Piratpartiets mötesplattform


Visa resultat för omröstning: Vill mötet bifalla presidiets förslag till voteringsordning?
Bifall 27 96.43%
Avslag 1 3.57%
5 mötesdeltagare (15.15 procent) valde att markera sin närvaro utan att ta ställning i frågan genom att välja alternativet Avstår.
Antal röster: 33. Du får inte rösta i den här omröstningen

Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010
Standard 05. Godkännande av voteringsordningen [avklarad] - 2012-10-01, 19:31

Godkännande av voteringsordningen


Stänger 2012-10-28 klockan 13.00

Mötet har nu kommit till punkt 5 i dagordningen, godkännande av voteringsordningen. Det finns ett förslag att ta ställning till. Du kan välja antingen bifall eller avslag, eller så kan du välja "avstår".

"Avstår" är dock inte ett riktigt röstningsalternativ, utan är endast ett sätt att få fram närvaro. Det är helt enkelt ett sätt för dig som tagit del av voteringen, men inte tagit ställning för något av alternativen, att visa att du varit närvarande men inte röstat. "Avstår" kan aldrig på något sätt påverka utfallet av voteringen.Voteringsordning är en lista över alla yrkanden som lagts på mötet och i vilken ordning mötet ska rösta om dem, så att yrkanden vars innebörd betyder att de inte kan genomföras samtidigt och därför behöver ställas mot varandra ställs mot varandra.

Se även mötesordlistan för ordförklaringar:
https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=36409


Förklaringar
Y står för Yrkande. A01-Y01 betyder Yrkande 01 i motion A01. Om du klickar på ett yrkandenummer kan du se texten på yrkandet.
Vp står för voteringspass.

Voteringarna (omröstningarna) kommer att äga rum i olika tidsperioder under mötet. Dessa kommer att vara följande:
Voteringspass 1: måndag 29 oktober kl 00.01 - onsdag 31 oktober kl 18.00
Voteringspass 2: torsdag 1 november kl 00.01 - lördag 3 november kl 18.00
Voteringspass 3: söndag 4 november kl 00.01 - tisdag 6 november kl 18.00
Voteringspass 4: onsdag 7 november kl 00.01 - fredag 9 november kl 18.00
Voteringspass 5: lördag 10 november kl 00.01 - söndag 11 november kl 18.00
(voteringspass 5 är ett reservpass att ta till ifall de andra fyra voteringspasset inte skulle vara tillräckligt för att få ett beslut i alla sakfrågorna)

De separata omröstningarna i en fråga under ett voteringspass identifieras av en bokstav efter siffran, dvs Vp1a och Vp1b betyder att det handlar om två separata omröstningar som hålls parallellt under voteringspass 1. Alla omröstningar i ett voteringspass är öppna hela det passet.

Framvaskat innebär alla de yrkanden i det ärendet som mötet i tidigare omröstningar röstat för och valt att låta gå vidare till slutomröstningen.

Observera att denna lista är gjord i förhand och kan komma att förändras ifall det blir lika röstetal i någon votering. Det innebär att voteringen behöver göras om och det kan även betyda att andra voteringar behöver "knuffas" till senare voteringspass om de beror på resultatet av denna. Är du intresserad av en viss motion/yrkande, behöver du alltså delta även i nästa voteringspass.


Förslag till voteringsordning

Proposition 01: Stadgeändring: Reglering av riksdagsgrupp

Vp1: P01-Y01 mot P01-Y01 + P01-Y02

Vp2: Vinnande Vp1 mot avslag [kräver 75% majoritet]


Proposition 02: Sakpolitik: Om Internationella immaterialrättsliga avtal

Vp1
Vp1a: P02-Y01 mot avslag (P02-Y03 behandlas som avslag)
Vp1b: P02-Y02 mot avslag


Proposition 03: Sakpolitik: Om integritet

Vp1
Vp1a: P03-Y01 mot P03-Y18
Vp1b: P03-Y02 mot P03-Y19
Vp1c: P03-Y04 mot P03-Y22
Vp1d: P03-Y10 mot P03-Y20
Vp1e: P03-Y12 mot P03-Y21
Vp1f: P03-Y14 mot P03-Y23

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp2c: Vinnande Vp1c mot avslag
Vp2d: Vinnande Vp1d mot avslag
Vp2e: Vinnande Vp1e mot avslag
Vp2f: Vinnande Vp1f mot avslag
Vp2g: P03-Y03 mot avslag
Vp2h: P03-Y05 mot avslag
Vp2i: P03-Y06 mot avslag
Vp2j: P03-Y07 mot avslag
Vp2k: P03-Y08 mot avslag
Vp2l: P03-Y09 mot avslag
Vp2m: P03-Y11 mot avslag
Vp2n: P03-Y13 mot avslag
Vp2o: P03-Y15 mot avslag
Vp2p: P03-Y16 mot avslag
Vp2q: P03-Y17 mot avslag


Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet

Vp1
Vp1a: P04-Y01 mot P04-Y07
Vp1b: P04-Y02 mot P04-Y06
Vp1c: P04-Y04 mot P04-Y09
Vp1d: P04-Y08 mot P04-Y10

Vp2: Vinnande Vp1a mot Vp1d

Vp3:
Vp3a: Vinnande Vp2 mot avslag
Vp3b: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp3c: Vinnande Vp1c mot avslag
Vp3d: P04-Y03 mot avslag
Vp3e: P04-Y05 mot avslag


Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik

Vp1
Vp1a: P05-Y15 mot P05-Y12
Vp1b: P05-Y05 mot P05-Y10
Vp1c: P05-Y06 mot P05-Y11

Vp2: P05-Y03 mot vinnande Vp1a:

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2 mot avslag
Vp3b: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp3c: Vinnande Vp1c mot avslag
Vp3d: P05-Y01 mot avslag
Vp3e: P05-Y02 mot avslag
Vp3f P05-Y04 mot avslag
Vp3g: P05-Y07 mot avslag
Vp3h: P05-Y08 mot avslag
Vp3i: P05-Y09 mot avslag
Vp3j: P05-Y13 mot avslag


Proposition 06: Sakpolitik: Om öppen kod, öppna standarder, öppen data

Vp1
Vp1a: P06-Y01 mot P06-Y09
Vp1b: P06-Y05 mot P06-Y12

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp2c: P06-Y02 mot avslag
Vp2d: P06-Y03 mot avslag
Vp2e: P06-Y04 mot avslag
Vp2f: P06-Y06 mot avslag
Vp2g: P06-Y07 mot avslag
Vp2i: P06-Y08 mot avslag
Vp2j: P06-Y11 mot avslag


Proposition 07: Sakpolitik: Om digital infrastruktur

P07-Y05 är identisk med P07-Y07 plus P07-Y11. Därför kommer mötet i voteringspass ett behandla Y07 och Y11 var för sig, och Y05 kommer inte att behandlas alls.

Vp1
Vp1a: P07-Y02 mot P07-Y09
Vp1b: P07-Y07 mot avslag
Vp1c: P07-Y11 mot avslag
Vp1d: P07-Y06 mot P07-Y08

Vp2: Vinnande Vp1b + Vinnande Vp1c mot P07-Y10

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp3b: Vinnande Vp1d mot avslag
Vp3c: Vinnande Vp2 mot avslag
Vp3d: P07-Y01 mot avslag
Vp3e: P07-Y03 mot avslag
Vp3f: P07-Y04 mot avslag


Proposition 08: Sakpolitik: Om immaterialrättsligt skydd

Vp1
Vp1a: P08-Y01 mot avslag
Vp1b: P08-Y02 mot avslag


Proposition 09: Sakpolitik: Om upphovsrätt

Vp1
Vp1a: P09-Y02 mot P09-Y16
Vp1b: P09-Y06 mot P09-Y18

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp2c: P09-Y01 mot avslag
Vp2d: P09-Y03 mot avslag
Vp2e: P09-Y04 mot avslag
Vp2f: P09-Y05 mot avslag
Vp2g: P09-Y07 mot avslag
Vp2h: P09-Y08 mot avslag
Vp2i: P09-Y09 mot avslag
Vp2j: P09-Y10 mot avslag
Vp2k: P09-Y11 mot avslag
Vp2l: P09-Y12 mot avslag
Vp2m: P09-Y14 mot avslag
Vp2n: P09-Y15 mot avslag
Vp2o: P09-Y19 mot avslag


Proposition 10: Sakpolitik: Om patent och varumärkesskydd

Vp1
Vp1a: P10-Y10 mot P10-Y11
Vp1b: P10-Y04 mot P10-Y09

Vp2: Vinnande Vp1a mot P10-Y01

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp3b: Vinnande Vp2a mot avslag
Vp3c: P10-Y02 mot avslag
Vp3d: P10-Y03 mot avslag
Vp3e: P10-Y05 mot avslag
Vp3f: P10-Y06 mot avslag
Vp3g: P10-Y07 mot avslag
Vp3h: P10-Y08 mot avslag
Vp3i: P10-Y12 mot avslag
Vp3j: P10-Y13 mot avslag
Vp3k: P10-Y14 mot avslag


Proposition 11: Sakpolitik: Om vårdgivare och tillgång till vård

Vp1
Vp1a: P11-Y01 mot P11-Y07
Vp1b: P11-Y03 mot P11-Y06

vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp2c: P11-Y02 mot avslag


Proposition 12: Sakpolitik: Om vård och omsorg på vetenskaplig grund

Vp1
Vp1a: P12-Y06 mot P12-Y08
Vp1b: P12-Y04 mot P12-Y09
Vp1c: P12-Y05 mot P12-Y10

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot P12-Y01
Vp2b: Vinnande Vp1b mot P12-Y02
Vp2c: Vinnande Vp1c mot P12-Y03

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag
Vp3b: Vinnande Vp2b mot avslag
Vp3c: Vinnande Vp2c mot avslag


Proposition 13: Sakpolitik: Om integritet och delaktighet i vården

Vp1a: P13-Y01 mot avslag
Vp1b: P13-Y02 mot avslag
Vp1c: P13-Y03 mot avslag
Vp1d: P13-Y04 mot avslag
Vp1e: P13-Y05 mot avslag
Vp1f: P13-Y06 mot avslag


Proposition 14: Sakpolitik: Om omsorg av äldre och funktionsnedsatta

Vp1
Vp1a: P14-Y01 mot avslag
Vp1b: P14-Y02 mot avslag
Vp1c: P14-Y03 mot avslag


Proposition 15: Sakpolitik: Om kunskapssyn i skola och utbildning

Vp1
Vp1a: P15-Y01 mot avslag
Vp1b: P15-Y02 mot avslag
Vp1c: P15-Y03 mot avslag
Vp1d: P15-Y04 mot avslag
Vp1e: P15-Y05 mot avslag
Vp1f: P15-Y06 mot avslag
Vp1g: P15-Y07 mot avslag
Vp1h: P15-Y08 mot avslag
Vp1i: P15-Y09 mot avslag
Vp1j: P15-Y10 mot avslag
Vp1k: P15-Y11 mot avslag


Proposition 16: Sakpolitik: Om läromedel och arbetsmaterial i skolan

Vp1: P16-Y01 mot P16-Y06

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1 mot avslag
Vp2b: P16-Y02 mot avslag
Vp2c: P16-Y03 mot avslag
Vp2d: P16-Y04 mot avslag
Vp2e: P16-Y05 mot avslag
Vp2f: P16-Y07 mot avslag


Proposition 17: Sakpolitik: Om informationsteknik i skolan

P17-Y05 har samma lydelse som P18-Y09 och behandlas i P18 istället. P17-Y11 är ett avslagsyrkande mot P17-Y05 och behandlas därmed inte.

