Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Jon Severinsson Inte uppkopplad
 
Jon Severinssons avatar
 
Inlägg: 355
Reg.datum: Apr 2006
Standard RE: 24. Diskussion om motion 01 - 2009-03-07, 17:04

Citat:
Tommten (2009-Mar-07)Ungefär som att man försöker smyga in "Skriver du på detta är du min slav för evig framtid" i ett avtal eller liknande.


Mycket bra exempel. Baserat på vad jag hört i från BDSM-folk jag känner så är det i Sverige lagligt att både föreslå och skriva på ett sådant slav-kontrakt, men att det inte är giltigt. D.v.s. motsvarade vad som står i vårt principprogram idag, och inte vad du föreslår...


Gestapo ansåg inte att Anne Frank hade rent mjöl i påsen
— "Tomten", insändare till SvD

Kopiering är lika mycket stöld som fotografering är kidnappning.
— Fritt tolkat av lholmq42
  Skicka ett meddelande via ICQ till Jon Severinsson Skicka ett meddelande via AIM till Jon Severinsson Skicka ett meddelande via MSN till Jon Severinsson Skicka ett meddelande via Yahoo till Jon Severinsson  
Svara med citat
  (#2) Gammal
Ahruman Inte uppkopplad
 
Ahrumans avatar
 
Inlägg: 742
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #131688
Standard RE: 24. Diskussion om motion 01 - 2009-03-07, 17:05

Citat:
Tommten (2009-Mar-07)Ungefär som att man försöker smyga in "Skriver du på detta är du min slav för evig framtid" i ett avtal eller liknande.

Jag vet inte om det är olagligt att föreslå det i avtal, men det tycker jag att det borde vara.
Som ickejurist skulle jag vänta mig att en sådan formulering vore automatiskt ogiltig, eftersom ett slavförhållande inte kan vara giltigt under svensk lag. Det skulle alltså ha samma status som vi vill ge begränsningsklausuler med den nuvarande formuleringen.


Jens Ayton

This moment, right now, 2009, this is as hard as copying will be for the rest of recorded history. Next year, copying will be easier. And the year after that. And the year after that. — Cory Doctorow
  Skicka ett meddelande via AIM till Ahruman  
Svara med citat
  (#3) Gammal
John Nilsson Inte uppkopplad
 
John Nilssons avatar
 
Inlägg: 3 749
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #131691
Standard RE: 24. Diskussion om motion 01 - 2009-03-07, 17:06

Citat:
Tommten (2009-Mar-07)Ungefär som att man försöker smyga in "Skriver du på detta är du min slav för evig framtid" i ett avtal eller liknande.Jag vet inte om det är olagligt att föreslå det i avtal, men det tycker jag att det borde vara.


Mig veterligen är det inte straffbart utan endast utan verkan.Med utgångspunkt från att det idag inte existerar att det skulle vara straffbart att _föreslå_ en avtals klausul, så innebär motionen att piratpartiet skulle anta det som min mening att det skulle införas möjlighet att straffa människor för att föreslå avtals klausuler?Nåja. Oavsett vart denna diskussion leder så ser jag ingen öppning till att jag skulle rösta ja i denna fråga. Så från min sida så är det en rent akademisk diskussion om hur en sådan lag skulle fungera i praktiken.


John Nilsson Svensk mästare i sär skrivning

Mail: john.nilsson@piratpartiet.se

  Skicka ett meddelande via MSN till John Nilsson  
Svara med citat
  (#4) Gammal
cluez Inte uppkopplad
 
cluezs avatar
 
Inlägg: 79
Reg.datum: Sep 2007

Länk: #131693
Standard RE: 24. Diskussion om motion 01 - 2009-03-07, 17:07

Piratpartiet bör inte lägga sig i vilka anmälningar folk gör utan stifta lagar som indirekt påverkar anmälningarna istället, vi är fortfarande ett politiskt parti.
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
SM5POR Inte uppkopplad
 
SM5PORs avatar
 
Inlägg: 2 983
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #131738
Standard RE: 24. Diskussion om motion 01 - 2009-03-07, 17:28

