Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion B18: Mer rymdpolitik

Bakgrund
Rymdforskningen har under de senaste decennierna fått allt större betydelse i samhället. Teknik som uppkom i samband med rymdforskning, som GPS-navigering, används nu i allt fler fordon, mobiltelefoner och datorer, och med satellitteknologi har direktsänd TV blivit en del av nästan allas vardag. Sverige är idag framstående i rymdrelaterade forskningsområden som nanoteknik, som i framtiden kan revolutionera en mängd områden, inklusive medicin och infrastruktur. Än viktigare, är det tack vara rymdforskningen som vi upptäckt miljö- och klimathot som global uppvärmning och eventuellt dödliga asteroidnedslag, och framtida resultat av forskningen kan bland annat innebära en stabil energiproduktion och - på länge sikt - en utveckling av mänskligheten bortom vår enda planet i kosmos.

Rymdforskningen är viktig även för andra forskningsområden, som matematik och fysik. En potentiell upptäckt av liv utanför jorden skulle vara en revolution för ämnen som biologi och medicin. Rymden är ett av de ämnen som inspirerar många studenter att läsa vetenskap och ingenjörskap, områden som betyder mycket för Sveriges utveckling och ekonomi, och det är ett fantastiskt sätt att få barn och ungdomar intresserade av vetenskap, teknik och kritiskt tänkande.

I en tid när USA:s rymdprogram NASA har tappat stora delar av sin budget på relativt kort tid, har EU:s program ESA här en chans att bli världsledande i rymdforskning, en position som USA haft sedan 1960-talet. Vi behöver sund konkurrens i forskningen och tekniken. Vi måste satsa på svensk och europeisk forskning, nu när bland annat Kina och Indien börjat få allt större rymdprogram, och det är en reell möjlighet att Kina tagit över rymden inom bara ett par decennier.

Rymdforskning har tidigare diskuterats inom Piratpartiet och Ung Pirat genom bloggar, sociala nätverk och speciellt Isak Gersons motion “En progressiv rymdpolitik”, som röstades igenom på Ung Pirats årskongress 24 mars 2012.

Framtagande av en sammanhållen rymdpolitik

I dagsläget finns ingen sammanhållen rymdpolitik i svensk politik, utan rymdrelaterade frågor faller under forsknings- och näringspolitik. Rymdpolitiken har just nu en stor betydelse i det svenska samhället, då Sverige har ett av världens största rymdprogram jämfört med sin befolkning, och då rymdforskning blir allt viktigare vid forskning och lösning av miljöfrågor och ny teknik. Därför anser Piratpartiet att en konkret rymdpolitik behöver tas fram i riksdagen.

Ökad ekonomiskt budget för rymdforskning i Sverige och i EU

Rymdstyrelsen, Sveriges ansvariga för rymdverksamhet, har en budget som inte räcker till för de uppdrag de får av ESA (European Space Agency) och svenska staten, och en utveckling av rymdforskning kan bara fortgå om de ekonomiska anslagen ökar, efter att ha varit stadiga i snart 10 år. Piratpartiet vill utöka Rymdstyrelsens budget för att kunna utföra de viktiga uppdrag de får av Sverige och EU.

Detta kommer självklart att kosta skattepengar, men vi måste ha ett långsiktigt tänkande. Sverige är idag framstående och ibland även världsledande inom rymdrelaterade områden, och vi är unika i Europa med vår rymdbas Esrange i Kiruna. Om vi behåller och utvecklar detta försprång kan resultatet bli nya svenska teknologiska innovationer, rymdturism genom Esrange, fler studenter inom vetenskap och ingenjörskap, och många nya jobb inom både rymdbasen och de teknologiska branscher det leder till, som nanoteknik och byggandet av astronomiska farkoster.

Det arbete som idag genomförs av EU:s rymdorganisation ESA kan effektiviseras och förstärkas enormt genom ökad budget. Detta möjliggör att de både bemannade och icke bemannade resorna som planeras till bland annat Mars och månen Europa faktiskt kan genomföras.

