Piratpartiets mötesplattform


Visa resultat för omröstning: Vill du bifalla förslaget till voteringsordning?
Bifall 18 94.74%
Avslag 1 5.26%
4 mötesdeltagare (17.39 procent) valde att markera sin närvaro utan att ta ställning i frågan genom att välja alternativet Avstår.
Antal röster: 23. Du får inte rösta i den här omröstningen

Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010
Standard 05. Godkännande av voteringsordningen [avklarad] - 2013-04-01, 15:30

Godkännande av voteringsordningen

Stänger 2013-04-28 klockan 13:00

Mötet har nu kommit till punkt 5 i dagordningen, godkännande av voteringsordningen. Det finns ett förslag att ta ställning till. Du kan välja antingen bifall eller avslag, eller så kan du välja "avstår".

"Avstår" är dock inte ett riktigt röstningsalternativ, utan är endast ett sätt att få fram närvaro. Det är helt enkelt ett sätt för dig som tagit del av voteringen, men inte tagit ställning för något av alternativen, att visa att du varit närvarande men inte röstat. "Avstår" kan aldrig på något sätt påverka utfallet av voteringen.Voteringsordning är en lista över alla yrkanden som lagts på mötet och i vilken ordning mötet ska rösta om dem, så att yrkanden vars innebörd betyder att de inte kan genomföras samtidigt och därför behöver ställas mot varandra verkligen ställs mot varandra. Helst ska även antalet yrkanden som beslutas om vara någorlunda jämt fördelade över de fyra planerade voteringspassen.

Se även mötesordlistan för ordförklaringar: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38470


Förklaringar
Alla namn på motioner, propositioner och dagordningspunkter länkar till ärendet.
Y står för Yrkande. A01-Y01 betyder Yrkande 01 i motion A01. Om du klickar på ett yrkandenummer kan du se texten på yrkandet.
Vp står för voteringspass.

Voteringarna (omröstningarna) kommer att äga rum i olika tidsperioder under mötet. Dessa kommer att vara följande:
Voteringspass 1: måndag 29 april kl 00.01 - onsdag 1 maj kl 21.30
Voteringspass 2: torsdag 2 maj kl 00.01 - lördag 4 maj maj kl 21.30
Voteringspass 3: söndag 5 maj kl 00.01 - tisdag 7 maj kl 21:30
Voteringspass 4: onsdag 8 maj kl 00.01 - fredag 10 maj kl 21.30
Voteringspass 5: lördag 11 maj kl 00.01 - söndag 12 maj kl 18.00
(voteringspass 5 är ett reservpass att ta till ifall de andra fyra voteringspasset inte skulle vara tillräckligt för att få ett beslut i alla sakfrågorna)

De separata omröstningarna i en fråga under ett voteringspass identifieras av en bokstav efter siffran, dvs Vp1a och Vp1b betyder att det handlar om två separata omröstningar som hålls parallellt under voteringspass 1.

Framvaskat innebär tidigare vunna yrkanden i tidigare omgångar i det ärendet.

Observera att denna lista är gjord i förhand och kan komma att förändras ifall det blir lika röstetal i någon votering. Lika röstetal innebär att voteringen behöver göras om och det kan även betyda att andra voteringar behöver "knuffas" till senare voteringspass om de beror på resultatet av denna. Är du intresserad av en viss motion/yrkande, behöver du alltså delta även i nästa voteringspass.

Förslag till voteringsordning


6. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse

Vp1
Vp1a: att verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna mot avslag


7. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse

Vp1
Vp1a: att den ekonomiska berättelsen läggs till handlingarna mot avslag


8. Revisionsberättelse för det föregående året

Vp1
Vp1a: att revisionsberättelsen läggs till handlingarna mot avslag


9. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse

Vp2
Vp2a: att ge avgående styrelse ansvarsfrihet mot avslag


11. PROPOSITIONER

Motion P01: Om beslut kring syfte för ett politiskt piratparti på europeisk nivå

Yrkanden utanför votering:
P01-Y04 : Är identiskt med P01-Y01 och därför behandlas bara det ursprungliga yrkandet P01-Y01

Vp1
Vp1a: P01-Y01 mot Avslag


Motion P02: Om ekonomisk politik

Vp1
Vp1a: P02-Y01 mot P02-Y10
Vp1b: P02-Y02 mot P02-Y09
Vp1c: P02-Y04 mot P02-Y12

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b mot Avslag
Vp2c: Vinnande Vp1c mot Avslag
Vp2d: P02-Y03 mot Avslag
Vp2e: P02-Y05 mot Avslag


Motion P03: Om grundandet av stiftelse

Kommentarer:
P03-Y01 : Avslås denna sker inga fler voteringar i detta ärende

Vp1
Vp1a: P03-Y01 mot Avslag (Om utfallet blir avslag, genomförs ej resterande voteringar i frågan.)

Vp2
Vp2a: P03-Y04 mot Avslag
Vp2b: P03-Y05 mot Avslag
Vp2c: P03-Y02 mot Avslag

Vp3
Vp3a: Framvaskat mot Avslag


Motion P04: Om miljöpolitik

Yrkanden utanför votering:
P04-Y03 : Presidiet uppfattar detta som samma yrkande som Y12, som har en språklig korrigering som inte ändrar den avsedda betydelsen

Kommentarer:
P04-Y09 : Yrkandet tolkas som ett generellt tilläggsyrkande till yrkandena om biobränslen.

Vp1
Vp1a: P04-Y01 mot P04-Y14
Vp1b: P04-Y02 mot P04-Y08

Vp2
Vp2a: P04-Y10 mot Vinnande Vp1a

Vp3
Vp3a: P04-Y09 + Vinnande Vp2a mot Vinnande Vp2a
Vp3b: P04-Y11 mot Avslag
Vp3c: P04-Y05 mot Avslag
Vp3d: P04-Y06 mot Avslag
Vp3e: P04-Y07 mot Avslag
Vp3f: P04-Y18 mot Avslag
Vp3g: Vinnande Vp1b mot Avslag
Vp3h: P04-Y04 mot Avslag
Vp3i: P04-Y12 mot Avslag
Vp3j: P04-Y15 mot Avslag
Vp3k: P04-Y16 mot Avslag
Vp3l: P04-Y17 mot Avslag

Vp4
Vp4a: Vinnande Vp3a mot Avslag


Motion P05: Om utrikespolitik

Vp1
Vp1a: P05-Y04 mot P05-Y11

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot P05-Y09
Vp2b: P05-Y07 mot P05-Y10
Vp2c: P05-Y01 mot P05-Y12

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag
Vp3b: Vinnande Vp2b mot Avslag
Vp3c: Vinnande Vp2c mot Avslag
Vp3d: P05-Y03 mot Avslag
Vp3e: P05-Y08 mot Avslag
Vp3f: P05-Y05 mot Avslag
Vp3g: P05-Y06 mot Avslag
Vp3h: P05-Y02 mot Avslag


Motion P06: Arbetsordning för riksdagsgrupp

Vp1
Vp1a: P06-Y01 mot Avslag


Motion P07: Stadgereglering av representationen i EU-parlamentet

Vp1
Vp1a: P07-Y01 mot Avslag


Motion P08: Riktlinjer för partiets kandidater i allmänna val

Vp1
Vp1a: P08-Y01 mot Avslag


Motion P09: Medlemskap i lokala föreningar

Vp1
Vp1a: P09-Y01 mot P09-Y02

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag


Motion P10: Om fastställande av EU-lista

Vp1
Vp1a: P10-Y01 mot P10-Y02

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag


Motion P11: Om justering av bibliotekspolitik

Vp1
Vp1a: P11-Y01 mot P11-Y03

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: P11-Y04 mot Avslag

Motion A01: Om stadgereglering kring oplanerad frånvaro av PL

Motionen tillbakadragen, inga voteringar.


Motion A02: Ändring av stadgebilaga: Självstyre för lokala föreningar

Vp1
Vp1a: A02-Y10 mot Avslag


Motion A03: Ändring av stadgebilaga: Ändring av de lokala stadgarna

Vp1
Vp1a: A03-Y01 mot A03-Y02

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag


Motion A04: Ändring av stadgebilaga: Rättning av stadgebilagan för lokala föreningar

Vp1
Vp1a: A04-Y01 mot Avslag


Motion B01: Sakpolitik: Arbetsmarknad: Arbetsmarkanden för unga

Vp1
Vp1a: B01-Y03 mot Avslag
Vp1b: B01-Y02 mot Avslag

Vp2
Vp2a: B01-Y04 mot Vinnande Vp1a + Vinnande Vp1b

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag


Motion B02: Sakpolitik: Arbetsmarknad: En ny definition av trygghet

Kommentarer:
B02-Y01 : Behandlas i B04

Vp1
Vp1a: B02-Y03 mot B02-Y04

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: B02-Y02 mot Avslag


Motion B03: Sakpolitik: Arbetsmarknad: Reformera arbetsförmedlingen

Vp1
Vp1a: B03-Y02 mot B03-Y03

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: B03-Y01 mot Avslag


Motion B04: Sakpolitik: Arbetsmarknad: Slopa arbetsmarknadsåtgärderna

Vp1
Vp1a: B04-Y01 mot B02-Y01

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B04-Y04
Vp2b: B04-Y02 mot B04-Y05
Vp2c: B04-Y03 mot B04-Y06

