Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
RUTROS Inte uppkopplad
 
RUTROSs avatar
 
Inlägg: 1 052
Reg.datum: Apr 2009
Standard ACTA och PATENT - 2012-06-04, 16:28

Jag har länge haft uppfattningen att ACTA inte har med patent att göra.


Bland annat av det skälet att personligt bruk av en patenterad ide´ är tillåten. Det spelar alltså ingen roll för dig om du innehar en patenterad produkt vid en gränsövergång.ACTA stipulerar också ersättningsnivåer motsvarande produktens marknadsvärde. Tänk er att Rolls Royce råkar använda ett patenterat nivåmätsystem för bränslet och dessutom alla andra patent man skulle kunna göra intrång i. Det blir många feta Rolls Royce ersättningar det. Fullständigt orimligt. Men så är det kanske inte?


I ACTA fördraget nämns patent specifikt endast en gång i en fot not till kapitel2 avsnitt2. I övrigt ingår också patent i samlingsbegreppet immaterialrätt, som ju följer av TRIPS avtalet.


Citat:
avsnitt 2 civilrättsliga förfaranden


Fotnot En part får undanta patent och skydd av sekretessbelagd information från detta avsnitt.

Avser artikel 7-12 som är de centrala paragraferna i avtalet.
Det är dock som FFII http://action.ffii.org/acta/Analysis...arket_entrance
påpekar inte så enkelt.ACTA avtalet är för USA ett frivilligt avtal och man kommer att undanta patent från ACTA för att kunna utforma egna regler som gynnar USA. För EU däremot är ACTA bindande också för patent och därmed finns hela arsenalen av åtgärder tillgänglig. Jag har inte sett att EU har exkluderat patent från ACTA. Har någon med tillgång till den exakta lagtexten sett om patent är exkluderade eller inte.


Ytterligare ett skäl att stoppa ACTA


Fd Partimedlem
Ett parti vars patentpolitik vill göra 40 000 av våra mest nyskapande utvecklingsingenjörer arbetslösa kan jag inte försvara även om resten är bra.

Senast redigerad av RUTROS den 2012-06-04 klockan 17:01.
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
SM5POR Inte uppkopplad
 
SM5PORs avatar
 
Inlägg: 2 983
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #276901
Standard Sv: ACTA och PATENT - 2012-06-05, 01:50

Citat:
Ursprungligen postat av RUTROS Visa inlägg
Jag har länge haft uppfattningen att ACTA inte har med patent att göra.

Bland annat av det skälet att personligt bruk av en patenterad ide´ är tillåten. Det spelar alltså ingen roll för dig om du innehar en patenterad produkt vid en gränsövergång.
Hur hänger det här resonemanget ihop? Det stämmer att patenträtten endast reglerar yrkesmässigt bruk av en uppfinning, precis som varumärkesrätten bara hindrar andra näringsidkare från att nyttja någons varumärke, och upphovsrätten medger framställning av enstaka exemplar för privat bruk. Likafullt har ACTA ansetts hota turisters medförande av såväl märkesvaror som MP3-spelare med musik. Varför skulle medförande av en patenterad uppfinning vara mindre problematiskt, om nu ACTA i något läge omfattar också patent? Kan tullpersonalen se på en uppfinning i handbagaget huruvida den förs in i landet för privat eller yrkesmässigt bruk?

Det finns även situationer där den som vill nyttja uppfinningen för personligt (ej yrkesmässigt) bruk i praktiken hindras från att anskaffa komponenter eller verktyg för utnyttjandet, genom att den som skulle tillhandahålla komponenterna eller verktygen förbjuds att göra det yrkesmässigt (så kallat "medelbart intrång", 1 kap. 3 § andra stycket patentlagen). Vad säger att en modellflygare vid inresa i Sverige inte skulle kunna fråntas de delar till ett modellflygplan som han köpt utomlands av en handlare som saknat licens att sälja delarna?


Anders Andersson
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
RUTROS Inte uppkopplad
 
RUTROSs avatar
 
Inlägg: 1 052
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #276905
Standard Sv: ACTA och PATENT - 2012-06-06, 10:20

Citat:
Ursprungligen postat av SM5POR Visa inlägg
Hur hänger det här resonemanget ihop? Det stämmer att patenträtten endast reglerar yrkesmässigt bruk av en uppfinning, precis som varumärkesrätten bara hindrar andra näringsidkare från att nyttja någons varumärke, och upphovsrätten medger framställning av enstaka exemplar för privat bruk. Likafullt har ACTA ansetts hota turisters medförande av såväl märkesvaror som MP3-spelare med musik. Varför skulle medförande av en patenterad uppfinning vara mindre problematiskt, om nu ACTA i något läge omfattar också patent? Kan tullpersonalen se på en uppfinning i handbagaget huruvida den förs in i landet för privat eller yrkesmässigt bruk?

