Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005
Standard 2009-02-12 Styrelsemte - 2009-02-26, 16:52

Styrelsemöte 2009-02-12<br>
<br>
Mårten Fjällström och Stefan Flod är frånvarande. Deras röster faller till (i ordning) Jan Lindgren och Björn Odlund. Jan Lindgren är frånvarande. Vi är fyra styrelseröster av fem. Mötet är beslutsmässigt.<br>
<br>
Val av mötesadministratör<br>
<br>
Rick Falkvinge<br>
<br>
<br>
Val av sekreterare<br>
<br>
Rick Falkvinge<br>
<br>
<br>
Val av två justerare<br>
<br>
Christian Engström<br>
Björn Odlund<br>
<br>
<br>
<br>
Motioner:<br>
<br>
<br>
01. Förstärkning av kulturell allemansrätt<br>
<br>
<br>
STYRELSENS YTTRANDE<br>
<br>
Denna motion rör våra politiska principer.<br>
<br>
Som allmän princip vill styrelsen avråda från att ändra våra principer genom detta tillvägagångssätt. När vi har ändrat eller förfinat våra politiska principer har detta alltid skett genom en långtgående konsensusdiskussion där vi inte bara utvärderat vad vi tycker, utan också,<br>
<br>
- är den här linjen försvarbar?<br>
- vilka vinklar och vilken retorik fungerar för att lägga fram linjen?<br>
- exponerar den oss för några andra svagheter?<br>
- hur lägger den oss taktiskt gentemot andra partier för att nå våra mål?<br>
<br>
Efter en sådan diskussion då vi nått konsensus har vi tagit en rådgivande omröstning, och vi nådde 96% ja på Principer 3.1. Att ändra våra principer genom motionerande på årsmötet ger inget tillfälle att diskutera de taktiska konsekvenserna av en sådan förändring, och bör därför användas bara när det finns en tidigare överväldigande konsensus i frågan. Vid minsta tveksamhet eller kontrovers är det styrelsens uppfattning att principerna inte bör ändras på detta sätt och undvika diskussionerna om taktik, försvar och retorik.<br>
<br>
Det är vidare en svaghet i dagsläget att det inte är reglerat hur våra principer ändras. Styrelsen upplever det som besvärande att principer kan ändras utan att det ens diskuterats vad det får för taktiska och retoriska effekter. Styrelsen ser fram emot stadgar där detta är klargjort.<br>
<br>
Styrelsen anser att dessa skäl är tillräckliga för att yrka avslag.<br>
<br>
Styrelsen yrkar årsmötet<br>
att avslå motionen i sin helhet.<br>
<br>
<br>
<br>
02. Gör Piratpartiet respektabelt!<br>
<br>
<br>
STYRELSENS YTTRANDE<br>
<br>
Denna motion rör våra politiska principer.<br>
<br>
Som allmän princip vill styrelsen avråda från att ändra våra principer genom detta tillvägagångssätt. När vi har ändrat eller förfinat våra politiska principer har detta alltid skett genom en långtgående konsensusdiskussion där vi inte bara utvärderat vad vi tycker, utan också,<br>
<br>
- är den här linjen försvarbar?<br>
- vilka vinklar och vilken retorik fungerar för att lägga fram linjen?<br>
- exponerar den oss för några andra svagheter?<br>
- hur lägger den oss taktiskt gentemot andra partier för att nå våra mål?<br>
<br>
Efter en sådan diskussion då vi nått konsensus har vi tagit en rådgivande omröstning, och vi nådde 96% ja på Principer 3.1. Att ändra våra principer genom motionerande på årsmötet ger inget tillfälle att diskutera de taktiska konsekvenserna av en sådan förändring, och bör därför användas bara när det finns en tidigare överväldigande konsensus i frågan. Vid minsta tveksamhet eller kontrovers är det styrelsens uppfattning att principerna inte bör ändras på detta sätt och undvika diskussionerna om taktik, försvar och retorik.<br>
<br>
Det är vidare en svaghet i dagsläget att det inte är reglerat hur våra principer ändras. Styrelsen upplever det som besvärande att principer kan ändras utan att det ens diskuterats vad det får för taktiska och retoriska effekter. Styrelsen ser fram emot stadgar där detta är klargjort.<br>
<br>
Styrelsen anser att dessa skäl är tillräckliga för att yrka avslag.<br>
<br>
Styrelsen yrkar årsmötet<br>
att avslå motionen i sin helhet.<br>
<br>
<br>
03. Angående EU-konstitution / Lissabonfördraget<br>
<br>
<br>
STYRELSENS YTTRANDE<br>
<br>
Denna motion rör våra politiska principer.<br>
<br>
Som allmän princip vill styrelsen avråda från att ändra våra principer genom detta tillvägagångssätt. När vi har ändrat eller förfinat våra politiska principer har detta alltid skett genom en långtgående konsensusdiskussion där vi inte bara utvärderat vad vi tycker, utan också,<br>