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag
Vp3b: Vinnande Vp2b mot Avslag
Vp3c: Vinnande Vp2c mot Avslag
Vp3d: B04-Y07 mot Avslag


Motion B05: Sakpolitik: Deltagarkultur: Avgiftsfri offentlighetsprincip

Vp1
Vp1a: B05-Y02 mot B05-Y04

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B05-Y01

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag
Vp3b: B05-Y03 mot Avslag
Vp3c: B05-Y05 mot Avslag


Motion B06: Sakpolitik: Deltagarkultur: Korrigering av beslut om bidragssystem för ideella organisationer

Vp1
Vp1a: B06-Y03 mot Avslag
Vp1b: B06-Y02 mot Avslag
Vp1c: B06-Y04 mot Avslag
Vp1d: B06-Y05 mot Avslag


Motion B07: Sakpolitik: Deltagarkultur: Urban allemansrätt

Vp1
Vp1a: B07-Y08 mot B07-Y06
Vp1b: B07-Y01 mot Avslag
Vp1c: B07-Y02 mot Avslag
Vp1d: B07-Y03 mot Avslag
Vp1e: B07-Y04 mot Avslag
Vp1f: B07-Y10 mot Avslag
Vp1g: B07-Y05 mot B07-Y07

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: Vinnande Vp1g mot Avslag


Motion B08: Sakpolitik: Energi: PP och framtidens drivmedelsutbyggnad.

Vp1
Vp1a: B08-Y02 + B08-Y01 mot B08-Y02

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag


Motion B09: Sakpolitik: Energi: Vätgasforskning

Motionen tillbakadragen, inga voteringar.


Motion B10: Sakpolitik: Finans: Avskaffande av bolånetaket

Vp1
Vp1a: B10-Y01 mot B10-Y05

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B10-Y08
Vp2b: B10-Y06 mot B10-Y04

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag
Vp3b: Vinnande Vp2b mot Avslag
Vp3c: B10-Y02 mot Avslag


Motion B11: "Sakpolitik: Finans: Ett statligt girosystem med elektroniska "kontanter""

Vp1
Vp1a: B11-Y01 mot B11-Y03

Vp2
Vp2a: B11-Y02 + Vinnande Vp1a mot Vinnande Vp1a

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag


Motion B12: Sakpolitik: Finans: Möjlighet att överklaga riksbanksbeslut att vägra lösa in ogiltiga sedlar

Vp1
Vp1a: B12-Y01 mot B12-Y02

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag


Motion B13: Sakpolitik: Finans: PP och bankers krav på kontanthantering.

Vp1
Vp1a: B13-Y01 mot B13-Y04

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: B13-Y02 mot Avslag


Motion B14: Sakpolitik: Finans: Revidera Riksbankens guldreserv

Yrkanden utanför votering:
B14-Y02 : Detta ligger inte inom motionens område, revision av guldreserven.
B14-Y04 : Detta ligger inte inom motionens område, revision av guldreserven.

Vp1
Vp1a: B14-Y03 mot Avslag


Motion B15: Sakpolitik: Finans: Räntetak

Vp1
Vp1a: B15-Y04 mot B15-Y05

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag


Motion B16: Sakpolitik: Författning mm: Avskaffa lagen om förolämpning

Yrkanden utanför votering:
B16-Y02 : Motionen handlar om att avskaffa lagen om förolämpning, inte om att införa nya lagar.

Vp1
Vp1a: B16-Y01 mot Avslag


Motion B17: Sakpolitik: Författning mm: Avskaffa lagen om Hets mot folkgrupp

Vp1
Vp1a: B17-Y01 mot Avslag


Motion B18: Sakpolitik: Författning mm: En demokratiskt proportionerlig representation i riksdagen

Vp1
Vp1a: B18-Y01 mot Avslag


Motion B19: Sakpolitik: Författning mm: Fullständig rösträtt

Vp1
Vp1a: B19-Y01 mot Avslag


Motion B20: Sakpolitik: Försvar: Blandad sakpolitik rörande försvarspolitiken

Vp2
Vp2a: B20-Y01 mot Avslag
Vp2b: B20-Y02 mot Avslag
Vp2c: B20-Y03 mot Avslag
Vp2d: B20-Y04 mot Avslag
Vp2e: B20-Y05 mot Avslag


Motion B21: Sakpolitik: Försvar: FN Sanktionerade uppdrag

Vp2
Vp2a: B21-Y01 mot B21-Y04

Vp3
Vp3a: B21-Y02 mot Avslag
Vp3b: B21-Y03 mot Avslag
Vp3c: Vinnande Vp2a mot Avslag


Motion B22: Sakpolitik: Försvar: Frivilligrörelserna och försvaret

Vp2
Vp2a: B22-Y01 mot Avslag


Motion B23: Sakpolitik: Försvar: Försvarets materielförsörjningsstrategi

Vp2
Vp2a: B23-Y02 mot Avslag


Motion B24: Sakpolitik: Försvar: Personal i Försvaret

Vp2
Vp2a: B24-Y01 mot Avslag
Vp2b: B24-Y02 mot Avslag


Motion B25: Sakpolitik: Försvar: Piratpartiets Försvarspolitiska vision

Vp2
Vp2a: B25-Y01 mot Avslag
Vp2b: B25-Y02 mot Avslag
Vp2c: B25-Y03 mot Avslag
Vp2d: B25-Y04 mot Avslag
Vp2e: B25-Y05 mot Avslag
Vp2f: B25-Y06 mot Avslag
Vp2g: B25-Y07 mot Avslag


Motion B26: Sakpolitik: HBTQ: Komplettering av HBT-politik

Vp1
Vp1a: B26-Y01 mot B26-Y09
Vp1b: B26-Y08 mot B26-Y10

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: B26-Y02 mot Avslag
Vp2c: B26-Y03 mot Avslag
Vp2d: B26-Y04 mot Avslag
Vp2e: B26-Y11 mot Avslag
Vp2f: B26-Y06 mot Avslag
Vp2g: B26-Y07 mot Avslag
Vp2h: Vinnande Vp1b mot Avslag


Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård

Vp2
Vp2a: B27-Y03 mot Avslag


Motion B28: Sakpolitik: Hälsa: Könsbestämma foster före v18

Vp2
Vp2a: B28-Y01 mot Avslag


Motion B29: Sakpolitik: Hälsa: Psykisk hälsa i skolan

Vp1
Vp1a: B29-Y10 mot B29-Y13
Vp1b: B29-Y03 mot B31-Y02

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B31-Y06
Vp2b: B29-Y04 mot Avslag
Vp2c: B29-Y05 mot Avslag
Vp2d: B29-Y06 mot Avslag
Vp2e: Vinnande Vp1b mot Avslag

Vp3
Vp3a: B29-Y07 mot Avslag
Vp3b: B29-Y01 mot Avslag
Vp3c: B29-Y09 mot Avslag
Vp3d: B29-Y08 mot Avslag
Vp3e: B29-Y02 mot Avslag
Vp3f: Vinnande Vp2a mot Avslag


Motion B30: Sakpolitik: Hälsa: Psykisk ohälsa

Vp1
Vp1a: B30-Y05 mot B30-Y06

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: B30-Y01 mot Avslag
Vp2c: B30-Y07 mot Avslag
Vp2d: B30-Y03 mot Avslag
Vp2e: B30-Y08 mot Avslag


Motion B31: Sakpolitik: Hälsa: Psykisk ohälsa i skolan

Kommentarer:
B31-Y02 : Behandlas i B29
B31-Y06 : Behandlas i B29

Vp2
Vp2a: B31-Y05 mot Avslag
Vp2b: B31-Y04 mot Avslag


Motion B32: Sakpolitik: Informationsfrihet: Undantag för informations frihet

Vp1
Vp1a: B32-Y03 mot B32-Y04

Vp2
Vp2a: B32-Y01 mot Vinnande Vp1a

Vp3
Vp3a: B32-Y02 mot Vinnande Vp2a

Vp4
Vp4a: Vinnande Vp3a mot Avslag


Motion B33: Sakpolitik: Integritet: Medgivande vid kameraövervakning

Yrkanden utanför votering:
B33-Y03 : Motionen handlar om tillstånd för kameraövervakning, inte om vad som gäller för uppspelning.

Vp1
Vp1a: B33-Y02 + B33-Y01 mot B33-Y01

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag


Motion B34: Sakpolitik: Integritet: Skydd av personuppgifter

Vp1
Vp1a: B34-Y01 mot Avslag


Motion B35: Sakpolitik: Integritet: Tillägg till vår drogpolitik.

Vp1
Vp1a: B35-Y02 mot B35-Y01

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B35-Y03

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag
Vp3b: B35-Y05 mot Avslag


Motion B36: Sakpolitik: Jordbruk: Om systemiska pesticider

Vp1
Vp1a: B36-Y02 mot B36-Y03

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: B36-Y01 mot Avslag


Motion B37: Sakpolitik: Konsument: Skydd mot inträngande reklam

Vp1
Vp1a: B37-Y06 mot B37-Y12
Vp1b: B37-Y08 mot Avslag
Vp1c: B37-Y03 mot Avslag
Vp1d: B37-Y04 mot Avslag
Vp1e: B37-Y05 mot Avslag
Vp1f: B37-Y01 mot Avslag
Vp1g: B37-Y02 mot Avslag
Vp1h: B37-Y09 mot Avslag
Vp1i: B37-Y10 mot Avslag
Vp1j: B37-Y11 mot Avslag
Vp1k: B37-Y13 mot Avslag

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag


Motion B38: Sakpolitik: Kriminal: Häktespraktik för blivande åklagare

Vp3
Vp3a: B38-Y01 mot Avslag


Motion B39: Sakpolitik: Känslor: Kärlek!