Det finns även situationer där den som vill nyttja uppfinningen för personligt (ej yrkesmässigt) bruk i praktiken hindras från att anskaffa komponenter eller verktyg för utnyttjandet, genom att den som skulle tillhandahålla komponenterna eller verktygen förbjuds att göra det yrkesmässigt (så kallat "medelbart intrång", 1 kap. 3 § andra stycket patentlagen). Vad säger att en modellflygare vid inresa i Sverige inte skulle kunna fråntas de delar till ett modellflygplan som han köpt utomlands av en handlare som saknat licens att sälja delarna?
Visst om ACTA skulle gälla också patent ställs mycket på ända. Man måste definitivt tvingas justera lagstiftningen eller ta ställning till vad som har företräde.

Ämnet är komplicerat så här förefaller det hänga i hop idag.

A. Patent
Här gäller det en problemlösning, som beskrivs i en patenthandling. Denna problemlösning är fri för alla att utnyttja för privat bruk. Det gäller således inte någon speciell vara. Det är alls inte som patent allergikern Falkvinge fråga om något ide´monopol utan allt publiceras och ingår i publik domän och alla har möjlighet att vidareutveckla problemlösningen och söka patent på förbättringen.

Som du säger är yrkesmässig användning problematisk. Framför allt inom forskning som ju utövas yrkesmässigt ur en aspekt men ej kommersiellt ur en annan.

Piratpersonen har således rätt att ta del av problemlösningen och ide´n som sådan har ju redan passerat gränsen. Myndigheten har före ACTA inte lagrum att ingripa. Detta visas t.ex av att amerikanska tullen inte ingriper och beslagtar patenterade läkemedel (generika) om kvantiteten är för personligt bruk. Skulle vara intressant att se om det finns fall där så har skett.

B. Varumärken. Här är det nog ett missförstånd. Det är inte användningen av varumärken som tullen ingriper mot, utan att det handlar om förfalskning. Det är alltså ett förfalskat gods som förverkas. Någon påföljd för innehavaren är det inte fråga om. På samma sätt som för patent gäller att om det rör sig om kvantiteter som överstiger personligt bruk så kan det bli andra påföljder.

C. Upphovsrätten

Här är det inte fråga om en kommersiell utan en personlig rättighet. Hur den hanteras bestäms i princip av personen som äger den och den nationella lagstiftningen (Fair use etc). På något vis borde väl upphovsrättsinnehavaren bevisa att det rör sig om ett illegalt exemplar, men här innebär ACTA en rejäl framflyttning av positionen.


Jag kan inte se att tullen skulle kunna göra en bedömning om en vara skall användas yrkesmässigt eller inte. Man kan ju hobbyanvända allt och vi har ju fri rörlighet för varor inom Europa. Jag har aldrig hört talas om att privatpersoner har drabbats av detta.

Indirekt kan man som du säger drabbas av att det kommersiella mellan ledet strypas. Jag antar att du tänker på internethandel som ju givetvis utövas kommersiellt. Det borde kunna stoppas vid gränsen om innehållet är känt. Antar att äganderätten övergår först när varan kvitteras ut. Ett annat exempel är att man förbjudit marknadsföringen i ett land.

Jag hävdar att ett ACTA för patent är en katastrof för konkurrensen och EU kommissionen borde omedelbart deklarera att patent inte skall ingå för Europas del. Detta bör givetvis ske innan beslut fattas i parlamenten om så inte redan skett.

Nu har ACTA kritiserats av läkemedelsindustrin för att möjligheten att undanta patent från ACTA finns i avtalet. Så också de säger nej till ACTA

En annan sak som är oklart för mig är om undantagsparagrafen också gäller designpatent(mönsterskydd). Det är ju här som de stora konkurrensbegränsningarna äger rum just nu . Tanken att alla Samsungplattor skulle kunna beslagtas vid gränspassager är i sanning skrämmande.

(Falkvinge är positiv till designpatent - det är inte jag!)


