Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten

Det här är en motion i deltagarkultur och öppenhetsanda.

Så här är det. Jag har haft kontakt med andra partier då och då för jag ville fråga dem saker. Då funkar det så att man måste kontakta dem via mail, och för exempelvis MP och V blir man hänvisad till att kontakta till den lokala politikern. Dessa scenarion har jag har råkat ut för vid en sådan kontakt:

1. Det tar typ en månad innan man får svar.
2. Jag frågar tre frågor får jag svar på enbart en.
3. (gäsp) Jaja, säkert jätteintressant, det där ska vi titta vidare på.. NOT (raderar mail)
4. Ger ett direkt felaktigt svar på frågan.

Min slutsats av detta är att det kan resultera i en dålig upplevelse för utomstående att kontakta politiska partier via mail. Man är som frågeställare helt beroende av att den som svarar är intresserad och engagerad av ens idé eller fråga, annars är det tvärstopp.

Om PP istället har ett system där vi inte ber utomstående att kontakta enskilda politiker via mail, utan istället via något slags kommentarsfält, forum, ticketsystem eller liknande där pirater kan svara, se vad vi svarat, och rätta varandra om det råkar bli fel. Då får man följande fördelar:

1. Snabbare svar och vi ser om någon inte fått svar (enskilda politiker kan inte missa eller strunta i att svara frågeställaren)
2. Andra pirater kan se om det råkar bli sakfelsupplysning och korrigera så väljaren får rätt svar.
3. Andra utomstående kan få svar på frågan genom att läsa tidigare frågor och svar.

En nackdel kan vara att vissa inte vill ställa frågor om det inte sker i hemlighet. Då kan man till exempel välja att avsändarens namn inte visas på frågan.

Jag anser att piratpartiet kan lösa risken att hamna i situationen jag tar upp genom att välja att som regel inte presentera enskilda piraters mailadresser utåt som kontaktsätt. Vissa mailkontakter kan dock fortfarande vara lämpligare att ha kvar utåt, exempelvis partiledarens mail.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Tommten

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Tommten Yrkande C06-Y03 (Motyrkande) 4 personer gillar    1 personer ogillar

att medlemsmötet uppmanar partistyrelsen att vidta åtgärder för att förbättra möjligheten att få snabb respons på kommunikation med partiet.


Yrkanden

Tillbakadraget yrkande C06-Y01 (Jämkad med yrkande C06-Y04)
Av: Tommten
Tillbakadraget yrkande C06-Y04 (Bortröstad)
Av: Tommten


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande C06-Y02 (Tillbakadraget)
Av: AndersLindbäck


Av: Tommten Yrkande C06-Y03 (Motyrkande) 4 personer gillar    1 personer ogillar

att medlemsmötet uppmanar partistyrelsen att vidta åtgärder för att förbättra möjligheten att få snabb respons på kommunikation med partiet.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Anton Nordenfurs avatar
2012-04-02, 21:10 #2
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande C06-Y01:
att Piratpartiet mot utomstående som regel inte presenterar mailadress till enskilda pirater, och utreder ett bättre kommunikationssätt än mail att hänvisa utomstående till vid kontakt med Piratpartiet, utom i de fall det anses nödvändigare att behålla mail som kontaktsätt.
Jag har haft exakt samma erfarenhet av etablerade partier, för det mesta får jag inget svar alls. Detta system skulle definitivt hänga ihop med partiets svärmfilosofi, och ett självrättande system ökar oddsen att rätt svar kommer ut. Ett notifieringsystem borde dessutom vara i plats som skickar ut mail till anmält intresserade när en ny fråga kommer.
Gustav Nipes avatar
2012-04-02, 21:11 #3
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande C06-Y01:
att Piratpartiet mot utomstående som regel inte presenterar mailadress till enskilda pirater, och utreder ett bättre kommunikationssätt än mail att hänvisa utomstående till vid kontakt med Piratpartiet, utom i de fall det anses nödvändigare att behålla mail som kontaktsätt.
Ner med byråkratin.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-03, 04:26 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att Piratpartiet mot utomstående och medlemmar även erbjuder dem kontakta personer via mail och inte bara via andra icke-internetbaserade kontaktvägar.
DL/VL/KL - här finns bara telefonnummer och inte epostadress att kontakta dem med. Det borde ändras. Man hittar deras kontaktadress på Internet men man kan inte kontakta dem via Internet - det tycker jag är väldigt fel.

Problemet motionslämnare har är nog att partiernas politiker inte använder mail för kommunikation och därmed inte läser sin epost så ofta. Men det beror nog mera på att dessa inte är så internetvana än att mail skulle vara fel sätt att erbjuda som kontaktform för våra representanter.
Anna Trobergs avatar
2012-04-03, 08:21 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Att mejl inte besvaras är ett kommunikationsproblem och inte ett tekniskt problem. Det absolut lättaste sättet att se till att mejl besvaras snabbare är att ta kontakt men jan.lindgren@piratpartiet.se och erbjuda sin hjälp med att besvara partiets mejlskörd. Vilken teknik vi än använder, så kokar det hela ner till att någon faktiskt måste besvara mejlen. Det kommer vi aldrig ifrån.

De som svarar på mejlen måste dessutom ha bra pejl på vår politik och ha sociala skills. Om inte så skickas det ut officiella svar från partiet som inte representerar partiet på ett bra sätt. Vi har haft några sådana incidenter genom åren och de säger mig att det är en god idé att inte öppna upp för vem som helst att besvara våra mejl. Det är dessutom viktigt att människor kan ställa frågor till oss utan att behöva skylta med dem offentligt.

