Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B14: Bostadspolitik

Förslagen nedan tar sikte på att förbättra bostadssituationen för unga människor. I tillväxtregionerna och i många studentstäder är det svårt för unga människor att skaffa sig en bostad. För att en individ ska känna sig trygg är det viktigt att hen vet var hen bor. Att hoppa runt bland svarta andrahandskontrakt eller bo kvar hemma hos föräldrarna är inte bra. Vi ska ha höga ambitioner i Sverige. Vi ska inte nöja oss med att folk slipper sova ute på gatan.

Vision
Vår vision är att alla människor i Sverige ska ha någonstans att bo. Som medborgare ska man inte behöva pendla mer än 30 minuter från sin bostad till sin arbetsplats. Vart du väljer att arbeta eller studera ska vara oavhängigt bostadsmarknaden.


Gör bostadsförsörjningen till ett riksintresse.
Se till att bostadsbyggande/bostadsförsörjning blir ett riksintresse som länsstyrelserna/regionerna måste bevaka och väga mot andra satsningar. Detta gör att man kommer åt kommuner som inte bygger något. Premiera infrastrukturprojekt som leder till ökat bostadsbyggande.

Utveckla lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
Det ska ligga i regeringens intresse att kommunerna följer lagen. Bli hårdare och utveckla ett regionalt perspektiv i lagen. Detta är ett sätt att komma åt kommuner som inte bygger något. Införa någon typ av sanktion.

Skapa neutralitet mellan upplåtelseformerna.
Det ska råda neutralitet mellan upplåtelseformerna i Sverige. I dagsläget är det mer gynnsamt att bo/förvalta i bostadsrätter och äganderätter än hyresrätter ur skattesynpunkt, vilket är helt orimligt. Det är främst ränteavdrag, förändrad fastighetsskatt och ROT-avdraget som bidragit till skillnaderna. SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästförningen vill i ett förslag att hyresrätten kompenseras med slopad fastighetsskatt på hyresrätter, ändrade skatteregler för att underlätta underhåll och inför låg moms på bostadshyror. Det tycker vi låter som en bra idé. Vi vill se över fastighetsavgiften – en avgift som är helt oberoende storlek på lägenheten. Detta drabbar i synnerhet förvaltningen, och därmed, byggandet av studentbostäder och mindre bostäder.

Tillsätt ett bostadsdepartement.
Bostadsbristen är omfattande vilket påverkar företagens och högskolornas rekrytering. Marknaden har svårt att bygga för efterfrågan, flyttkedjorna fungerar inte och rörelse på bostadsmarknaden är låg. Det behövs ett departement som tar ett helhetsgrepp och där minister och tjänstemän har 100 procent fokus på frågan.

Gör det straffbart att ta ut ockerhyror.
Avsikten med bruksvärdesystemet är bruksvärdeshyror, inte marknadsliknande hyror. Det borde även framgå av eftergifterna för de som utnyttjar personer som febrilt letar bostad.

Marknadsför och utveckla hyresgarantin.
Stockholm, Göteborg och Malmö har inte anslutit sig till hyresgarantin och få invånare vet att den överhuvudtaget existerar. Tvinga kommunerna att ansluta sig till hyresgarantin.

Tillsätt en utredning om tillfälliga bostäder.
Byggandet av tillfälliga bostäder har svårt att komma igång. Därför måste området utredas för att se vilka åtgärder som är rimliga och relevanta. Tillsätt en parlamentarisk utredning.

Förslagen bygger i stor del på Jagvillhabostad.nu:s bostadspolitiska plattform.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Gustav Nipe

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B14-Y01 (Bortröstad)
Av: Gustav Nipe


Tillbakadraget yrkande B14-Y02 (Bortröstad)
Av: Gustav Nipe


Tillbakadraget yrkande B14-Y03 (Bortröstad)
Av: Gustav Nipe


Tillbakadraget yrkande B14-Y04 (Bortröstad)
Av: Gustav Nipe


Tillbakadraget yrkande B14-Y05 (Bortröstad)
Av: Gustav Nipe


Tillbakadraget yrkande B14-Y06 (Bortröstad)
Av: Gustav Nipe


Tillbakadraget yrkande B14-Y07 (Bortröstad)
Av: Gustav Nipe


Tilläggsyrkanden

Av: Tommten Yrkande B14-Y08 (Tilläggsyrkande på motionen) 2 personer gillar    2 personer ogillar

att motionens problemställningar erkänns som viktiga, övriga yrkanden avslås, och att medlemsmötet uttrycker att det vore bra om diskussionsplatser om bostadspolitik skapas där alla som är intresserad av bostadspolitik får vara med och diskutera, så att den fulla komplexiteten i bostadsfrågan får diskuteras djupare ur alla möjliga vinklar och under en längre tid än medlemsmötet kan erbjuda.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande B14-Y09 (Bortröstad)
Av: Gustav Nipe