Vp1
Vp1a: B39-Y02 mot B39-Y06
Vp1b: B39-Y01 mot Avslag
Vp1c: B39-Y03 mot Avslag
Vp1d: B39-Y05 mot Avslag

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag

Vp3
Vp3a: Framvaskat mot Avslag (Om B39-Y05 bifallits krävs 75% majoritet. Eftersom detta inte är en sakpolitisk motion ska hela slutresultatet ställas mot avslag.)


Motion B40: Sakpolitik: Media: Avskaffa Radiotjänst AB före valet 2014

Yrkanden utanför votering:
B40-Y02 : Motionen handlar inte om att ändra partiets åsikt att en offentligfinansierad Public Service är viktig, vilket detta yrkande önskar göra

Vp3
Vp3a: B40-Y01 mot Avslag


Motion B41: Sakpolitik: Media: Public Service rättigheter och skyldigheter

Vp1
Vp1a: B41-Y01 mot B41-Y06

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: B41-Y02 mot Avslag
Vp2c: B41-Y03 mot Avslag
Vp2d: B41-Y04 mot Avslag
Vp2e: B41-Y05 mot Avslag
Vp2f: B41-Y09 mot Avslag


Motion B42: Sakpolitik: Migration: Bättre integration av nyanlända invandrare

Vp3
Vp3a: B42-Y01 mot Avslag


Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik

Yrkanden utanför votering:
B43-Y23 : Presidiet anser att detta definitivt ligger utanför ämnet flyktingpolitik öht.
B43-Y33 : Detta krav är inte relaterat till flyktingpolitik i sig utan ett mera allmänt socialpolitiskt krav som inte riktigt passar inom denna motion
B43-Y35 : Detta yrkande handlar inte om motionens ämne, även om det finns en viss koppling till ett av motionens yrkanden. Yrkandet B43-Y13 säger bara att tiggeri rent generellt inte ska förbjudas, inget om hur olika typer av tiggeri försiggår. Detta yrkande är inte relaterat till kontexten flyktingpolitik och kan inte sägas påverka specifikt flyktingars situation.

Vp2
Vp2a: B43-Y29 mot B43-Y10
Vp2b: B43-Y36 mot B43-Y13
Vp2c: B43-Y15 mot B43-Y32
Vp2d: B43-Y26 mot B43-Y34

Vp3
Vp3a: B43-Y17 mot Avslag
Vp3b: B43-Y01 mot Avslag
Vp3c: B43-Y03 mot Avslag
Vp3d: B43-Y04 mot Avslag
Vp3e: B43-Y18 mot Avslag
Vp3f: B43-Y07 mot Avslag
Vp3g: B43-Y08 mot Avslag
Vp3h: B43-Y09 mot Avslag
Vp3i: Vinnande Vp2a mot Avslag
Vp3j: B43-Y12 mot Avslag
Vp3k: Vinnande Vp2b mot Avslag
Vp3l: B43-Y14 mot Avslag
Vp3m: Vinnande Vp2c mot Avslag
Vp3n: B43-Y16 mot Avslag
Vp3o: B43-Y02 mot Avslag
Vp3p: B43-Y19 mot Avslag
Vp3q: B43-Y20 mot Avslag
Vp3r: B43-Y21 mot Avslag
Vp3s: B43-Y05 mot Avslag
Vp3t: B43-Y31 mot Avslag
Vp3u: Vinnande Vp2d mot Avslag
Vp3v: B43-Y27 mot Avslag
Vp3x: B43-Y28 mot Avslag
Vp3y: B43-Y22 mot Avslag
Vp3z: B43-Y06 mot Avslag


Motion B44: Sakpolitik: Migration: Låt tolkarna komma in

Vp1
Vp1a: B44-Y01 mot B44-Y04
Vp1b: B44-Y05 mot B44-Y06

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b mot Avslag
Vp2c: B44-Y02 mot Avslag


Motion B45: Sakpolitik: Miljö: En rättighetsbaserad och vetenskaplig miljöpolitik

Vp2
Vp2a: B45-Y08 mot B45-Y10

Vp3
Vp3a: B45-Y01 mot Avslag
Vp3b: Vinnande Vp2a mot Avslag
Vp3c: B45-Y03 mot Avslag
Vp3d: B45-Y04 mot Avslag
Vp3e: B45-Y06 mot Avslag
Vp3f: B45-Y07 mot Avslag
Vp3g: B45-Y02 mot Avslag
Vp3h: B45-Y09 mot Avslag
Vp3i: B45-Y13 mot Avslag
Vp3j: B45-Y11 mot Avslag
Vp3k: B45-Y12 mot Avslag
Vp3l: B45-Y05 mot Avslag


Motion B46: Sakpolitik: Miljö: Motion om miljömässiga principer

Vp3
Vp3a: B46-Y01 mot Avslag


Motion B47: Sakpolitik: Minoriteter: En rättighets- och kunskapsbaserad språkpolitik

Vp1
Vp1a: B47-Y03 mot B47-Y05
Vp1b: B47-Y01 mot Avslag
Vp1c: B47-Y02 mot Avslag
Vp1d: B47-Y04 mot Avslag

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B47-Y06

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag


Motion B48: Sakpolitik: Skatter, Finans: Motion om ekonomiska principer

Vp1
Vp1a: B48-Y01 mot Avslag
Vp1b: B48-Y02 mot Avslag
Vp1c: B48-Y03 mot Avslag
Vp1d: B48-Y04 mot Avslag


Motion B49: Sakpolitik: Skatter: Fler betalningsmedel i skatteuppbörden

Kommentarer:
B49-Y03 : Detta yrkande faller om motion B11 inte resulterar i ett beslut om ett sådant statligt elektroniskt betalningsmedel.

Vp1
Vp1a: B49-Y01 mot Avslag
Vp1b: B49-Y02 mot Avslag
Vp1c: B49-Y03 mot Avslag
Vp1d: B49-Y04 mot Avslag


Motion B50: Sakpolitik: Skatter: Ränteavdrag

Vp1
Vp1a: B50-Y01 mot Avslag
Vp1b: B50-Y02 mot Avslag


Motion B51: Sakpolitik: Skatter: Sakpolitiska krav i skattesystemet

Vp3
Vp3a: B51-Y01 mot Avslag
Vp3b: B51-Y02 mot Avslag
Vp3c: B51-Y03 mot Avslag
Vp3d: B51-Y04 mot Avslag
Vp3e: B51-Y05 mot Avslag
Vp3f: B51-Y06 mot Avslag
Vp3g: B51-Y07 mot Avslag
Vp3h: B51-Y09 mot Avslag


Motion B52: Sakpolitik: Skatter: Värnskattens avskaffande

Vp3
Vp3a: B52-Y01 mot Avslag


Motion B53: Sakpolitik: Social: Aktivitetsstöd

Vp1
Vp1a: B53-Y01 mot Avslag


Motion B54: Sakpolitik: Social: Avskaffa danstillståndet

Vp2
Vp2a: B54-Y01 mot B54-Y02

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag


Motion B55: Sakpolitik: Social: Basinkomst

Kommentarer:
B55-Y01 : Behandlas i motion B58

Inga voteringar i denna.


Motion B56: Sakpolitik: Social: De äldre i samhället

Vp1
Vp1a: B56-Y03 mot B56-Y08

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: B56-Y01 mot Avslag
Vp2c: B56-Y04 mot Avslag
Vp2d: B56-Y05 mot Avslag
Vp2e: B56-Y06 mot Avslag
Vp2f: B56-Y02 mot Avslag
Vp2g: B56-Y07 mot Avslag


Motion B57: Sakpolitik: Social: Förstatliga och reformera bidragssystemen

Vp1
Vp1a: B57-Y06 mot B57-Y07

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: B57-Y01 mot Avslag
Vp2c: B57-Y02 mot Avslag
Vp2d: B57-Y03 mot Avslag
Vp2e: B57-Y04 mot Avslag
Vp2f: B57-Y05 mot Avslag


Motion B58: Sakpolitik: Social: Medborgarlön

Yrkanden utanför votering:
B58-Y01 : Behandlas ej då den är identisk med B55-Y01, vilken inkom först och därför är den som behandlas.

Vp1
Vp1a: B55-Y01 mot B59-Y02
Vp1b: B58-Y02 mot B58-Y03

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b mot Avslag


Motion B59: Sakpolitik: Social: Villkorslös basinkomst

Kommentarer:
B59-Y02 : Behandlas i motion B58

Inga voteringar i denna.Motion B60: Sakpolitik: Transport: Om infrastruktur, järnväg

Vp3
Vp3a: B60-Y01 mot Avslag
Vp3b: B60-Y02 mot Avslag
Vp3c: B60-Y03 mot Avslag
Vp3d: B60-Y04 mot Avslag
Vp3e: B60-Y05 mot Avslag
Vp3f: B60-Y07 mot Avslag
Vp3g: B60-Y08 mot Avslag


Motion B61: Sakpolitik: Utbildning: Minska Skolklasserna!

