Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
SM5POR Inte uppkopplad
 
SM5PORs avatar
 
Inlägg: 2 983
Reg.datum: Feb 2006
Standard RE: 1. Kompletterande val av kassör - 2006-11-12, 22:08

Citat:
Richie (2006-10-24)På ännu icke förekommen anledning undrar jag om det vore idé om valberedningen faktiskt nominerar flera namn, i det fall valberedningen finner flera kandidater likvärdigt lämpliga?
Det ingår i valberedningens uppdrag att lägga ett konkret förslag till val på varje post, inte enbart att redovisa inkomna nomineringar. Valberedningen kan dock hjälpa mötesdeltagarna att lägga alternativa förslag genom att intervjua samtliga nominerade kandidater och sammanställa deras respektive meriter för inbördes jämförelse. Föreslå sedan en av kandidaterna utifrån kriterier som ni själva väljer, och så får ärendets vidare behandling bestämmas av mötet.Det är bara vid val till ny valberedning som den gamla valberedningen inte förväntas ha något förslag, åtminstone i de organisationer jag har erfarenhet av.Jag minns särskilt när ett årsmöte jag deltog i sopade mattan med i stort sett varje förslag från valberedningen, för att sedan välja en helt ny valberedning.


Anders Andersson
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #62361
Standard RE: 1. Kompletterande val av kassör - 2006-11-12, 23:43

Citat:
SM5POR (2006-11-12)Det ingår i valberedningens uppdrag att lägga ett konkret förslag till val på varje post, inte enbart att redovisa inkomna nomineringar.
Faktum är att det i stadgan inte fastslås hur valberedningen skall nominera folk utan enbart att de ska förbereda personvalen. Så viss öppning kring hur de ska sköta nomineringsprocessen finns. Sen är jag medveten om att det finns en praxis som säger att en valberedning enbart nominerar en kandidat till en post, men det finns åtaliga organisationer som jag har sett som har andra modeller, så finns det en bra anledning kan nog det praxisförfarandet åsidosättas.

I slutändan blir ju detta ett beslut för valberedningen att fatta eftersom saken inte regleras i stadgan.


Citat:
SM5POR (2006-11-12)Det är bara vid val till ny valberedning som den gamla valberedningen inte förväntas ha något förslag, åtminstone i de organisationer jag har erfarenhet av.
Det varierar från organisation till organisation. Vår nuvarande stadga särskiljer inte på val av valberedning från de övriga valen, så rimligtvis ska valberedningen även lägga fram ett förslag på ny valberedning. Då de uttryckligen förbjuds att nominera sig själva till någon som helst post innebär detta att vår valberedning i princip är tvungna att föreslå nya valberedare även i ett läge då de själva ställer upp för omval.

Tokigt kan tyckas


______________________________
Mattias Bjärnemalm
Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

www.mab.nu
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
Svara med citat
  (#3) Gammal
SM5POR Inte uppkopplad
 
SM5PORs avatar
 
Inlägg: 2 983
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #62363
Standard RE: 1. Kompletterande val av kassör - 2006-11-13, 02:06

