Piratpartiets mötesplattform


< DöljPiratpartiets vårmöte 2017
Mötesklocka   


 • Dagordning
 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Mötets behörighet
 • 3. Fastställande av mötesordning
 • 4. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalt mötespresidium
 • 5. Val av två justerare
 • 6. Godkännande av voteringsordningen
 • 7. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse
 • 8. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse
 • 9. Revisionsberättelse för det föregående året
 • 10. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse
 • 11. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
  • 11a 2014 års partistyrelses ekonomiska berättelse
  • 11b Revisionsberättelse för 2014
  • 11c Frågan om ansvarsfrihet för 2014 års partistyrelse
 • 12. Propositioner
  • 13. Motioner
   • Stadgar
    • Politik
     • Övrigt
     • 14. Eventuella fyllnadsval
     • 15. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
     • 14. Mötets avslutande

     • Ordningsfrågor
     • Dokument
     • Reservationer
     • Ordet är fritt
     Svara
      
     Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
       (#1) Gammal
     Tommten Inte uppkopplad
      
     Inlägg: 3 883
     Reg.datum: Nov 2008
     Standard Alla yrkanden på alla Propositioner och Motioner - 2012-04-17, 12:24

     Klicka på yrkandena nedan så ploppar texten för yrkandet upp.
     Jag listar alla yrkanden här. Det återstår att se vilka vi får votera om.


     Stadgeändring gällande budget
     A01-Y01

     Stadgeändring gällande fyllnadsval
     A02-Y01

     Stadgeändringar gällande sammankallande
     A03-Y01
     A03-Y02

     Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, exempelvis införande av trepiratersregel
     A04-Y01
     A04-Y02
     A04-Y03
     A04-Y04
     A04-Y05

     Stadgeändringar gällande ansvarskedjan
     A05-Y01

     Ändring av stadgebilaga gällande krav på riktiga namn vid lämnade av förslag till medlemsmöte
     A06-Y01
     A06-Y02
     A06-Y03
     A06-Y04
     A06-Y05
     A06-Y06
     A06-Y07
     A06-Y08
     A06-Y09
     A06-Y10
     A06-Y11

     Ändring av stadgebilaga gällande start av lokala föreningar
     A07-Y01
     A07-Y02
     A07-Y03

     Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar
     A08-Y01
     A08-Y02
     A08-Y03
     A08-Y04
     A08-Y05
     A08-Y06
     A08-Y07
     A08-Y08

     Svensk rymdturism
     B01-Y01
     B01-Y02
     B01-Y03
     B01-Y04
     B01-Y05
     B01-Y06
     B01-Y07

     Polisen rätt att förverka hjälpmedel
     B02-Y01

     Kungahusets religiösa tillhörighet
     B03-Y01
     B03-Y02
     B03-Y03
     B03-Y04
     B03-Y05
     B03-Y06
     B03-Y07
     B03-Y08
     B03-Y09
     B03-Y10

     Tillgång till vetenskaplig forskning i Sverige och EU
     B04-Y01
     B04-Y02
     B04-Y03
     B04-Y04
     B04-Y05
     B04-Y06
     B04-Y07
     B04-Y08

     Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskolan
     B05-Y01
     B05-Y02
     B05-Y03
     B05-Y04
     B05-Y05
     B05-Y06
     B05-Y07

     Rymdpolitik
     B06-Y01
     B06-Y02
     B06-Y03
     B06-Y04
     B06-Y05
     B06-Y06
     B06-Y07
     B06-Y08

     Bibliotekspolitik: Det transparenta biblioteket
     B07-Y01
     B07-Y02
     B07-Y03
     B07-Y04

     Bibliotekspolitik: Det postdigitala biblioteket
     B08-Y01
     B08-Y02
     B08-Y03
     B08-Y04
     B08-Y05
     B08-Y06

     Bibliotekspolitik: Biblioteksersättningen
     B09-Y01
     B09-Y02
     B09-Y03

     Papperslösas rättigheter gentemot arbetsgivaren
     B10-Y01
     B10-Y02
     B10-Y03
     B10-Y04