<br>
- är den här linjen försvarbar?<br>
- vilka vinklar och vilken retorik fungerar för att lägga fram linjen?<br>
- exponerar den oss för några andra svagheter?<br>
- hur lägger den oss taktiskt gentemot andra partier för att nå våra mål?<br>
<br>
Efter en sådan diskussion då vi nått konsensus har vi tagit en rådgivande omröstning, och vi nådde 96% ja på Principer 3.1. Att ändra våra principer genom motionerande på årsmötet ger inget tillfälle att diskutera de taktiska konsekvenserna av en sådan förändring, och bör därför användas bara när det finns en tidigare överväldigande konsensus i frågan. Vid minsta tveksamhet eller kontrovers är det styrelsens uppfattning att principerna inte bör ändras på detta sätt och undvika diskussionerna om taktik, försvar och retorik.<br>
<br>
Det är vidare en svaghet i dagsläget att det inte är reglerat hur våra principer ändras. Styrelsen upplever det som besvärande att principer kan ändras utan att det ens diskuterats vad det får för taktiska och retoriska effekter. Styrelsen ser fram emot stadgar där detta är klargjort.<br>
<br>
Den aktuella motionen ändrar emellertid inte på något politiskt ställningstagande, trots att den ändrar i texten på våra principer. Dess effekt är att förtydliga att vi syftar på det dokument som numera heter Lissabonfördraget. Styrelsen anser att detta är ett positivt och lämpligt förtydligande.<br>
<br>
Styrelsen yrkar årsmötet<br>
att bifalla motionen.<br>
<br>
<br>
04. Ovillkorlig respekt för människorätt<br>
<br>
STYRELSENS YTTRANDE<br>
<br>
Denna motion rör våra politiska principer.<br>
<br>
Som allmän princip vill styrelsen avråda från att ändra våra principer genom detta tillvägagångssätt. När vi har ändrat eller förfinat våra politiska principer har detta alltid skett genom en långtgående konsensusdiskussion där vi inte bara utvärderat vad vi tycker, utan också,<br>
<br>
- är den här linjen försvarbar?<br>
- vilka vinklar och vilken retorik fungerar för att lägga fram linjen?<br>
- exponerar den oss för några andra svagheter?<br>
- hur lägger den oss taktiskt gentemot andra partier för att nå våra mål?<br>
<br>
Efter en sådan diskussion då vi nått konsensus har vi tagit en rådgivande omröstning, och vi nådde 96% ja på Principer 3.1. Att ändra våra principer genom motionerande på årsmötet ger inget tillfälle att diskutera de taktiska konsekvenserna av en sådan förändring, och bör därför användas bara när det finns en tidigare överväldigande konsensus i frågan. Vid minsta tveksamhet eller kontrovers är det styrelsens uppfattning att principerna inte bör ändras på detta sätt och undvika diskussionerna om taktik, försvar och retorik.<br>
<br>
Det är vidare en svaghet i dagsläget att det inte är reglerat hur våra principer ändras. Styrelsen upplever det som besvärande att principer kan ändras utan att det ens diskuterats vad det får för taktiska och retoriska effekter. Styrelsen ser fram emot stadgar där detta är klargjort.<br>
<br>
Den aktuella motionen ändrar emellertid inte på något politiskt ställningstagande, trots att den ändrar i texten på våra principer. Dess effekt är att förstärka och förtydliga ett befintligt ställningstagande om människorätt. Styrelsen anser att detta är ett positivt och lämpligt förtydligande. Just detta förtydligande har dessutom diskuterats och ventilerats länge.<br>
<br>
Styrelsen yrkar årsmötet<br>
att bifalla motionen.<br>
<br>
<br>
<br>
05. Ståndpunkt om undantag från upphovsrätten i EUCD<br>
<br>
Styrelsen anser sig inte ha kompetensen, så styrelsen yrkar därför avslag på första att-satsen.<br>
<br>
Styrelsens uppgift är inte heller att sätta ihop arbetsgrupper, och yrkar därför avslag även på andra att-satsen.<br>
<br>
I stället påminner styrelsen om att Piratpartiets kultur säger att den som vill göra en viss arbetsuppgift aldrig får fråga om lov, utan bara behöver sätta igång. Styrelsen håller med motionären om att det här tycks vara en viktig och intressant fråga som förtjänar att tittas närmare på, och ser fram emot framskridande i organisationen på den punkten.<br>
<br>
06. Lösande av lån<br>
<br>
Innebörden av tilläggsyrkandet är att partiet skulle undersöka Ricks privatekonomi, och därefter fatta beslut om återbetalning av ett belopp som partiet bestämmer. Det är inte vad Rick bett om, och det är inte känt om han själv skulle vilja det. Därför yrkar styrelsen avslag på det yrkandet. När det gäller Ricks ursprungliga motion väljer styrelsen att inte ta ställning, utan överlämnar det beslutet åt årsmötet.<br>