Vp1
Vp1a: B61-Y02 mot B61-Y04

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B61-Y01

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag
Vp3b: B61-Y03 mot Avslag


Motion B62: Sakpolitik: Utbildning: Stoppa betygsinflationen

Vp1
Vp1a: B62-Y01 mot Avslag
Vp1b: B62-Y02 mot Avslag
Vp1c: B62-Y03 mot Avslag


Motion B63: Sakpolitik: Utrikes: Avväpna diktaturerna

Yrkanden utanför votering:
B63-Y04 : Motionen handlar specifikt om vapenexport till diktaturer, därför ligger detta utanför motionens område

Vp1
Vp1a: B63-Y01 mot Avslag
Vp1b: B63-Y02 mot Avslag
Vp1c: B63-Y03 mot Avslag


Motion B64: Sakpolitik: Utrikes: Sveriges förhållande till den Europeiska Unionen

Vp1
Vp1a: B64-Y06 mot B64-Y09

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B64-Y17
Vp2b: B64-Y10 mot B64-Y15
Vp2c: B64-Y01 mot B64-Y13
Vp2d: B64-Y04 mot B64-Y18
Vp2e: B64-Y05 mot B64-Y14

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag
Vp3b: Vinnande Vp2b mot Avslag
Vp3c: Vinnande Vp2c mot Avslag
Vp3d: B64-Y03 mot Avslag
Vp3e: Vinnande Vp2d mot Avslag
Vp3f: Vinnande Vp2e mot Avslag
Vp3g: B64-Y12 mot Avslag
Vp3h: B64-Y08 mot Avslag
Vp3i: B64-Y11 mot Avslag
Vp3j: B64-Y02 mot Avslag


Motion B65: Sakpolitik: Övrigt: Nobelpriset i ekonomi ska avskaffas.

Vp3
Vp3a: B65-Y01 mot Avslag


Motion C01: Arbetsgrupp för framtagande av alternativa partinamn

Vp3
Vp3a: C01-Y01 mot Avslag


Motion C02: Fysiskt medlemsmöte

Vp2
Vp2a: C02-Y01 mot C02-Y02

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag


Motion C03: Motioner och möten

Vp1
Vp1a: C03-Y01 mot C03-Y06
Vp1b: C03-Y05 mot Avslag

Vp2
Vp2a: C03-Y03 mot Vinnande Vp1a

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag

Vp4
Vp4a: Framvaskat mot Avslag


Motion C04: Opensourcemetodik för interna verktyg

Vp1
Vp1a: C04-Y01 mot Avslag
Vp1b: C04-Y02 mot Avslag
Vp1c: C04-Y03 mot Avslag

Vp2
Vp2a: Framvaskat mot Avslag


13. Fyllnadsval till styrelsen

Vp1
Vp1a: 2 st Ledamöter, med mandat t o m 2013-12-31


13. Fyllnadsval revisor

Vp1
Vp1a: 1 st revisor, för 2013

Vp2
Vp2a: 2 st revisors ersättare, för 2013 (flervalsvotering)


14. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod

Vp1
Vp1a: 1 st mötesordförande

Vp2
Vp2a: 6 st vice mötesordförande (flervalsvotering)

De vice mötesordförande är rangordnade. Rangordningen sker genom att av de kandidater som fått över 50% av rösterna i flervalsvoteringen väljs den med flest röster till 1:e vice mötesordförande, den med näst flest röster till 2:e vice mötesordförande, osv. Kan inte tillräckligt många väljas i första voteringspasset används fler voteringspass.

Det finns endast fem kandidater till vice mötesordförande vilket innebär att styrelsen kommer att få utse minst en vice möteordförande i enlighet med stadgans paragraf 4.8.6:
Citat:
Partistyrelsen ansvarar för att fyllnadsvälja eventuella avhopp och vakanser, dessa rangordnas efter sist rangordnade mötesfunktionär och ska godkännas av det kommande medlemsmötet.

äldre text:

Ett utkast till i vilken ordning vi ska rösta om saker och ting (kallas även för voteringsordning/propositionsordning) kommer från mötespresidiet senast måndag 22 april och ett färdigt förslag senast onsdag 24 april.
Vill du lägga ett eget komplett förslag har du på dig till fredag 26 april kl 18.00 att göra det. Omröstning om voteringsordning sker därefter lördag 27 april kl 00.01 till söndag 28 april kl 13.00.
-----

Mötespresidiet presenterar nu ett färdigt förslag till voteringsordning.

Vi har tagit hänsyn till de förslag som kommit fram i denna tråd och gjort några justeringar jämfört med utkastet. Mer information om detta finns här: https://mote.piratpartiet.se/showthr...00&postcount=6

Voteringsordning är en lista över alla yrkanden som lagts på mötet och i vilken ordning mötet ska rösta om dem, så att yrkanden vars innebörd betyder att de inte kan genomföras samtidigt och därför behöver ställas mot varandra verkligen ställs mot varandra. Helst ska även antalet yrkanden som beslutas om vara någorlunda jämt fördelade över de fyra planerade voteringspassen.

Se även mötesordlistan för ordförklaringar: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38470

Mötespresidiets tidigare utkast till voteringsordning:
Döljbart meddelande (klicka för att visa)

Du som medlem har nu möjlighet att påverka vårt förslag till hur mötet ska rösta genom att diskutera vårt utkast här i tråden. Senast onsdag 24 april klockan 23.59 kommer vi att publicera vårt slutgiltiga förslag.

Den som vill kan även lägga ett eget förslag till voteringsordning. Vill du lägga ett eget komplett förslag har du på dig till fredag den 26 april kl 18.00 att göra det. Observera att ditt egna förslag måste vara komplett, då mötet enligt mötesordningen endast ska behöva ta ställning mellan kompletta förslag.

Omröstning
Omröstning om voteringsordningen sker därefter lördag 27 april kl 00.01 till söndag 28 april kl 13.00.


Förklaringar

Alla namn på motioner, propositioner och dagordningspunkter länkar till ärendet.
Y står för Yrkande. A01-Y01 betyder Yrkande 01 i motion A01. Om du klickar på ett yrkandenummer kan du se texten på yrkandet.
Vp står för voteringspass.

Voteringarna (omröstningarna) kommer att äga rum i olika tidsperioder under mötet. Dessa kommer att vara följande:
Voteringspass 1: måndag 29 april kl 00.01 - onsdag 1 maj kl 21.30
Voteringspass 2: torsdag 2 maj kl 00.01 - lördag 4 maj maj kl 21.30
Voteringspass 3: söndag 5 maj kl 00.01 - tisdag 7 maj kl 21:30
Voteringspass 4: onsdag 8 maj kl 00.01 - fredag 10 maj kl 21.30
Voteringspass 5: lördag 11 maj kl 00.01 - söndag 12 maj kl 18.00
(voteringspass 5 är ett reservpass att ta till ifall de andra fyra voteringspasset inte skulle vara tillräckligt för att få ett beslut i alla sakfrågorna)

De separata omröstningarna i en fråga under ett voteringspass identifieras av en bokstav efter siffran, dvs Vp1a och Vp1b betyder att det handlar om två separata omröstningar som hålls parallellt under voteringspass 1.

Framvaskat innebär tidigare vunna yrkanden i tidigare omgångar i det ärendet.

Utkast till voteringsordning


6. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse

Vp3: att verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna mot avslag


7. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse

Vp3: att den ekonomiska berättelsen läggs till handlingarna mot avslag


8. Revisionsberättelse för det föregående året

Vp3: att revisionsberättelsen läggs till handlingarna mot avslag


9. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse

Vp3: att ge avgående styrelse ansvarsfrihet mot avslag


11. PROPOSITIONER

Motion P01: Om beslut kring syfte för ett politiskt piratparti på europeisk nivå

Yrkanden utanför votering:
P01-Y04 : Är identiskt med P01-Y01 och därför behandlas bara det ursprungliga yrkandet P01-Y01

Vp1
Vp1a: P01-Y01 mot Avslag


Motion P02: Om ekonomisk politik

Vp1
Vp1a: P02-Y01 mot P02-Y10
Vp1b: P02-Y02 mot P02-Y09
Vp1c: P02-Y04 mot P02-Y12

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b mot Avslag
Vp2c: Vinnande Vp1c mot Avslag
Vp2d: P02-Y03 mot Avslag
Vp2e: P02-Y05 mot Avslag


Motion P03: Om grundandet av stiftelse

Kommentarer:
P03-Y01 : Avslås denna sker inga fler voteringar i detta ärende

Vp1
Vp1a: P03-Y01 mot Avslag (Om utfallet blir avslag, genomförs ej resterande voteringar i frågan.)

Vp2
Vp2a: P03-Y04 mot Avslag
Vp2b: P03-Y05 mot Avslag
Vp2c: P03-Y02 mot Avslag

Vp3
Vp3a: Framvaskat mot Avslag


Motion P04: Om miljöpolitik

Kommentarer:
P04-Y09 : Yrkandet tolkas som ett generellt tilläggsyrkande till yrkandena om biobränslen.