Tillbakadraget yrkande B14-Y10 (Bortröstad)
Av: Gustav Nipe


Tillbakadraget yrkande B14-Y11 (Bortröstad)
Av: Gustav Nipe


Tillbakadraget yrkande B14-Y12 (Bortröstad)
Av: Gustav Nipe


Tillbakadraget yrkande B14-Y13 (Bortröstad)
Av: Gustav Nipe


Tillbakadraget yrkande B14-Y14 (Bortröstad)
Av: Gustav Nipe


Tillbakadraget yrkande B14-Y15 (Bortröstad)
Av: Gustav Nipe


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


IsakGersons avatar
2012-04-03, 07:38 #2
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Bostadspolitik -
Bostadsproblemet är det största problemet som står ivägen för att grupper med lågt ekonomiskt och kulturellt kapital ska kunna plugga vid renommerade universitet. Tillgången till kunskap kan inte begränsas på det här sättet. Jag är för en bättre bostadspolitik. Hurra!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Urban Sundström
2012-04-03, 11:02 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Bostadspolitik -
Detta nyhetsinslag om stora hyreshöjningar kan anses vara relevant för en diskussion om bostadspolitik. Även att kommuner tar ut överskott ur allmännyttan när byggnaderna är i behov av stora renoveringar är relevant för bostadspolitik.
IsakGersons avatar
2012-04-03, 12:43 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Detta nyhetsinslag om stora hyreshöjningar kan anses vara relevant för en diskussion om bostadspolitik.
Ja, jag bor i en av de nämnda bostäderna, och jag har varit igång en del i bostadsfrågor genom studentkåren i Uppsala. Såhär har jag fattat problemet: Kommunen vill vinstmaximera. Kommunen får bara ta ut bruksvärdeshyror på lägenheterna. Därför höjs bruksvärdet så mycket som möjligt. Lägenheter renoveras, förstärks, får nya golv, allt möjligt för att höja kvalitén. Tillbaka får kommunen högre hyra per kvadratmeter lägenhet de försörjer. Det gäller särskilt nyproduktioner. Kvar står låginkomsthushåll och studenter som knappt ens har råd med ettor längre.

Hur ska man lösa det? Jag vet inte. Kanske bör man reglera maxhyror istället för att bara satsa på bruksvärdeshyror? Kanske ska man justera studiestödet efter de ökande hyrorna. Men det är ju mest att lägga mer pengar i hyresvärdarnas fickor. Den enda jag vet är detta. The rent is too damn high.
2012-04-03, 12:57 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Ja, jag bor i en av de nämnda bostäderna, och jag har varit igång en del i bostadsfrågor genom studentkåren i Uppsala. Såhär har jag fattat problemet: Kommunen vill vinstmaximera. Kommunen får bara ta ut bruksvärdeshyror på lägenheterna. Därför höjs bruksvärdet så mycket som möjligt.
Jag har också hört att detta utnyttjas av kommuner som ska ta emot många invandrare.

Ungefär så här fungerar det argumentet jag hört: Om andra människor inte har råd att hyra lägenheterna för att det är på tok för höga hyror, så placeras invandrare i dessa kommunala lägenheter så de inte står tomma. De får då statliga bidrag mm för att kunna bo där och skatten som betalas för boendet faller tillbaks till kommunen. Kommunen gör därför en vinstaffär. Det kan även ses som ett integrationsproblem då det kan sticka i ögonen på människor att invandrarna "behandlas bättre" och får by i lyxiga områden medans "svenskar" med socialbidrag inte placeras i lyxlägenheter.

Det är som sagt bara någonting jag har hört och jag vet inte hur mycket sanning det ligger i det, men jag lyfter ändå fram det för diskussion då jag vill ha klarhet.
IsakGersons avatar
2012-04-03, 14:42 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag har också hört att detta utnyttjas av kommuner som ska ta emot många invandrare.

Ungefär så här fungerar det argumentet jag hört: Om andra människor inte har råd att hyra lägenheterna för att det är på tok för höga hyror, så placeras invandrare i dessa kommunala lägenheter så de inte står tomma. De får då statliga bidrag mm för att kunna bo där och skatten som betalas för boendet faller tillbaks till kommunen. Kommunen gör därför en vinstaffär. Det kan även ses som ett integrationsproblem då det kan sticka i ögonen på människor att invandrarna "behandlas bättre" och får by i lyxiga områden medans "svenskar" med socialbidrag inte placeras i lyxlägenheter.

Det är som sagt bara någonting jag har hört och jag vet inte hur mycket sanning det ligger i det, men jag lyfter ändå fram det för diskussion då jag vill ha klarhet.
Det är inget jag hört något om i Uppsala. Integrationsproblemet är väl snarare att flyktingar - som är överrepresenterade bland fattiga - tvingas bo segregerat med andra fattiga i utkanten i staden. Du har säkert hört problemet innan. Man delar staden i två delar, en del för de rika och, en del för fattiga i utkanten.

En spännande sidonotis här är att den här uppdelningen skapar väldigt intressant valstatistik. Jag grävde lite i det och skrev en text om min undersökning http://copyisright.se/?p=1646
Christoffer Eldengrips avatar
2012-04-03, 15:24 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag har också hört att detta utnyttjas av kommuner som ska ta emot många invandrare.
Ryktades om att landskrona höll på med sådant för en del år sedan. Ifall det är sant eller ej har jag inte kunnat få klarhet i men att sittande folkvalda skulle syssla med sådant kan drabba dem hårt i nästa val.


http://www.val.se/val/val2006/valnat...82/roster.html
Christoffer Eldengrips avatar
2012-04-03, 15:30 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Bostadspolitik -
Ett av det stora problemen i dagens bostadspolitik är att det inte tillåts bygga på höjden på de platser där folk faktiskt vill bo. Kommunala byggplaner är något man måste arbeta med så att de blir flexibla och i en del fall tvingande på ett sätt så där kommer till fler bostäder.
2012-04-03, 16:07 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
Ryktades om att landskrona höll på med sådant för en del år sedan. Ifall det är sant eller ej har jag inte kunnat få klarhet i men att sittande folkvalda skulle syssla med sådant kan drabba dem hårt i nästa val.


http://www.val.se/val/val2006/valnat...82/roster.html
Det är bättre att PP tar de där 14 procenten om vi uppmärksammar problemet. Om det stämmer dvs.
willenforts avatar
2012-04-03, 19:36 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Bostadspolitik -
Enligt min åsikgt är brukvärdessystemet ett av de mest korkade systemen som finns just nu.

