uppdrag att formulera en politisk värdegrund för Piratpartiet baserad på humanistiska värderingar, för att upptas som en grundläggande del av principprogram 4.0.
Med detta ändringsyrkande undviker man en separat formulerad värdegrund från principprogrammet och gör det istället till en och detsamma. Som en del av det nya principprogrammet medföljer också krav på 3/4 majoritet utan att det behöver yrkas om för denna motion.
Mabs avatar
Gammal Mab
2011-10-11, 22:11 #35
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av samface Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att att mötet ger styrelsen i uppdrag att formulera en politisk värdegrund för Piratpartiet baserad på humanistiska värderingar, för att upptas som en grundläggande del av principprogram 4.0.
Med detta ändringsyrkande undviker man en separat formulerad värdegrund från principprogrammet och gör det istället till en och detsamma. Som en del av det nya principprogrammet medföljer också krav på 3/4 majoritet utan att det behöver yrkas om för denna motion.

Jag ser ogärna värdegrunden utskriven i principprogrammet. Den gör sig bättre i stadgan (där vi redan idag har en paragraf om vilka värderingar vår politik bygger på). Det är trots allt stadgan som är partiets fundament. Principprogrammet ser jag snarare som en visionär text om vilket samhälle vi vill ha. Givetvis måste en sådan text utgå från värdegrunden, men det betyder inte att den ska inkluderas i samma text.
samfaces avatar
2011-10-12, 18:47 #36
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Jag ser ogärna värdegrunden utskriven i principprogrammet. Den gör sig bättre i stadgan (där vi redan idag har en paragraf om vilka värderingar vår politik bygger på). Det är trots allt stadgan som är partiets fundament. Principprogrammet ser jag snarare som en visionär text om vilket samhälle vi vill ha. Givetvis måste en sådan text utgå från värdegrunden, men det betyder inte att den ska inkluderas i samma text.
Nu är visserligen principprogrammet med i stadgan, därav kravet på 3/4 majoritet för att ändra i det. Om man vill ha formuleringarna om humanistiska värderingar i stadgan eller principprogrammet blir därför mer en principiell fråga än av praktisk betydelse. Oavsett behöver naturligtvis principprogrammet vara förenligt med värdegrunden.
Mabs avatar
Gammal Mab
2011-10-12, 19:07 #37
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av samface Visa inlägg
Nu är visserligen principprogrammet med i stadgan
Jag tror vi pratar förbi varandra. Principprogrammet, och hur det kan ändras, är reglerat i stadgan vilket jag tycker är bra.

Värderingarna har däremot en egen stadgeparagraf där värderingarna skriv ut. Det tycker jag också är bra.

Och jag ser gärna att den uppdelningen blir ännu tydligare med en utförligare värdegrund i stadgan och att sedan principprogrammet målar upp en samhällsbild utifrån den värdegrunden.

Mer konkret så tänker jag mig att våra värderingar är tidlösa och därmed inte ska behöva ändras någonsin (om vi inte ändrar värderingar förstås). Principprogrammet kan däremot långsamt ändras i takt med att samhället förändras.

Och de sakpolitiska dokumenten räknar jag med kommer uppdateras ganska kontinuerligt.
JorgenLs avatar
2011-10-12, 23:00 #38
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B02-Y03:
att att följande avsnitt i principprogrammet:

“Piratpartiets värdegrund bygger på tre grundläggande värderingar; att den personliga integriteten måste skyddas, att kulturen måste släppas fri och att patent och privata monopol är skadliga för samhället.”

ersätts med:

“Piratpartiet har religionsneutral humanism som värdegrund, med mänskliga behov, värderingar och mångfald som utgångspunkt. I sin strävan för denna värdegrund utgår partiet från tre grundläggande principer: respekt för varje människas liv och personliga integritet, frihet för alla människor att utöva och ha tillgång till kultur samt mänsklig allmännytta framför ensamrätt på kunskap och information.”
Snyggare formulerat än tidigare, och kan gott ändras, även om det kommer att omarbetas i 4.0
Emil Isbergs avatar
2011-10-14, 16:51 #39
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B02-Y03:
att att följande avsnitt i principprogrammet:

“Piratpartiets värdegrund bygger på tre grundläggande värderingar; att den personliga integriteten måste skyddas, att kulturen måste släppas fri och att patent och privata monopol är skadliga för samhället.”

ersätts med:

“Piratpartiet har religionsneutral humanism som värdegrund, med mänskliga behov, värderingar och mångfald som utgångspunkt. I sin strävan för denna värdegrund utgår partiet från tre grundläggande principer: respekt för varje människas liv och personliga integritet, frihet för alla människor att utöva och ha tillgång till kultur samt mänsklig allmännytta framför ensamrätt på kunskap och information.”
Jag föreslår att motionen avslås, precis som på vårmötet. Faktiskt är det så att det är exakt samma motion som på vårmötet, ingen hänsyn har tagits till någon av de konstruktiva synpunkter som framfördes under vårmötet och naturligtvis har man inte arbetat något på att förankra motionens mening inom partiet, åtminstone inte i någon öppen och transparant process. Ursprungsmotionärerna har inte skrivit något ytterligare om motionen och inte heller har de verkat för att motionens mening utvecklas mer. Jag kommer att skriva ett specifikt blogg-inlägg om just denna motion och varför den bör avslås.
AndersLindbäcks avatar
2011-10-16, 01:27 #40
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Sandra Grosse har lämnat piratpartiet så varför står hon som undertecknande av motionen ?

Kan verkligen en icke-medlem lämna in en motion ?
AndersLindbäcks avatar
2011-10-16, 01:28 #41
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Gäller för övrig inte detsamma för David Bergström ?
Christoffer Eldengrips avatar
2011-10-16, 01:38 #42
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Det är väll inte dem som lämnat in den? De stödjer den bara ser inget problem i att en ickemedlem uttrycker sitt stöd för en motion eller ej men kan hålla med i kritiken av det de som ej är medlemmar bör i så fall redovisas separat föredrar också att se vilka roller de olika har.
Andreas Bjärnemalms avatar
2011-10-16, 17:34 #43
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att mötet identifierar humanism som del av partiets ideologiska fundament.
Jag tycker begreppet 'religionsneutral humanism' känns konstlat och tillgjort. Jag föreslår att vi stryker ordet 'religionsneutral'.

Jag känner mig inte heller redo att låsa mig och säga att humanismen är det (enda) ideologiska fundament som hela vår politik bygger på, däremot kan jag mycket väl ställa mig bakom att humanismen skulle utgöra en del av vårt ideologiska fundament.

Jag har därför modifierat det ursprungliga yrkandet en aning.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-10-16, 21:24 #44
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att yrkandet avslås
Tydligare propositionsordning nu när det finns ett motyrkande mot Y01
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-10-16, 21:25 #45
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att yrkandet avslås.
Tydligare propositionsordning då Y04 nu har ett motyrkande.
infallsvinkels avatar
2011-10-25, 06:13 #46
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Jag har kommenterat om samtliga motioner på min blogg: Motioner på Piratpartiets höstmöte 2011

Så här skrev jag om denna motion:
Denna motion fick ett mycket brett stöd redan på vårmötet, då den fick stöd av 66 % av de röstande. Det är tydligt att motionen slagit an en sträng i partiets själ. (Eftersom motionen i dess originalutförande innebär en ändring av principprogrammet gick den inte igenom i våras, då detta kräver 75 % av rösterna.)

Det finns vissa formuleringar i motionen som är föråldrade med anledning av det pågående arbetet kring nytt principprogram. Därför stöder jag Sammy Nordströms ändringsyrkanden, för att få motionen i linje med propositionen kring arbetsgången för att ta fram nytt principprogram.

Jag kommer således att rösta bifall på yrkande y01, y02, y07, y14, y05 och y06. Resterande yrkar jag avslag på.

y01, y02, y05 och y06 är helt enkelt bifall till fyra av ursprungsmotionens att-satser.

y07 och y14 är Sammy Nordströms ändringsyrkanden som tar hänsyn till den pågående processen med principprogram 4.0

Eftersom denna motion är en hjärtefråga för mig, kommer jag att återkomma med blogginlägg som behandlar denna motion mer specifikt.
Laszlo Donats avatar
2011-10-25, 20:19 #47
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Jag stödjer motionen!
Min definition av humanism är; humanismen är för människans, individens och mänsklighetens välfärd.
infallsvinkels avatar
2011-10-26, 18:16 #48
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Jag har påbörjat en serie blogginlägg om denna motion.

Här är mitt första inlägg: http://infallsvinkel.se/2011/10/motion-b02-humanism-som-ideologisk-grund/

I blogginlägget behandlar jag fördelarna med att utgå från en gemensam värdegrund/ideologi.

Imorgon kommer jag gästblogga hos Klara Tovhult, om bakgrunden till motionen, på fredag hos Full Mental Straighjacket om motionens innehåll och på lördag hos Magnihasa om olika frågor folk brukar ställa om motionen.

På söndag tänker jag försöka belysa vad de olika yrkandena innebär. Måste försöka hinna sätta mig in i voteringsgången själv först... :-)

Observera att jag *inte* vill bestämma hur folk ska rösta. Denna motion är en hjärtefråga för mig, så jag vill belysa hur jag ser på den. Sedan hoppas jag på en diskussion och debatt om motionen, och att alla röstar efter sin personliga övertygelse.

Mvh.
Torbjörn
infallsvinkels avatar
2011-10-27, 16:28 #49
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Jag gästbloggar idag hos Klara Tovhult, om bakgrunden till motionen: Motion B02: Humanism som ideologisk grund – bakgrund

Citat:
Motionen var inte någon enstaka individs verk, utan den hade arbetats fram som ett sant grupparbete – via ett för partiet typiskt kaoskluster eller svärmarbete i skypekanal och med padda. Motionen fick ett synnerligen brett stöd. Inte nog med att ett mycket stort antal pirater deklarerade att de stödde motionen, den väckte också en välbehövlig och god ideologisk debatt i partiet.

Vid omröstningen röstade hela 66 % bifall, vilket var ett enastående starkt stöd (även om det inte nådde upp till kravet på 75 % då motionen var utformad på så sätt att den kräver en ändring av principprogrammet).
2011-10-27, 18:40 #50
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B02-Y01:
att mötet identifierar religionsneutral humanism som partiets ideologiska fundament.
Tycker att det är ett bra val att gå ifrån "höger-vänster" skalan som kan komma av att man använder ord som "Liberal" (även om vänsterblocket i sverige i många och mycket bygger på Social-Liberala värderingar). Tycker att Humanism därför är ett bra ord för det i alla fall jag vill fånga i PP.

