Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion C08: Rättsskydd för små- och medelstora företag

VÄRDERINGAR
Vart hittas stödet i våra värdegrunder:

Immaterialrättssystemet utgör idag en betydande del av små- och
medelstora företagares förmåga att få tillgång uppstartskapital och
lån. För vissa småföretagare blir dock immaterialrättssystemet en
källa till konflikter med större aktörer på samma marknad, vars
upplösning är både kostsam och tidsödande. Rättskonflikterna mellan
små och stora företag har i takt med att immaterialrätterna expanderar och tillkommer och tillgångarna för företagen flyttar allt mer företagens inkomstkällor från innovation och uppfinningar, till
avgöranden och skadestånd i domstol. För att den rika småföretagarkulturen i Sverige och Europa ska få bästa möjliga
utvecklings- och etableringsförhållanden bör Piratpartiets politiska
inriktning för finansiering av småföretag anpassas efter
immaterialrättsfria modeller. Det lyfter också fram problematiken med det sneda styrkeförhållandet mellan företag med, respektive utan, immateriella tillgångar i form av patent.

VISION
Hur det kan se ut om Piratpartiet får som vi vill:

  • Företagare i Sverige åtnjuter ett visst lagskydd från att hamna i utdragna och dyra rättsprocesser kring patent, främst inom immaterialrättsliga frågor såsom exempelvis inom mjukvaruindustrin.
  • Företagare i Sverige får tillgång till uppstartskapital och lån som görs direkt oberoende av deras immaterialrättsliga kapital. Anledningen är att om man rycker undan deras [småföretagens] kapitalgarantier, måste man samtidigt se till att det finns ett trovärdigt och hållbart skyddsnät som ersätter det. Vi har redan en snedvriden kapitalackumulering på marknaden och om man höjer barriärerna för finansiering hindrar man, snarare än att gynna, småföretagandet.


Länk till forumtråd för detta förslag


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:erik78se

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: infallsvinkel Yrkande C08-Y03 (Motyrkande) 9 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att företag baserade i Sverige ska få ett lagskydd mot rättsprocesser rörande immaterialrätt - särskilt anpassat för nystartade, enskilda, små och medelstora företag.

Lagskyddet ska omfatta rättsprocesser kring alla typer av immaterialrättslig lagstiftning.


Yrkanden

Av: infallsvinkel Yrkande C08-Y03 (Motyrkande) 9 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att företag baserade i Sverige ska få ett lagskydd mot rättsprocesser rörande immaterialrätt - särskilt anpassat för nystartade, enskilda, små och medelstora företag.

Lagskyddet ska omfatta rättsprocesser kring alla typer av immaterialrättslig lagstiftning.

Gilla yrkandeOgilla yrkande

Tillbakadraget yrkande C08-Y01 (Tillbakadraget)
Av: erik78se
Tillbakadraget yrkande C08-Y02 (Tillbakadraget)
Av: AndersLindbäck


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Gustav Nipes avatar
2012-04-02, 21:09 #2
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande C08-Y01:
att Piratpartiet ska ta fram ett förslag som garanterar företag baserade i Sverige ett lagskydd mot rättsprocesser rörande immaterialrätt - särskilt anpassat för nystartade, enskilda, små och medelstora företag.

Förslaget ska ta hänsyn till i sitt första utkast:
4a) Mönsterskydd
4b) Varumärken
4c) Dataexklusivitet
4d) Växtförädlingsrätter
4e) Immaterialrätt även kallad "protection for design of electronic
circuit boards". (definierad i en internationell konvention utfärdad
av WIPO)
4f) Vidaresändingsrättigheter kopplat till småföretagarfrågan och
amatörverksamhet i vidaresändningsbranschen.
4g) Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag
Tycker att detta är bra.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-03, 04:13 #3
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att byt ut "Piratpartiet ska ta fram ett förslag" mot "Piratpartiet medlemsmöte uppmanar Erik Lönroth att tillsammans med andra engagerade pirater lägga en motion till nästa medlemsmöte med ett förslag"
Reflektioner:

1. Alla motioner om att vi skall lägga förslag inom ett politisk område har varit väldigt vaga och lett till väldigt lite.