Jag yrkar avslag på motionen av i princip samma skäl som styrelsen gör det, nämligen att årsmötet är fel forum att behandla ändringar av principprogrammet på. Principprogrammet har tillkommit utan hjälp av något årsmöte; då kan det även ändras under motsvarande informella (men likafullt i organisationen väl förankrade) former.Tag upp förslaget i en vanlig forumdiskussion, och sedan får den diskussionen tjäna som underlag för ett framtida ändringsbeslut, eventuellt (men inte nödvändigtvis) fattat på ett medlemsmöte.Om jag ändå skall yttra mig i sakfrågan, så innebär förslaget att man blandar ihop civilrätt med straffrätt. Konsumenträtten är i huvudsak av civilrättslig natur; den handlar om att avgöra vilken av två enskilda parter som har rätt i en tvist, inte om att utdöma böter eller fängelse för att någon bryter mot normerna för mänskligt umgänge. Som konsument kan du tvinga en säljare att ersätta dig för oväntade utgifter i samband med köpet av en defekt vara, men du kan inte få honom dömd till fängelse om han inte agerat direkt bedrägligt mot dig, med uppsåt att orsaka dig skada.Vi har generell avtalsfrihet i Sverige, med vissa undantag rörande ocker, trångmål och liknande. Det innebär att det står två parter fritt att ingå i princip vilken överenskommelse de vill, så länge båda har samma avtalsförslag framför ögonen och ingen av dem försöker lura den andre genom att dölja något "finstilt" i ett överlag oläsligt kontrakt.I vissa fall, där tidigare tvister om ingångna avtal visat att det funnits påtagliga tolkningsproblem, så har lagstiftaren försökt förebygga fler tvister genom att precisera hur somliga avtal skall se ut. Ett exempel är fastighetsrätten, där en skriftlig överlåtelsehandling är ett absolut krav för att avtalet om överlåtelse skall vara giltigt (i de flesta andra fall räcker formellt en muntlig överenskommelse som ett giltigt avtal). Det syftar inte enbart till att stärka fastighetsköparens (eller för den delen säljarens) rätt vid en tvist, utan även att staten skall erhålla otvetydig upplysning om vem som är rättmätig innehavare att föra in i fastighetsregistret.Flera andra exempel hittar vi just i upphovsrättslagen, såsom skyddet av den ideella rätten i 3 § tredje stycket:Citat:
Sin rätt enligt denna paragraf kan upphovsmannen med bindande verkan eftergiva endast såvitt angår en till art och omfattning begränsad användning av verket.
Detta skulle kunna tolkas som att lagen bakbinder den upphovsman som till äventyrs vill ge upp alla sina rättigheter till ett verk, men i praktiken är det knappast något problem. Syftet är att undvika att ett förlag lurar en författare att skriva under ett kontrakt där "samtliga rättigheter" efterges på ett bräde utan att de ideella rättigheterna nämns särskilt, när författaren själv tror att det bara handlar om rätten till royalties. Det kan vara svårt att i domstol visa att man blivit lurad, så lagen ställer här högre krav på förlaget att klargöra vilka rättigheter det handlar om.I alla dessa fall gäller att tvisterna stannar på en civilrättslig nivå. Så länge det finns ett avtal av något slag, eller den ena parten åtminstone hävdar det, så kan denne stämma motparten för avtalsbrott och kräva skadestånd utan att blanda in polis eller allmän åklagare. Det senare blir aktuellt först om någon har begått ett konkret brott, och det strider alltså mot den generella avtalsfriheten att bestraffa någon för att ha föreslagit eller rentav ingått ett avtal som motparten därefter finner ofördelaktigt (enbart förslaget utgör ett yttrande som därmed skyddas av yttrandefriheten, och de ingångna avtalet är ömsesidigt).De brott som skulle kunna aktualiseras är exempelvis bedrägeri, förfalskning, vållande av kroppsskada och liknande, sådant som det krävs mer än en ogiltig avtalsklausul för att begå. Om man verkligen vill kriminalisera all befattning med DRM, då bör man i första hand titta på vilken befintlig straffbestämmelse i brottsbalken som ligger närmast till hands att ändra, inte definiera nya brott inom konsumenträttens ramar.Ämnet är intressant, men jag avstår från att föra diskussionen vidare i sak här. Årsmötet har en späckad dagordning, och dagens erfarenheter har visat att vi behöver den tid vi kan få för att ro det i hamn under helgen. Det är bland annat därför som diskussioner om principprogrammet normalt inte är en årsmötesfråga, och jag yrkar som sagt avslag på motionen av just detta skäl.


Anders Andersson
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #131750
Standard RE: 24. Diskussion om motion 01 - 2009-03-07, 17:36

Citat:
Tommten (2009-Mar-07)Om det får räknas som ett alternativt tilläggsyrkande så vill jag gärna det.