     Skolelevers psykiska hälsa
     B11-Y01
     B11-Y02
     B11-Y03

     Bibliotekspolitik: Det digitala biblioteket
     B12-Y01
     B12-Y02
     B12-Y03
     B12-Y04
     B12-Y05
     B12-Y06
     B12-Y07
     B12-Y08
     B12-Y09
     B12-Y10
     B12-Y11
     B12-Y12
     B12-Y13

     Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation
     B13-Y01
     B13-Y02
     B13-Y03
     B13-Y04
     B13-Y05

     Bostadspolitik
     B14-Y01
     B14-Y02
     B14-Y03
     B14-Y04
     B14-Y05
     B14-Y06
     B14-Y07
     B14-Y08
     B14-Y09
     B14-Y10
     B14-Y11
     B14-Y12
     B14-Y13
     B14-Y14
     B14-Y15

     Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader
     B15-Y01
     B15-Y02
     B15-Y03
     B15-Y04
     B15-Y05
     B15-Y06
     B15-Y07
     B15-Y08
     B15-Y09
     B15-Y10
     B15-Y11
     B15-Y12
     B15-Y13

     Vårdpolitik
     B16-Y01
     B16-Y02
     B16-Y03
     B16-Y04
     B16-Y05
     B16-Y06
     B16-Y07
     B16-Y08
     B16-Y09
     B16-Y10
     B16-Y11
     B16-Y12
     B16-Y13
     B16-Y14
     B16-Y15
     B16-Y16
     B16-Y17
     B16-Y18
     B16-Y19
     B16-Y20
     B16-Y21
     B16-Y22
     B16-Y23
     B16-Y24
     B16-Y25
     B16-Y26
     B16-Y27
     B16-Y28
     B16-Y29
     B16-Y30
     B16-Y31
     B16-Y32
     B16-Y33
     B16-Y34
     B16-Y35

     Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet
     B17-Y01
     B17-Y02
     B17-Y03
     B17-Y04
     B17-Y05
     B17-Y06
     B17-Y07
     B17-Y08

     Mer rymdpolitik
     B18-Y01
     B18-Y02
     B18-Y03
     B18-Y04
     B18-Y05
     B18-Y06
     B18-Y07
     B18-Y08
     B18-Y09
     B18-Y10
     B18-Y11
     B18-Y12
     B18-Y13

     Supporterkultur
     B19-Y01
     B19-Y02

     Tillstånd för kameraattrapper
     B20-Y01

     Frekvensallmänning
     B21-Y01
     B21-Y02

     Namngivande av platser
     B22-Y01

     Avskaffa byte mellan sommartid och vintertid
     B23-Y01
     B23-Y02
     B23-Y03
     B23-Y04

     Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel
     B24-Y01
     B24-Y02
     B24-Y03
     B24-Y04

     Energipolitik
     B25-Y01
     B25-Y02
     B25-Y03
     B25-Y04
     B25-Y05
     B25-Y06
     B25-Y07
     B25-Y08
     B25-Y09
     B25-Y10
     B25-Y11
     B25-Y12
     B25-Y13
     B25-Y14
     B25-Y15
     B25-Y16

     Mer energipolitik
     B26-Y01
     B26-Y02
     B26-Y03
     B26-Y04
     B26-Y05

     Biblioteks- och arkivpolitik
     B27-Y01
     B27-Y02
     B27-Y03
     B27-Y04
     B27-Y05
     B27-Y06
     B27-Y07
     B27-Y08
     B27-Y09
     B27-Y10
     B27-Y11
     B27-Y12
     B27-Y13

     Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen
     B28-Y01
     B28-Y02

     Distriktsledare, valkretsledare och kommunledare
     C01-Y01
     C01-Y02
     C01-Y03
     C01-Y04
     C01-Y05
     C01-Y06

     Skåne som eget distrikt
     C02-Y01
     C02-Y02
     C02-Y03

     Uppdrag till styrelsen om framtida medlemsmöten
     C03-Y01
     C03-Y02
     C03-Y03
     C03-Y04
     C03-Y05
     C03-Y06
     C03-Y07
     C03-Y08

     Piratpartiet ska utforma en skuggbudget
     C04-Y01
     C04-Y02

     Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor
     C05-Y01
     C05-Y02
     C05-Y03
     C05-Y04
     C05-Y05
     C05-Y06
     C05-Y07
     C05-Y08
     C05-Y09
     C05-Y10
     C05-Y11
     C05-Y12
     C05-Y13

     Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten
     C06-Y01
     C06-Y02
     C06-Y03
     C06-Y04

     Erbjuda personer i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas sysselsättning inom partiorganisationen.
     C07-Y01
     C07-Y02
     C07-Y03
     C07-Y04
     C07-Y05
     C07-Y06

     Rättsskydd för små- och medelstora företag
     C08-Y01
     C08-Y02
     C08-Y03

     Principprogram 4.0
     P01-Y01
     P01-Y02
     P01-Y03
     P01-Y04
     P01-Y05
     P01-Y06
     P01-Y07
     P01-Y08
     P01-Y09
     P01-Y10
     P01-Y11
     P01-Y12

     Sakpolitik: Ett demokratiskt EU
     P02-Y01
     P02-Y02
     P02-Y03
     P02-Y04
     P02-Y05
     P02-Y06
     P02-Y07
     P02-Y08
     P02-Y09
     P02-Y10
     P02-Y11
     P02-Y12

     Sakpolitik: Integritet i EU
     P03-Y01
     P03-Y02
     P03-Y03
     P03-Y04
     P03-Y05
     P03-Y06
     P03-Y07
     P03-Y08
     P03-Y09

     Sakpolitik: Digital infrastruktur i EU
     P04-Y01
     P04-Y02
     P04-Y03
     P04-Y04
     P04-Y05
     P04-Y06
     P04-Y07
     P04-Y08
     P04-Y09
     P04-Y10

     Sakpolitik: Immaterialrätt i EU
     P05-Y01
     P05-Y02
     P05-Y03
     P05-Y04
     P05-Y05
     P05-Y06
     P05-Y07
     P05-Y08
     P05-Y09
     P05-Y10
     P05-Y11
     P05-Y12
     P05-Y13
     P05-Y14
     P05-Y15
     P05-Y16
     P05-Y17
     P05-Y18
     P05-Y19
     P05-Y20
     P05-Y21
     P05-Y22

     Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar: Sametingsval
     P06-Y01
     P06-Y02
     P06-Y03
     P06-Y04
     P06-Y05
     P06-Y06
     P06-Y07
       Skicka ett meddelande via MSN till Tommten Skicka ett meddelande via Skype™ till Tommten  
     Svara med citat
       (#2) Gammal
     RikMatts Inte uppkopplad
      
     RikMattss avatar
      
     Inlägg: 1 776
     Reg.datum: Sep 2006

     Länk: #275338
     Standard Sv: Alla yrkanden på alla Propositioner och Motioner - 2012-04-17, 22:01

     Jag noterar med tillfredsställelse att de motioner jag har varit med på har väldigt få yrkanden.

     Jag tror att det är alldeles nödvändigt när man motionerar till ett medlemsmöte, att man har ganska allmänt hållna, enstaka yrkanden, som så att säga "etablerar" ämnet. Så kan man ta detaljer var för sig på senare möten.

     Energimotionerna tycker jag är riktiga katastrofer. Inte för innehållet, där finns många bra saker. För många. Efteråt kommer ingen att veta vad som beslutades, eller vad för konsekvenser besluten fick.


     ----------------------------------------------------------------
     Jag blev och är Bengt Jonsson.

     blogg: http://viktualiebrodern.wordpress.com
        
     Svara med citat
       (#3) Gammal
     Tommten Inte uppkopplad
      
     Inlägg: 3 883
     Reg.datum: Nov 2008

     Länk: #275433
     Standard Sv: Alla yrkanden på alla Propositioner och Motioner - 2012-04-20, 10:52

     Jag hade gjort lite fel i första inlägget, men här är i alla fall de yrkanden som blev kvar efter rätten att lyfta tillbakadragna yrkanden är stängd om jag gjort rätt. Nedanstående borde kunna användas för att pussla ihop en voteringsordning tex. Eller så är listan helt meningslöst... Men nu är den här i alla fall!