Jag yrkar därför avslag.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Kristofer Pettersson
IsakGersons avatar
2012-04-03, 08:25 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av Gustav Nipe Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande C06-Y01:
att Piratpartiet mot utomstående som regel inte presenterar mailadress till enskilda pirater, och utreder ett bättre kommunikationssätt än mail att hänvisa utomstående till vid kontakt med Piratpartiet, utom i de fall det anses nödvändigare att behålla mail som kontaktsätt.
Ner med byråkratin.
Det här är en kort plädering i förmån för Nipes kommentar.
infinite_emmas avatar
2012-04-03, 10:18 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Eftersom jag inte har fått intryck av att det är särskilt svårt att få kontakt med, eller diskutera med, officiella representanter i partiet, yrkar jag avslag på själva motionen.

Men jag är lite osäker på vad som avses här - skulle Piratpartiets metoder lösa andra partiers brist på kommunikativa talanger? Jag får inte ihop tankespåret här. Våra tekniska eller kommunikativa vanor, lär inte påverka intrycket man får av andra partiets tillkortakommanden, menar jag, och motionstexten är nästan helt inriktad på den problematiken, men att-satserna riktar sig mot en intern åtgärd.

Det skulle kanske nånstans vara lite intressant att lägga upp en sakpolitisk fråga, baserad på texten i motionen, som handlar om politikers tillgänglighet och känsla för representantskap. Det händer ju mellan varven att politiker upplever sig "spammade" när väljare kontaktar dem via mail, vilket är en helt bisarr inställning. Åsa Lindenstam besvarade ett mail om datalagringsdirektivet att det var barnsligt att protestera, till och med. Så något behöver helt klart lyftas här. Frågan är hur det skulle se ut, hur en sådan fråga skulle drivas och kanske värt lite diskussion, helt klart.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-03, 15:55 #8
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande C06-Y01:
att Piratpartiet mot utomstående som regel inte presenterar mailadress till enskilda pirater, och utreder ett bättre kommunikationssätt än mail att hänvisa utomstående till vid kontakt med Piratpartiet, utom i de fall det anses nödvändigare att behålla mail som kontaktsätt.
Jag instämmer totalt i det som Anna och Emma har skrivit ovan.

Och även om jag till skillnad från Nipe gillar byrokrati ser jag inget behov av ett onödigt regelverk som begränsar vad vi kan göra i partiet.

Vill man hjälpa partiet att kommunicera tror jag det är bättre att man kontaktar ledningen och erbjuder sig hjälpa till än att man sitter och försöker detaljreglera andras arbete.

Så jag förordar avslag.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Kristofer Pettersson
2012-04-04, 12:39 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Det känns som vissa har missuppfattat motionen lite, så jag gör ett försök på ett längre och mer förklarande inlägg.

Vi rör oss mot lokala organisationer så tankespåret att jag vill minimera väljarnas risker att stöta på de problem jag tar upp genom att vi väljer andra kommunikationssätt med dem i ett preventivt syfte. Vi i PP har redan vana och erfarenhet av att hjälpa varandra och vara öppen i våran kommunikation, just den biten är därför inget konstigt eller märkvärdigt för oss.

Men först och främst handlar det om väljarens kontaktnöjdhet och syn på partiet. Som jag kanske sagt tidigare så var mitt första möte med PP i en chatt, och den förste som svarade råkade vara Rick Falkvinge. Det var dessutom typ 2 på natten. Denna direktkontakt är något vi i PP underskattar oerhört och det är något som inte exisiterar i andra partier på samma sätt. Det är ett mycket användbart vapen för att få sympatier och bjuda in för engagemang.

De flesta av oss har redan vant oss med denna lyxiga direktkontakt, men jag tror att utomstående kan tycka att det är en väldigt speciell upplevelse. Mailkontakt ger däremot inte alls samma effekt.

Angående frivillighet. Det är inte speciellt många sekunder på dygnet det inte finns är hjälpande pirater till hands i någon chatt mm. Jag tror att öppenhet vid kontakt med väljare som ersättning för mail skulle skapa mer engagemang. Det är också mer givande när andra ser vad man svarar och kan interagera. Tänk er exempelvis en blogg där alla bloggkommentarerna enbart är synliga för bloggaren? Det skulle förstås minska antal kommentarer på den bloggen. Jag tror att en öppenhet i detta avseende skulle ge samma effekt i engagemang med svar.

Exakt hur kommunikationssättet sker bäst varken kan eller bör jag bedöma och detaljstyra i ett yrkande här, därför är mitt yrkande generellt utformat för att det inte ska hämmande för olika lösningar. Jag vet tex inte vilka möjligheter den nya hemsidan kommer ge.

När det gäller lokala frågor så kommer det förstås vara de lokala piraterna som är mest kunniga och benägna att svara. Vi andra kan dessutom peka på dem att "hey, det är obesvarade frågor" osv, något vi inte ser överhuvudtaget när de går till dem via mail.

Jag håller med om att det är viktigt att människor kan ställa frågor till oss utan att behöva skylta med sina namn offentligt och det nämner jag ju också i brödtexten.

Poängen med motionen är inte att skapa mer byråkrati. Jag hoppas att ni har mer förståelse för motionen nu!
infallsvinkels avatar
2012-04-04, 17:49 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Men först och främst handlar det om väljarens kontaktnöjdhet och syn på partiet. Som jag kanske sagt tidigare så var mitt första möte med PP i en chatt, och den förste som svarade råkade vara Rick Falkvinge. Det var dessutom typ 2 på natten. Denna direktkontakt är något vi i PP underskattar oerhört och det är något som inte exisiterar i andra partier på samma sätt. Det är ett mycket användbart vapen för att få sympatier och bjuda in för engagemang.

Poängen med motionen är inte att skapa mer byråkrati.
Ambitionen och avsikten med motionen är säkert jättebra, men detta känns inte alls som något ett medlemsmöte bör ta ställning till. Det är en alltför operativ fråga, och en sådan här reglering skulle riskera att skapa konstiga effekter.

Ska vi bli det enda parti i Sverige där det inte går att ta reda på företrädarnas e-postadresser?

Vi har redan partiets forum, där intresserade lätt kan komma i kontakt med piratpartister och få svar på eventuella frågor genom att olika engagerade pirater hjälps åt med detta.