Citat:
Mab (2006-11-13)
Faktum är att det i stadgan inte fastslås hur valberedningen skall nominera folk utan enbart att de ska förbereda personvalen. Så viss öppning kring hur de ska sköta nomineringsprocessen finns. Sen är jag medveten om att det finns en praxis som säger att en valberedning enbart nominerar en kandidat till en post, men det finns åtaliga organisationer som jag har sett som har andra modeller, så finns det en bra anledning kan nog det praxisförfarandet åsidosättas.
<br>
En anledning till att man utser en valberedning är att det till valet skall finnas åtminstone ett förberett förslag. Om det saknas förslag till andra mötesbeslut, så blir det inga sådana beslut fattade, men organisationen lever vidare ändå. Om det däremot inte finns någon kandidat till ordförandeposten, då kan man inte välja ny ordförande trots att förre ordföranden har ställt sin plats till förfogande, och då hamnar organisationen i ett formellt limbo.<br>
<br>
Man behöver inte en valberedning för att enbart sammanställa nomineringar. Om det kommer in nomineringar, då finns det sannolikt också förslag till val på mötet, och själva sammanställningen kan man sätta vilken skrivkunnig person som helst att göra; det behövs inte en grupp förtroendevalda för det. När man väl har en valberedning, så är det dock praktiskt om denna samtidigt får vetskap om samtliga nomineringar, så att den erhåller bästa möjliga underlag för sitt arbete med att hitta kandidater som åtnjuter medlemmarnas förtroende.<br>
<br>
Jag vidhåller att en valberedning som inte ens försöker prestera ett förslag till val inte sköter sitt jobb, precis som en styrelse som inte lägger något förslag till årsmötesbeslut (såsom att anta en verksamhetsplan) inte heller sköter sitt jobb. Sedan kan valberedningen av olika skäl misslyckas med att hitta kandidater, men det får väl valberedningen i så fall förklara för mötet. Om valberedningen i vissa föreningar bara har en administrativ funktion så menar jag att det är en bristfällig lösning, och inget som man bör ta som modell när man skapar en ny organisation.<br>
<br>
Citat:
I slutändan blir ju detta ett beslut för valberedningen att fatta eftersom saken inte regleras i stadgan.
<br>
Det finns mycket som inte uttryckligen regleras i stadgar, men som följer av föreningspraxis. I Hyresgästföreningens stadgar står det att valberedningen utses av förbundsstämma/fullmäktige/årsmöte (beroende på nivå i organisationen), men ingenting alls om valberedningens uppgifter. Det betyder inte att valberedningen kan besluta om val av tårta till årsmötesfikat. Det är underförstått att valberedningen skall förbereda val av personer till olika poster, och den valberedning som vill få förnyat förtroende från medlemmarna gör gott i att inte avvika alltför mycket från praxis när den beslutar att lägga eller inte lägga sitt förslag.<br>
<br>
Citat:
Vår nuvarande stadga särskiljer inte på val av valberedning från de övriga valen, så rimligtvis ska valberedningen även lägga fram ett förslag på ny valberedning. Då de uttryckligen förbjuds att nominera sig själva till någon som helst post innebär detta att vår valberedning i princip är tvungna att föreslå nya valberedare även i ett läge då de själva ställer upp för omval.
<br>
Hur drar du slutsatsen att valberedningen skall lägga förslag till ny valberedning, om det inte uttryckligen står i stadgarna att valberedningen skall lägga förslag till något val alls? Det som inte står i stadgarna får man lösa genom att följa praxis, och i brist på egen praxis får vi skapa en, gärna med utgångspunkt i hur andra organisationer gör.<br>
<br>
Att valberedningen inte får föreslå sina egna ledamöter till någon förtroendepost tycker jag är en dum regel, och jag gissar att den har tillkommit genom ett missförstånd. Regeln brukar vara att man inte samtidigt kan sitta i styrelsen och i valberedningen, men att man i princip kan inneha annat förtroendeuppdrag samtidigt som man är valberedare, liksom att man kan vara styrelseledamot efter det att man har avgått ur valberedningen.<br>
<br>
Citat:
Tokigt kan tyckas
<br>
Ja, om det ändå står årsmötet fritt att välja någon ur den gamla valberedningen till ny styrelseledamot, så tycks ju regeln ha som effekt att valberedningen inte kan förbereda det valet på bästa sätt, till exempel genom att lägga fram ett komplett förslag till ny styrelse där personkemin inte tros bli något problem. Om årsmötet inte kommer på något bättre förslag än valberedningens, då får valberedaruppdraget karaktären av "reträttpost" från vilken man är förhindrad att återkomma till exempelvis styrelsen för en ny mandatperiod. Det gör ju inte uppdraget mer attraktivt, precis, men det kanske är meningen...<br>
<br>
Det är nu inget som låter sig ändras i brådrasket, och jag ser heller ingen anledning att motionera om det i avvaktan på omorganisationen, men se gärna min kritik som ett informellt förslag att låta det förslagshindret utgå ur kommande stadgar. Tills så sker får jag väl kringgå stadgarna genom att konsekvent nominera och föreslå sittande valberednings ledamöter till samtliga förtroendeposter de inte kan föreslå sig själva till.


Anders Andersson
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #62378
Standard RE: 1. Kompletterande val av kassör - 2006-11-13, 14:25

Citat:
SM5POR (2006-11-13)En anledning till att man utser en valberedning är att det till valet skall finnas åtminstone ett förberett förslag.
Citat:
SM5POR (2006-11-13)Man behöver inte en valberedning för att enbart sammanställa nomineringar. Om det kommer in nomineringar, då finns det sannolikt också förslag till val på mötet, och själva sammanställningen kan man sätta vilken skrivkunnig person som helst att göra; det behövs inte en grupp förtroendevalda för det.
Jag tror att vi pratar förbi varandra. När jag sade att det finns viss öppning för hur valberedningen kunde sköta nomineringsprocessen menade jag inte att de skulle strunta i att föreslå en person, utan att det stod dem fritt att föreslå fler än en kandidat till en post om de så ansåg vara lämpligt. alltså inte att föreslå alla som blivit nominerade, utan att föreslå den eller de bland de nominerade som de ansåg kompetenta för posten.