Transparans och access av statsfinansierad forskning

Sveriges rymdprogram samlar in mängder av data om speciellt nordisk miljö, och EU:s ESA samlar in stora mängder astronomiska data i flera olika andra områden. En stor del av denna information släpps fritt på internet, men en hel del göms fortfarande undan, och det finns ingen direkt standard i varken EU eller Sverige för hur det ska hanteras. En spridning av all statlig forskning, både rådata och rena rapporter, gör det möjligt för både privatpersoner och andra forskare att undersöka och utvärdera informationen enkelt och billigt. Det hjälper också att göra EU och Sveriges stat mer transparanta, och gör det svårare att genomföra fusk eller gömma undan skattepengar.

Piratpartiet ska arbeta för att all forskning som finansierats av Sverige eller av EU ska göras tillgängligt för alla gratis och enkelt genom internet.

Kortsiktiga och långsiktiga mål

Piratpartiet anser att det är upp till de specialiserade forskarna i området att besluta vilka mål som just nu är de viktigaste att nå, men att politiker bör ha en viss insyn i vilka som verkar lämpligast och mest givande.

Piratpartiet stödjer ett helomfattande europeisk rymdprogram som fortsätter att forska om solsystemet, galaxen och universum på distans, samtidigt som det satsar på att bygga en permanent månbas för att därifrån utforska solsystemet med både sonder och människor, inklusive en bemannad resa till Mars och en sondutforskning av himlakroppar med potentiellt liv i vårt solsystem.

Byggandet av miljövänliga bränslen

Bristen på giftfria bränslen är ett stort problem inom modern rymdfart - eftersom budgeten för de flesta rymdorganisationer (NASA, ESA, et cet) är så pass låg tvingas de flesta arbeta med miljöfarliga bränslen. Rymdstyrelsen har de senaste åren satsat sina resurser mer på att utveckla miljövänliga bränslen, som dessutom är mer effektivt, lättare, och billigare att frakta än alternative bränslen. Sverige är idag unika med detta, och en framtida utveckling möjliggör både billigare, mer miljövänlig rymdfart för Sverige, samt exportmöjligheter till bland annat USA:s rymdorganisation NASA, som visat intresse. Rymdstyrelsen säger dock själva att detta är ett försprång som snart kan förloras om inte deras ekonomi förstärks.

Piratpartiet stödjer utvecklingen av giftfria rymdbränslen, både för miljöns och för ekonomins skull.

Utveckling av ett svenskt centrum för planetär forskning

Genom Esrange i Kiruna har Sverige sedan länge en stor del i miljöforskning och uppskjutande av satelliter, samt antagligen en stor framtida del i kommersiell rymdturism. Samtidigt saknar Sverige ett centrum för planetär utforskning, vilken skulle göra det möjligt för de engagerade svenska forskarlagen att arbeta på hemmamark istället för att splittras och arbeta i andra länder. Utvecklingen av ett sådant centrum skulle locka många forskare att arbeta i Sverige istället för utomlands, samtidigt som det lockar utländska forskare att arbeta i Sverige, samt fungera som en inspiration för barn och ungdomar intresserade i vetenskap, teknik och rymden.

Piratpartiet vill arbeta för en utveckling av ett svenskt centrum för planetär forskning, som möjliggör en bred astronomisk forskning från Sverige, inklusive forskningen av planeter, exoplaneter, utvecklandet av ny teknik samt deltagande av de internationella projekt som idag är bortom vår kapacitet.

Stöd till nya privata företag inom rymdbranschen

Medan astronomi i dagsläget inte kommit igång på privat nivå ännu, främst på grund av de stora kostnaderna inblandade och osäkerheten om finansiell return, är detta onekligen framtiden för rymdbranschen. Piratpartiet stödjer utvecklingen av privatägda alternativ till de rymdorganisationer som just nu sköts på statlig eller europaparlamentarisk nivå. Privata företag kan i framtiden antingen komplementera eller rent av konkurrera ut statliga organisationer.

ESA har sedan ett fåtal år tillbaka ett verktyg för att utveckla lokala rymdföretag av denna typ, kallat ESA Business Incubation Center (BIC). Fem BIC finns idag runtom i Europa, och de hjälper nya företag att starta upp och stärka sin verksamhet för att utveckla teknologi och vetenskap inom rymdrelaterade forskningsområden. Piratpartiet anser att BIC behövs i Sverige för att stödja de mindre företag som redan finns, och för att uppmuntra fler att starta.