Vp1
Vp1a: P04-Y03 mot P04-Y12
Vp1b: P04-Y02 mot P04-Y08
Vp1c: P04-Y07 mot Avslag
Vp1d: P04-Y11 mot Avslag
Vp1e: P04-Y05 mot Avslag
Vp1f: P04-Y06 mot Avslag
Vp1g: P04-Y04 mot Avslag
Vp1h: P04-Y16 mot Avslag
Vp1i: P04-Y15 mot Avslag
Vp1j: P04-Y17 mot Avslag
Vp1k: P04-Y18 mot Avslag
Vp1l: P04-Y01 mot P04-Y14

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1b mot Avslag
Vp2b: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2c: P04-Y10 mot Vinnande Vp1l

Vp3
Vp3a: P04-Y09 + Vinnande Vp2c mot Vinnande Vp2c

Vp4
Vp4a: Vinnande Vp3a mot Avslag


Motion P05: Om utrikespolitik

Vp1
Vp1a: P05-Y04 mot P05-Y11

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot P05-Y09
Vp2b: P05-Y07 mot P05-Y10
Vp2c: P05-Y01 mot P05-Y12

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag
Vp3b: Vinnande Vp2b mot Avslag
Vp3c: Vinnande Vp2c mot Avslag
Vp3d: P05-Y03 mot Avslag
Vp3e: P05-Y08 mot Avslag
Vp3f: P05-Y05 mot Avslag
Vp3g: P05-Y06 mot Avslag
Vp3h: P05-Y02 mot Avslag


Motion P06: Arbetsordning för riksdagsgrupp

Vp1
Vp1a: P06-Y01 mot Avslag


Motion P07: Stadgereglering av representationen i EU-parlamentet

Vp1
Vp1a: P07-Y01 mot Avslag


Motion P08: Riktlinjer för partiets kandidater i allmänna val

Vp1
Vp1a: P08-Y01 mot Avslag


Motion P09: Medlemskap i lokala föreningar

Vp1
Vp1a: P09-Y01 mot P09-Y02

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag


Motion P10: Om fastställande av EU-lista

Vp1
Vp1a: P10-Y01 mot P10-Y02

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag


Motion P11: Om justering av bibliotekspolitik

Vp1
Vp1a: P11-Y01 mot P11-Y03

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: P11-Y04 mot Avslag


12. MOTIONER

Motion A01: Om stadgereglering kring oplanerad frånvaro av PL

Motionen tillbakadragen, inga voteringar.


Motion A02: Ändrig av stadgebilaga: Självstyre för lokala föreningar

Vp1
Vp1a: A02-Y10 mot Avslag


Motion A03: Ändrig av stadgebilaga: Ändring av de lokala stadgarna

Vp1
Vp1a: A03-Y01 mot A03-Y02

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag


Motion A04: Ändring av stadgebilaga: Rättning av stadgebilagan för lokala föreningar

Vp1
Vp1a: A04-Y01 mot Avslag


Motion B01: Sakpolitik: Arbetsmarknad: Arbetsmarkanden för unga

Vp1
Vp1a: B01-Y02 mot B01-Y04

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B01-Y03

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag


Motion B02: Sakpolitik: Arbetsmarknad: En ny definition av trygghet

Kommentarer:
B02-Y01 : Behandlas i B04

Vp1
Vp1a: B02-Y03 mot B02-Y04
Vp1b: B02-Y02 mot Avslag

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag


Motion B03: Sakpolitik: Arbetsmarknad: Reformera arbetsförmedlingen

Vp1
Vp1a: B03-Y02 mot B03-Y03
Vp1b: B03-Y01 mot Avslag

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag


Motion B04: Sakpolitik: Arbetsmarknad: Slopa arbetsmarknadsåtgärderna

Vp1
Vp1a: B04-Y01 mot B02-Y01

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B04-Y04
Vp2b: B04-Y02 mot B04-Y05
Vp2c: B04-Y03 mot B04-Y06

Vp3
Vp3a: mot Avslag
Vp3b: Vinnande Vp2b mot Avslag
Vp3c: Vinnande Vp2c mot Avslag
Vp3d: B04-Y07 mot Avslag


Motion B05: Sakpolitik: Deltagarkultur: Avgiftsfri offentlighetsprincip

Vp1
Vp1a: B05-Y02 mot B05-Y04

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B05-Y01

Vp3
Vp3a: mot Avslag
Vp3b: B05-Y03 mot Avslag
Vp3c: B05-Y05 mot Avslag


Motion B06: Sakpolitik: Deltagarkultur: Korrigering av beslut om bidragssystem för ideella organisationer

Vp1
Vp1a: B06-Y03 mot Avslag
Vp1b: B06-Y02 mot Avslag
Vp1c: B06-Y04 mot Avslag
Vp1d: B06-Y05 mot Avslag


Motion B07: Sakpolitik: Deltagarkultur: Urban allemansrätt

Vp1
Vp1a: B07-Y08 mot B07-Y06
Vp1b: B07-Y01 mot Avslag
Vp1c: B07-Y02 mot Avslag
Vp1d: B07-Y03 mot Avslag
Vp1e: B07-Y04 mot Avslag
Vp1f: B07-Y10 mot Avslag
Vp1g: B07-Y05 mot B07-Y07

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: Vinnande Vp1g mot Avslag


Motion B08: Sakpolitik: Energi: PP och framtidens drivmedelsutbyggnad.

Vp1
Vp1a: B08-Y02 + B08-Y01 mot B08-Y02

Vp2
Vp2a: mot Avslag


Motion B09: Sakpolitik: Energi: Vätgasforskning

Motionen tillbakadragen, inga voteringar.


Motion B10: Sakpolitik: Finans: Avskaffande av bolånetaket

Kommentarer:
B10-Y04 : Presidiet är tveksamt till om detta yrkande ligger inom motionens område.
B10-Y06 : Presidiet är tveksamt till om detta yrkande ligger inom motionens område.

Vp1
Vp1a: B10-Y01 mot B10-Y05

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B10-Y08
Vp2b: B10-Y06 mot B10-Y04

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag
Vp3b: Vinnande Vp2b mot Avslag
Vp3c: B10-Y02 mot Avslag


Motion B11: "Sakpolitik: Finans: Ett statligt girosystem med elektroniska "kontanter""

Kommentarer:
B11-Y02 : Detta yrkande faller om avslag vinner i vp2a

Vp1
Vp1a: B11-Y01 mot B11-Y03

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: B11-Y02 mot Avslag


Motion B12: Sakpolitik: Finans: Möjlighet att överklaga riksbanksbeslut att vägra lösa in ogiltiga sedlar

Vp1
Vp1a: B12-Y01 mot B12-Y02

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag


Motion B13: Sakpolitik: Finans: PP och bankers krav på kontanthantering.

Vp1
Vp1a: B13-Y01 mot B13-Y04

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: B13-Y02 mot Avslag


Motion B14: Sakpolitik: Finans: Revidera Riksbankens guldreserv

Yrkanden utanför votering:
B14-Y02 : Detta ligger inte inom motionens område, revision av guldreserven.
B14-Y04 : Detta ligger inte inom motionens område, revision av guldreserven.

Vp1
Vp1a: B14-Y03 mot Avslag


Motion B15: Sakpolitik: Finans: Räntetak

Vp1
Vp1a: B15-Y04 mot B15-Y05

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag


Motion B16: Sakpolitik: Författning mm: Avskaffa lagen om förolämpning

Yrkanden utanför votering:
B16-Y02 : Motionen handlar om att avskaffa lagen om förolämpning, inte om att införa nya lagar.

Vp1
Vp1a: B16-Y01 mot Avslag


Motion B17: Sakpolitik: Författning mm: Avskaffa lagen om Hets mot folkgrupp

Vp1
Vp1a: B17-Y01 mot Avslag


Motion B18: Sakpolitik: Författning mm: En demokratiskt proportionerlig representation i riksdagen

Vp1
Vp1a: B18-Y01 mot Avslag


Motion B19: Sakpolitik: Författning mm: Fullständig rösträtt

Vp1
Vp1a: B19-Y01 mot Avslag


Motion B20: Sakpolitik: Försvar: Blandad sakpolitik rörande försvarspolitiken

Vp2

Vp2a: B20-Y01 mot Avslag

Vp2b: B20-Y02 mot Avslag

Vp2c: B20-Y03 mot Avslag

Vp2d: B20-Y04 mot Avslag

Vp2e: B20-Y05 mot Avslag


Motion B21: Sakpolitik: Försvar: FN Sanktionerade uppdrag

Vp2
Vp2a: B21-Y01 mot B21-Y04

Vp3
Vp3a: B21-Y02 mot Avslag
Vp3b: B21-Y03 mot Avslag
Vp3c: Vinnande Vp2a mot Avslag