Vp1
Vp1a: P17-Y01 mot avslag
Vp1b: P17-Y02 mot avslag
Vp1c: P17-Y03 mot avslag
Vp1d: P17-Y04 mot avslag
Vp1e: P17-Y06 mot avslag
Vp1f: P17-Y08 mot avslag
Vp1g: P17-Y10 mot avslag


Proposition 18: Sakpolitik: Om respekt för elevers integritet

Vp1
Vp1a: P18-Y02 mot P18-Y07
Vp1b: P18-Y03 mot P18-Y09

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a: mot avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b: mot avslag
Vp2c: P18-Y01 mot avslag
Vp2d: P18-Y04 mot avslag
Vp2e: P18-Y05 mot avslag
Vp2f: P18-Y06 mot avslag


Proposition 19: Sakpolitik: Om livskvalitet, ekonomisk utveckling och nya jobb

Vp1
Vp1a: P19-Y01 mot P19-Y10
Vp1b: P19-Y14 mot P19-Y20
Vp1c: P19-Y03 mot P19-Y15
Vp1d: P19-Y09 mot P19-Y19
Vp1e: P19-Y04 mot P19-Y16
Vp1f: P19-Y05 mot P19-Y17
Vp1g: P19-Y06 mot P19-Y18
Vp1h: P19-Y08 mot P19-Y13

Vp2: Vinnande Vp1a mot Vinnande Vp1b

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2 mot avslag
Vp3b: P19-Y02 mot avslag
Vp3c: P19-Y07 mot avslag
Vp3d: Vinnande Vp1d mot avslag
Vp3e: Vinnande Vp1e mot avslag
Vp3f: Vinnande Vp1f mot avslag
Vp3g: Vinnande Vp1g mot avslag
Vp3h: Vinnande Vp1h mot avslag
Vp3i: Vinnande Vp1c mot avslag


Proposition 20: Sakpolitik: Om småföretagande och ett flexibelt arbetsliv

Vp1
Vp1a: P20-Y01 mot P20-Y06
Vp1b: P20-Y03 mot P20-Y04

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp2c: P20-Y02 mot avslag
Vp2d: P20-Y05 mot avslag


Proposition 21: Sakpolitik: Om utbildning och kompetensutveckling för arbetslösa

Vp1: P21-Y03 mot P21-Y06

Vp2: Vinnande Vp1 mot P21-Y05

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2 mot avslag
Vp3b: P21-Y01 mot avslag
Vp3c: P21-Y02 mot avslag
Vp3d: P21-Y04 mot avslag


Proposition 22: Sakpolitik: Om integritet och likabehandling i arbetslivet

P22-Y10 är ett remissyrkande mot P22-Y03 och P22-Y07 och därför tar mötet ställning till det först. Bifalls remissyrkandet så bortses det från resultatet i Vp1b, och voteringen Vp2a genomförs inte.

P22-Y11 handlar om lagstadgad maximiinkomst, propositionen handlar om integritet och likabehandling i arbetslivet. P22-Y11 ligger därmed utanför propositionens område, och tas därför inte upp till behandling.

Vp1: P22-Y03 mot P22-Y07

Vp2: Vinnande Vp1 mot P22-Y10

Vp
Vp2a: Vinnande Vp2 mot avslag
Vp2b: P22-Y01 mot avslag
Vp2c: P22-Y02 mot avslag
Vp2d: P22-Y04 mot avslag
Vp2e: P22-Y05 mot avslag
Vp2f: P22-Y08 mot avslag


Proposition 23: Sakpolitik: Om grundsyn på diskriminering

Vp1
Vp1a: P23-Y01 mot P23-Y08
Vp1b: P23-Y02 mot P23-Y07
Vp1c: P23-Y06 mot P23-Y10

Vp2: Vinnande Vp1b mot P23-Y09

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2 mot avslag
Vp3b: P23-Y03 mot avslag
Vp3c: P23-Y04 mot avslag
Vp3d: P23-Y05 mot avslag
Vp3e: P23-Y11 mot avslag
Vp3f: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp3g: Vinnande Vp1c mot avslag


Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration

P24-Y03 är nästan identiskt med P26-Y08 och behandlas därför i P26 istället.

Vp1
Vp1a: P24-Y02 mot P24-Y22
Vp1b: P24-Y08 mot P24-Y33
Vp1c: P24-Y11 mot P24-Y25
Vp1d: P24-Y13 mot P24-Y32
Vp1e: P24-Y28 mot P24-Y34

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp2c: Vinnande Vp1c mot avslag
Vp2d: Vinnande Vp1d mot avslag
Vp2e: Vinnande Vp1e mot avslag
Vp2f: P24-Y01 mot avslag
Vp2g: P24-Y04 mot avslag
Vp2h: P24-Y05 mot avslag
Vp2i: P24-Y06 mot avslag
Vp2j: P24-Y07 mot avslag
Vp2k: P24-Y09 mot avslag
Vp2l: P24-Y10 mot avslag
Vp2m: P24-Y12 mot avslag
Vp2n: P24-Y14 mot avslag
Vp2o: P24-Y15 mot avslag
Vp2p: P24-Y16 mot avslag
Vp2q: P24-Y17 mot avslag
Vp2r: P24-Y18 mot avslag
Vp2s: P24-Y19 mot avslag
Vp2t: P24-Y20 mot avslag
Vp2u: P24-Y21 mot avslag
Vp2v: P24-Y29 mot avslag
Vp2w: P24-Y27 mot avslag


Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik

Vp1: P25-Y01 mot P25-Y09

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1 mot avslag
Vp2b: P25-Y02 mot avslag
Vp2c: P25-Y03 mot avslag
Vp2d: P25-Y04 mot avslag
Vp2e: P25-Y05 mot avslag
Vp2f: P25-Y06 mot avslag
Vp2g: P25-Y07 mot avslag
Vp2h: P25-Y08 mot avslag
Vp2i: P25-Y10 mot avslag
Vp2j: P25-Y11 mot avslag
Vp2k: P25-Y12 mot avslag
Vp2l: P25-Y13 mot avslag
Vp2m: P25-Y14 mot avslag
Vp2n: P25-Y15 mot avslag


Proposition 26: Sakpolitik: Om rättsstaten och asylpolitik för hbtq-personer

P24-Y03 är nästan identiskt med P26-Y08 och behandlas därför i denna proposition.

Vp1
Vp1a: P26-Y03 mot P26-Y09
Vp1b: P26-Y05 mot P26-Y11
Vp1c: P26-Y08 mot P24-Y03

Vp2: Vinnande Vp1a mot P26-Y10

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp3b: Vinnande Vp1c mot avslag
Vp3c: Vinnande Vp2 mot avslag
Vp3d: P26-Y01 mot avslag
Vp3e: P26-Y02 mot avslag
Vp3f: P26-Y04 mot avslag
Vp3g: P26-Y06 mot avslag
Vp3h: P26-Y07 mot avslag


Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk

Vp1
Vp1a: P27-Y03 mot P27-Y14
Vp1b: P27-Y16 mot P27-Y24
Vp1c: P27-Y28 mot P27-Y30
Vp1d: P27-Y17 mot P27-Y25
Vp1e: P27-Y09 mot P27-Y19
Vp1f: P27-Y10 mot P27-Y22
Vp1g: P27-Y11 mot P27-Y18
Vp1h: P27-Y13 mot P27-Y21

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1b mot vinnande Vp1c
Vp2b: Vinnande Vp1d mot P27-Y06

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp3b: Vinnande Vp1e mot avslag
Vp3c: Vinnande Vp1f mot avslag
Vp3d: Vinnande Vp1g mot avslag
Vp3e: Vinnande Vp1h mot avslag
Vp3f: Vinnande Vp2a mot avslag
Vp3g: Vinnande Vp2b mot avslag
Vp3g: P27-Y01 mot avslag
Vp3h: P27-Y02 mot avslag
Vp3i: P27-Y04 mot avslag
Vp3j: P27-Y05 mot avslag
Vp3k: P27-Y07 mot avslag
Vp3l: P27-Y08 mot avslag
Vp3m: P27-Y12 mot avslag
Vp3n: P27-Y31 mot avslag
Vp3o: P27-Y29 mot avslag


Proposition 28: Sakpolitik: Om kriminalvård och brottsförebyggande verksamhet

Yrkandena P28-Y06 och P28-Y12 anses ligga utanför motionens område.

Vp1: P28-Y08 mot P28-Y09

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1 mot avslag
Vp2b: P28-Y01 mot avslag
Vp2c: P28-Y02 mot avslag
Vp2d: P28-Y03 mot avslag
Vp2e: P28-Y04 mot avslag
Vp2f: P28-Y05 mot avslag
Vp2g: P28-Y10 mot avslag
Vp2h: P28-Y11 mot avslag
Vp2i: P28-Y13 mot avslag


Proposition 29: Sakpolitik: Om kulturpolitik

Vp1
Vp1a: P29-Y01 mot avslag
Vp1b: P29-Y02 mot avslag
Vp1c: P29-Y03 mot avslag
Vp1d: P29-Y04 mot avslag
Vp1e: P29-Y05 mot avslag
Vp1f: P29-Y06 mot avslag
Vp1g: P29-Y07 mot avslag
Vp1h: P29-Y08 mot avslag
Vp1i: P29-Y09 mot avslag
Vp1j: P29-Y11 mot avslag
Vp1k: P29-Y12 mot avslag
Vp1l: P29-Y13 mot avslag


Proposition 30: Sakpolitik: Om bibliotek

Vp1: P30-Y03 mot P30-Y17

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1 mot avslag
Vp2b: P30-Y01 mot avslag
Vp2c: P30-Y02 mot avslag
Vp2d: P30-Y04 mot avslag
Vp2e: P30-Y05 mot avslag
Vp2f: P30-Y06 mot avslag
Vp2g: P30-Y07 mot avslag
Vp2h: P30-Y08 mot avslag
Vp2i: P30-Y09 mot avslag
Vp2j: P30-Y10 mot avslag
Vp2k: P30-Y11 mot avslag
Vp2l: P30-Y12 mot avslag
Vp2m: P30-Y13 mot avslag
Vp2n: P30-Y14 mot avslag
Vp2o: P30-Y15 mot avslag
Vp2p: P30-Y16 mot avslag


Proposition 31: Sakpolitik: Om bidragssystemen för ideella organisationer

Vp1: P31-Y01 mot avslag


Proposition 32: Sakpolitik: Om konstitution

Presidiet anser att P32-Y13 och P32-Y16 är samma ställningstagande och behandlar därför endast det först inkomna.

Yrkande P32-Y06 behandlar samma ämne som motion B16. Då B16 fokuserar på just rösträttsåldern behandlar vi yrkandet i den motionen.

Vp1: P32-Y02 mot P32-Y13

Vp2: Vinnande Vp1 + P32-Y01 mot P32-Y01

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2 mot avslag
Vp3b: P32-Y01 mot avslag
Vp3c: P32-Y03 mot avslag
Vp3d: P32-Y04 mot avslag
Vp3e: P32-Y05 mot avslag
Vp3f: P32-Y07 mot avslag
Vp3g: P32-Y08 mot avslag
Vp3h: P32-Y09 mot avslag
Vp3i: P32-Y15 mot avslag
Vp3j: P32-Y18 mot avslag
Vp3k: P32-Y19 mot avslag


Proposition 33: Sakpolitik: Om det lokala och regionala självstyret, samt kommunikation med invånarna

Vp1
Vp1a: P33-Y01 mot avslag
Vp1b: P33-Y02 mot avslag
Vp1c: P33-Y03 mot avslag


Proposition 34: Sakpolitik: Om läkemedelsutveckling

Vp1: P34-Y01 mot P34-Y01 + P34-Y02

Vp2: Vinnande Vp1 mot avslag


Proposition 35: Sakpolitik: Om publicering och tillgängliggörande av forskningsresultat

Vp1: P35-Y01 mot P35-Y04

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1 mot avslag
Vp2b: P35-Y02 mot avslag
Vp2c: P35-Y03 mot avslag
Vp2d: P35-Y05 mot avslag


Proposition 36: Sakpolitik: Om värdering och finansiering av forskning

Vp1
Vp1a: P36-Y01 mot avslag
Vp1b: P36-Y02 mot avslag


Proposition 37: Sakpolitik: Om brottsförebyggande åtgärder i det offentliga rummet

Vp1: P37-Y01 mot P37-Y03

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1 mot avslag
Vp2b: P37-Y02 mot avslag


Proposition 38: Övrigt: Om tidigare medlemsmötesbeslut gällande den lokala organisationen

Vp1
Vp1a: P38-Y01 mot avslag (P38-Y02 behandlas som avslag)
Vp1b: P38-Y03 mot avslag
Vp1c: P38-Y04 mot avslag

Vp2: Framvaskat mot mot avslag


Proposition 39: Övrigt: Modell för framtagandet av valsedlar inför riksdagsvalet 2014

P39-Y06 behandlas som identisk med P39-Y01, och P39-Y07 behandlas som identisk med P39-Y02.