Bostäder ät ett typexempel på bristvara. (eftersom i princip alla vill bo centralt.) att då inte låta marknaden hantera detta med högre hyror i centrum och lägre hyror i förorterna gör att det saknas incitament för att bygga bostäden någonstans.

Istället får vi bostadsköer och svarta betalningar till höger och vänster.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
L_Holmgren, Magnus Bergmark
Henrik Brändéns avatar
2012-04-04, 01:12 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Bostadspolitik -
Huvudanledningen till problemen i bostadspolitiken är:

(a) Det är förbannat dyrt att bygga.

(b) Huvuddelen av de bostäder vi har idag (de som byggdes mellan andra världskriget och ungefär 1990) byggdes med enorma subventioner, och blev därför relativt billiga, medan de som byggts därefter är relativt dyra. Vi ser det idag i de groteska skillnaderna i hyra mellan allmännytta byggd på sjuttiotal och nybyggd. Skillnader som snedvrider hela bostadsmarknaden.

Jag skulle vilja kasta ut en tanke: Kan vi göra en kohandel mellan liberaler och vänster i partiet där vi enas om formeln "Återinför ordentliga subventioner av bostadsbyggande och avskaffa samtidigt brukvärdesprincipen (dvs att allmännyttans hyresnivåer ska avgöra även privata hyresvärdars)"?

Det skulle göra det möjligt att åter bygga nya bostäder som unga människor skulle ha råd att flytta in i. Tack vare detta skulle det bli en prispress neråt, som skulle motverka de hyreshöjningar man fruktar om bruksvärdesprincipen avskaffas. Det skulle antagligen bli större rotation på bostadsmarknaden. Men också antagligen större skillnader i hyra mellan attraktiva områden och mindre attraktiva. Men därigenom också ökad möjlighet att få en hyresbostad i attraktiva områden inte bara genom kontakter, utan genom att vara beredd att avstå från annat.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Göran Widham
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-04, 01:37 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
"Återinför ordentliga subventioner av bostadsbyggande och avskaffa samtidigt brukvärdesprincipen (dvs att allmännyttans hyresnivåer ska avgöra även privata hyresvärdars)"?
Miljonprogrammet 2.0?

Jag är för! (fast vi behöver nog ett mer säljande namn än mitt :-) )
infallsvinkels avatar
2012-04-04, 07:26 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Miljonprogrammet 2.0?

Jag är för!
Jag är också för!

Dessutom gillar jag namnet, för att då vet alla vad det handlar om. Sedan är det bara att framhålla att det nya miljonprogrammet också ska präglas av hög kvalitét och en estetisk och social aspekt på bostadsbyggandet.
Ravennas avatar
2012-04-04, 16:18 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Bostadsproblemet är det största problemet som står ivägen för att grupper med lågt ekonomiskt och kulturellt kapital ska kunna plugga vid renommerade universitet. Tillgången till kunskap kan inte begränsas på det här sättet. Jag är för en bättre bostadspolitik. Hurra!
Uhm, CSN räcker till en studentbostad även i de dyrare städerna. Jag ser heller inget egenvärde i att alla ska plugga just i Stockholm, som är den enda stad där bostadsbristen egentligen är ett allvarligt problem. I övriga städer så kan man faktiskt få tag på bostäder eller temporärt pendla. Du kan t.ex. hur lätt som helst hitta en snorbillig bostad inom 1 timmes pendlingsradie från Göteborg. För det är KTH och Chalmers du syftar på, antar jag?

Tillgången till kunskap begränsas inte av boendet, och det är fullt acceptabelt att man i nödfall får krascha på någons soffa ett par månader i början i en ny studentstad.

Många studenter börjar från scratch med noll i kapital och tickande CSN-lån. Det är inte något stort problem.
willenforts avatar
2012-04-04, 17:43 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Huvudanledningen till problemen i bostadspolitiken är:

(a) Det är förbannat dyrt att bygga.

(b) Huvuddelen av de bostäder vi har idag (de som byggdes mellan andra världskriget och ungefär 1990) byggdes med enorma subventioner, och blev därför relativt billiga, medan de som byggts därefter är relativt dyra. Vi ser det idag i de groteska skillnaderna i hyra mellan allmännytta byggd på sjuttiotal och nybyggd. Skillnader som snedvrider hela bostadsmarknaden.

Jag skulle vilja kasta ut en tanke: Kan vi göra en kohandel mellan liberaler och vänster i partiet där vi enas om formeln "Återinför ordentliga subventioner av bostadsbyggande och avskaffa samtidigt brukvärdesprincipen (dvs att allmännyttans hyresnivåer ska avgöra även privata hyresvärdars)"?

Det skulle göra det möjligt att åter bygga nya bostäder som unga människor skulle ha råd att flytta in i. Tack vare detta skulle det bli en prispress neråt, som skulle motverka de hyreshöjningar man fruktar om bruksvärdesprincipen avskaffas. Det skulle antagligen bli större rotation på bostadsmarknaden. Men också antagligen större skillnader i hyra mellan attraktiva områden och mindre attraktiva. Men därigenom också ökad möjlighet att få en hyresbostad i attraktiva områden inte bara genom kontakter, utan genom att vara beredd att avstå från annat.
Jag skulle vilja sägga att det första vi behöver göra är att ge tänder åt konkuranslagstiftningen då bostadsbyggande i sverige är ca 30% dyrare jämfört med andra länder (och då har man tagit hänsyn till lönekostnadsskilnader) detta är ett problem som vi inte löser med subventioneringar eftersom subventionerna kommer att försvinna in i de svarta hål av antingen korruption eller inkompetens som finns i branchen.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-04, 23:41 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Ravenna Visa inlägg
Uhm, CSN räcker till en studentbostad även i de dyrare städerna. Jag ser heller inget egenvärde i att alla ska plugga just i Stockholm, som är den enda stad där bostadsbristen egentligen är ett allvarligt problem.
Jag har aktivt sökt bostad i Linköping sedan jag började studera i höstas. Inte hittat någonting. Jag har inte fått chansen att ens titta på en hyreslägenhet trots ett och ett halvt års köpoäng, och måste nu låna flera hundra tusen av mina föräldrar för att ha råd till en bostad. Hittills har jag inte hittat en beboelig sådan som kostar under miljonen (ettor). Det skulle även i bästa fall kosta runt dubbla CSN-bidraget varje månad, det vill säga jag skulle med extrajobb gå plus minus noll om jag lät bli att äta mat.