Om någon vill lägga ett tilläggsyrkande, så räcker det inte att skriva "vi kanske skulle ha det här tilläggsyrkandet?", eller "jag funderar på om det inte borde stå så här:". Det är resonerande.Om någon vill ha ett tilläggsyrkande, så måste det skrivas i klartext, så här:JAG LÄGGER FÖLJANDE TILLÄGGSYRKANDE:

att alla lägger tilläggsyrkanden tydligt, eller tolkas som en del av den flödande diskussionen.


   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Tommten Inte uppkopplad
 
Inlägg: 3 883
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #131753
Standard RE: 24. Diskussion om motion 01 - 2009-03-07, 17:38

Citat:
John Nilsson (2009-Mar-07)
Citat:
Tommten (2009-Mar-07)Ungefär som att man försöker smyga in "Skriver du på detta är du min slav för evig framtid" i ett avtal eller liknande.Jag vet inte om det är olagligt att föreslå det i avtal, men det tycker jag att det borde vara.
Mig veterligen är det inte straffbart utan endast utan verkan.Med utgångspunkt från att det idag inte existerar att det skulle vara straffbart att _föreslå_ en avtals klausul, så innebär motionen att piratpartiet skulle anta det som min mening att det skulle införas möjlighet att straffa människor för att föreslå avtals klausuler?Nåja. Oavsett vart denna diskussion leder så ser jag ingen öppning till att jag skulle rösta ja i denna fråga. Så från min sida så är det en rent akademisk diskussion om hur en sådan lag skulle fungera i praktiken.


Det jag menar är om ena parten presenterar en färdigt avtal där något liknande har smugit sig in och motparten bara kan svara ja eller nej... Inte att det ska vara olagligt att föreslå att det ska läggas till i avtalsklausulen innan den presenteras. Vart det tydligare nu?
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
John Nilsson Inte uppkopplad
 
John Nilssons avatar
 
Inlägg: 3 749
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #131769
Standard RE: 24. Diskussion om motion 01 - 2009-03-07, 17:51

Citat:
Tommten (2009-Mar-07)Det jag menar är om ena parten presenterar en färdigt avtal där något liknande har smugit sig in och motparten bara kan svara ja eller nej... Inte att det ska vara olagligt att föreslå att det ska läggas till i avtalsklausulen innan den presenteras. Vart det tydligare nu?
Jag förstod nog vad du menade från början. Mitt ordval av _förslag_ skall tolkas i ljuset av att jag anser allting i texten är ett förslag innan det är underskrivet. Man kan alltid svara mer än ja eller nej. Du kan t.ex. stryka de klausuler du inte tänker gå med på.


John Nilsson Svensk mästare i sär skrivning

Mail: john.nilsson@piratpartiet.se

  Skicka ett meddelande via MSN till John Nilsson  
Svara med citat
  (#9) Gammal
JohanR Inte uppkopplad
 
JohanRs avatar
 
Inlägg: 200
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #131779
Standard RE: 24. Diskussion om motion 01 - 2009-03-07, 17:58

Jag tycker inte att ändringen verkar vara en bra idé utifrån diskussionen ovan. Behåll ursprungstexten.


___________
Jag bloggar lite om musik, politik, lingvistik och teknik. Läs den på www.johanronstrom.se.

Jag spelar jag en del också. Hör ett av banden på myspace.
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
Tommten Inte uppkopplad
 
Inlägg: 3 883
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #131794
Standard RE: 24. Diskussion om motion 01 - 2009-03-07, 18:13

Citat:
John Nilsson (2009-Mar-07)
Citat:
Tommten (2009-Mar-07)Det jag menar är om ena parten presenterar en färdigt avtal där något liknande har smugit sig in och motparten bara kan svara ja eller nej... Inte att det ska vara olagligt att föreslå att det ska läggas till i avtalsklausulen innan den presenteras. Vart det tydligare nu?


Jag förstod nog vad du menade från början. Mitt ordval av _förslag_ skall tolkas i ljuset av att jag anser allting i texten är ett förslag innan det är underskrivet. Man kan alltid svara mer än ja eller nej. Du kan t.ex. stryka de klausuler du inte tänker gå med på.


Det är omöjligt att stryka något från ett användaravtal som kommer fram när man installerat programet/spelet som man redan betalat för.
   
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
27. Diskussion om motion 04 Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 32 2009-03-08 10:54
26. Diskussion om motion 03 Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 25 2009-03-08 10:32
30. Diskussion om motion 05 Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 8 2009-03-08 10:30
25. Diskussion om motion 02 Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 24 2009-03-08 10:21
11. Motion 09, diskussion Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 65 2009-03-07 13:16Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com