Vp1
Vp1a: P39-Y01 mot P39-Y02
Vp1b: P39-Y03 mot P39-Y04
Vp1c: P39-Y10 mot P39-Y11

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot vinnande Vp1b
Vp2b: Vinnande Vp1c mot P39-Y05

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot vinnande Vp2b
Vp3b: P39-Y08 mot avslag
Vp3c: P39-Y09 mot avslag

Vp4: Vinnande Vp3a mot avslag

Vp5: Framvaskat mot avslag


Proposition 40: Verksamhetsplan 2013

Vp1
Vp1a: P40-Y02 mot avslag
Vp1b: P40-Y03 mot avslag
Vp1c: P40-Y04 mot avslag

Vp2: Framvaskat + P40-Y01 mot avslag


Motion A01: Stadgeändringar gällande ansvarskedjan (andraläsning av vårmötets A05)

Vp3: A01-Y01 mot avslag [kräver 75% majoritet på två möten, detta är andra mötet]


Motion A02: Stadgeändring gällande hur ordningsfrågor beslutas på medlemsmöte (andraläsning av vårmötets A09)

Vp3: A02-Y01 mot avslag [kräver 75% majoritet på två möten, detta är andra mötet]


Motion A03: Ändring av stadgebilaga gällande kyrkoval

Vp3: A03-Y02 + A03-Y03 mot avslag


Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen

Vp2: A04-Y01 mot A04-Y01 + A04-Y03

Vp3: Framvaskat mot avslag [kräver 75% majoritet]


Motion A05: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen [behandlas i motion A04]

Denna motion har behandlats i A04, där motionären har jämkat sig.


Motion B01: Presstöd och Public Service

Vp1
Vp1a: B01-Y03 mot B01-Y04
Vp1b: B01-Y05 mot B01-Y06

Vp2: Vinnande Vp1a mot Vinnande Vp1b

Vp3: Vinnande Vp2 mot B01-Y02

Vp4
Vp4a: Vinnande Vp3 mot avslag
Vp4b: B01-Y01 mot avslag


Motion B02: Icke-medicinsk spädbarnsomskärelse

Vp1: B02-Y01 mot B02-Y02

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1 mot avslag
Vp2b: B02-Y03 mot avslag


Motion B03: Tobaksrelaterade frågor

Vp1
Vp1a: B03-Y01 mot avslag
Vp1b: B03-Y03 mot B03-Y12
Vp1c: B03-Y05 mot avslag
Vp1d: B03-Y06 mot B03-Y10

Vp2: Vinnande Vp1a + Vinnande Vp1c mot B03-Y07

Vp2
Vp2b: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp2c: Vinnande Vp1d mot avslag
Vp2a: Vinnande Vp2 mot avslag
Vp2d: B03-Y02 mot avslag
Vp2f: B03-Y04 mot avslag
Vp2h: B03-Y11 mot avslag
Vp2x: B03-Y13 mot avslag
Vp2i: B03-Y15 mot avslag
Vp2j: B03-Y18 mot avslag


Motion B04: Publicering av rådata från forskning

Vp1
Vp1a: B04-Y01 mot avslag
Vp1b: B04-Y02 mot avslag
Vp1c: B04-Y03 mot avslag


Motion B05: Samkönade äktenskap i Sverige och i EU

B05-Y03 handlar om att avskaffa borgerlig vigsel medan motionen handlar om samkönade äktenskap. B05-Y03 ligger därmed utanför motionens område och tas ej upp till votering.

Vp1
Vp1a: B05-Y01 mot avslag
Vp1b: B05-Y02 mot avslag


Motion B06: Reglering av bankverksamhet

Vp1
Vp1a: B06-Y01 mot avslag
Vp1b: B06-Y02 mot avslag
Vp1c: B06-Y03 mot avslag
Vp1d: B06-Y04 mot avslag
Vp1e: B06-Y05 mot avslag


Motion B07: Eget samtycke för inträde i föreningar och trossamfund

Vp1
Vp1a: B07-Y01 mot avslag
Vp1b: B07-Y02 mot avslag


Motion B08: Erkänn spel som kultur

B08-Y05 handlar om att moms på alla varor och tjänster ska vara enhetlig, medan motionen handlar om spel som kultur. B08-Y05 ligger därmed utanför motionens område och tas ej upp till votering.

B08-Y10 handlar om rättigheter på hård och mjukvara, medan motionen handlar om spel som kultur. B08-Y10 ligger därmed utanför motionens område och tas ej upp till votering.

B08-Y11 handlar om finansiering av en viss typ av datorspel, medan motionen handlar om spel som kultur. B08-Y11 ligger därmed utanför motionens område och tas ej upp till votering.

Vp1
Vp1a: B08-Y02 mot B08-Y08
Vp1b: B08-Y06 mot B08-Y07

Vp2: Vinnande Vp1a mot Vinnande Vp1b

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2 mot avslag
Vp3b: B08-Y04 mot avslag (om avslag vinner i Vp3a bortses det från denna voterings resultat)
Vp3c: B08-Y01 mot avslag
Vp3d: B08-Y09 mot avslag


Motion B09: Elevutvärderingar i skolan

Vp1: B09-Y04 mot avslag


Motion B10: Procentspärr vid Europaparlamentsvalet

Vp1
Vp1a: B10-Y01 mot avslag
Vp1b: B10-Y02 mot avslag


Motion B11: Ceremonin för Riksmötets öppnande

Vp1: B11-Y01 mot B11-Y02

Vp2: Vinnande Vp1 mot avslag


Motion B12: Ålderskrav på Sytembolaget

B12-Y03 handlar om att ändra åldersgränsen på krogen, medan motionen handlar om åldern för att få handla på Systembolaget. B12-Y03 ligger därmed utanför motionens område och tas ej upp till votering.

B12-Y04 handlar om samhällets alkoholkonsumptionen, medan motionen handlar om åldern för att få handla på Systembolaget. B12-Y04 ligger därmed utanför motionens område och tas ej upp till votering.

Vp1: B12-Y01 mot avslag


Motion B13: Estland som nordiskt land

B13-Y05 handlar om samtliga baltiska stater, medan motionen enbart handlar om Estland. B13-Y05 ligger därmed utanför motionens område och tas ej upp till votering.

B13-Y04 behandlas som avslagsyrkanden.

Vp1
Vp1a: B13-Y02 mot avslag
Vp1b: B13-Y03 mot avslag


Motion B14: Inkomstgaranti för riksdagsledamöter och EU-parlamentariker

Vp1
Vp1a: B14-Y03 mot avslag
Vp1b: B14-Y04 mot avslag


Motion B15: Mänskliga rättigheter och transparens vid vapenexport

Vp1
Vp1a: B15-Y01 mot avslag
Vp1b: B15-Y02 mot avslag
Vp1c: B15-Y03 mot avslag


Motion B16: Förändrad rösträttsålder

I denna motion behandlas även yrkande P32-Y06.

Vp1
Vp1a: B16-Y02 mot P32-Y06
Vp1b: B16-Y01 mot B16-Y04

Vp2: Vinnande Vp1a mot Vinnande Vp1b

Vp3: Vinnande Vp2 mot B16-Y03

Vp4: Vinnande Vp3 mot avslag


Motion B17: Dela upp och utlokalisera Riksdagen

B17-Y05 handlar om att eventuellt byta Sveriges huvudstad, medan motionen enbart handlar om att flytta Riksdagen. B17-Y05 ligger därmed utanför motionens område och tas ej upp till votering.

Vp1: B17-Y01 mot B17-Y03

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1 mot avslag (om avslag vinner bortses det från resultatet av Vp2b och Vp2c)
Vp2b: B17-Y02 mot avslag
Vp2c: B17-Y04 mot avslag


Motion B18: Anonyma kontantfakturor för privatpersoner

Vp1: B18-Y01 mot B18-Y02

Vp2: Vinnande Vp1 mot avslag


Motion B19: Tillsynsmyndighet för kriminalvården

Vp1: B19-Y01 mot avslag


Motion B20: Parlamentarisk republik som statsskick

B31 och B20 handlar båda om vad slags konstitution vi ska ha, monarki, republik eller något annat, och motionerna kan därför resultera i motstridiga resultat. Vi har därför valt att i slutet av denna motion låta mötet reda ut eventuella motstridigheter genom att ställa sådana motstridiga resultat mot varandra. Notera att remissyrkandet B20-Y14 även påverkar motion B31, eftersom det gäller hela frågeställningen om Sveriges statsskick som även avhandlas i B31.

Vp1a: B20-Y14 mot avslag (bifalls B20-Y14 görs inga fler voteringar i denna motion eller motion B31 eftersom detta är ett remissyrkande)
Vp1b: B20-Y02 mot B20-Y13
Vp1c: B20-Y03 mot B20-Y07 mot B20-Y10
Vp1d: B20-Y06 mot B20-Y09

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp2b: Vinnande Vp1c mot avslag
Vp2c: Vinnande Vp1d mot avslag
Vp2d: B20-Y05 mot avslag
Vp2e: B20-Y12 mot avslag

Vp3: Framvaskat B20 mot Framvaskat B31 mot B20-Y08

Vp4: Vinnande Vp3 mot avslag


Motion B21: Dela upp skola och betygsättande i olika institutioner

Vp1: B21-Y02 mot B21-Y02 + B21-Y03

Vp2: Vinnande Vp1 mot B21-Y01

Vp3: Vinnande Vp2 mot avslag


Motion B22: Incitament till skolor efter resultat

B22-Y03 handlar om studiemedel till eleverna, medan motionen enbart handlar om incitament till skolorna. B22-Y03 ligger därmed utanför motionens område och tas ej upp till votering.

B22-Y04 handlar om särkilda extra resurser till skolor med vissa elever, medan motionen enbart handlar om incitament till skolorna. B22-Y04 ligger därmed utanför motionens område och tas ej upp till votering, eftersom det inte handlar om incitament för skolan att göra ett bättre arbete.

Vp1: B22-Y01 mot B22-Y06

Vp2: Vinnande Vp1 mot avslag


Motion B23: Mänskliga rättigheter i migrationspolitiken

Vp1: B23-Y01 mot avslag


Motion B24: Djurs rätt till liv och att slippa tortyr

B24-Y03 handlar om att människor ska tillåtas vara försöksdjur, medan motionen handlar om djurs rätt till liv och att slippa tortyr. B24-Y03 ligger därmed utanför motionens område och tas ej upp till votering.

B24-Y10 handlar om importregler, medan motionen handlar om djurs rätt till liv och att slippa tortyr. B24-Y10 ligger därmed utanför motionens område och tas ej upp till votering.

Vp1
Vp1a: B24-Y01 mot B24-Y09
Vp1b: B24-Y04 mot B24-Y06
Vp1c: B24-Y02 mot B24-Y07

Vp2: Vinnande Vp1a mot Vinnande Vp1b

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp1c mot avslag
Vp3b: Vinnande Vp2 mot avslag
Vp3c: B24-Y05 mot avslag
Vp3d: B24-Y11 mot avslag
Vp3e: B24-Y12 mot avslag


Motion B25: Införa representativ direktdemokrati

Vp1: B25-Y05 mot avslag


Motion B26: Politisk försäkran gällande Assange

Vp1: B26-Y01 mot avslag


Motion B27: Ekonomiska frizoner

Vp1: B27-Y01 mot avslag


Motion B28: Införa barnkonventionen i svensk lag

Vp1: B28-Y01 mot B28-Y01 + B28-Y03

Vp2: Vinnande Vp1 mot B28-Y02

Vp3: Vinnande Vp2 mot avslag


Motion B29: Resningsdomstol i Sverige

Vp1: B29-Y01 mot avslag


Motion B30: Skilj stat och religion åt

Vp1: B30-Y04 mot avslag


Motion B31: Återinföra valmonarki

B31 och B20 handlar båda om vad slags konstitution vi ska ha, monarki, republik eller något annat, och motionerna är därför motstridiga. Av den anledningen kommer det framvaskade resultatet i denna motion att ställas mot resultatet av B20. B31-Y03 är ett avslagsyrkande och behandlas genom avslagsyrkande i B20. Notera att remissyrkandet B20-Y14 även påverkar motion B31, eftersom det gäller hela frågeställningen om Sveriges statsskick som även avhandlas i B31.

Vp1: B31-Y01 mot B31-Y01 + B31-Y02

Vinnande Vp1 kommer att ställas mot framvaskat i motion B20.