Fd Partimedlem
Ett parti vars patentpolitik vill göra 40 000 av våra mest nyskapande utvecklingsingenjörer arbetslösa kan jag inte försvara även om resten är bra.
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
SM5POR Inte uppkopplad
 
SM5PORs avatar
 
Inlägg: 2 983
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #276912
Standard Sv: ACTA och PATENT - 2012-06-07, 03:11

Citat:
Ursprungligen postat av RUTROS Visa inlägg
Myndigheten har före ACTA inte lagrum att ingripa. Detta visas t.ex av att amerikanska tullen inte ingriper och beslagtar patenterade läkemedel (generika) om kvantiteten är för personligt bruk.
Utan ACTA bestämmer varje land självt vilket lagrum tullen har att ingripa, och det ser olika ut i olika länder. Att amerikansk tull inte ingriper mot personligt bruk hindrar inte dansk, fransk eller italiensk tull från att göra det.

Citat:
Varumärken. Här är det nog ett missförstånd. Det är inte användningen av varumärken som tullen ingriper mot, utan att det handlar om förfalskning. Det är alltså ett förfalskat gods som förverkas.
Givetvis syftar jag enbart på varor som utgör intrång i någons rättigheter, inte på allt som är varumärkesskyddat.

Citat:
Någon påföljd för innehavaren är det inte fråga om. På samma sätt som för patent gäller att om det rör sig om kvantiteter som överstiger personligt bruk så kan det bli andra påföljder.
Nej, ingen påföljd om du med det avser straffrättsliga konsekvenser (böter eller fängelse). Däremot kan man tydligen bli krävd på pengar för handläggningen av ärendet hos tullen, och än större belopp om rättsinnehavarens advokater kopplas in (utöver att man förlorar själva varorna). Någon importerade sex par skor för, enligt uppgift, sitt eget privata bruk. Nike hävdade varumärkesintrång. Jag vet inte hur tvisten slutade. Vad är chansen att man lyckas bevisa privat bruk och får behålla skorna, om saken går till rättegång?

Citat:
På något vis borde väl upphovsrättsinnehavaren bevisa att det rör sig om ett illegalt exemplar, men här innebär ACTA en rejäl framflyttning av positionen.
Eftersom det i sammanhanget har talats om genomsökning av folks MP3-spelare så lär argumentet att spelaren är "privat" inte räcka långt; en enda MP3-fil kan ju användas för framställning av tusentals kopior avsedda för försäljning.

Citat:
Indirekt kan man som du säger drabbas av att det kommersiella mellan ledet strypas. Jag antar att du tänker på internethandel som ju givetvis utövas kommersiellt. Det borde kunna stoppas vid gränsen om innehållet är känt. Antar att äganderätten övergår först när varan kvitteras ut. Ett annat exempel är att man förbjudit marknadsföringen i ett land.
Om vi talar patent, så tänker jag på medelbart intrång som regleras av en särskild bestämmelse i patentlagen. Vad den bestämmelsen säger i praktiken är exempelvis att den som säljer hjälpmedel till hobbyister för att bygga en patenterad konstruktion i studiesyfte begår patentintrång, trots att hobbyisten själv inte gör det och hjälpmedlet i sig inte är patenterat (utan bara avsett specifikt för den aktuella hobbyverksamheten).

Överfört till upphovsrätten, så skulle medelbart patentintrång motsvaras av att du inte får sälja en CD-brännare till någon som avser att framställa enstaka exemplar av skyddade verk för privat bruk med den. Nej, det finns ingen sådan bestämmelse i dag inom upphovsrätten, men sådan är patenträtten, och jag håller det inte för uteslutet att bestämmelsen kan ha betydelse vid tullkontrollen av importerade modellbyggsatser (eller delar till en reprap).


Anders Andersson
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
RUTROS Inte uppkopplad
 
RUTROSs avatar
 
Inlägg: 1 052
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #276924
Standard Sv: ACTA och PATENT - 2012-06-07, 23:45

Citat:
Ursprungligen postat av SM5POR Visa inlägg
Utan ACTA bestämmer varje land självt vilket lagrum tullen har att ingripa, och det ser olika ut i olika länder. Att amerikansk tull inte ingriper mot personligt bruk hindrar inte dansk, fransk eller italiensk tull från att göra det
Eftersom lagarna är nationella och jag inte närmare känner till hur de utformas har jag svårt att garantera detta. men eftersom internationella patentavtalet som sådant är kommersiellt och att därmed ensamrätten inte gäller för icke yrkesmässig användning så är det svårt att se hur man skulle gå så långt. ACTA för patent flyttar fram positionerna långt förbi tidigare avtal.


