Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Falathar Inte uppkopplad
 
Falathars avatar
 
Inlägg: 345
Reg.datum: Jan 2006
Standard Ung Pirat Helsingborg - 2008-10-03, 15:02

Mitt namn är Sandra Grosse, är 18 år och bor i Helsingborg.

Som ni alla vet finns det ingen UP förening här, men det borde vi se till att ändra på!

Bara för att dom flesta av oss, mig själv inräknad där, inte orkar åka ner till Lund eller Malmö, betyder inte att vi inte kan göra vår del till att göra UP och PP större och bättre!

Vi behöver alltså minst fem personer för att kunna dra igång UP Helsingborg. För tillfället är vi två personer, så nu söker vi andra som kan tänka sig att vara med.Hör av er till mig på sandra.grosse@piratpartiet.se om ni är intresserade.


Andreas Larsson
Styrelseledamot
andreas.larsson@piratpartiet.se
Falathar (skype-nick)
  Skicka ett meddelande via ICQ till Falathar Skicka ett meddelande via MSN till Falathar Skicka ett meddelande via Skype™ till Falathar  
Svara med citat
  (#2) Gammal
Falathar Inte uppkopplad
 
Falathars avatar
 
Inlägg: 345
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #116004
Standard RE: Ung Pirat Helsingborg - 2008-10-08, 11:38

är det så kasst med helsingborgare som är intresserade av att starta en UP? inte ett enda svar, märkligt!


Andreas Larsson
Styrelseledamot
andreas.larsson@piratpartiet.se
Falathar (skype-nick)
  Skicka ett meddelande via ICQ till Falathar Skicka ett meddelande via MSN till Falathar Skicka ett meddelande via Skype™ till Falathar  
Svara med citat
  (#3) Gammal
John Nilsson Inte uppkopplad
 
John Nilssons avatar
 
Inlägg: 3 749
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #116144
Standard RE: Ung Pirat Helsingborg - 2008-10-11, 12:03

Har inte för avsikt att engagera mig aktivt riktigt än. Men framöver när det börjar bli dag att driva valkampanjer så.


John Nilsson Svensk mästare i sär skrivning

Mail: john.nilsson@piratpartiet.se

  Skicka ett meddelande via MSN till John Nilsson  
Svara med citat
  (#4) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #118846
Standard RE: Ung Pirat Helsingborg - 2008-11-18, 23:39

Söndagen den 16:e november hölls ett uppstartsmöte för ung Pirat Helsingborg. Här följer protokoll från uppstartsmötet. Då vi inte gjorde en formell närvarolista är den återskapad ur mitt huvudUppstartsmöte för Ung Pirat HelsingborgNärvarolista

Mattias Bjärnemalm

Alexander Toresson

Snild Dolkow

Gustav Nipe

Mattias Heimel

Patric Greco

Ellen Söderberg

Amelia Andersdotter1. Mötet öppnas

Mattias Bjärnemalm förklarade mötet öppnat.2. Val av mötesordförande

Mötet valde enhälligt Mattias Bjärnemalm till mötesordförande3. Val av mötessekreterare

Mötet valde enhälligt Mattias Bjärnemalm till mötessekreterare4. Val av justeringsperson

Mötet valde enhälligt Snild Dolkow till justeringsperson5. Stadgar

Mötet beslöt att använda sig av Ung Pirats exempelstadgar. Som sätesort för lokalavdelningen utsågs Helsingborg. Stadgarna återfinns som bilaga 1 nedan.6. Val av interrimstyrelse

Mötet valde enhälligt följande styrelse:Ordförande: Sandra Grosse

Kassör: Alexander Toresson

Sekreterare: Christofer Andersson7. Val av revisor

Mötet valde enhälligt Mattias Bjärnemalm som revisor8. Val av valberedning

Mötet beslöt att låta interrimstyrelsen agera valberedning inför vårens årsmöte.9. Övriga frågor

Inga övriga frågor lades fram.10. Mötet avslutades

Mattias Bjärnemalm förklarade mötet avslutatBilaga 1 - Stadgar för Ung Pirat Helsingborg§1 Namn och föreningsform

Lokalavdelningens namn är Ung Pirat Helsingborg. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat och därigenom kopplad till Piratpartiet§2 Föreningens säte

Styrelsen har sitt säte i Helsinborg§3 Syfte

Avdelningens syfte är att genom organiserad ungdomsverksamhet främja de principer som är fastslagna i Piratpartiets principprogram. ((denna formulering ger tolkningsutrymme till lokalavdelningen kring hur man vill främja partiets principer. Samtidigt låter det partiet ändra principprogram utan att lokalavdelningarna måste skriva om sina syftesparagrafer))§ 4 Elektronisk kommunikation

En stor del av lokalavdelningens kommunikation sker elektroniskt. För lokalavdelningens och dessa stadgars syften, så ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.§5 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.§6 Medlemmar

