Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa

Piratpartiets ungdomsförbund, Ung Pirat, anser att denna fråga är viktig och kommer därför verka för att piratpartiet ska anta denna som ett sakpolitiskt ställningstagande.

Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem som vi måste ta på allvar. Idag anses det ofta onaturligt och konstigt att behöva hjälp med sin psykiska hälsa. Vi vill ta bort detta stigma.

Svenskar har tandvårdshälsa i världsklass bland annat tack vare en löpande kontakt med tandvården som börjar redan i tidig ålder. Genom att etablera en liknande fortgående kontakt med en psykolog, coach eller kurator tror vi att barns och ungdomars psykiska hälsa skulle kunna förbättras. Detta tror vi även har goda effekter på lång sikt och är ett sätt att förebygga ungdomskriminalitet.

Förslaget kommer ursprungligen från Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd (SPES).


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Gustav Nipe

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Gustav Nipe Yrkande B11-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 16 personer gillar    15 personer ogillar

att piratpartiet ska driva att elever ska fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.
Av: JPAnderson Yrkande B11-Y02 (Tilläggsyrkande på motionen) 20 personer gillar    2 personer ogillar

att Piratpartiet ska driva för en ökad närvaro av kuratorer, psykologer och psykoterapeuter i grundskolorna samt att dessa skall fortbildas kontinuerligt.
Av: infallsvinkel Yrkande B11-Y03 (Tilläggsyrkande på motionen) 18 personer gillar    2 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att alla psykoterapeuter, kuratorer, psykologer, skolsköterskor och liknande yrkesgrupper i grund- och gymnasieskolan, ska få obligatorisk utbildning i HBTQ-frågor.


Yrkanden

Av: Gustav Nipe Yrkande B11-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 16 personer gillar    15 personer ogillar

att piratpartiet ska driva att elever ska fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarTilläggsyrkanden

Av: JPAnderson Yrkande B11-Y02 (Tilläggsyrkande på motionen) 20 personer gillar    2 personer ogillar

att Piratpartiet ska driva för en ökad närvaro av kuratorer, psykologer och psykoterapeuter i grundskolorna samt att dessa skall fortbildas kontinuerligt.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: infallsvinkel Yrkande B11-Y03 (Tilläggsyrkande på motionen) 18 personer gillar    2 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att alla psykoterapeuter, kuratorer, psykologer, skolsköterskor och liknande yrkesgrupper i grund- och gymnasieskolan, ska få obligatorisk utbildning i HBTQ-frågor.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


JPAndersons avatar
2012-04-02, 20:19 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att: piratpartiet ska driva för en ökad närvaro av kuratorer, psykologer och psykoterapeuter i grundskolorna samt att dessa skall fortbildas kontinuerligt.
Kristofer Petterssons avatar
2012-04-02, 21:02 #3
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B11-Y01:
att piratpartiet ska driva att elever skall fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.
Det känns märkligt om man ska behöva bli tvingad att skickas på psykiatrisk eller psykologisk evaluering mot sin vilja. Lite integritetskränkande kanske?
JPAndersons avatar
2012-04-02, 21:23 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Det står ingenstans att det är ett krav att faktiskt dyka upp på dessa kallelser lika lite som man är "tvungen" att dyka upp när man kallas till tandläkaren.
Dock så kan ju flera uteblivna möten vara en hint för skolan/kuratorn/psykologen att något inte står rätt till och då tex. höra sig för med den berörda eleven vad orsaken till de uteblivna besöken är.

Visst finns det de som trivs med anonymitet, enslighet och att bara var i skolan men vinningen i detta förslag är helt klart övervägande imho.
infallsvinkels avatar
2012-04-02, 22:06 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska verka för att alla psykoterapeuter, kuratorer, psykologer, skolsköterskor och liknande yrkesgrupper i grund- och gymnasieskolan, ska få obligatorisk utbildning i HBTQ-frågor.
Med tanke på den stress HBTQ-ungdomar riskerar att uppleva, tycker jag det är synnerligen olyckligt med den ganska låga kunskapsnivå om HBTQ-frågor som fortfarande finns hos vissa skolkuratorer.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-02, 23:09 #6
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B11-Y01:
att piratpartiet ska driva att elever skall fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.
Barn tvingas redan till fysiska läkare, vilket gjort att Sverige har en av världens friskaste befolkningar. Vi måste komma ifrån tankesättet att psykisk ohälsa på något sätt är fulare än fysisk sådan.
IsakGersons avatar
2012-04-03, 08:34 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Med tanke på den stress HBTQ-ungdomar riskerar att uppleva, tycker jag det är synnerligen olyckligt med den ganska låga kunskapsnivå om HBTQ-frågor som fortfarande finns hos vissa skolkuratorer.
Överhuvudtaget är kompetensen hos kuratorer för låg. Jag hoppas att vi genom att göra kuratorerna fler kan se till att de blir bättre också. Alternativt se till att de blir bättre trots att de blir fler.
2012-04-03, 13:21 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Jag kan stödja att närvaron av dessa arbets grupper bör stärkas, samt att deras kompetens bör ökas, men att mer eller mindre tvinga en frisk elev att tala med en psykolog är bara slöseri med både elevens och psykologens tid. Bättre att de som behöver det får den tiden.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-03, 13:45 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Ken Rabelius Visa inlägg
Jag kan stödja att närvaron av dessa arbets grupper bör stärkas, samt att deras kompetens bör ökas, men att mer eller mindre tvinga en frisk elev att tala med en psykolog är bara slöseri med både elevens och psykologens tid. Bättre att de som behöver det får den tiden.
Hur ska psykologen veta vem som behöver det utan att först prata med dem?
IsakGersons avatar
2012-04-03, 13:48 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Ken Rabelius Visa inlägg
Jag kan stödja att närvaron av dessa arbets grupper bör stärkas, samt att deras kompetens bör ökas, men att mer eller mindre tvinga en frisk elev att tala med en psykolog är bara slöseri med både elevens och psykologens tid. Bättre att de som behöver det får den tiden.
Tycker du samma sak om tandläkarkallelser? Isåfall, vad är skillnaden mellan tandläkarkallelser och kuratorskallelser?
2012-04-03, 14:01 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Tycker du samma sak om tandläkarkallelser? Isåfall, vad är skillnaden mellan tandläkarkallelser och kuratorskallelser?
jag besöker inte tandläkaren regelbundet, om jag skulle ha behov av det skulle jag göra det.
2012-04-03, 14:04 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Hur ska psykologen veta vem som behöver det utan att först prata med dem?
Hur ofta Skulle dessa obligatoriska besök vara isf? en gång om året? två?
och vid vilken ålder skulle de obligatoriska besöken avslutas?
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-03, 14:25 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Ken Rabelius Visa inlägg
Hur ofta Skulle dessa obligatoriska besök vara isf? en gång om året? två?
och vid vilken ålder skulle de obligatoriska besöken avslutas?
Det hör till god diskussionssed att svara på en fråga man ställs innan man ställer en egen.
IsakGersons avatar
2012-04-03, 14:36 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Ken Rabelius Visa inlägg
jag besöker inte tandläkaren regelbundet, om jag skulle ha behov av det skulle jag göra det.
Det jag syftar på är alltså att man som barn får regelbundna kallelser till gratis tandläkarbesök under hela uppväxten. Vill du sluta med det?
2012-04-03, 14:39 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Det hör till god diskussionssed att svara på en fråga man ställs innan man ställer en egen.
Svar: Det vet de nog inte, men om en elev mår så dåligt att h*n är i behov av hjälp lär iaf föräldrarna märka det, kan man tycka iaf.
Finns det god tillgång till psykologer och kuratorer samt att eleven anonymt (kanske t´om anonymt för föräldrarna) kan prata med dessa, så ökar nog chansen att fler söker hjälp utan att man behöver tvinga någon. Vore jag själv skolelev skulle jag inte vilja tvingas prata med en psykolog fast jag inte hade problem (Jag skulle uppleva det obehagligt och delvis kränkande).
Men Däremot om en förälder märker på sitt barn att något är fel. Så kan föräldern be psykologen/kuratorn att uppsöka eleven i fråga (Naturligtvis bör detta ske i samråd med eleven).
2012-04-03, 14:47 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Det jag syftar på är alltså att man som barn får regelbundna kallelser till gratis tandläkarbesök under hela uppväxten. Vill du sluta med det?
Det är bra . Men det är inte obligatoriskt att gå (såvitt jag vet).
Såvitt jag försår så gäller detta förslag obligatoriska besök?
om det endast handlar om frivilliga kallelser så är har jag väll inget emot det. mer än att det är onödigt då en elev som har problem antingen själv eller genom sina föräldrar kan uppsöka hjälp. Detta förutsätter såklart att besöken hålls anonyma då många nog (tyvärr) skulle dra sig att söka hjälp om de visste att hela skolan skulle veta om det.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-03, 14:49 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Ken Rabelius Visa inlägg
Svar: Det vet de nog inte, men om en elev mår så dåligt att h*n är i behov av hjälp lär iaf föräldrarna märka det, kan man tycka iaf.
Finns det god tillgång till psykologer och kuratorer samt att eleven anonymt (kanske t´om anonymt för föräldrarna) kan prata med dessa, så ökar nog chansen att fler söker hjälp utan att man behöver tvinga någon. Vore jag själv skolelev skulle jag inte vilja tvingas prata med en psykolog fast jag inte hade problem (Jag skulle uppleva det obehagligt och delvis kränkande).
Men Däremot om en förälder märker på sitt barn att något är fel. Så kan föräldern be psykologen/kuratorn att uppsöka eleven i fråga (Naturligtvis bör detta ske i samråd med eleven).
Jag vet inte hur jag ska säga detta artigare: De barn som har psykiska problem har ofta rätt kassa föräldrar. Det betyder inte att alla har det, men det är enorma mängder barn som har föräldrar som är alkoholiserade, drogmissbrukare eller helt enkelt dåliga föräldrar, och som inte märker eller bryr sig om att deras barn mår dåligt. Det är just dessa barn som behöver hjälp av en kurator eller psykolog. Även när det är bra föräldrar är det inte säkert att de kan märka att någonting är fel. Av samma anledning är det inte föräldrarna som kallar barnen till tandläkaren - de har inte nödvändigtvis den utbildning som krävs för att märka att någonting är fel.

Du verkar inse detta själv med tanke på att du skriver "kan man tycka i alla fall".

Så kan de söka själva? Nej. Ett av de allra största problemen inom mental hälsa är just sociofobi. Hur många barn och ungdomar med depression, panikångest, extrem fobi eller liknande problem söker villigt upp någon att hjälpa dem? Detta förvärras bara av den fruktansvärda stigma som mental ohälsa har. De vill ofta inte bli behandlade, för de vill inte inse att någonting är fel. För att inte tala om det enkla faktum att det är otroligt jobbigt att gå till kurator eller psykolog. Det är för många en fruktansvärd erfarenhet som man först efteråt inser var värd det. Om jag hade fått bestämma över min historia med kuratorer och psykologer hade jag aldrig träffat en enda, trots att det behövdes.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-03, 14:50 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Ken Rabelius Visa inlägg
Detta förutsätter såklart att besöken hålls anonyma då många nog (tyvärr) skulle dra sig att söka hjälp om de visste att hela skolan skulle veta om det.
Är inte en vettig lösning på det att alla elever kallas till kuratorn, istället för att ett par stycken smyger iväg och rykten börjar gå om vad de gör där?
2012-04-03, 15:11 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Är inte en vettig lösning på det att alla elever kallas till kuratorn, istället för att ett par stycken smyger iväg och rykten börjar gå om vad de gör där?
hmm, då återkommer vi till min fråga, hur ofta?
Elever med problem kommer ju behöva gå oftare än de utan. Jag är vuxen nog att inse att har man något att behandla så bör man ta tag i det i tid. Men för en ung människa i den sociala situationen kan det vara rena döden socialt (barn är inte snälla mot varandra).jag vet inte, om denna obligatoriska kallelse bara kommer max en gång om året så möjligt att det kan vara så värt att testa. men jag tvivlar att de flesta elever som inte har behovet skulle vara särkillt roade av att bli dragna till kuratorn titt som tätt. hmm
2012-04-03, 17:05 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Tycker du samma sak om tandläkarkallelser? Isåfall, vad är skillnaden mellan tandläkarkallelser och kuratorskallelser?
Skillnad nr 1: Det kanske bara är jag, men jag brukar inte diskutera mobbing och självmordstankar med min tandläkare.

