Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005
Standard 37. Diskussion om motion 11 - 2009-03-07, 17:28

Motion 11 är postad i motionsforumet. Den lyder:<br>
<br>

<br>
<br>
Edit: Jag har jämkat mig med Mabs yrkande nedan och har därför infört det här.<br>
<br>
Även med partistöd kommer Piratpartiet vara i behov av ständigt inflöde av pengar. Ett enkelt, för att inte tala om moraliskt, sätt att åstadkomma detta är att ta ut avgifter av sådana personer som hamnat i förtroendepositioner i parlament och regering. Dessa människor har fått både väljarnas och inte minst medlemmarnas förtroende att representera dem i maktutövande, och av naturliga skäl bör därför en viss summa gå tillbaka till desamma.<br>
<br>
En sådan summa används för Europaparlamentariker med fördel till att informera om EU och vårt politiska arbete på hemmaplan i högre utsträckning än vad som annars vore möjligt (bland annat genom att ge möjlighet för fler personer att besöka parlamentet än Europarls egna budget tillåter eller via kampanjmaterial). I Sveriges riksdag för att regelbundet sammanställa information om vårt parlamentariska arbete och dess resultat (motsvarande ovanstående om Europarl).<br>
<br>
I ljuset av att flertalet personer i höga befattningar i partiet har satt sig i skuld för att kunna driva piratpolitiken vill jag lägga två parallella yrkanden. På detta sätt, och med tanke på parlamentarikers ofta generöst tilltagna löner, behöver ingen hamna i ekonomiskt trångmål.<br>
<br>
Jag yrkar därför att<br>
<br>
*Piratpartiet beslutar att framöver uppmana alla som genom att ställa upp i val å partiets vägnar ges politiska uppdrag där de erhåller lön och/eller arvoden att donera 10% av beloppen i present till partiet.<br>
<br>
*Piratpartiet ålägger sina folkvalda ledamöter och tillhörande tjänstemän med en partiskatt om 10% som öronmärks för att informera om det parlamentariska arbetet i allmänhet, och vårt parlamentariska arbete i synnerhet.<br>
<br>
*En särskild del av partiets budget öronmärks för att betala av skulder till parlamentariker inom ett lopp av 10 år.<br>
<br>
Se också Motion om lösande av lån.<br>
<br>

<br>
<br>
STYRELSENS YTTRANDE:<br>
<br>
(Detta är ett svar på det yrkande som motionären jämkat sig med, och som orginalmotionen därför ändrats till.)<br>
<br>
Styrelsen anser att det inte är förenligt med partiets grundläggande värderingar att hänga ut dem som väljer att inte donera till partiet. Det är deras, och bara deras, beslut. Dessutom bryter det vår viktiga princip om att alla donationer är anonyma, något som varit en garant för att slippa intressekonflikter.<br>
<br>
Styrelsen upplever vidare att motionen kan uppfattas som misstro mot våra förtroendevalda och aktivister. Vi donerar alla det vi anser oss ha råd med. Denna motion ersätter det med att öppet publicera dem som donerar, och likställa den som inte vill visa det med att inte donera alls. Detta skapar ett tryck att ge upp sina privata värderingar som styrelsen finner oförenligt med våra politiska värderingar.<br>
<br>
Styrelsen förutsätter att den som anser sig ha pengar över i en förtroendevald situation har partiet i åtanke.<br>
<br>
Styrelsen yrkar årsmötet enigt<br>
<br>
att avslå motionen i sin helhet.<br>
<br>

<br>
<br>
Det ligger också följande tilläggs- och ändringsyrkanden:<br>
<br>
Tilläggsyrkande 1<br>
<br>
att motionen skall endast gälla fram till den dag då styrelsen förklarar partiet ekonomiskt självförsörjande.<br>
<br>
Tilläggsyrkande 2<br>
<br>
att Piratpartiet beslutar att framöver ge erbjudandet till alla som ställer upp i val å partiets vägnar ges politiska uppdrag där de erhåller lön och/eller arvoden att donera 10% av beloppen i present till partiet.<br>
<br>
att donatorns gåva blir erkänd av partiet om donatorn så önskar.<br>
<br>

<br>
<br>
Denna diskussion stänger 1100 söndag för votering.<br>
<br>


   
Svara med citat
  (#2) Gammal
narnigrin Inte uppkopplad
 
narnigrins avatar
 
Inlägg: 20
Reg.datum: Feb 2009

Länk: #131754
Standard RE: 37. Diskussion om motion 11 - 2009-03-07, 17:39

Jag håller med styrelsen i att det är fel att jaga efter förtroendevalda och deras pengar.