"Humanisterna" i sverige har dock ett starkt engagemang i relgionsfrågor eller snarare som en motståndare till religösa i många relgions debatter. Därför är det bra att poängtera en religionsneutral hållning ifrågan.
infallsvinkels avatar
2011-10-28, 13:13 #51
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Detta är Piratpartiet för mig. Ovanstående formuleringar gör mig stolt över att vara pirat. Mycket mer stolt än enstaka ställningstaganden i sakfrågor kring upphovsrätt eller FRA-lagen.
Jag gästbloggar idag hos Full Mental Straightjacket, om motionens innehåll: Motion B02 – Humanism som ideologisk grund – innehåll
2011-10-28, 22:13 #52
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B02-Y01:
att mötet identifierar religionsneutral humanism som partiets ideologiska fundament.
Det är extremt viktigt att ha någon form av grundläggande värdering som alla stadgar och politik kan härledas ur. Humanismen är den mest grundläggande värderingen i ett demokratiskt samhälle.
infallsvinkels avatar
2011-10-29, 13:16 #53
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Jag gästbloggar idag hos Magnihasa, om vanliga frågor kring Motion B02 – Humanism som ideologisk grund

Har jag missat att behandla någon fråga tycker ni?
AndersLindbäcks avatar
2011-10-29, 17:58 #54
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Att deklarera Humanism som politisk grund för Piratpartiet leder till stor problem för partiet.

1. Humanism är ingen politisk ideologi. Vi kommer bli utskrattade av forskare om vi säger att vi har en filosofi som en politisk grund vi står på.

2. Partiet erkänner därmed att det inte har någon politisk grund att stå på - att vi är ett enfrågeparti - genom att välja en utvattnad svårbestämd filosofiskt grund i stället.

3. Det blir väldigt lätt att kalla partiet religionshatare för att vi kommer sammanblandas med humanisterna - det gör detsamma om det är sant eller falskt vi kommer få ägna mycket tid för förklara detta. Det är bara titta på hur mycket felaktigheter som skrevs om rut-avdraget i valrörelse eller hur mycket felaktigheter vindkrafthatarna sprider i sina debattartiklar. vi lägger upp för motståndarna att sparka straffar mot vårt mål.


4. Vi kommer få ägna mycket tid åt att beskriva varför vi valt en filosofisk grund som politikst grund till väljarna.

5. Partiet kan själv inte definiera vad den menar med humanism för att partiet äger inte ordet humanism och kan inte påverka definitionen av order humanism.

6. Humanism är ett väldigt flummigt begrepp med många betydelser och det finns ingen anledning att tvinga alla valarbetare att lära sig diskutera humanism med väljarna. Vi tvingar vår valarbetare att lära sig humanism och alla dess olika grenar för att kunna tala det med våra väljare.

7. Partiet verkar teknikfientlig då man väljar och säga att humaniora (en definition av humanism är utbildning inom humaniora) är grunden för vår politik. När själva grunden är snarare den tekniska utvecklingen på It-området. Här lägger vi upp bollen för självmål till motståndare som vill komma åt oss.Hade vi i stället definierat piratism som vår politiska grund så hade.

1. Partiet haft en politisk ideologi som grund.

2. Partiet haft tolkningsföreträde vad ordet piratism betyder.

3. För väljarna är det enkelt att förstå att piratism är den politik piratpartiet driver - vi behöver inte förklara det för väljarna och i de fall vi behöver det så är det lättförklarat: Piratism är den piratpolitik som partiet driver.


Vi måste tänka på hur det ser ut om vi ser så okunniga ut att partiet väljer att lägga en filosofi som en politisk grund för partiet.

Skall vi ha chans att vinna något val så måste vi rösta nej till B02! Vi kan inte liksom i valet 2010 ha politik som gör det enkelt för motståndare att gör enkla mål mot oss.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Isaksson
JPAndersons avatar
2011-10-29, 21:47 #55
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Att deklarera Humanism som politisk grund för Piratpartiet leder till stor problem för partiet.

1. Humanism är ingen politisk ideologi. Vi kommer bli utskrattade av forskare om vi säger att vi har en filosofi som en politisk grund vi står på.
Liberalerna har en stark humanistisk utgångspunk.
Socialdemokraterna lutar sig mot en stark humanistisk grund.
Centerns ideologi sammanfattas i begreppet ekohumanism.
Kristdemokraterna profilerar sig som de sanna humanisterna, eller religiösa humanister. Osv...

Så, nja. Att rakt av säga att det inte är någon politisk ideologi och som dessutom skulle få oss utskrattade av forskare(?) och gammelpartier stämmer bara inte och således är det inte för egen del ett hållbart argument emot en humanistisk grund för PP.

Dessutom, enligt din slutsats, så är i princip alla partier religionshatare OCH teknikhatare eftersom de definierar sig som humanister av något slag, det stämmer helt enkelt inte heller.
Som inflik; Det finns faktiskt något som heter just teknikhumanism som även är en valbar kurs på vissa universitet.

Att PP skulle välja en humanistisk grund är just det, en grund. Också, något vi redan kan associera det mesta vi gjort hittills till är just humanism.
AndersLindbäcks avatar
2011-10-29, 23:09 #56
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Liberalerna har en stark humanistisk utgångspunk.
Socialdemokraterna lutar sig mot en stark humanistisk grund.
Centerns ideologi sammanfattas i begreppet ekohumanism.
Kristdemokraterna profilerar sig som de sanna humanisterna, eller religiösa humanister. Osv...
Alla dessa har en stark politisk ideologi de utgår ifrån dvs liberalismen(C,FP), socialdemokratin(S) och kristen konservatism(Kd). Deras omnämnande av humanismen i sina partiprogram är då inte i formen att det är grunden för deras politik som denna motionen vill göra det.
AndersLindbäcks avatar
2011-10-29, 23:12 #57
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Usch måste erkänna jag har fel. Kd har som grund kristdemokratin

Dvs både S och Kd har sin egen politiska ideologi som de själva bestämmer över och beskriver som den politik de själva driver.
JorgenLs avatar
2011-10-30, 00:30 #58
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Vi kommer bli utskrattade av forskare om vi säger att vi har en filosofi som en politisk grund vi står på.
....

För väljarna är det enkelt att förstå att piratism är den politik piratpartiet driver - vi behöver inte förklara det för väljarna och i de fall vi behöver det så är det lättförklarat: Piratism är den piratpolitik som partiet driver.
....

! Vi kan inte liksom i valet 2010 ha politik som gör det enkelt för motståndare att gör enkla mål mot oss.
Och du tror inte vi kommer att bli utskrattade av forskare om vi säger att "piratism" är vår ideologiska grund? Ett begrepp helt utan känt eller fastslaget innehåll.Att bygga en ideologi börjar från grunden, och då handlar det som jag ser det om att hitta en gemensam värdegrund, och sedan utveckla en samhällsanalys och ideologi ovanpå den.

Humanismen är en alldeles utmärkt sådan värdegrund, och ovanpå den kan vi sedan bygga en piratpartistisk samhällsanalys och ideologi, men för att det ska kunna bli av så måste vi först komma överens om gundläggande värderingar. Humanismen är den filosofiska grunden till alla de stora moderna ideologierna, och kan tjäna oss väl som plattform att bygga något som med tiden kan bli en ideologi. Visst är en ideologi mera specifik vad gäller vilken sorts samhälle man strävar efter än vad humanismen i sig är, men för att kunna bygga en ideologi bör vi slå fast vissa grundläggande värderingar den ska följa, och där hjälper oss humanismen tycker jag.
erik78ses avatar
2011-10-30, 08:22 #59
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Jag har inget emot att bli utskrattad av forskare.

Vi bygger vår framtid som vi vill. Särskilt om vi pratar värdegrunder.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anna Troberg
AndersLindbäcks avatar
2011-10-30, 08:53 #60
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Och du tror inte vi kommer att bli utskrattade av forskare om vi säger att "piratism" är vår ideologiska grund? Ett begrepp helt utan känt eller fastslaget innehåll.
Det är redan ett känt problem som partiet jobbar på för att utveckla och bestämma redan idag.

Det är därför arbetet pågår med nästa partiprogram. Problemet kommer vara löst innan 2014.
2011-10-30, 10:42 #61
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Anders, det du säger verkar i princip vara att om vi bygger vår piratpartistiska ideologi utifrån humanismen som grund kommer vi bli utskrattade, men om vi istället bygger den utan grund, från ingenting, DÅ är allt fine and dandy?

Humbug.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
AndersLindbäcks avatar
2011-10-30, 13:00 #62
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av Cernael Visa inlägg
Anders, det du säger verkar i princip vara att om vi bygger vår piratpartistiska ideologi utifrån humanismen som grund kommer vi bli utskrattade, men om vi istället bygger den utan grund, från ingenting, DÅ är allt fine and dandy?

Humbug.
Nej, nu missförstår du mig. jag säger att om vi bygger en egen politisk ideologi så kan vi inte göra fel då det inte finns några förutfattade meningar om vad vi står för.

Det har andra partier som socialdemokraterna och kristdemokraterna redan förstått och anpassat sig till.

För då finns inte en massa bagage som vi måste förklara hela tiden. Vi har nog med uppförsbacke att förklara vår prioriterade politik att vi inte behöver mera uppförsbacke.

Vi måste ha som mål att vinna valet 2014.
2011-10-30, 13:47 #63
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Jag tror att du missförstår poängen med att utgå ifrån humanismen. Tanken är inte, har aldrig varit, att vi ska deklarera oss som humanister och sen vara nöjda med det. Humanismen är bara en allra första hörnsten i vårt ideologibygge.Ideologin vi sen bygger utifrån detta kan mycket väl döpas till piratism om vi vill (även om det i mina ögon är ett löjligt ord som kommer få oss utskrattade i mycket högre grad än att vi deklarerar att vi utgår från en grundläggande humanism).


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
AndersLindbäcks avatar
2011-10-30, 14:36 #64
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av Cernael Visa inlägg
Jag tror att du missförstår poängen med att utgå ifrån humanismen. Tanken är inte, har aldrig varit, att vi ska deklarera oss som humanister och sen vara nöjda med det. Humanismen är bara en allra första hörnsten i vårt ideologibygge.Ideologin vi sen bygger utifrån detta kan mycket väl döpas till piratism om vi vill (även om det i mina ögon är ett löjligt ord som kommer få oss utskrattade i mycket högre grad än att vi deklarerar att vi utgår från en grundläggande humanism).
Tanken med humanistmotionen var att stoppa liberaldemokraternas flirt med partiet.

Att deklarera humanist som partiet grund ger oss inget mera än om vi deklarerar piratism som grund. Humanism är så stort och brett att det finns inga frågor som naturliga kan springa från den som inte lika naturligt kan springa från att vi förutsättningslöst bestämmer oss för att skapa en politik som omfattar alla politiska områden.