Motion B32: Om statens nivåer på bidrag och arbetsskatter, samt budgetbalans

Vp1
Vp1a: B32-Y04 mot avslag
Vp1b: B32-Y05 mot avslag


Motion B33: Bankers kapitalisering och krav vid bostadslån

Vp1
Vp1a: B33-Y01 mot avslag
Vp1b: B33-Y02 mot avslag
Vp1c: B33-Y03 mot avslag
Vp1d: B33-Y04 mot avslag
Vp1e: B33-Y06 mot avslag


Motion B34: Åtgärder mothemlöshet

Vp1: B34-Y03 mot B34-Y04

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1 mot avslag
Vp2b: B34-Y05 mot avslag
Vp2c: B34-Y02 mot avslag


Motion B35: Ändra lagen om skydd för landskapsinformation

Vp1: B35-Y01 mot avslag


Motion B36: Terminsavgifter och uppehållstillstånd för utbytesstudenter

Vp1
Vp1a: B36-Y01 mot B36-Y06
Vp1b: B36-Y02 mot B36-Y04

Vp2: Vinnande Vp1a mot B36-Y05

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp3b: Vinnande Vp2 mot avslag


Motion B37: Instans för beslut om husrannsakan

Vp1: B37-Y01 mot avslag


Motion B38: Nordisk förbundsstat

B38-Y04 är ett remissyrkande och därför tar vi ställning till det först i motionen. Bifalls remissyrkandet sker inga fler voteringar i denna fråga.

Vp1: B38-Y04 mot avslag (Om B38-Y04 bifalls sker inga fler voteringar)

Vp2: B38-Y01 mot B38-Y02

Vp3: Vinnande Vp2 mot avslag


Motion B39: Försvarets mål och syfte

Vp1
Vp1a: B39-Y01 mot avslag
Vp1b: B39-Y02 mot avslag
Vp1c: B39-Y03 mot avslag
Vp1d: B39-Y04 mot avslag
Vp1e: B39-Y05 mot avslag
Vp1f: B39-Y06 mot avslag


Motion B40: Frihandel inom EU och importtullar

Vp1
Vp1a: B40-Y01 mot B40-Y04
Vp1b: B40-Y03 mot B40-Y07

Vp2: Vinnande Vp1b mot B40-Y02

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp3b: Vinnande Vp2 mot avslag


Motion B41: Krav på oberoende revision av myndigheter

Vp1: B41-Y01 mot avslag


Motion B42: Avdragsgiltiga tjänsteinköp för privatpersoner och betalningsansvaret för sociala avgifter

B42-Y02 handlar om att all typ av arbetskraft ska vara billigare, medan motionen handlar om att införa ett system som ska ersätta dagens ROT och RUT-avdrag. B42-Y02 ligger därmed utanför motionens område och tas ej upp till votering.

Vp1
Vp1a: B42-Y03 mot B42-Y04
Vp1b: B42-Y05 mot B42-Y06

Vp2: Vinnande Vp1a mot Vp1b

Vp3: Vinnande Vp2 mot B42-Y01

Vp4: Vinnande Vp3 mot avslag


Motion B43: Riksbanken, samt dess och ECB:s inflationsmål

B43-Y04, B43-Y05 och B43-Y07 handlar inte om Riksbanken, samt dess och ECB:s inflationsmål. Yrkandena ligger därmed utanför motionens område och tas ej upp till votering.

Vp1
Vp1a: B43-Y01 mot B43-Y09
Vp1b: B43-Y02 mot B43-Y08
Vp1c: B43-Y03 mot B43-Y10

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp2c: Vinnande Vp1c mot avslag
Vp2d: B43-Y11 mot avslag


Motion C01: Diskussionsforum för piratfrågor

Vp1: C01-Y03 + C01-Y04 mot C01-Y03 + C01-Y05

Vp2: Vinnande Vp1 mot C01-Y03

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion C02: Uppdra åt styrelsen: Maktfördelning mellan partiet och folkvalda

Vp1: C02-Y02 mot avslag


Motion C03: Skapande av sakpolitiska bazarer, samt ändrad process för framtagande av partiprogram

Vp1: C03-Y01 mot avslag


Motion C04: Ändring av styrelsebeslut om uppdrag åt valberedningen om förslag till valsedlar till EU-valet

C04-Y01 och C04-Y04 är identiska och därmed behandlas enbart Y04 då den citerar beslutet och därför är tydligare för mötet att ta ställning till.

Vp1
Vp1a: C04-Y03 mot C04-Y04

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp2b: C04-Y02 mot avslag

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion C05: Aktivistforum

Vp1
Vp1a: C05-Y01 mot avslag
Vp1b: C05-Y02 mot avslag
Vp1c: C05-Y03 mot avslag
Vp1d: C05-Y04 mot avslag
Vp1e: C05-Y05 mot avslag
Vp1f: C05-Y06 mot avslag
Vp1g: C05-Y07 mot avslag

Vp2: Framvaskat mot avslag


Motion C06: Acceptans av de svenska lagarna

Vp1: C06-Y01 mot C06-Y02

Vp2: Framvaskat mot avslag


10. Val av kommande års partistyrelse

Yrkandet om att bordlägga denna punkt behandlas först. Om detta yrkande får bifall görs inga styrelseval.

Om valet till sammankallande inte är klart efter voteringspass 2 används voteringspass 3 till en andra valomgång.

Vp1: Frågan om bordläggning av denna punkt

Vp2: 1 st sammankallande, med mandat t o m 2013-12-31

Vp3: 5 st ledamöter, med mandat t o m 2015-12-31


11. Val av kommande års revisorer

Det finns enbart en kandidat till två olika uppdrag, ordinarie och ersättare. Om personen väljs till ordinarie i voteringspass 1 sker inga voteringar i pass 2. Fyllnadsval kommer att ske på vårmötet 2013.

Vp1: 1 st revisor, för 2013

Vp2: 1 st revisors ersättare, för 2013


12. Val av kommande års valberedning

Vp1: 1 st sammankallande med mandat t o m 2013-12-31

Vp2: 3 st ledamöter, med mandat t o m 2014-12-31


13. Eventuella fyllnadsval

Inga kandidater finns till valet av personlig ersättare åt revisor C Magnus Berglund, med mandat t o m 2012-12-31, och val kan därmed inte hållas.


14. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod

Vp1: 1 st mötesordförande

Vp2: 6 st vice mötesordförande (flervalsvotering)

De vice mötesordförande är rangordnade. Rangordningen sker genom att av de kandidater som fått över 50% av rösterna i flervalsvoteringen väljs den med flest röster till 1:e vice mötesordförande, den med näst flest röster till 2:e vice mötesordförande, osv. Kan inte tillräckligt många väljas i första voteringspasset används fler voteringspass.

Det finns endast fem kandidater till vice mötesordförande vilket innebär att styrelsen kommer att få utse en vice möteordförande i enlighet med stadgans paragraf 4.8.6:
Citat:
Partistyrelsen ansvarar för att fyllnadsvälja eventuella avhopp och vakanser, dessa rangordnas efter sist rangordnade mötesfunktionär och ska godkännas av det kommande medlemsmötet.

äldre text:

Mötespresidiet presenterar nu ett första utkast till ordning för omröstningarna och öppnar därmed upp för diskussion om förslaget till voteringsordning.

Voteringsordning är en lista över alla yrkanden som lagts på mötet och i vilken ordning mötet ska rösta om dem, så att yrkanden vars innebörd betyder att de inte kan genomföras samtidigt och därför behöver ställas mot varandra ställs mot varandra.

Se även mötesordlistan för ordförklaringar:
https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=36409

Mötespresidiets utkast till voteringsordning

Döljbart meddelande (klicka för att visa)

Du som medlem har nu möjlighet att påverka vårt förslag till hur mötet ska rösta genom att diskutera vårt utkast här i tråden. Senast onsdag 24 oktober klockan 23.59 kommer vi att publicera vårt slutgiltiga förslag.

Den som vill kan även lägga ett eget förslag till voteringsordning. Vill du lägga ett eget komplett förslag har du på dig till fredag den 26 oktober kl 18.00 att göra det. Observera att ditt egna förslag måste vara komplett, då mötet enligt mötesordningen endast ska behöva ta ställning mellan kompletta förslag.

Omröstning
Omröstning om voteringsordningen sker därefter lördag 27 oktober kl 00.01 till söndag 28 oktober kl 13.00.


Förklaringar
Y står för Yrkande. A01-Y01 betyder Yrkande 01 i motion A01. Om du klickar på ett yrkandenummer kan du se texten på yrkandet.
Vp står för voteringspass.

Voteringarna (omröstningarna) kommer att äga rum i olika tidsperioder under mötet. Dessa kommer att vara följande:
Voteringspass 1: måndag 29 oktober kl 00.01 - onsdag 31 oktober kl 18.00
Voteringspass 2: torsdag 1 november kl 00.01 - lördag 3 november kl 18.00
Voteringspass 3: söndag 4 november kl 00.01 - tisdag 6 november kl 18.00
Voteringspass 4: onsdag 7 november kl 00.01 - fredag 9 november kl 18.00
Voteringspass 5: lördag 10 november kl 00.01 - söndag 11 november kl 18.00
(voteringspass 5 är ett reservpass att ta till ifall de andra fyra voteringspasset inte skulle vara tillräckligt för att få ett beslut i alla sakfrågorna)

De separata omröstningarna i en fråga under ett voteringspass identifieras av en bokstav efter siffran, dvs Vp1a och Vp1b betyder att det handlar om två separata omröstningar som hålls parallellt under voteringspass 1.

Framvaskat innebär tidigare vunna yrkanden i tidigare omgångar i det ärendet.

Utkast till voteringsordning

Proposition 01: Stadgeändring: Reglering av riksdagsgrupp

Vp1: P01-Y01 mot P01-Y01 + P01-Y02

Vp2: Vinnande Vp1 mot avslag [kräver 75% majoritet]


Proposition 02: Sakpolitik: Om Internationella immaterialrättsliga avtal

Vp1
Vp1a: P02-Y01 mot avslag (P02-Y03 behandlas som avslag)
Vp1b: P02-Y02 mot avslag


Proposition 03: Sakpolitik: Om integritet

Vp1
Vp1a: P03-Y01 mot P03-Y18
Vp1b: P03-Y02 mot P03-Y19
Vp1c: P03-Y04 mot P03-Y22
Vp1d: P03-Y10 mot P03-Y20
Vp1e: P03-Y12 mot P03-Y21
Vp1f: P03-Y14 mot P03-Y23

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp2c: Vinnande Vp1c mot avslag
Vp2d: Vinnande Vp1d mot avslag
Vp2e: Vinnande Vp1e mot avslag
Vp2f: Vinnande Vp1f mot avslag
Vp2g: P03-Y03 mot avslag
Vp2h: P03-Y05 mot avslag
Vp2i: P03-Y06 mot avslag
Vp2j: P03-Y07 mot avslag
Vp2k: P03-Y08 mot avslag
Vp2l: P03-Y09 mot avslag
Vp2m: P03-Y11 mot avslag
Vp2n: P03-Y13 mot avslag
Vp2o: P03-Y15 mot avslag
Vp2p: P03-Y16 mot avslag
Vp2q: P03-Y17 mot avslag


Proposition 04: Sakpolitik: Om informationsfrihet

Vp1
Vp1a: P04-Y01 mot P04-Y07
Vp1b: P04-Y02 mot P04-Y06
Vp1c: P04-Y04 mot P04-Y09
Vp1d: P04-Y08 mot P04-Y10

Vp2: Vinnande Vp1a mot Vp1d

Vp3:
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag
Vp3b: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp3c: Vinnande Vp1c mot avslag
Vp3d: P04-Y03 mot avslag
Vp3e: P04-Y05 mot avslag


Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik

Vp1
Vp1a: P05-Y15 mot P05-Y12
Vp1b: P05-Y05 mot P05-Y10
Vp1c: P05-Y06 mot P05-Y11

Vp2: P05-Y03 mot vinnande Vp1a:

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2 mot avslag
Vp3b: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp3c: Vinnande Vp1c mot avslag
Vp3d: P05-Y01 mot avslag
Vp3e: P05-Y02 mot avslag
Vp3f P05-Y04 mot avslag
Vp3g: P05-Y07 mot avslag
Vp3h: P05-Y08 mot avslag
Vp3i: P05-Y09 mot avslag
Vp3j: P05-Y13 mot avslag


Proposition 06: Sakpolitik: Om öppen kod, öppna standarder, öppen data

Vp1
Vp1a: P06-Y01 mot P06-Y09
Vp1b: P06-Y05 mot P06-Y12

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp2c: P06-Y02 mot avslag
Vp2d: P06-Y03 mot avslag
Vp2e: P06-Y04 mot avslag
Vp2f: P06-Y06 mot avslag
Vp2g: P06-Y07 mot avslag
Vp2i: P06-Y08 mot avslag
Vp2j: P06-Y11 mot avslag


Proposition 07: Sakpolitik: Om digital infrastruktur

P07-Y05 är identisk med P07-Y07 plus P07-Y11. Därför kommer mötet i voteringspass ett behandla Y07 och Y11 var för sig, och Y05 kommer inte att behandlas alls.