Skillnad nr 2: Jag har aldrig hört om någon som tagit livet av sig för att de tvingats gå till en olämplig tandläkare.
Svarttuschs avatar
2012-04-03, 18:45 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av ZastDerg Visa inlägg
Skillnad nr 1: Det kanske bara är jag, men jag brukar inte diskutera mobbing och självmordstankar med min tandläkare.

Skillnad nr 2: Jag har aldrig hört om någon som tagit livet av sig för att de tvingats gå till en olämplig tandläkare.
Men vart i motionen står det att någon tvingas? Lika lite som du tvingas till tandläkaren. Eleverna får en kallelse och väljer sedan om de vill gå eller inte, precis som att man väljer om man ska gå till tandläkaren, BVC, MVC osv.

Att gå till skolkuratorn kan vara skamligt för vissa elever, att då få en kallelse, precis som alla klasskamrater fått, kan göra det lättare att fånga upp dessa elever som inte vågar be om hjälp.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
2012-04-03, 18:59 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Eftersom elever i grundskolan är omyndiga går förmodligen kallelsen till föräldrarna. Då blir det extra svårt för ungdomen att säga nej till både skolan och föräldrarna, särskilt om de redan har dåligt självförtroende av att vara utsatta.
JPAndersons avatar
2012-04-03, 21:00 #23
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Den nya skollagen som trädde i kraft den 1 Juli 2011 ålägger Sveriges kommuner att ALLA skolelever ska, utöver skolläkare och skolsköterska, ha tillgång till psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens. Lagen omfattar förskola upp till och med gymnasium.

Alltså finns redan krav på tillgången av kuratorer m.m. så denna motion kan ju ses som en vidareutveckling och konkretisering av redan gällande regelverk, en god utveckling dessutom.

Den psykiska hälsan hos våra barn och ungdomar idag är i en snabbt nedåtgående spiral, detta är ett faktum.

Som far till två barn så ser jag gärna att det åläggs grundskolan att i möjligaste mån fånga upp de barn och ungdomar som behöver hjälp men av olika skäl fallit mellan stolarna eller inte setts i tid.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-04, 00:00 #24
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Ken Rabelius Visa inlägg
hmm, då återkommer vi till min fråga, hur ofta?
Elever med problem kommer ju behöva gå oftare än de utan. Jag är vuxen nog att inse att har man något att behandla så bör man ta tag i det i tid. Men för en ung människa i den sociala situationen kan det vara rena döden socialt (barn är inte snälla mot varandra).jag vet inte, om denna obligatoriska kallelse bara kommer max en gång om året så möjligt att det kan vara så värt att testa. men jag tvivlar att de flesta elever som inte har behovet skulle vara särkillt roade av att bli dragna till kuratorn titt som tätt. hmm
Hur ofta det ska ske är förstås en vidare diskussion. En gång per år är i min mening ett vettigt förslag.

Det viktiga med detta är inte att använda dessa undersökningar till att behandla barnen - det viktiga är att upptäcka om någonting är fel i tid. Om kuratorn upptäcker att ett av de många barnen som kommer in har symptom för depression följs detta upp med vidare samtal, eventuell inblandning med föräldrarna, och så vidare.

Det positiva är tvedelat:
  1. Barn som inte vågar uppsöka kurator (för att de är blyga, de skäms, et cetera) trots att de mår dåligt får ändå kontakt med en kurator.
  2. Barn som visar tidiga tecken på exempelvis depression utan att inse det själva får det upptäckt i tid, vilket gör att det kan behandlas innan det får allvarliga konsekvenser (dålig skolgång, självmutilering, självmord).
2012-04-04, 02:27 #25
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B11-Y03:
att Piratpartiet ska verka för att alla psykoterapeuter, kuratorer, psykologer, skolsköterskor och liknande yrkesgrupper i grund- och gymnasieskolan, ska få obligatorisk utbildning i HBTQ-frågor.
Jag hoppas det redan ingår i deras fortbildning.
infallsvinkels avatar
2012-04-04, 08:17 #26
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Magnus_T Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B11-Y03:
att Piratpartiet ska verka för att alla psykoterapeuter, kuratorer, psykologer, skolsköterskor och liknande yrkesgrupper i grund- och gymnasieskolan, ska få obligatorisk utbildning i HBTQ-frågor.
Jag hoppas det redan ingår i deras fortbildning.
Det gör det inte. Åtminstone inte obligatoriskt. Vilket är närapå skandalöst, givet den hjälp och stöd många ungdomar behöver kunna få av kuratorer.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-04, 13:24 #27
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B11-Y01:
att piratpartiet ska driva att elever skall fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.
Psykisk ohälsa är ett mycket större problem bland dagens unga än den fysiska hälsa, som skolhälsovården för sådär 60-80 år sedan byggdes upp för att stödja. Självklart bifall!
Henrik Brändéns avatar
2012-04-04, 13:29 #28
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Ken Rabelius Visa inlägg
jag besöker inte tandläkaren regelbundet, om jag skulle ha behov av det skulle jag göra det.
Det är ofta lättare och behagligare att behandla hål i tänderna innan man får tandvärk och de behöver rotfyllas. Även vid psykisk ohälsa är det bättre att få stöd på ett tidigt stadium, innan man fått så allvarliga problem att man själv (eller omgivningen) tar sig över de många ofta stigmatiserade trappstegen för att söka hjälp.
2012-04-04, 14:15 #29
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Iställer för att försöka patcha problemet med en konstant psykolog(även fast jag gilla den idén också) så bör vi nog undersöka om det finns något allvarligt systemfel som ligger till grund för den ökade psykiska ohälsan och driva en politisk för att lösa problemet från grunden.
DaMaans avatar
2012-04-04, 14:30 #30
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av lordmetroid Visa inlägg
Iställer för att försöka patcha problemet med en konstant psykolog(även fast jag gilla den idén också) så bör vi nog undersöka om det finns något allvarligt systemfel som ligger till grund för den ökade psykiska ohälsan och driva en politisk för att lösa problemet från grunden.
Då gäller det alltså bara att komma på hur vi stärker självförtroende och självkänsla hos våra unga. Är receptet ungdomsgårdar, positiva förebilder, kontakt över generationsgränserna, idrott, föreningsaktivitet, arbete med att bryta negativa grupperingar eller kanske satsningar på att se även de som inte är utåtagerande och våldsamma?

Och hur ställer sig förslaget med kallelser till skolpsykologen i relation till just den sista punkten?
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-04, 15:03 #31
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av lordmetroid Visa inlägg
Iställer för att försöka patcha problemet med en konstant psykolog(även fast jag gilla den idén också) så bör vi nog undersöka om det finns något allvarligt systemfel som ligger till grund för den ökade psykiska ohälsan och driva en politisk för att lösa problemet från grunden.
Det är definitivt material för en framtida motion, med de två säger inte emot varandra. Jag ser helst att denna motion går igenom, och att en motion vid höstmötet tar upp en rapport om underliggande orsaker och vad vi ska göra åt det.
Ravennas avatar
2012-04-04, 17:10 #32
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Jag anser att detta är vansinne, då det skulle tjäna till att permanentera en dålig systemlösning där barnen blir sjuka pga överstimulans och en otrygg tillvaro med för mycket dagis och nattis och hämtande och lämnande, i kombination med ett ostrukturerat utbildningssystem innehållande en alldeles för hög portion rent flum.

Istället för att diagnostisera barn på löpande barn borde vi ändra systemet och skapa bättre möjligheter för barn att växa upp i sina egna hem.
Ravennas avatar
2012-04-04, 17:13 #33
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Det kvarstår också en fråga... vad kostar detta? Psykologisk analys av varenda skolelev? Ska det verkligen gå på skatten? Är det verkligen nödvändigt? Finns det inte något bättre man kan göra för folkhälsan för kanske 10 miljarder kronor om året än att diagnostisera skolbarn? T.ex. försöka ge en bättre terapi och behandling åt de som faktiskt har allvarliga psykiska problem? Eller kanske anställa fler lärare så att barnen lättare kan lära sig i en tryggare miljö i sin egen takt?
JPAndersons avatar
2012-04-04, 17:17 #34
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Again:

Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Den nya skollagen som trädde i kraft den 1 Juli 2011 ålägger Sveriges kommuner att ALLA skolelever ska, utöver skolläkare och skolsköterska, ha tillgång till psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens. Lagen omfattar förskola upp till och med gymnasium.

Alltså finns redan krav på tillgången av kuratorer m.m. så denna motion kan ju ses som en vidareutveckling och konkretisering av redan gällande regelverk...
2012-04-04, 17:19 #35
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Det låter för jobbigt med en kontinuerlig fortbildning. Lite paus måste dom få.
LojsQs avatar
2012-04-05, 00:11 #36
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B11-Y01:
att piratpartiet ska driva att elever skall fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.
mycket bra yrkande, vi måste sträva efter att få bort det tabu som idag finns kring psykvården
LojsQs avatar
2012-04-05, 00:13 #37
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B11-Y03:
att Piratpartiet ska verka för att alla psykoterapeuter, kuratorer, psykologer, skolsköterskor och liknande yrkesgrupper i grund- och gymnasieskolan, ska få obligatorisk utbildning i HBTQ-frågor.
Skandalöst att alla inte redan har den sortens utbildning. Stödjer yrkandet till fullo!
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-05, 00:37 #38
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Ravenna Visa inlägg
Jag anser att detta är vansinne, då det skulle tjäna till att permanentera en dålig systemlösning där barnen blir sjuka pga överstimulans och en otrygg tillvaro med för mycket dagis och nattis och hämtande och lämnande, i kombination med ett ostrukturerat utbildningssystem innehållande en alldeles för hög portion rent flum.
Har du någonting att backa upp detta påstående med?
2012-04-05, 19:38 #39
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B11-Y03:
att Piratpartiet ska verka för att alla psykoterapeuter, kuratorer, psykologer, skolsköterskor och liknande yrkesgrupper i grund- och gymnasieskolan, ska få obligatorisk utbildning i HBTQ-frågor.
Förutsätter att detta redan ingår och att det innan detta yrkande läggs först utreds om detta behövs.
2012-04-05, 19:40 #40
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B11-Y02:
att att: piratpartiet ska driva för en ökad närvaro av kuratorer, psykologer och psykoterapeuter i grundskolorna samt att dessa skall fortbildas kontinuerligt.
Det behöver först utredas om detta redan nu brister och därför behöver åtgärdas.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-05, 19:44 #41
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av averater Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B11-Y03:
att Piratpartiet ska verka för att alla psykoterapeuter, kuratorer, psykologer, skolsköterskor och liknande yrkesgrupper i grund- och gymnasieskolan, ska få obligatorisk utbildning i HBTQ-frågor.
Förutsätter att detta redan ingår och att det innan detta yrkande läggs först utreds om detta behövs.
Läs gärna tidigare inlägg om yrkandet innan du tar ett beslut. Exempelvis detta.
2012-04-05, 20:45 #42
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Jag kan fatta mitt beslut som iof än så länge bara är ett gillande och inte en votering ändå på att just HBTQ-frågan bara är en i mängden av frågor som borde ingå i deras utbildning. Att hålla på att detaljstyra vad olika utbildningar ska ha i sin utbildning har inte med grundtanken i yrkandet att göra (gällande barns rätt/tvång till kuratortid) och bör i stället föräras en egen motion även om jag hade gett avslag där också.
erik78ses avatar
2012-04-05, 20:57 #43
Inte uppkopplad
Re: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Det här är en fantastisk motion! Den slår flera flugor i samma smäll.

1. Den tar psykiatrisk hälsa på allvar.

2. Det visar att Piratpartiet tar vårdpolitiken på allvar genom att belysa just psykiatrin, den som behöver ett stort nationellt uppryck.

