Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
JM Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1
Reg.datum: Jan 2006
Standard Grundargument mot upphovsrätten - 2006-01-03, 23:11

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><B><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>Grundargument mot upphovsrätten<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></B></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial color=#000000 size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>En samling välgrundade, sakliga, men&nbsp;enkla&nbsp;argument mot upphovsrätten.</o:p></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial color=#000000 size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT>&nbsp;</P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial color=#000000 size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>&nbsp;</P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><I><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>Fördelarna med fri kopiering är enorma<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></I></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>Före datorer och Internet var fördelarna med fri kopiering små, eftersom det var svårt och dyrt att kopiera. Idag är fördelarna med fri kopiering enorma. Kostnaderna med att kopiera är samtidigt mycket små. Vi kan på ett enkelt sätt ge människor större personlig frihet och enorm glädje genom att tillåta friare kopiering. Att människor verkligen värderar möjligheten att kopiera mycket högt ser vi av dagens fildelning och annan kopiering. Trots extrema straff och förföljelse från storföretag och myndigheter fildelar miljontals svenskar och människor världen över. I dagens debatt påtalas aldrig fördelarna med fri kopiering. Det är fel, och något vi måste ändra på för balans i debatten.</FONT></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000><o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT>&nbsp;</P></o:p></SPAN></FONT><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><I><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>Upphovsrätten behövs inte i dagens ekonomi<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></I></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>1. De mesta av intäkterna för skapande kommer redan idag från annat håll än upphovsrätten. Allt mer betalas av reklam, kringförsäljning eller annan marknadsföring. TV3, TV4, Kanal 5, Metro med flera är betalda av reklam, de påverkas inte alls av upphovsrätten. Andra medier, som Aftonbladet, SVT och BBC börjar inse detta: de lägger ut allt mer material gratis på nätet. <o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>2. Skatter, privata understöd och stiftelser försäkrar många miljarder i intäkter för våra kreatörer: i Sverige och Europa är stödet till skapande mycket stort och gäller alla områden. I Sverige har vi redan presstöd, kulturstöd, tidskriftsstöd, filmstöd, stöd för ungdomskultur, biblioteksersättning och konstnärslöner, för att bara nämna några stöd. Utöver detta tillkommer privata initiativ från stiftelser och enskilda personer. Uppmuntra detta - men kräv frihet i kopieringen i retur!<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>3. Kostnaderna för att skapa har minskat drastiskt med datorteknik och bättre humankapital. Upphovsrätten är avsedd att betala för den investering som behövs för att skapa. När kostnaderna för att skapa har sjunkit behövs inte upphovsrättsmonopolen längre.<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>4. Redan idag kan de allra flesta musiker inte leva enbart på sin musik, det erkänner t ex musikindustrin själv - ändå fortsätter massor av musik att skapas. Samma sak för poeter, författare, skribenter och filmare.<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>5. På kreativa marknader råder utbudsöverskott av både personer som vill uttrycka sig och av skapat material. Med utbudsöverskott på en marknad bör priset gå ned. Men priset på t ex en CD har inte gått ned lika mycket som det borde. Det beror på de articifiella monopol som upphovsrätten utgör. Ekonomisk teori visar att det enda som kommer att hända med friare upphovsrätt är att priserna kommer att sjunka, inte att det blir mindre kultur på marknaden.<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>6. Även mycket dyra kreativa projekt har skapats helt utan kopieringsmonopol. Ett sådant, WikiPedia, är världens största uppslagsverk. Andra projekt som Linux, Mozilla, Apache, Gnome och KDE har resulterat i några av världens mest avancerade programvaror. De är skapade främst av frivilliga och är helt fria. De finns redan idag.<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial color=#000000 size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT>&nbsp;</P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000><I><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: Arial">Upphovsrätten är en kostnad även för andra skapare</SPAN></FONT></I></FONT></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000><I><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN></FONT></I><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-language: SV; mso-fareast-language: SV; mso-bidi-language: AR-SA">Upphovsrättsmonopol höjer priset på det som skapas för alla - inte bara för slutkonsumenten. </SPAN></FONT></FONT></SPAN></FONT><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>Skapande bygger mer och mer på andras tidigare skapande. Artister, journalister, förlag, författare, musiker och alla andra som arbetar med kreativ produktion måste också betala monopolvinster åt alla sina kollegor.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>Med slopad eller minskad upphovsrätt blir det billigare även för dem. Det gör det lättare för nya skapare att komma in på marknaden och billigare för alla.<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial color=#000000 size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><I><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>Reklam, skatt, kringförsäljning, hårdvarutillverkare, personlig berömmelse och brinnande engagemang betalar bättre för kultur och information<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></I></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>Redan idag betalar dessa källor för det mesta av informationen. Om en fri informationsmarknad införs kommer incitamenten för dessa finansieringsformer att bli mycket starkare.<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>- Effektiviseringar, omprioriteringar eller höjda skatter skulle&nbsp;räcka långt för att finansiera mer och bättre kulturstöd.<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>- Hårdvarutillverkare har incitament för att betala för att det finns innehåll och operativsystem i deras nät och datorer. Hårdvarutillverkare betalar mycket av musik-, film-, datorspels och mjukvaruskapande redan idag.<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>- Kringförsäljning av prylar, vid konserter och andra saker bör stödjas och öka.<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>- Reklam betalar redan idag alla sorters medier och den kan betala mer ännu skapande. Fritt skapande, som alla kan ta del av.<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>- Medier idag är globalt spridda. Den ära och berömmelse som en enskild kan få av att medverka i dagens medier är enorm. Dessutom är det mer än bara personlig glädje. Ett personligt varumärke är en möjlighet till framtida anställningar, arbeten och inkomster - fråga vilken dokusåpastjärna som helst.<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>- Politiskt material och information säljs nästan aldrig med vinst. Oavsett vilka åsikter som torgförs är de alltid subventionerade. Åsikter och idéer framförs av de som brinner för dem. De vill att andra ska del av dem. Ett bredare urval och bättre representerande åsikter bör få starkare stöd än idag. <o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial color=#000000 size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><I><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>Upphovsrätten är godtycklig<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></I></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>Aldrig någonsin, varken under upphovsrättens införande eller under dess krypande förlängning, har monopolen utvärderats ekonomiskt i förväg. Att upphovsrättsmonopol råder 70 år efter upphovsmannens död idag, är helt godtyckligt valt. Samma sak när upphovsrätten infördes först i USA, de fjorton åren - varför just fjorton - var inte grundade i några rationella övervägningar, inga utredningar. Beslut som inte alls utvärderats är inte demokratiskt legitima. På inget annat område i ekonomin råder liknande monopol på 70 år efter upphovsmannens död. Det är en absurd reglering som aldrig införts om den utsatts för offentlig debatt. Ekonomiska utvärderingar av immaterialrätter som trots allt genomförts av oberoende experter har inte sällan förespråkat slopade monopol. Dessa utvärderingar utfördes ändå före dagens explosion av datorteknik, som gör argumenten för upphovsrätten än svagare. Och fördelarna än större.