Kolla upp läget innan du säger att det bara finns bostadsbrist i Stockholm.

Citat:
Ursprungligen postat av Ravenna Visa inlägg
Tillgången till kunskap begränsas inte av boendet, och det är fullt acceptabelt att man i nödfall får krascha på någons soffa ett par månader i början i en ny studentstad.

Många studenter börjar från scratch med noll i kapital och tickande CSN-lån. Det är inte något stort problem.
Jag tycker det är ett rätt stort problem om vi har en hel generation som förväntas låna pengar för att ha råd att ha tak över huvudet.
IsakGersons avatar
2012-04-05, 00:20 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Ravenna Visa inlägg
Uhm, CSN räcker till en studentbostad även i de dyrare städerna. Jag ser heller inget egenvärde i att alla ska plugga just i Stockholm, som är den enda stad där bostadsbristen egentligen är ett allvarligt problem. I övriga städer så kan man faktiskt få tag på bostäder eller temporärt pendla.
Vad grundar du det på? SFS utredning säger motsatsen.
erik78ses avatar
2012-04-05, 20:28 #18
Inte uppkopplad
Re: Motion B14: Bostadspolitik -
Jag kommer absolut stödja den här motionen!

Bostadspolitiken är otroligt viktig och denna motion bryter det status-quo som råder för närvarande i många av sveriges större städer där bostadsfrågan är människors absoluta prioritet och problem.

Bra jobbat ni som lyssnat på "jagvillhabostad.nu"
2012-04-06, 17:01 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Bostadspolitik -
Vision
Vår vision är att alla människor i Sverige ska ha någonstans att bo. Som medborgare ska man inte behöva pendla mer än 30 minuter från sin bostad till sin arbetsplats. Vart du väljer att arbeta eller studera ska vara oavhängigt bostadsmarknaden.


Peter kommenterar: oj oj här var det mycket att kommentera citatet ”Som medborgare ska man inte behöva pendla mer än 30 minuter från sin bostad till sin arbetsplats.” Det är ju en omöjlighet, jag personligen har ju 20 minuter bara att ta mig till tågstationen detta är en utopisk fantasi.


Gör bostadsförsörjningen till ett riksintresse.
Se till att bostadsbyggande/bostadsförsörjning blir ett riksintresse som länsstyrelserna/regionerna måste bevaka och väga mot andra satsningar. Detta gör att man kommer åt kommuner som inte bygger något. Premiera infrastrukturprojekt som leder till ökat bostadsbyggande.


Peter kommenterar: Gäller detta även små kommuner som inte har någon bostadsbrist att tala om att dessa ska bygga nya bostäder när de har ”svårt” att fylla beståndet de redan har?
I Helsingborg är inte problemet att det inte byggs utan att månadskostnaden blir mycket hög. Alla Sveriges medborgare kan ju inte bo i städerna.

Utveckla lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
Det ska ligga i regeringens intresse att kommunerna följer lagen. Bli hårdare och utveckla ett regionalt perspektiv i lagen. Detta är ett sätt att komma åt kommuner som inte bygger något. Införa någon typ av sanktion.

Peter Kommenterar: Gäller detta även små kommuner som inte har någon bostadsbrist att tala om att dessa ska bygga nya bostäder när de har ”svårt” att fylla beståndet de redan har?

Skapa neutralitet mellan upplåtelseformerna.
Det ska råda neutralitet mellan upplåtelseformerna i Sverige. I dagsläget är det mer gynnsamt att bo/förvalta i bostadsrätter och äganderätter än hyresrätter ur skattesynpunkt, vilket är helt orimligt. Det är främst ränteavdrag, förändrad fastighetsskatt och ROT-avdraget som bidragit till skillnaderna. SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästförningen vill i ett förslag att hyresrätten kompenseras med slopad fastighetsskatt på hyresrätter, ändrade skatteregler för att underlätta underhåll och inför låg moms på bostadshyror. Det tycker vi låter som en bra idé. Vi vill se över fastighetsavgiften – en avgift som är helt oberoende storlek på lägenheten. Detta drabbar i synnerhet förvaltningen, och därmed, byggandet av studentbostäder och mindre bostäder.


Peter kommenterar: Detta ÄR en positiv ide.

Tillsätt ett bostadsdepartement.
Bostadsbristen är omfattande vilket påverkar företagens och högskolornas rekrytering. Marknaden har svårt att bygga för efterfrågan, flyttkedjorna fungerar inte och rörelse på bostadsmarknaden är låg. Det behövs ett departement som tar ett helhetsgrepp och där minister och tjänstemän har 100 procent fokus på frågan.


Peter kommenterar: Nej inga fler ministrar eller nya departement efter valet tillsattes två nya ministerposter för att blidka samarbetspartierna inom alliansen dessa två poster behövdes inte tidigare och knappast nu heller. Är det inte Stefan Aterfall som är minister och har ansvar för bostadsfrågor?

Gör det straffbart att ta ut ockerhyror.
Avsikten med bruksvärdesystemet är bruksvärdeshyror, inte marknadsliknande hyror. Det borde även framgå av eftergifterna för de som utnyttjar personer som febrilt letar bostad.


