Piratpartiets mötesplattform


Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Gustav Nipe Inte uppkopplad
 
Gustav Nipes avatar
 
Inlägg: 509
Reg.datum: Jan 2006
Standard 006. Tolkning av remissyrkanden [besvarad] - 2012-04-29, 12:50

Ser att i voteringsordningen för motion B14: Bostadspolitik har mötespresidiet satt först tilläggsyrkande B14-Y08 mot avslag. Ifall det yrkandet går igenom faller alla andra yrkanden.

Mötespresidiet argumenterar att tilläggsyrkande B14-Y08 är ett remissyrkande.

"att motionens problemställningar erkänns som viktiga, övriga yrkanden avslås, och att medlemsmötet uttrycker att det vore bra om diskussionsplatser om bostadspolitik skapas där alla som är intresserad av bostadspolitik får vara med och diskutera, så att den fulla komplexiteten i bostadsfrågan får diskuteras djupare ur alla möjliga vinklar och under en längre tid än medlemsmötet kan erbjuda."

Dock håller jag inte med mötespresidiets tolkning att detta är en rimlig voteringsordning. Att ett riktigt remissyrkande trumfar de andra yrkanden håller jag med om, men yrkandet ovan är väldigt vagt och ospecifikt.

Yrkandet uppdrar inte åt någon att genomföra dessa diskussionsplatser. Men genom att det ställs i voteringsordningen först mot avslag, innan de andra sakpolitiska yrkanden, viktar man röstningsförfarandet på ett sådant sätt att man ökar chanserna att stoppa voteringen om sakpolitiken.

I "Så funkar det!"- informationslådan som finns högst upp i varje motionstråd står det ingen information om remissyrkanden. I ordlistan över mötestermer som mötespresidiet publicerade användes heller inte begreppet remissyrkande.

20 dagar efter vårmötets öppnande var första gången en medlem ur mötespresidiet nämnde begreppet remissyrkande.

Tycker två saker:
- att det är olyckligt att introducera ett nytt begrepp, remissyrkande, under den korta tid som diskussion och votering har varit.

- att om vi ska använda oss av begreppet remissyrkande så måste det ställas lite högre kvalité i själva yrkandet.

Begreppet remissrykande kan komma att påverka utfallen i besluten som detta möte beslutar om, utan att ha varit känt för medlemmarna tidigare.

Jag yrkar
- att vi river upp beslutet om voteringsordning och tar bort begreppet remissyrkande.


Gustav Nipe| gustav ((punkt)) nipe ((snabel-a)) piratpartiet .se |
   
  (#2) Gammal
Taz_1999 Inte uppkopplad
Ola Andersson
 
Taz_1999s avatar
 
Inlägg: 231
Reg.datum: Jul 2009

Länk: #275686
Standard Sv: Tolkning av remissyrkanden - 2012-04-29, 13:47

Utan att ta förtida ställning i sakfrågan vill jag länka till det andra stället där mötespresidiet valt att tolka ett yrkande som ett remissyrkande (länk till ordlistan): C05-Y11 i Motion C05: Uppmaning om politisk helhetsyn inom integritetsfrågor. "att styrelsen får i uppdrag att till kommande höstmöte återkomma med en proposition med en kort sakpolitisk programtext med bakgrundsresonemang och ett antal motiverade sakpolitiska förslag som behandlar trygghetsfrågor med tonvikt på "Trygghets- och brottsförebyggande sakpolitik som alternativ till ökad övervakning av medborgarna", baserat "

Se även voteringsordningen där ordet och förklaringen förekommer.

Jag vill även fråga vad Gustav menar med sitt yrkande. Menar du att:

Voteringsordningen rivs upp och endast ordet remissyrkande och förklaringen av ordet tas bort, sedan får mötet rösta om i princip samma voteringsordning igen under några dygn? Allt som står mot varann i den bifallda voteringsordningen (som då skall rivas upp) står mot varann på samma sätt i ett nytt förslag till voteringsordning, minus ordet remissyrkande/förklaringen av det?