Humanistmotionen är onödig och skapar mer problem än den löser.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
IsakGerson
infallsvinkels avatar
2011-10-30, 16:28 #65
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Jag har idag bloggat om Motion B02: Humanism som ideologisk grund under rubriken Att navigera bland alla yrkanden.
JPAndersons avatar
2011-10-30, 18:02 #66
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Tanken med humanistmotionen var att stoppa liberaldemokraternas flirt med partiet.
Hehe, jaså?
infallsvinkels avatar
2011-10-30, 20:02 #67
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Tanken med humanistmotionen var att stoppa liberaldemokraternas flirt med partiet.
Det var måhända så du såg det, och du är säkert inte helt ensam om detta.

Dock tror jag absolut inte att det var så majoriteten av de pirater som ställde sig bakom humanistmotionen i våras såg det.

Tvärtom tror jag att den överväldigande majoriteten ser humanistmotionen som en viktig utgångspunkt i vårt partis ideologibygge.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
Gustav Nipes avatar
2011-10-30, 21:10 #68
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av Gustav Nipe Visa inlägg
Ung Pirats förbundsstyrelsen rekommenderar avslag.

Motivering: Vi ser inte hur denna fråga är kopplad till vårt principprogram.
FEL.

Korrekt är:
Ung Pirats förbundsstyrelsen rekommenderar avslag.

Motivering: Piratpartiet har precis börjat öppna för en större diskussion och breddning. Vi ser gärna att den diskussionen får fortgå ett tag till innan vi antar sådana här grundvärderingar.
infallsvinkels avatar
2011-10-30, 22:43 #69
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
1. Humanism är ingen politisk ideologi. Vi kommer bli utskrattade av forskare om vi säger att vi har en filosofi som en politisk grund vi står på.

2. Partiet erkänner därmed att det inte har någon politisk grund att stå på - att vi är ett enfrågeparti - genom att välja en utvattnad svårbestämd filosofiskt grund i stället.

4. Vi kommer få ägna mycket tid åt att beskriva varför vi valt en filosofisk grund som politikst grund till väljarna.
Du förefaller göra någon form av åtskillnad mellan en filosofisk uppfattning och en politisk ideologi. Någon sådan åtskillnad finns inte.

En ideologi är just en filosofisk uppfattning, en värdegrund, att ta avstamp ifrån när man kommer med olika åsikter eller ställningstaganden.

Vi människor tänker gärna i kategorier, men skillnaden mellan "filosofi" och "ideologi" är enbart en chimär.

Några exempel på filosofiska koncept är socialismen, konservatismen och nationalismen. Olika partier har utgått från dessa filosofier, så vi har blivit vana att tänka på dem som politiska ideologier.

En politisk ideologi är en filosofisk värdegrund utifrån vilken ett politisk parti tar olika ställningstaganden i sakfrågor, i syfte att bygga ett gott samhälle.

Jag försäkrar att ingen "forskare" kommer att "skratta" åt ett detta ställningstagande. Det är en absurd idé.

Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
3. Det blir väldigt lätt att kalla partiet religionshatare för att vi kommer sammanblandas med humanisterna - det gör detsamma om det är sant eller falskt vi kommer få ägna mycket tid för förklara detta. Det är bara titta på hur mycket felaktigheter som skrevs om rut-avdraget i valrörelse eller hur mycket felaktigheter vindkrafthatarna sprider i sina debattartiklar. vi lägger upp för motståndarna att sparka straffar mot vårt mål.
Jag tror att du överskattar den svårigheten. Det blir nog inte alls en lika stor utmaning som att få folk att förstå att vi inte är "fildelarpartiet". Däremot är humanism en god utgångspunkt för att folk ska förstå att vi har en helhetssyn på samhället.

Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
5. Partiet kan själv inte definiera vad den menar med humanism för att partiet äger inte ordet humanism och kan inte påverka definitionen av order humanism.

6. Humanism är ett väldigt flummigt begrepp med många betydelser och det finns ingen anledning att tvinga alla valarbetare att lära sig diskutera humanism med väljarna. Vi tvingar vår valarbetare att lära sig humanism och alla dess olika grenar för att kunna tala det med våra väljare.
Här har du helt enkelt fel.

Socialdemokraterna har under 1900-talet definierat socialdemokrati genom sin politik. Kristdemokraterna har definierat kristdemokratin.

Begreppet humanism innehåller det som Piratpartiet redan står för, men är dessutom en smula vagt (eller "flummigt" som du skriver ovan) vilket ger Piratpartiet synnerligen goda möjligheter att definiera ordet, och muta in en egen politisk utgångspunkt vid sidan av striden mellan vänster-höger-liberaler.

Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
7. Partiet verkar teknikfientlig då man väljar och säga att humaniora (en definition av humanism är utbildning inom humaniora) är grunden för vår politik. När själva grunden är snarare den tekniska utvecklingen på It-området. Här lägger vi upp bollen för självmål till motståndare som vill komma åt oss.
Att någon skulle tro att Piratpartiet är teknikfientligt är långsökt. :-)

Men humanismen gör det tydligt att vi sätter människan före tekniken, att våra ställningstaganden i teknikfrågor inte är ett självändamål, utan att vi strävar efter ett gott samhälle.

Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Hade vi i stället definierat piratism som vår politiska grund så hade.

1. Partiet haft en politisk ideologi som grund.
Nej, partiet har sannerligen inte en "politisk ideologi som grund" bara för att vi hittar på ett nytt ord.

Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
2. Partiet haft tolkningsföreträde vad ordet piratism betyder.
Det är visserligen sant, men samtidigt helt betydelselöst eftersom vi inte skulle kunna lansera begreppet "piratism" utan att framstå som clowner.

Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
3. För väljarna är det enkelt att förstå att piratism är den politik piratpartiet driver - vi behöver inte förklara det för väljarna och i de fall vi behöver det så är det lättförklarat: Piratism är den piratpolitik som partiet driver.
Att Piratpartiet driver Piratpartiets politik vet redan väljarna.

Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Vi måste tänka på hur det ser ut om vi ser så okunniga ut att partiet väljer att lägga en filosofi som en politisk grund för partiet.
Tvärtom är jag dessvärre tvungen att hävda att det är okunnigt att göra åtskillnad mellan en "filosofi" och en "ideologi".

Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Skall vi ha chans att vinna något val så måste vi rösta nej till B02! Vi kan inte liksom i valet 2010 ha politik som gör det enkelt för motståndare att gör enkla mål mot oss.
Det viktiga inför 2014 är att vi som parti enade står upp bakom en politik som tilltalar väljarna.

Jag tror att om liberaler inte har en tydlig politisk hemvist när valet 2014 närmar sig, kan vi återigen få se interna strider i vårt parti. Om vi inte i god tid lagt en annan politisk utgångspunkt.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson, Krippa, samface
infallsvinkels avatar
2011-10-30, 22:56 #70
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av Gustav Nipe Visa inlägg
Ung Pirats förbundsstyrelsen rekommenderar avslag.

Motivering: Piratpartiet har precis börjat öppna för en större diskussion och breddning. Vi ser gärna att den diskussionen får fortgå ett tag till innan vi antar sådana här grundvärderingar.
Det här är ett felaktigt ställningstagande.

Denna diskussion har fortgått under mycket lång tid, men särskilt sedan valnederlaget 2010.

Efter vårt synnerligen blygsamma valresultat i riksdagsvalet fördes en intern debatt om behovet av att "vidga" eller "fördjupa" vår politik. Eller att utmåla den i termer av traditionella politikområden, så att partiet inför nästa riksdagsval lättare kan ta debatter inom olika politikområden. Och dessutom så att väljarna kan känna att partiet representerar en välutvecklad politik, och inte är ett alltför smalt alternativ. (Med tanke på att de värderingar vi utgått från i informationspolitiska frågeställningar kan tillämpas på hela skalan av politikområden torde detta vara fullt möjligt.)

Som ett resultat av detta påbörjades ett arbete under parollen "bredda partiet". Det var just efter riksdagsvalet ett kaoskluster med inte så få deltagare.

Det visade sig dock väldigt svårt att driva ett sådant projekt utan att partiet hade någon gemensamt överenskommen ideologisk utgångspunkt.

Det uppstod även en intern strid i partiet mellan de som ville göra om Piratpartiet till ett renodlat liberalt parti, och resten.

Motionen, om att anta humanism som ideologisk grund, presenterades ursprungligen på Emma opassandes blogg och fick omedelbart ett synnerligen brett stöd i partiet. Den lades sedan fram för omröstning till Piratpartiets vårmöte i år.

Motionen var inte någon enstaka individs verk, utan den hade arbetats fram som ett sant grupparbete – via ett för partiet typiskt kaoskluster eller svärmarbete i skypekanal och med padda. Motionen fick ett omfattande brett stöd genom att ett mycket stort antal pirater deklarerade att de stödde den.

Vid omröstningen i våras röstade hela 66 % bifall, vilket var ett enastående starkt stöd (även om det inte nådde upp till kravet på 75 % då motionen var utformad på så sätt att den kräver en ändring av principprogrammet).

Sedan vårmötet har jag upplevt att motionen diskuterats internt, t.ex. på skypekanaler men även afk. Den har ofta kommit på tal, och stödet har varit starkt.

I det här läget är det en av de mest genomdiskuterade och välförankrade motioner som någonsin lagts fram på ett av Piratpartiets medlemsmöten, efter en lång och djuplodande intern debatt.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Krippa, samface
samfaces avatar
2011-10-30, 23:37 #71
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Det här är ett felaktigt ställningstagande.

Denna diskussion har fortgått under mycket lång tid, men särskilt sedan valnederlaget 2010.
Jag skulle vilja påstå att diskussionen startade långt dessförinnan. I alla fall med piratpartistiska mått sett. Ett tydligt exempel är detta inlägg av dåvarande förbundsordföranden för Ung Pirat från december 2008:

http://ungpirat.blogspot.com/2008/12...-pstenden.html

Här ser vi utdrag och resonemang kring en rad olika försök att utveckla den piratpartistiska ideologin och denna ständigt pågående diskussion låg till grund för det första Parley som anordnades i Linköping 2009. Med hänsyn till att dåvarande förbundsordföranden för Ungpirat själv varit delaktig i denna process finner jag det högst besynnerligt att man idag från Ungpirats håll talar om att Piratpartiet precis börjat öppna för en större diskussion och breddning. Det är som Torbjörn säger, helt felaktigt.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
infallsvinkel
Mabs avatar
Gammal Mab
2011-10-30, 23:49 #72
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av samface Visa inlägg
dåvarande förbundsordföranden för Ung Pirat
Jag satt som förbundssekreterare i Ung Pirat, inte förbundsordförande. Förbundsordföranden 2008 hette Stefan Flod.
samfaces avatar
2011-10-31, 00:30 #73
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Jag satt som förbundssekreterare i Ung Pirat, inte förbundsordförande. Förbundsordföranden 2008 hette Stefan Flod.
Jag ber om ursäkt för faktamissen. Hade för mig att du var förbundsordförande då, men det är som du säger; helt fel.
2011-10-31, 12:21 #74
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B02-Y01:
att mötet identifierar religionsneutral humanism som partiets ideologiska fundament.
Anser att religion öh inte bör blandas in i politiska beslut. Politiska beslut bör bygga på belagd kunskap & fakta.
IsakGersons avatar
2011-10-31, 14:32 #75
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Det här är ett felaktigt ställningstagande.
Nej. Det är inte ett felaktigt ställningstagande. Det är ett ställningstagande du inte håller med om. Du kan kritisera vilka argument man använder för att försvara ställningstagandet, men ställningstagandet är inte felaktigt. Det är en fördel om du håller dig till en verklighetsbeskrivning som överensstämmer med verkligheten.