<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial color=#000000 size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><I><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>Upphovsrätten är odifferentierad<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></I></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>Eftersom dagens upphovsrätt är helt godtycklig, tar den ingen hänsyn till skillnader i det som "skyddas" genom monopol. Det är fel - eftersom investeringsnivåer, nyttor och kostnader är helt olika för olika uttryck blir vissa uttrycksformer övermonopoliserade även från perspektivet att upphovsrätten bör vara kvar. Samma hårda monopol för alla uttrycksformer snedvrider ekonomin.<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial color=#000000 size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><I><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>Upphovsrätten hotar yttrandefrihet och demokrati<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></I></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>Det finns mängder med exempel på hur upphovsrätten har hindrat vanliga medborgare från att uttrycka sina demokratiska åsikter. I de värsta fallen har upphovsrätt till och med lagts på lagtext. Att fritt kunna informera sig är en förutsättning för en fri och fungerande demokrati. I en demokrati bör också alla röster vara lika värda. Alla måste ha samma förutsättningar att informera sig i politiska spörsmål. Upphovsrätten sätter upp statliga monopol som gör det omöjligt för vissa människor att göra så, genom att den godtyckligt höjer priset på viss information. Med fri kopiering skulle många fler människor ha råd och möjlighet att informera sig. Då kan alla medborgare kan läsa de senaste och bästa texterna i statsvetenskap, sociologi och ekonomi eller för den delen teknik, och bilda sig sin egen uppfattning. Friare information gynnar friheten, demokratin och rättvisan.<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial color=#000000 size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><I><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>Upphovsrätten kräver extrem kontroll och extrema straff<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></I></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>I den digitala ekonomi vi befinner oss är det svårt att upprätthålla de monopol som upphovsrätten utgör. Det beror på att det är så enkelt att kopiera. Digital information är i sig skapad för att kunna kopieras exakt. Internet är skapat för att vara fritt. Människor är vana vid fri handel med information. Miljoner och miljoner människor använder Internet, kopierar och fildelar. För att kunna gå runt detta och hindra dessa starka naturliga krafter krävs extrem kontroll. All upphovsrättsskyddad information måste registreras, kodas, kontrolleras och förhindras från kopiering. För att klara detta måste man införa <EM>DRM</EM>. <EM>DRM</EM> är system som registrerar information och förhindrar vissa från att ta del av den. Man måste också införa hård kriminalisering och förföljelse av alla de som vill använda den teknik de sitter framför. <EM>DRM</EM>-systemen är dyra, krångliga och hotar en rad grundläggande rättigheter. Både personlig äganderätt, yttrandefrihet och konsumenträttigheter slängs i blytunga tekniska bojor. Bojor som ofta inte ens fångvaktaren kan låsa upp. De extrema straffen är inte bara ett moraliskt brott mot dem som drabbas, de är ett hot mot rättssystemet. När miljontals människor riskerar tusentals kronor i böter eller t&nbsp;o&nbsp;m fängelse för en kopia som drabbat ingen urholkas förtroendet för rättssystemet och samhället i stort. <o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial color=#000000 size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><I><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>Upphovsrätten motverkar it-samhället<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></I></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>Digital information skapades för att kunna kopieras exakt. Internet skapades för att vara fritt. Fördelarna med digitala system uppkommer ur just detta. Upphovsrätten motverkar just detta.<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial color=#000000 size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><I><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>Upphovsrätten har bidragit till odemokratiska processer<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></I></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>Dagens upphovsrätt har införts utan debatt eller demokratisk insyn. Monopolen har betraktats som en teknisk fråga för jurister och särintressen - inte som en demokratisk som rör allas rättigheter.<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>Teknokraternas dominans har gjort diskussionen om upphovsrätt otillgänglig och svår att förstå. Breda grupper som konsumenter och medborgare har inte fått ge sin syn i processen. Förfarandet och debatten kring upphovsrätten har legitimerat ett odemokratiskt sätt att införa nya lagar.<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial color=#000000 size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><I><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>Upphovsrätten strider mot WTO och EU:s inre marknad<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></I></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>Upphovsrätten är en tull på information. Som sådan strider den mot såväl WTO:s som den Europeiska inre marknadens principer och uttryckta anda om mer frihandel och minskade tullar. Vår tid är informationssamhällets tid - vad kan då vara viktigare än frihandel med information?<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial color=#000000 size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><I><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>Betalt flera gånger - för samma arbete<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></I></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>Alla vi vanliga jobbare, t&nbsp;o&nbsp;m direktörer och statsråd, får betalt först efter det vi har utfört ett jobb. Vill vi ha betalt igen, ja då måste vi gå till jobbet nästa månad också. Men de koncerner som säljer under upphovsrättsmonopol, de kan utföra ett arbete, och därefter få monopolbetalt gång, på gång, på gång. De kan fortsätta att leva på gamla lagrar i hela 70 år efter att arbetet är utfört och är betalt många gånger om. Det skapar sjuka incitament som gör att de vill skapa mindre. Varför ska vi ställa så märkliga, antiekonomiska krav på dem som sysslar med något så viktigt som information och kultur, som vi alla vill ha mer av? Med detta system skapas mindre kultur och alla blir fattigare. Det är en felaktig ordning.<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial color=#000000 size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><I><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>Ett grundkrav för skattebetalarna - valuta för pengarna!<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></I></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#000000>När offentliga medel har betalat skapande, då behövs inte upphovsrätten. Kreatören i fråga har ju redan fått betalt. Offentligt betalt skapande som sedan upphovsrättsskyddas är ett rån inte bara från alla skattebetalare utan från alla medborgare. Det är ett <EM>rån</EM>, en slags <EM>dubbelbeskattning</EM>, därför att medborgarna tvingas betala en gång till för samma&nbsp;material de själva har finansierat. Upphovsrätten måste slopas eller förhandlas ned när skapandet är betalt med offentliga medel. <o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial color=#000000 size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial color=#000000 size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial color=#000000 size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial color=#000000 size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT>&nbsp;</P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial color=#000000 size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT>&nbsp;</P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><FONT face=Arial color=#000000 size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>Kopiera gärna. Lägg gärna till flera.</o:p></SPAN></FONT>
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Sunnan Inte uppkopplad
 