Om du menar något annat så är det faktiskt inte vad ditt yrkande i ordningsfrågan säger, och därmed kan man uppfatta det som slarvigt skrivet? Det är ju det yrkandet som presidiet har att ta ställning till.

Oavsett vilket har presidiet tre vardagar på sig att svara på ordningsfråga, om ordningsfrågan bifalls, arrangeras en ny votering vilket tar 2+2 dygn, så vi skjuter upp mötet i ca en vecka om denna ordningsfråga bifalls.
  Skicka ett meddelande via ICQ till Taz_1999 Skicka ett meddelande via AIM till Taz_1999 Skicka ett meddelande via MSN till Taz_1999 Skicka ett meddelande via Skype™ till Taz_1999  
  (#3) Gammal
Gustav Nipe Inte uppkopplad
 
Gustav Nipes avatar
 
Inlägg: 509
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #275688
Standard Sv: Tolkning av remissyrkanden - 2012-04-29, 14:12

Citat:
Ursprungligen postat av Taz_1999 Visa inlägg
Jag vill även fråga vad Gustav menar med sitt yrkande. Menar du att:

Voteringsordningen rivs upp och endast ordet remissyrkande och förklaringen av ordet tas bort, sedan får mötet rösta om i princip samma voteringsordning igen under några dygn? Allt som står mot varann i den bifallda voteringsordningen (som då skall rivas upp) står mot varann på samma sätt i ett nytt förslag till voteringsordning, minus ordet remissyrkande/förklaringen av det?

Om du menar något annat så är det faktiskt inte vad ditt yrkande i ordningsfrågan säger, och därmed kan man uppfatta det som slarvigt skrivet? Det är ju det yrkandet som presidiet har att ta ställning till.
Jag menar att voteringsordningen rivs upp. Vi öppnar upp för debatt i voteringsordningen. Att i det förslag mötespresidiet lägger som förslag ej tar i beaktan begreppet remissyrkande. Antagligen blir då voteringsordningen annorlunda.


Gustav Nipe| gustav ((punkt)) nipe ((snabel-a)) piratpartiet .se |
   
  (#4) Gammal
Johan mlg Karlsson Inte uppkopplad
 
Johan mlg Karlssons avatar
 
Inlägg: 1 426
Reg.datum: Mar 2009

Länk: #275690
Standard Sv: Tolkning av remissyrkanden - 2012-04-29, 14:22

Det här skriver jag som privatperson, inte som medlem i mötespresidiet.

No offence Gustav, men kunde du inte kommit på det en vecka tidigare? Det är helt okej att tycka saker om voteringsordningen. Men om du inte orkar göra det inom utsatt tid, är det inte bättre att bara gilla läget än att haverera hela mötet?


Det här är min signatur. Its my sig.
   
  (#5) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #275692
Standard Sv: 006. Tolkning av remissyrkanden - 2012-04-29, 14:40

Ordningsfrågan är inkommen och ska besvaras senast den 2 maj klockan 13.50. Däremot så påverkar frågan direkt hur mötet ska votera, och mötet har valt ett dåligt mötespresidium om denna ordningsfråga inte besvaras innan voteringarna startar.

Senast redigerad av agnesson den 2012-04-29 klockan 15:06. Anledning: Tagit bort en upprepning
   
  (#6) Gammal
Taz_1999 Inte uppkopplad
Ola Andersson
 
Taz_1999s avatar
 
Inlägg: 231
Reg.datum: Jul 2009

Länk: #275693
Standard Sv: Tolkning av remissyrkanden - 2012-04-29, 14:53

Citat:
Ursprungligen postat av Gustav Nipe Visa inlägg
Jag menar att voteringsordningen rivs upp. Vi öppnar upp för debatt i voteringsordningen. Att i det förslag mötespresidiet lägger som förslag ej tar i beaktan begreppet remissyrkande. Antagligen blir då voteringsordningen annorlunda.
Du menar egentligen, tror jag, att det sätt presidiet upprättat voteringsordning på detta och på tidigare möten, det sättet är fel. Det sätt där mötespresidiet tar hänsyn till att om yrkande D står emot flera andra yrkanden, på ett sådant sätt att om mötet bifaller D så är det meningslöst för mötet att rösta om A, B och C? Det sättet är principiellt fel och får inte förekomma i förslaget till voteringsordning?