2. Deltagarkulturen och 3-piratregeln ger Eric och andra rätt att själv ta fram ett förslag utan att medlemsmötet behöver bestämma att någon (Läs Anna Troberg) skall ta fram och lägga ett sådant förslag.

Engagerade personer som tror på något tillsammans med andra engagerade personer så kan de förflytta berg. Om det inte är så att vi har personer som tycker denna frågan är tillräckligt intressant att jobba med så beror det på att det är en väldigt liten fråga för partiet och därmed så bör vi kanske inte ha politik inom det området i nuläget.
infallsvinkels avatar
2012-04-03, 17:51 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska verka för att företag baserade i Sverige ska få ett lagskydd mot rättsprocesser rörande immaterialrätt - särskilt anpassat för nystartade, enskilda, små och medelstora företag.

Lagskyddet ska omfatta rättsprocesser kring alla typer av immaterialrättslig lagstiftning.
Det behöver inte vara mer komplicerat än så.

Jag tror att vi har en tendens att zooma in på en lite för detaljerad abstraktionsnivå i partiet.

Det är först när vi får de resurser som krävs (då vi kommit in i riksdagen) som vi har möjlighet att seriöst utreda hur olika lagförslag ska vara utformade.
Mötespresidiets avatar
2012-04-03, 20:51 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion C08: Rättsskydd för små och medelstora företag -
Då yrkande C08-Y02 innebär att mötet uppmanar en viss namngiven person att göra en arbetsuppgift kommer detta yrkande inte att tas med i mötespresidiets förslag till voteringsordning. Mötet har inte befogenhet eller mandat att besluta över vad enskilda medlemmar ska göra, utan styr bara partiets verksamhet.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-03, 22:14 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion C08: Rättsskydd för små och medelstora företag -
Jag har sagt det på andra ställen här på mötet, och säger det igen: Vi behöver inte i våra sakpolitiska program peka ut exakt vilken lag eller förordning som ska förändras till exakt vilken lydelse. Vi behöver bara peka ut hur vi vill att saker ska vara. Sätta upp mål. När vi sedan kommer in i riksdag kommer där att finnas många tjänstemän, vars arbete det är att hjälpa riksdagsledamöter med att utreda exakt vilka förändringar av vilka paragrafer som behövs för att det ska bli som riksdagsledamöterna vill.

Därför förefaller det mig som om Torbjörns yrkande är alldeles tillräckligt.

Dessutom är det lite problematiskt att yrka att "partiet ska ta fram ett förslag". För "partiet" - det är vi alla tillsammans. Närmare bestämt vi som nu är samlade till möte.

Är det man menar att andra ska arbeta vidare med de idéer man själv har måste man vara konkret och föreslå att styrelsen ska få ett konkret uppdrag att göra detta. Då man dock tänka på att:
- var styrelseledamot precis som motionären är en ideellt engagerad medlem, som inte har oändligt med tid att sätta av.
- den motionär som driver en fråga ofta vet mer än styrelsen i frågan, och ofta har tänkt längre än styrelsen i den.

Därför är det precis som Anders säger så att sannolikheten att man får ett bra resultat är större om man bildar en grupp med andra som verkligen brinner för en fråga, och benar ut den tillsammans. Så är ni några som tycker att vi borde gå vidare och skapa mer utarbetade åsikter än dem Torbjörn föreslår - bilda en grupp och börja fila på mer utarbetade förslag. Och publicera dem gärna under resans gång!
AndersLindbäcks avatar
2012-04-05, 01:22 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion C08: Rättsskydd för små och medelstora företag -
Citat:
Ursprungligen postat av Mötespresidiet Visa inlägg
Då yrkande C08-Y02 innebär att mötet uppmanar en viss namngiven person att göra en arbetsuppgift kommer detta yrkande inte att tas med i mötespresidiets förslag till voteringsordning. Mötet har inte befogenhet eller mandat att besluta över vad enskilda medlemmar ska göra, utan styr bara partiets verksamhet.
OBS En uppmaning är ingen order. Utan kan snarare jämföras med ett råd och eller en önskan.