Peter kommenterar: Om man anser att den man hyr av tagit ocker hyra kan man ju gå till hyresnämnden. Vilket skulle i så fall straffet vara för någon som plockat ut ocker hyra?

Marknadsför och utveckla hyresgarantin.
Stockholm, Göteborg och Malmö har inte anslutit sig till hyresgarantin och få invånare vet att den överhuvudtaget existerar. Tvinga kommunerna att ansluta sig till hyresgarantin.


Peter kommenterar: Vad exakt är hyresgarantin? Som jag förstår det funkar det så att allmännyttan förhandlar först och sätter normen sen rättar i stort sätt de flesta privata värdar in sig i ledet runt denna ökning.

Tillsätt en utredning om tillfälliga bostäder.
Byggandet av tillfälliga bostäder har svårt att komma igång. Därför måste området utredas för att se vilka åtgärder som är rimliga och relevanta. Tillsätt en parlamentarisk utredning.


Peter kommenterar: Vad exakt är tillfälliga bostäder? Är det bostäder som byggs för att hålla en kortare tid eller är det baracker? Problemet med detta är att dessa kan snabbt bli permanenta och en sorts kåk och slum kvarter uppstår med kriminalitet och utanförskap i dess efterdyningar….tänk Malmö.

Min sista kommentar är att av alla motioner jag läst hittills har denna haft sämst brödtext.
Alla de enskilda yrkandena i sig är bra men slänger man ihop dem med denna brödtext blir de negativa i mina ögon.
IsakGersons avatar
2012-04-06, 18:58 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Peter kommenterar: oj oj här var det mycket att kommentera citatet ”Som medborgare ska man inte behöva pendla mer än 30 minuter från sin bostad till sin arbetsplats.” Det är ju en omöjlighet, jag personligen har ju 20 minuter bara att ta mig till tågstationen detta är en utopisk fantasi.
Politik handlar inte bara om vad som är, utan vad som kan vara!
JorgenLs avatar
2012-04-06, 21:29 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Peter kommenterar: Vad exakt är hyresgarantin? Som jag förstår det funkar det så att allmännyttan förhandlar först och sätter normen sen rättar i stort sätt de flesta privata värdar in sig i ledet runt denna ökning.
Nej, det är inte det som är hyresgarantin.
https://www.google.se/search?q=hyresgarantin
2012-04-07, 08:31 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Bostadspolitik -
Bostadsfrågorna är väldigt komplex eftersom det är så många saker som samverkar. Det är något vi behöver diskutera djupt, mycket och länge mellan medlemsmötena för att angripa frågan ur så många vinklar som möjligt och en sådan debatt har jag inte sett. Därför lutar det åt avslag för mig. Inte för att jag ogillar motionärens intentioner, men för att jag tycker bostadsfrågan behöver en mycket större genomgång än detta mötet.
2012-04-07, 08:45 #23
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att motionens problemställningar erkänns som viktiga, övriga yrkanden avslås, och att medlemsmötet uttrycker att det vore bra om diskussionsplatser om bostadspolitik skapas där alla som är intresserad av bostadspolitik får vara med och diskutera, så att den fulla komplexiteten i bostadsfrågan får diskuteras djupare ur alla möjliga vinklar och under en längre tid än medlemsmötet kan erbjuda.
Möjligt att det är ett fånigt yrkande, men jag försökte i alla fall..
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-07, 10:28 #24
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B14-Y04:
att det ska tillsättas ett bostadsdepartement.
Att skapa ett departement kan väl aldrig vara ett mål? Ett förslag från dig Nipe? Du är den som annars förespråkar så lite byråkrati som möjligt.
2012-04-08, 18:15 #25
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Bostadspolitik -
Jag tycker det är bättre att fler får säga sitt i bostadspolitiken och komma fram till hur pirater skulle agera utifrån allt som dyker upp i debatterna.

Det som är bra är att folk kan följa hur man tänker och vad för erfarenhet man har av det, man ska lyssna helt enkelt.

Samtidigt får man tid för att presentera väljarna någon av de motionerna om ny politik som kan gå igenom och knyta ihop med de övriga. Det är en process som gör att väljarbasen blir mer medvetna om inriktningen vi tar och vad för möjligheter som dyker för samhället med de lösningar vi presenterar, innan vi presenterar fler. Potential finns, och det vet vi alla om.
2012-04-08, 18:19 #26
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Bostadspolitik -
Samtidigt skulle jag, och även flera, vilja samordna detta med lokalpolitiken kring bostäder. I Piratpartiet Stockholm har förslag om bostadspolitik och kranskommuner dykt upp, som en naturlig följd till diskussioner om transport och kommunikation.

Flera avdelningar kan dra nytta av detta, och bana vägen helt enkelt, som vägen banas även för dem.
Gustav Nipes avatar
2012-04-08, 19:33 #27
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att kommunerna ska prioritera handläggning av plan- och bygglovsärenden.
Planprocesser tar ofta lång tid och därför borde handläggningen vara en högprioriterad fråga. Större projekt får inte konkurrera ut mindre – det måste finnas utrymme för både och. Tillsvidare prioritera handläggning av projekt med mindre lägenheter eller projekt riktade till unga.
Gustav Nipes avatar
2012-04-08, 19:34 #28
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Kommunerna ska erbjuda de som bygger hyresrätter tomträtter.
Erbjud tomträtter, gärna med låg avgäld.

Kommunerna ska erbjuda de som bygger hyresrätter tomträtter. Då kommer inte markkostnaden som en klumpsumma. Kommunerna ska även sänka avgälden för de som vill bygga för unga. Det är dock viktigt att i avtalsskrivningar att se till att sänkningar kommer de boende till gagn.
Gustav Nipes avatar
2012-04-08, 19:37 #29
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att kommuner ska bedriva en transparent och förutsägbar markpolitik.
Kommuner ska bedriva en transparent och förutsägbar markpolitik.

