Piratpartiets mötesplattform


Visa resultat för omröstning: Vill mötet lägga revisionsberättelsen till handlingarna?
Bifall 79 98.75%
Avslag 1 1.25%
6 mötesdeltagare (6.98 procent) valde att markera sin närvaro utan att ta ställning i frågan genom att välja alternativet Avstår.
Antal röster: 86. Du får inte rösta i den här omröstningen

Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010
Standard 08. Revisionsberättelse för det föregående året [avklarad] - 2012-03-29, 20:06

Du kan välja att bifalla eller avslå att lägga berättelsen till handlingarna, eller så kan du välja alternativet avstår.

Avstår är dock inte ett riktigt röstningsalternativ, utan är ett sätt att få fram närvaro. Det är helt enkelt ett sätt för dig som tagit del av voteringen, men inte tagit ställning för något av alternativen, att visa att du varit närvarande men inte röstat. Avstår kan aldrig på något sätt påverka utfallet av voteringen.

Detta är enda voteringen i frågan och den avslutas tisdag 8 maj kl 21:30
Revisionsberättelse för Piratpartiet verksamhetsåret 2011

I inledningen av revisionsarbetet behövde vi lösa frågan om hur stort vårt mandat var. Enligt övergångsreglerna som antogs samtidigt som den nya stadgan ska vi arbeta enligt följande:

"Revisorer för 2011 väljs på vårmötet 2011 och tillträder direkt efter valet. Deras mandattid
är återstoden av 2011. Revisorerna väljs i enlighet med §7.2.6 i stadga 2.0."

Denna definition av uppdraget reste frågan om vem som i så fall skulle granska verksamheten och bokföringen från årsskiftet 2010-2011 fram till mötet då vi tillsattes som revisorer. Därför har vi även tagit på oss att granska denna period. Eftersom Göran Widham satt i styrelsen under dessa månader har Isak Gerson ensamt stått för granskningen av styrelsens beslut och verksamhet under denna period. Vad som följer nedan är alltså revisionsberättelsen för hela 2011.

Vi har granskat styrelsens handlingar samt ekonomiska redovisning för verksamhetsåret 2011. Det är styrelsens som har ansvar för partiets förvaltning och bokföring. Vårt ansvar som revisorer är att uttala oss om om detta på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Detta innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att redovisning och övrig dokumentation inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av styrelsens handlingar och redovisning för att kontrollera deras kvalitet.

Vi har också granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen har handlat i strid med föreningens stadgar eller gällande lag. Vi anser att våran granskning ger oss en rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Den årsredovisning som vid granskningen fanns tillgänglig har upprättats i enlighet med de lagar och regler som gäller och enligt god redovisningssed, därmed kan vi anse att de ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Vi har också funnit att styrelsen har hållit sig väl till verksamhetsplanen och utfört mycket men inte allt i verksamhetsplanen. Vi finner att styrelsen arbetat i verksamhetsplanens anda och för partiets syften.

Styrelsen har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar eller svensk lag. Vi tillstyrker därmed:

att Vårmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Med detta sagt vill vi ändå tillägga följande iakttagelser: Den automatiserade redovisningsmetod som partiet använder sig av har vissa brister:

1. Den inbegriper inte metoder för ett ordentligt bokslutsarbete med specifikationer av balanskonton och noter - detta måste alltså göras för hand.

2. Det är svårt att genomföra analyser av transaktioner på balanskonton vilket försvårar uppföljningen av fordringar och skulder såsom till exempel aktivisters utlägg.

3. Systemet med expenses och claims har ingen spärr mot att partiet drar på sig kostnader utan fullgoda underlag.

Under vår granskning av 2011 fann vi ett mindre antal transaktioner utan fullgoda verifikat. Vi avvaktade med revisionsberättelsen för att ge styrelsen chansen att komplettera med dessa, vilket de nu har gjort. Vi hittade också ett par fall där någon blivit lurad av ett blufffaktureföretag. Vi har försäkrat oss om att styrelsen och partiledningen var medvetna om dessa och att de rett ut saken med de inblandade. Vi har också haft svårigheter att överblicka läget kring fordringar och skulder: när de härrör från, vilka det är som har krav på partiet eller är skyldiga oss pengar och hur säkra dessa fordringar och skulder är.

När vi har spårat transaktioner bakåt till tidigare år kan vi se att liknande problem funnits även tidigare redovisningsår och att läget snarast förbättrats under 2011. Av den anledningen anser vi inte att det finns anledning att anmärka på 2011 års styrelses förvaltning. Däremot vill vi inskärpa att det är viktigt att partiet under 2012 fortsätter arbetet med att förbättra de ekonomiska rutinerna så att vi får en bättre kontroll över såväl bokslutsarbete som den dagliga administrationen. Vi kommer att vid sidan av denna revisionsberättelse upprätta ett PM ställt till styrelsen med förslag till vad det arbete kan inbegripa.