Motion B22: Sakpolitik: Försvar: Frivilligrörelserna och försvaret

Vp2
Vp2a: B22-Y01 mot Avslag


Motion B23: Sakpolitik: Försvar: Försvarets materielförsörjningsstrategi

Vp2
Vp2a: B23-Y02 mot Avslag


Motion B24: Sakpolitik: Försvar: Personal i Försvaret

Vp2
Vp2a: B24-Y01 mot Avslag
Vp2b: B24-Y02 mot Avslag


Motion B25: Sakpolitik: Försvar: Piratpartiets Försvarspolitiska vision

Vp2
Vp2a: B25-Y01 mot Avslag
Vp2b: B25-Y02 mot Avslag
Vp2c: B25-Y03 mot Avslag
Vp2d: B25-Y04 mot Avslag
Vp2e: B25-Y05 mot Avslag
Vp2f: B25-Y06 mot Avslag
Vp2g: B25-Y07 mot Avslag


Motion B26: Sakpolitik: HBTQ: Komplettering av HBT-politik

Vp1
Vp1a: B26-Y01 mot B26-Y09
Vp1b: B26-Y08 mot B26-Y10

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: B26-Y02 mot Avslag
Vp2c: B26-Y03 mot Avslag
Vp2d: B26-Y04 mot Avslag
Vp2e: B26-Y11 mot Avslag
Vp2f: B26-Y06 mot Avslag
Vp2g: B26-Y07 mot Avslag
Vp2h: Vinnande Vp1b mot Avslag


Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård

Vp2
Vp2a: B27-Y03 mot Avslag


Motion B28: Sakpolitik: Hälsa: Könsbestämma foster före v18

Vp2
Vp2a: B28-Y01 mot Avslag


Motion B29: Sakpolitik: Hälsa: Psykisk hälsa i skolan

Vp1
Vp1a: B29-Y10 mot B29-Y13
Vp1b: B29-Y03 mot B31-Y02

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B31-Y06
Vp2b: B29-Y04 mot Avslag
Vp2c: B29-Y05 mot Avslag
Vp2d: B29-Y06 mot Avslag
Vp2e: Vinnande Vp1b mot Avslag

Vp3
Vp3a: B29-Y07 mot Avslag
Vp3b: B29-Y01 mot Avslag
Vp3c: B29-Y09 mot Avslag
Vp3d: B29-Y08 mot Avslag
Vp3e: B29-Y02 mot Avslag
Vp3f: Vinnande Vp2a mot Avslag


Motion B30: Sakpolitik: Hälsa: Psykisk ohälsa

Vp1
Vp1a: B30-Y05 mot B30-Y06

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: B30-Y01 mot Avslag
Vp2c: B30-Y07 mot Avslag
Vp2d: B30-Y03 mot Avslag
Vp2e: B30-Y08 mot Avslag


Motion B31: Sakpolitik: Hälsa: Psykisk ohälsa i skolan

Kommentarer:
B31-Y02 : Behandlas i B29
B31-Y06 : Behandlas i B29

Vp2
Vp2a: B31-Y05 mot Avslag
Vp2b: B31-Y04 mot Avslag


Motion B32: Sakpolitik: Informationsfrihet: Undantag för informations frihet

Vp1
Vp1a: B32-Y03 mot B32-Y04

Vp2
Vp2a: B32-Y02 mot Vinnande Vp1a
Vp2b: B32-Y01 mot Avslag

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Vinnande Vp2b

Vp4
Vp4a: Vinnande Vp3a mot Avslag


Motion B33: Sakpolitik: Integritet: Medgivande vid kameraövervakning

Yrkanden utanför votering:
B33-Y03 : Motionen handlar om tillstånd för kameraövervakning, inte om vad som gäller för uppspelning.

Vp1
Vp1a: B33-Y02 + B33-Y01 mot B33-Y01

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag


Motion B34: Sakpolitik: Integritet: Skydd av personuppgifter

Vp1
Vp1a: B34-Y01 mot Avslag


Motion B35: Sakpolitik: Integritet: Tillägg till vår drogpolitik.

Vp1
Vp1a: B35-Y02 mot B35-Y01

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B35-Y03

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag
Vp3b: B35-Y05 mot Avslag


Motion B36: Sakpolitik: Jordbruk: Om systemiska pesticider

Vp1
Vp1a: B36-Y02 mot B36-Y03

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: B36-Y01 mot Avslag


Motion B37: Sakpolitik: Konsument: Skydd mot inträngande reklam

Vp1
Vp1a: B37-Y06 mot B37-Y12
Vp1b: B37-Y08 mot Avslag
Vp1c: B37-Y03 mot Avslag
Vp1d: B37-Y04 mot Avslag
Vp1e: B37-Y05 mot Avslag
Vp1f: B37-Y01 mot Avslag
Vp1g: B37-Y02 mot Avslag
Vp1h: B37-Y09 mot Avslag
Vp1i: B37-Y10 mot Avslag
Vp1j: B37-Y11 mot Avslag
Vp1k: B37-Y13 mot Avslag

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag


Motion B38: Sakpolitik: Kriminal: Häktespraktik för blivande åklagare

Vp3
Vp3a: B38-Y01 mot Avslag


Motion B39: Sakpolitik: Känslor: Kärlek!

Vp1
Vp1a: B39-Y02 mot B39-Y06
Vp1b: B39-Y01 mot Avslag
Vp1c: B39-Y03 mot Avslag
Vp1d: B39-Y05 mot Avslag

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag

Vp3
Vp3a: Framvaskat mot Avslag (Om B39-Y05 bifallits krävs 75% majoritet)


Motion B40: Sakpolitik: Media: Avskaffa Radiotjänst AB före valet 2014

Vp3
Vp3a: B40-Y01 mot Avslag
Vp3b: B40-Y02 mot Avslag


Motion B41: Sakpolitik: Media: Public Service rättigheter och skyldigheter

Vp1
Vp1a: B41-Y01 mot B41-Y06

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: B41-Y02 mot Avslag
Vp2c: B41-Y03 mot Avslag
Vp2d: B41-Y04 mot Avslag
Vp2e: B41-Y05 mot Avslag
Vp2f: B41-Y09 mot Avslag


Motion B42: Sakpolitik: Migration: Bättre integration av nyanlända invandrare

Vp3
Vp3a: B42-Y01 mot Avslag


Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik

Yrkanden utanför votering:
B43-Y23 : Presidiet anser att detta definitivt ligger utanför ämnet flyktingpolitik öht.
B43-Y33 : Detta krav är inte relaterat till flyktingpolitik i sig utan ett mera allmänt socialpolitiskt krav som inte riktigt passar inom denna motion
B43-Y35 : Detta yrkande handlar inte om motionens ämne, även om det finns en viss koppling till ett av motionens yrkanden. Yrkandet B43-Y13 säger bara att tiggeri rent generellt inte ska förbjudas, inget om hur olika typer av tiggeri försiggår. Detta yrkande är inte relaterat till kontexten flyktingpolitik och kan inte sägas påverka specifikt flyktingars situation.

Kommentarer:
B43-Y13 : Presidiet är tveksamt till vad detta har med flyktingpolitik att göra, men eftersom det är ett orginalyrkande så får vi tolka det som att ett begränsande av tiggeriet på något sätt skulle vara en inhuman åtgärd mot specifikt flyktingar.(?)
B43-Y36 : Presidiet är tveksamt till vad detta har med flyktingpolitik att göra, men eftersom det är en mindre stark formulering av orginalyrkandet så får vi tolka det som att ett hårdare begränsande av tiggeriet på något sätt skulle vara en inhuman åtgärd mot specifikt flyktingar.(?)

Vp2
Vp2a: B43-Y29 mot B43-Y10
Vp2b: B43-Y36 mot B43-Y13
Vp2c: B43-Y15 mot B43-Y32
Vp2d: B43-Y26 mot B43-Y34

Vp3
Vp3a: B43-Y17 mot Avslag
Vp3b: B43-Y01 mot Avslag
Vp3c: B43-Y03 mot Avslag
Vp3d: B43-Y04 mot Avslag
Vp3e: B43-Y18 mot Avslag
Vp3f: B43-Y07 mot Avslag
Vp3g: B43-Y08 mot Avslag
Vp3h: B43-Y09 mot Avslag
Vp3i: Vinnande Vp2a mot Avslag
Vp3j: B43-Y12 mot Avslag
Vp3k: Vinnande Vp2b mot Avslag
Vp3l: B43-Y14 mot Avslag
Vp3m: Vinnande Vp2c mot Avslag
Vp3n: B43-Y16 mot Avslag
Vp3o: B43-Y02 mot Avslag
Vp3p: B43-Y19 mot Avslag
Vp3q: B43-Y20 mot Avslag
Vp3r: B43-Y21 mot Avslag
Vp3s: B43-Y05 mot Avslag
Vp3t: B43-Y31 mot Avslag
Vp3u: Vinnande Vp2d mot Avslag
Vp3v: B43-Y27 mot Avslag
Vp3x: B43-Y28 mot Avslag
Vp3y: B43-Y22 mot Avslag
Vp3z: B43-Y06 mot Avslag


Motion B44: Sakpolitik: Migration: Låt tolkarna komma in

Vp1
Vp1a: B44-Y01 mot B44-Y04
Vp1b: B44-Y05 mot B44-Y06

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b mot Avslag
Vp2c: B44-Y02 mot Avslag


Motion B45: Sakpolitik: Miljö: En rättighetsbaserad och vetenskaplig miljöpolitik