Jag yrkar avslag.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Kristofer Pettersson
2012-04-04, 18:43 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Ska vi bli det enda parti i Sverige där det inte går att ta reda på företrädarnas e-postadresser?
Ja, det är det som är förslaget. Ingen mail, andra kontaktmetoder istället.
2012-04-04, 18:45 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Utom när det är nödvändigt att det faktiskt måste finnas mail.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-04-04, 18:46 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Ja, det är det som är förslaget. Ingen mail, andra kontaktmetoder istället.
Man kan inte ha ett svårbegripligt ticketsystem om till exempel Borås Tidning vill intervjua mig. Då föredrar jag mail.
2012-04-04, 18:57 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Man kan inte ha ett svårbegripligt ticketsystem om till exempel Borås Tidning vill intervjua mig. Då föredrar jag mail.
Jag har just tagit bort över 300 spammail i mailgruppen och det är över 200 obesvarade riktiga ärenden, däribland mail med frågor som "Varför svarar ni inte?".

Om du får ett privat mail och inte svarar pga någon anledning, hur ska vi andra veta det och hur blir Borås Tidning hjälpt?

Dessutom är ticketsystemet på utv.piratpartiet.se är mycket enklare än systemet i mailen som man använder i mailgruppen, men nu förespråkar jag som sagt inte en speciell lösning med mitt yrkande. Motionen pekar på ett problem och en generell inriktning för att lösa det.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-04-04, 19:01 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Om du får ett privat mail och inte svarar pga någon anledning, hur ska vi andra veta det och hur blir Borås Tidning hjälpt?
Om jag får privata mail så vill jag såklart inte att andra skall se de fast det skulle komma till min piratmail.
2012-04-04, 19:04 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Om jag får privata mail så vill jag såklart inte att andra skall se de fast det skulle komma till min piratmail.
Förslaget är att piratärenden ska inte gå till privata piratmailadresser. Personliga mailadresser ska bara presenteras när det är absolut nödvändigt. Förstår du nu?
Henry Rouhivuoris avatar
2012-04-04, 19:08 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Förslaget är att piratärenden ska inte gå till privata piratmailadresser. Personliga mailadresser ska bara presenteras när det är absolut nödvändigt. Förstår du nu?
Nä, det är för krångligt.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-04-04, 19:14 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Om det är en enorm mailkö så borde uppgiften lösas med fler som svarar. Detta är ingen fråga som medlemsmöte skall besluta om. Avslag.
2012-04-04, 21:20 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Om det är en enorm mailkö så borde uppgiften lösas med fler som svarar. Detta är ingen fråga som medlemsmöte skall besluta om. Avslag.
Väldigt mycket mail passar överhuvudtaget inte att hamna som mail. Hade personen istället hänvisats till en chatt så hade personen fått svar inom några sekunder utan att någon känner att det är en belastning överhuvudtaget. Jag förstår inte varför det är ett så enormt motstånd mot detta.
infallsvinkels avatar
2012-04-04, 21:24 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag förstår inte varför det är ett så enormt motstånd mot detta.
För att det trots din lovvärda ambition måhända inte är ett bra förslag på genomförande.
2012-04-04, 21:42 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
För att det trots din lovvärda ambition måhända inte är ett bra förslag på genomförande.
Varför?
Henry Rouhivuoris avatar
2012-04-04, 21:42 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Hade personen istället hänvisats till en chatt så hade personen fått svar inom några sekunder utan att någon känner att det är en belastning överhuvudtaget.
Du menar då att istället för maila direkt till ansvarig person, så skall då man fylla i ett formulär. Sedan dyker ett svar upp gå till chatt xyz. Tror denna Smilie passar -->

Citat:
Jag förstår inte varför det är ett så enormt motstånd mot detta.
Då många anser att detta inte hör hemma på ett medlemsmöte. Inte ens hos styrelsen kan jag tycka. Partiledningen, ja.
2012-04-04, 21:46 #23
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Du menar då att istället för maila direkt till ansvarig person, så skall då man fylla i ett formulär. Sedan dyker ett svar upp gå till chatt xyz. Tror denna Smilie passar -->
Jag har inte sagt något om formulär. Sluta vara otrevlig tack. Jag ser frågor i mailform som inte besvarats sen långt innan nyår. Dessa frågor skulle fått svar på några sekunder om personen istället ställt sin fråga i exempelvis en piratchatt. Mailbördan skulle minskats och istället för en irriterad och missnöjd kontakt skulle personen i fråga fått en mycket positiv upplevelse.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-04-04, 21:51 #24
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
@Tommten: Ja det var något hårt svar beroende hur man tolkar den animerade bilden. Jag har i vart fall sagt det jag har att säga om detta. Fler som svarar på mail är min rekommendation om antalet mail är ett problem.
2012-04-04, 21:56 #25
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
@Tommten: Ja det var något hårt svar beroende hur man tolkar den animerade bilden. Jag har i vart fall sagt det jag har att säga om detta. Fler som svarar på mail är min rekommendation om antalet mail är ett problem.
Det finns inget antingen eller mellan din önskan och mitt förslag. Båda sakerna kan inträffa helt separat från varandra.

Att önska att fler besvara mail ideelt är dock inte ett förslag på förbättring överhuvudtaget. Det är bara en önskan, en önskan jag inte tror att någon säger emot. Bifall på din önskan, och bifall på motionen också.
2012-04-04, 22:19 #26
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att medlemsmötet uppmanar partistyrelsen att vidta åtgärder för att förbättra möjligheten att få snabb respons på kommunikation med partiet.
Då det verkar vara själva yrkandet många anser vara problematiskt försöker jag med detta istället. Får det bättre gehör?
infallsvinkels avatar
2012-04-05, 06:58 #27
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande C06-Y03:
att medlemsmötet uppmanar partistyrelsen att vidta åtgärder för att förbättra möjligheten att få snabb respons på kommunikation med partiet.
Det här yrkandet är en klar förbättring av ursprungsyrkandet!