Skydd mot främmande himlakroppar

Citat:
“Dinosaurierna blev utrotade för att de inte hade ett rymdprogram. Och om vi blir utrotade för att vi inte har ett rymdprogram, då är det rätt åt oss!” - Larry Niven
Idag har vi möjligheten att upptäcka och förhindra asteroidnedslag på jorden, någonting som för bara ett par decennier sedan kunde ha kommit helt oväntat och orsakat enorma naturkatastrofer. Dessa nedslag har skett förut, senast 1908 i Tunguska i Sibirien, ett nedslag som ödelade 2000 km² skogsmark, och som motsvarade över 3000 Hiroshimabomber i sin kraft. (läs mer) En Tunguskahändelse i ett befolkat område idag skulle vara en katastrof, och än värre än så är de asteroider som flera gånger varit nära att utrota allt liv på jorden - allra mest känt är antagligen den som mörklade himlen för 65 miljoner år sedan, då den utrotade i princip alla större djur på jorden, bland annat dinosaurierna. Om människan levt på den tiden hade hade hon utrotats på veckor.

Rymdorganisationer som ESA och NASA har program som spårar alla potentiellt farliga objekt i solsystemet, och kollar av deras färdbana så att vi har en viss förvarning om någon är på väg åt vårat håll. Det råder forskning om hur en asteroid som är på väg in i jorden kan hindras, och flera välutvecklade planer har utformats, men forskningen går långsamt på grund av en låg budget.

Det finns flera potentiella risker i en nära framtid, och dessutom är det svårt att bedöma färdbanan helt eftersom någonting oväntat kan hända som får dem att byta bana relativt hastigt. Dessa program har inte alls så mycket finansiering som de behöver, och om vi upptäcker en riskabel asteroid imorgon kan de inte göra annat än att vänta på ett nytt beslut i EU som ger dem mer pengar. Denna byråkrati fördröjer processen, och för varje dag som går blir det svårare och dyrare att göra någonting. Piratpartiet vill att dessa program ska gå ett steg före. Vi anser att vi genom EU ska ge dem större budget så att de kan förbättra sina sökmetoder och sin forskning, samt förbereda en plan för vad som händer om vi upptäcker en potentiellt farlig asteroid imorgon.

Vidare läsning


Följande undertecknare av motionen stödjer den och önskar att den införs som Piratpartiets sakpolitk inom rymdområdet.

Anton Nordenfur
Kristofer Pettersson


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Anton Nordenfur

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Anton Nordenfur Yrkande B18-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 14 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska ta politisk ställning för att svenska staten ska tillkännage att rymdforskning är en viktig del av svensk forskning och teknik, och att därför arbeta fram en sammanhållen rymdpolitik.
Av: Anton Nordenfur Yrkande B18-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 11 personer gillar    1 personer ogillar

att Piratpartiet ska ta politisk ställning för en stor utökning av Rymdstyrelsens budget, för att möjliggöra uppfyllandet av de uppdrag de får av European Space Agency och svenska staten.
Av: Anton Nordenfur Yrkande B18-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 11 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska ta politisk ställning för en stor utökning av European Space Agencys budget genom EU, för att möjliggöra en mer effektiv och en bredare utforskning av rymden.
Av: Anton Nordenfur Yrkande B18-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska ta politisk ställning för att all rymdforskning som finansierats av Sverige och / eller av EU ska göras tillgängligt för alla gratis och enkelt genom internet.
Av: Anton Nordenfur Yrkande B18-Y05 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    1 personer ogillar

att Piratpartiet ska ta politisk ställning för ett europeiskt rymdprogram som fortsätter att forska om solsystemet, galaxen och universum på distans, samtidigt som det satsar på att bygga en permanent månbas för att därifrån utforska solsystemet med både sonder och människor, inklusive en bemannad resa till Mars och en sondutforskning av himlakroppar med potentiellt liv i vårt solsystem.
Av: Anton Nordenfur Yrkande B18-Y06 (Motionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet stödjer utvecklingen av giftfria rymdbränslen, både för miljöns och för ekonomins skull.
Av: Anton Nordenfur Yrkande B18-Y07 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    1 personer ogillar

att Piratpartiet ska ta politisk ställning för utvecklingen av ett svenskt centrum för planetär forskning, som möjliggör en bred astronomisk forskning från Sverige, inklusive forskningen av planeter, exoplaneter, utvecklandet av ny teknik samt deltagande i de internationella projekt som idag är bortom vår kapacitet.
Av: Anton Nordenfur Yrkande B18-Y11 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska ta politisk ställning för utökad budget till organisationer och program med mål att analysera riskerna för asteroid- och kometnedslag och forska om hur dessa kan förhindras.