Exempel:
Yrkande A: En byggnad PP äger skall rivas.
Yrkande B: byggnadens insida skall tapetseras om.
Yrkande C: byggnadens insida skall målas om.
Yrkande D: Vad som skall hända med byggnaden måste utredas och diskuteras mera.

Om mötet finner att D bifalls, så är ju votering i a, b, c meningslöst.

Men om jag förstår dig rätt så skall ett bifallet D inte påverka huruvida man röstar om a, b, c i alla fall. Så att mötet kan då alltså bifalla alla tre? Byggnaden skall både rivas, tapetseras och målas OCH frågan skall diskuteras vidare?

Verkar inte det lite... Orimligt, krångligt och opedagogiskt för mötesdeltagaren? Det lämnar även öppet för att mötet kan råka bifalla saker i motsatställning till varandra? Vi skulle bli både för och emot Bostadspolitik eller EU tex. Verkar inte som ett bra recept att få röster.

Att våra mötesdeltagare inte skall få möjlighet att lära sig nya ord och arbeta på samma sätt man gör i andra beslutande församlingar, där både ordet, begreppet och arbetsgången remissyrkande förekommer verkar inte heller genomtänkt och har ett gäng nackdelar det med.
  Skicka ett meddelande via ICQ till Taz_1999 Skicka ett meddelande via AIM till Taz_1999 Skicka ett meddelande via MSN till Taz_1999 Skicka ett meddelande via Skype™ till Taz_1999  
  (#7) Gammal
Emil Isberg Inte uppkopplad
 
Emil Isbergs avatar
 
Inlägg: 574
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #275694
Standard Sv: Tolkning av remissyrkanden - 2012-04-29, 15:15

Citat:
Ursprungligen postat av Taz_1999 Visa inlägg
Du menar egentligen, tror jag, att det sätt presidiet upprättat voteringsordning på detta och på tidigare möten, det sättet är fel. Det sätt där mötespresidiet tar hänsyn till att om yrkande D står emot flera andra yrkanden, på ett sådant sätt att om mötet bifaller D så är det meningslöst för mötet att rösta om A, B och C? Det sättet är principiellt fel och får inte förekomma i förslaget till voteringsordning?
Nej, det är inte så jag tolkar Nipes ordningsfråga.

Jag reagerade inte heller över att begreppet remissyrkande användes, men tror att mötespresidiet övertolkat begreppet på ett sätt som inte finns stöd i vare sig allmän föreningspraxis eller i Piratpartiets historiska beslut (där begreppet remissyrkande dessutom helt saknas).

Vi har använt oss av remissyrkanden tidigare, på olika sätt, men vi har inte tidigare använt oss av ordet remissyrkande. Att introducera ett nytt begrepp/ord är absolut inget fel, men att göra det i slutet på ett möte i samband med att man presenterar voteringsordningen låter varken genomtänkt eller demokratiskt (alltså att man låtit mötet ta ställning till informationen innan det krävs att de ska hantera betydelsen).

Jag håller heller inte med om att B14-Y08 är ett remissyrkande. Det saknas i yrkandet någon formulering som anger att motionen ska tas om hand på något specifikt sätt. "Det vore bra om" innebär inte att styrelsen eller mötespresidiet får i uppdrag att göra något. Inte heller innebär det att den som lagt yrkandet kommer att arbeta för att det som föreslås genomförs. Samma sak gäller naturligtvis de som röstar för ett sådant yrkande. Alla som någonsin haft med ett remissyrkande att göra vet att sådant formuleras som "Gruppering får i uppgift att".

Angående om att Nipe borde ha varit uppmärksam för en vecka sedan är det helt irrelevant. Eftersom mötet pågår så lång tid innebär det att man knappast vara aktiv på forumet varje dag och varje timma. Våra medlemmar har sina vanliga liv att ta hänsyn till och kan knappast förutsättas hänga på forumet under 3 månader per år. När man upptäcker något så påtalar man det. Frågan är väl snarare varför inte någon i mötespresidiet upptäckt att en ny hantering har introducerats?