3. Det hjälper till att få bort det "tabu" som omgärdar psykisk hälsa. Det är inte fult att söka hjälp för psykisk ohälsa.

4. Det ökar kompetensen hos våra kuratorer och psykvården i sin helhet. Det gör att vi på sikt kommer bli duktigare på att behandla, bota och förebygga allvarligare psykiska åkommor.

Jag kommer stödja denna motion.
2012-04-06, 17:16 #44
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Yrkande B11-Y02 och Yrkande B11-Y03
Utan att ha läst alla inlägg yrkar jag bifall på dessa två yrkanden.
2012-04-06, 18:01 #45
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Yrkande B11-Y02 och Yrkande B11-Y03
Utan att ha läst alla inlägg yrkar jag bifall på dessa två yrkanden.
Poängen med att ha en diskussion innan votering är att man ska läsa andras inlägg och diskutera.
Adrian Kristianssons avatar
2012-04-10, 00:49 #46
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Den här motionen skrämmer mig och jag skulle aldrig kunna tänka mig att Piratpartiet skulle ställa sig bakom något sådant.

Här har vi unga individer som under falska löften ska förhöras av utbildade psykologer som kommer dra ut information, anteckna efter egen tolkning och sedan journalföra detta. Det är ett allvarligt hot mot den personliga integriteten och något som går hårt mot den grundläggande piratideologin. Att denna motion gick igenom under Ung Pirats förbundskongress har fått mig att fatta beslutet att lämna Ung Pirat för jag kan på inget sätt ställa mig bakom denna motion och yrkar därmed AVSLAG.
2012-04-10, 10:37 #47
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Vilket utmärkt tillfälle att dra nytta av sin flickvän som studerar till psykolog

Enligt henne så är idén väldigt bra ur den vinkeln att den vill lösa ett faktiskt problem i dagens samhälle.

Dock: antagligen så kommer detta förslag, om genomfört i verkligheten, resultera i att man träffar "sin" psykolog 1-2 gånger om året. Med så långa intervaller hinner man inte bygga upp en relation mellan barnet och psykologen som ger barnet sådan säkerhet att det psykologiska arbetet blir till någon vettig nytta. Psykologbesök kräver en relation och tillit som inte behövs vid tandläkarbesök, vilket gör att man inte kan kopiera över rakt av.

Frågan är, kan man lösa detta på något annat sätt?

För jag ser, som flera tidigare nämnt, att denna motion skulle ha ett flertal goda effekter.

Personligen så är jag tveksam till motionen i sin nuvarande form, men jag stödjer andemeningen helhjärtat och ser fram emot remixade och förbättrade förslag!
IsakGersons avatar
2012-04-10, 10:43 #48
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
kd35a: Jag har förstått syftet som att man ska kunna upptäcka problem i tid, för att sedan arbeta vidare (med exempelvis flera återbesök). Skulle inte det heller fungera?
2012-04-10, 11:27 #49
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
kd35a: Jag har förstått syftet som att man ska kunna upptäcka problem i tid, för att sedan arbeta vidare (med exempelvis flera återbesök). Skulle inte det heller fungera?
Om jag förstod henne rätt, så nej. Men jag ska fråga henne senare och ber att få återkomma.
2012-04-10, 16:09 #50
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B11-Y01:
att piratpartiet ska driva att elever skall fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.
Vi är inte experter och motionären hänvisar inte till någon vetenskaplig studie. Detta är en viktig fråga där vi inte får fatta förhastade beslut. Avslå och utred!
infallsvinkels avatar
2012-04-10, 16:11 #51
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Adrian Kristiansson Visa inlägg
Den här motionen skrämmer mig och jag skulle aldrig kunna tänka mig att Piratpartiet skulle ställa sig bakom något sådant.

Här har vi unga individer som under falska löften ska förhöras av utbildade psykologer som kommer dra ut information, anteckna efter egen tolkning och sedan journalföra detta. Det är ett allvarligt hot mot den personliga integriteten och något som går hårt mot den grundläggande piratideologin.
Falska löften? Vad syftar du på?

Du verkar ha något emot att psykologerna är "utbildade". Jag måste erkänna att jag inte begriper. Förklara gärna.

Du skriver att psykologerna ska "anteckna efter egen tolkning". Är det inte det en mossig syn på psykiatri?

På vilket sätt är detta mer integritetskränkande än att elever kallas till fysisk hälsokontroll med jämna mellanrum, och att deras fysiska tillstånd utvärderas och journalförs?
Nicholas Miless avatar
2012-04-11, 01:43 #52
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Den här idén om att människors behov av att prata med professionella skulle vara något nytt påfund, är fullständigt trams. Förr i tiden hanterades större delen av de sociala skyddsnäten av kyrkan. I takt med att samhället sekulariserades fördes också de flesta av dessa funktioner över på stat och kommun, som idag hanterar utbildning, försörjningsstöd, sjukvård, och mycket annat. Till dessa hör inte den psykiska vården.

Människor har i alla tider haft behov av att söka stöd och råd för psykiska utmaningar. Den enda skillnaden är att medan man förr talade med prästen om sådant, har vi idag ingen sekulär motsvarighet att tala med på regelbunden basis. Den här motionen innebär nästa naturliga steg i den globala sekulariseringsprocess som påbörjades under industrialismen, och att påstå att idén skulle utgöra något nymodigt och obeprövat påfund är ren och skär historierevisionism. Bifall!
Robobengts avatar
2012-04-11, 09:46 #53
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Bifall!

Bort med stigmat!
2012-04-12, 16:31 #54
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B11-Y01:
att piratpartiet ska driva att elever skall fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.
Jag yrkar avslag då denna motion hänvisar till ingen som helst forskning.

Kuratorer har för låg utbildning för att göra någon nytta. Ofta gör de den totala motsatsen. Fråga en handfull skolelever, som av ett eller annat skäl har träffat en skolkurator, om de gillade upplevelsen. Jag har gjort det och fått svaret att det var hemskt. Jag kan understryka att det är hemskt och mina egna erfarenheter menar att de har många brister. Jag har fått berättat för mig att det är mitt eget fel att jag var mobbad för att jag inte kan vara normal. Det har aldrig en psykolog sagt till mig.

Att psykoteraputer eller psykologer skulle finnas på skolan är fel. Det finns stor brist av sådana på arbetsmarknaden och att anställa en psykolog per skola är helt enkelt inte genomförbart i nuläget.

Och hur ska ett möte med en lågt utbildad kurator varje halvår rädda Pelle, 12 år, vars Mamma är missbrukare och Pelle är så rädd att berätta det för folk?

Om vi värnar om våra skolungdomars psykiska hälsa - fram tills vi har hittat forskning att det faktiskt bidrar med bra saker med obligatoriska kuratorbesök, alternativt utbildat fler psykologer - håll de så långt borta från skolkuratorn som möjligt!
Nicholas Miless avatar
2012-04-12, 18:23 #55
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Även om jag personligen inte har några svårigheter att tro på att det vimlar av olämpliga kuratorer med tanke på den utbildning som examinerar dem, så skulle jag gärna vilja se lite belägg för att det skulle röra sig om ett systemfel.

Sedan kan man lägga motion om hur man vill påverka kuratorer för att kvalitetssäkra deras tjänster. Det är dock ingenting som hör hit. Det vi har att göra med här är en motion om att regelbundet skicka elever till att tala med professionella som en del av psykisk friskvård. Om den yrkeskåren är i vissa behov av kvalitetssäkring är det en helt separat fråga som inte hör hit, såvida man inte även vill upphäva skolplikten bara för att det finns dåliga lärare.

Vad gäller forskningsunderlag tycker jag det är lite smått löjeväckande att ifrågasätta psykologins hela vetenskapliga diciplin. Bevisbörda i alla ära, men skulle någon lägga motion om att bygga vårdcentraler skulle ingen yrka avslag med hänvisning till att motionären inte belagt att medicin fungerar.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
IsakGerson, JPAnderson, Robobengt
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-12, 18:36 #56
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Självklart finns det olämpliga kuratorer, precis som att det finns olämpliga bilmekaniker, poliser och tandläkare. Jag tror dock, precis som Miles, inte att det är ett enormt utbrett problem. Om det är ett problem finns andra lösningar - en av dem är inte att sluta ge dem mer arbete, vilket kritikerna av denna motion verkar vilja.
Göran Widhams avatar
2012-04-13, 07:48 #57
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B11-Y01:
att piratpartiet ska driva att elever skall fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.
Diskussionen om detta här och på annat håll färgas av att psykisk ohälsa är stigmatiserat. Det finns integritetskränkande inslag även hos obligatoriska tandläkarbesök och i hälsokontroller hos skolläkaren. Men eftersom vi litar på yrkesgrupperna tandläkare och läkare så tänker vi bort dem. Det må vara jobbigt att sitta fast i en tandläkarstål eller bli klämd på av en främling, men eftersom vi litar på att de vet vad de gör och eftersom det behöver göras lär vi oss och våra barn att bortse från det.
När det gäller psykisk ohälsa är det tvärtom. Vi är inte eniga om vad som behöver göras och känner ingen tillit till de som har som jobb att göra något eftersom fenomen är stigmatiserade. Vi talar inte om dem i samma utsträckning som om fysiska problem. De är sämre definierade och oenigheten om deras existens är större.
Men i grunden är skillnaden en social definition. Vi har bestämt oss för att göra en åtskillnad mellan tandläkeri och medicin. Den finns bara i hur vårt samhälle är organiserat. Karies är också en sjukdom. På samma sätt att vi gjort en åtskillnad mellan den somatiskt och den psykiskt sjuke.
I själva verket låter sig inte distinktionen göras. Nervsystemet är en del av kroppen. I många fall finns det psykiska inslag i somatiska tillstånd och tvärtom. Läkare och tandläkare gör felbedömningar och felbehandlingar, påverkas av modediagnoser eller sina egna fördomar precis som psykologer.
Enligt min mening är enda vägen framåt att riva ner den här muren. Att minska skillnaden i synen på psykisk och fysisk ohälsa. Att se till att vi använder så likartade kriterier och arbetsformer för att göra något åt ohälsa som möjligt. Skillnaden mellan att få hjälp för depression, tandvärk eller ryggont ska vara så liten som möjligt. (Det är lämpligt då både tandvärken och ryggontet faktiskt kan vara en direkt följd av depressionen.)
Viktigast är att förändra nästa generations attityder kring detta. Våra egna har stelnat till kunskap och fördomar.
Därför yrkar jag bifall på motionen.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson, Robobengt
2012-04-13, 10:13 #58
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Borde inte denna typ av frågeställningar bli besvarade av sakkunniga som kan säga om det skulle göra nytta med dylika sporadiska kuratorbesök och om deras utbildning behöver förändras istället för att vi som bara har våra egna begränsade erfarenheter ska tycka till?

Finns det fler som har mer direkt och bredare erfarenhet annat än bara sin egna personliga som kan tycka till?
Johan mlg Karlssons avatar
2012-04-13, 12:04 #59
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
Även om jag personligen inte har några svårigheter att tro på att det vimlar av olämpliga kuratorer med tanke på den utbildning som examinerar dem, så skulle jag gärna vilja se lite belägg för att det skulle röra sig om ett systemfel.
"Du måste lägga fram bevis för att du har rätt. Gör du inte det har du fel och jag rätt."

Citat:
Vad gäller forskningsunderlag tycker jag det är lite smått löjeväckande att ifrågasätta psykologins hela vetenskapliga diciplin. Bevisbörda i alla ära, men skulle någon lägga motion om att bygga vårdcentraler skulle ingen yrka avslag med hänvisning till att motionären inte belagt att medicin fungerar.
"Jag måste inte lägga fram bevis för att jag har rätt. Jag har rätt och du fel ifall inte du bevisar motsatsen."