Yrkanden

Av: Anton Nordenfur Yrkande B18-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 14 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska ta politisk ställning för att svenska staten ska tillkännage att rymdforskning är en viktig del av svensk forskning och teknik, och att därför arbeta fram en sammanhållen rymdpolitik.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Anton Nordenfur Yrkande B18-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 11 personer gillar    1 personer ogillar

att Piratpartiet ska ta politisk ställning för en stor utökning av Rymdstyrelsens budget, för att möjliggöra uppfyllandet av de uppdrag de får av European Space Agency och svenska staten.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Anton Nordenfur Yrkande B18-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 11 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska ta politisk ställning för en stor utökning av European Space Agencys budget genom EU, för att möjliggöra en mer effektiv och en bredare utforskning av rymden.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Anton Nordenfur Yrkande B18-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska ta politisk ställning för att all rymdforskning som finansierats av Sverige och / eller av EU ska göras tillgängligt för alla gratis och enkelt genom internet.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Anton Nordenfur Yrkande B18-Y05 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    1 personer ogillar

att Piratpartiet ska ta politisk ställning för ett europeiskt rymdprogram som fortsätter att forska om solsystemet, galaxen och universum på distans, samtidigt som det satsar på att bygga en permanent månbas för att därifrån utforska solsystemet med både sonder och människor, inklusive en bemannad resa till Mars och en sondutforskning av himlakroppar med potentiellt liv i vårt solsystem.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Anton Nordenfur Yrkande B18-Y06 (Motionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet stödjer utvecklingen av giftfria rymdbränslen, både för miljöns och för ekonomins skull.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Anton Nordenfur Yrkande B18-Y07 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    1 personer ogillar

att Piratpartiet ska ta politisk ställning för utvecklingen av ett svenskt centrum för planetär forskning, som möjliggör en bred astronomisk forskning från Sverige, inklusive forskningen av planeter, exoplaneter, utvecklandet av ny teknik samt deltagande i de internationella projekt som idag är bortom vår kapacitet.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande B18-Y08 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur


Tillbakadraget yrkande B18-Y09 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur


Tillbakadraget yrkande B18-Y10 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur


Av: Anton Nordenfur Yrkande B18-Y11 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska ta politisk ställning för utökad budget till organisationer och program med mål att analysera riskerna för asteroid- och kometnedslag och forska om hur dessa kan förhindras.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarTilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande B18-Y12 (Jämkad med yrkande B18-Y13)
Av: Tommten
Tillbakadraget yrkande B18-Y13 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


IsakGersons avatar
2012-04-03, 09:00 #2
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B18-Y01:
att Piratpartiet ska ta politisk ställning för att svenska staten ska tillkännage att rymdforskning är en viktig del av svensk forskning och teknik, och att därför arbeta fram en sammanhållen rymdpolitik.
Jag gillar detta, men vill vi verkligen att det ska vara en nationell angelägenhet? Projektet rymden tycker jag ska vara ett internationellt projekt.
Kristofer Petterssons avatar
2012-04-03, 10:04 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion B18: Mer rymdpolitik -
För att det ska kunna bli internationellt bör det rimligtvis vara underbyggt på national basis först, eller hur? Om vi inte hoppas på toppstyrning och en påtvingad rymdforskning det vill säga. Inte för att jag skulle bli ledsen för det, men principiellt känns det bättre att vi har en nationell förankring först.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-03, 11:47 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion B18: Mer rymdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B18-Y01:
att Piratpartiet ska ta politisk ställning för att svenska staten ska tillkännage att rymdforskning är en viktig del av svensk forskning och teknik, och att därför arbeta fram en sammanhållen rymdpolitik.
Jag gillar detta, men vill vi verkligen att det ska vara en nationell angelägenhet? Projektet rymden tycker jag ska vara ett internationellt projekt.
Det ska det definitivt, och Sveriges del i det hela är bara en av ett enormt pussel. Pusslet går dock inte ihop om inte alla bitar gör sitt, och det behövs länder som inspirerar varandra. Idag drar EU:s olika länder relativt små lass vardera. Vårt mål med denna motion är att bredda detta och utvidga både Sveriges, EU:s och planetens del i det hela, genom att börja med det vi kan - Sverige och EU. Vi har idag ingen kontroll över USA, Kina, Indien, Ryssland och andra större rymdländer utanför EU, men vi kan inspirera och hoppas att de följer.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-03, 17:17 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B18: Mer rymdpolitik -
Det var för jobbigt att klicka att jag gillar varje yrkande var för sig. Så jag skriver istället här att jag ställer mig bakom samtliga ursprungsyrkanden i den här motionen. Mer rymd till folket!
Henrik Brändéns avatar
2012-04-04, 01:05 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion B18: Mer rymdpolitik -
När ryssarna lyckades komma före jänkarna med att skicka upp en satellit i omlopp kring jorden, och sedan bli först med att få upp en människa som de fick ner igen beslöt USA att satsa stort på att bli först med att få en man till månen.