Motionären har identifierat något som han upplever är ett problem (partiet svarar inte på e-post tillräckligt bra) och eftersom han känner ett engagemang för att partiet ska fungera så bra som möjligt, väljer han att lyfta frågan till medlemsmötet.

Ett sådant engagemang för att partiet ska fungera bra, och för att partiet ska framstå i god dager för utomstående, är värt all uppmuntran.

Även om det redan pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete, kan jag inte se några negativa konsekvenser av att bifalla detta nya yrkande.

Jag yrkar bifall!

(Går det inte att jämka så att det första förslaget till yrkande försvinner?)
infallsvinkels avatar
2012-04-05, 07:02 #28
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande C06-Y02:
att att Piratpartiet mot utomstående och medlemmar även erbjuder dem kontakta personer via mail och inte bara via andra icke-internetbaserade kontaktvägar.
Jag begriper inte hur det här yrkandet tillför något.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-05, 08:40 #29
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande C06-Y02:
att att Piratpartiet mot utomstående och medlemmar även erbjuder dem kontakta personer via mail och inte bara via andra icke-internetbaserade kontaktvägar.
Jag begriper inte hur det här yrkandet tillför något.
Det finns idag ingen officiell epostadress om jag vill kontakta KL för stad X.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-04-05, 09:59 #30
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Det finns idag ingen officiell epostadress om jag vill kontakta KL för stad X.
Det har vi visst; kolla in på - Piratpartiet nära dig - på hemsidan. För man musen på namnen så kommer mailto: upp.
2012-04-05, 10:45 #31
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Motionären har identifierat något som han upplever är ett problem (partiet svarar inte på e-post tillräckligt bra)
Jag pekar på att situationen uppkommit pga ett strukturproblem och är dålig för alla parter. Förslaget är inte att vi ska svara på mer mail, förslaget är att vi genom strukturella åtgärder ska försöka reducera anledningen att behöva besvara mail.
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att att Piratpartiet mot utomstående och medlemmar även erbjuder dem kontakta personer via mail och inte bara via andra icke-internetbaserade kontaktvägar.
DL/VL/KL - här finns bara telefonnummer och inte epostadress att kontakta dem med. Det borde ändras. Man hittar deras kontaktadress på Internet men man kan inte kontakta dem via Internet - det tycker jag är väldigt fel.
Det vore intressant om du ger något argument till varför du ignorerar allt jag lyft fram i tråden och lägger ett helt motsatt yrkande som potentiellt förvärrar problemet.
2012-04-05, 10:52 #32
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
For the record så såg jag ett mail i mailgruppen som inte besvarats sen Måndag den 18 Juli 2011. Vi måste försöka få bort mailbördan och vi kan omöjligen tvinga frivilliga att svara på mail.

Jag tycker det här är en viktig fråga eftersom deltagarkultur och direktkontakt via internet är en del av Piratpartiets "varumärke", något jag tycker att vi borde vårda väldigt starkt.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-05, 11:09 #33
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Det har vi visst; kolla in på - Piratpartiet nära dig - på hemsidan. För man musen på namnen så kommer mailto: upp.
Ojdå det måste ha ändrats för så var det inte förut såvitt jag vet. även om det inte är helt naturligt att man skall klickla på namnet för att kontakta persoer.

Tar bort mitt yrkande.
infallsvinkels avatar
2012-04-05, 13:15 #34
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Det finns idag ingen officiell epostadress om jag vill kontakta KL för stad X.
Aha... Då begriper jag bättre hur du menar. Fast jag tycker att ditt yrkande i alltför hög grad är en detaljstyrning av operativt arbete. Sånt som bäst ligger på partiledningen, och inte på medlemsmötet.
infallsvinkels avatar
2012-04-05, 13:17 #35
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Aha... Då begriper jag bättre hur du menar. Fast jag tycker att ditt yrkande i alltför hög grad är en detaljstyrning av operativt arbete. Sånt som bäst ligger på partiledningen, och inte på medlemsmötet.
Inser nu att ditt yrkande är tillbakadraget, så det gör detsamma. :-)
AndersLindbäcks avatar
2012-04-05, 13:22 #36
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Aha... Då begriper jag bättre hur du menar. Fast jag tycker att ditt yrkande i alltför hög grad är en detaljstyrning av operativt arbete. Sånt som bäst ligger på partiledningen, och inte på medlemsmötet.
Nu var mitt yrkande faktiskt skrivet för att vara generellt så gäller för alla sammanhang vi presenterar oss i partiet. Men ja egentligen behöver man inte besluta något som borde vara helt uppenbart för vårt parti.
2012-04-05, 13:27 #37
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Nu var mitt yrkande faktiskt skrivet för att vara generellt så gäller för alla sammanhang vi presenterar oss i partiet. Men ja egentligen behöver man inte besluta något som borde vara helt uppenbart för vårt parti.
Vad är det som borde var uppenbart och varför?
Henry Rouhivuoris avatar
2012-04-05, 13:58 #38
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Vad är det som borde var uppenbart och varför?
Ha kontaktuppgifter till funktionärer på hemsidan, även mailadresser. Mailadresser borde vara utskrivna och inte (bara) som en länk (som ändå är utskriven för läsning av spambotar).
2012-04-05, 14:25 #39
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Ha kontaktuppgifter till funktionärer på hemsidan, även mailadresser. Mailadresser borde vara utskrivna och inte (bara) som en länk (som ändå är utskriven för läsning av spambotar).
Det där fungerar inte. Titta på de argument som tagits upp i tråden och ge ett bra skäl varför. "Det ska vara så" är ett dåligt argument.
troeds avatar
2012-04-06, 10:15 #40
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Rent generellt har jag svårt för att förstå varför Piratpartiet skulle behöva vara mer restriktiva när det gäller delegering och deltagarkultur än stora globala börsnoterade företag.

"Om du blir tillfrågad om vår strategi, tänk dig för om det är något du kan besvara. Om du inte känner dig trygg inom ditt kunskapsområde för att svara, hänvisa hellre till din lokala presstalesman än att gissa".