Internet 28-03-12

Göran Widham och Isak Gerson
Bifogade filer
Filtyp: pdf revisionsberattelse-varmotet-2012.pdf (45.5 KB, 133 visningar)

Senast redigerad av Mötespresidiet den 2012-05-05 klockan 21:52.
   
  (#2) Gammal
Jacob Hallén Inte uppkopplad
 
Inlägg: 313
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #273038
Standard Sv: Revisionsberättelse för det föregående året - 2012-03-30, 15:59

Jag vill berömma revisorerna för att de på ett konstruktivt sätt hanterat en situation med oregelbundenheter och producerat den bästa möjliga lösningen på problemet.

Jag gillar också att revisorerna har kommit med konstruktiva förslag för att förbättra redovisningen. Varje sådant steg gör att vi kan automatisera den nödvändiga byråkratin och ägna mer tid åt politiskt arbete.
   
  (#3) Gammal
infallsvinkel Inte uppkopplad
 
infallsvinkels avatar
 
Inlägg: 421
Reg.datum: Mar 2009

Länk: #273042
Standard Sv: Revisionsberättelse för det föregående året - 2012-03-30, 20:42

Jag måste säga att jag är imponerad av en revision utförd på synnerligen proffsigt vis och med hög standard!


Torbjörn Wester
Medlem i partiledningen
Ordförande i Piratpartiet Norrköping


Blogg: http://infallsvinkel.se
E-post: torbjorn.wester [a] piratpartiet.se, Facebook, Google+, Twitter
  Skicka ett meddelande via Skype™ till infallsvinkel  
  (#4) Gammal
agnesson Inte uppkopplad
Ansvarig forumgruppen
 
agnessons avatar
 
Inlägg: 2 856
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #273067
Standard Sv: Revisionsberättelse för det föregående året - 2012-04-01, 10:20

Mötet öppnar på måndag 19.00 och då kommer vi att visa de två inlägg som redan har gjorts här.

Mötespresidiets fel att låta denna tråd vara öppen för inlägg innan mötet öppnade.


Sitter i partiledningen med ansvar för lokala föreningar

Arbetar som lokal assistent åt Amelia Andersdotter i Sverige
   
  (#5) Gammal
Christoffer Eldengrip Inte uppkopplad
 
Christoffer Eldengrips avatar
 
Inlägg: 558
Reg.datum: Mar 2011

Länk: #273132
Standard Sv: 8. Revisionsberättelse för det föregående året - 2012-04-02, 19:15

"Vi hittade också
ett par fall där någon blivit lurad av ett blufffaktureföretag."

Otroligt tråkigt att höra.
Förväntar mig en förklaring från de som förväntar sig ansvarsfrihet på:
Hur detta kunde ske?
Vad det kostat partiet?
vad som gjorts för att försvåra att det händer igen?
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Christoffer Eldengrip  
  (#6) Gammal
infallsvinkel Inte uppkopplad
 
infallsvinkels avatar
 
Inlägg: 421
Reg.datum: Mar 2009

Länk: #273153
Standard Sv: 8. Revisionsberättelse för det föregående året - 2012-04-02, 20:28

Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
Otroligt tråkigt att höra.
Håller med.

Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
Förväntar mig en förklaring från de som förväntar sig ansvarsfrihet på:
Jag har inget mandat att uttala mig å partistyrelsens vägnar, men tänkte att jag kan lämna mina personliga reflektioner.

Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
Hur detta kunde ske?
Vad det kostat partiet?
vad som gjorts för att försvåra att det händer igen?
Styrelsen har fått kännedom om detta i och med att revisionsberättelsen publicerats. Så jag vet inte mer än någon annan.

Partiledningen har under 2011 ägnat synnerligen mycket tid och energi åt att försöka reda ut en internekonomi som tidigare varit snårig och oöverskådlig. Styrelsen har informerats fortlöpande om det förbättringsarbetet.

Det finns även numera nedskrivna ekonomiska rutiner, för att ekonomin inte ska bli lidande om någon enskild person försvinner. Detta har saknats tidigare.

Dessutom har partistyrelsen informerats om att partiledaren utsett en ekonomiskt ansvarig, för att en person ska kunna ägna sig mer fokuserat åt partiets löpande ekonomihantering och ekonomiska rutiner.

Därtill pågår ett initiativ att genomföra tekniska förbättringar av PirateWeb, som initierats av partiledningen, för att ekonomin ska kunna hanteras så enkelt, tydligt och korrekt som möjligt.

Min bedömning är att den nuvarande partiledningen har bättre koll på partiets löpande ekonomihantering än någonsin tidigare i partiets historia, och att partistyrelsen fortlöpande har informerats om partiledningens arbete med detta.

Det är väldigt tråkigt att få veta att vi trots detta betalat ett par bluffakturor. Dock kommer risken framöver att vara mindre än tidigare i partiets historia, för att vi råkar ut för något sådant. Att revisorerna uppmärksammat saken innebär också att jag är övertygad om att just den specifika frågan kommer att lyftas i partistyrelsen.

