Piratpartiets mötesplattform


Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Folkkampanjen Inte uppkopplad
 
Inlägg: 37
Reg.datum: Sep 2008
Standard Motion till aarsmoetet om valteknisk samverkan - 2009-08-18, 14:57

Motion till Piratpartiets årsmöte

och PartistyrelseINFÖR VALTEKNISK SAMVERKAN MELLAN

MINDRE PARTIER 2010!-Denna motion som ytterligare reviderats 2009-09-14 efter inkomna synpunkter,

tar sin utgångspunkt i iakttagelsen att flera av oss mindre partier, slagit vår panna blodig mot den föga demokratiska fyra-procentspärren i de allmänna valen till riksdagen och EU-parlamentet, som de mer etablerade partierna ställt upp som en skyddsmur runt sig. En skyddsmur som kväver många viktiga politiska initiativ!Vi tror att det därför är dags att i praktiken pröva en valallians eller valteknisk

samverkan i nästa val, både för att slå hål på fyraprocentsspärren, men

också för att få ökat gehör för många gemensamma tankar. Vi önskar även gemensamt verka för att få bort 4%s spärren i riksdagsvalet och 3%:s spärren i landstingsvalet och även få full acceptans för förbundspartier i vallagen.Rent tekniskt innebär en valallians eller valteknisk samverkan, med en varvad valsedel, t.ex. med ett gemensamt dubbelnamn, att Valmyndigheten ser det som att ett nytt parti har bildats, eftersom tyvärr svensk vallagstiftning till skillnad från den danska, inte ännu riktigt erkänner federativa förbundspartier. Vi kan verka för en förändring här.Tanken för själva valsedeln är att varje ingående parti får ha sin egen partibeteckning inom parantes efter sina kandidatnamn på valsedlarna, som praxis är för en federativ valsedel. Genom samverkan kan vi till stor del stävja det rätt organiserade valfusk som sker i Sverige, inte minst genom att många valsedlar försvinner från vallokalerna.Våra mindre partiers valsedlar har särskilt ofta försvunnit från vallokalerna och

Valmyndigheten har inte informerat om hur väljarna manuellt kan skriva en

valbeteckning. Detta ledde ju till att en av ABBA-stjärnorna vänligt nog gav

ett stort bidrag till Feministiskt initiativ i EU-valet, för att en stor valannons

skulle förklara hur man fyller i för hand. Avsikten med den nu föreslagna

valsamverkan, är att erbjuda en god demokratisk plattform med ökad rättssäkerhet.-OBS! Centralt är att förslag till Valsamverkan grundas på en framställan om avtal från Piratpartiets sida. Avtalsförslaget från Piratpartiets styrelse ska kännas tryggt och stabilt för PP och övriga intressenter; och särskilt Junilistan och Feministiskt Initiativ avser preliminärt, att invänta svar om detta från Piratpartiet, efter vad vi har inhämtat.

Förutom JL och FI finns intresse även hos Sjukvårdspartiet och Pensionärspartiet SPI.-Även medialt kan vi underlätta för varandra, en valallians eller valteknisk

samverkan har i sig ett betydande marknads- och reklamvärde, och det är betydligt

svårare att negligera en samlad politisk kraft som har betydligt större möjligheter att

komma in i riksdagsvalet! -Vi kan samdistribuera valsedlar och tillsammans bevaka vallokalerna mycket mer effektivt! Gemensamma presskonferenser kan underlätta för våra budskap att nå ut, här är det viktigt att mångfald är vår styrka!

Samdistribution av valsedlar och valbroschyrer kan ge ännu bättre täckning!!Beträffande eventuell vågmästarposition så gäller det att endast ett parti i

valalliansen eller i det valtekniska samverkan kan vara vågmästare, däremot ej

alliansen som sådan. Bakgrunden till detta förhållande att en valallians ej i sig

kan vara vågmästare, är att som skrivits ovan att vallagen i Sverige till skillnad från sina danska och finska motsvarigheter EJ erkänner förbundspartier fullt ut ännu.

Fördelen med detta är dock att om Piratpartiet vinner det blockskiljande Riksdagsmandatet, blir PP enskilt vågmästarparti, även om mandaten har

vunnits genom en valallians eller valteknisk samverkan! Hur detta närmare ska hanteras, liksom fördelningen av partistöd regleras lämpligen i ett särskilt avtal enligt ovan som ingås innan den valtekniska samverkan träder i kraft.Även om ?Ny demokrati? kom in i riksdagen på ett bananskal och snabbt

splittrades, så visade deras framgång att det behövs en ny, trovärdig röst i riksdagen.