Ungefär så. Jag pratar på konferenser globalt och blir regelbundet intervjuad och utfrågad om allt möjligt som relaterar till våra affärer*. Det är dålig kundrelation (och för Piratpartiet vore det dålig väljarrelation) att inte ta varje sådant tillfälle i akt för att presentera sitt företag/sitt parti på ett bra sätt utifrån den möjlighet man har.

Förutom ovanstående finns det en ren psykologisk aspekt i att vara äkta, vilket man är genom att skapa _personliga_ relationer ifrån sin organisation till utomstående. Det är en av de stora bakomliggande orsakerna till att ni ser stora företag delta i sociala medier där de som postar skriver under med sina riktiga namn. Tidigare var det alltid krav på anonymisering av avsändarna.

Vi tjänar inte på toppstyrd byråkrati. Däremot håller jag fullständigt med att om vi inte kan besvara förfrågningar vi får behöver göra det ännu enklare för än fler att delta i den processen.
2012-04-06, 10:27 #41
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Rent generellt har jag svårt för att förstå varför Piratpartiet skulle behöva vara mer restriktiva när det gäller delegering och deltagarkultur än stora globala börsnoterade företag.

"Om du blir tillfrågad om vår strategi, tänk dig för om det är något du kan besvara. Om du inte känner dig trygg inom ditt kunskapsområde för att svara, hänvisa hellre till din lokala presstalesman än att gissa".

Ungefär så. Jag pratar på konferenser globalt och blir regelbundet intervjuad och utfrågad om allt möjligt som relaterar till våra affärer*. Det är dålig kundrelation (och för Piratpartiet vore det dålig väljarrelation) att inte ta varje sådant tillfälle i akt för att presentera sitt företag/sitt parti på ett bra sätt utifrån den möjlighet man har.

Förutom ovanstående finns det en ren psykologisk aspekt i att vara äkta, vilket man är genom att skapa _personliga_ relationer ifrån sin organisation till utomstående. Det är en av de stora bakomliggande orsakerna till att ni ser stora företag delta i sociala medier där de som postar skriver under med sina riktiga namn. Tidigare var det alltid krav på anonymisering av avsändarna.

Vi tjänar inte på toppstyrd byråkrati. Däremot håller jag fullständigt med att om vi inte kan besvara förfrågningar vi får behöver göra det ännu enklare för än fler att delta i den processen.
Förklara för mig varför denna åsikt resulterar i att du trycker på ogilla.
troeds avatar
2012-04-06, 10:36 #42
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Förklara för mig varför denna åsikt resulterar i att du trycker på ogilla.
Ogilla på yrkandet om att anonymisera möjligheten för enskilda pirater att svara. Funderar fortfarande på att trycka gilla på yrkandet om att mer allmänt "förbättra kommunikationen", även om jag tycker den är lite intetsägande.

Det kan hända att jag är lite färgad över att ha stött på många inom partiet som fått för sig att man måste slussa allting till de få utvalda och att ingen får säga något som inte beslutats på tre på av varandra följande medlemsmöten inkl. ristning i sten. Dock anser jag tvärtom mot förstayrkandet att vi ska publicera _fler_, inte färre, kontaktmöjligheter till de enskilda pirater som är ok med extern kommunikation.

Jag är mediatränad* och ställer gärna upp på att lära vidare till andra intresserade, i den mån jag har möjlighet.

*) Yes. Min egen kommunikation skiljer sig t.ex mellan intern- och externt bruk För interna diskussioner/debatter _måste_ man kunna vara brutalt ärlig. För extern kommunikation _måste_ man kunna undertrycka personliga åsikter och presentera den generella visionen som flyter inom företaget/partiet.
2012-04-06, 11:19 #43
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Det kan hända att jag är lite färgad över att ha stött på många inom partiet som fått för sig att man måste slussa allting till de få utvalda och att ingen får säga något som inte beslutats på tre på av varandra följande medlemsmöten inkl. ristning i sten.
Det är inte en åsikt jag har heller och det är irrelevant för vad jag vill ådstakomma med motionen.
Citat:
Dock anser jag tvärtom mot förstayrkandet att vi ska publicera _fler_, inte färre, kontaktmöjligheter till de enskilda pirater som är ok med extern kommunikation.
Jag förstår inte vad det finns för egenvärde i att hänvisa vanliga frågor till mail. Det viktiga är väl att partiets kommunikation med utomstående fungerar bra?

Många mail i mailgruppen är exempelvis från studenter som frågar enkla frågor om partiet för att de ska skriva en uppsats i skolan och liknande. Det vore bra om sådant försvinner från mailbördan eftersom de inte ens får svar i tid idag vilket ibland resulterar i följdmail där de är sur och missnöjd. De kunde fått svar omedelbart via andra kanaler. Varför ska de hänvisas till sämre kontaktalternativ? De bör hänvisas till det bästa alternativet istället.

Här är statestik på svarstid via mail.
Citat:
Jag är mediatränad* och ställer gärna upp på att lära vidare till andra intresserade, i den mån jag har möjlighet.
Det låter ju bra. Jag vet inte riktigt vart du ska vända dig men det lär nån annan kunna svara på.
troeds avatar
2012-04-06, 12:23 #44
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Många mail i mailgruppen är exempelvis från studenter som frågar enkla frågor om partiet för att de ska skriva en uppsats i skolan och liknande. Det vore bra om sådant försvinner från mailbördan eftersom de inte ens får svar i tid idag vilket ibland resulterar i följdmail där de är sur och missnöjd. De kunde fått svar omedelbart via andra kanaler. Varför ska de hänvisas till sämre kontaktalternativ? De bör hänvisas till det bästa alternativet istället.
Javisst, men det är tyvärr inte så jag läser ditt första yrkande.

"Hej och tack för att du kontaktat Piratpartiet! Tänk på att vi är ett parti som hyllar deltagarkulturen och att mail lätt hamnar i kö hos ett fåtal. Om det är lämpligt för just din fråga hittar du även många hjälpsamma pirater i sociala medier, t.ex här och här.