Ett sådant förfarande arbetar inte utifrån principen att hitta den bäst lämpade, utan försöker istället sålla ut vem eller vilka som är tillräckligt lämpade för posten.

Märk väl, detta är inget förfarande som jag förespråkar. Jag påpekar enbart att det är ett förfarande som förekommer inom föreningssverige och som våra stadgar, genom sin öppna formulering, därmed tilllåter.


Citat:
SM5POR (2006-11-13)
Hur drar du slutsatsen att valberedningen skall lägga förslag till ny valberedning, om det inte uttryckligen står i stadgarna att valberedningen skall lägga förslag till något val alls?
Stadgarna säger att "Valberedningens ledamöter ska förbereda alla förekommande personval". Om vii ordetförbereda tolkar in att de ska lägga fram förslag (ett eller flera) på lämpliga kandidater till de andra förtroendeuppdragen så torde samma sak gälla förslag till valberedning i och med den explicita formuleringen "alla förekommande personval"


Citat:
SM5POR (2006-11-13)
Att valberedningen inte får föreslå sina egna ledamöter till någon förtroendepost tycker jag är en dum regel, och jag gissar att den har tillkommit genom ett missförstånd. Regeln brukar vara att man inte samtidigt kan sitta i styrelsen och i valberedningen, men att man i princip kan inneha annat förtroendeuppdrag samtidigt som man är valberedare, liksom att man kan vara styrelseledamot efter det att man har avgått ur valberedningen.
Jag håller med om att begränsningen är korkad. Det finns en tanke bakom, men rent praktiskt är det idiotiskt att bakbinda sin valberedning på det sättet. däremot anser jag att man som valberedare inte bör kunna inneha något annat förtroendedrag samtidigt som man sitter som valberedare. Min erfarenhet från valberedningar är nämligen att andra uppdrag i princip alltid krånglar till ens arbete som valberedare.


Personligen tror jag att man måste ha stadgar som ger förtroendevalda så stort beslutsutrymme som möjligt. Att använda stadgarna för att bakbinda människor man ger ett förtroende är ett sätt att undervärdera medlemmarnas förmåga att välja kompetenta kandidater.


______________________________
Mattias Bjärnemalm
Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

www.mab.nu
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
Svara med citat
  (#5) Gammal
infinite_emma Inte uppkopplad
 
infinite_emmas avatar
 
Inlägg: 1 716
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #62388
Standard RE: 1. Kompletterande val av kassör - 2006-11-13, 18:09

Vi i valberedningen tror att samtliga kandidater skulle ha gjort ett utomordentligt bra arbete, men väljer att nominera Bo Leuf. Hans engagemang och erfarenhet, kommer att vara mycket värdefullt för piratpartiet. Den avgörande anledningen för ett väldigt svårt val, blev hans regionala närhet till revisorn.Vi i valberedningen passar dessutom på att nominera en ny suppleant - eftersom Mika Sjöman efter lång och trogen tjänst lämnat landet och alla politiska åtaganden. Vi beslöt oss för att nominera Andreas Käiväräinen för denna post. Andreas har under året tagit tag i mycket - såsom att ha skapat mycket mediauppmärksamhet, rest till Finland för att representera piratpartiet för media där, och så vidare.Eftersom det är kompletterande val det är fråga om, känns det tråkigt att inte kunna nominera Tommy Florstedt till någon post också. Tommy har under året visat prov på ett fantastiskt engagemang. Det blev något av ett lyxproblem att välja mellan dessa namn, som beskrivet tidigare av Rickard Olsson i tråden.Vi i valberedningen ber om ursäkt för förseningen, för övrigt.


* * *
Bloggar på opassande.se
  Skicka ett meddelande via Skype™ till infinite_emma  
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
14. Motion 2 - arvodering av kassör Rick Falkvinge Årsmöte den 27 april 2008 6 2008-04-27 16:06
Motion 02: arvodering av kassör Björn Felten Motioner 13 2008-04-27 11:53
02. Kompletterande val till styrelsen Rick Falkvinge Medlemsmöte den 19 november 2006 2 2006-11-19 15:01
Kassör och revisor sökes Tor Skude 5. Östergötlands län, 1 2006-04-22 00:39Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com