Det är ingen som har sagt att Psykologi inte fungerar. Däremot så är det inte speciellt svårt att argumentera för att man inte mår bättre för att någon outbildad främling en gång om året frågar en ifall man blir mobbad. För att man ska kunna ha nytta av psykologer så måste man bygga upp en relation mellan psykologen och patienten. Dessutom måste patienten faktiskt _vilja_ prata om sina problem. Ifall man mår dåligt så är det väldigt sällan som mer tvång faktiskt hjälper. Det brukar faktiskt skada.
Robobengts avatar
2012-04-13, 13:59 #60
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Det är ingen som har sagt att Psykologi inte fungerar. Däremot så är det inte speciellt svårt att argumentera för att man inte mår bättre för att någon outbildad främling en gång om året frågar en ifall man blir mobbad. För att man ska kunna ha nytta av psykologer så måste man bygga upp en relation mellan psykologen och patienten. Dessutom måste patienten faktiskt _vilja_ prata om sina problem. Ifall man mår dåligt så är det väldigt sällan som mer tvång faktiskt hjälper. Det brukar faktiskt skada.
Nej, du har helt rätt i att det inte är svårt att argumentera för att man inte mår bättre för att en outbildad främling frågar om man blir mobbad. Du verkar ha en mycket tråkig syn på kuratorer och psykpersonal som förenklar det så eftersom det faktiskt inte är det som föreslås.
Inte heller är det tvång som förespråkas utan möjligheter.
Nicholas Miless avatar
2012-04-13, 15:44 #61
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
MLG: Det måste finnas gränser på vilka bevisbördor vi lägger på motionärer. Att säga åt någon att kompilera hundra års forskning för att etablera psykologins legitimitet är fullständigt orimligt. "Vård gör människor friskare" är ett helt rimligt antagande att göra när man lägger en motion.

Vill man däremot hävda att hela det svenska sjukvårdssystemet skulle utgöra en hälsofara, vilket du gör när du påstår att det skulle vara skadligt (innebär det förresten att du även vill avskaffa Lagen om Psykisk Tvångsvård)att skicka elever till psykvårdpersonal, får man faktiskt ta och redovisa lite belägg. Det här är inte en filosofisk epistemologidebatt på akademin, det är ett partipolitiskt medlemsmöte, och då måste man faktiskt göra vissa proportionalitetsbedömningar i vilka bevisbördor vi lägger på motionärer. Den bevisbörda du anför är fullständigt absurd.

Att prata om outbildade personer är för övrigt en halmdocka.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, JPAnderson
Johan mlg Karlssons avatar
2012-04-14, 18:36 #62
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
MLG: Det måste finnas gränser på vilka bevisbördor vi lägger på motionärer. Att säga åt någon att kompilera hundra års forskning för att etablera psykologins legitimitet är fullständigt orimligt. "Vård gör människor friskare" är ett helt rimligt antagande att göra när man lägger en motion.
Javisst! Jag kräver bara att det ska finnas någon som helst forskning på området som visar att motionen faktiskt hjälper. För börjar man gräva så ser man att det finns absolut INGEN forskning över huvud taget som säger att man får bättre psykisk hälsa av att tala med en kurator en gång per år. Den forskning som finns visar att det inte finns några "quick fixes" utan att det kräver långvarig kontakt med utbildad personal för att kunna bota psykisk ohälsa.

Citat:
Vill man däremot hävda att hela det svenska sjukvårdssystemet skulle utgöra en hälsofara, vilket du gör när du påstår att det skulle vara skadligt (innebär det förresten att du även vill avskaffa Lagen om Psykisk Tvångsvård)att skicka elever till psykvårdpersonal, får man faktiskt ta och redovisa lite belägg.
Nej. Jag påstår inte att svenska sjukvårdssystemet är dålig eller skadligt. Jag påstår att dom låtsas-psykologer vi har i skolan som kallas kuratorer är skadliga. Det är personer utan någon rimlig utbildning sitter och tar beslut, som inte går att överklaga, utan någon som helst grund.
Ifall en kurator får för sig att Kalle blir mobbad så kan kuratorn, mer eller mindre på egen hand, bestämma ifall Kalle ska bli förflyttad till en annan skola, ifall han ska behöva byta klass eller något annat som kanske bara gör situationen betydligt värre.
Ifall Kalle sedan inte gillar beslutet har han (till skillnad från resten av svenska sjukvården!) inte rätt till en 2nd opinion utan är istället tvingad att själv skaffa en egen psykolog som gör utlåtandet.
Ifall den riktiga orsaken till att Kalle dessutom mår dåligt är att hans föräldrar dricker eller något liknande så kan man dessutom förutsätta att han får klara sig helt själv.

Citat:
Att prata om outbildade personer är för övrigt en halmdocka.
Ja, outbildade personer. En kurator har ett ( 1 ) års utbildning medan den mest grundläggande psykologutbildningen är 1 + 5 år.

Att vi ska påtvinga våra barn och ungdommar "sjukvård" som är så pass mycket sämre än den som vuxna människor får är för mig fullständigt obegripligt.

Bara för att man är 15 år så betyder det inte att alla ens psykologiska problem är så triviala att man kan lösa dom genom att prata en halvtimme med någon som har ett års utbildning.

18-åringar har rätt till (och får!) månads- eller års-långa utredningar och hjälpinsatser av personal med nästan 10 gånger så lång utbildning. Lägg ett yrkande om att även skolelever ska få rätt till sådan vård istället så kan jag tänka mig att stödja det. Men den här motionen känns som ett politikerförslag från någon som vill ha en kvick fix och som vill ta billiga politiska poänger. Man kan inte fixa psykologiska problem med plåster bara för dom sitter på skolelver. Avslag.
Nicholas Miless avatar
2012-04-14, 19:37 #63
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Hela ditt resonemang bygger på att du misstror kuratorers kompetens, men motionen säger inte att det specifikt måste vara kuratorer som sköter samtalen. Skulle det vara så att det finns systemfel relaterade till kuratorers kompetens, är jag övertygad om att styrelsen har sans nog att implementera den på ett sätt som inte spelar in i händerna på problemet. Problem inom enskilda element av psykvården är något man gärna får motionera om till nästa möte, men det är inte relevant för det här yrkandet.
Adrian Kristianssons avatar
2012-04-14, 21:18 #64
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Falska löften? Vad syftar du på?
De hävdar att de har tystnadsplikt. Jag hädar att de har ingen tystnadsplkt värd namnet.
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Du skriver att psykologerna ska "anteckna efter egen tolkning". Är det inte det en mossig syn på psykiatri?
På vilket sätt är detta mer integritetskränkande än att elever kallas till fysisk hälsokontroll med jämna mellanrum, och att deras fysiska tillstånd utvärderas och journalförs?
Ett fel ursäktar inte ett annat och som barn är det inte så lätt att stå på sig mot vuxna. Det var först unger gymnasietiden som jag stod på mig och vägrade skolans hälsokontroller.

Sen så finns det en väsentlig skillnad på en läkare och en psykolog för medicin är en vetenskap värd namnet att studera. Att med tvång sända friska barn till en psykolog är ett rent hån mot integriteten. En läkare kommer vara nöjd över att inte hitta fel på dig men många psykologer kommer göra sitt yttersta för att hitta något som kan tolkas till psykisk ohälsa, något som minst sagt är luddigt.
Adrian Kristianssons avatar
2012-04-14, 21:21 #65
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Då de tydligen inte går editera inlägg längre får vi leva med stavfelen i inlägget över. Hädar ska givetvis vara hävdar, etcetera.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-14, 22:43 #66
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Adrian Kristiansson Visa inlägg
Sen så finns det en väsentlig skillnad på en läkare och en psykolog för medicin är en vetenskap värd namnet att studera.
Om det du försöker hävda är att du anser att psykologi inte är en riktig vetenskap får du gärna säga det, men få det inte att låta som om det är uppenbart att det är koncensusåsikten. Forskningen tyder väldigt tydligt på att psykoterapi och psykiatri förbättrar folkhälsan.
RikMattss avatar
2012-04-15, 00:14 #67
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Jag är försiktigt positiv därför att en sådan här (frivillig) screening skulle i genomsnitt vara bra för den psykiska hälsan och värt de ökade kostnaderna.

Som signaturen EmziChan skriver kan det dock i det enskilda fallet vara negativt. Men det kan för all del tandvård också.

Men som samme signatur också är inne på så finns det en oerhörd brist på skolpsykologer. I snitt går det 1592 elever per psykolog, men psykologförbundet menar att det krävs högst 500 för att skollagens skrivning om "tillgång till" skall anses uppfylld.

Och de dåliga siffrorna kan helt enkelt bero på att kommunen inte kan få någon sökande. Till exempel i Söderhamn.

Utbildningstiden för en psykolog är fem år, med ett ytterligare år till praktik.

Man måste alltså ha klart för sig att motionen bara kan uttrycka ett mål. Även om regeringen skulle bestämma detta imorgon, skulle det sannolikt ta ett årtionde innan det genomförts. Och nu är det Piratpartiet som skall ha det som målsättning.

Jag yrkar bifall till motionen. Men hoppas att inga har några illusioner om att det skall kunna genomföras inom det närmaste årtiondet.
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-15, 10:20 #68
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Det står ingenstans att det är ett krav att faktiskt dyka upp på dessa kallelser lika lite som man är "tvungen" att dyka upp när man kallas till tandläkaren.
Dock så kan ju flera uteblivna möten vara en hint för skolan/kuratorn/psykologen att något inte står rätt till och då tex. höra sig för med den berörda eleven vad orsaken till de uteblivna besöken är.
Vilket i sig leder till ett "obligatorium". Gör som alla andra, annars är det fel på dig.

Jag är för ökade resurser på skolorna men emot ett regelbundet besök eftersom det förmodligen kommer upplevas som obligatoriskt vare sig det de facto är så eller ej.

Min skolgång var, speciellt i låg- och mellanstadiet, "problematisk" och en av de faktorer som var en stor hjälp för mig för att jag skulle klara mig var möjligheten till att få kontakt med vuxna (lärare, sjuksystrar, vaktmästare etc) och få prata om problemet när JAG behövde, inte enligt schemalagda besök.

Om nånting händer som man måste prata om så är min högst personliga erfarenhet att den största hjälpen får man om man har möjlighet att få prata om det rätt så omgående (redan dagen efter kan vara försent) och att tvingas prata om det om ett halvår eller så kan vara lika mycket stjälp som hjälp.

Därmed är jag väldigt positiv till Y02 och Y03 men anser att Y01 kommer bli rena jävla katastrofen för vissa elever. Det hade definitivt haft stor potential att bli det för mig när jag gick i grundskolan.
Robobengts avatar
2012-04-16, 08:22 #69
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Att man har kallelser som går ut till elever betyder inte att de inte får går när de själva känner att de behöver det.
Jag är fortfarande odelat positiv till detta och ju mer jag ser det diskuteras, desto mer övertygad blir jag om att det är oerhört viktigt.
Emil Isbergs avatar
2012-04-16, 09:13 #70
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Robobengt Visa inlägg
Att man har kallelser som går ut till elever betyder inte att de inte får går när de själva känner att de behöver det.
Det är just därför jag inte kan stödja det yrkandet. De som behöver vet sällan (eller aldrig) själva vad de behöver. Det handlar inte om stigma utan om att den som är deprimerad inte vet om det skulle hjälpa att prata om det och oftast upplevs det som att det skulle förvärras om man skulle prata om det. Det måste till en yttre indikering för att man ska reflektera över en möjlig lösning. IMO.
2012-04-20, 01:03 #71
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Jag ser inte att yrkandet tvingar elever att gå till en kurator som kommer tvinga dem att prata om mobbing och självmord. Det handlar om att få en kallelse till vad som jag tänker mig är ett avslappnat samtal med någon som lyssnar. Om att kunna prata av sig om det är något som eleven tycker är jobbigt, samt som en chans att fånga upp de som mår dåligt. Och om att helt enkelt få träffa kuratorn, veta att denne finns tillgänglig för att boka in fler samtal om man vill det.

Tror att det kan vara mycket positivt och inget konstigare än att man fick gå till skolsköterskan regelbundet. Bristen på denna personal inom skolan är förstås ett problem, men det förhindrar ju inte att man har det som politiskt mål.