Notera att yrkandet är inget beslut om vad en viss person skall göra utan ett beslut om vad mötet skall göra. Ingenstans finns något krav på den namngivne personen.

Yrkandet handlar om att mötet skall ge en uppmaning (ett råd och en önskan) till personen om vad denna kan göra utan att det förpliktar personen att göra något denne inte vill.
Mötespresidiets avatar
2012-04-05, 11:05 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion C08: Rättsskydd för små och medelstora företag -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
OBS En uppmaning är ingen order. Utan kan snarare jämföras med ett råd och eller en önskan.

Notera att yrkandet är inget beslut om vad en viss person skall göra utan ett beslut om vad mötet skall göra. Ingenstans finns något krav på den namngivne personen.

Yrkandet handlar om att mötet skall ge en uppmaning (ett råd och en önskan) till personen om vad denna kan göra utan att det förpliktar personen att göra något denne inte vill.
Det förändrar ingenting i sak. Ditt yrkande lyder fortfarande "... Piratpartiet medlemsmöte uppmanar Erik Lönroth ..."

Mötet kan, enligt oss, endast ge uppdrag och uppmaningar till funktioner inom organisationen. Exempelvis styrelsen, partisekreteraren eller sammankallande i valberedningen. Det går inte heller att ge i uppdrag till enskilda medlemmar via proxy, exempelvis genom att säga att medlemsmötet ger i uppdrag till styrelsen att uppmana personen X. Kontentan är densamma i det fallet.

Vi står fast i att yrkande C08-Y02 inte kommer att tas med i vårt förslag till voteringsordning.
JorgenLs avatar
2012-04-05, 11:46 #9
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande C08-Y02:
att byt ut "Piratpartiet ska ta fram ett förslag" mot "Piratpartiet medlemsmöte uppmanar Erik Lönroth att tillsammans med andra engagerade pirater lägga en motion till nästa medlemsmöte med ett förslag"
Det ligger helt utanför medlemsmötets kompetens att besluta att en enskild individ SKA göra något. Det är styrelsens (och ledningens) ansvar att förverkliga mötets beslut. Hur ska styrelsen göra för att tvinga Erik att utföra detta, och vad händer om han väljer att inte göra det?
erik78ses avatar
2012-04-05, 21:17 #10
Inte uppkopplad
Re: Motion C08: Rättsskydd för små och medelstora företag -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska verka för att företag baserade i Sverige ska få ett lagskydd mot rättsprocesser rörande immaterialrätt - särskilt anpassat för nystartade, enskilda, små och medelstora företag.

Lagskyddet ska omfatta rättsprocesser kring alla typer av immaterialrättslig lagstiftning.
Det behöver inte vara mer komplicerat än så.

Jag tror att vi har en tendens att zooma in på en lite för detaljerad abstraktionsnivå i partiet.

Det är först när vi får de resurser som krävs (då vi kommit in i riksdagen) som vi har möjlighet att seriöst utreda hur olika lagförslag ska vara utformade.
Jag håller med och drar därför tillbaka mitt yrkande och tänker rösta för det alternativa förslaget.
erik78ses avatar
2012-04-05, 21:18 #11
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande C08-Y03:
att Piratpartiet ska verka för att företag baserade i Sverige ska få ett lagskydd mot rättsprocesser rörande immaterialrätt - särskilt anpassat för nystartade, enskilda, små och medelstora företag.