Inlägg: 285
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #1872
Standard RE: Grundargument mot upphovsrätten - 2006-01-04, 00:30

Du hade inte med mitt favoritargument; klistra in det.

"Hindrad kopiering är en artificiellt minskad tillgång, vilket är ett oacceptabelt ekonomiskt sabotage."
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
John Nilsson Inte uppkopplad
 
John Nilssons avatar
 
Inlägg: 3 749
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #4355
Standard RE: Grundargument mot upphovsrätten - 2006-01-10, 19:04

Du får gärna utveckla här:

http://piratpartiet.hwaccess.net/ind...phovsr%C3%A4tt


John Nilsson Svensk mästare i sär skrivning

Mail: john.nilsson@piratpartiet.se

  Skicka ett meddelande via MSN till John Nilsson  
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Upphovsrätten är min månadslön PaLL3 PP i media 3 2009-06-04 09:49
Ger upp upphovsrätten Pirate Pete Kultur och upphovsrätt 2 2009-04-27 02:16
Skydda upphovsrätten Anders Strömgren PP i media 3 2008-01-30 15:26
Grundargument mot upphovsrätten (från en ekonom) Rick Falkvinge Tips som kommit över mail 28 2006-04-14 17:11
Upphovsrätten Jeinhor Övrig diskussion 3 2006-01-20 13:11Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com