Tycker alla tre yrkanden är väldigt bra.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
2012-04-20, 07:50 #72
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Neowulf Visa inlägg
Jag ser inte att yrkandet tvingar elever att gå till en kurator som kommer tvinga dem att prata om mobbing och självmord. Det handlar om att få en kallelse till vad som jag tänker mig är ett avslappnat samtal med någon som lyssnar.
Jag kan se flera scenarion där det kan vara ett problem.
1. Kuratorn och eleven kanske känner varandra i privatlivet och ogillar varandra av någon anledning och då känns det nog inte alls bra att tvingas gå dit.
2. Kanske kuratorn ofredar eller agerar olämpligt mot någon elev som tvingas gå dit på reguljär basis.
3. Om det inte är frivilligt att gå dit så kanske det blir så att synen på att prata med kuratorer förändras så att det känns mer som ett förhör.
Men som ni säger så kanske det blir positivt för många också. Eftersom jag känner mig så osäker på saken så lutar det mot avslag.

Har detta experiment skett någonstans, tex i något annat land, så vi kan se om det var lyckat eller inte?
2012-04-20, 08:00 #73
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Jag ser gärna en källa till att Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd (SPES) föreslår att elever fortlöpande ska kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden. Det vore intressant att se hur mycket de har utrett saken, och om det verkligen är det som de föreslår.
2012-04-20, 08:48 #74
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag kan se flera scenarion där det kan vara ett problem.
1. Kuratorn och eleven kanske känner varandra i privatlivet och ogillar varandra av någon anledning och då känns det nog inte alls bra att tvingas gå dit.
2. Kanske kuratorn ofredar eller agerar olämpligt mot någon elev som tvingas gå dit på reguljär basis.
3. Om det inte är frivilligt att gå dit så kanske det blir så att synen på att prata med kuratorer förändras så att det känns mer som ett förhör.
Men som ni säger så kanske det blir positivt för många också. Eftersom jag känner mig så osäker på saken så lutar det mot avslag.
1. Samma risk finns med besöken hos skolsköterskan.
2. Samma risk finns med besöken hos skolsköterskan.
3. Motionen vill att synen på att gå till kurator ska ändras - på det sättet att det ska kännas mera "normalt" att gå dit, istället för att som idag, elever som beösker kuratorn anses som konstiga av sina kamrater.

Citat:
Ursprungligen postat av Tommten
Har detta experiment skett någonstans, tex i något annat land, så vi kan se om det var lyckat eller inte?

Jag ser gärna en källa till att Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd (SPES) föreslår [...]
Håller med dig om att dessa saker vore intressant att få reda på.
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-20, 18:24 #75
Inte uppkopplad
Re: Sv: Re: Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Robobengt Visa inlägg
Att man har kallelser som går ut till elever betyder inte att de inte får går när de själva känner att de behöver det.
Vilket än mer betyder att när kallelsen kommer är den oftast redundant, för antingen har man redan varit och fått hjälp när man behövde det eller så behöver man inte hjälp i alla fall.

Kallelserna blir redundanta och riskerar att bli ett problematiskt tvång.
2012-04-23, 11:59 #76
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag ser gärna en källa till att Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd (SPES) föreslår att elever fortlöpande ska kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden. Det vore intressant att se hur mycket de har utrett saken, och om det verkligen är det som de föreslår.
Jag efterlyser ett svar ifrån Gustav Nipe och Ung Pirat.
DangerDaves avatar
2012-04-23, 13:06 #77
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Nej till rutinkontroller
Ja till fortbildning av kuratorer

Att argumentera för fler lärare och mindre klasser ser jag som en mycket bättre lösning än rutinmässiga besök hos kurator var 6:e eller 12:e månad.

Detta för att:
  • Som tidigare nämnts i tråden krävs det i regel många och långa besök hos kuratorer/psykologer för att nå några resultat.

  • Med lärare som har mer tid åt varje barn så kan lärarna själva göra en bedömning vilka elever som är i behov av kurator och sedan hänvisa dem till denne.

  • Fler lärare och mindre klasser leder till bättre betyg och färre psykologiska problem. Man löser alltså en del av problemet med psykisk ohälsa från grunden. [1] [2] [3]

  • Kuratorerna är alldeles för få för att kunna sätta sig in i och analysera samtliga elevers situation. Även i de lyckliga fall med 1 kurator per 300 elever riskerar det mesta av arbetstiden att gå åt till att möta, analysera och journalföra friska elever. Att inom överskådlig tid utbilda och budgetera tillräckligt antal kompetenta kuratorer kan också bli mycket problematiskt.
    (Angående antalet kuratorer/elev)

Däremot bör man sträva efter att samtliga skolor bör ha kuratorer och att dessa också ska kunna bemöta eleven på ett kompetent och förtroendegivande sätt.

Intressant om vad Läraranas Riksförbund säger angående tidsfrågan:
http://www.lr.se/4.2f86ed55126fea489598000194.html
IsakGersons avatar
2012-04-23, 14:55 #78
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av DangerDave Visa inlägg
Nej till rutinkontroller
Ja till fortbildning av kuratorer

Att argumentera för fler lärare och mindre klasser ser jag som en mycket bättre lösning än rutinmässiga besök hos kurator var 6:e eller 12:e månad.
Står något av det mot varandra? Varför?
Henrik Brändéns avatar
2012-04-23, 19:19 #79
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Djupa depressioner och psykoser kan om de inte behandlas tidigt sätta djupa spår i hjärnan, som gör att de kan förvandlas från akuta tillstånd som ofta (men inte alltid) går att knuffa tillbaka, till kroniska tillstånd som blir obotliga. Lite grann efter samma princip som hacken i vinylskivorna, ju fler gånger nålen går genom samma hack mellan spåren, desto djupare hack; ju längre hjärnan får snurra i de sjukdomsskapande banorna, desto starkare blir de banorna.

För att minska risken att man fastnar i sådana tillstånd är det därför mycket viktigt att de upptäcks tidigt. De flesta drar sig dock för att söka hjälp både vid djupa depressioner, och vid psykoser. För den som saknar ordentlig utbildning kring psykisk ohälsa är det svårt att skilja symptomen vid sådana tillstånd från mer normal nedstämdhet, och egenartat beteende av helt andra anledningar. För den som har en ordentlig utbildning är tillstånden däremot lätta att känna igen.

Tanken att kunna fånga upp barn och unga med allvarliga psykiska problem genom högre lärartäthet är ungefär lika begåvad som tanken att högre lärartäthet skulle ge bättre tandhälsa.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, JPAnderson, Nicholas Miles, Robobengt
RikMattss avatar
2012-04-23, 19:33 #80
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
För den som saknar ordentlig utbildning kring psykisk ohälsa är det svårt att skilja symptomen vid sådana tillstånd från mer normal nedstämdhet, och egenartat beteende av helt andra anledningar.
Väldigt många fall av nedstämdhet som kan övergå till depression har förstås yttre orsaker, som familjeekonomi, oro för/lojalitet mot andra familjemedlemmar/deras beteende etc.

Det är viktigt inte bara att kunna skilja ut sådant, utan också att inte psykologisera sociala problem. I den bästa av världar förstår förstås psykologer och kuratorer sin begränsning.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
IsakGerson
Senast redigerad av Andreas Bjärnemalm den 2012-04-23 klockan 21:04. Anledning: lagat quote-tagg
DangerDaves avatar
2012-04-25, 12:50 #81
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Står något av det mot varandra? Varför?
Tja, jag menar egentligen inte att dom står emot varandra - i en idealisk värld hade det såklart hunnits med att träffa kuratorer rutinmässigt, men som sagt tror jag inte det idag är realistiskt när det idag går så mångaelever per kurator.
Men samtidigt så är jag liksom de allra flesta här inte insatta i hur kuratorer faktiskt arbetar - de kanske tex inte alls upplever att det går åt mycket tid år att journalföra och sätta sig in i många olika elevers situation.

Jag mailade en handfull kuratorer på olika gymnasium omkring i Sverige och frågade hur dom ställde sig till ett förslag åt det här hållet. Sen återstår det väl att se ifall någon svarar, men förhoppningsvis kan man få lite insikt!
DangerDaves avatar
2012-04-29, 11:35 #82
Inte uppkopplad
Re: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Var som kanske inte helt oväntat inte så jättemånga som svarade, men ett svar fick jag iaf!


----

Döljbart meddelande (klicka för att visa)

Hej!

Jag heter David Midhage och är medlem i Ung Pirat, Piratpartiets ungdomsförbund. Vi arbetar just nu med att bredda vårat ställningstagande i sakfrågor och en av frågorna som diskuteras just nu är Skolelevers psykiska hälsa.
Ett utkast är att samtliga elever kontinuerligt skall kallas till kurator för samtal 1 eller 2 gånger om året. Detta för att dels för att göra elevers kontakt med kuratorer mindre främmande och dels för att i ett mycket tidigare skede kunna fånga upp elever som mår psykiskt dåligt.

För att få en bild av huruvida realistisk denna motion är vänder jag mig därför till dig som enligt Jensen Gymnasiums hemsida arbetar som kurator. Jag hoppas att du utifrån din erfarenhet som kurator vill skriva ett par rader om ifall detta låter som ett bra eller dåligt förslag, förutsatt att det fanns budget och personal för att hantera det.
Alla reaktioner uppskattas stort!

Med vänliga hälsningar
David Midhage, Ung Pirat


Hej David!

Tack för din fråga!

Skolsköterskan har ju idag kontinuerliga hälsosamtal och de bidrar till att vi där fångar upp många elever som mår psykiskt dåligt, vilket är jättebra. Våra lärare här på skolan är också duktiga på att fånga upp elever som mår dåligt då de har kontinuerliga avstämningar med sina klasselever. Jag tycker inte att det låter som någon dålig idé att även kuratorn har ett liknande arbetssätt, men det är viktigt att man inte gör ett ”dubbeljobb” där eleverna uppfattar det som att vi ställer samma typ av frågor. Kanske behöver man då se över hur skolsköterskans kontinuerliga samtal ser ut för att se vilket fokus skolsköterskan respektive kuratorn då ska ha. Det vore ett ypperligt sätt för kuratorn att på ett naturligt sätt få träffa alla elever (eller åtminstone de som i alla fall tackar ja till tiden) och för att få dem att inte tycka att det är lika främmande att gå till en kurator, precis som du skriver.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

----

Tankar?
henrik_sundstroms avatar
2012-05-04, 11:12 #83
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B11-Y01:
att piratpartiet ska driva att elever ska fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.
Laga det som är sönder i stället. Skolan är full av metoder för att hitta problem men nästan inga för att hitta lösningar.
Daniel Flöijers avatar
2012-05-05, 15:38 #84
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B11-Y01:
att piratpartiet ska driva att elever ska fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.
Tanken är god, men behöver stöd av forskning.
DangerDaves avatar
2012-05-05, 17:40 #85
Inte uppkopplad
Re: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Har förresten fått ett till svar från en kurator från Båstads Kommunala Gymnasium!

---

Hej!

Ursäkta att svaret dröjt men här kommer i alla fall ett. Som det ser ut idag så har skolsköterskan något som heter hälsosamtal med alla elever på en skola. I detta samtal är det tänkte att man scannar av hur barn o ungdomar mår generellt på fysiskt och psykiskt. Om kuratorn också skulle göra detta så skulle alla elever gå på ytterligare ett samtal vilket kanske skulle vara bra utifrån att man fånga upp elever med problematik men frågan är dock om det fångar upp så många så att det blir effektivt utifrån insatts. Jag är övertygad om att det går att fånga upp elever med olika problematiska situationer ute i skolans versamhet och inte på ett kontor. En kurator bör jobba mycket mer med generella insatser än riktade då de kan nå betydligt fler individer då. Kuratorn bör ha en kompetens för att stödja pedagoger och andra i skolans verksamhet så att det är de som kan tyda de signaler från barn och unga som mår dåligt. Jag tror absolut att det behövs fler kuratorer i skolans värld och att man istället lagstiftar om att varje skola skall ha en kurator på heltid och inte som det ser ut idag att man ska ha tillgång till kurator.