Citat:
Ursprungligen postat av Infallsvinkel
Från inlägg hos Magnihasa
9. Motionen blev nedröstad på vårmötet.
Nej. Denna motion har fått ett enastående starkt stöd av en mängd entusiastiska pirater. Vid omröstningen i våras fick den - efter en livaktig och intensiv debatt - stöd av 66 % av de röstande. Det går inte att beskriva detta som att motionen "röstades ned".
Olika beslut tas på olika sätt. Många beslut fattas med enkel majoritet, och det är lätt att uppfatta det som normen. Man bör dock skilja på normer och regler. Att de flesta beslut tas med enkel majoritet gör inte att man kan säga att alla beslut som fått 50% majoritet inte har röstats ner. Ett beslut som ska fattas med kvalificerad majoritet som inte fått kvalificerad majoritet har röstats ner. Det är ingen fråga om saken. Jag är ofta öppen för att olika människor uppfattar sanning på olika sätt, men att påstå att ett beslut som röstats ner enligt mötesordningen eller stadgan inte röstats ner är inkorrekt.

Jag hoppas att vi kan försöka höja nivån på debatten.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén, lordmetroid
infallsvinkels avatar
2011-10-31, 16:29 #76
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Nej. Det är inte ett felaktigt ställningstagande. Det är ett ställningstagande du inte håller med om. Du kan kritisera vilka argument man använder för att försvara ställningstagandet, men ställningstagandet är inte felaktigt.
Jag ber om ursäkt om jag uttryckte mig svajigt. Det är tydligt att jag inte fick fram den poäng jag avsåg att få fram.

Vad jag menade var att det argument som ligger till grund för ställningstagandet är felaktigt, mer specifikt:

Citat:
Ursprungligen postat av Gustav Nipe Visa inlägg
Motivering: Piratpartiet har precis börjat öppna för en större diskussion och breddning.
Detta är i min mening inte en korrekt beskrivning av sakförhållandet. Det är "felaktigt" och det var denna felaktighet jag syftade på.

Men jag inser att jag uttryckte mig språkligt felaktigt. Det var sent och jag är glad att det inte vart värre grammatiska misstag. Jag borde ha skrivit: "Det argument som detta ställningstagande grundar sig på är felaktigt."

Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Olika beslut tas på olika sätt. Många beslut fattas med enkel majoritet, och det är lätt att uppfatta det som normen. Man bör dock skilja på normer och regler. Att de flesta beslut tas med enkel majoritet gör inte att man kan säga att alla beslut som fått 50% majoritet inte har röstats ner. Ett beslut som ska fattas med kvalificerad majoritet som inte fått kvalificerad majoritet har röstats ner. Det är ingen fråga om saken. Jag är ofta öppen för att olika människor uppfattar sanning på olika sätt, men att påstå att ett beslut som röstats ner enligt mötesordningen eller stadgan inte röstats ner är inkorrekt.
Naturligtvis är vi helt överrens om det här.

Däremot tror jag att om man bara använder uttrycket "röstades ned" utan att sätta det i sitt sammanhang som du gör ovan, så tror jag att det kan missförstås. Att något "röstas ned" betyder i de flesta fall att majoriteten har röstat emot, och uttrycket uppfattas ofta så.

När jag skrev i mitt blogginlägg att motionen inte "röstats ned" så är det denna allmänna bild av hur uttrycket brukar användas som jag vänder mig emot. Nämligen att majoriteten skulle vara emot. Jag tycker nog själv att uttrycket "röstades ned" träffar lite vid sidan av för en motion som fick 66 % av rösterna (oavsett hur formellt korrekt uttrycket är). Själv skulle jag nog säga att den "fick inte tillräckligt stöd". Men detta är bara ordvrängeri...

Om jag uttryckte mig olyckligt ber jag om ursäkt. Men jag ber också om detta.

I mitt blogginlägg är jag ju synnerligen tydlig med att motionen fick stöd av 66 % av rösterna, men att den krävde 75 % för att gå igenom.

Så vad är det egentligen som gör dig upprörd?

Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Det är en fördel om du håller dig till en verklighetsbeskrivning som överensstämmer med verkligheten.
Det här är en väldigt tråkig under-bältet-argumentering, där du tillskriver mig antingen att jag har dålig koll eller att jag rentav har dåliga moraliska egenskaper.

Jag har verkligen inte haft för avsikt att avvika från verkligheten. Om du inte förstår hur jag menar, kan du fråga om det istället för att utgå från att jag har för avsikt att förvränga saker och ting.

Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Jag hoppas att vi kan försöka höja nivån på debatten.
Lycka till med detta.

Med vänliga hälsningar,
Torbjörn
Gustav Nipes avatar
2011-10-31, 17:40 #77
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av Gustav Nipe Visa inlägg
Korrekt är:
Ung Pirats förbundsstyrelsen rekommenderar avslag.

Motivering: Piratpartiet har precis börjat öppna för en större diskussion och breddning. Vi ser gärna att den diskussionen får fortgå ett tag till innan vi antar sådana här grundvärderingar.
Motiveringen ovan är förbundsstyrelsen, ett kollektivt beslut.

Egentligen skulle motiveringen nog varit längre, det gör att man kan resonera mer. Istället låter det rätt hårt när det är kort och koncist.

Vad jag tolkar i formuleringen "Piratpartiet har precis börjat öppna för en större diskussion och breddning" är Proposition 02: Om politiska program. Den propositionen standardiserar hur arbetet med vår åsikter ska göras i framtiden.

Motionen som denna tråd behandlar skrev jag under när den formulerades. Jag tycker fortfarande att innehållet är riktigt, men tidigare fanns det inget annat sätt att ändra partiets politik/åsikter än att skicka in motioner på årsmötet.

Jag hoppas att proposition 02 bifaller och ser gärna att utvecklingsarbetet ska gå igenom processerna den specificerar.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
agnesson
Henry Rouhivuoris avatar
2011-10-31, 17:50 #78
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av Gustav Nipe Visa inlägg
Jag hoppas att proposition 02 bifaller och ser gärna att utvecklingsarbetet ska gå igenom processerna den specificerar.
Jag hoppas på detsamma.
infallsvinkels avatar
2011-10-31, 18:11 #79
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av Gustav Nipe Visa inlägg
Motiveringen ovan är förbundsstyrelsen, ett kollektivt beslut.

Egentligen skulle motiveringen nog varit längre, det gör att man kan resonera mer. Istället låter det rätt hårt när det är kort och koncist.

Vad jag tolkar i formuleringen "Piratpartiet har precis börjat öppna för en större diskussion och breddning" är Proposition 02: Om politiska program. Den propositionen standardiserar hur arbetet med vår åsikter ska göras i framtiden.

Motionen som denna tråd behandlar skrev jag under när den formulerades. Jag tycker fortfarande att innehållet är riktigt, men tidigare fanns det inget annat sätt att ändra partiets politik/åsikter än att skicka in motioner på årsmötet.

Jag hoppas att proposition 02 bifaller och ser gärna att utvecklingsarbetet ska gå igenom processerna den specificerar.
Det var en god förklaring till vad som avsågs med att "Piratpartiet har precis börjat öppna för en större diskussion och breddning", att ni alltså - enligt hur du uppfattade det - syftade på proposition 02. Då förstår jag, även om jag inte riktigt håller med om slutsatsen.

Humanistmotionen vore - enligt min åsikt - den mest utmärkt tänkbara utgångspunkten inför det vidare arbete som proposition 02 handlar om.

Då har vi en fördelaktig utgångspunkt inför det på vissa vis riskabla arbetet med de politiska programmen enligt proposition 02. (Riskabelt eftersom interna motsättningar mellan socialister och liberaler kan komma upp till ytan om vi inte enats om en ideologisk utgångspunkt.)

Några av ursprungsformuleringarna i motion B02 gick på tvärs med proposition 02, men detta är inte längre ett problem, då Sammy Nordströms ändringsyrkanden lägger motion B02 i linje med proposition 02.
Henry Rouhivuoris avatar
2011-10-31, 18:39 #80
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Fglrx är en proprietär (icke-fri) drivrutin för grafikkort tillverkade av AMD.

Jag har en ny dator kan man säga delarna kom ut i juli om jag minns rätt. Jag använder mig av ett operativsystem som är fritt. Jag väljer att installera fglrx för att få en användbar dator. Jag kan kanske inte säga att min dator har 100% fri mjukvara, men det gör inget bara den fungerar.

Det är likadant val vi har i denna motion, om vi är 100% fria eller inte. Humanismen är en filosofi som det har nämnts. Partiet får inte bli betraktat som ett udda flummande parti såsom diskussionerna om 100% fritt eller inte är. Nog tål vi kritik med hård jargong men det finns en gräns, för väljaren. Genom att istället gå via Proposition 02 och arbeta fram ett starkt och fungerande partiprogram från början utan att ha en belastning i handlingsfriheten såsom en typ av filosofi är det bästa, för väljaren.

Jag vill vara med och vinna riksdagsvalet 2014, därför avser jag att inte installera humanism i partiet.
infallsvinkels avatar
2011-10-31, 20:38 #81
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Fglrx är en proprietär (icke-fri) drivrutin för grafikkort tillverkade av AMD.

Jag har en ny dator kan man säga delarna kom ut i juli om jag minns rätt. Jag använder mig av ett operativsystem som är fritt. Jag väljer att installera fglrx för att få en användbar dator. Jag kan kanske inte säga att min dator har 100% fri mjukvara, men det gör inget bara den fungerar.

Det är likadant val vi har i denna motion, om vi är 100% fria eller inte. Humanismen är en filosofi som det har nämnts. Partiet får inte bli betraktat som ett udda flummande parti såsom diskussionerna om 100% fritt eller inte är. Nog tål vi kritik med hård jargong men det finns en gräns, för väljaren. Genom att istället gå via Proposition 02 och arbeta fram ett starkt och fungerande partiprogram från början utan att ha en belastning i handlingsfriheten såsom en typ av filosofi är det bästa, för väljaren.