Vp 1
Vp1a: P07-Y02 mot P07-Y09
Vp1b: P07-Y07 mot avslag
Vp1c: P07-Y11 mot avslag
Vp1d: P07-Y06 mot P07-Y08

Vp2: Vinnande Vp1b + Vinnande Vp1c mot P07-Y10

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp3b: Vinnande Vp1d mot avslag
Vp3c: Vinnande Vp2 mot avslag
Vp3d: P07-Y01 mot avslag
Vp3e: P07-Y03 mot avslag
Vp3f: P07-Y04 mot avslag


Proposition 08: Sakpolitik: Om immaterialrättsligt skydd

Vp1
Vp1a: P08-Y01 mot avslag
Vp1b: P08-Y02 mot avslag


Proposition 09: Sakpolitik: Om upphovsrätt

Vp1
Vp1a: P09-Y02 mot P09-Y16
Vp1b: P09-Y06 mot P09-Y18

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp2c: P09-Y01 mot avslag
Vp2d: P09-Y03 mot avslag
Vp2e: P09-Y04 mot avslag
Vp2f: P09-Y05 mot avslag
Vp2g: P09-Y07 mot avslag
Vp2h: P09-Y08 mot avslag
Vp2i: P09-Y09 mot avslag
Vp2j: P09-Y10 mot avslag
Vp2k: P09-Y11 mot avslag
Vp2l: P09-Y12 mot avslag
Vp2m: P09-Y14 mot avslag
Vp2n: P09-Y15 mot avslag
Vp2o: P09-Y19 mot avslag


Proposition 10: Sakpolitik: Om patent och varumärkesskydd

Vp1
Vp1a: P10-Y10 mot P10-Y11
Vp1b: P10-Y04 mot P10-Y09

Vp2: Vinnande Vp1a mot P10-Y01

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp3b: Vinnande Vp2a mot avslag
Vp3c: P10-Y02 mot avslag
Vp3d: P10-Y03 mot avslag
Vp3e: P10-Y05 mot avslag
Vp3f: P10-Y06 mot avslag
Vp3g: P10-Y07 mot avslag
Vp3h: P10-Y08 mot avslag
Vp3i: P10-Y12 mot avslag
Vp3j: P10-Y13 mot avslag
Vp3k: P10-Y14 mot avslag


Proposition 11: Sakpolitik: Om vårdgivare och tillgång till vård

Vp1
Vp1a: P11-Y01 mot P11-Y07
Vp1b: P11-Y03 mot P11-Y06

vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp2c: P11-Y02 mot avslag


Proposition 12: Sakpolitik: Om vård och omsorg på vetenskaplig grund

Vp1
Vp1a: P12-Y06 mot P12-Y08
Vp1b: P12-Y04 mot P12-Y09
Vp1c: P12-Y05 mot P12-Y10

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot P12-Y01
Vp2b: Vinnande Vp1b mot P12-Y02
Vp2c: Vinnande Vp1c mot P12-Y03

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag
Vp3b: Vinnande Vp2b mot avslag
Vp3c: Vinnande Vp2c mot avslag


Proposition 13: Sakpolitik: Om integritet och delaktighet i vården

Vp1: P13-Y02 mot P13-Y06

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1 mot avslag
Vp2b: P13-Y01 mot avslag
Vp2c: P13-Y03 mot avslag
Vp2d: P13-Y04 mot avslag
Vp2e: P13-Y05 mot avslag


Proposition 14: Sakpolitik: Om omsorg av äldre och funktionsnedsatta

Vp1
Vp1a: P14-Y01 mot avslag
Vp1b: P14-Y02 mot avslag
Vp1c: P14-Y03 mot avslag


Proposition 15: Sakpolitik: Om kunskapssyn i skola och utbildning

Vp1
Vp1a: P15-Y01 mot avslag
Vp1b: P15-Y02 mot avslag
Vp1c: P15-Y03 mot avslag
Vp1d: P15-Y04 mot avslag
Vp1e: P15-Y05 mot avslag
Vp1f: P15-Y06 mot avslag
Vp1g: P15-Y07 mot avslag
Vp1h: P15-Y08 mot avslag
Vp1i: P15-Y09 mot avslag
Vp1j: P15-Y10 mot avslag
Vp1k: P15-Y11 mot avslag


Proposition 16: Sakpolitik: Om läromedel och arbetsmaterial i skolan

Vp1: P16-Y01 mot P16-Y06

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1 mot avslag
Vp2b: P16-Y02 mot avslag
Vp2c: P16-Y03 mot avslag
Vp2d: P16-Y04 mot avslag
Vp2e: P16-Y05 mot avslag
Vp2f: P16-Y07 mot avslag


Proposition 17: Sakpolitik: Om informationsteknik i skolan

P17-Y05 har samma lydelse som P18-Y09 och behandlas i P18 istället. P17-Y11 är ett avslagsyrkande mot P17-Y05 och behandlas därmed inte.

Vp1
Vp1a: P17-Y01 mot avslag
Vp1b: P17-Y02 mot avslag
Vp1c: P17-Y03 mot avslag
Vp1d: P17-Y04 mot avslag
Vp1e: P17-Y06 mot avslag
Vp1f: P17-Y08 mot avslag
Vp1g: P17-Y10 mot avslag


Proposition 18: Sakpolitik: Om respekt för elevers integritet

Vp1
Vp1a: P18-Y02 mot P18-Y07
Vp1b: P18-Y03 mot P18-Y09

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a: mot avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b: mot avslag
Vp2c: P18-Y01 mot avslag
Vp2d: P18-Y04 mot avslag
Vp2e: P18-Y05 mot avslag
Vp2f: P18-Y06 mot avslag


Proposition 19: Sakpolitik: Om livskvalitet, ekonomisk utveckling och nya jobb

Vp1
Vp1a: P19-Y01 mot P19-Y10
Vp1b: P19-Y14 mot P19-Y20
Vp1c: P19-Y03 mot P19-Y15
Vp1d: P19-Y09 mot P19-Y19
Vp1e: P19-Y04 mot P19-Y16
Vp1f: P19-Y05 mot P19-Y17
Vp1g: P19-Y06 mot P19-Y18
Vp1h: P19-Y08 mot P19-Y13

Vp2: Vinnande Vp1a mot Vinnande Vp1b

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2 mot avslag
Vp3b: P19-Y02 mot avslag
Vp3c: P19-Y07 mot avslag
Vp3d: Vinnande Vp1d mot avslag
Vp3e: Vinnande Vp1e mot avslag
Vp3f: Vinnande Vp1f mot avslag
Vp3g: Vinnande Vp1g mot avslag
Vp3h: Vinnande Vp1h mot avslag
Vp3i: Vinnande Vp1c mot avslag


Proposition 20: Sakpolitik: Om småföretagande och ett flexibelt arbetsliv

Vp1
Vp1a: P20-Y01 mot P20-Y06
Vp1b: P20-Y03 mot P20-Y04

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp2c: P20-Y02 mot avslag
Vp2d: P20-Y05 mot avslag


Proposition 21: Sakpolitik: Om utbildning och kompetensutveckling för arbetslösa

Vp1: P21-Y03 mot P21-Y06

Vp2: Vinnande Vp1 mot P21-Y05

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2 mot avslag
Vp3b: P21-Y01 mot avslag
Vp3c: P21-Y02 mot avslag
Vp3d: P21-Y04 mot avslag


Proposition 22: Sakpolitik: Om integritet och likabehandling i arbetslivet

P22-Y10 är ett remissyrkande mot P22-Y03 och P22-Y07 och därför tar mötet ställning till det först. Bifalls remissyrkandet så bortses det från resultatet i Vp1b, och voteringarna Vp2 och Vp3a genomförs inte.

Vp1
Vp1a: P22-Y10 (remissyrkande) mot avslag
Vp1b: P22-Y03 mot P22-Y07

Vp2: Vinnande Vp1b mot Vinnande Vp1b + P22-Y11

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2 mot avslag
Vp3b: P22-Y01 mot avslag
Vp3c: P22-Y02 mot avslag
Vp3d: P22-Y04 mot avslag
Vp3e: P22-Y05 mot avslag
Vp3f: P22-Y08 mot avslag


Proposition 23: Sakpolitik: Om grundsyn på diskriminering

Vp1
Vp1a: P23-Y01 mot P23-Y08
Vp1b: P23-Y02 mot P23-Y07
Vp1c: P23-Y06 mot P23-Y10

Vp2: Vinnande Vp1b mot P23-Y09

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2 mot avslag
Vp3b: P23-Y03 mot avslag
Vp3c: P23-Y04 mot avslag
Vp3d: P23-Y05 mot avslag
Vp3e: P23-Y11 mot avslag
Vp3f: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp3g: Vinnande Vp1c mot avslag


Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration

P24-Y03 är nästan identiskt med P26-Y08 och behandlas därför i P26 istället.

Vp1
Vp1a: P24-Y02 mot P22-Y22
Vp1b: P24-Y08 mot P24-Y33
Vp1c: P24-Y11 mot P24-Y25
Vp1d: P24-Y13 mot P24-Y32
Vp1e: P24-Y28 mot P24-Y34

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp2c: Vinnande Vp1c mot avslag
Vp2d: Vinnande Vp1d mot avslag
Vp2e: Vinnande Vp1e mot avslag
Vp2f: P24-Y01 mot avslag
Vp2g: P24-Y04 mot avslag
Vp2h: P24-Y05 mot avslag
Vp2i: P24-Y06 mot avslag
Vp2j: P24-Y07 mot avslag
Vp2k: P24-Y09 mot avslag
Vp2l: P24-Y10 mot avslag
Vp2m: P24-Y12 mot avslag
Vp2n: P24-Y14 mot avslag
Vp2o: P24-Y15 mot avslag
Vp2p: P24-Y16 mot avslag
Vp2q: P24-Y17 mot avslag
Vp2r: P24-Y18 mot avslag
Vp2s: P24-Y19 mot avslag
Vp2t: P24-Y20 mot avslag
Vp2u: P24-Y21 mot avslag
Vp2v: P24-Y29 mot avslag
Vp2w: P24-Y27 mot avslag


Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik

Vp1: P25-Y01 mot P25-Y09

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp2b: P25-Y02 mot avslag
Vp2c: P25-Y03 mot avslag
Vp2d: P25-Y04 mot avslag
Vp2e: P25-Y05 mot avslag
Vp2f: P25-Y06 mot avslag
Vp2g: P25-Y07 mot avslag
Vp2h: P25-Y08 mot avslag
Vp2i: P25-Y10 mot avslag
Vp2j: P25-Y11 mot avslag
Vp2k: P25-Y12 mot avslag
Vp2l: P25-Y13 mot avslag
Vp2m: P25-Y14 mot avslag
Vp2n: P25-Y15 mot avslag


Proposition 26: Sakpolitik: Om rättsstaten och asylpolitik för hbtq-personer

P24-Y03 är nästan identiskt med P26-Y08 och behandlas därför i denna proposition.