Har du ytterligare frågor så får du gärna höra av dig.

Med vänlig hälsning
Christopher Zaar
2012-05-05, 17:44 #86
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Javisst! Jag kräver bara att det ska finnas någon som helst forskning på området som visar att motionen faktiskt hjälper. För börjar man gräva så ser man att det finns absolut INGEN forskning över huvud taget som säger att man får bättre psykisk hälsa av att tala med en kurator en gång per år. Den forskning som finns visar att det inte finns några "quick fixes" utan att det kräver långvarig kontakt med utbildad personal för att kunna bota psykisk ohälsa.
Men tanken är väl inte att ett dylikt besök en gång om året är till för att behandla eventuella problem, utan att upptäcka sådana problem, som sedna kan följas upp med fortsatta regelbundna besök. Jämför med regelbundna hälsokontroller: Om en hälsokontroll leder till att man upptäcker att eleven har leukemi, så är väl knappast någon som menar att man detta enda besök ska behandla och bota sjukdomen. Regelbundna (och anonyma om man så önskar) besök för fortsatt behandling är ju det som sker.

Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Jag påstår att dom låtsas-psykologer vi har i skolan som kallas kuratorer är skadliga. Det är personer utan någon rimlig utbildning sitter och tar beslut, som inte går att överklaga, utan någon som helst grund.
Jag håller helt med om att kuratorer inte är rätt personer att genomföra denna kontroll, av två orsaker:

1) Det må vara ett några decennier sedan jag gick i grundskolan så det är möjligt att det ser annorlunda ut idag, men utbildningen de hade var definitivt otillräcklig för att kunna göra lämpliga bedömningar.

2) De jobbar inom skolans väggar, vilket, som jag ser det, är problematiskt i detta sammanhagn. Med den drev-mentalitet som råder bland elever kan kuratorer (och besök hos dessa) lätt bli föremål för spe och förlöjligande, vilket kommer göra det svårt för eleverna att prata om eventuella problem, men även försvåra arbetet för kuratorn om det åläggs dessa att handha uppgiften.

Således:

Jag är i helhet mycket positiv till motionen, men jag anser att det är extremt viktigt att

1) adekvat utbildade psykologer (eller andra motsvarande professionella yrkesutövare) åläggs detta, och

2) att det inte sker inom skolans fysiska väggar, utan att eleven kallas till besök utanför skolan på samma sätt som sker med t.ex. tandläkare.
2012-05-06, 13:14 #87
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B11-Y01:
att piratpartiet ska driva att elever ska fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.
Man blir kallad till kuratorn, och sen då? Psykiska problem går ofta att dölja för de man inte vill ska se, eller så vägrar man helt enkelt berätta något. Det går inte att se om det är ett psykiskt "fel" på någon, och är inte jämförbart med att gå till en tandläkare som omedelbart kan hitta ett hål i en tand.
Elever som inte vill öppna sig för en inkompetent kurator kommer inte heller att göra det, och det finns ingenting som säger att upprepade gånger tvinga dem att träffa kuratorer kommer hjälpa någon alls. Att prata om sina eventuella problem kan bara hjälpa om det sker på frivillig basis. Tvång är aldrig bra.
Avslag!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Andreas Bjärnemalm
2012-05-06, 17:20 #88
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av pelutt Visa inlägg
Man blir kallad till kuratorn, och sen då? Psykiska problem går ofta att dölja för de man inte vill ska se, eller så vägrar man helt enkelt berätta något. Det går inte att se om det är ett psykiskt "fel" på någon, och är inte jämförbart med att gå till en tandläkare som omedelbart kan hitta ett hål i en tand.
Elever som inte vill öppna sig för en inkompetent kurator kommer inte heller att göra det, och det finns ingenting som säger att upprepade gånger tvinga dem att träffa kuratorer kommer hjälpa någon alls. Att prata om sina eventuella problem kan bara hjälpa om det sker på frivillig basis. Tvång är aldrig bra.
Avslag!
Och det finns säkert elever som inför sjuksyster eller läkare döljer att de har fysiska åkommor (det kan t.ex. vara skämmigt att berätta att de har blod i avföringen) och att allvarliga problem inte fångas upp tidigt, men betyder det att man inte ska ha återkommande hälsokontroller?

Självklart kommer det finnas många som inte kommer vilja prata om eventuella problem, men det finns också många som behöver och vill prata med någon om de bara får lite hjälp att ta initiativet, och att det sker under trygga förhållanden.

Igen, för att det ska fungera tror jag att det måste ske utanför skolans premisser, och absolut inte med en kurator, men bortsett från det tycker jag att detta är ett viktigt initiativ.

Psykisk ohälsa är både allvarligt och vanligt förekommande, och jag finner det mycket beklagansvärt att det är så stigmatiserat. Detta stigma är, i mina ögon, ett utslag det avskyvärda drev som i normens namn vill förgöra allt och alla som är udda eller sticker ut, något som i synnerhet unga människor lätt faller offer för. Att uppleva någon form av psykisk ohälsa är, p.g.a. ovan sagda drevmentalitet, så pass tabubelagt att många individer helt enkelt upplever att det är en större risk att eventuellt exponera sig för drevet än att försöka komma till grund med betydligt allvarligare problem.

Införandet av ett hälsobesök en gång om året kommer således i bästa fall leda till två viktiga framsteg: 1) Genom att göra besöket obligatoriskt så blir det i betydligt större omfatting en del av vardagen, och även om det normativa drevets fanbärare fortsatt kommer håna psykisk ohälsa i allmänhet, och dylika besök hos en terapeut i synnerhet, så blir det mindre stigmatiserat än att på egen hand söka hjälp (och därmed riskera katastrof om det blir upptäckt). 2) Trots att många givetvis kommer att dölja eventuella problem, så kommer många andra att kunna få den hjälp det faktiskt önskar, men inte vågar fråga efter.

Slutligen bör det även noteras att det inte enbart är psykisk ohälsa som skulle kunna fångas upp i ett tidigt skede, utan även neurodiversitet (t.ex. aspergers), något som kan vara till oerhörd hjälp för unga människor.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Robobengt
Johan mlg Karlssons avatar
2012-05-06, 18:49 #89
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av tomas_hode Visa inlägg
Men tanken är väl inte att ett dylikt besök en gång om året är till för att behandla eventuella problem, utan att upptäcka sådana problem, som sedna kan följas upp med fortsatta regelbundna besök. Jämför med regelbundna hälsokontroller: Om en hälsokontroll leder till att man upptäcker att eleven har leukemi, så är väl knappast någon som menar att man detta enda besök ska behandla och bota sjukdomen. Regelbundna (och anonyma om man så önskar) besök för fortsatt behandling är ju det som sker.
Fast det krävs mer än en första kontakt med någon för att man ska öppna upp sig och berätta att man mår skit. De flesta som mår psykiskt dåligt har lärt sig bygga upp väldigt stora murar kring sig och svarar kroniskt hela tiden att dom mår jättebra när de får frågan.
Robobengts avatar
2012-05-07, 10:09 #90
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Fast det krävs mer än en första kontakt med någon för att man ska öppna upp sig och berätta att man mår skit. De flesta som mår psykiskt dåligt har lärt sig bygga upp väldigt stora murar kring sig och svarar kroniskt hela tiden att dom mår jättebra när de får frågan.
Förenklade du precis denna sortens samtal till: "Hur mår du?" "Jag mår skitbra. Faktiskt." ?
Johan mlg Karlssons avatar
2012-05-08, 13:14 #91
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Robobengt Visa inlägg
Förenklade du precis denna sortens samtal till: "Hur mår du?" "Jag mår skitbra. Faktiskt." ?
Ja, ungefär. Man hinner inte med mycket mer på ett möte per år. På 5 - 10 möten kanske man hinner börja gräva. Ifall eleven själv aktivt vill ha hjälp villsäga. Fast i så fall så hade han eller hon ju själv redan sökt hjälp.

Oh well.
Anton Nordenfurs avatar
2012-05-08, 13:21 #92
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Fast ingen har påstått att detta förslag skulle rädda 100 %. Poängen är att få en extra chans att märka fel, samt ge de som vill komma ut det en tydlig chans att göra det. Jag vet hur det var för mig i högstadiet, där jag ville komma ut med hur jag mådde för någon men inte visste för vem. Det var inte tydligt nog vem jag kunde prata med, och således dröjde det tills jag träffade en vän jag kunde prata med, som berättade för mig om hur jag kunde prata med kuratorn.
2012-05-08, 14:05 #93
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Jag tror som Anton att man kommer en lång väg bara någon sätter sig ner och frågar hur barnen faktiskt mår, skolpsykologen kan självklart också ha möten med lärare och titta på närvarostatistik och annat som kan hjälpa att hitta signaler på att någon mår dåligt. Att bli kallad regelbundet löser självklart inte alla problem men det löser förhoppningsvis fler samt det skickar en signal om att det är viktigt och inte något skamligt. Det är orimligt att förvänta sig att lärare ska agera psykolog utöver allt annat de ska göra.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, JPAnderson, Robobengt
willenforts avatar
2012-05-08, 14:55 #94
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
En annan bra sak med detta är att om alla blir kallade regelbundet så komemr det bli mer "normalt" att faktiskt prata med en kurator så vi med lite tur sänker ribban för att själv söka hjälp.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén, JPAnderson
Taz_1999s avatar
Gammal Taz_1999 Ola Andersson
2012-05-08, 16:33 #95
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Detta är ännu en av de välmenande motioner med goda intentioner men som förespråkar dåliga eller felaktiga lösningar på inbillade eller verkliga problem som måste avslås av mötet.

Problemet är att motionen antar att människor med de listade professionerna vet vad de pysslar med. Men det är väl känt (även bland dem själva) att de inte har fungerande verktyg, fungerande tester eller bra metoder att att använda sig av för att göra analyser, tester, diagnoner eller kunna få nåra som helst förutsäbara resultat. (Om det vore så enkelt ändå att de visste vad de sysslade med så skulle skolan och samhället se rejält annorlunda ut.).

http://www.scientificamerican.com/ar...mental-illness

Det har gjorts många intressanta undersökningar, som tex den som jag gillar mycket när man tar utbildade terapeuter och jämför deras talanger som terapeuter med "människor från gatan". Patienter får träffa en av dem och efteråt jämför man betyget från patienterna. Mycket riktigt så är helt outbildade människor bättre terapeuter än utbildade.

De har rätt även som sagt usla verktyg, vissa använder sådana som allmänt diskrediterats för mer än 30 år sedan i sin dagliga gärning (tex bläckplumptester, eller siluettkort mm) och i övrigt så använder de tester som verkar ge vetenskapliga resultat men som är nonsens.

En bok vi läste i pedagogiken talar om att när man ger en terapeut ett nytt test och en ny diagnos, börjar de tillämpa det som tusan och "upptäcker" att halva skolan har diagnosen i fråga. (ADHD tex).

Dessa tester åstadkommer också stor skada, för när det sitter tre personer i ett rum och bestämmer över en ung människas framtid, föräldrarna och terapeuten/kuratorn/psykologen och rektorn och man diskuterar vad som behöver göras, så har man de tre olika perspektiv.

När en av personerna då halar fram ett testresultat (–"Er son Adam här fick 45 av 10 på potiforgrillefrontalhyposuddabortdittleendediagnos-testet och det är ju inte bra), så verkar personen påläst och vetenskaplig och föräldrarna är i underläge. Men testet bygger som så många andra på inaktuell forskning, felaktiga antaganden eller har hanterats oskickligt eller är inte applicerbart på förutsättningarna.

Denna motion skulle skapa en lavin av feldiagnosticerade ungdomar som alla får "veckans sjukdom" av välmenande men i stort sett inkompetenta yrkesutövare.

Vad vi behöver är inte tester och samtal som hittar felen, utan som hittar möjligheterna (läs på om Pygmalioneffekten tex).