Citat:
Givetvis syftar jag enbart på varor som utgör intrång i någons rättigheter, inte på allt som är varumärkesskyddat.
Det gör jag också! Intrång vad gäller varumärken är vad man normalt kallar förfalskning. Hela ACTA handlar ju officiellt om förfalskning, fast vi ju vet att man går mycket längre. Du kanske kan utveckla för jag förstår inte.


Citat:
Nej, ingen påföljd om du med det avser straffrättsliga konsekvenser (böter eller fängelse). Däremot kan man tydligen bli krävd på pengar för handläggningen av ärendet hos tullen, och än större belopp om rättsinnehavarens advokater kopplas in (utöver att man förlorar själva varorna). Någon importerade sex par skor för, enligt uppgift, sitt eget privata bruk. Nike hävdade varumärkesintrång. Jag vet inte hur tvisten slutade. Vad är chansen att man lyckas bevisa privat bruk och får behålla skorna, om saken går till rättegång?
I fallet NIKE är chanserna givetvis noll eftersom det rörde sig om en förfalskning. Privat bruk gäller enbart patent! Det finns dock säkert någon praktisk toleransbedömning hos tullen vad gäller värdet.


Citat:
Eftersom det i sammanhanget har talats om genomsökning av folks MP3-spelare så lär argumentet att spelaren är "privat" inte räcka långt; en enda MP3-fil kan ju användas för framställning av tusentals kopior avsedda för försäljning.
Detta rör upphovsrätt och jag känner inte till om någon regel om icke yrkesmässig användning.

Jag kan i detta sammanhang nämna ett fall som sker ständigt på Arlanda just nu . Det är SVEDAVIA som är ett aktiebolag och bl.a på uppdrag av Luftfartsverket genomsöker passagerarnas väskor för att finna otillåtna föremål. Nu går man ett steg längre utöver sitt uppdrag. Om personalen upptäcker en laserpekare (som ju är tillåtet att ha med sig ombord) tillkallas polis och eftersom laserpekare av viss klass inte får innehas på offentlig plats så blir det böter och konfiskation. Det skrämmande är att ingen skylt talar om att man på eget uppdrag bedriver jakt på laserpekare. Polisen har som bekant ingen rätt att begära kroppsvisitation utan misstanke

Jag nämner detta som ett exempel på hur företag som SVEDAVIA kan komma att sälja sig till immaterialrätts företagen om ACTA går igenom.


Citat:
Om vi talar patent, så tänker jag på medelbart intrång som regleras av en särskild bestämmelse i patentlagen. Vad den bestämmelsen säger i praktiken är exempelvis att den som säljer hjälpmedel till hobbyister för att bygga en patenterad konstruktion i studiesyfte begår patentintrång, trots att hobbyisten själv inte gör det och hjälpmedlet i sig inte är patenterat (utan bara avsett specifikt för den aktuella hobbyverksamheten).
Visst men han skall också ange att prylen just skall användas till den funktionen och ej till att hänga tvätt.

Citat:
Överfört till upphovsrätten, så skulle medelbart patentintrång motsvaras av att du inte får sälja en CD-brännare till någon som avser att framställa enstaka exemplar av skyddade verk för privat bruk med den. Nej, det finns ingen sådan bestämmelse i dag inom upphovsrätten, men sådan är patenträtten, och jag håller det inte för uteslutet att bestämmelsen kan ha betydelse vid tullkontrollen av importerade modellbyggsatser (eller delar till en reprap).
Javisst är medelbart i viss mån en motsvarighet till upphovsrättens medhjälp (till medhjälp). Det fodras dock att den bjuds ut för den specifika användningen. En byggsats för icke yrkesmässig användning kan man ta med sig men den går givetvis inte att kommersiellt importera.

Reprap, och dess föregångare, som jag faktiskt har haft nöjet att följa ca 15 år nu, är intressanta. De ställer ju i viss mån patenterade varor offside för en enskild person. Insatsvaran är ju metallpulver eller plast och det går inte att på förhand säga om dessa skall användas till något patenterat eller inte. Så tullen kan knappast göra något. Om det däremot marknadsförs (i vid bemärkelse t.ex med medföljande recept eller instruktion) för den specifika applikationen kommer säljaren nog att riskera intrång.


Fd Partimedlem
Ett parti vars patentpolitik vill göra 40 000 av våra mest nyskapande utvecklingsingenjörer arbetslösa kan jag inte försvara även om resten är bra.
   
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com