Föreslås att Piratpartiets stadga nu förses med särskilt tillägg som möjliggör

valallianser och motsvarande enl. ovan! Gemensam partibeteckning måste

alltid finnas i valsedelns huvud, annars räknar Valmyndigheten tyvärr det som

separata partier, som var för sig måste slå hål på 4%:s spärren! Däremot kan man som ett alternativ göra en valsedel med enbart PP-kandidater, om så önskas, men alltså med samma partibeteckning i valsedelns huvud, som för övriga samverkansvalsedlar.Själv önskar motionären kvarstå som särskild medlem hos Piratpartiet, i

minst i avsikt att vara en sambandsman mellan olika småpartier, för att om

möjligt bygga en regnbågsbro för ökad närhet och decentralisering, men även

för att verka för full elektronisk yttrandefrihet och för bättre mänskliga rättigheter.Målet är att kunna förhållandevis snabbt starta givande samtal,

Själv är jag till vardags partiordförande och gruppledare i både landstinget

Dalarna och Ludvika Kommun för det fristående sjukvårdspartiet Folkkampanjen

för sjukvården (ffs), om Ni undrar. Motionen har skett enligt uppdrag från

Folkkampanjen för sjukvårdens styrelse och vi söker även samverkan lokalt

och regionalt med Piratpartiet för kommun- respektive landstingsvalen i Dalarna!YRKANDEN

Yrkas att Piratpartiets årsmöte ger riksstyrelsen i uppdrag att samtala med

intresserade andra partier om valallians alternativt valteknisk samverkan i riksdags-valet. Yrkas att uppdraget även ska omfatta möjlig samverkan i landstingsvalet i W-län.Yrkas även att årsmötet beslutar att förändra partistadgan så att valteknisk

samverkan i samråd med rikspartistyrelsen blir fullt tillåten.Yrkas dessutom att årsmötet beslutar att förändra partistadgan så att även valallians i samråd med rikspartistyrelsen blir fullt tillåten.Yrkas sist att årsmötet beslutar att rikspartistyrelsen ges i uppdrag att ta fram avtalsförslag för hur valteknisk samverkan till riksdagsvalet kan ske på ett säkert och tryggt sätt för Piratpartiet.ENSKILT TILLÄGG

Önskar utförlig debatt runt denna motion till nästa årsmöte och svarar gärna på

frågor. Hoppas på riksstyrelsens anvisningar för god hantering av denna motion och

hur den ska lämpligen beredas! Vill avslutningsvis tillägga, att såvitt vi kan förstå är det inget som hindrar, att Piratpartiets riksstyrelse åtminstone preliminärt redan nu tar fram ett avtalsförslag, som känns bra för Piratpartiets del, enligt sista att-satsen i motionens yrkanden. Föreslås att detta arbete snarast påbörjas inom rikspartistyrelsen.Tack på förhand för svar!

Vänligen 2009-09-14Ken Swedenborg (ffs + pp +jl), Box 257, 771 25 LUDVIKA.

E-brev info@folkkampanjen.org
Bifogade filer
Filtyp: doc Motion II till Piratpartiet.doc (27.5 KB, 81 visningar)
Filtyp: pdf Motion II till Piratpartiet.pdf (5.9 KB, 80 visningar)
   
  (#2) Gammal
Mazdak Inte uppkopplad
 
Mazdaks avatar
 
Inlägg: 45
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #166581
Standard RE: Motion till aarsmoetet om valteknisk samverkan - 2009-08-18, 18:44

Valallians motarbetar vår sprängkraft som vågmästare...

Och jag tror att många skulle lämna skutan om vi börjar förena oss med partier iom att vi börjar ta ställning till mer frågor...Därför rekommenderar jag inte denna motion tills vidare...


Mazdak Farrokhzad/Centril
   
  (#3) Gammal
Falathar Inte uppkopplad
 
Falathars avatar
 
Inlägg: 345
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #166593
Standard RE: Motion till aarsmoetet om valteknisk samverkan - 2009-08-18, 20:25

jag känner att det kan vara bra att ha det reglerat så att vi om vi känner att vi vill kan ha ett valtekniskt samarbete med andra partier, dock ställer jag mig ytterst tveksam till att det i valet 2010 finns några partier som vi skulle vilja samarbeta med till riksdagsvalet. I övriga val ställer jag mig skeptisk till såna samarbeten då jag rent krasst inte har koll på alla landstings- och kommunpartier runt om i landet och därmed inte kan ställa mig ytterst tveksam till det på grund av att jag saknar fakta.om vi skulle ha valtekniska samarbeten så kräver det en fantastisk fingertoppskänsla av styrelsen för att i princip inte förgöra allt arbete som uträttats sen 2006 inom PP.