Jag vill vara med och vinna riksdagsvalet 2014, därför avser jag att inte installera humanism i partiet.
Ovanstående resonemang är visserligen svårbegripligt, men ett tecken så gott som något på att vi behöver enas kring en humanistisk utgångspunkt.

Att sätta människan före tekniken.
Henry Rouhivuoris avatar
2011-10-31, 20:59 #82
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Ovanstående resonemang är visserligen svårbegripligt, men ett tecken så gott som något på att vi behöver enas kring en humanistisk utgångspunkt.

Att sätta människan före tekniken.
Visst kan sakpolitiska dokument författas med utgångspunkt hur människan påverkas av de politiska besluten, men om det står någonstans att partiet är humanistiskt så letar sig det ut till motståndare varefter partiet plötsligt är teknikfientligt i det opartiska gammelmedia.
IsakGersons avatar
2011-10-31, 21:20 #83
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Det här är en väldigt tråkig under-bältet-argumentering, där du tillskriver mig antingen att jag har dålig koll eller att jag rentav har dåliga moraliska egenskaper.
Jag håller med om att jag kan ha formulerat mig lite fult i vissa delar av inlägget och ber om ursäkt för det, då det var obefogat. Det finns en meningsskiljaktighet mellan oss, men jag tror verkligen inte att den beror på varken att du är ond eller att du är dum. Jag kan med goda skäl påstå att du varken är ond eller dum, utan snarare tvärtom. Men jag vill vidhålla att din beskrivning av sakernas tillstånd var olycklig. Den underkände förbundsstyrelsens förmåga att fatta informerade beslut (en förmåga jag anser att de har, även om de fattar dåliga beslut ibland). Och den underkänner legitimiteten i det beslutsförfarande vi har. Att vi kräver kvalificerad majoritet i vissa frågor är just för att vi inte anser att ett beslut som fått enkel, men inte kvalificerad majoritet inom de områdena inte är legitimt fattat. Kravet på kvalificerad majoritet är mer en en hindrande formalitet. Och återigen, jag ber om ursäkt om du läst in förolämpningar i mitt inlägg, det var inte min mening.
infallsvinkels avatar
2011-10-31, 22:08 #84
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Jag håller med om att jag kan ha formulerat mig lite fult i vissa delar av inlägget och ber om ursäkt för det, då det var obefogat.
Jag har insett att mitt sätt att uttrycka mig också var olyckligt till vissa delar. Så då är vi vänner igen.

Åtminstone till vidare... Vänta bara tills jag fått färdigt mitt blogginlägg om det missionerande kopimistsamfundet. :-)
infallsvinkels avatar
2011-11-01, 17:50 #85
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av Gustav Nipe Visa inlägg
Motiveringen ovan är förbundsstyrelsen, ett kollektivt beslut.

Egentligen skulle motiveringen nog varit längre, det gör att man kan resonera mer. Istället låter det rätt hårt när det är kort och koncist.

Vad jag tolkar i formuleringen "Piratpartiet har precis börjat öppna för en större diskussion och breddning" är Proposition 02: Om politiska program. Den propositionen standardiserar hur arbetet med vår åsikter ska göras i framtiden.

Motionen som denna tråd behandlar skrev jag under när den formulerades. Jag tycker fortfarande att innehållet är riktigt, men tidigare fanns det inget annat sätt att ändra partiets politik/åsikter än att skicka in motioner på årsmötet.

Jag hoppas att proposition 02 bifaller och ser gärna att utvecklingsarbetet ska gå igenom processerna den specificerar.
Ung Pirats motivering verkar grunda sig i att motionens ursprungslydelse strider mot tidsplanen i proposition 02. Motiveringen förefaller dock inte ta sikte på innehållet i motionen ifråga.

Min fråga är: Tog ni Sammy Nordströms ändringsyrkanden i beaktande, som ju löser detta på ett smidigt vis, när ni yrkade avslag?
Gustav Nipes avatar
2011-11-01, 23:24 #86
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Ung Pirats motivering verkar grunda sig i att motionens ursprungslydelse strider mot tidsplanen i proposition 02. Motiveringen förefaller dock inte ta sikte på innehållet i motionen ifråga.

Min fråga är: Tog ni Sammy Nordströms ändringsyrkanden i beaktande, som ju löser detta på ett smidigt vis, när ni yrkade avslag?
Sammy Nordströms ändringsyrkande var inte i beaktan. Underlaget till rekommendationen var grundmotionen. I inget av våra rekommendationer tittade vi på de olika tilläggs- och ändringsyrkanden.

Vi tog ställning till de motioner som hade skickats in. Om jag tillåter mig själv att vara lite baksätesförare så kanske man borde tittat på tilläggs- och ändringsyrkanden med, det skulle ge ett bredare underlag.
JorgenLs avatar
2011-11-02, 00:34 #87
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Visst kan sakpolitiska dokument författas med utgångspunkt hur människan påverkas av de politiska besluten, men om det står någonstans att partiet är humanistiskt så letar sig det ut till motståndare varefter partiet plötsligt är teknikfientligt i det opartiska gammelmedia.
Jag har oerhört svårt att se ens journalister kunna missupfatta "humanistisk" som "teknikfientligt". Som jag ser det är det en humanistisk inställning att vara positiv till teknik som är bra för människan och negativ till teknik som är dålig för människan.

FRA's avlyssningsteknik och teknik för ansiktsigenkänning som används för att spåra hur alla rör sig-> dåligt

Internet och teknik för fri kommunikation mellan människor -> bra

Den humanistiska aspekten kommer in i att tekniken värderas utifrån hur den påverkar människor.
infallsvinkels avatar
2011-11-02, 12:34 #88
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av Gustav Nipe Visa inlägg
Sammy Nordströms ändringsyrkande var inte i beaktan. Underlaget till rekommendationen var grundmotionen. I inget av våra rekommendationer tittade vi på de olika tilläggs- och ändringsyrkanden.

Vi tog ställning till de motioner som hade skickats in. Om jag tillåter mig själv att vara lite baksätesförare så kanske man borde tittat på tilläggs- och ändringsyrkanden med, det skulle ge ett bredare underlag.
Jag stödjer absolut att ni även tittar på tilläggs- och ändringsyrkanden i framtiden.

Trots allt kan ju dessa förändra innehållet i en motion ganska väsentligt. Som i det här fallet, då orsaken till att ni rekommenderade avslag försvinner genom Sammys ändringsyrkanden.

Men det är lätt att vara efterklok...

När jag skrev mitt blogginlägg Motion B02: Humanism som ideologisk grund – Att navigera bland alla yrkanden försökte jag reda ut denna fråga. Det är inte särskilt komplicerat.

Jag tror inte att någon stödjer originalmotionen, så därför skjuter up:s avslagsyrkande helt vid sidan av.

Alla jag talat med som stödjer denna motion, avser att rösta för Y07 och Y14.
2011-11-02, 19:34 #89
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B02-Y01:
att mötet identifierar religionsneutral humanism som partiets ideologiska fundament.
Religion och politik hör inte ihop...
Qers avatar
Gammal Qer
2011-11-03, 06:58 #90
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B02-Y08:
att följande avsnitt i principprogrammet:

“Piratpartiets värdegrund bygger på tre grundläggande värderingar; att den personliga integriteten måste skyddas, att kulturen måste släppas fri och att patent och privata monopol är skadliga för samhället.”

ersätts med

"Piratpartiets värdegrund utgår från tre grundläggande principer: respekt för varje människas liv och personliga integritet, frihet för alla människor att utöva och ha tillgång till kultur samt mänsklig allmännytta framför ensamrätt på kunskap och information.”
För urvattnat. En bra spin doctor kommer lätt kunna dra det till att tex patent ÄR allmännyttigt och vips var Piratpartiet för patent.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
IsakGerson
infallsvinkels avatar
2011-11-03, 07:01 #91
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B02-Y08:
att följande avsnitt i principprogrammet:

“Piratpartiets värdegrund bygger på tre grundläggande värderingar; att den personliga integriteten måste skyddas, att kulturen måste släppas fri och att patent och privata monopol är skadliga för samhället.”

ersätts med

"Piratpartiets värdegrund utgår från tre grundläggande principer: respekt för varje människas liv och personliga integritet, frihet för alla människor att utöva och ha tillgång till kultur samt mänsklig allmännytta framför ensamrätt på kunskap och information.”
Detta yrkande strider mot tidsplanen för nytt principprogram enligt proposition 02, och bör därför avslås!
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-11-03, 14:59 #92
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B02-Y08:
att följande avsnitt i principprogrammet:

“Piratpartiets värdegrund bygger på tre grundläggande värderingar; att den personliga integriteten måste skyddas, att kulturen måste släppas fri och att patent och privata monopol är skadliga för samhället.”

ersätts med

"Piratpartiets värdegrund utgår från tre grundläggande principer: respekt för varje människas liv och personliga integritet, frihet för alla människor att utöva och ha tillgång till kultur samt mänsklig allmännytta framför ensamrätt på kunskap och information.”
Detta yrkande strider mot tidsplanen för nytt principprogram enligt proposition 02, och bör därför avslås!
Jag tycker att du använder dig utav en härskarteknik här. Dels så är inte propositionen antagen, dels så strider den inte på något som helst vis mot en tidsplan för ett principprogram 4.0. Eller har jag helt missat någonting här?

Jag förväntar mig faktiskt att du besvarar detta inlägg. Jag ogillar starkt när det i diskussionstrådarna finns direkt felaktiga uppgifter.
infallsvinkels avatar
2011-11-03, 16:12 #93
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Jag tycker att du använder dig utav en härskarteknik här. Dels så är inte propositionen antagen, dels så strider den inte på något som helst vis mot en tidsplan för ett principprogram 4.0. Eller har jag helt missat någonting här?

Jag förväntar mig faktiskt att du besvarar detta inlägg. Jag ogillar starkt när det i diskussionstrådarna finns direkt felaktiga uppgifter.
Till att börja med känns det läskigt att bli beskylld för att använda en "härskarteknik".

Om jag uttryckt mig på ett visst sätt är det naturligtvis ärligt menat, även om det är möjligt att du inte delar min åsikt. Ordet "härskarteknik" är inte ett slaskbegrepp man kan använda om meningsmotståndare för att de tycker annorlunda eller gör en annan bedömning än man gör själv.

Till sakfrågan:

Proposition 02 säger:

Citat:
"Styrelsen har därför påbörjat ett arbete med att ta fram ett förslag till nytt principprogram att läggas fram till vårmötet 2012, och antagit en tidsplan för detta arbete där ett första förslag från styrelsen kommer att läggas ut under vintern 2012 för att alla medlemmar ska kunna komma med synpunkter och förslag. "
Det är detta jag syftar på. Att anta en specifik formulering för några meningar i principprogrammet redan nu, strider mot denna tidsplan.