Så avslag, förstås.
JPAndersons avatar
2012-05-09, 08:42 #96
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
[QUOTE=Taz_1999;276495]Detta är ännu en av de välmenande motioner med goda intentioner men som förespråkar dåliga eller felaktiga lösningar på inbillade eller verkliga problem som måste avslås av mötet.

Problemet är att motionen antar att människor med de listade professionerna vet vad de pysslar med.[QUOTE]

Det har uttryckts en hel del personliga åsikter om yrkesutövarnas kompetens inom denna motions tänka område men vad har du egentligen för konkreta belägg, om några, för att misskreditera hela yrkeskårer med kuratorer, psykologer och psykoterapeuter?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, Apis, IsakGerson, Robobengt
Taz_1999s avatar
Gammal Taz_1999 Ola Andersson
2012-05-09, 19:13 #97
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Det har uttryckts en hel del personliga åsikter om yrkesutövarnas kompetens inom denna motions tänka område men vad har du egentligen för konkreta belägg, om några, för att misskreditera hela yrkeskårer med kuratorer, psykologer och psykoterapeuter?
Brukar det inte vara motionären som skall ta fram konkreta belägg på att problemet existerar och det finns konkreta belägg för att den lösning som förespråkas har effekt?

Hela motionen är ju baserad på personliga tyckanden utan belägg. Detsamma gäller yrkandena inklusive ditt.

Men denna motion gick tyvärr igenom så nu behöver Piratpartiet engagera aktivister att jobba för att övertyga väljare att sluta upp bakom detta illa genomtänkta sakpolitiska förslag som är helt baserat på "tänk på barnen"-argumentation.
JPAndersons avatar
2012-05-09, 19:50 #98
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Ja, kan man inte ställa sig bakom våra medlemmars önskan ifråga om sakpolitik så bör man nog avstå

Jag tänker då glatt informera om partiets ståndpunkt i detta ypperliga stycke piratpolitik som också vårt ungdomsförbund tog ställning för får jag tillägga.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén, Robobengt
JPAndersons avatar
2012-05-09, 20:06 #99
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Här hittar ni dessutom originalförslaget (som denna motion är baserad på) från Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt...iv_6451378.svd
http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/...talet-sjalvmor
http://www.spes.se/Nyheter24-99-Loes...jaelvmord.html
2012-05-10, 00:40 #100
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
I brödtexten så skriver Gustav Nipe
Citat:
Förslaget kommer ursprungligen från Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd (SPES).
Jag skulle vilja uppmärksamma mötet på att förslaget som lades till motionen INTE är vad Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd (SPES) föreslog. Jag känner mig därmed både arg och lurad. Jag frågade efter källa för påståendet tidigare i motionen, men fick den inte. Vi kan inte ha en situation där vi säger att SPES är en grund för vårt ställningstagande, när de inte håller med oss.

Därmed inte sagt att SPES måste hålla med oss för att vi ska ha åsikten, men det kan vara bra att veta att vi inte kan använda SPES, som motionären hänvisar till, som argument för vår ståndpunkt.

Något vi däremot kan hänvisa till är Riksförbundet Ungdom för Social hälsa (RUS) och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) som i sin rapport Det gäller livet på sidan 4 säger följande.
"En miniminivå av elevvård behövs för att kompensera denna situation så att kurator eller psykolog på ett avdramatiserat sätt hinner träffa varje elev enskilt minst en gång varje år. Förslag på en miniminivå på elevvårdskostnaden är bra men ett minimikrav bör också ställas på det antal timmar elevvård som skolan ska kunna erbjuda."
Riksförbundet Ungdom för Social hälsa (RUS) och
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) alltså

Inte Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd (SPES)
CMagnusBs avatar
2012-05-10, 01:32 #101
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Något som är viktigt är hur vi ser på den roll som skolpsykolog och kurator. Men i botten ligger också på hur vi ser på mental ohälsa överhuvudtaget.

Jag skall berätta en liten historia från verkliga livet. Som många kanske vet, så kör jag färdtjänst och vi chaufförer har en speciell kontakt med de som känner att deras liv bara består av kontakt med vårdpersonal. Bara det faktum att vi inte stressar iväg gör att man som taxichaufför får samma roll som bartender, vi är någon man kan berätta sina problem om och helt klart har vi tystnadsplikt. Men om det inte kan identifieras vem det rör så kan vi fortfarande berätta anekdoter:

Jag har en längre körning, över en timma med bara en kund i bilen.
Hon berättar som en jobbig tid som hon hade för länge sedan. Hennes dåvarande pojkvän och hon strulade vilket ledde till att de till slut bodde 30 mil från varann. Så det blev mycket grubblerier och till slut sa hennes mor ifrån. "Vi åker till psykakuten med dig." Väl inne på psykakuten så bestämdes det att hon skulle få prova ut en medicin på öppen avdelning så att dosen skulle bli rätt. Tyvärr tog denna tjej till sig av omgivningen och bestämde att om hon nu är sjuk så orkade hon inte leva. Efter ett nära på lyckat självmordsförsök så lades hon in på sluten avdelning.

Hon befinner sig nu på botten av sitt liv, och en av personalen bestämmer sig för att ge henne lite tid. Den kvinnliga sjuksköterskan frågar om allt möjligt, bara för att vänja patienten om att ta del av dialogen, och släppa ältandet. Samtalet rör allt som två kvinnor kan prata om, och glider till slut över på en enkel fråga: "När hade du mens senast? Behöver du bindor eller så?" När patienten räknar och inser att hon inte kan komma ihåg, så är det dags att kissa på en sticka...

Det är nu som vi är framme med vår resa med färdtjänsten, och min kund visar upp en bild i telefonen på sin åttaåriga son, och jag förstod vad resultatet var på graviditetstestet.

Frågan är om denna tjej skulle ens ha försökt avsluta sitt liv om hon hade haft en mer naturlig kontakt med skolpsykolog/kurator under sin skolgång.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Robobengt
Robobengts avatar
2012-05-10, 06:58 #102
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Allt reellt motstånd mot denna motion verkar, som jag ser det, grunda sig i att folk inte riktigt gillar kuratorer, att de har förutfattade meningar om psykproblem och/eller att de missförstått kallelserna som tvång.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
Johan mlg Karlssons avatar
2012-05-10, 13:58 #103
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Robobengt Visa inlägg
Allt reellt motstånd mot denna motion verkar, som jag ser det, grunda sig i att folk inte riktigt gillar kuratorer, att de har förutfattade meningar om psykproblem och/eller att de missförstått kallelserna som tvång.
Nej, det beror på att vi har haft tillräckligt mycket erfarenhet av systemet och människor med problem för att inse att den här motionen inte kommer lösa problemet. De som behöver hjälp kommer inte bara öppna upp sig och prata om sina problem som om dom vore en sticka i fingret, hål i en tand eller annat fysiskt problem.

Men ja, det stämmer att jag, och många andra ogillar kuratorer. De som hjälper vuxna har flera gånger om längre utbildning. Varför ska ungdommarna få så mycket sämre hjälp? Och varför tror någon att ett besök räcker för en ungdom när vuxenpsykologin behöver betydligt fler besök för att upptäcka sjukdommar?
Taz_1999s avatar
Gammal Taz_1999 Ola Andersson
2012-05-10, 14:09 #104
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Vid röstfiskesäsongen 2018:
Piratpartist (aktivist): – "Vi är emot integritetskränkande åtgärder som tex övervakningskameror inne på skolor och att elevers mail, telefon, surfande och mobiltrafik skall övervakas och kunna begäras ut och delas mellan olika myndigheter."
Väljare: -"Låter bra! Men vad står här på sista sidan då? Alla grundskolelever skall kallas till psykoterapeut årligen. Vad menas med det?"
Piratpartist: –"Eh, ja, det där. Du såg det trots den mikroskopiska fonten? De får genomgå en liten psykoterapeutisk undersökning med tester och samtal. En liten obetydlig sinnesundersökning bara på ungefär 8 timmar i ett kalt rum. Då får de berätta om hela sitt liv, vad de tycker och tänker och känner om allting och redovisa vad de gör om dagarna. För en vilt främmande myndighetsperson."
Väljare: -"Va?!"
Piratpartist: –"Jo, för om de berättar allt om sitt liv och sin familj och vad de vet om sina kompisar och så... så kan man... Eh, då VET ju skolan vad som pågår i livet och kan dela med sig av den informationen till andra myndighetspersoner som lärare eller andra myndigheter som socialen, skatteverket, polisen och så. Om föräldrarna eller kompisarna eller de själva gör något dumt som de myndigheterna behöver veta då. Om de får reda på något då alltså."
Väljare: -"Vad gör skolan sen då om de hittar något?"
Piratpartist: -"Det vet inte vi från Piratpartiet, vi yrkar bara på att man skall HITTA problemen, inte att man skall göra något åt dem".
Väljare: -"Va?!!"
Piratpartist : –"Jo det är ett jättebra förslag, vi är emot övervakning och för integritet, OCH vi vill att alla skolbarn skall psykundersökas, och svara på frågor om dataspelande, nedladdning, sex, vem de är kära i, vad de drömmer om, och andra sådana saker. Så att barnen inte fastnar i det eller gör något av det där och tar livet av sig. Det är ett stort problem som vi löser genom att begå våld på våra egna principer. Sanningsserumet från ministeriet är ett nödvändigt ont vid dessa psykundersökningar, för vi har ett gott syfte egentligen. Elshockerna också. E-maskinerna som scientologerna har lånat ut funkar faktiskt. Jag själv..."
Väljare: (slänger broshyren, springer iväg)
Piratpartist: -"Vart ska du? Var vi klara här?"
Taz_1999s avatar
Gammal Taz_1999 Ola Andersson
2012-05-10, 14:38 #105
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av CMagnusB Visa inlägg
Något som är viktigt är hur vi ser på den roll som skolpsykolog och kurator. Men i botten ligger också på hur vi ser på mental ohälsa överhuvudtaget.
Inte riktigt.

Att mental ohälsa är ett problem är säkerligen alla motståndare till motionen överens om.

Men det är inte det denna motion handlar om. Denna motion vill inte lösa några problem, den vill hitta dem. Den vill dessutom låta outbildade människor göra sökandet med tvivelaktiga metoder, vilket i sig är problematiskt.

Det intressanta med motionen är vad den INTE föreslår. Att införa olika typer av åtgärder med bevisad effekt som ger barn bättre mental hälsa. Varför grävde man inte fram några sådana från alla dessa organisationer som jobbar med sådana frågor?
2012-05-10, 15:08 #106
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Då tolkar vi motionen på lite olika sätt, jag ser det bara som ett krav på att ge elever möjlighet att en gång om året ha ett förtroligt samtal med någon vuxen kompetent person om hur de mår psykiskt. På det sättet kan man bland annat fånga upp en del som mår dåligt så att man kan åtgärda problem som mobbing, depression och annat i tid, innan det är för sent.