Som vi vet brände det projektet enorma mängder pengar. Mänskligheten har inte haft någon konkret nytta av att vi verkligen lyckades få upp ett par människor till månen.

MEN: Spinn off-efekterna var enorma. Viktiga delar av den tidiga molekylärbiologin finansierades (av för utomstående svårbegripliga anledningar) av NASAs månprojektpengar. Datorerna skulle näppeligen ha utvecklats så snabbt om det inte vore för USAs fixa idé att de skulle komma först till månen.

Så jag har inget emot om drömmare som Mab och Nipe verkligen tror att vi en dag kommer att kolonisera rymden. Får de igenom sina förslag på enorma satsningar på rymdforskning får det säkert även denna gång fantastiska resultat här på jorden. Eller kanske under jorden?
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-04, 15:29 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B18: Mer rymdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
När ryssarna lyckades komma före jänkarna med att skicka upp en satellit i omlopp kring jorden, och sedan bli först med att få upp en människa som de fick ner igen beslöt USA att satsa stort på att bli först med att få en man till månen.

Som vi vet brände det projektet enorma mängder pengar. Mänskligheten har inte haft någon konkret nytta av att vi verkligen lyckades få upp ett par människor till månen.

MEN: Spinn off-efekterna var enorma. Viktiga delar av den tidiga molekylärbiologin finansierades (av för utomstående svårbegripliga anledningar) av NASAs månprojektpengar. Datorerna skulle näppeligen ha utvecklats så snabbt om det inte vore för USAs fixa idé att de skulle komma först till månen.
Jag satte kaffet i vrångstrupen och började fundera ut ett kritiskt svar de första raderna, och blev glad när du skiftade. Spin-off-effekterna är som du säger enorma, både då och nu, både vad gäller långsiktiga mål om att upptäcka alternativa boplatser och energi och material utanför jorden, och kortsiktiga som nya material, forskning om miljöproblem och snabbare IT och TV.

Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Så jag har inget emot om drömmare som Mab och Nipe verkligen tror att vi en dag kommer att kolonisera rymden. Får de igenom sina förslag på enorma satsningar på rymdforskning får det säkert även denna gång fantastiska resultat här på jorden. Eller kanske under jorden?
Jag och Kristoffer då?
IsakGersons avatar
2012-04-04, 15:43 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B18: Mer rymdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Jag och Kristoffer då?
Och jag! I ett år har jag argumenterat för att vårt mål den närmsta tiden borde vara att få igång en självförsörjande koloni på månen!
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-04, 15:43 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B18: Mer rymdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Och jag! I ett år har jag argumenterat för att vårt mål den närmsta tiden borde vara att få igång en självförsörjande koloni på månen!
Och Isak!
2012-04-06, 15:08 #10
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska vara motståndare till att månen och rymden i övrigt besudlas med reklam.
Jag vill inte att månen ska vara en reklamplats.
What if the Moon was a giant billboard?
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-07, 18:55 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B18: Mer rymdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska vara motståndare till att månen och rymden i övrigt besudlas med reklam.
Jag vill inte att månen ska vara en reklamplats.
What if the Moon was a giant billboard?
Ditt yrkande kan mistolkas, och det gjorde jag innan jag kollade din länk. Jag antar att du menar reklam som reflekteras på månen, men det kan också tolkas som att du menar fysiska reklampelare. Det är två helt olika frågor, jag börjar med den andra.