Andreas Larsson
Styrelseledamot
andreas.larsson@piratpartiet.se
Falathar (skype-nick)
  Skicka ett meddelande via ICQ till Falathar Skicka ett meddelande via MSN till Falathar Skicka ett meddelande via Skype™ till Falathar  
  (#4) Gammal
JorgenL Inte uppkopplad
 
JorgenLs avatar
 
Inlägg: 1 342
Reg.datum: Aug 2006

Länk: #166598
Standard RE: Motion till aarsmoetet om valteknisk samverkan - 2009-08-18, 20:35

Sånt här ska vi inte ge oss in i.Vi är inget "småparti" längre, och ska undvika att vårt varumärke försvagas genom den här typen av samarbeten.Vi har mycket goda möjligheter att ta oss in i riksdagen på egen kraft, och att "beblanda" oss med diverse småpartier tror jag ställer oss i ett sämre sken i väljarnas ögon.Dessutom, som Mazdak påpekar, så skulle ett sånt samarbete vara direkt kontraproduktivt för vågmästarstrategin. I praktiken så bygger den på att vi faktiskt kan vara tungan på vågen mellan blocken. Om vi kommer in på en lista som gör att ett flertal andra mindre partier OCKSÅ kommer in samtidigt, så riskerar vi att blocken spelar ut dessa olika partiers specialfrågor mot varandra och att det då blir en omvänd auktion, dvs det vågmästarparti som säljer sig billigast får igenom lite grand av det det vill. Det är inte vårt mål med att komma in i riksdagen, vårt mål är att blocken ska bjuda över varann för att få just VÅRA röster.

Vad gäller valsedelsutläggning etc. så har vi i två valrörelser visat att om det är något vi är bra på så är det logistik och individuellt engagemang på plats. I det fallet känns det som att vi faktiskt slår tom de etablerade partierna på fingrarna.Inte heller där behöver vi nån hjälp.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till JorgenL  
  (#5) Gammal
deerf Inte uppkopplad
 
deerfs avatar
 
Inlägg: 182
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #166768
Standard RE: Motion till aarsmoetet om valteknisk samverkan - 2009-08-20, 06:58

Håller inte med Mazdak riktigt i att det skulle försämra vår sprängkraft som vågmästare.Då har inte Mazdak kollat hur en "valteknisk allians" riktigt fungerar. Man samarbetar bara med en gemensam lista på valdagen. Det är egentligen det enda gemensamma man har med dom i "alliansen". Finns olika sätt att lägga upp en sådan dock. Men dom mandat PP får befogar vi själva över vi behöver inte alls köra nått gemensamt i riksdagen direkt.Men däremot kan det försvaga oss på andra sätt. Möjligen nått med att gammelmedia kan vinkla det negativt och att varumärket på så sätt kan försvagas. Men jag tycker vi helt klart kan forska vidare i detta. Skulle det se sämre ut i opinionen är det bättre med mandat än inga alls. Att ge styrelsen befogenhet att ruska i detta om det krisar känns inte helt värdelöst.Håller dock med Andreas Larsson att det skulle kräva fantastisk fingertoppskänsla av styrelsen för att i princip inte förgöra allt arbete som uträttats sen 2006 inom PP.


Jonas Sandberg

Ordförande Ung Pirat Piteå
Kommunledare Piratpartiet Älvsbyn
Valkretsledare Norrbotten
   
  (#6) Gammal
Mazdak Inte uppkopplad
 
Mazdaks avatar
 
Inlägg: 45
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #166869
Standard RE: Motion till aarsmoetet om valteknisk samverkan - 2009-08-21, 06:45

Citat:
deerf (2009-Aug-20)Håller inte med Mazdak riktigt i att det skulle försämra vår sprängkraft som vågmästare.Då har inte Mazdak kollat hur en "valteknisk allians" riktigt fungerar. Man samarbetar bara med en gemensam lista på valdagen. Det är egentligen det enda gemensamma man har med dom i "alliansen". Finns olika sätt att lägga upp en sådan dock. Men dom mandat PP får befogar vi själva över vi behöver inte alls köra nått gemensamt i riksdagen direkt.Men däremot kan det försvaga oss på andra sätt. Möjligen nått med att gammelmedia kan vinkla det negativt och att varumärket på så sätt kan försvagas. Men jag tycker vi helt klart kan forska vidare i detta. Skulle det se sämre ut i opinionen är det bättre med mandat än inga alls. Att ge styrelsen befogenhet att ruska i detta om det krisar känns inte helt värdelöst.Håller dock med Andreas Larsson att det skulle kräva fantastisk fingertoppskänsla av styrelsen för att i princip inte förgöra allt arbete som uträttats sen 2006 inom PP.