Vp1
Vp1a: P26-Y03 mot P26-Y09
Vp1b: P26-Y05 mot P26-Y11
Vp1c: P26-Y08 mot P24-Y03

Vp2: Vinnande Vp1a mot P26-Y10

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp3b: Vinnande Vp1c mot avslag
Vp3c: Vinnande Vp2a mot avslag
Vp3d: P26-Y01 mot avslag
Vp3e: P26-Y02 mot avslag
Vp3f: P26-Y04 mot avslag
Vp3g: P26-Y06 mot avslag
Vp3h: P26-Y07 mot avslag


Proposition 27: Sakpolitik: Om statens våldsmonopol, rättsväsendets arbetsmetoder, prioriteringar och framtoning, samt narkotika för eget bruk

Vp1
Vp1a: P27-Y03 mot P27-Y14
Vp1b: P27-Y16 mot P27-Y24
Vp1c: P27-Y28 mot P27-Y30
Vp1d: P27-Y17 mot P27-Y25
Vp1e: P27-Y09 mot P27-Y19
Vp1f: P27-Y10 mot P27-Y22
Vp1g: P27-Y11 mot P27-Y18
Vp1h: P27-Y13 mot P27-Y21

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1b mot vinnande Vp1c
Vp2b: Vinnande Vp1d mot P27-Y06

Vp3: Vinnande Vp2a mot P27-Y05

Vp4
Vp4a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp4b: Vinnande Vp1e mot avslag
Vp4c: Vinnande Vp1f mot avslag
Vp4d: Vinnande Vp1g mot avslag
Vp4e: Vinnande Vp1h mot avslag
Vp4f: Vinnande Vp3 mot avslag
Vp4g: P27-Y01 mot avslag
Vp4h: P27-Y02 mot avslag
Vp4i: P27-Y04 mot avslag
Vp4j: P27-Y07 mot avslag
Vp4k: P27-Y08 mot avslag
Vp4l: P27-Y12 mot avslag
Vp4m: P27-Y31 mot avslag
Vp4n: P27-Y29 mot avslag


Proposition 28: Sakpolitik: Om kriminalvård och brottsförebyggande verksamhet

Yrkandena P28-Y06 och P28-Y12 anses ligga utanför motionens område.

Vp1: P28-Y08 mot P28-Y09

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1 mot avslag
Vp2b: P28-Y01 mot avslag
Vp2c: P28-Y02 mot avslag
Vp2d: P28-Y03 mot avslag
Vp2e: P28-Y04 mot avslag
Vp2f: P28-Y05 mot avslag
Vp2g: P28-Y10 mot avslag
Vp2h: P28-Y11 mot avslag
Vp2i: P28-Y13 mot avslag


Proposition 29: Sakpolitik: Om kulturpolitik

Vp1
Vp1a: P29-Y01 mot avslag
Vp1b: P29-Y02 mot avslag
Vp1c: P29-Y03 mot avslag
Vp1d: P29-Y04 mot avslag
Vp1e: P29-Y05 mot avslag
Vp1f: P29-Y06 mot avslag
Vp1g: P29-Y07 mot avslag
Vp1h: P29-Y08 mot avslag
Vp1i: P29-Y09 mot avslag
Vp1j: P29-Y11 mot avslag
Vp1k: P29-Y12 mot avslag
Vp1l: P29-Y13 mot avslag


Proposition 30: Sakpolitik: Om bibliotek

Vp1: P30-Y03 mot P30-Y17

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1 mot avslag
Vp2b: P30-Y01 mot avslag
Vp2c: P30-Y02 mot avslag
Vp2d: P30-Y04 mot avslag
Vp2e: P30-Y05 mot avslag
Vp2f: P30-Y06 mot avslag
Vp2g: P30-Y07 mot avslag
Vp2h: P30-Y08 mot avslag
Vp2i: P30-Y09 mot avslag
Vp2j: P30-Y10 mot avslag
Vp2k: P30-Y11 mot avslag
Vp2l: P30-Y12 mot avslag
Vp2m: P30-Y13 mot avslag
Vp2n: P30-Y14 mot avslag
Vp2o: P30-Y15 mot avslag
Vp2p: P30-Y16 mot avslag


Proposition 31: Sakpolitik: Om bidragssystemen för ideella organisationer

Vp1: P31-Y01 mot avslag


Proposition 32: Sakpolitik: Om konstitution

Presidiet anser att P32-Y13 och P32-Y16 är samma ställningstagande och behandlar därför endast det först inkomna.

Yrkande P32-Y06 behandlar samma ämne som motion B16. Då B16 fokuserar på just rösträttsåldern behandlar vi yrkandet i den motionen.

Vp1: P32-Y02 mot P32-Y13

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1: mot avslag
Vp2b: P32-Y01 mot avslag
Vp2c: P32-Y03 mot avslag
Vp2d: P32-Y04 mot avslag
Vp2e: P32-Y05 mot avslag
Vp2f: P32-Y07 mot avslag
Vp2g: P32-Y08 mot avslag
Vp2h: P32-Y09 mot avslag
Vp2i: P32-Y15 mot avslag
Vp2j: P32-Y18 mot avslag
Vp2k: P32-Y19 mot avslag


Proposition 33: Sakpolitik: Om det lokala och regionala självstyret, samt kommunikation med invånarna

Vp1
Vp1a: P33-Y01 mot avslag
Vp1b: P33-Y02 mot avslag
Vp1c: P33-Y03 mot avslag


Proposition 34: Sakpolitik: Om läkemedelsutveckling

Vp1: P34-Y01 mot P34-Y01 + P34-Y02

Vp2: Vinnande Vp1 mot avslag


Proposition 35: Sakpolitik: Om publicering och tillgängliggörande av forskningsresultat

Vp1: P35-Y01 mot P35-04

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1 mot avslag
Vp2b: P35-Y02 mot avslag
Vp2c: P35-Y03 mot avslag
Vp2d: P35-Y05 mot avslag


Proposition 36: Sakpolitik: Om värdering och finansiering av forskning

Vp1
Vp1a: P36-Y01 mot avslag
Vp1b: P36-Y02 mot avslag


Proposition 37: Sakpolitik: Om brottsförebyggande åtgärder i det offentliga rummet

Vp1: P37-Y01 mot P37-Y03

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1 mot avslag
Vp2b: P37-Y02 mot avslag


Proposition 38: Övrigt: Om tidigare medlemsmötesbeslut gällande den lokala organisationen

Vp1
Vp1a: P38-Y01 mot avslag (P38-Y02 behandlas som avslag)
Vp1b: P38-Y03 mot avslag
Vp1c: P38-Y04 mot avslag

Vp2: Framvaskat mot mot avslag


Proposition 39: Övrigt: Modell för framtagandet av valsedlar inför riksdagsvalet 2014

P39-Y06 behandlas som identisk med P39-Y01, och P39-Y07 behandlas som identisk med P39-Y02.

Vp1
Vp1a: P39-Y01 mot P39-Y02
Vp1b: P39-Y03 mot P39-Y04
Vp1c: P39-Y10 mot P39-Y11

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot vinnande Vp1b
Vp2b: Vinnande Vp1c mot P39-Y05

Vp3: Vinnande Vp2a mot vinnande Vp2b

Vp4
Vp4a: Vinnande Vp3 mot avslag
Vp4b: P39-Y08 mot avslag
Vp4c: P39-Y09 mot avslag

Vp5: Framvaskat mot avslag


Proposition 40: Verksamhetsplan 2013

Vp1
Vp1a: P40-Y02 mot avslag
Vp1b: P40-Y03 mot avslag
Vp1c: P40-Y04 mot avslag

Vp2: Framvaskat + P40-Y01 mot avslag


Motion A01: Stadgeändringar gällande ansvarskedjan (andraläsning av vårmötets A05)

Vp3: A01-Y01 mot avslag [kräver 75% majoritet på två möten, detta är andra mötet]


Motion A02: Stadgeändring gällande hur ordningsfrågor beslutas på medlemsmöte (andraläsning av vårmötets A09)

Vp3: A02-Y01 mot avslag [kräver 75% majoritet på två möten, detta är andra mötet]


Motion A03: Ändring av stadgebilaga gällande kyrkoval

Vp3: A03-Y02 + A03-Y03 mot avslag


Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen

Vp2: A04-Y01 mot A04-Y01 + A04-Y03

Vp3: Vinnande Vp1 mot avslag [kräver 75% majoritet]


Motion A05: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen [behandlas i motion A04]

Denna motion har behandlats i A04, där motionären har jämkat sig.


Motion B01: Presstöd och Public Service

Vp1
Vp1a: B01-Y03 mot B01-Y04
Vp1b: B01-Y05 mot B01-Y06

Vp2: Vinnande Vp1a mot Vinnande Vp1b

Vp3: Vinnande Vp2 mot B01-Y02

Vp4
Vp4a: Vinnande Vp3 mot avslag
Vp4b: B01-Y01 mot avslag


Motion B02: Icke-medicinsk spädbarnsomskärelse

Vp1: B02-Y01 mot B02-Y02

vp2: Vinnande Vp1 mot B02-Y03

Vp3: Vinnande Vp2 mot avslag


Motion B03: Tobaksrelaterade frågor

Vp1
Vp1a: B03-Y01 mot B03-Y07
Vp1b: B03-Y06 mot B03-Y10
Vp1c: B03-Y12 mot B03-Y13


Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp2c: Vinnande Vp1c mot avslag
Vp2d: B03-Y02 mot avslag
Vp2e: B03-Y03 mot avslag
Vp2f: B03-Y04 mot avslag
Vp2g: B03-Y05 mot avslag
Vp2h: B03-Y11 mot avslag
Vp2i: B03-Y15 mot avslag
Vp2j: B03-Y18 mot avslag


Motion B04: Publicering av rådata från forskning

Vp1
Vp1a: B04-Y01 mot avslag
Vp1b: B04-Y02 mot avslag
Vp1c: B04-Y03 mot avslag


Motion B05: Samkönade äktenskap i Sverige och i EU

B05-Y03 handlar om att avskaffa borgerlig vigsel medan motionen handlar om samkönade äktenskap. B05-Y03 ligger därmed utanför motionens område och tas ej upp till votering.

Vp1
Vp1a: B05-Y01 mot avslag
Vp1b: B05-Y02 mot avslag


Motion B06: Reglering av bankverksamhet

Vp1
Vp1a: B06-Y01 mot avslag
Vp1b: B06-Y02 mot avslag
Vp1c: B06-Y03 mot avslag
Vp1d: B06-Y04 mot avslag
Vp1e: B05-Y05 mot avslag


Motion B07: Eget samtycke för inträde i föreningar och trossamfund

Vp1
Vp1a: B07-Y01 mot avslag
Vp1b: B07-Y02 mot avslag


Motion B08: Erkänn spel som kultur

B08-Y05 handlar om att moms på alla varor och tjänster ska vara enhetlig, medan motionen handlar om spel som kultur. B08-Y05 ligger därmed utanför motionens område och tas ej upp till votering.

B08-Y10 handlar om rättigheter på hård och mjukvara, medan motionen handlar om spel som kultur. B08-Y10 ligger därmed utanför motionens område och tas ej upp till votering.

B08-Y11 handlar om finansiering av en viss typ av datorspel, medan motionen handlar om spel som kultur. B08-Y11 ligger därmed utanför motionens område och tas ej upp till votering.

Vp1
Vp1a: B08-Y02 mot B08-Y08
Vp1b: B08-Y06 mot B08-Y07

Vp2: Vinnande Vp1a mot Vinnande Vp1b

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag
Vp3b: B08-Y04 mot avslag (om avslag vinner i Vp3a bortses det från denna voterings resultat)
Vp3c: B08-Y01 mot avslag
Vp3d: B08-Y09 mot avslag


Motion B09: Elevutvärderingar i skolan

Vp1: B09-Y04 mot avslag


Motion B10: Procentspärr vid Europaparlamentsvalet

Vp1
Vp1a: B10-Y01 mot avslag
Vp1b: B10-Y02 mot avslag


Motion B11: Ceremonin för Riksmötets öppnande

Vp1: B11-Y01 mot B11-Y02

Vp2: Vinnande Vp1 mot avslag


Motion B12: Ålderskrav på Sytembolaget

B12-Y03 handlar om att ändra åldersgränsen på krogen, medan motionen handlar om åldern för att få handla på Systembolaget. B12-Y03 ligger därmed utanför motionens område och tas ej upp till votering.

B12-Y04 handlar om samhällets alkoholkonsumptionen, medan motionen handlar om åldern för att få handla på Systembolaget. B12-Y04 ligger därmed utanför motionens område och tas ej upp till votering.

Vp1: B12-Y01 mot avslag


Motion B13: Estland som nordiskt land

B13-Y05 handlar om samtliga baltiska stater, medan motionen enbart handlar om Estland. B13-Y05 ligger därmed utanför motionens område och tas ej upp till votering.

B13-Y04 behandlas som avslagsyrkanden.

Vp1
Vp1a: B13-Y02 mot avslag
Vp1b: B13-Y03 mot avslag


Motion B14: Inkomstgaranti för riksdagsledamöter och EU-parlamentariker

Vp1
Vp1a: B14-Y03 mot avslag
Vp1b: B14-Y04 mot avslag


Motion B15: Mänskliga rättigheter och transparens vid vapenexport

Vp1
Vp1a: B15-Y01 mot avslag
Vp1b: B15-Y02 mot avslag
Vp1c: B15-Y03 mot avslag


Motion B16: Förändrad rösträttsålder

I denna motion behanlas även yrkande P32-Y06.