Som medlem antas intresserad privatperson som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen göra en skriftlig anmälan till lokalavdelningen.En medlem som allvarligt skadar lokalavdelningen, ungdomsförbundet eller partiet kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Beslut om avstängning av medlem skall rapporteras till förbundsstyrelsen.Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.§7 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för avdelningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är person som blivit medlem i avdelningen senasr två veckor före årsmötet.§8 Revisorer

För granskning av lokalavdelningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i lokalavdelningen.§9 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i lokalavdelningen.§10 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

1) mötets öppnande

2) mötets behörighet

3) val av mötets ordförande

4) val av mötets sekreterare

5) val av två personer att justera protokollet

6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

7) ekonomisk berättelse för förra året

8) revisorernas berättelse för förra året

9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse

10) årets verksamhetsplan

11) årets budget

12) val av årets styrelse

13) val av årets revisor

14) val av årets valberedare

15) övriga frågor

16) mötets avslutande§11 Extra årsmöte

Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av lokalavdelningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.§12 Firmateckning

Lokalavdelningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna lokalavdelningens firma.§13 Rösträtt

Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.§14 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.§15 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. Ändring av denna stadga skall meddelas ungdomsförbundet.För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.Ändring av lokalavdelningens stadgar om föreningsform (§1), syfte (§3), stadgeändringar (§15) och upplösning (§16) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.§16 Upplösning

Förslag om lokalavdelningens upplösning får endast framläggas på årsmöte.Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.Lokalavdelningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.Vid upplösning ska lokalavdelningens skulder betalas. Därefter kvarvarande tillgångar tillfaller ungdomsförbundet.


______________________________
Mattias Bjärnemalm
Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

www.mab.nu
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
Svara med citat
  (#5) Gammal
Terobi Inte uppkopplad
 
Terobis avatar
 
Inlägg: 80
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #118848
Standard RE: Ung Pirat Helsingborg - 2008-11-18, 23:55

Helsingborgare, Obey me!


_______________

Vice förbundsordförande Ung Pirat
http://terobi.se
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
viqous Inte uppkopplad
 
Inlägg: 17
Reg.datum: Jan 2009

Länk: #128148
Standard RE: Ung Pirat Helsingborg - 2009-02-10, 19:19

Händer det något i Helsingborg med närområde någon gång framöver? Har rotat och rekat men inte kunnat hitta något om pp och ups aktiviteter häromkring.


...
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Terobi Inte uppkopplad
 
Terobis avatar
 
Inlägg: 80
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #128176
Standard RE: Ung Pirat Helsingborg - 2009-02-10, 23:41

För tillfället händer inte så mycket nej. Jag skickade ut ett mail om att vi unga pirater kanske skulle träffas och ta en fika, men fick inget svar från någon. Börjar dra ihop sig för ett årsmöte också.Om du vill så kan jag dra ihop ett nytt mail om en fika eller något annat? Jag är alltid intresserad av att träffa lokala pirater, eftersom jag bara känner två andra och ingen av dom är aktiv


_______________

Vice förbundsordförande Ung Pirat
http://terobi.se
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #128187
Standard RE: Ung Pirat Helsingborg - 2009-02-11, 01:02

Jag tycker att istället för att fråga om fika ska du bestämma tid och plats och köra där var vecka. I värsta fall så får du ju sitta där själv i en halvtimme i början. Men med tiden kommer folk börja dyka upp.Går mycket snabbare att köra på det än att vänta på svar och försöka komma överens om en tid.


______________________________
Mattias Bjärnemalm
Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

www.mab.nu
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
Svara med citat
  (#9) Gammal
SimonRosenqvist Inte uppkopplad
 
SimonRosenqvists avatar
 
Inlägg: 2 081
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #128233
Standard RE: Ung Pirat Helsingborg - 2009-02-11, 12:31

I protokollet ovan står det att uppstartsmötet gällde Ung Pirat Lund, jag utgår från att det menar Ung Pirat Helsingborg.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till SimonRosenqvist  
Svara med citat
  (#10) Gammal
viqous Inte uppkopplad
 
Inlägg: 17
Reg.datum: Jan 2009

Länk: #128393
Standard RE: Ung Pirat Helsingborg - 2009-02-12, 18:04

Det kan vara så att jag inte fått det där mailet för att jag för tillfället står skriven i en förort till Helsingborg, hade svarat om jag fått det. Hojta till när du vill sätta igång så dyker jag upp


...
   
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Helsingborg - Valplattform dansve Kandidater Helsingborgs kommun 0 2010-02-14 22:38
Uppstartsmöte Ung Pirat Helsingborg TeirdeZ 12. Skåne läns västra valkrets 1 2009-02-02 20:52
[Helsingborg] Vallokaler John Nilsson Arkiv 2006 för Skåne läns västra valkrets 12 2006-09-04 22:25
Helsingborg cavveman Arkiv 2006 för Skåne läns västra valkrets 3 2006-01-07 18:36Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com