Vp2
Vp2a: B45-Y08 mot B45-Y10

Vp3
Vp3a: B45-Y01 mot Avslag
Vp3b: Vinnande Vp2a mot Avslag
Vp3c: B45-Y03 mot Avslag
Vp3d: B45-Y04 mot Avslag
Vp3e: B45-Y06 mot Avslag
Vp3f: B45-Y07 mot Avslag
Vp3g: B45-Y02 mot Avslag
Vp3h: B45-Y09 mot Avslag
Vp3i: B45-Y13 mot Avslag
Vp3j: B45-Y11 mot Avslag
Vp3k: B45-Y12 mot Avslag
Vp3l: B45-Y05 mot Avslag


Motion B46: Sakpolitik: Miljö: Motion om miljömässiga principer

Vp3
Vp3a: B46-Y01 mot Avslag


Motion B47: Sakpolitik: Minoriteter: En rättighets- och kunskapsbaserad språkpolitik

Vp1
Vp1a: B47-Y03 mot B47-Y05
Vp1b: B47-Y01 mot Avslag
Vp1c: B47-Y02 mot Avslag
Vp1d: B47-Y04 mot Avslag

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B47-Y06

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag


Motion B48: Sakpolitik: Skatter, Finans: Motion om ekonomiska principer

Vp1
Vp1a: B48-Y01 mot Avslag
Vp1b: B48-Y02 mot Avslag
Vp1c: B48-Y03 mot Avslag
Vp1d: B48-Y04 mot Avslag


Motion B49: Sakpolitik: Skatter: Fler betalningsmedel i skatteuppbörden

Kommentarer:
B49-Y03 : Detta yrkande faller om motion B11 inte resulterar i ett beslut om ett sådant statligt elektroniskt betalningsmedel.

Vp1
Vp1a: B49-Y01 mot Avslag
Vp1b: B49-Y02 mot Avslag
Vp1c: B49-Y03 mot Avslag
Vp1d: B49-Y04 mot Avslag


Motion B50: Sakpolitik: Skatter: Ränteavdrag

Vp1
Vp1a: B50-Y02 + B50-Y01 mot Avslag (Vi uppfattar det som att dessa två yrkanden hör ihop.)


Motion B51: Sakpolitik: Skatter: Sakpolitiska krav i skattesystemet

Vp3
Vp3a: B51-Y01 mot Avslag
Vp3b: B51-Y02 mot Avslag
Vp3c: B51-Y03 mot Avslag
Vp3d: B51-Y04 mot Avslag
Vp3e: B51-Y05 mot Avslag
Vp3f: B51-Y06 mot Avslag
Vp3g: B51-Y07 mot Avslag
Vp3h: B51-Y09 mot Avslag


Motion B52: Sakpolitik: Skatter: Värnskattens avskaffande

Vp3
Vp3a: B52-Y01 mot Avslag


Motion B53: Sakpolitik: Social: Aktivitetsstöd

Vp1
Vp1a: B53-Y01 mot Avslag


Motion B54: Sakpolitik: Social: Avskaffa danstillståndet

Vp2
Vp2a: B54-Y01 mot B54-Y02

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag


Motion B55: Sakpolitik: Social: Basinkomst

Kommentarer:
B55-Y01 : Behandlas i motion B58. Inga voteringar i denna.


Motion B56: Sakpolitik: Social: De äldre i samhället

Vp1
Vp1a: B56-Y03 mot B56-Y08

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: B56-Y01 mot Avslag
Vp2c: B56-Y02 mot Avslag
Vp2d: B56-Y04 mot Avslag
Vp2e: B56-Y05 mot Avslag
Vp2f: B56-Y06 mot Avslag
Vp2g: B56-Y07 mot Avslag


Motion B57: Sakpolitik: Social: Förstatliga och reformera bidragssystemen

Vp1
Vp1a: B57-Y06 mot B57-Y07

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: B57-Y01 mot Avslag
Vp2c: B57-Y02 mot Avslag
Vp2d: B57-Y03 mot Avslag
Vp2e: B57-Y04 mot Avslag
Vp2f: B57-Y05 mot Avslag


Motion B58: Sakpolitik: Social: Medborgarlön

Vp1
Vp1a: B58-Y01 mot B55-Y01
Vp1b: B58-Y03 mot B59-Y02

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Vinnande Vp1b

Vp3
Vp3a: B58-Y02 mot Vinnande Vp2a


Motion B59: Sakpolitik: Social: Villkorslös basinkomst

Kommentarer:
B59-Y02 : Behandlas i motion B59. Inga voteringar i denna.


Motion B60: Sakpolitik: Transport: Om infrastruktur, järnväg

Vp3
Vp3a: B60-Y01 mot Avslag
Vp3b: B60-Y02 mot Avslag
Vp3c: B60-Y03 mot Avslag
Vp3d: B60-Y04 mot Avslag
Vp3e: B60-Y05 mot Avslag
Vp3f: B60-Y07 mot Avslag
Vp3g: B60-Y08 mot Avslag


Motion B61: Sakpolitik: Utbildning: Minska Skolklasserna!

Vp1
Vp1a: B61-Y02 mot B61-Y04

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B61-Y01

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag
Vp3b: B61-Y03 mot Avslag


Motion B62: Sakpolitik: Utbildning: Stoppa betygsinflationen

Vp1
Vp1a: B62-Y01 mot Avslag
Vp1b: B62-Y02 mot Avslag
Vp1c: B62-Y03 mot Avslag

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag


Motion B63: Sakpolitik: Utrikes: Avväpna diktaturerna

Yrkanden utanför votering:
B63-Y04 : Motionen handlar specifikt om vapenexport till diktaturer, därför ligger detta utanför motionens område

Vp1
Vp1a: B63-Y01 mot Avslag
Vp1b: B63-Y02 mot Avslag
Vp1c: B63-Y03 mot Avslag


Motion B64: Sakpolitik: Utrikes: Sveriges förhållande till den Europeiska Unionen

Vp1
Vp1a: B64-Y06 mot B64-Y09

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B64-Y17
Vp2b: B64-Y10 mot B64-Y15
Vp2c: B64-Y01 mot B64-Y13
Vp2d: B64-Y04 mot B64-Y18
Vp2e: B64-Y05 mot B64-Y14

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag
Vp3b: Vinnande Vp2b mot Avslag
Vp3c: Vinnande Vp2c mot Avslag
Vp3d: B64-Y03 mot Avslag
Vp3e: Vinnande Vp2d mot Avslag
Vp3f: Vinnande Vp2e mot Avslag
Vp3g: B64-Y12 mot Avslag
Vp3h: B64-Y08 mot Avslag
Vp3i: B64-Y11 mot Avslag
Vp3j: B64-Y02 mot Avslag


Motion B65: Sakpolitik: Övrigt: Nobelpriset i ekonomi ska avskaffas.

Vp3
Vp3a: B65-Y01 mot Avslag


Motion C01: Arbetsgrupp för framtagande av alternativa partinamn

Vp3
Vp3a: C01-Y01 mot Avslag


Motion C02: Fysiskt medlemsmöte

Vp2
Vp2a: C02-Y01 mot C02-Y02

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag


Motion C03: Motioner och möten

Vp1
Vp1a: C03-Y01 mot C03-Y06
Vp1b: C03-Y05 mot Avslag

Vp2
Vp2a: C03-Y03 mot Vinnande Vp1a

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag

Vp4
Vp4a: Framvaskat mot Avslag


Motion C04: Opensourcemetodik för interna verktyg

Vp1
Vp1a: C04-Y01 mot Avslag
Vp1b: C04-Y02 mot Avslag
Vp1c: C04-Y03 mot Avslag

Vp2
Vp2a: Framvaskat mot Avslag


13. Fyllnadsval till styrelsen

Vp1a: 2 st Ledamöter, med mandat t o m 2013-12-31


13. Fyllnadsval revisor

Vp1a: 1 st revisor, för 2013

Vp2a: 2 st revisors ersättare, för 2013 (flervalsvotering)


14. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod

Vp1a: 1 st mötesordförande

Vp2a: 6 st vice mötesordförande (flervalsvotering)

De vice mötesordförande är rangordnade. Rangordningen sker genom att av de kandidater som fått över 50% av rösterna i flervalsvoteringen väljs den med flest röster till 1:e vice mötesordförande, den med näst flest röster till 2:e vice mötesordförande, osv. Kan inte tillräckligt många väljas i första voteringspasset används fler voteringspass.

Det finns endast fem kandidater till vice mötesordförande vilket innebär att styrelsen kommer att få utse minst en vice möteordförande i enlighet med stadgans paragraf 4.8.6:
Citat:
Partistyrelsen ansvarar för att fyllnadsvälja eventuella avhopp och vakanser, dessa rangordnas efter sist rangordnade mötesfunktionär och ska godkännas av det kommande medlemsmötet.

Senast redigerad av Mötespresidiet den 2013-04-26 klockan 23:04.
   
Gammal 2013-04-23, 00:38
Mötespresidiet
Detta meddelande har raderats av Mötespresidiet.
  (#2) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2013-04-23, 02:08

Tankar bakom förslaget

Då presidiet utformat detta förslag till voteringsordning har vi bland annat tänkt såhär:

1. Du som medlem kan lyfta en fråga till medlemsmötet genom att skriva en motion om den. Om en annan medlem tycker annorlunda i samma fråga eller tycker om ditt förslag och vill göra det bättre, kan denne lägga så kallade motyrkanden eller tilläggsyrkanden. Sådana yrkanden måste ligga inom motionens område. Därför kan mötespresidiet i sitt förslag ibland välja att inte ta upp yrkanden som ligger utanför motionens område.