Vp1
Vp1a: B16-Y02 mot P32-Y06
Vp1b: B16-Y01 mot B16-Y04

Vp2: Vinnande Vp1a mot Vinnande Vp1b

Vp3: Vinnande Vp2 mot B16-Y03

Vp4: Vinnande Vp3 mot avslag


Motion B17: Dela upp och utlokalisera Riksdagen

B17-Y05 handlar om att eventuellt byta Sveriges huvudstad, medan motionen enbart handlar om att flytta Riksdagen. B17-Y05 ligger därmed utanför motionens område och tas ej upp till votering.

Vp1: B17-Y01 mot B17-Y03

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1 mot avslag
Vp2b: B17-Y02 mot avslag
Vp2c: B17-Y04 mot avslag


Motion B18: Anonyma kontantfakturor för privatpersoner

Vp1: B18-Y01 mot B18-Y02

Vp2: Vinnande Vp1 mot avslag


Motion B19: Tillsynsmyndighet för kriminalvården

Vp1: B19-Y01 mot avslag


Motion B20: Parlamentarisk republik som statsskick

B31 och B20 handlar båda om vad slags konstitution vi ska ha, monarki, republik eller något annat, och motionerna kan därför resultera i motstridiga resultat. Vi har därför valt att i slutet av denna motion låta mötet reda ut eventuella motstridigheter genom att ställa sådana motstridiga resultat mot varandra. Notera att remissyrkandet B20-Y14 även påverkar motion B31, eftersom det gäller hela frågeställningen om Sveriges statsskick som även avhandlas i B31.

Vp1a: B20-Y14 mot avslag (bifalls B20-Y14 görs inga fler voteringar i denna motion eller motion B31 eftersom detta är ett remissyrkande)
Vp1b: B20-Y02 mot B20-Y13
Vp1c: B20-Y03 mot B20-Y07 mot B20-Y10
Vp1d: B20-Y06 mot B20-Y09

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp2b: Vinnande Vp1c mot avslag
Vp2c: Vinnande Vp1d mot avslag
Vp2d: B20-Y05 mot avslag
Vp2e: B20-Y12 mot avslag

Vp3: Framvaskat B20 mot Framvaskat B31 mot B20-Y08

Vp4: Vinnande Vp3 mot avslag


Motion B21: Dela upp skola och betygsättande i olika institutioner

Vp1: B21-Y02 mot B21-Y02 + B21-Y03

Vp2: Vinnande Vp1 mot B21-Y01

Vp3: Vinnande Vp2 mot avslag


Motion B22: Incitament till skolor efter resultat

B22-Y03 handlar om studiemedel till eleverna, medan motionen enbart handlar om incitament till skolorna. B22-Y03 ligger därmed utanför motionens område och tas ej upp till votering.

B22-Y04 handlar om särkilda extra resurser till vissa elever, medan motionen enbart handlar om incitament till skolorna. B22-Y03 ligger därmed utanför motionens område och tas ej upp till votering.

Vp1: B22-Y01 mot B22-Y06

Vp2: Vinnande Vp1 mot avslag


Motion B23: Mänskliga rättigheter i migrationspolitiken

Vp1: B23-Y01 mot avslag


Motion B24: Djurs rätt till liv och att slippa tortyr

B24-Y10 handlar om importregler, medan motionen handlar om djurs rätt till liv och att slippa tortyr. B24-Y10 ligger därmed utanför motionens område och tas ej upp till votering.

Vp1
Vp1a: B24-Y01 mot B24-Y09
Vp1b: B24-Y04 mot B24-Y06
Vp1c: B24-Y02 mot B24-Y07

Vp2: Vinnande Vp1a mot Vinnande Vp1b

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp1c mot avslag
Vp3b: Vinnande Vp2 mot avslag
Vp3c: B24-Y03 mot avslag
Vp3d: B24-Y05 mot avslag
Vp3e: B24-Y11 mot avslag
Vp3f: B24-Y12 mot avslag


Motion B25: Införa representativ direktdemokrati

Vp1: B25-Y05 mot avslag


Motion B26: Politisk försäkran gällande Assange

Vp1: B26-Y01 mot avslag


Motion B27: Ekonomiska frizoner

Vp1: B27-Y01 mot avslag


Motion B28: Införa barnkonventionen i svensk lag

Vp1: B28-Y01 mot B28-Y01 + B28-Y03

Vp2: Vinnande Vp1 mot B28-Y02

Vp3: Vinnande Vp2 mot avslag


Motion B29: Resningsdomstol i Sverige

Vp1: B29-Y01 mot avslag


Motion B30: Skilj stat och religion åt

Vp1: B30-Y04 mot avslag


Motion B31: Återinföra valmonarki

B31 och B20 handlar båda om vad slags konstitution vi ska ha, monarki, republik eller något annat, och motionerna är därför motstridiga. Av den anledningen kommer det framvaskade resultatet i denna motion att ställas mot resultatet av B20. B31-Y03 är ett avslagsyrkande och behandlas genom avslagsyrkande i B20. Notera att remissyrkandet B20-Y14 även påverkar motion B31, eftersom det gäller hela frågeställningen om Sveriges statsskick som även avhandlas i B31.

Vp1: B31-Y01 mot B31-Y01 + B31-Y02

Vinnande Vp1 kommer att ställas mot framvaskat i motion B20.


Motion B32: Om statens nivåer på bidrag och arbetsskatter, samt budgetbalans

Vp1
Vp1a: B32-Y04 mot avslag
Vp1b: B32-Y05 mot avslag


Motion B33: Bankers kapitalisering och krav vid bostadslån

Vp1
Vp1a: B33-Y01 mot avslag
Vp1b: B33-Y02 mot avslag
Vp1c: B33-Y03 mot avslag
Vp1d: B33-Y04 mot avslag
Vp1e: B33-Y06 mot avslag


Motion B34: Åtgärder mothemlöshet

Vp1: B34-Y03 mot B34-Y04

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1 mot avslag
Vp2b: B34-Y05 mot avslag
Vp2c: B34-Y02 mot avslag


Motion B35: Ändra lagen om skydd för landskapsinformation

Vp1: B35-Y01 mot avslag


Motion B36: Terminsavgifter och uppehållstillstånd för utbytesstudenter

Vp1
Vp1a: B36-Y01 mot B36-Y06
Vp1b: B36-Y02 mot B36-Y04

Vp2a: Vinnande Vp1a mot B36-Y05

Vp3: Vinnande mot avslag


Motion B37: Instans för beslut om husrannsakan

Vp1: B37-Y01 mot avslag


Motion B38: Nordisk förbundsstat

B38-Y04 är ett remissyrkande och därför tar vi ställning till det först i motionen. Bifalls remissyrkandet sker inga fler voteringar i denna fråga.

Vp1: B38-Y04 mot avslag (Om B38-Y04 bifalls sker inga fler voteringar)

Vp2: B38-Y01 mot B38-Y02

Vp3: Vinnande Vp2 mot avslag


Motion B39: Försvarets mål och syfte

Vp1
Vp1a: B39-Y01 mot avslag
Vp1b: B39-Y02 mot avslag
Vp1c: B39-Y03 mot avslag
Vp1d: B39-Y04 mot avslag
Vp1e: B39-Y05 mot avslag
Vp1f: B39-Y06 mot avslag


Motion B40: Frihandel inom EU och importtullar

Vp1
Vp1a: B40-Y01 mot B40-Y04
Vp1b: B40-Y03 mot B40-Y07

Vp2: Vinnande Vp1b mot B40-Y02

Vp3
Vp3a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp3b: Vinnande Vp2 mot avslag


Motion B41: Krav på oberoende revision av myndigheter

Vp1: B41-Y01 mot avslag


Motion B42: Avdragsgiltiga tjänsteinköp för privatpersoner och betalningsansvaret för sociala avgifter

B42-Y02 handlar om att all typ av arbetskraft ska vara billigare, medan motionen handlar om att införa ett system som ska ersätta dagens ROT och RUT-avdrag. B42-Y02 ligger därmed utanför motionens område och tas ej upp till votering.

Vp1
Vp1a: B42-Y03 mot B42-Y04
Vp1b: B42-Y05 mot B42-Y06

Vp2: Vinnande Vp1a mot Vp1b

Vp3: Vinnande Vp2 mot B42-Y01

Vp4: Vinnande Vp3 mot avslag


Motion B43: Riksbanken, samt dess och ECB:s inflationsmål

B43-Y04, B43-Y05 och B43-Y07 handlar inte om Riksbanken, samt dess och ECB:s inflationsmål. Yrkandena ligger därmed utanför motionens område och tas ej upp till votering.

Vp1
Vp1a: B43-Y01 mot B43-Y09
Vp1b: B43-Y02 mot B43-Y08
Vp1c: B43-Y03 mot B43-Y10

Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b mot avslag
Vp2c: Vinnande Vp1c mot avslag
Vp2d: B43-Y11 mot avslag


Motion C01: Diskussionsforum för piratfrågor

Vp1: C01-Y04 mot C01-Y05

Vp2: Vinnande Vp1 + C01-Y03 mot C01-Y03

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion C02: Uppdra åt styrelsen: Maktfördelning mellan partiet och folkvalda

Vp1: C02-Y02 mot avslag


Motion C03: Skapande av sakpolitiska bazarer, samt ändrad process för framtagande av partiprogram

Vp1: C03-Y01 mot avslag


Motion C04: Ändring av styrelsebeslut om uppdrag åt valberedningen om förslag till valsedlar till EU-valet

C04-Y01 och C04-Y04 är identiska och därmed behandlas enbart Y04 då den citerar beslutet och därför är tydligare för mötet att ta ställning till.

Vp1
Vp1a: C04-Y03 mot C04-Y04
Vp1b: C04-Y02 mot avslag

Vp2: Vinnande Vp1a mot avslag

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion C05: Aktivistforum

Vp1
Vp1a: C05-Y01 mot avslag
Vp1b: C05-Y02 mot avslag
Vp1c: C05-Y03 mot avslag
Vp1d: C05-Y04 mot avslag
Vp1e: C05-Y05 mot avslag
Vp1f: C05-Y06 mot avslag
Vp1g: C05-Y07 mot avslag

Vp2: Framvaskat mot avslag


Motion C06: Acceptans av de svenska lagarna

Vp1: C06-Y01 mot C06-Y02

Vp2: Framvaskat mot avslag


10. Val av kommande års partistyrelse

Yrkandet om att bordlägga denna punkt behandlas först. Om detta yrkande får bifall görs inga styrelseval.

Om valet till sammankallande inte är klart efter voteringspass 2 används voteringspass 3 till en andra valomgång.

Vp1: Frågan om bordläggning av denna punkt

Vp2: 1 st sammankallande, med mandat t o m 2013-12-31

Vp3: 5 st ledamöter, med mandat t o m 2015-12-31


11. Val av kommande års revisorer

Det finns enbart en kandidat till två olika uppdrag, ordinarie och ersättare. Om personen väljs till ordinarie i voteringspass 1 sker inga voteringar i pass 2. Fyllnadsval kommer att ske på vårmötet 2013.

Vp1: 1 st revisor, för 2013

Vp2: 1 st revisors ersättare, för 2013


12. Val av kommande års valberedning

Vp1: 1 st sammankallande med mandat t o m 2013-12-31

Vp2: 3 st ledamöter, med mandat t o m 2014-12-31


13. Eventuella fyllnadsval

Inga kandidater finns till valet av personlig ersättare åt revisor C Magnus Berglund, med mandat t o m 2012-12-31, och val kan därmed inte hållas.


14. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod

Vp1: 1 st mötesordförande

Vp2: 6 st vice mötesordförande (flervalsvotering)

De vice mötesordförande är rangordnade. Rangordningen sker genom att av de kandidater som fått över 50% av rösterna i flervalsvoteringen väljs den med flest röster till 1:e vice mötesordförande, den med näst flest röster till 2:e vice mötesordförande, osv. Kan inte tillräckligt många väljas i första voteringspasset används fler voteringspass.

Det finns endast fem kandidater till vice mötesordförande vilket innebär att styrelsen kommer att få utse en vice möteordförande i enlighet med stadgans paragraf 4.8.6:
Citat:
Partistyrelsen ansvarar för att fyllnadsvälja eventuella avhopp och vakanser, dessa rangordnas efter sist rangordnade mötesfunktionär och ska godkännas av det kommande medlemsmötet.