Upprättande av en markpolicy är till exempel ett steg i rätt riktning. Transparens och klara spelregler kring villkor och kostnader är uppskattat av byggare och byggherrar. Det borde alltså i ett tidigt skede framgå vilka kostnader som kommer att tas upp i exploateringsavtalen och vältras över på byggaren.
Gustav Nipes avatar
2012-04-08, 19:39 #30
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att kommunerna ska sträva efter att olika aktörer kommer in på marknaden i syfte att öka konkurrensen genom att fördela marken i mindre delar och till fler aktörer.
Fördela marken i mindre delar och till fler aktörer.

Vid markanvisningar ska kommunen sträva efter att olika aktörer kommer in på marknaden i syfte att öka konkurrensen.
Gustav Nipes avatar
2012-04-08, 19:40 #31
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att kommunerna ska avskaffa parkeringsnormen.
Ändra parkeringsnormen.

Att bygga parkeringsplatser är dyrt och påverkar kostnaderna på bostäderna. Detta bör kommunerna tänka på vid bostadsbyggandet i allmänhet men vi byggandet av bostäder riktade till unga i synnerhet. Unga i storstäder och högskoleorter har sällan en bil. Dessutom finns en viktig miljöaspekt i frågan. Det är bättre att tänka i termer av cykelnorm, alltså en c-norm.
Gustav Nipes avatar
2012-04-08, 19:41 #32
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att kommunerna ska prova på tillfälliga bostäder.
Prova på tillfälliga bostäder.

Många kommuner tycker att nytt är läskigt trots att konceptet är utvecklat från flera byggare. Vi tycker att kommunerna måste våga tänka nytt! Det är dessutom ett bra sätt att dämpa tillfälligt hög efterfrågan på bostäder. Går att samköra som evakueringsbostäder. Tillfälliga bostäder skulle kunna sättas upp som container-liknade hus på mark där det finns markanvisning, men man väntar på detaljplanen.
Gustav Nipes avatar
2012-04-08, 19:43 #33
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att piratpartiet sak verka för att sluta ombilda hyresbeståndet och börja istället att förtäta bostäder i städerna.
Sluta ombilda hyresbeståndet och börja istället att förtäta.

För att uppnå blandade upplåtelseformer anser vi att man bör sträva efter att förtäta med exempelvis bostadsrätter istället för att sälja ut hyresrätter med en hyresnivå unga har råd att efterfråga.
2012-04-08, 20:13 #34
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Bostadspolitik -
När jag läser detta vill jag bara säga att jag är glad att jag bor i skogen.
TeirdeZs avatar
2012-04-08, 20:27 #35
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B14-Y05:
att göra det straffbart att ta ut ockerhyror.
Kan vi inte bara vara emot marknadshyror? Det är på grund av att man gradvis infört marknadshyror i flera svenska regioner som bostäderna blivit väldigt mycket dyrare. Hem och hyra (Hyresgästföreningens medlemstidning) skriver ofta och bra om just förhållandena mellan hyresvärdar och hyresgäster, och ockerhyror har väldigt sällan kommit upp. Snarare är det undlåtenhet med underhåll av bostäderna som utgör den riktigt kniviga frågan, och där lämnas det egentligen väldigt lite utrymme för så kallad "tvångsförvaltning" (när staten eller kommunen går in och tar över driftskostnaderna för ett hyreshus), eftersom vi trots allt bygger vår stat på respekt för privategendom.
TeirdeZs avatar
2012-04-08, 20:28 #36
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B14-Y09:
att kommunerna ska prioritera handläggning av plan- och bygglovsärenden.
Prioritera i förhållande till vad? Skolan? Socialförsäkringen? Risken är att t ex hemlösa lämnas utanför kommunernas prioritetsområde bara för att de inte är aktuella som hyresobjekt. Kommuner i Sverige har ett väldigt stort ansvarsområde i förhållande till många av sina europeiska kollegor.
Gustav Nipes avatar
2012-04-08, 20:52 #37
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av TeirdeZ Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B14-Y09:
att kommunerna ska prioritera handläggning av plan- och bygglovsärenden.
Prioritera i förhållande till vad? Skolan? Socialförsäkringen? Risken är att t ex hemlösa lämnas utanför kommunernas prioritetsområde bara för att de inte är aktuella som hyresobjekt. Kommuner i Sverige har ett väldigt stort ansvarsområde i förhållande till många av sina europeiska kollegor.
De kan prioritera upp byggärenden framför att ta hand om knarkare och anlägga grönområden.
IsakGersons avatar
2012-04-08, 20:55 #38
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Gustav Nipe Visa inlägg
De kan prioritera upp byggärenden framför att ta hand om knarkare och anlägga grönområden.
Oansvarigt och dumt.
Gustav Nipes avatar
2012-04-08, 20:57 #39
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Oansvarigt och dumt.
Politik är att prioritera. Allt kommunen gör är viktigt, men om vi ska komma tillrätta med bostadsproblemen är prioriteringen av kommunens uppgifter en del av lösningen.
IsakGersons avatar
2012-04-08, 21:03 #40
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Gustav Nipe Visa inlägg
Politik är att prioritera. Allt kommunen gör är viktigt, men om vi ska komma tillrätta med bostadsproblemen är prioriteringen av kommunens uppgifter en del av lösningen.
Det innebär inte att vi inte fortfarande behöver agera ansvarsfullt. Att bygga kåkstäder och ignorera missbrukare och missbrukarproblem. Vi kan inte lösa ett problem genom att skapa tio nya.
Nicholas Miless avatar
2012-04-09, 03:35 #41
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén
Jag skulle vilja kasta ut en tanke: Kan vi göra en kohandel mellan liberaler och vänster i partiet där vi enas om formeln "Återinför ordentliga subventioner av bostadsbyggande och avskaffa samtidigt brukvärdesprincipen (dvs att allmännyttans hyresnivåer ska avgöra även privata hyresvärdars)"?
Är det alltså avskaffande av hyrestaken som menas med detta? Är inte så insatt i den bostadspolitiska terminologin.