Att inte kunna hantera inkommande mail inom rimlig tid är ett stort problem, samtidigt vill vi inte hänvisa alla frågor till publika medier. Vi gör vårt bästa, och hoppas på förstående.

Mvh,
Piratpartiet"
2012-04-06, 12:52 #45
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Javisst, men det är tyvärr inte så jag läser ditt första yrkande.
Okej. Hur läser du det då?
Citat:
"Hej och tack för att du kontaktat Piratpartiet! Tänk på att vi är ett parti som hyllar deltagarkulturen och att mail lätt hamnar i kö hos ett fåtal. Om det är lämpligt för just din fråga hittar du även många hjälpsamma pirater i sociala medier, t.ex här och här.

Att inte kunna hantera inkommande mail inom rimlig tid är ett stort problem, samtidigt vill vi inte hänvisa alla frågor till publika medier. Vi gör vårt bästa, och hoppas på förstående.

Mvh,
Piratpartiet"
Va?
troeds avatar
2012-04-06, 13:33 #46
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Okej. Hur läser du det då?
"att Piratpartiet mot utomstående som regel inte presenterar mailadress till enskilda pirater"

(Argumenten mot tog jag upp i tidigare inlägg)

Citat:
Va?
Det var alltså ett föreslag på automatsvar när någon mailar vad för nu mailadress vi har på hemsidan.
2012-04-06, 13:51 #47
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
"att Piratpartiet mot utomstående som regel inte presenterar mailadress till enskilda pirater"

(Argumenten mot tog jag upp i tidigare inlägg)
Jag ser dem eller förstår dem inte. Kan du försöka konkretisera motargumenten lite tydligare så jag begriper varför du anser att yrkandet är fel?
troeds avatar
2012-04-08, 11:02 #48
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag ser dem eller förstår dem inte. Kan du försöka konkretisera motargumenten lite tydligare så jag begriper varför du anser att yrkandet är fel?
Det är alltså det här inlägget i sin helhet jag tänker på, och det är både jämförelsen med stora globala bolag och den psykologiska aspekten (som självklart är relaterade) jag tänker på.

Vi behöver _mer_ kontakt mellan pirater-to-be och enskilda pirater. Därmed kan det inte vara positivt att anonymisera kontaktmetoderna. Problemet du beskriver bör alltså lösas på ett annat - imho.
2012-04-08, 11:10 #49
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Jag förstår fortfarande inte problemet, sorry.
2012-04-09, 17:31 #50
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Har inte upplevt detta problem mig kan man nå via piratmail och tele, kontakt finns på forumet då säger jag det igen att kontakt listan kan behöva uppdateras för att se vilka som fortfarande är aktiva.

Yrkar Avslag
Robobengts avatar
2012-04-11, 12:43 #51
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag förstår fortfarande inte problemet, sorry.
Jag tror troed menar att han läser ditt yrkande som att man inte ska presentera mailadresser och att det skulle leda till en sämre personlig kontakt mellan eventuella framtida pirater och nuvarande sådana. I inlägget han länkar till förklarar han varför det är dåligt.

Men han får gärna rätta mig om jag fattat fel.
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-04-13, 21:24
Inte uppkopplad
Raderat inlägg (dolt)
Emil Isbergs avatar
2012-04-14, 13:07 #52
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande C06-Y01:
att Piratpartiet mot utomstående som regel inte presenterar mailadress till enskilda pirater, och utreder ett bättre kommunikationssätt än mail att hänvisa utomstående till vid kontakt med Piratpartiet, utom i de fall det anses nödvändigare att behålla mail som kontaktsätt.
Jag förstår att motionären har haft problem vid kontakt med andra partier, och det är naturligtvis olyckligt. Jag tycker dock att man ska förändra något utifrån synvinkeln att göra det bättre än andra. Det ska alltid vara lätt för andra att kontakta Piratpartiet och därmed ska man ha många möjliga kontaktytor, och man bör alltid få bra svar på epost inom rimlig tid. Det är sådant som både ledning och styrelse jobbar med att förbättra. Att begränsa möjligheten att använda epost skulle snarare vara ett hinder än vara möjliggörande.
Emil Isbergs avatar
2012-04-14, 13:24 #53
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Det där fungerar inte. Titta på de argument som tagits upp i tråden och ge ett bra skäl varför. "Det ska vara så" är ett dåligt argument.
Det är inte alla som har vana att arbeta med forum, och ticket-system har egentligen ingenting med epost eller formulär att göra.

Det handlar om att hålla många kontaktytor öppna, att se till att den som vill kontakta via epost (oavsett anledning till att de valt epost) får göra det.

Naturligtvis ska man få svar inom rimlig tid. Att ett ärende/mail/chattmeddelande är obesvarat i ett års tid innebär att något är fel i hanteringen, och då gäller det naturligtvis att påtala det till rätt person. På medlemsmötet hanteras enbart förslag och där finns det krav på både underlag till varför man vill ha förändringen samt formulerat hur man vill ha det bättre. I det här fallet hade jag snarare gått till lämplig ansvarig person, nämnt problemet och diskuterat lämpliga lösningar.

Medlemsmötet kan dessutom inte påverka något här, man kan knappast besluta att "fler ska svara på epost" utan då blir det i stället att "Medlemsmötet beslutar att styrelsen tillsammans med ledningen ser över hur partiets eposthantering ser ut och genomför nödvändiga förbättringar för att se till att meddelanden besvaras inom rimlig tid." Och ett sådant beslut ger fortfarande möjligheten att sätta "rimlig tid" till att vara ett års tid (eller till dess jorden går under om man vill det).

Konkreta förslag på rätt nivå är mycket lättare att åtgärda.

Förövrigt vill jag tacka för att du uppmärksammat oss på problemet, även om jag yrkar avslag på motionen kommer jag att göra det jag kan för att avhjälpa situationen och det tror jag alla andra (förtroendevalda eller inte) kommer att göra.