Senast redigerad av Mötespresidiet den 2012-10-28 klockan 16:34. Anledning: korrigerat skrivfel i A04
   
  (#2) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #281146
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2012-10-23, 00:17

Tankar bakom förslaget

Då presidiet utformat detta förslag till voteringsordning har vi bland annat tänkt såhär:

1. Du som medlem kan lyfta en fråga till medlemsmötet genom att skriva en motion om den. Om en annan medlem tycker annorlunda i samma fråga eller tycker om ditt förslag och vill göra det bättre, kan denne lägga så kallade motyrkanden eller tilläggsyrkanden. Sådana yrkanden måste ligga inom motionens område. Därför kan mötespresidiet i sitt förslag ibland välja att inte ta upp yrkanden som ligger utanför motionens område.

2. De flesta motionsbehandlingar (utom de allra enklaste) avslutas med en omröstning där framvaskat förslag ställs mot avslag, med undantag av motioner och propositioner rörande sakpolitiska ställningstaganden (se punkt 3). Detta av två skäl. Det första är att omröstningar i komplicerade frågor med många olika yrkanden kan resultera i att många upplever den framvaskade kombinationen som så orimlig att det är bättre att vi inte tar något beslut i frågan, istället för att fastställa den orimliga kombinationen. Det andra skälet är att partiets stadgar tydligt säger att beslut måste fattas med en majoritet av avgivna röster, i en del frågor t o m med 75% av rösterna. Detta är inte alltid möjligt att uppnå i voteringar där många olika förslag står mot varandra.

3. Samtliga avslagsvoteringarna i de sakpolitiska motionerna samlas till det sista voteringspasset för respektive motion och proposition. På så sätt får den röstande en bra överblick över motionens innehåll. Däremot går det som deltagare inte att få en bra överblick över partiets kompletta politik inom området, vilket också är anledningen till att det framvaskade resultatet inte ställs mot avslag.
   
  (#3) Gammal
Megitt Inte uppkopplad
 
Megitts avatar
 
Inlägg: 217
Reg.datum: Feb 2010

Länk: #281159
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2012-10-23, 09:28

Citat:
Ursprungligen postat av Mötespresidiet Visa inlägg

Motion B05: Samkönade äktenskap i Sverige och i EU

B05-Y03 handlar om att avskaffa borgerlig vigsel medan motionen handlar om samkönade äktenskap. B05-Y03 ligger därmed utanför motionens område och tas ej upp till votering.

Vp1
Vp1a: B05-Y01 mot avslag
Vp1b: B05-Y02 mot avslag
B05-Y03 handlar om samkönade äktenskap och vill avskaffa dem helt i lagstiftningen. Dock är det lätt att missta sig då den inte innehåller orden samkönade äktenskap då den till skillnad från resten av motionen är könsneutralt formulerad.

Jag yrkar därför att följande voteringsorning fastställs för B05
Vp1
Vp1a: B05-Y01 mot B05-Y03
Vp1b: B05-Y02 mot avslag
VP2 Framvaskat Vp1a mot avslag

Citat:
Ursprungligen postat av Mötespresidiet Visa inlägg
Motion B06: Reglering av bankverksamhet

Vp1
Vp1a: B06-Y01 mot avslag
Vp1b: B06-Y02 mot avslag
Vp1c: B06-Y03 mot avslag
Vp1d: B06-Y04 mot avslag
Vp1e: B05-Y05 mot avslag
I sista raden står B05-Y05. Ni menar väl ändå Vp1e: B06-Y05 mot avslag?

Jag yrkar därför följande voteringsordning för B06

Vp1
Vp1a: B06-Y01 mot avslag
Vp1b: B06-Y02 mot avslag
Vp1c: B06-Y03 mot avslag
Vp1d: B06-Y04 mot avslag
Vp1e: B06-Y05 mot avslag
   
  (#4) Gammal
Megitt Inte uppkopplad
 
Megitts avatar
 
Inlägg: 217
Reg.datum: Feb 2010

Länk: #281160
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2012-10-23, 09:32

någon B05-Y05 exixterar för övrigt inte utan den heter antagligen något annat eftersom voteringsordningsförslaget länkar till något om skolpolitik.
   
  (#5) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #281162
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2012-10-23, 15:28

Hej presidiet.

Tack för ett mycket gediget arbete.

Yrkande P07-Y05 verkar dock ha kommit bort. Tyvärr blir det väl en ännu trassligare voteringsordning när niska föra in det.


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
  (#6) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #281163
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2012-10-23, 15:35

Om patentens vara eller icke vara. (P10)

Detta är ju en fråga där styrelsen föreslår en ändring av en åsikt som tidigare varit emblematisk för partiet, och där många medlemmar har starka åsikter på tvärs med styrelsen.

Därför är det extra viktigt att formerna för beslutsfattandet i den frågan är klara och tydliga och i förväg uppenbara för alla med intresse i frågan. Så vi inte får någon diskussion i efterhand om att en eventuell förändring kuppats genom.

Jag skulle därför vilja be presidiet att beskriva hur de resonerat när deras förslag till propositionsordning ger styrelsens förslag (Y01) privilegiet att vara det förslag som det vinnande av de två andra, sinsemellan mycket olika förslagen (Y10 och Y11), ställs mot.

PS
För att vara tydlig. Jag tycker förslaget till voteringsordning här är rimligt. Men jag önskar att OM det ska bli diskussion om den saken ska det bli nu, innan voteringsordningen fastställs, och inte i en massa surt mummel efter mötet.


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
  (#7) Gammal
RikMatts Inte uppkopplad
 
RikMattss avatar
 
Inlägg: 1 776
Reg.datum: Sep 2006

Länk: #281164
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2012-10-23, 15:48

Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag skulle därför vilja be presidiet att beskriva hur de resonerat när deras förslag till propositionsordning ger styrelsens förslag (Y01) privilegiet att vara det förslag som det vinnande av de två andra, sinsemellan mycket olika förslagen (Y10 och Y11), ställs mot.
Eftersom jag är medveten om att P10-Y11 helt saknar förutsättningar att få stöd av mötet, är jag villig att dra tillbaka yrkandet för att underlätta mötet och helt undvika dilemmat Henrik pekar på.

Om det nu går att dra tillbaka ett yrkande så här sent?


----------------------------------------------------------------
Jag blev och är Bengt Jonsson.

blogg: http://viktualiebrodern.wordpress.com
   
  (#8) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #281197
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2012-10-23, 21:38

Ytterligare några synpunkter kring voteringsordningen vid propositionerna:

P13:
Jag har svårt att se att Y02 och Y06 skulle stå mot varandra.

P22:
Y11 borde vara oberoende av återremissyrkandet Y10.

P27:
Jag har svårt att se att Y05 skulle stå i konflikt med den härva av yrkanden (Y16, Y24, Y28 och Y30) som den nu ställs mot.

P30
Y03 och Y17 står knappast emot varandra, tvärt om förutsätter Y17 att Y03 går genom, eftersom Y17 handlar om att slå fast ett nytt ställningstagande istf det som upphävs om Y03 går genom. Emellertid föreslår styrelsen i Y06 ett alternativt ställningstagande som ersättning till Y03, så är det något Y17 skulle ställas mot är det Y06.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
  (#9) Gammal
agnesson Inte uppkopplad
Ansvarig forumgruppen
 
agnessons avatar
 
Inlägg: 2 856
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #281204
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2012-10-23, 23:36

Citat:
Ursprungligen postat av Megitt Visa inlägg
B05-Y03 handlar om samkönade äktenskap och vill avskaffa dem helt i lagstiftningen. Dock är det lätt att missta sig då den inte innehåller orden samkönade äktenskap då den till skillnad från resten av motionen är könsneutralt formulerad.
Den handlar fortfarande om att avskaffa borgerlig vigsel, vilket knappast motionen handlar om.

Citat:
Ursprungligen postat av Megitt Visa inlägg
I sista raden står B05-Y05. Ni menar väl ändå Vp1e: B06-Y05 mot avslag?
Yes, tack.


Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Yrkande P07-Y05 verkar dock ha kommit bort. Tyvärr blir det väl en ännu trassligare voteringsordning när niska föra in det.
Nej. "P07-Y05 är identisk med P07-Y07 plus P07-Y11. Därför kommer mötet i voteringspass ett behandla Y07 och Y11 var för sig, och Y05 kommer inte att behandlas alls."


Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Om patentens vara eller icke vara. (P10)

Detta är ju en fråga där styrelsen föreslår en ändring av en åsikt som tidigare varit emblematisk för partiet, och där många medlemmar har starka åsikter på tvärs med styrelsen.

Därför är det extra viktigt att formerna för beslutsfattandet i den frågan är klara och tydliga och i förväg uppenbara för alla med intresse i frågan. Så vi inte får någon diskussion i efterhand om att en eventuell förändring kuppats genom.

Jag skulle därför vilja be presidiet att beskriva hur de resonerat när deras förslag till propositionsordning ger styrelsens förslag (Y01) privilegiet att vara det förslag som det vinnande av de två andra, sinsemellan mycket olika förslagen (Y10 och Y11), ställs mot.
Jag ser inte varför mötet ska lägga mer tyngd på vissa frågor och specialbehandla dessa förslag. Två motyrkande får i första omgången slåss mot varandra för att sen ställas mot proppens original-yrkande. Jag tycker inte att det behövs någon kommentar alls.


Citat:
Ursprungligen postat av RikMatts Visa inlägg
Eftersom jag är medveten om att P10-Y11 helt saknar förutsättningar att få stöd av mötet, är jag villig att dra tillbaka yrkandet för att underlätta mötet och helt undvika dilemmat Henrik pekar på.

Om det nu går att dra tillbaka ett yrkande så här sent?
Undantag går alltid att göra om det är väl motiverat. Men jag ser inget bra argument till att öppna upp dammluckorna och jag tror att hela mötespresidiet kommer att hålla med mig om en sådan här ordningsfråga ställs.

Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
P13:
Jag har svårt att se att Y02 och Y06 skulle stå mot varandra.
Hur ska man ha "rätt att själva äga och hantera sin patientjournal." om undantaget för akutöppningar finns?


Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
P22:
Y11 borde vara oberoende av återremissyrkandet Y10.
Vi har gjort tolkningen att P22-Y11 ska hakas på i slutet i yrkandena P22-Y03 eller P22-Y07. Alternativet är att P22-Y10 inte behandlas då den ligger utanför proppens område. Jag tror att mötespresidiet är väldigt öppen för förändring i denna fråga, så motivera hur ni resonerar.


Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
P27:
Jag har svårt att se att Y05 skulle stå i konflikt med den härva av yrkanden (Y16, Y24, Y28 och Y30) som den nu ställs mot.
Kanske sant. Är det fler som tycker detta så tror jag att mötespresidiet kan ändra sig.

Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
P30
Y03 och Y17 står knappast emot varandra, tvärt om förutsätter Y17 att Y03 går genom, eftersom Y17 handlar om att slå fast ett nytt ställningstagande istf det som upphävs om Y03 går genom. Emellertid föreslår styrelsen i Y06 ett alternativt ställningstagande som ersättning till Y03, så är det något Y17 skulle ställas mot är det Y06.
Det är tydligt att P30-Y17 vill ersätta det tidigare ställningstagandet som P30-Y03 citerar. Det är till och med så tydligt att jag kommer att förslå att mötespresidiet korrigerar yrkandet så att det istället lyder
att ersätta ställningstagande "gammalt ställningstagande" till "nytt ställningstagande"
Då visas det tydligt vad P30-Y17 avses och det ligger tydligt emot P30-Y03. Att förtydliga yrkanden på detta sätt är ingenting nytt utan görs på varje möte.


Sitter i partiledningen med ansvar för lokala föreningar

Arbetar som lokal assistent åt Amelia Andersdotter i Sverige
   
  (#10) Gammal
Apis Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 087
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #281206
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2012-10-24, 00:04

Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Hur ska man ha "rätt att själva äga och hantera sin patientjournal." om undantaget för akutöppningar finns?
P13-Y06 säger bara att de som vill ska ha rätt att själva äga och hantera sin journal, dvs i undantagsfall. I normalfallet då man inte äger den själv kan det finnas möjlighet för "akutöppning". P13-Y02 ställer inte krav på möjlighet till "akutöppning".

Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Kanske sant. Är det fler som tycker detta så tror jag att mötespresidiet kan ändra sig.
Jag håller med Henrik.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
AndersLindbäck
   
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com