<br>
Styrelsen avstår enigt från att yrka årsmötet avslag eller bifall.<br>
<br>
<br>
07. Ändring av stadgar § 20<br>
<br>
Styrelsen är positiv till motionen, inte minst i ljuset av den planerade totala stadgerevisionen. Motionen tillåter den att utföras i höst, efter EU-valet som vi behöver fokusera på. Det är också positivt att motionen höjer ribban för en sådan stadgerevision till 75% majoritet, så att vi alla måste vara i praktiken helt överens om våra framtida arbetsformer.<br>
<br>
Styrelsen yrkar enigt årsmötet<br>
att bifalla motionen.<br>
<br>
08. Kuppskydd och utökad styrelse<br>
09. Stadgeförändring för att minska kupprisker<br>
10. Tillsättande av arbetsgrupp för att motverka kupprisker<br>
<br>
Svar på motioner 8, 9 och 10:<br>
<br>
Styrelsen anser att ett kuppskydd behöver implementeras omgående med start redan på detta årsmöte. Styrelsen noterar att motion 10 föreslår en arbetsgrupp för att revidera stadgarna, något som redan sker, och är planerat till i höst. Denna motion är därför redundant. Motion 9 kräver två på varandra följande möten för att ta effekt, och ger därför heller inget kuppskydd med start omedelbart. Styrelsen väljer därför enigt:<br>
<br>
att yrka årsmötet att bifalla motion åtta,<br>
att yrka årsmötet att avslå motioner nio och tio.<br>
<br>
11. Partiskatt<br>
<br>
(Detta är ett svar på det yrkande som motionären jämkat sig med, och som orginalmotionen därför ändrats till.)<br>
<br>
Styrelsen anser att det inte är förenligt med partiets grundläggande värderingar att hänga ut dem som väljer att inte donera till partiet. Det är deras, och bara deras, beslut. Dessutom bryter det vår viktiga princip om att alla donationer är anonyma, något som varit en garant för att slippa intressekonflikter.<br>
<br>
Styrelsen upplever vidare att motionen kan uppfattas som misstro mot våra förtroendevalda och aktivister. Vi donerar alla det vi anser oss ha råd med. Denna motion ersätter det med att öppet publicera dem som donerar, och likställa den som inte vill visa det med att inte donera alls. Detta skapar ett tryck att ge upp sina privata värderingar som styrelsen finner oförenligt med våra politiska värderingar.<br>
<br>
Styrelsen förutsätter att den som anser sig ha pengar över i en förtroendevald situation har partiet i åtanke.<br>
<br>
Styrelsen yrkar årsmötet enigt<br>
att avslå motionen i sin helhet.<br>
<br>
<br>
<br>
Verksamhetsberättelse:<br>
<br>
Piratpartiet har under 2008 äntligen, efter två års hårt arbete, fått genomslag för integritetsfrågorna. Det hände i samband med FRA-debatten under sommaren. I övrigt har arbetet mestadels varit fokuserat på det kommande EU-valet under 2009.<br>
<br>
Finansiering har äntligen, efter två års hårt arbete, löst sig i och med programmet "Guldpirat" där vi helt enkelt uppmuntrar frivilliga att ge ett belopp varje månad.<br>
<br>
Vilka som varit förtroendevalda under året kan läsas i protokollen från föregående årsmöte.<br>
<br>
Styrelsen beslöt enigt att anta verksamhetsberättelsen.<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Beslut om valsedlar:<br>
<br>
Styrelsen beslöt enigt att<br>
Piratpartiet beslutar att beställa valsedlar till det kommande EU-valet den 7 juni 2009, och utser Rick Falkvinge att beställa valsedlar åt Piratpartiet.<br>
<br>
<br>
Valsamarbete:<br>
<br>
Styrelsen beslöt enigt att<br>
Piratpartiet inte valsamverkar med något annat parti i EU-valet 2009.<br>
<br>
<br>
Kredit på banken:<br>
<br>
Styrelsen uppdrar enigt åt Rick Falkvinge att<br>
undersöka Piratpartiets villkor för kredit på banken kopplat till det befintliga transaktionskontot.<br>
<br>
<br>
<br>


   
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
2009-06-08:Styrelsemte Mårten Fjällström Styrelsens protokoll 4 2009-06-09 20:41
Protokoll: Styrelsemte 090514 Zazie Ung Pirat Uppsala 2 2009-05-18 00:33
2009-01-15: Styrelsemte Rick Falkvinge Styrelsens protokoll 4 2009-01-16 10:48
2008-10-16: Styrelsemte Jan Lindgren Styrelsens protokoll 6 2008-10-21 12:40
2008-03-25: Styrelsemte Rick Falkvinge Styrelsens protokoll 9 2008-03-30 22:15Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com