     Stadgeändring gällande budget
     A01-Y01

     Stadgeändring gällande fyllnadsval
     A02-Y01

     Stadgeändringar gällande sammankallande
     A03-Y01
     A03-Y02

     Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, exempelvis införande av trepiratersregel
     A04-Y02
     A04-Y04
     A04-Y05

     Stadgeändringar gällande ansvarskedjan
     A05-Y01

     Ändring av stadgebilaga gällande krav på riktiga namn vid lämnade av förslag till medlemsmöte
     A06-Y02
     A06-Y05
     A06-Y07
     A06-Y10
     A06-Y11

     Ändring av stadgebilaga gällande start av lokala föreningar
     A07-Y01
     A07-Y02
     A07-Y03

     Ändring av stadgebilaga gällande valbarhet till uppdrag i lokala föreningar
     A08-Y03
     A08-Y04
     A08-Y05
     A08-Y06

     Stadgeändring gällande hur ordningsfrågor beslutas på medlemsmöte
     A09-Y01
     A09-Y02
     A09-Y03

     Svensk rymdturism
     B01-Y03
     B01-Y06
     B01-Y07

     Polisen rätt att förverka hjälpmedel
     B02-Y01

     Kungahusets religiösa tillhörighet
     B03-Y01
     B03-Y06
     B03-Y09
     B03-Y10

     Tillgång till vetenskaplig forskning i Sverige och EU
     B04-Y01
     B04-Y02
     B04-Y03
     B04-Y07
     B04-Y08

     Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskolan
     B05-Y01
     B05-Y02
     B05-Y03
     B05-Y04
     B05-Y05
     B05-Y06
     B05-Y07

     Rymdpolitik
     B06-Y01
     B06-Y02
     B06-Y03
     B06-Y04
     B06-Y05
     B06-Y06
     B06-Y07
     B06-Y08

     Bibliotekspolitik: Det transparenta biblioteket
     B07-Y01
     B07-Y02
     B07-Y03
     B07-Y04

     Bibliotekspolitik: Det postdigitala biblioteket
     B08-Y01
     B08-Y02
     B08-Y03
     B08-Y04
     B08-Y05
     B08-Y06

     Bibliotekspolitik: Biblioteksersättningen
     B09-Y01
     B09-Y02
     B09-Y03

     Papperslösas rättigheter gentemot arbetsgivaren
     B10-Y01
     B10-Y02
     B10-Y04

     Skolelevers psykiska hälsa
     B11-Y01
     B11-Y02
     B11-Y03

     Bibliotekspolitik: Det digitala biblioteket
     B12-Y01
     B12-Y02
     B12-Y03
     B12-Y04
     B12-Y05
     B12-Y08
     B12-Y09
     B12-Y11
     B12-Y13

     Villkora kultur- och idrottstöd med prestationskrav i form av dokumentation
     B13-Y01
     B13-Y03
     B13-Y04

     Bostadspolitik
     B14-Y01
     B14-Y02
     B14-Y03
     B14-Y04
     B14-Y05
     B14-Y06
     B14-Y07
     B14-Y08
     B14-Y09
     B14-Y10
     B14-Y11
     B14-Y12
     B14-Y13
     B14-Y14
     B14-Y15

     Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader
     B15-Y01
     B15-Y02
     B15-Y03
     B15-Y04
     B15-Y05
     B15-Y06
     B15-Y07
     B15-Y08
     B15-Y09
     B15-Y11
     B15-Y13

     Vårdpolitik
     B16-Y01
     B16-Y03
     B16-Y04
     B16-Y06
     B16-Y07
     B16-Y08
     B16-Y09
     B16-Y11
     B16-Y12
     B16-Y14
     B16-Y15
     B16-Y16
     B16-Y19
     B16-Y20
     B16-Y21
     B16-Y23
     B16-Y24
     B16-Y26
     B16-Y27
     B16-Y28
     B16-Y29
     B16-Y30
     B16-Y31
     B16-Y32
     B16-Y34
     B16-Y35

     Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet
     B17-Y01
     B17-Y02
     B17-Y03
     B17-Y05
     B17-Y06
     B17-Y07
     B17-Y08

     Mer rymdpolitik
     B18-Y01
     B18-Y02
     B18-Y03
     B18-Y04
     B18-Y05
     B18-Y06
     B18-Y07
     B18-Y08
     B18-Y09
     B18-Y10
     B18-Y11
     B18-Y13

     Supporterkultur
     B19-Y01
     B19-Y02

     Tillstånd för kameraattrapper
     B20-Y01

     Frekvensallmänning
     B21-Y01
     B21-Y02

     Namngivande av platser
     B22-Y01

     Avskaffa byte mellan sommartid och vintertid
     B23-Y01
     B23-Y02
     B23-Y03
     B23-Y04