I nuläget är det definitivt otänkbart att inom en snar (10+ år) sätta upp en fysisk annons på månen stor nog att synas med blotta ögat från jorden. Jag ser inte hur detta är viktigt att ta upp ännu. Snarare skulle en sådan lag kunna hindre riktiga astronomiska projekt. Skulle NASA eller Virgin Galactic få lov att landa på månen, eller skulle texten på deras farkoster klassas som reklam? Skulle en amerikansk flagga på månen klassas som reklam? Skulle en Coca-Cola-flagga klassas som reklam? Skulle en scoutflagga (som finns där) klassas som reklam? Definitionen måste göras om för att få min röst, mycket är oklart.

Angående laserreklam som reflekteras mot månen (eller andra objekt i rymden). Jag är inte alls insatt i hur möjligt detta är, men det finns en chans att det skulle kunna vara en smula möjligt inom en relativt snar framtid. Det finns en idé att börja diskutera det redan nu. Samtidigt vill jag inte föra ett totalt förbud mot laserstrålar mot månen, eftersom det är häftiga experiment att göras av den som vill bevisa ännu en gång att vi verkligen var på månen. Jag vill se en bättre formulering som förtydligar vad som menas med reklam, och som handlar just om laser och inte fysiska objekt, then we'll talk. I nuläget är det således avslag.
2012-04-08, 18:07 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B18: Mer rymdpolitik -
Yrkande B18-Y01
Är det enda jag yrkar Bifall för.
Avslag på de andra.
Nicholas Miless avatar
2012-04-09, 14:37 #13
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B18-Y12:
att Piratpartiet ska vara motståndare till att månen och rymden i övrigt besudlas med reklam.
Hur stora reklamskyltar tror du man kan bygga egentligen?
2012-04-09, 17:47 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B18: Mer rymdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B18-Y12:
att Piratpartiet ska vara motståndare till att månen och rymden i övrigt besudlas med reklam.
Hur stora reklamskyltar tror du man kan bygga egentligen?
Man kan lysa på månen så det blir reklam istället för en fin vit fullmåne.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-09, 19:08 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion B18: Mer rymdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Man kan lysa på månen så det blir reklam istället för en fin vit fullmåne.
Vill du kommentera på det jag skrev? Annars blir det som sagt avslag, vilket skulle vara trist.
2012-04-09, 19:30 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion B18: Mer rymdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Vill du kommentera på det jag skrev? Annars blir det som sagt avslag, vilket skulle vara trist.
Ja jag håller med om det du skrev men jag kan inte definera vilken reklam jag inte vill se utifrån den problembeskrivning du skrev. Hur ska jag i mitt yrkande kunna reducera bort att man inte ska se en scoutflagga på månen som reklam?

Jag är ute efter att månens yta inte ska kommersialiseras i syfte för att göra reklam för oss på jorden. Hjälp gärna till att komma på något yrkande om du håller med.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-12, 19:15 #17
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska ta politisk ställning för att förbjuda projektering av bild och text mot objekt i rymden i syfte att fungera som reklam för jordbor.
2012-04-12, 22:01 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion B18: Mer rymdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska ta politisk ställning för att förbjuda projektering av bild och text mot objekt i rymden i syfte att fungera som reklam för jordbor.
Jag jämkade mig, men jorden är ju också ett objekt i rymden!

Man kan också tolka yrkandet som att Piratpartiets syfte med att ta ställning för att förbjuda projektering av bild och text mot objekt i rymden, är för att förbudet ska fungera som reklam för jordbor. Men yrkandet blir obegripligt om man tolkar det så. Det där yrkandet duger nog, alla fattar vad som menas.
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-15, 13:34 #19
Inte uppkopplad
Re: Motion B18: Mer rymdpolitik -
Jag gillar motionen skarpt men ställer mig frågande till vad det finns för en poäng med att upprätta en permanent månbas eller skicka folk till Mars. Eller ja, Mars är kanske lite mer spännande av diverser orsaker, men vad har vi att vinna på en permanent månbas? Jag trodde det ur rent vetenskapligt syfte var mycket mer intressant med en forskningsstation i omloppsbana så att man kan leka med 0g-experiment? Vad kan man leka med på månen som gör det värt att placera en permanent bas där?