Lagskyddet ska omfatta rättsprocesser kring alla typer av immaterialrättslig lagstiftning.
Helt rätt nivå.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-06, 04:06 #12
Inte uppkopplad
Sv: Re: Motion C08: Rättsskydd för små och medelstora företag -
Citat:
Ursprungligen postat av erik78se Visa inlägg
Jag håller med och drar därför tillbaka mitt yrkande och tänker rösta för det alternativa förslaget.
Därmed faller även mitt ändringsförslag. Det är nu tillbakadraget.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-06, 04:55 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion C08: Rättsskydd för små och medelstora företag -
Citat:
Ursprungligen postat av Mötespresidiet Visa inlägg
Det förändrar ingenting i sak. Ditt yrkande lyder fortfarande "... Piratpartiet medlemsmöte uppmanar Erik Lönroth ..."

Mötet kan, enligt oss, endast ge uppdrag och uppmaningar till funktioner inom organisationen. Exempelvis styrelsen, partisekreteraren eller sammankallande i valberedningen. Det går inte heller att ge i uppdrag till enskilda medlemmar via proxy, exempelvis genom att säga att medlemsmötet ger i uppdrag till styrelsen att uppmana personen X. Kontentan är densamma i det fallet.

Vi står fast i att yrkande C08-Y02 inte kommer att tas med i vårt förslag till voteringsordning.
Jag hävdar att ni har fel och att mötet visst kan ge uppdrag till enskilda personer - det har mötet gjort tidigare vid vårmötet 2011. Från protokollet:

Citat:
Motion B15: Piratpartiet bör inta en mer EU-kritisk linje
Mötet beslutar:
att anta yrkande 205:
att Piratpartiet ber Christian Engström att tillsammans med sina assistenter ta fram en lista på konkreta exempel på demokratiskt underskott och andra problem inom EU som kan användas som underlag i arbetet med Principprogramm 4.0.
Christan Engström var och är ingen funktion inom partiet.


Jag hävdar att årsmötet visst får rösta om frågor som ger en viss person ett uppdrag utan att på något sätt detta är fel. Det enda som borde krävas för att en sådan omröstning sker är att den då namngivna personen ställer sig till mötes förfogande och accepterar uppdraget om denne blir vald.

Se bara på diskussionen på årsmötet gällande Motion A05 om huruvida mötet kan tillsätta en KL där två av partiets styrelseledamöter (och stadgenördar) anser det helt korrekt att medlemsmöte kan rösta om att tillsätta namngiven person som KL i västerås.

Jag vill hävda att den tolkning ni gjort inte är helt korrekt och inte förenlig med föreningspraxis.

Det vore därför bra om mötespresidiet tänker till och faktiskt accepterar att mötet visst kan ge vilket uppdrag de vill till vilken person som helst - givet att personen accepterar detta och står till mötes förfogande i frågan.


Nu har jag dragit tillbaka mitt yrkande då ursprungsyrkandet är tillbakadraget, men ni kanske får ta och snacka ihop er om vilken lösning ni vill ta i frågan då mötespresidiet tagit två motsatta beslut på två olika möten.
2012-04-09, 17:43 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion C08: Rättsskydd för små och medelstora företag -
Yrkande C08-Y03
Yrkar bifall på ovanstående yrkande helt rätt nivå
Mötespresidiets avatar
2012-04-10, 21:08 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion C08: Rättsskydd för små och medelstora företag -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Christan Engström var och är ingen funktion inom partiet.
Det är helt korrekt att Christan Engström var, och är, ingen funktion inom partiet. Det var därmed mindre bra av föregående mötespresidium att ta med det yrkandet i voteringordningen. Vi är faktiskt väldigt besvikna på föregående mötespresidium. Vi är däremot ännu mer besvikna på medlemsmötet som biföll det mötespresidiets förslag till voteringsordning.


Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com