Det är i så fall en kompromiss jag som liberal tycker låter sund rent partipolitiskt. Håller dock med Mab om attt Miljonprogrammet 2.0 är ett sjukt dåligt namn.

Vad gäller motionen är det mycket jag gillar, men jag känner också att det är lite väl mycket detaljstyrning i vad kommunerna skall göra. Är till exempel inte parkeringsnormen (vars avskaffande jag är mycket positiv till) en fråga som kommunala avdelningar av partiet bör driva lokalt?

Jag är också nyfiken på hur det tänkts vad gäller straff för ockerhyra. ÄR det verkligen värt att blanda in straffrätt i vad som annars är en civilrättslig fråga?
Gustav Nipes avatar
2012-04-09, 10:25 #42
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Det innebär inte att vi inte fortfarande behöver agera ansvarsfullt. Att bygga kåkstäder och ignorera missbrukare och missbrukarproblem. Vi kan inte lösa ett problem genom att skapa tio nya.
Att prioritera bostäder är ansvarsfullt. Att gå ut tydligt och berätta att man prioriterar är ansvarsfullt och ärligt. Det sker hela din prioriteringar med kommunens resurser, mycket sköts av handläggare. Det är mer transparant att synliggöra och kommunicera sina prioriteringar.
2012-04-09, 10:30 #43
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Bostadspolitik -
Det kanske istället ska yrkas på att det görs en kommunpolitisk plattform med bostadspolitik och annat, som lokala Piratpartiet föreningarna kom plocka sakfrågor ifrån och driva om de känner att sakfrågorna passar just deras kommun? Detta smörgåsbord med sakfrågor skulle även vara ett bra sätt att sprida och samla vettiga idéer mellan kommunerna.
2012-04-09, 18:04 #44
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Nej, det är inte det som är hyresgarantin.
https://www.google.se/search?q=hyresgarantin

Tack
Henrik Brändéns avatar
2012-04-10, 04:03 #45
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Det kanske istället ska yrkas på att det görs en kommunpolitisk plattform med bostadspolitik och annat, som lokala Piratpartiet föreningarna kom plocka sakfrågor ifrån och driva om de känner att sakfrågorna passar just deras kommun? Detta smörgåsbord med sakfrågor skulle även vara ett bra sätt att sprida och samla vettiga idéer mellan kommunerna.
När detta möte och höstmötet spikat sakpolitiska åsikter i en massa frågor kommer styrelsen att gå genom dem alla och plocka fram ut de ställningstaganden som handlar om frågor som helt eller delvis ligger på kommuner och sätta ihop dem till ett dokument som de lokala föreningarna kan använda när de arbetar med sona kommunalpolitiska program - ha som inspiration, plocka ur som från ett smörgåsbord eller kopiera rakt av - allt efter eget önskemål.
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-15, 10:14 #46
Inte uppkopplad
Re: Motion B14: Bostadspolitik -
Citat:
Vision
Vår vision är att alla människor i Sverige ska ha någonstans att bo. Som medborgare ska man inte behöva pendla mer än 30 minuter från sin bostad till sin arbetsplats. Vart du väljer att arbeta eller studera ska vara oavhängigt bostadsmarknaden.
Annars...?

Just nu har jag en dryg timme enkel resa dit jag jobbar. Om jag och sambon flyttar får hon en dryg timme i stället (plus, förstås, att vi måste sälja huset, hitta ett nytt ställe att bo på osv). Om vi bosätter oss mitt emellan kommer båda ha en dryg halvtimme att pendla. I samtliga fall kommer någon av oss (eller båda) ha över en halvtimme enkel resa.

Det är fint med visioner men varför ska vi ha en vision att begränsa folks pendlande? Vilka konsekvenser ska längre pendlande ha? Är det rimligt att anta att en person ska få välja vilket jobb eller vilken utbildning denne vill och sen bara kunna säga "Fixa!" till kommun/stat och så ska de fixa boende eller ska kommun/stat kunna säga "Jobba/plugga här i stället så slipper du pendla, problem solved!"?

Vilka kriterier ska gälla för att ditt personliga ansvar ska upphävas och Någon Annan<TM> ska fixa dina vardagsproblem?

Citat:
Gör bostadsförsörjningen till ett riksintresse.
Se till att bostadsbyggande/bostadsförsörjning blir ett riksintresse som länsstyrelserna/regionerna måste bevaka och väga mot andra satsningar. Detta gör att man kommer åt kommuner som inte bygger något. Premiera infrastrukturprojekt som leder till ökat bostadsbyggande.
Mig veterligen har vi inte ett bostadsproblem på nationell skala. Snarare tvärt om finns det flera kommuner som river hus. Om folk väljer att bosätta sig där det är ont om bostäder, borde inte det vara deras eget problem?

Citat:
Utveckla lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
Det ska ligga i regeringens intresse att kommunerna följer lagen. Bli hårdare och utveckla ett regionalt perspektiv i lagen. Detta är ett sätt att komma åt kommuner som inte bygger något. Införa någon typ av sanktion.
Som någon redan konstaterat; alla kommuner har inte en brist. Vore det kanske inte vettigare att i stället försöka avlasta de mest överhettade kommunerna genom att försöka förlägga jobbmöjligheter i de kommuner som idag har bostadsöverskott?