I övrigt: Good shit. Just nu yrkar jag bifall på allt utom just Y05.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-15, 14:35 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion B18: Mer rymdpolitik -
Vi gick inte in så mycket på de specifika punkterna där eftersom det redan var lite wall of text över det hela. En månbas kan dock uppfylla många mål som en rymdbas (som ISS) inte kan. Jag ska försöka lista de främsta fördelarna.
  1. Från en månbas kan vi avfyra farkoster och sonder till till exempelvis Mars. Det kan inte göras från ISS, och det är mycket dyrare att göra det från jorden (på grund av mycket högre gravitation, vilken kostar väldigt mycket att trotsa).
  2. Genom expeditioner på månen kan vi lära oss en hel del om både månens och jordens historia, vilket vi inte kan från ISS.
  3. En månbas kan med tiden bli självförsörjande, vilket är mycket svårare med ISS. På månen har vi plats att exempelvis sätta upp växthus vilket gör förbindelsen med jorden mindre viktig. Den starkare gravitationen gör det också enklare att experimentera med organismers överlevnad i rymden, någonting som idag experimenteras med på bl a ISS.
  4. Att det finns mer plats på månen gör att fler kan arbeta där samtidigt, och de kan vara där längre, och få möjligheten att röra sig utomhus (om än i en rymddräkt) mycket oftare än de idag får på ISS.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-15, 14:36 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion B18: Mer rymdpolitik -
Angående forskningsbana i 0g: ja, det är också intressant och viktigt. En månbas skulle inte ersätta ISS, utan vara ännu ett komplement. Det finns saker som kan experimenteras med i 0g som inte kan experimenteras med på jorden eller på månen.
2012-04-15, 14:59 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion B18: Mer rymdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
[*]En månbas kan med tiden bli självförsörjande, vilket är mycket svårare med ISS. På månen har vi plats att exempelvis sätta upp växthus vilket gör förbindelsen med jorden mindre viktig. Den starkare gravitationen gör det också enklare att experimentera med organismers överlevnad i rymden, någonting som idag experimenteras med på bl a ISS.
Då kanske det på sikt blir spänningar mellan månbor och jordbor också. Det låter som en spännande verklighet!

Vad tycker du om Michio Kakus idéer om att Terraforma mars?
Nicholas Miless avatar
2012-04-15, 15:19 #23
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B18-Y10:
att Piratpartiet tillkännager att asteroid- och kometnedslag är reella faror för nationell och internationell säkerhet.
Den här bedömningen måste rimligtvis ligga på forskarvärldens bord.
Nicholas Miless avatar
2012-04-15, 15:28 #24
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B18-Y13:
att Piratpartiet ska ta politisk ställning för att förbjuda projektering av bild och text mot objekt i rymden i syfte att fungera som reklam för jordbor.
Jag känner inte att det finns någon brådska med den här frågan, eftersom ljusprojektering inte är något som lämnar permanenta spår. Visar det sig någonsin bli ett problem kan vi ta itu med det då.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-15, 15:33 #25
Inte uppkopplad
Sv: Motion B18: Mer rymdpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B18-Y10:
att Piratpartiet tillkännager att asteroid- och kometnedslag är reella faror för nationell och internationell säkerhet.
Den här bedömningen måste rimligtvis ligga på forskarvärldens bord.
Forskarvärlden har redan sagt sitt, och det är nu entydigt. Det är nu upp till politikerna att lyssna på forskarnaoch inse faran.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henry Rouhivuori, infallsvinkel
2012-04-18, 19:36 #26
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B18-Y10:
att Piratpartiet tillkännager att asteroid- och kometnedslag är reella faror för nationell och internationell säkerhet.
Det kom just upp en relevant dokumentär på SVT Play: Hotet från rymden
Dennis Nilssons avatar
2012-05-08, 21:34 #27
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B18-Y07:
att Piratpartiet ska ta politisk ställning för utvecklingen av ett svenskt centrum för planetär forskning, som möjliggör en bred astronomisk forskning från Sverige, inklusive forskningen av planeter, exoplaneter, utvecklandet av ny teknik samt deltagande i de internationella projekt som idag är bortom vår kapacitet.
Det är i rymden framtiden finns. Sverige skall såklart vara på framkanten inom all forskning och teknik. Det gör våra liv så enklare, och roligare.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com