Huruvida det är en stor fråga eller inte är upp till dig och mig personligen att avgöra, men eftersom jag står bakom tidsplanen yrkar jag avslag på ditt yrkande 08.

Med vänliga hälsningar,
Torbjörn
infallsvinkels avatar
2011-11-03, 16:32 #94
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Att anta en specifik formulering för några meningar i principprogrammet redan nu, strider mot denna tidsplan.
Jag vill förtydliga hur jag menar.

Att ändra i det *nuvarande* principprogrammet strider naturligtvis inte mot tidsplanen för *nytt principprogram*.

Jag anser dock att den process som föreslås i proposition 02 är rätt väg att gå, för att ta fram ett väl sammanhängande nytt principprogram.

Då anser jag personligen att det skulle vara dumt att på detta medlemsmöte anta en specifik formulering kring några meningar i principprogrammet.

Därför yrkar jag avslag.

(Och att få "härskarteknik"-stämpel på mig ogillar jag synnerligen mycket. Det får du respektera. Jag hoppas du vet att det är en härskarteknik att kalla motståndarens argumentering för härskarteknik.)
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-11-03, 17:13 #95
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Jag vill förtydliga hur jag menar.

Att ändra i det *nuvarande* principprogrammet strider naturligtvis inte mot tidsplanen för *nytt principprogram*.

Jag anser dock att den process som föreslås i proposition 02 är rätt väg att gå, för att ta fram ett väl sammanhängande nytt principprogram.

Då anser jag personligen att det skulle vara dumt att på detta medlemsmöte anta en specifik formulering kring några meningar i principprogrammet.

Därför yrkar jag avslag.
Bra, mitt yrkande strider alltså inte mot någonting.

Det är väldigt många steg fram till principprogram 4.0. Mötet ska anta en tidsplan. Styrelsen ska vara duktiga att ta fram ett förslag. Styrelsen ska vara jätteduktiga och ta fram ett bra och väl underbyggt förslag. Mötet ska med 75% majoritet anta det nya förslaget. Vägen dit är låååång.

Tycker du att mitt yrkande B02-Y08 (klicka så ser du yrkandet) gör att nuvara principprogram blir bättre, rösta bifall!Det finns ett annat skäl till varför det för vissa är så viktigt att slå ner mitt yrkande (om vi undantar själva lydelsen i yrkandet), och det är motionen endast behöver bifallas till 50%, istället för 75%. Jag kan dock tycka att om partiet ska
  • identifierar religionsneutral humanism som partiets ideologiska fundament
  • deklarerar humanism som ideologisk riktlinje för partiets framtida ställningstaganden i sakfrågor så väl som i principiella frågor.
så ska det fasen krävas betydligt mer än att lite över halva organisationen tycker så. Mitt förslag är först och främst att avslå B02-Y01 och B02-Y02, i andra hand att bifalla B02-Y08. Yrkandet B01-Y08 gör dessutom principprogrammet bättre, enligt mig.

Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
(Och att få "härskarteknik"-stämpel på mig ogillar jag synnerligen mycket. Det får du respektera. Jag hoppas du vet att det är en härskarteknik att kalla motståndarens argumentering för härskarteknik.)
Ja, och jag tycker fortfarande att det är härskarteknik när man påstår att en sak står i strid med någonting annat, när det faktiskt inte stämmer. Du har dock tagit tillbaka ditt tidigare påstående, vilket leder till att min anklagelse om att du ägna dig åt härskarteknik också är hävd. :-)
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-11-03, 17:27 #96
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B02-Y14:
att mötet ger styrelsen i uppdrag att formulera en politisk värdegrund för Piratpartiet baserad på humanistiska värderingar, för att upptas som en grundläggande del av principprogram 4.0.
Styrelsens egna yrkande P02-Y02 (klicka för att se yrkandet) ger redan styrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på nytt principprogram.

Varför ska vi ha ännu ett dokument som heter värdegrund? Partiets stadgar innehåller en ytterst bra värdering, och organisationen tar ställning inom ett antal politiska frågor och områden genom principprogrammet.

Ett dokument som heter "Värdegrund" kan rimligtvis inte trumfa stadgan eller principprogrammet.

Avslag.

Citat:
Ursprungligen postat av Partiets stadga
1.2.3 Partiet utgår från människans lika värde, där jämlikhet och allas rätt till deltagande utan diskriminering är något självklart.
klaras avatar
2011-11-04, 07:06 #97
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Jag är helt förvirrad nu. UP-styrelsen yrkar avslag på motionen med hänsyn till proposition 02. Man vill alltså inte ändra principprogrammet på årsmötet?

Sammy har skrivit ett yrkande som tar hänsyn till detta. y14.

Ledamot i UP-styrelsen, förbundssekreterare Agnesson lägger ett ändringsyrkande i motionen (y8), som alltså ändrar principprogrammet på samma vis som får UP-styrelsen att yrka avslag på motionen.

Och yrkar sedan avslag på Sammys yrkande som alltså fixar den bugg som får UP-styrelsen att yrka avslag på motionen.

Jag förstår absolut ingenting längre.
Mabs avatar
Gammal Mab
2011-11-04, 07:47 #98
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av klara Visa inlägg
Sammy har skrivit ett yrkande som tar hänsyn till detta. y14.

Ledamot i UP-styrelsen, förbundssekreterare Agnesson lägger ett ändringsyrkande i motionen (y8), som alltså ändrar principprogrammet på samma vis som får UP-styrelsen att yrka avslag på motionen.

Och yrkar sedan avslag på Sammys yrkande som alltså fixar den bugg som får UP-styrelsen att yrka avslag på motionen.

Jag förstår absolut ingenting längre.
Min gissning är att Agnesson anser att Sammys yrkande ska avslås av samma anledning som jag anser det. Nämligen att det är en dålig lösning.
Sargoths avatar
2011-11-04, 07:52 #99
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Hörrni, ungdomar, jag vill inte förstöra stämningen eller så, men det finns något av en gradskillnad mellan ett medvetet bruk av en retorisk strategi ämnad att framställa sin meningsmotståndare i ett löjeväckande och/eller mindre förtroendeingivande dager (även känt som en "härskarteknik"), - och att råka ha fel kring en aspekt av en komplicerad fråga rörande ett antal möjliga och till synes ömsesidigt uteslutande utfall.

Som sagt - jag vill inte vara den som är den.

I övrigt delar jag Klaras förvirring över varför UP-styrelsen helt plötsligt lägger sig i PP's medlemsmöte, och än mer de inte helt självklara rekommendationer den ger. Det finns utrymme för förtydligande här, onekligen.
Mabs avatar
Gammal Mab
2011-11-04, 08:28 #100
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av Sargoth Visa inlägg
I övrigt delar jag Klaras förvirring över varför UP-styrelsen helt plötsligt lägger sig i PP's medlemsmöte, och än mer de inte helt självklara rekommendationer den ger. Det finns utrymme för förtydligande här, onekligen.
Ung Pirat har som ett av sina i stadgan angivna syften att i samspråk med piratpartiet utveckla piratideologin. Ung Pirat har av den anledningen under flera år uttalat sig om motioner på Piratpartiets medlemsmöten. Så "helt plötsligt" är knappast ett passande ordval.
Sargoths avatar
2011-11-04, 08:52 #101
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Ung Pirat har som ett av sina i stadgan angivna syften att i samspråk med piratpartiet utveckla piratideologin. Ung Pirat har av den anledningen under flera år uttalat sig om motioner på Piratpartiets medlemsmöten. Så "helt plötsligt" är knappast ett passande ordval.
Se? Där har vi ett fenomenalt exempel på skillnaden mellan härskarteknik och generellt misstag. Jag förnekar inget.
Qers avatar
Gammal Qer
2011-11-04, 08:52 #102
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Tanken med humanistmotionen var att stoppa liberaldemokraternas flirt med partiet.
Verkligen? Var det så? För, du förstår, jag var med i processen som tog fram motionen i fråga och jag minns inte alls att liberaldemokraterna ens var på tapeten när hela den här idén med humanism som ideologisk grund diskuterades. Faktum är att jag inte heller kan dra mig till minnes att du förekom speciellt flitigt i de diskussionerna. Ja förutom förräns det var dags för omröstning, vill säga.

Men jag har å andra sidan lite av attention span guldfisk så jag kanske minns fel.

Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Jag vill vara med och vinna riksdagsvalet 2014, därför avser jag att inte installera humanism i partiet.
Och med detta vill du alltså säga att du tror att vi som skrivit under humanistmotionen gör det för att hålla Piratpartiet utanför riksdagen med flit så länge det bara är möjligt?

Varför skulle vi ha det som mål?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson, Krippa
Henry Rouhivuoris avatar
2011-11-04, 09:15 #103
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av Qer Visa inlägg
Och med detta vill du alltså säga att du tror att vi som skrivit under humanistmotionen gör det för att hålla Piratpartiet utanför riksdagen med flit så länge det bara är möjligt?
Jag är en av de som tidigt skrev under motionen inför vårmötet. Jag har tänkt till och kommit fram till att ha en filosofi som ideologiskt fundament kan tolkas som flum. Jag har liksom tittat på saken genom en medelålders sossefarbrors ögon.

Citat:
Varför skulle vi ha det som mål?
Jag säger att jag vill vinna valet 2014 genom att avslå motionen. Jag säger inte att de som skrivit under den föredrar att partiet är utanför riksdagen. Viss skillnad.
Henry Rouhivuoris avatar
2011-11-04, 09:28 #104
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av klara Visa inlägg
Och yrkar sedan avslag på Sammys yrkande som alltså fixar den bugg som får UP-styrelsen att yrka avslag på motionen.
Sammys yrkande är buggen uppfattar jag det som. Om den bifalls så har vi plötsligt ett ytterligare dokument förutom principprogrammet.

Jag stödjer Agnessons förändring av principprogrammet. På så sätt har styrelsen en bättre utgångspunkt i arbetet med ett nytt principprogram.
2011-11-04, 10:41 #105
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Sammys yrkande är buggen uppfattar jag det som. Om den bifalls så har vi plötsligt ett ytterligare dokument förutom principprogrammet.