De som vill hjälpa till med mailskörden kan kontakta partisekreterare Jan Lindgren.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-14, 21:50 #54
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av Emil Isberg Visa inlägg
De som vill hjälpa till med mailskörden kan kontakta partisekreterare Jan Lindgren.
Han svarar dock inte på mail om erbjudan att svara på mail, vilket i sig är lite ironiskt.
2012-04-15, 09:11 #55
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet, för att minska mailbördan, för att undvika de problem andra partier har, och ge en bättre och mycket mer speciell upplevelse för utomstående med en snabbare och mer positiv direktkontakt med Piratpartiet, utreder en bättre kommunikationsstruktur än mail att hänvisa utomstående till vid kontakt med Piratpartiet i de fall där frågorna är av sådan karaktär att de kan besvaras omedelbart av svärmen.
En chatt är både bättre, snabbare, man kan hjälpas åt, och de som svarar kan korrigera varandra om det blir fel. Jag ser det som positivt om utomstående får hjälp med att hänvisas till att uppleva den utomordentligt eminenta direktkontakt med pirater som vi pirater kan erbjuda varandra 24/7. Så många som möjligt bör forslas över till att få svar så.
2012-04-15, 10:17 #56
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av Emil Isberg Visa inlägg
Jag förstår att motionären har haft problem vid kontakt med andra partier, och det är naturligtvis olyckligt.
Jag ser också att många upplever en liknande situation med mailkontakt med Piratpartiet redan idag, fastän alla givetvis gör sitt bästa och gör så gott de kan för att avhjälpa situationen. Jag försöker verkligen inte peka finger eller liknande om det nu uppfattas så.
Citat:
Det ska alltid vara lätt för andra att kontakta Piratpartiet och därmed ska man ha många möjliga kontaktytor
Det finns inget egenvärde i att kontaktytorna ska vara MÅNGA. Målet ska vara att informationen går fram så bra som möjligt och då är det väl bäst om vi väljer de sätt som vi kan leverera informationen på så effektivt som möjligt för varje situation.
Citat:
Att begränsa möjligheten att använda epost skulle snarare vara ett hinder än vara möjliggörande.
Det är inte vad jag föreslår heller. Eftersom så många oavsiktligt har förvridit mina intentioner med yrkandet i sin egen skalle har jag nu lagt ett annat yrkande och dragit tillbaks mitt förra. Jag hoppas att det ställer om tankebanorna.
Citat:
Ursprungligen postat av Emil Isberg Visa inlägg
Det handlar om att hålla många kontaktytor öppna, att se till att den som vill kontakta via epost (oavsett anledning till att de valt epost) får göra det.
Nej, det gör det inte alls. Om de får svar på ett bättre, snabbare, mer responsivt och personligare sätt än via mail så är det positivt och ger än bättre upplevelse för personen än vad de hade föreställt sig när de gav sig in med intentionen att få ett trögt svar via mail. Vi har kontrollen att styra hur kommunikationen med oss sker och bör utnyttja det till vår fördel.
Citat:
Att ett ärende/mail/chattmeddelande är obesvarat i ett års tid innebär att något är fel i hanteringen, och då gäller det naturligtvis att påtala det till rätt person.
Javisst, det är det. Normalt sett är dock chattmeddelanden obesvarade i några sekunder, kanske några minuter eller högst några timmar. Det är ju en mycket bra kommunikationstillgång. Jämställ inte det med problemställningen för mail i ditt resonemang, det är väldigt stor skillnad.
Citat:
I det här fallet hade jag snarare gått till lämplig ansvarig person, nämnt problemet och diskuterat lämpliga lösningar.
Ja, det har jag också gjort. Jag har fått intrycket att motionen i sig kanske leder till något positivt för verksamheten oavsett om den får bifall eller inte.
Citat:
Medlemsmötet kan dessutom inte påverka något här, man kan knappast besluta att "fler ska svara på epost"
Det är inte vad jag föreslår heller!
Citat:
Förövrigt vill jag tacka för att du uppmärksammat oss på problemet, även om jag yrkar avslag på motionen kommer jag att göra det jag kan för att avhjälpa situationen och det tror jag alla andra (förtroendevalda eller inte) kommer att göra.
Jag hoppas verkligen att du inte avslår motionen pga att du uppfattar det som att jag föreslår att "fler ska svara på epost".
Emil Isbergs avatar
2012-04-15, 11:34 #57
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag hoppas verkligen att du inte avslår motionen pga att du uppfattar det som att jag föreslår att "fler ska svara på epost".
Nej, jag yrkar aldrig avslag på grund av att du skulle föreslagit något som du inte föreslagit. Jag yrkar enbart avslag för att du föreslagit något som du föreslagit.

Lite mindre formellt: Jag yrkar avslag för att jag inte tror att det som du yrkar kommer att göra någon skillnad i praktiken samt att jag inte håller med om att det du påtalar är ett problem verkligen är ett problem.
Emil Isbergs avatar
2012-04-15, 12:01 #58
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Det är inte vad jag föreslår heller. Eftersom så många oavsiktligt har förvridit mina intentioner med yrkandet i sin egen skalle har jag nu lagt ett annat yrkande och dragit tillbaks mitt förra. Jag hoppas att det ställer om tankebanorna.
Läs det du skrivit igen. Om nu många inte ser dina intentioner med det du skrivit, kanske det är så att du inte på ett bra sätt lyckats formulera dina intentioner?? Det är knappast någon som "oavsiktligt har förvridit" dina intentioner. Möjligtvis missförstått dem.

Sedan skulle jag vilja få förklarat vad du menar med att du lagt ett nytt yrkande?
Jag ser bara
att Piratpartiet, för att minska mailbördan, för att undvika de problem andra partier har, och ge en bättre och mycket mer speciell upplevelse för utomstående med en snabbare och mer positiv direktkontakt med Piratpartiet, utreder en bättre kommunikationsstruktur än mail att hänvisa utomstående till vid kontakt med Piratpartiet i de fall där frågorna är av sådan karaktär att de kan besvaras omedelbart av svärmen.

