Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Proposition P07: Alternativ till elektroniska möten (stadgeändring)

Denna stadgeändring antogs i en första läsning på partiets höstmöte 2015: https://mote.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=914.
På detta möte tar vi ställning till helheten en andra gång. Det går därför inte att lägga några nya yrkanden i ärendena, utan endast argumentera i sak. Samt naturligtvis rösta för eller emot förändringen, när tiden är kommen för röstning.


Det har förts en intensiv diskussion om att gå över till möten AFK (away from keyboard) och till möten av olika hybridformer. Det är i dagsläget inte ekonomiskt möjligt att genomföra enbart fysiska möten, och vår mötestekniska lösning är ännu inte heller tillräckligt testad för exempelvis hybridmöten med streamade debatter och dylikt. Trots det vill vi öppna upp i stadgarna för möjligheten att genomföra medlemsmöten på andra sätt i framtiden, för att slippa en tidsödande stadgeförändringsprocess när det väl är dags. De exakta formerna för medlemsmötets genomförande kan ändras ganska smidigt i en mötesordning, genom endast ett fåtal stadgeförändringar.

(Dessa förändringar kräver 2 läsningar)


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Partistyrelsen Yrkande P07-Y01 + P07-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    2 personer ogillar

att i punkt 4.2.1 av Piratpartiets stadgar ändra "Medlemsmöte hålls över internet." till
"Partistyrelsen avgör om medlemsmötet hålls fysiskt, elektroniskt, eller i kombination."


att i punkt 4.2.2 av Piratpartiets stadgar ändra "Partistyrelsen bestämmer tekniska lösningar för mötet. Vid val av tekniska lösningar ska särskild hänsyn tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta." till
"Partistyrelsen bestämmer tekniska och praktiska lösningar för mötet. Vid val av lösningar ska särskild hänsyn tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta."


Yrkanden

Av: Partistyrelsen Yrkande P07-Y01 + P07-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    2 personer ogillar

att i punkt 4.2.1 av Piratpartiets stadgar ändra "Medlemsmöte hålls över internet." till
"Partistyrelsen avgör om medlemsmötet hålls fysiskt, elektroniskt, eller i kombination."


att i punkt 4.2.2 av Piratpartiets stadgar ändra "Partistyrelsen bestämmer tekniska lösningar för mötet. Vid val av tekniska lösningar ska särskild hänsyn tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta." till
"Partistyrelsen bestämmer tekniska och praktiska lösningar för mötet. Vid val av lösningar ska särskild hänsyn tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta."

Gilla yrkandeOgilla yrkande

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
pebo Inte uppkopplad
 
pebos avatar
 
Inlägg: 1
Reg.datum: Feb 2010

Länk: #296006
Standard Sv: Proposition P07: Alternativ till elektroniska möten (stadgeändring) - 2016-02-27, 01:10

Detta är direkt antidemokratiskt. Jag kan inte se någon anlednig till att begränsa rösträtten endast till de personer som har möjlighet att närvara på fysiska möten. Om detta förslag bifalles är det en tydlig signal att endast FtF kompetenta individer är välkomna i PP.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Isaksson
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Isakssons avatar
2016-02-27, 11:35 #3
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P07: Alternativ till elektroniska möten (stadgeändring) -
Kring Piratpartiets bildande, och i samtalen kring hur detta system med medlemsmöten växte fram och implementerades, var vi mycket stolta över ett system som tillät så många som möjligt att delta oavsett livssituation, geografiska position eller andra omständigheter som kan försvåra mötesdeltagande. Vi var även stolta över det faktum att vi var det första politiska partiet i Sverige att nyttja modern teknik till detta.

Vi använde detta som argument i olika event, kampanjer och i samtal med meningsmotståndare för att visa att det med mycket enkla medel går att främja demokrati även internt rent tekniskt.

Är jag korrekt i min uppfattning, med tanke på ovanstående motion, att vi nu längre inte är stolta över detta?

Jag anser att detta är ett stort kliv bakåt i vår utveckling som politiskt parti vars syfte är att främja politiskt engagemang och demokrati.

Vänligen,
Isaksson

Talesperson Piratpartiet Karlskrona
Johan mlg Karlssons avatar
2016-02-27, 18:18 #4
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P07: Alternativ till elektroniska möten (stadgeändring) -
Citat:
Ursprungligen postat av Isaksson Visa inlägg
Kring Piratpartiets bildande, och i samtalen kring hur detta system med medlemsmöten växte fram och implementerades, var vi mycket stolta över ett system som tillät så många som möjligt att delta oavsett livssituation, geografiska position eller andra omständigheter som kan försvåra mötesdeltagande. Vi var även stolta över det faktum att vi var det första politiska partiet i Sverige att nyttja modern teknik till detta.
Jag var en av dom var med och utvecklade systemen. (Den möteplattform vi använder idag är till exempel mestadels byggt av mig.)

Och jag måste säga... mja. Våra möten har utvecklats åt ett håll som gör att det är svårt för alla att delta, vilket ju var rena motsatsen till vad som var tänkt från början.

Väldigt många medlemmar har möjlighet att kunna komma iväg under en enskild helg, men har inte möjlighet att sitta i flera veckor och läsa in sig på alla motioner, och sedan vara med och rösta i de 4 eller 5 voteringspassen som brukar följa.
Väldigt många förstår inte heller hur de ska kunna förmedla sina tankar på onlinemöten.

Get gör att, nuvarande lösning för möten är exkluderande för många.

Partistyrelsen tanke bakom den här ändringen är, så som jag förstått det, att kunna göra det möjligt att närvara både fysiskt och via nätet. Tanken har aldrig varit att helt avskaffa online-deltagande.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Gagarin Miljkovich
Isakssons avatar
2016-02-27, 23:51 #5
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P07: Alternativ till elektroniska möten (stadgeändring) -
I detta fallet tror jag denna motionen skjuter först och siktar sedan.

För att kunna äta kakan och ha den kvar behöver vi i detta fall enligt min åsikt ha en teknisk lösning klar, innan vi ändrar i stadgar, som tar tillvara på syftet bakom motionen.

Som det ser ut idag tror jag inte den lösningen finns. Jag är en av dem som inte alltid skulle kunna vara med och rösta om mötet hölls exempelvis i STHLM. Då är det mycket enklare för mig att sitta någon timme per kväll för att läsa och rösta på motioner.

Sedan är det väl ändå så att man kan rösta utan att för den delen behöva skriva debattinlägg? Jag tror inte vi skall underskatta de tysta rösterna, så att säga.

Tills det finns en mer detaljerad plan för verkställande av möten som av allt att döma är vida överlägset att hålla möten via detta medel så yrkar i alla fall jag avslag.

Skulle jag spekulera tror jag inte det är mediet i sig som är problemet, utan att vi inte längre belyser möjligheterna för våra medlemmar att delta. Trotts allt så finns det nog inte många medlemmar som inte kan skapa ett konto på Facebook (läs "PP forum") och rösta på en motion (läs "svara på en enkät").

Skulle det kunna gå att implementera komplement till detta? Ja, det tror jag absolut.
Kan man kanske strömlinjeforma förfarandet av medlemsmöten via internet? Högst troligt.

Behöver vi ändra i motionen innan vi har dessa komplement klara för drift? Nej.

Bättre då att utveckla fler media att kunna delta på möten, och rösta på motioner, för att sedan utvärdera dessa innan skarpt läge uppstår.

Vänligen,
Isaksson

Talesperson Piratpartiet Karlskrona
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com