Jag stödjer Agnessons förändring av principprogrammet. På så sätt har styrelsen en bättre utgångspunkt i arbetet med ett nytt principprogram.
Uhm, va? Sammys yrkande B02-Y14 (som jag antar är det vi pratar om) skapar inte ett nytt dokument. Det skapar en formulering, som ska bakas in i det nya principprogrammet. När detta är gjort har vi samma dokumentkategorier som i dagsläget - stadgar, principprogram, sakpolitik (för tillfället i form av sjökort).
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-11-04, 10:47 #106
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av klara Visa inlägg
Jag är helt förvirrad nu. UP-styrelsen yrkar avslag på motionen med hänsyn till proposition 02. Man vill alltså inte ändra principprogrammet på årsmötet?
Skilj också på kollektivet förbundsstyrelsen och mig som person. Det är inte säkert att jag röstade som majoriteten i förbundsstyrelsen.

Det gjorde jag dock i detta fall. FS besvarade originalyrkandena på motionen vilka på lite olika sätt säger att partiet ska ha Humanism som ideologisk grund. FS invändning var just
Citat:
Ursprungligen postat av Svar från FS
Motivering: Piratpartiet har precis börjat öppna för en större diskussion och breddning. Vi ser gärna att den diskussionen får fortgå ett tag till innan vi antar sådana här grundvärderingar.
Vi vill alltså inte att principprogrammet förändras så att vi säger att vi har humanism som en värdegrund, i detta läge. Bara för att man har skickat in en motion med många underskrifter och att några personer har bloggat i ämnet, betyder inte det att organisationen är redo för ett sådant här stort ställningstagande. Det är mitt skäl till varför jag röstade bifall på förbundsstyrelsens önskan om avslag. Proposition 02 har blandade vi aldrig in i diskussionen om motion 02. Däremot gillar vi P02 för att den ger makten till medlemmarna, även i sakfrågor.

Citat:
Ursprungligen postat av klara Visa inlägg
Sammy har skrivit ett yrkande som tar hänsyn till detta. y14.

Ledamot i UP-styrelsen, förbundssekreterare Agnesson lägger ett ändringsyrkande i motionen (y8), som alltså ändrar principprogrammet på samma vis som får UP-styrelsen att yrka avslag på motionen.

Och yrkar sedan avslag på Sammys yrkande som alltså fixar den bugg som får UP-styrelsen att yrka avslag på motionen.

Jag förstår absolut ingenting längre.
Mitt yrkande B02-Y08 (klicka för att visa) är bättre än nuvarande lydelse i principprogrammet. Det blandar inte in humanism i vår värdgrund, men det är otrolig förbättring. Varför inte bifalla det då?

Sammys uppdrag till styrelsen är en dålig lösning. Låt styrelsen själva känna av om organisationen är redo att anse att vi vill ha en humanistisk värdegrund. Att med 50% säga "vi tycker det här, kom med förslag så testar vi på nästa möte om vi uppnår 75%", det kan riskera att styrelsens lägger väldigt mycket energi på någonting som ändå kommer att avslås.

Klara, har jag gjort dig mindre förvirrad?

Citat:
Ursprungligen postat av Sargoth Visa inlägg
I övrigt delar jag Klaras förvirring över varför UP-styrelsen helt plötsligt lägger sig i PP's medlemsmöte, och än mer de inte helt självklara rekommendationer den ger. Det finns utrymme för förtydligande här, onekligen.
Ja, bättre motiveringar i framtiden tar jag till mig. Det krävs så pass lite för att undvika den förvirring som har uppstått. I övrigt +1 på Mabs inlägg om varför förbundsstyrelsen alltid har besvarat de politiska förslagen på Piratpartiets års- och medlemsmöten.
Henry Rouhivuoris avatar
2011-11-04, 10:54 #107
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av Cernael Visa inlägg
Uhm, va? Sammys yrkande B02-Y14 (som jag antar är det vi pratar om) skapar inte ett nytt dokument. Det skapar en formulering, som ska bakas in i det nya principprogrammet. När detta är gjort har vi samma dokumentkategorier som i dagsläget - stadgar, principprogram, sakpolitik (för tillfället i form av sjökort).
Dokumentet heter Politisk värdegrund enligt yrkandet. Huruvida det kommer bakas in i principprogrammet om ett par år vet vi ju inte då på bara ett halvår flera av den ursprungliga motionens signatärer numera avslår motionen.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-11-04, 12:16 #108
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Citat:
Ursprungligen postat av Cernael Visa inlägg
Uhm, va? Sammys yrkande B02-Y14 (som jag antar är det vi pratar om) skapar inte ett nytt dokument. Det skapar en formulering, som ska bakas in i det nya principprogrammet. När detta är gjort har vi samma dokumentkategorier som i dagsläget - stadgar, principprogram, sakpolitik (för tillfället i form av sjökort).
Dokumentet heter Politisk värdegrund enligt yrkandet. Huruvida det kommer bakas in i principprogrammet om ett par år vet vi ju inte då på bara ett halvår flera av den ursprungliga motionens signatärer numera avslår motionen.
Min tolkning är att det är upp till styrelsen att tolka beslutet. Vårmötet har sen möjlighet att förändra den tolkningen.

Dålig formulering av B02-Y14 är ännu ett skäl till att avslå yrkandet. Det skapar förvirring, både för styrelsen vad den ska göra, och för oss medlemmar att veta vilka värdegrunder som gäller. Är det vad som står i principprogrammet? Är det stadgan? Är det förslag i denna motion som kanske kommer att bifallas?

Tydlighet är bra. Stadgan -> Principprogram -> Ställningstaganden (beslutade av medlemmarna) -> Renskrivna partiprogram (styrelsen äger möjlighet att klipp och klistra och formulera om).
erik78ses avatar
2011-11-05, 15:07 #109
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B02-Y05:
att sagda värdegrund i största möjliga mån lämnar därhän värderingar som skiljer socialister och liberaler åt, för att istället tillvarata de värderingar som socialister och liberaler har gemensamt.
Man får tycka och värdera åt vilket håll som helst. Man måste inte gömma sig för att tycka något i PP.
1ll3xcs avatar
2011-11-05, 18:10 #110
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B02-Y01:
att mötet identifierar religionsneutral humanism som partiets ideologiska fundament.
Ett första men mycket viktigt steg till att etablera den nödvändiga grunden för ett parti värdigt att ta sig an informationserans möjligheter och utmaningar.
1ll3xcs avatar
2011-11-05, 18:35 #111
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B02-Y05:
att sagda värdegrund i största möjliga mån lämnar därhän värderingar som skiljer socialister och liberaler åt, för att istället tillvarata de värderingar som socialister och liberaler har gemensamt.
Jag håller inte alls med om att vi medvetet skall undvika "värderingar som skiljer socialister och liberaler åt" helt enkelt för att det inte går. Hela poängen med att ta ställning för en ideologisk grund, för stunden definierat som humanismen, är för mig att det är den som ska vara vägledande i sakpolitiken. Som en konsekvens av detta blir vi också ett fullödigt parti som kan ta ut svängarna och sluta agera som om vi har en vågmästarroll att försvara.

Om vi skall fortsätta att tassa som katten kring het gröt så förstår jag inte riktigt den realpolitiska poängen med att uttalat anamma humanistideologin (vilket jag med buller och bång vurmar för).

Vi måste som det dominerande partiet i informationseran - någon annan målsättning finns inte i min värld mot bakgrund av verkligheten - våga lita på vår egen politik och då duger det inte att vi anpassar oss till de ideologier vars partimässiga representanter oftare än inte visat att de inte har så mycket att göra i informationseran.

Så förenklat, är det så att piratvärderingar korsar liberalismen eller socialismen i somliga värderingar så bör det vara ett lika litet problem som om det inte gör det.
2011-11-05, 20:49 #112
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Klara och Sargoth är förvirrade över varför Ung Pirat "lägger sig i" Piratpartiets medlemsmöte.

Jag måste erkänna att jag inte förstår deras förvirring, om det inte är så att de använder retoriska knep för att undergräva sina meningsmotståndare.

Ung Pirat är ett förbund av föreningar som stödjer och vill utveckla Piratpolitiken. En stor andel av UP:s medlemmar är också medlemmar i Piratpartiet. Genom att agera som organisation och inte bara som enskilda medlemmar kan man samla mer tyngd bakom sina åsikter. Genom att föra en diskussion innan Piratpartiets möte har man bildat en åsikt som är förbundets. Det ger makt och inflytande. Med tanke på UP:s betydlese för PP:s förmåga att föra politik är det fullt rimligt att man har den särställningen.

Om UP inte hade haft synpunkter på olika frågor till höstmötet skulle jag ha anklagat dem för likgiltighet och bristande initiativförmåga. Ett ungdomsförbund är till för att påverka moderpartiet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
agnesson, Christoffer Eldengrip, Henrik Brändén
AndersLindbäcks avatar
2011-11-05, 22:23 #113
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av Qer Visa inlägg
Verkligen? Var det så? För, du förstår, jag var med i processen som tog fram motionen i fråga och jag minns inte alls att liberaldemokraterna ens var på tapeten när hela den här idén med humanism som ideologisk grund diskuterades. Faktum är att jag inte heller kan dra mig till minnes att du förekom speciellt flitigt i de diskussionerna. Ja förutom förräns det var dags för omröstning, vill säga.

Men jag har å andra sidan lite av attention span guldfisk så jag kanske minns fel.
Hej guldfisk!

Efter en längre tids tids flört med piratpartiet kulminerade det i att
LibDem skrev en debattartikeln i Aftonbladet den 15 mars 2011:

http://tantrikblog.wordpress.com/201...i-piratlagret/


Humanistmotionen kom 3 apr dvs nästan 3 veckor efter att LibDems debattartikel om Piratpartiet och då debatten om frågan var som störst.
Humanistmotionen skrevs alltså ungefär samtidigt som flörtandet från LibDem var som störst.

Debatt publikt i partiet gällande humanism skedde på bloggar. Dessa kom dock först efter att motionen släpptes. Innan dess så talades det väldigt lite om humanism som värdegrund för partiet. Dessa diskussioner kom först när motionen blev publik. Se Samface inlägg tidigare i tråden om de blogginlägg som gjorts om humanism så ser du att egentligen ingenting diskuterades i frågan innan motionen släpptes - förutom då kanske internt bland de som var med och skrev i motionen.


Kanske minns att HAX ställde upp till PP styrelse men valde att hoppa av då han ifrågasattes för att han ansågs ingå i LibDems ledningsgrupp ? Den som släppte bomben var Emma opassande. Samma emma som jag tror den var som tog initiativ till skrivandet av humanistmotionen - om jag förstått det rätt.

Humanistmotionen plus HAX-skandalen var väldigt effektiv i att döda LibDems flirt med PP.