2. De flesta motionsbehandlingar (utom de allra enklaste) avslutas med en omröstning där framvaskat förslag ställs mot avslag, med undantag av motioner och propositioner rörande sakpolitiska ställningstaganden (se punkt 3). Detta av två skäl. Det första är att omröstningar i komplicerade frågor med många olika yrkanden kan resultera i att många upplever den framvaskade kombinationen som så orimlig att det är bättre att vi inte tar något beslut i frågan, istället för att fastställa den orimliga kombinationen. Det andra skälet är att partiets stadgar tydligt säger att beslut måste fattas med en majoritet av avgivna röster, i en del frågor t o m med 75% av rösterna. Detta är inte alltid möjligt att uppnå i voteringar där många olika förslag står mot varandra.

3. Samtliga avslagsvoteringarna i de sakpolitiska motionerna samlas till det sista voteringspasset för respektive motion och proposition. På så sätt får den röstande en bra överblick över motionens innehåll. Däremot går det som deltagare inte att få en bra överblick över partiets kompletta politik inom området, vilket också är anledningen till att det framvaskade resultatet inte ställs mot avslag. (När det gäller att samla avslagsvoteringarna till sista passet för respektive ärende kan det vara ett fåtal motioner/propositioner kvar där vi ännu inte gjort detta, det kan komma att åtgärdas till vårt slutliga förslag.)
   
  (#3) Gammal
Tommten Inte uppkopplad
 
Inlägg: 3 883
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #286570
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2013-04-23, 09:53

P04-Y03 och P04-Y12 har exakt samma betydelse, därför bör endast det språkligt korrekta P04-Y12 upp för votering. Motyrkandets syfte var endast en språklig korrigering.

Motion B04
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag

Motion B05
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag

Motion B32
Vp1
Vp1a: B32-Y03 mot B32-Y04
Vp1b: B32-Y02 mot B32-Y01

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Vinnande Vp1b

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag

Motion B58
Vp4
Vp4a: Vinnande Vp3a mot Avslag

Motion B62
Ta bort Vp2
   
  (#4) Gammal
agnesson Inte uppkopplad
Ansvarig forumgruppen
 
agnessons avatar
 
Inlägg: 2 856
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #286572
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2013-04-23, 11:35

Några åsikter från mig:


B10-Y04 och B10-Y06 ligger utanför motionens område.
__

B11, det är otydligt att köra B11-Y02 mot avslag samtidigt som det kanske ändå avslås beroende på den andra voteringen som körs samtidigt. Just det, otydligt blev det ,)

Dela upp B11 i tre voteringsomgångar alternativt kör B11-Y02 i vp1.
__

B14-Y02 och B14-Y04 ligger utanför motionens område då motionen enbart pratar om revision.
__

B16-Y02 ligger innanför motionens område då kärnan i motionen handlar om lagstiftning som tacklar kränkningar mot andra personer, inte om vi ska avskaffa en lag eller inte. Förolämpning/förtal/mobbing är samma område.

__

B39 behöver presidiet fundera på hur man ska rösta om. Ni skapar en praxis där man på nästa möte kan göra ett tilläggsyrkande som säger att man ska ändra i principprogrammet, vilket resulterar i att varje sådant ärende kommer att kräva 75% majoritet.

_

B50, yrkandena hör inte ihop.

__

B59-Y02 : Behandlas i motion B58, inte B59 som ni har skrivit.


Sitter i partiledningen med ansvar för lokala föreningar

Arbetar som lokal assistent åt Amelia Andersdotter i Sverige
   
  (#5) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #286574
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2013-04-23, 18:33

Åter ett fantastiskt arbete. Jag har kikat genom allt utom B-motionerna (vilket iofs är det mesta ...) och har bara en undran/invändning:

Är det inte rimligare att ta ansvarsfrihet i voteringspasset efter de olika berättelserna? Eftersom det inte funnits någon diskussion spelar det ju denna gång ingen praktisk roll - men för att sätta den principiellt rimliga ordningen som praxis.


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
  (#6) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #286576
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2013-04-23, 19:18

Lite fler kommentarer efter att ha gått genom motion B01-B15

Motion B01:

Här tycker jag det är uppenbart att förslagsställaren inte ser någon konflikt mellan Y02 och Y03. Därför blir den föreslagna voteringsordningen konstig. Jag upplever däremot att Y03 förutsätter Y02. På ett afk-möte hade jag börjat med att ställa Y02 mot Y04, bara om Y02 vunnit ställt Y03 mot avslag, och sedan rubbet mot avslag.

Motion B02
Blir det inte mer i konsekvens mot hur ni gjort tidigare att vänta till vp2 med att ställa Y02 mot avslag?

Motion B03

Som ovan med Y01

Motion B04

Skrivfel i Vp3a.

Motion B12
Jag är inte övertygad om att de två yrkandena är oförenliga. Jag skulle ställt dem vart och ett mot avslag.


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
  (#7) Gammal
JorgenL Inte uppkopplad
 
JorgenLs avatar
 
Inlägg: 1 342
Reg.datum: Aug 2006

Länk: #286579
Standard Re: Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2013-04-23, 21:27

Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg

Motion B32
Vp1
Vp1a: B32-Y03 mot B32-Y04
Vp1b: B32-Y02 mot B32-Y01

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Vinnande Vp1b

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag
Varför menar du att detta är bättre?

Senast redigerad av JorgenL den 2013-04-23 klockan 21:38.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till JorgenL  
  (#8) Gammal
Tommten Inte uppkopplad
 
Inlägg: 3 883
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #286580
Standard Sv: Re: Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2013-04-23, 21:49

Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Varför menar du att detta är bättre?
Jag tyckte att det var väldigt konstigt att ställa B32-Y01 mot Avslag och sen lägga det mot andra yrkanden. B32-Y03, B32-Y04 och B32-Y02 behandlades inte på det sättet. Varför är mötespresidiets variant bättre?
   
  (#9) Gammal
JorgenL Inte uppkopplad
 
JorgenLs avatar
 
Inlägg: 1 342
Reg.datum: Aug 2006

Länk: #286581
Standard Re: Sv: Re: Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2013-04-23, 22:38

Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag tyckte att det var väldigt konstigt att ställa B32-Y01 mot Avslag och sen lägga det mot andra yrkanden. B32-Y03, B32-Y04 och B32-Y02 behandlades inte på det sättet. Varför är mötespresidiets variant bättre?
Därför att B32-Y03, B32-Y04 och B32-Y02 är olika sätt att reda ut det som förslagsställaren anser vara ett specifikt problem, nämligen att det står "inneha och sprida" istället för bara "att sprida". Det är därför lämpligt att reda ut vilket av dem mötet tycker är bäst innan man ställer det mot det andra yrkandet som handlar om "det militära undantaget".
  Skicka ett meddelande via Skype™ till JorgenL  
  (#10) Gammal
JorgenL Inte uppkopplad
 
JorgenLs avatar
 
Inlägg: 1 342
Reg.datum: Aug 2006

Länk: #286582
Standard Re: Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2013-04-23, 23:10

Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Några åsikter från mig:B10-Y04 och B10-Y06 ligger utanför motionens område.
Man kan också resonera som du gör nedan om B16, att kärnan handlar om det problem som bolånetaket avser att lösa, dvs att folk inte ska ta lån om de inte egentligen har råd med. Amorteringskrav är ett sätt att minska den risken och göra folk mindre räntekänsliga eftersom räntan då blir en mindre del av den totala månadsutgiften.

Citat:
B11, det är otydligt att köra B11-Y02 mot avslag samtidigt som det kanske ändå avslås beroende på den andra voteringen som körs samtidigt. Just det, otydligt blev det ,)
Möjligen, men de kommer att visas intill varann, så man svarar på bägge i samma sammanhang. Och det sparar en röstomgång.

Citat:
B16-Y02 ligger innanför motionens område då kärnan i motionen handlar om lagstiftning som tacklar kränkningar mot andra personer, inte om vi ska avskaffa en lag eller inte. Förolämpning/förtal/mobbing är samma område.
Det tycker jag är att tolka det för vitt, man förväntar sig inte att det ska finnas ett förslag om antimobbinglagstiftning där, vilket kanske kan understrykas av att yrkandet inte diskuterats speciellt mycket heller. Min tolkning är att det kan bero på att det bara har setts av dem som "redan var inne i" den motionen.
Citat:
B39 behöver presidiet fundera på hur man ska rösta om. Ni skapar en praxis där man på nästa möte kan göra ett tilläggsyrkande som säger att man ska ändra i principprogrammet, vilket resulterar i att varje sådant ärende kommer att kräva 75% majoritet.
Det vi tänker oss där är att man skiljer på de voteringar som handlar om sakpolitik och de yrkanden som handlar om principprogrammet. 75% kravet gäller bara de yrkanden som påverkar principprogrammet.
Citat:
B50, yrkandena hör inte ihop.
Om man läser motionens brödtext så är det tydligt att de är lagda i det syftet, att kombineras, det är därför de är ihopsatta. Om det finns en opinion för att det är fel att rösta så tycker jag vi kan ändra.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till JorgenL  
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com