     Wikipeda, kunskapssamlingar och läromedel
     B24-Y02
     B24-Y03
     B24-Y04

     Energipolitik
     B25-Y01
     B25-Y02
     B25-Y03
     B25-Y04
     B25-Y05
     B25-Y06
     B25-Y07
     B25-Y08
     B25-Y10
     B25-Y11
     B25-Y12
     B25-Y13
     B25-Y14
     B25-Y15
     B25-Y16

     Mer energipolitik
     B26-Y01
     B26-Y02
     B26-Y03
     B26-Y05
     B26-Y07
     B26-Y09
     B26-Y12
     B26-Y13
     B26-Y14

     Biblioteks- och arkivpolitik
     B27-Y08
     B27-Y09
     B27-Y10
     B27-Y11
     B27-Y12
     B27-Y13

     Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen
     B28-Y01
     B28-Y02

     Distriktsledare, valkretsledare och kommunledare
     Inget yrkande

     Skåne som eget distrikt
     C02-Y02
     C02-Y03

     Uppdrag till styrelsen om framtida medlemsmöten
     C03-Y01
     C03-Y02
     C03-Y03
     C03-Y04
     C03-Y05
     C03-Y07
     C03-Y08

     Piratpartiet ska utforma en skuggbudget
     C04-Y02

     Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor
     C05-Y01
     C05-Y02
     C05-Y03
     C05-Y04
     C05-Y05
     C05-Y06
     C05-Y07
     C05-Y08
     C05-Y09
     C05-Y10
     C05-Y11
     C05-Y12
     C05-Y13

     Piratpartiets metoder att svara på frågor från allmänheten
     C06-Y03
     C06-Y04

     Erbjuda personer i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas sysselsättning inom partiorganisationen.
     C07-Y01
     C07-Y03
     C07-Y04
     C07-Y05
     C07-Y06

     Rättsskydd för små- och medelstora företag
     C08-Y03

     Principprogram 4.0
     P01-Y01
     P01-Y02
     P01-Y05
     P01-Y06
     P01-Y07
     P01-Y08
     P01-Y09
     P01-Y10
     P01-Y11
     P01-Y12

     Sakpolitik: Ett demokratiskt EU
     P02-Y01
     P02-Y02
     P02-Y03
     P02-Y04
     P02-Y05
     P02-Y06
     P02-Y07
     P02-Y08
     P02-Y09
     P02-Y10
     P02-Y11
     P02-Y12

     Sakpolitik: Integritet i EU
     P03-Y01
     P03-Y02
     P03-Y03
     P03-Y04
     P03-Y05
     P03-Y06
     P03-Y07
     P03-Y08
     P03-Y09

     Sakpolitik: Digital infrastruktur i EU
     P04-Y01
     P04-Y02
     P04-Y03
     P04-Y04
     P04-Y05
     P04-Y06
     P04-Y07
     P04-Y08
     P04-Y09
     P04-Y10

     Sakpolitik: Immaterialrätt i EU
     P05-Y01
     P05-Y02
     P05-Y03
     P05-Y04
     P05-Y05
     P05-Y06
     P05-Y07
     P05-Y08
     P05-Y09
     P05-Y10
     P05-Y11
     P05-Y15
     P05-Y16
     P05-Y17
     P05-Y18
     P05-Y19
     P05-Y20
     P05-Y21
     P05-Y22

     Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar: Sametingsval
     P06-Y01
     P06-Y04
     P06-Y06
     P06-Y07


     Följande medlemmar gillar debattinlägget:
     Taz_1999
       Skicka ett meddelande via MSN till Tommten Skicka ett meddelande via Skype™ till Tommten  
     Svara med citat
     Svara

     Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
     Sök i det här ämnet:

     Avancerad sökning
     Visningsalternativ

     Regler för att posta
     Du får inte posta nya ämnen
     Du får inte posta svar
     Du får inte posta bifogade filer
     Du får inte redigera dina inlägg

     BB-kod är
     Smilies är
     [IMG]-kod är
     HTML-kod är av
     Powered by vBulletin® Version 3.8.5
     Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
     Svensk översättning av: Anders Pettersson
     vBulletin Skin developed by: vBStyles.com