När det gäller mitt deltagande i debatten så debatterade jag förra gången som det begav sig och skrev även då ett ändringsyrkande till motionen:

https://forum.piratpartiet.se/showth...2&postcount=55


Så din minnesbild är nu korrigerad
1ll3xcs avatar
2011-11-05, 22:44 #114
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av Jacob Hallén Visa inlägg
Om UP inte hade haft synpunkter på olika frågor till höstmötet skulle jag ha anklagat dem för likgiltighet och bristande initiativförmåga. Ett ungdomsförbund är till för att påverka moderpartiet.
Jag personligen är mest förvirrad/förvånad över att det kanske mest progressiva ungdomsförbundet i det kanske mest progressiva partiet på den svenska politiska arenan agerar på ett sätt som minner mer om nuvarande SSU i relation till sitt moderparti.

Ett ungdomsförbund skall ta täten och våga sticka ut. I den här frågan upplever jag raka motsatsen vad gäller UP.

Absolut inget illa menat men jag associerade faktiskt följande text som jag stötte på någonstans i bloggosfären nyligen till det här ärendet.

Från Allmänna Valmansförbundets valprogram från 1911, mot kvinnlig rösträtt:

"I öfrigt bjuder oss vår uppfattning af ansvarsmedveten politik att afvakta erfarenhetens vittnesbörd om verkningarna af de viktiga författningsändringar som vidtagits, innan vi skrida till nya och ännu mera vidtgående. Af denna anledning kunna vi ej nu medverka till att införa politisk rösträtt för kvinnor."
klaras avatar
2011-11-05, 22:44 #115
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Skilj också på kollektivet förbundsstyrelsen och mig som person. Det är inte säkert att jag röstade som majoriteten i förbundsstyrelsen.

Det gjorde jag dock i detta fall. FS besvarade originalyrkandena på motionen vilka på lite olika sätt säger att partiet ska ha Humanism som ideologisk grund. FS invändning var just Vi vill alltså inte att principprogrammet förändras så att vi säger att vi har humanism som en värdegrund, i detta läge. Bara för att man har skickat in en motion med många underskrifter och att några personer har bloggat i ämnet, betyder inte det att organisationen är redo för ett sådant här stort ställningstagande. Det är mitt skäl till varför jag röstade bifall på förbundsstyrelsens önskan om avslag. Proposition 02 har blandade vi aldrig in i diskussionen om motion 02. Däremot gillar vi P02 för att den ger makten till medlemmarna, även i sakfrågor.

Mitt yrkande B02-Y08 (klicka för att visa) är bättre än nuvarande lydelse i principprogrammet. Det blandar inte in humanism i vår värdgrund, men det är otrolig förbättring. Varför inte bifalla det då?

Sammys uppdrag till styrelsen är en dålig lösning. Låt styrelsen själva känna av om organisationen är redo att anse att vi vill ha en humanistisk värdegrund. Att med 50% säga "vi tycker det här, kom med förslag så testar vi på nästa möte om vi uppnår 75%", det kan riskera att styrelsens lägger väldigt mycket energi på någonting som ändå kommer att avslås.

Klara, har jag gjort dig mindre förvirrad?
Japp, då hajar jag helt och hållet. Nästa gång vid liknande händelser för en anteckning till protokollet så undviks dylika missförstånd Vad saker är och hur de ser ut utifrån är inte alltid samma sak och då är det viktigt att vara övertydlig. Jag har råkat ut för liknande missförstånd när jag suttit i partistyrelsen.
2011-11-06, 00:29 #116
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Debatt publikt i partiet gällande humanism skedde på bloggar. Dessa kom dock först efter att motionen släpptes. Innan dess så talades det väldigt lite om humanism som värdegrund för partiet. Dessa diskussioner kom först när motionen blev publik. Se Samface inlägg tidigare i tråden om de blogginlägg som gjorts om humanism så ser du att egentligen ingenting diskuterades i frågan innan motionen släpptes - förutom då kanske internt bland de som var med och skrev i motionen.
Hey, snygg sanningsfrisering!

Tittar du ännu noggrannare så ser du att Sammys första inlägg om saken kom för drygt ett år sedan, förra oktober. Det lär ha funnits ett ännu tidigare av Jimmy Callin, men hans blogg finns inte kvar, så jag kan inte länka det. Om man ska hitta en officiell startpunkt för arbetet med att ta fram en ideologi för partiet tror jag att det första Parleyt, hösten -09, är så god som någon. Diskussionen har förts sen dess.

Now, jag medger villigt att LimDemflörten var något av en spark i baken på det här projektet med att identifiera en ideologi för partiet, men det var allt den var. En orsak att sluta skjuta upp arbetet till senare. Och därmed kom frågan upp på fler tapeter än innan - och om man inte besökt de tapeter den var på fram till dess såg det säkert ut som att frågan kom ur ingenstans, som en reaktion på LibDemflörten. Men att gå från det till att anta att motionens enda målsättning var att mota liberaler i grind...det stämmer helt enkelt inte.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson, klara
AndersLindbäcks avatar
2011-11-06, 01:11 #117
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av Cernael Visa inlägg
Now, jag medger villigt att LimDemflörten var något av en spark i baken på det här projektet med att identifiera en ideologi för partiet,
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Tanken med humanistmotionen var att stoppa liberaldemokraternas flirt med partiet.
Nu använder vi olika ord - men innebörden är detsamma - motionen skrev pga att LibDem flörtade med PP och det fanns de som inte alls ville se en sådan väg för PP.

Bra att vi i grunden är överens.
Christoffer Eldengrips avatar
2011-11-06, 02:31 #118
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Anser att motionen är en förbättring av nuvarande ställningstagande och principprogram varför jag tänker rösta för i nuläget. Angående framtiden så är vägen till nytt principprogram lång och en votering om detta kan mycket väl trumfa ut denna motionen om mötet finner att den inte längre är aktuell. Vill dock inte påstå att jag är speciellt inläst på hur det förslag som framläggs i vp3 konkret förändrar nuvarande kurs. så ser gärna en diskussion om detta framvaskade förslag
Leffelinis avatar
2011-11-06, 11:05 #119
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Nu använder vi olika ord - men innebörden är detsamma - motionen skrev pga att LibDem flörtade med PP och det fanns de som inte alls ville se en sådan väg för PP.

Bra att vi i grunden är överens.
Fast det är inte sant. Det kan vara sant för vissa men inte för alla och att då säga det som en allmän sanning gör att många inte identifierar sig med argumentationen alls. Visst finns det de som upplevde motionen som att "mota bort LibDem", bevisligen, men det finns också de som upplevde att den inte alls var till för det (många av de som skrev på den exempelvis, däribland jag). En uppfattning gör inte att den andra uppfattningen är fel eftersom det är just en uppfattning. Det är ju som sagt mycket möjligt att en del som skrev motionen hade ett syfte och andra som skrev den hade ett annat syfte, men en motion blev det i alla fall.

Så kan vi lämna ursprunget till motionen därhän (eftersom vi ändå inte verkar kunna komma överens om att alla har olika sätt att se på saken) och se på vad motionen säger och vad den kan göra för partiet istället?

Jag kommer rösta för motionen i sin helhet eftersom jag anser att det är ett bra steg på vägen i att fastställa en ideologi. När vi sedan jobbar på principprogrammet så kan vi använda den ideologin som grund istället för att bygga principprogram och sen försöka hitta ideologi.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson, klara
Qers avatar
Gammal Qer
2011-11-06, 11:14 #120
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Nu använder vi olika ord - men innebörden är detsamma - motionen skrev pga att LibDem flörtade med PP och det fanns de som inte alls ville se en sådan väg för PP.
Hela ditt resonemang känns som att det utgår för att du redan har din världssyn klar för dig och att du nu försöker bända alla andras uttalanden för att passa dina, på förhand bestämda, åsikter.

Jag tror att alla som skrev under humanistmotionen hade olika skäl till det och mitt personliga skäl var att jag ville se någon form av frihetlig värdegrund för Piratpartiet eftersom jag saknade någon form av just en sån grund för Piratpartiet. Innan jag drogs in i arbetet runt humanistmotionen hade jag tex öppet proklamerat för att Piratpartiet borde ta liberalismen som värdegrund (och jag anser fortfarande att det inte är en dålig idé), men problemet med liberalismen är att den är "befläckad" av lite för många partier och rörelser som bara är liberala på papperet och i verkligheten inte längre menar det (om de någonsin menade det alls).

Jag ser humanism och liberalism lite som två varianter på samma tema. Liberalism är en uttalad politisk ideologi medans humanismen är mer en livsåskådning, den sistnämnda har visserligen också splittrats i lite olika synsätt genom åren men känns ändå mindre "befläckad" och kidnappad än vad liberalismen nog tyvärr får anses vara. Alltså bedömde jag det som lättare att få Piratpartiet att samlas runt humanismen snarare än liberalismen som en form av gemensam värdering och därmed förhoppningsvis gjuta lite olja på de stundtals ganska stormiga vågorna som emellanåt blåser upp internt.

Som liberal humanist (vilket förmodligen är den bästa officiella hemvist jag kan ge mig själv, krydda gärna med en skvätt anarki med) så är det därmed för mig egalt om Piratpartiet kallar sig för liberalt eller humanistiskt; bara det faktum att partiet tar på sig en officiellt gångbar frihetlig mantel som icke-Piratpartister kan se och förstå sig på anser jag är en enorm vinst i sig.

Se även min senaste blogpost: http://fullmentalstraightjacket.word...ksroda-snoren/


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
infinite_emma, JPAnderson
2011-11-06, 11:18 #121
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Nu använder vi olika ord - men innebörden är detsamma - motionen skrev pga att LibDem flörtade med PP och det fanns de som inte alls ville se en sådan väg för PP.

Bra att vi i grunden är överens.
Ehm, nej. Eller, på ytan säger vi kanske saker som liknar varandra, men de underliggande implikationerna ligger på ljusårs avstånd från varandra.

Det enda jag säger är att LibDem ökade medvetenheten av behovet av en egen ideologisk grund, och agerade som en mild katalysator.

Du, å andra sidan, verkar mena att det enda skälet att vi överhuvudtaget funderade på humanism var för att blockera dem - och så är det alltså inte.
Henry Rouhivuoris avatar
2011-11-06, 11:24 #122
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Hej, jag ändrade min röst nu från avslag till bifall. Det som skrivs in i principprogrammet är en bra formulering. Det är också upp till styrelsen att tolka om "politisk värdegrund" är ett nytt dokument vid sidan av stadga + principer.
Martin Ekdahls avatar
2011-11-06, 19:48 #123
Inte uppkopplad
Sv: Motion B02: Humanism som ideologisk grund -
Som liberal betraktar jag mig med självklarhet även som humanist. Humanismen är som jag ser det intimt sammankopplad med liberala värderingar om individualism och medborgerliga fri- och rättigheter. Därför röstar jag gärna ja till en grundfilosofi som utgår ifrån människans villkor. Dessutom bör poängteras att jag vare sig betraktar humanism eller liberalism som vare sig höger eller vänster utan i mitten av den politiska skalan.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com