Senast redigerad av agnesson den 2012-04-29 klockan 15:18. Anledning: felaktig quote
  Skicka ett meddelande via ICQ till Emil Isberg Skicka ett meddelande via Skype™ till Emil Isberg  
Gammal 2012-04-29, 15:17
Emil Isberg
Detta meddelande har raderats av agnesson.
  (#8) Gammal
Gustav Nipe Inte uppkopplad
 
Gustav Nipes avatar
 
Inlägg: 509
Reg.datum: Jan 2006
Standard Sv: Tolkning av remissyrkanden - 2012-04-29, 15:18

Citat:
Ursprungligen postat av Taz_1999 Visa inlägg
Att våra mötesdeltagare inte skall få möjlighet att lära sig nya ord och arbeta på samma sätt man gör i andra beslutande församlingar, där både ordet, begreppet och arbetsgången remissyrkande förekommer verkar inte heller genomtänkt och har ett gäng nackdelar det med.
Jag motsätter mig inte att mötesdeltagarna ska få lära sig nya saker. Det är bara bra om vi kan lära fler människor hur föreningsdemokratin, i praktiken, fungerar.

Det finns ett flertal begrepp runt detta mötet som lyfts upp och förklarats för deltagarna. Dock ej remissyrkande, begreppet har aldrig använts tidigare. Det är nästan så att jag skulle vilja påstå att begreppet atomär motion är mer bekant på dessa möten. Begreppet atomär motion fick hård kritik för att det var nydanande.

Bättre vore det om man i början av mötet hade kunnat skriva något i stil med "till detta vårmöte kommer vi att introducera begreppet remissyrkande, det betyder att...".


Gustav Nipe| gustav ((punkt)) nipe ((snabel-a)) piratpartiet .se |
   
  (#9) Gammal
agnesson Inte uppkopplad
Ansvarig forumgruppen
 
agnessons avatar
 
Inlägg: 2 856
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #275697
Standard Sv: 006. Tolkning av remissyrkanden - 2012-04-29, 15:52

Remissyrkande är ingenting nytt inom partiet. Vårmötet 2011 hade faktiskt två sådana. Att använda ordet "remissyrkande" är en förbättring för mötet, ingen försämring på något sätt.

Kärnan i denna diskussion måste vara om det ska finnas några krav på ett remissyrkande. Måste man uppdra till någon att presentera ett bättre förslag, eller räcker det med att skriva som i B14-Y08 där man hänvisar till "alla intresserad"?

Citat:
Ursprungligen postat av Gustav Nipe Visa inlägg
Jag menar att voteringsordningen rivs upp. Vi öppnar upp för debatt i voteringsordningen. Att i det förslag mötespresidiet lägger som förslag ej tar i beaktan begreppet remissyrkande. Antagligen blir då voteringsordningen annorlunda.
Det ska vara bra skäl till varför jag skulle fördra att ta om hela diskussionen i denna fråga och gå emot lagda tidsplan för när voteringarna ska genomföras.

Citat:
Ursprungligen postat av Emil Isberg Visa inlägg
Frågan är väl snarare varför inte någon i mötespresidiet upptäckt att en ny hantering har introducerats?
Det är ingen ny hantering, det är praxis att vi accepterar remissyrkanden inom partiet.


Sitter i partiledningen med ansvar för lokala föreningar

Arbetar som lokal assistent åt Amelia Andersdotter i Sverige
   
  (#10) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #275699
Standard Sv: 006. Tolkning av remissyrkanden - 2012-04-29, 16:04

Jag anser att detta är väldigt sent påkommet och faktum att vi nu har godkänt en voteringsordning så föreligger inte ett så starkt skäl i denna ordningsfråga till varför vi skall ta om processen från förslagsläggande, diskussion till votering. En vecka räcker mer än väl till att hitta felaktigheter och komponera en alternativ voteringsordning. (klipp och klistra)


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com