Citat:
Skapa neutralitet mellan upplåtelseformerna.
Det ska råda neutralitet mellan upplåtelseformerna i Sverige. I dagsläget är det mer gynnsamt att bo/förvalta i bostadsrätter och äganderätter än hyresrätter ur skattesynpunkt, vilket är helt orimligt. Det är främst ränteavdrag, förändrad fastighetsskatt och ROT-avdraget som bidragit till skillnaderna. SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästförningen vill i ett förslag att hyresrätten kompenseras med slopad fastighetsskatt på hyresrätter, ändrade skatteregler för att underlätta underhåll och inför låg moms på bostadshyror. Det tycker vi låter som en bra idé. Vi vill se över fastighetsavgiften – en avgift som är helt oberoende storlek på lägenheten. Detta drabbar i synnerhet förvaltningen, och därmed, byggandet av studentbostäder och mindre bostäder.
Now, det här är en vettig poäng.

Citat:
Tillsätt ett bostadsdepartement.
Bostadsbristen är omfattande vilket påverkar företagens och högskolornas rekrytering. Marknaden har svårt att bygga för efterfrågan, flyttkedjorna fungerar inte och rörelse på bostadsmarknaden är låg. Det behövs ett departement som tar ett helhetsgrepp och där minister och tjänstemän har 100 procent fokus på frågan.
Eller så behövs det en alternativ politik där tex högskolor förlägger filialer i andra kommuner för att utnyttja existerande resurser bättre. Linköpings kommun gjorde precis det och startade tex filial i Norrköping. Svjv har det varit väldigt framgångsrikt.

Citat:
Gör det straffbart att ta ut ockerhyror.
Avsikten med bruksvärdesystemet är bruksvärdeshyror, inte marknadsliknande hyror. Det borde även framgå av eftergifterna för de som utnyttjar personer som febrilt letar bostad.
Jag förstår inte. Tillgång och efterfrågan, liksom. Vill du bosätta dig nånstans där bostadsmarknaden är överhettad pga brist så blir det hyror därefter. Som andra redan påpekat så har hyresregleringen vi hade förr bara lett till en svart bostadsmarknad och pengar under bordet för andrahandskontrakt etc. Ockerhyror etc är ett symptom på ett problem, det löser man inte genom att ge sig på symptomen.

Citat:
Marknadsför och utveckla hyresgarantin.
Stockholm, Göteborg och Malmö har inte anslutit sig till hyresgarantin och få invånare vet att den överhuvudtaget existerar. Tvinga kommunerna att ansluta sig till hyresgarantin.
Mer reglering och kraftfulla svingar mot symptom...

Citat:
Tillsätt en utredning om tillfälliga bostäder.
Byggandet av tillfälliga bostäder har svårt att komma igång. Därför måste området utredas för att se vilka åtgärder som är rimliga och relevanta. Tillsätt en parlamentarisk utredning.
Man löser inte permanenta problem med temporära åtgärder. Tillfälliga bostäder är saker man sätter in när man har tillfälliga problem, tex naturkatastrofer etc. Att sätta in tillfälliga bostäder för att lösa bostadskrisen kommer leda till att man skapar en modern slum. Dessutom är tillfälliga bostäder ofta väldigt kassa rent byggnatdsmässigt vilket kommer ställa till det för tex energiförsörjningen med tex pga att isolation i väggarna är bristfällig etc...

Citat:
Förslagen bygger i stor del på Jagvillhabostad.nu:s bostadspolitiska plattform.
Det förklarar det desperata, något oresonliga tonläget.

Bostadsfrågorna är viktiga, inget snack, men den här motionen löser färre problem än den skulle skapa.
2012-05-01, 11:52 #47
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av TeirdeZ Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B14-Y05:
att göra det straffbart att ta ut ockerhyror.
Kan vi inte bara vara emot marknadshyror? Det är på grund av att man gradvis infört marknadshyror i flera svenska regioner som bostäderna blivit väldigt mycket dyrare. Hem och hyra (Hyresgästföreningens medlemstidning) skriver ofta och bra om just förhållandena mellan hyresvärdar och hyresgäster, och ockerhyror har väldigt sällan kommit upp. Snarare är det undlåtenhet med underhåll av bostäderna som utgör den riktigt kniviga frågan, och där lämnas det egentligen väldigt lite utrymme för så kallad "tvångsförvaltning" (när staten eller kommunen går in och tar över driftskostnaderna för ett hyreshus), eftersom vi trots allt bygger vår stat på respekt för privategendom.
Jag har svårt att förstå vad ockerhyror skulle vara. Var och en har sin ide om vad som är ockerhyror. Underhållet kopplat till hyresvärdens avkastningskrav är stora boven i dramat. För att normalisera hyrorna måste konkurrensen på byggmarknaden ökas så att specifikt svenska krav (svensk standar på inredningsmått är ett exempel) anpassas så även utländska företag kan konkurrera. Problem finns även att enligt lagen om tillgång och efterfrågan skulle en ökad produktion av bostäder i områden med brist, dra ner priserna, men detta motarbetas av de som sitter med stora bostadslån. Fallande bostadspriser skulle ju kunna vara en ren katastrof för dom.
2012-05-01, 18:32 #48
Inte uppkopplad
Sv: Motion B14: Bostadspolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Gustav Nipe Visa inlägg
De kan prioritera upp byggärenden framför att ta hand om knarkare och anlägga grönområden.
Problemet idag är att det ges bygglov alldeles för lätt till bostäder som inte alls är planerade vilket leder till mer kostnader för kommunerna. Stadsbyggnadskontorets resurser borde kanske höjas men inte för att öka produktiviteten utan kvaliten och kunskapen.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com