Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
TeirdeZ Inte uppkopplad
 
TeirdeZs avatar
 
Inlägg: 2 487
Reg.datum: Apr 2006
Standard Motion 08: Ta ställning mot terroristlagstiftning - 2008-04-14, 11:50

Piratpartiet bör överväga att ta ställning mot särskild lagstiftning för "terroristbrott" (se Lag (2003:148) om straff för terroristbrott). 3§ i 2003:148 lyder<br>
<br>
Citat:
3 § Följande gärningar utgör terroristbrott under de förutsättningar som anges i 2 § i denna lag:<br>
1. mord, 3 kap. 1 § brottsbalken,<br>
2. dråp, 3 kap. 2 § brottsbalken,<br>
3. grov misshandel, 3 kap. 6 § brottsbalken,<br>
4. människorov, 4 kap. 1 § brottsbalken,<br>
5. olaga frihetsberövande, 4 kap. 2 § brottsbalken,<br>
6. grov skadegörelse, 12 kap. 3 § brottsbalken,<br>
7. mordbrand och grov mordbrand, 13 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken,<br>
8. allmänfarlig ödeläggelse, 13 kap. 3 § brottsbalken,<br>
9. sabotage och grovt sabotage, 13 kap. 4 och 5 §§ brottsbalken,<br>
10. kapning och sjö- eller luftfartssabotage, 13 kap. 5 a § brottsbalken,<br>
11. flygplatssabotage, 13 kap. 5 b § brottsbalken,<br>
12. spridande av gift eller smitta, 13 kap. 7 § brottsbalken,<br>
13. olovlig befattning med kemiska vapen, 22 kap. 6 a § brottsbalken,<br>
14. uppsåtligt vapenbrott, 9 kap. 1 § vapenlagen (1996:67),<br>
15. brott enligt 21 § tredje stycket lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor,<br>
16. uppsåtligt brott enligt 25 och 26 §§ lagen (1992:1300) om krigsmateriel, som avser kärnladdningar, radiologiska, biologiska och kemiska stridsmedel, apparater och andra anordningar för spridning av radiologiska, biologiska eller kemiska stridsmedel samt speciella delar och substanser till sådant material,<br>
17. brott enligt 18 och 20 §§ lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, som avser sådana produkter eller sådant tekniskt bistånd som kan användas för att framställa kärnladdningar, biologiska eller kemiska vapen,<br>
18. smuggling och grov smuggling, 3 och 5 §§ lagen (2000:1225) om straff för smuggling, om brottet avser sådana varor som omfattas av 14-17,<br>
19. olaga hot, 4 kap. 5 § brottsbalken, som innefattar hot om att begå någon av de gärningar som avses i 1-18.
<br>
<br>
Samtliga 19 brott finns redan väl definierade i andra delar av lagen och behovet av särskild lagstiftning då de kan misstänkas vara terroristiska är knappast nödvändigt. <br>
<br>
Yrkanden:<br>
<br>
* Jag föreslår att Piratpartiet lägger in följande eller liknande formulering i sina principer: Piratpartiet tar ställning mot särskild behandling av terroristbrott i lag. De straffskalor och brottsrubricering som redan finns för handlingar som skadar eller hotar svenska medborgare eller deras egendom är redan tillräckliga. Terroristlagstiftningen som finns idag sätter rättssäkerheten ur spel och riskerar att i sin förlängning användas som repressivt medel mot immigranter eller oliktänkande.<br>
<br>

<br>
STYRELSENS YTTRANDE<br>
<br>
Denna motion rör våra politiska principer.<br>
<br>
Som allmän princip vill styrelsen avråda från att ändra våra principer genom detta tillvägagångssätt. När vi har ändrat eller förfinat våra politiska principer har detta alltid skett genom en långtgående konsensusdiskussion där vi inte bara utvärderat vad vi tycker, utan också,<br>
<br>
- är den här linjen försvarbar?<br>
- vilka vinklar och vilken retorik fungerar för att lägga fram linjen?<br>
- exponerar den oss för några andra svagheter?<br>
- hur lägger den oss taktiskt gentemot andra partier för att nå våra mål?<br>
<br>
Efter en sådan diskussion då vi nått konsensus har vi tagit en rådgivande omröstning, och senast nådde vi 96% ja på Principer 3.1. Att ändra våra principer genom motionerande på årsmötet ger inget tillfälle att diskutera de taktiska konsekvenserna av en sådan förändring, och bör därför användas bara när det finns en tidigare överväldigande konsensus i frågan. Vid minsta tveksamhet eller kontrovers är det styrelsens uppfattning att principerna inte bör ändras på detta sätt och undvika diskussionerna om taktik, försvar och retorik.<br>
<br>
Vi kommer alldeles strax som parti att påbörja det större arbete med Principer 4 som vi kom överens om i slutskedet av arbetet med Principer 3.1, och all input till detta arbete är välkommet.<br>
<br>
Det är vidare en svaghet i dagsläget att det inte är reglerat hur våra principer ändras. Styrelsen upplever det som besvärande att principer kan ändras utan att det ens diskuterats vad det får för taktiska och retoriska effekter. Styrelsen ser fram emot stadgar där detta är klargjort.<br>
<br>
<br>
Styrelsen är av åsikten att motionärens skrivning förtydligar och kompletterar våra befintliga åsikter om rättssäkerhet. I de kommentarer som kommit till motionen är det heller ingen som opponerat sig i sak, vilket stärker styrelsen i denna uppfattning.<br>
<br>
Styrelsen yrkar därför årsmötet<br>
att bifalla motionen, med Christian Engströms och SM5PORs redaktionella justeringar.


Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker för Piratpartiet 2009-2014.

Fråga om ni fattar det som sker i vad ni ser, plåga er och skratta åt er del i detta spel
spana, det viktigt!, ty ni bör innan ni dör ana att man riktigt har er roll under kontroll

-Virus, Sture Lönnerstrand, 1960 (omslaget, baksidan)
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #99726
Standard RE: Motion 08: Ta ställning mot terroristlagstiftning - 2008-04-14, 17:45

Formalia: Den här motionen rör våra principer. Yrkandet "följande eller liknande lydelse" är inte acceptabelt i en motion; en motion som vill ändra på våra principer måste ange en exakt ändring eller uppdra åt styrelsen att ta fram en sådan skrivning för ytterligare en omröstning.Jag tycker du har gjort en utomordentligt acceptabel formulering (och min åsikt som partifunktionär är att du därför bör stryka "eller liknande") - det enda jag saknar är en placering av den i våra principer. Jag kan tänka mig var den passar, men det är motionären som måste ange var den nya skrivningen ska in.


   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Blod-Svente Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 238
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #99757
Standard RE: Motion 08: Ta ställning mot terroristlagstiftning - 2008-04-14, 21:42

I sak så gillar jag Amelias motion.

Det handlar som sagt om rättssäkerheten. Och på värdemässiga grunder kan jag mycket väl tänka mej ett "fjärde ben" som handlar om rättssäkerhet. Men är det taktiskt rätt? Tyvärr tenderar "vanligt folk" att förespråka hårdare tag snarare än motsatsen. Av det skälet kanske vi ska avstå från frågan.
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
TeirdeZ Inte uppkopplad
 
TeirdeZs avatar
 
Inlägg: 2 487
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #99763
Standard RE: Motion 08: Ta ställning mot terroristlagstiftning - 2008-04-14, 22:19

Citat:
Rick Falkvinge (2008-Apr-14)Formalia: Den här motionen rör våra principer. Yrkandet "följande eller liknande lydelse" är inte acceptabelt i en motion; en motion som vill ändra på våra principer måste ange en exakt ändring eller uppdra åt styrelsen att ta fram en sådan skrivning för ytterligare en omröstning.


I sådana fall föreslår jag att vi lägger in stycket mellan följande stycken ur principprogrammet:

Citat:
Alla maktmedel, system och metoder som staten kan använda gentemot sina invånare måste befinna sig under ständig omprövning och granskning av folkvalda företrädare. När staten övervakar invånare som inte är misstänkta för brott utgör det en kränkning av den enskildes privatliv på ett i grunden oacceptabelt sätt. Varje medborgare skall tillförsäkras den anonymitetsrätt som idag förutsätts i grundlagen och den enskildes rätt att bestämma över sina egna personuppgifter måste stärkas.Piratpartiet tar ställning mot särskild behandling av terroristbrott i lag. De straffskalor och brottsrubricering som redan finns för handlingar som skadar eller hotar svenska medborgare eller deras egendom är redan tillräckliga. Terroristlagstiftningen som finns idag sätter rättssäkerheten ur spel och riskerar att i sin förlängning användas som repressivt medel mot immigranter eller oliktänkande.Staten ska respektera grundlagen även i praktiken. Respekt för medborgarna och deras integritet skall innebära att principer som tortyrförbud, lagstiftningsintegritet, rättssäkerhet, budbärarimmunitet och korrespondenshemlighet är okompromissbara. Piratpartiet skall och kommer att agera för att exponera och fälla en regering som partiet anser inte lever upp till den respekt för människorätt som man ska kunna förvänta sig av en västerländsk demokrati.


Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker för Piratpartiet 2009-2014.

Fråga om ni fattar det som sker i vad ni ser, plåga er och skratta åt er del i detta spel
spana, det viktigt!, ty ni bör innan ni dör ana att man riktigt har er roll under kontroll

-Virus, Sture Lönnerstrand, 1960 (omslaget, baksidan)
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #99790
Standard RE: Motion 08: Ta ställning mot terroristlagstiftning - 2008-04-15, 07:17

Jag tycker det är en utmärkt motion och kommer att rösta för.Apropå "fjärde ben" så har vi länge pratat om medborgarrätt som en större fråga. Det handlar mer om att försvara spelplanen som sådan än enstaka sakfrågor. Men om spelplanen måste göras till en enskild fråga, så låt gå då.De som förespråkar "hårdare tag" är också utan undantag de som förespråkar mer övervakning och inte tänker och/eller bryr sig om konsekvenserna, så de har ändå aldrig varit våra väljare.


   
Svara med citat
  (#6) Gammal
Christian Engström Inte uppkopplad
 
Christian Engströms avatar
 
Inlägg: 3 206
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #99794
Standard RE: Motion 08: Ta ställning mot terroristlagstiftning - 2008-04-15, 08:13

Citat:
TeirdeZ (2008-Apr-14)
Citat:
De straffskalor och brottsrubriceringar som redan finns för handlingar som skadar eller hotar svenska medborgare eller deras egendom är redan tillräckliga.
Brottsrubriceringarna ska väl vara i plural rent språkligt, så jag föreslår den redaktionella ändringen av texten.I övrigt tycker jag att det är ett mycket bra förslag.


/Christian
EU-parlamentariker
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Christian Engström Inte uppkopplad
 
Christian Engströms avatar
 
Inlägg: 3 206
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #99807
Standard RE: Motion 08: Ta ställning mot terroristlagstiftning - 2008-04-15, 09:37

En faktoid som jag råkade snubbla över:Citat:
The ANC was classified as a terrorist [6] organisation by the South African government and by some Western countries including the United States of America and the United Kingdom.
http://en.wikipedia.org/wiki/African...st_and_banning


/Christian
EU-parlamentariker
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
Humlan Inte uppkopplad
 
Inlägg: 210
Reg.datum: Feb 2008

Länk: #99825
Standard RE: Motion 08: Ta ställning mot terroristlagstiftning - 2008-04-15, 11:08

För övrigt var även de frihetskämpar som stred mot Britterna för att göra USA till en ny nation terrorister i Britternas ögon...Den enes terrorist är den andres frihetshjälte.Nu är inte alla terrorister frihetshjältar, vill bara lägga mitt stöd till grundtanken i denna tråd. Att rättssäkeheten är en viktigt princip i ett fritt demokratiskt samhälle.


http://blog.humblebee.net

För övrigt anser jag att Norrbotniabanan skall byggas.
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
Ken Rabelius Inte uppkopplad
 
Inlägg: 4 162
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #99830
Standard RE: Motion 08: Ta ställning mot terroristlagstiftning - 2008-04-15, 11:36

Kan väll lika gärna inflika att jag om jag närvarar på årsmötet högst troligen kommer rösta för detta
  Skicka ett meddelande via MSN till Ken Rabelius  
Svara med citat
  (#10) Gammal
Winston Smith Inte uppkopplad
 
Winston Smiths avatar
 
Inlägg: 8 438
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #100106
Standard RE: Motion 08: Ta ställning mot terroristlagstiftning - 2008-04-17, 17:42

Citat:
Rick Falkvinge (2008-Apr-15)Jag tycker det är en utmärkt motion och kommer att rösta för.
Håller med.Citat:
De som förespråkar "hårdare tag" är också utan undantag de som förespråkar mer övervakning och inte tänker och/eller bryr sig om konsekvenserna, så de har ändå aldrig varit våra väljare.
Håller med. Och till hårdare tag räknas väl DRM-förbud?
   
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Fartkameror: Vad är Piratpartiets ställning? Enigma_Erik Integritet och privatliv 38 2010-01-15 16:30
20. Motion 8 - ta ställning mot terroristlagstiftning Rick Falkvinge Årsmöte den 27 april 2008 1 2008-04-27 17:08
Luf har tagit ställning för fildelning Stefan Flod PP i media 31 2007-08-12 17:04
Ställning rixlistan - provvalet... allMANkind Valsedlar 2006 (STÄNGD) 15 2006-04-10 09:24
Seminarium om terroristlagstiftning 25 mars 2006 SM5POR 1. Stockholms kommun 1 2006-03-28 23:28Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com