Jag är mycket nöjd med revisorernas grundliga och ambitiösa granskning!

Så jag kan tyvärr inte svara på frågorna specifikt, men rent allmänt vill jag lyfta fram att partiets ekonomihantering under senaste året genomgått en dramatisk förbättring. Så det arbete som efterfrågas "för att försvåra att det händer igen" är redan pågående.


Torbjörn Wester
Medlem i partiledningen
Ordförande i Piratpartiet Norrköping


Blogg: http://infallsvinkel.se
E-post: torbjorn.wester [a] piratpartiet.se, Facebook, Google+, Twitter
  Skicka ett meddelande via Skype™ till infallsvinkel  
  (#7) Gammal
IsakGerson Inte uppkopplad
 
IsakGersons avatar
 
Inlägg: 833
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #273198
Standard Sv: 8. Revisionsberättelse för det föregående året - 2012-04-02, 21:47

Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
"Vi hittade också
ett par fall där någon blivit lurad av ett blufffaktureföretag."

Otroligt tråkigt att höra.
Förväntar mig en förklaring från de som förväntar sig ansvarsfrihet på:
Hur detta kunde ske?
Vad det kostat partiet?
vad som gjorts för att försvåra att det händer igen?
Hej,
Jag talar bara för mig själv nu, inte för Göran. Vi har diskuterat det här med styrelsen. Det som uppstått har uppstått trots att de som arbetat med ekonomin arbetat med lämplig noggrannhet och med respekt för partiet. Det har inte funnits något uppsåt eller någon grövre oaktsamhet. Jag uppfattade det som att vi båda tyckte att det i en ideell förening och i obetalda sammanhang måste finnas ett visst utrymme för att göra fel. Den ekonomiska förlusten var relativt liten, och jag upplever fortfarande att alla inblandade egentligen är väldigt snälla och trevliga och vill partiet väl.

Jag har också uppfattat det som att ledningen arbetat med frågan, både undersökande och för att förhindra framtida problem. Jag delar Westers framtidsoptimism. Det är ett mönster jag tyckt mig se både i ekonomin och styrelsens arbete.

Men det korta svaret är nog detta: Om vi hade uppfattat att det här var tillräckligt problematiskt, då hade vi inte yrkat på ansvarsfrihet. Men efter att ha undersökt situationen noggrannt yrkar vi på ansvarsfrihet.


Till er som givit beröm: Jag tackar för det, och tackar för förtroendet!


---

Scienta donum scienta est, unde vendi non potest
   
  (#8) Gammal
Göran Widham Inte uppkopplad
 
Göran Widhams avatar
 
Inlägg: 85
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #273226
Standard Sv: 8. Revisionsberättelse för det föregående året - 2012-04-02, 22:19

Jag kan bara instämma i det Isak redan skrivit ovan.


Styrelseledamot för Piratpartiet 2010 samt 2014-2016
Sammankallande i valberedningen för Piratpartiet 2013
Revisor för Piratpartiet 2011-2013
Bloggar på Sagor från Livbåten
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Göran Widham  
  (#9) Gammal
Christoffer Eldengrip Inte uppkopplad
 
Christoffer Eldengrips avatar
 
Inlägg: 558
Reg.datum: Mar 2011

Länk: #273453
Standard Sv: 8. Revisionsberättelse för det föregående året - 2012-04-03, 15:44

Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Den ekonomiska förlusten var relativt liten, och jag upplever fortfarande att alla inblandade egentligen är väldigt snälla och trevliga och vill partiet väl.
Jag betvivlar inte ert omdöme att personen i fråga som betalade pengar till blufföretaget inte hade uppsåt att skada partiet ekonomisk. Jag efterfrågar heller ingen syndabock, men jag vill gärna ha klarhet i den faktiska förlusten som det orsakade. Hur många fakturor handla det om och hur mycket var totalsumman?

Att ni lyfter fram det tyder ju på att ni gjort en grundlig granskning.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Christoffer Eldengrip  
  (#10) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #273535
Standard Sv: 8. Revisionsberättelse för det föregående året - 2012-04-03, 21:18

Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
Jag betvivlar inte ert omdöme att personen i fråga som betalade pengar till blufföretaget inte hade uppsåt att skada partiet ekonomisk. Jag efterfrågar heller ingen syndabock, men jag vill gärna ha klarhet i den faktiska förlusten som det orsakade. Hur många fakturor handla det om och hur mycket var totalsumman?
Två fakturor om sammanlagt runt 11000 kr. Tillräckligt mycket för att vara värt att påpeka, precis som revisorerna gjort. Tillräckligt mycket för att vara skäl att se över rutiner, vilket såvitt jag förstått påbörjats i ledningen. Tillräckligt lite, och tillräckligt uppenbart att man agerat i god tro, för att ledningen efter att ha pratat med dem som lurats göra utbetalningarna kunnat känna orubbat förtroende för dem.


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com