Ok, fair enough... tyckte jag läste "Valallians", så det förklarar varför jag skrev som jag skrev ^^Du har helt rätt i att en valteknisk allians:

1) Försvagar varumärketJag skulle även vilja lägga till på minussidan att det även gör så att vi får mindre antal kandidater, och därmed minskar vårt "personvalskampanjande"


Mazdak Farrokhzad/Centril
   
  (#7) Gammal
AndersLindbäck Inte uppkopplad
 
AndersLindbäcks avatar
 
Inlägg: 2 789
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #167283
Standard RE: Motion till aarsmoetet om valteknisk samverkan - 2009-08-24, 23:13

Citat:
Mazdak (2009-Aug-21)

Jag skulle även vilja lägga till på minussidan att det även gör så att vi får mindre antal kandidater, och därmed minskar vårt "personvalskampanjande"


Det finns ingen begränsning på antal kandidater så den punkten kan man gå runt genom att piratpartiet självklart har lika många kandidater oavsett om valsammanverkan genomförs eller ej. Beslutet att ställa upp i kommunalvalen ger ju definitivt en potentiellt stor mängd nya valarbetare för Piratpartiet.

Det är dock ytterst viktigt att poängtera till media att när och om en sådant valtekniskt samarbete inleds att det endast görs för att komma över 4% spärren och handlar inte om något samarbete i politiken de kommer föra när de blivit invalda. Så att inte samma misstag som gjordes i denna tråden sprids av media.Det förs en diskussion om detta förslag i denna tråden medhttp://forum.piratpartiet.se/Topic16....aspx#bm168847Skulle Piratpartiet ha ett valsamarbete med de 4 andra partierna förutom SD som kom strax utanför Riksdagen 2006 så ökar chansen att komma in i riksdagen från idag ca 10% idag till ca 75%. Det behövs en ungefär en kvarts miljon röster att komma in i riksdagen och de andra 4 partierna borde förhoppningsvis minst kunna mobilisera de 100 000 röster de lockade 2006.För att komma över 4% spärren så krävs att väljarna tror att Piratpartiet kan komma in så de inte röstar på det näst bästa alternativet.


Ordförande PP Västmanland. Blogg: http://kunskapssamhallet.se/
Mitt vita rena mjöl och andras smutsiga fingrar gör degen oätlig.
Upphovsrättsmonopol är ingen äganderätt utan en statlig garanterad nyttjanderätt med extremt lång tidsbegränsad rätt att bestämma över verket.
   
  (#8) Gammal
megaman Inte uppkopplad
 
megamans avatar
 
Inlägg: 592
Reg.datum: Mar 2007

Länk: #167285
Standard RE: Motion till aarsmoetet om valteknisk samverkan - 2009-08-24, 23:19

Låter som en intressant idé. I nuläget ser det inte ut som om PP kommer att komma över fyra procent. Men måste då alltså ett nytt parti bildas?
   
  (#9) Gammal
Mazdak Inte uppkopplad
 
Mazdaks avatar
 
Inlägg: 45
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #167389
Standard RE: Motion till aarsmoetet om valteknisk samverkan - 2009-08-25, 15:28

Citat:
AndersLindbäck (2009-Aug-25)
Citat:
Mazdak (2009-Aug-21)Jag skulle även vilja lägga till på minussidan att det även gör så att vi får mindre antal kandidater, och därmed minskar vårt "personvalskampanjande"
Skulle Piratpartiet ha ett valsamarbete med de 4 andra partierna förutom SD som kom strax utanför Riksdagen 2006 så ökar chansen att komma in i riksdagen från idag ca 10% idag till ca 75%.


10%? vart får du denna siffra ifrån?


Mazdak Farrokhzad/Centril
   
  (#10) Gammal
SimonRosenqvist Inte uppkopplad
 
SimonRosenqvists avatar
 
Inlägg: 2 081
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #167546
Standard RE: Motion till aarsmoetet om valteknisk samverkan - 2009-08-26, 15:26

Citat:
megaman (2009-Aug-25)Låter som en intressant idé. I nuläget ser det inte ut som om PP kommer att komma över fyra procent. Men måste då alltså ett nytt parti bildas?


Nej. Det krävs inget formellt organiserat parti för att ställa upp till val. Däremot måste vi sätta samman en gemensam lista som vi kampanjar för.Med det sagt tycker jag detta låter som en mycket dålig idé, av anledningar som redan förts fram av bland annat JL.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till SimonRosenqvist  
Stängt ämne

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Valteknisk samverkan agnesson Internopinion 0 2009-11-03 15:00
Valteknisk samverkan i praktiken Henry Rouhivuori Övrig piratpolitik 7 2009-10-03 20:38
Motion om valteknisk samverkan--tidigare publicerad i annan tråd! Folkkampanjen Organisationsutvecklingsgruppen 1 2009-09-30 23:38
Valteknisk samverkan V+PP Henry Rouhivuori Blandade trådar - övrigt 12 2009-04-25 17:55
Valteknisk samverkan? Petrograd Övrig piratpolitik 5 2006-05-13 21:51Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com