Och det yrkandet säger uttryckligen "för att minska mailbördan" samt "utreder en bättre kommunikationsstruktur än mail". Vad är det som inte är epostrelaterat?

Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Normalt sett är dock chattmeddelanden obesvarade i några sekunder, kanske några minuter eller högst några timmar. Det är ju en mycket bra kommunikationstillgång. Jämställ inte det med problemställningen för mail i ditt resonemang, det är väldigt stor skillnad.
Jag skrev en fråga i en chatt för tre år sedan och det är fortfarande obesvarat. Samma sak gäller en fråga som jag ställde för bara tre veckor sedan. Det du skriver som "normalt sett" gäller naturligtvis också för eposthanteringen, det är bara enklare att hitta "ohanterade meddelanden" än i en chatt.

Sedan är det också hur svårt det är för någon att komma in på "chatten". Är man väl inne i rätt kanal på Skype eller XMPP är det normalt inga svårigheter alls, men hur får den som söker kontakt tillgång till de "chatter" som svarar snabbt oavsett vilka tider på dygnet? IRC är det bara nördar som jag som kör, Skype ser knappast min mor som ett alternativ, XMPP behöver man känna till sedan tidigare, webchatt finns såklart men jag har aldrig sett att "Piratsupporten varit online" vid något tillfälle trots att jag kollat hemsidan vid många tider på dygnet. Epost å andra sidan kan de flesta redan och för de som inte kan epost är knappast "chatt" ett bättre kontaktsätt.

Så jag tycker absolut att man måste ställa dina argument i perspektiv relaterat till de alternativ som du anger.

Kom ihåg, bara för att andra inte har din upplevelse betyder det inte att de är dåliga människor. Bara för att du tycker att "chatt" fungerar bättre behöver inte alla göra det.

För kännedom har jag byggt upp hur support/helpdesk ska arbeta med epost, telefoni och olika chatter både inom ideella organisationer samt som under flera år som chef på en support-intensiv avdelning. Jag (eller snarare min avdelning) har fått flera utmärkelser i tidningar (bla Internetworld) pga hur epost har hanterats. Faktiskt så lyckades jag ändra hela den branschen till att hantera epost enligt mina principer.

Epost är inte automatiskt dåligt för att eposthanteringen är dålig. Om eposthanteringen är dålig behöver den bli bättre. Om epost är dålig behöver man överväga att ta byta ut den så klart, men man ersätter inte något som fungerar bara för att hanteringen är dålig.

Jag har inte samma erfarenhet som dig, men även om jag hade samma erfarenheter skulle jag inte behöva komma till slutsatser ändå.

Jag tycker att vi ska fokusera på hur vi kan göra eposthanteringen bättre istället.
2012-04-15, 12:33 #59
Inte uppkopplad
Sv: Motion C06: Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten -
Citat:
Ursprungligen postat av Emil Isberg Visa inlägg
Läs det du skrivit igen. Om nu många inte ser dina intentioner med det du skrivit, kanske det är så att du inte på ett bra sätt lyckats formulera dina intentioner?? Det är knappast någon som "oavsiktligt har förvridit" dina intentioner. Möjligtvis missförstått dem.
Ja det är ju samma sak det. Det var därför jag försöker med ett nytt yrkande istället.
Citat:
Vad är det som inte är epostrelaterat?
Lösningen.
Citat:
Sedan är det också hur svårt det är för någon att komma in på "chatten". Är man väl inne i rätt kanal på Skype eller XMPP är det normalt inga svårigheter alls, men hur får den som söker kontakt tillgång till de "chatter" som svarar snabbt oavsett vilka tider på dygnet?
Ja, det är ju till det utredandet och funderandet behövs. För att hitta ett bra sätt att forsla personer dit de får svar snabbast utifrån vad vi maximalt kan prestera på ideell basis.
Citat:
webchatt finns såklart men jag har aldrig sett att "Piratsupporten varit online" vid något tillfälle trots att jag kollat hemsidan vid många tider på dygnet.
Den var online mycket förut och fungerade alldeles utmärkt, men det är till för support från pirater till pirater i piratärenden, inte för svar till utomstående.

Faktum är att vi har pirater som sitter i olika piratchattar överallt med både kunskap och möjlighet att besvara frågor utan att se det som ett problem, men som tycker det är bökigt och tråkigt att beta av mail och kanske drar sig eftersom det blir så exakta formuleringar som behövs för att få fram precis rätt svar till frågeställaren.

Jag skulle mycket väl kunna tänka mig ett system liknande Piratsupport mot utomstående, där de som frågar där blir tilldelade att chatta med tre stycken pirater för att få svar på sin fråga. Då är det både större chans att fler ställer upp som sådan support eftersom man då får hjälp från 2 andra pirater om man blir ställd, och den utomstående får ett visat exempel på vår närhet och vilja att hjälpa varandra deltagarkulturiskt för att ge svar på frågor och och lösa problem.
Citat:
Jag tycker att vi ska fokusera på hur vi kan göra eposthanteringen bättre istället.
Det finns ingen som helst motsättning i det och det jag säger. Jag fokuserar på att vi i första hand bör erbjuda en bättre kommunikationsstruktur med direktkontakt eftersom det ger en annan slags personlig närvaro och kontakt än den mer formella metoden mail.
Daniel Flöijers avatar
2012-05-05, 15:19 #60
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande C06-Y04:
att Piratpartiet, för att minska mailbördan, för att undvika de problem andra partier har, och ge en bättre och mycket mer speciell upplevelse för utomstående med en snabbare och mer positiv direktkontakt med Piratpartiet, utreder en bättre kommunikationsstruktur än mail att hänvisa utomstående till vid kontakt med Piratpartiet i de fall där frågorna är av sådan karaktär att de kan besvaras omedelbart av svärmen.
Förslaget kan vara bra, men medlemmarna ska inte detaljstyra hur den operativa verksamheten ska skötas.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
agnesson
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com