Jag skulle också motsätta mig att alla elever utsätts för psykoterapi eller ska göra tester för att screena för diverse psykiska störningar, men det är inte heller så jag tolkar förslaget.
Robobengts avatar
2012-05-10, 15:20 #107
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Taz_1999 Visa inlägg
Vid röstfiskesäsongen 2018:
Piratpartist (aktivist): – "Vi är emot integritetskränkande åtgärder som tex övervakningskameror inne på skolor och att elevers mail, telefon, surfande och mobiltrafik skall övervakas och kunna begäras ut och delas mellan olika myndigheter."
Väljare: -"Låter bra! Men vad står här på sista sidan då? Alla grundskolelever skall kallas till psykoterapeut årligen. Vad menas med det?"
Piratpartist: –"Eh, ja, det där. Du såg det trots den mikroskopiska fonten? De får genomgå en liten psykoterapeutisk undersökning med tester och samtal. En liten obetydlig sinnesundersökning bara på ungefär 8 timmar i ett kalt rum. Då får de berätta om hela sitt liv, vad de tycker och tänker och känner om allting och redovisa vad de gör om dagarna. För en vilt främmande myndighetsperson."
Väljare: -"Va?!"
Piratpartist: –"Jo, för om de berättar allt om sitt liv och sin familj och vad de vet om sina kompisar och så... så kan man... Eh, då VET ju skolan vad som pågår i livet och kan dela med sig av den informationen till andra myndighetspersoner som lärare eller andra myndigheter som socialen, skatteverket, polisen och så. Om föräldrarna eller kompisarna eller de själva gör något dumt som de myndigheterna behöver veta då. Om de får reda på något då alltså."
Väljare: -"Vad gör skolan sen då om de hittar något?"
Piratpartist: -"Det vet inte vi från Piratpartiet, vi yrkar bara på att man skall HITTA problemen, inte att man skall göra något åt dem".
Väljare: -"Va?!!"
Piratpartist : –"Jo det är ett jättebra förslag, vi är emot övervakning och för integritet, OCH vi vill att alla skolbarn skall psykundersökas, och svara på frågor om dataspelande, nedladdning, sex, vem de är kära i, vad de drömmer om, och andra sådana saker. Så att barnen inte fastnar i det eller gör något av det där och tar livet av sig. Det är ett stort problem som vi löser genom att begå våld på våra egna principer. Sanningsserumet från ministeriet är ett nödvändigt ont vid dessa psykundersökningar, för vi har ett gott syfte egentligen. Elshockerna också. E-maskinerna som scientologerna har lånat ut funkar faktiskt. Jag själv..."
Väljare: (slänger broshyren, springer iväg)
Piratpartist: -"Vart ska du? Var vi klara här?"
Om det är så du tolkar motionen så är jag förvånad över att du inte anklagar mig för att vara antikrist. Det är ju lika vettigt.
JPAndersons avatar
2012-05-10, 16:54 #108
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Taz_1999 Visa inlägg
Vid röstfiskesäsongen 2018:
Piratpartist (aktivist): – "Vi är emot integritetskränkande åtgärder som tex övervakningskameror inne på skolor och att elevers mail, telefon, surfande och mobiltrafik skall övervakas och kunna begäras ut och delas mellan olika myndigheter."
Väljare: -"Låter bra! Men vad står här på sista sidan då? Alla grundskolelever skall kallas till psykoterapeut årligen. Vad menas med det?"
Piratpartist: –"Eh, ja, det där. Du såg det trots den mikroskopiska fonten? De får genomgå en liten psykoterapeutisk undersökning med tester och samtal. En liten obetydlig sinnesundersökning bara på ungefär 8 timmar i ett kalt rum. Då får de berätta om hela sitt liv, vad de tycker och tänker och känner om allting och redovisa vad de gör om dagarna. För en vilt främmande myndighetsperson."
Väljare: -"Va?!"
Piratpartist: –"Jo, för om de berättar allt om sitt liv och sin familj och vad de vet om sina kompisar och så... så kan man... Eh, då VET ju skolan vad som pågår i livet och kan dela med sig av den informationen till andra myndighetspersoner som lärare eller andra myndigheter som socialen, skatteverket, polisen och så. Om föräldrarna eller kompisarna eller de själva gör något dumt som de myndigheterna behöver veta då. Om de får reda på något då alltså."
Väljare: -"Vad gör skolan sen då om de hittar något?"
Piratpartist: -"Det vet inte vi från Piratpartiet, vi yrkar bara på att man skall HITTA problemen, inte att man skall göra något åt dem".
Väljare: -"Va?!!"
Piratpartist : –"Jo det är ett jättebra förslag, vi är emot övervakning och för integritet, OCH vi vill att alla skolbarn skall psykundersökas, och svara på frågor om dataspelande, nedladdning, sex, vem de är kära i, vad de drömmer om, och andra sådana saker. Så att barnen inte fastnar i det eller gör något av det där och tar livet av sig. Det är ett stort problem som vi löser genom att begå våld på våra egna principer. Sanningsserumet från ministeriet är ett nödvändigt ont vid dessa psykundersökningar, för vi har ett gott syfte egentligen. Elshockerna också. E-maskinerna som scientologerna har lånat ut funkar faktiskt. Jag själv..."
Väljare: (slänger broshyren, springer iväg)
Piratpartist: -"Vart ska du? Var vi klara här?"
Jag förstår att du har ett behov av att "vara rolig" men detta är trams!
Taz_1999s avatar
Gammal Taz_1999 Ola Andersson
2012-05-10, 17:50 #109
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Jag förstår att du har ett behov av att "vara rolig" men detta är trams!
Från en annan tråd:
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Mitt piratparti står bl.a. för likabehandlande och rätten att yttra sig, inte minst, på medlemsmötet utan att göras till allmänt åtlöje.

Så nej, det är inte avsaknaden av humor som gör att vi reagerat så starkt, det är rent hyfs, taktkänsla och respekt för våra partikamrater.
Jag tar illa upp av att du kallar vad jag har skrivit för "trams" och på så vis försöker tysta ner och förlöjliga mig genom att tala om vad jag har för "behov". Ofint. Ohyfsat. Respektlöst.
Anton Nordenfurs avatar
2012-05-10, 19:40 #110
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Jag skulle kunna sitta och lista alla saker Taz_1999 påstod att motionen säger som den inte säger, men jag tror han mycket väl vet om dem. Ett utmärkt exempel på en halmgubbe.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
Johan mlg Karlssons avatar
2012-05-10, 21:02 #111
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Jag skulle kunna sitta och lista alla saker Taz_1999 påstod att motionen säger som den inte säger, men jag tror han mycket väl vet om dem. Ett utmärkt exempel på en halmgubbe.
Ja, han överdriver lite, men han har rätt i sak; Vi har precis röstat igenom en motion som många av skoleleverna kommer tolka som att dom blir korsförhörda.

Framför allt har vi röstat igenom en motion som inte ger eleverna någon form av rättssäkerhet över huvud taget. Ifall kuratorn tror att eleven mår dåligt så har kuratorn rätt att tvinga eleven att gå behandling, byta skola och massa andra ruskigheter. Utan att eleven har rätt till en second opinion. Det där med att få lov att välja sin egen behandling gäller inte i skolan.
Anton Nordenfurs avatar
2012-05-10, 22:16 #112
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Ifall kuratorn tror att eleven mår dåligt så har kuratorn rätt att tvinga eleven att gå behandling, byta skola och massa andra ruskigheter. Utan att eleven har rätt till en second opinion. Det där med att få lov att välja sin egen behandling gäller inte i skolan.
Var i förslaget framgår det?
willenforts avatar
2012-05-10, 22:26 #113
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Taz_1999 Visa inlägg
Vid röstfiskesäsongen 2018:
Piratpartist (aktivist): – "Vi är emot integritetskränkande åtgärder som tex övervakningskameror inne på skolor och att elevers mail, telefon, surfande och mobiltrafik skall övervakas och kunna begäras ut och delas mellan olika myndigheter."
Väljare: -"Låter bra! Men vad står här på sista sidan då? Alla grundskolelever skall kallas till psykoterapeut årligen. Vad menas med det?"
Piratpartist: –"Eh, ja, det där. Du såg det trots den mikroskopiska fonten? De får genomgå en liten psykoterapeutisk undersökning med tester och samtal. En liten obetydlig sinnesundersökning bara på ungefär 8 timmar i ett kalt rum. Då får de berätta om hela sitt liv, vad de tycker och tänker och känner om allting och redovisa vad de gör om dagarna. För en vilt främmande myndighetsperson."
Väljare: -"Va?!"
Piratpartist: –"Jo, för om de berättar allt om sitt liv och sin familj och vad de vet om sina kompisar och så... så kan man... Eh, då VET ju skolan vad som pågår i livet och kan dela med sig av den informationen till andra myndighetspersoner som lärare eller andra myndigheter som socialen, skatteverket, polisen och så. Om föräldrarna eller kompisarna eller de själva gör något dumt som de myndigheterna behöver veta då. Om de får reda på något då alltså."
Väljare: -"Vad gör skolan sen då om de hittar något?"
Piratpartist: -"Det vet inte vi från Piratpartiet, vi yrkar bara på att man skall HITTA problemen, inte att man skall göra något åt dem".
Väljare: -"Va?!!"
Piratpartist : –"Jo det är ett jättebra förslag, vi är emot övervakning och för integritet, OCH vi vill att alla skolbarn skall psykundersökas, och svara på frågor om dataspelande, nedladdning, sex, vem de är kära i, vad de drömmer om, och andra sådana saker. Så att barnen inte fastnar i det eller gör något av det där och tar livet av sig. Det är ett stort problem som vi löser genom att begå våld på våra egna principer. Sanningsserumet från ministeriet är ett nödvändigt ont vid dessa psykundersökningar, för vi har ett gott syfte egentligen. Elshockerna också. E-maskinerna som scientologerna har lånat ut funkar faktiskt. Jag själv..."
Väljare: (slänger broshyren, springer iväg)
Piratpartist: -"Vart ska du? Var vi klara här?"
Detta var nog dagens värsta halmgubbe. Att bli kallad till är inte samma som TVINGAD till. Det går alldeles utmärkt att tacka nej, och ingen tvingar dig att prata om ngt du inte vill prata om.

Om du tror att detta är integritetskränkande så bör du i konsekvensens namn vara emot skolläkarna, barnavårdsläkarna, den obligatoriska kallelsen till tandvården för att inte prata om det lagstadgade KRAVET att faktiskt gå i skolan. Så det är bara att börja fila på mitionerna för att avskaffa dessa integritetskränkande saker till höstmötet.

Själv nöjer jag mig med att konstatera att odsen för sådan konversation som ovan är ca 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001%
2012-05-10, 23:13 #114
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Vi har precis röstat igenom en motion som många av skoleleverna kommer tolka som att dom blir korsförhörda.
Min, visserligen begränsade, erfarenhet av psykologer är att de verkligen inte korsförhör någon. Jag tror en del här som motsätter sig detta förslaget har en väldigt negativ bild av psykologer och kuratorer som inte riktigt stämmer överens med verkligheten.

Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Ifall kuratorn tror att eleven mår dåligt så har kuratorn rätt att tvinga eleven att gå behandling, byta skola och massa andra ruskigheter.


Eleven behöver för det första inte ens gå dit bara för att de blir kallade, för det andra räknar jag med att skolpsykologer/kuratorer har tystnadsplikt precis som normalt. De kan därmed inte göra någonting alls utan att de har elevens uttryckliga medgivande. De har, precis som utanför skolan, inte några befogenheter att vidta tvångsåtgärder som att tvinga folk till vård de inte vill ha eller att få folk att byta skola. Det scenario som målas upp saknar verklighetsförankring.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Robobengt
JPAndersons avatar
2012-05-11, 08:19 #115
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Taz_1999 Visa inlägg
Från en annan tråd:

Jag tar illa upp av att du kallar vad jag har skrivit för "trams" och på så vis försöker tysta ner och förlöjliga mig genom att tala om vad jag har för "behov". Ofint. Ohyfsat. Respektlöst.
Och jag tar illa vid mig av dina ständiga manövrer med att redusera seriösa inlägg i seriösa diskutoner till ett skämt.
Det är Ofint. Ohyfsat. Respektlöst min gode herre.
Johan mlg Karlssons avatar
2012-05-11, 09:25 #116
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Var i förslaget framgår det?
Det ingår i dom rättigheterna som kuratorer i dagsläget har. I och med att förslaget inte tar bort dom så kommer kuratorerna fortfarande ha kvar dom rättigheterna.

Next up: Obligatoriska polisförhör för alla skolelever för att försöka hjälpa dom som börjar få problem med polisen och hitta förbrytare innan dom begår riktigt hårda brott?
willenforts avatar
2012-05-11, 10:31 #117
Inte uppkopplad
Sv: Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Det ingår i dom rättigheterna som kuratorer i dagsläget har. I och med att förslaget inte tar bort dom så kommer kuratorerna fortfarande ha kvar dom rättigheterna.
<snip>
Efter lite enkel googling hävdar jag att du har uppåt väggarna fel här. så fram till bevis och visa var kuratorer har rättighet att
Citat:
rätt att tvinga eleven att gå behandling, byta skola och massa andra ruskigheter. Utan att eleven har rätt till en second opinion.
Jag väntar
/C


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, Apis, troed
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com