Det blir bara ... fel.


Erika "Masala" Nilsson
Independent adj. Not having sold one's life, career, and creative works over to a corporation.
  Skicka ett meddelande via ICQ till narnigrin Skicka ett meddelande via AIM till narnigrin Skicka ett meddelande via Skype™ till narnigrin  
Svara med citat
  (#3) Gammal
Johan mlg Karlsson Inte uppkopplad
 
Johan mlg Karlssons avatar
 
Inlägg: 1 426
Reg.datum: Mar 2009

Länk: #131777
Standard RE: 37. Diskussion om motion 11 - 2009-03-07, 17:56

Dom som det i praktiken kommer att handla om här har allihop redan gjort enormt mycket uppoffringar till partiet - både tidsmässigt och ekonomiskt. Att kräva att dessa nu ska bli mer eller mindre tvingade ('uppmanade') att ge ännu mer pengar är i min mening totalt befängt. Speciellt eftersom det i flera fall kommer vara så att dom kommer få mindre i lön än om dom istället skulle jobbat inom den privata sektorn.Sedan så tycker jag också det är ett hån mot personerna i fråga att tro att dom, trots att dom lagt ner hela sin själ i partiet tro att dom inte kommer fortsätta att göra det efter dom har fått en förtroendepost. Låt folk donera helt frivilligt om dom vill. Jag tror dom flesta personer som kommer i fråga här mer än gärna ger både 10, 20 eller 80% av sin tillbaka till partiet, direkt eller indirekt.


Det här är min signatur. Its my sig.
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Alex_Brunius Inte uppkopplad
 
Inlägg: 19
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #131810
Standard RE: 37. Diskussion om motion 11 - 2009-03-07, 18:37

Varför använda ord som "hån mot person" och "Jaga efter förtroendevalda"? :SDenna formen av Partiskatt existerar såvitt jag förstått det redan bland rikstagspartierna hos Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, samt frivilligt i miljöpartiet. Dvs på vänster sida i nästan hälften av de etablerade rikstagspartierna. Om vi antar den reviderade versionen om frivillig partiskatt hamnar vi således mycket lägligt mitt emellan blocken i detta förfarande.Och om nu folk redan ger mer än 10% vad är då problemet med något som reglerar eller bara uppmanar till det? Som tidigare framkommit finns det en heldel relativt unga pirater utan tidigare inkomst utöver studielån som i framtiden (förutsatt att det går bra för PP) kan komma att hamna på jämnförelsevis enorma EU eller riksdagslöner. Då är det bra att ha riktlinjer för hur msn bör agera såsom denna motionen.Vad jag förstått är det försent att ställa krav på våra EU-kandidater, men det är aldrig för sent att sätta upp önskemål och riktlinjer som denna motionen i reviderad form innebär.Risken finns förstås även att man ser dessa 10% som sin "plikt" och därför inte ger så mkt som man annars tänkt, men det har jag svårt att tro.Jag är för motionen i senaste form med alla tillägg om valfrihet och anonymitet.
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
pv2b Inte uppkopplad
 
pv2bs avatar
 
Inlägg: 263
Reg.datum: Mar 2006

Länk: #131811
Standard RE: 37. Diskussion om motion 11 - 2009-03-07, 18:42

Motionen säger bara att motioner ska vara valfria. Vi uppmanar redan våra medlemmar att donera till partiet enligt egen förmåga. Jag förutsätter att de partimedlemmar som är så engagerade att de är förtroendevalda och får sin inkomst via en post som representerar partiet självmant donerar. Att ta årsmötesbeslut på en sådan här fråga är onödigt.Avslag.
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
Tommten Inte uppkopplad
 
Inlägg: 3 883
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #131839
Standard RE: 37. Diskussion om motion 11 - 2009-03-07, 19:24

Här diskuterades motion 11

Det var jag som föreslog Tilläggsyrkande 2.Principerna jag använder för att motivera dessa två tilläggsyrkanden är:Sharing is Caring.

- att Piratpartiet beslutar att framöver ge erbjudandet till alla som ställer upp i val å partiets vägnar ges politiska uppdrag där de erhåller lön och/eller arvoden att donera 10% av beloppen i present till partiet.Ära den som äras bör

- att donatorns gåva blir erkänd av partiet om donatorn så önskar.Ordet uppmana som jag ser i de andra alternativen är negativt laddat för mig. Ordet får mig att associera till tvång.

Att byta ut ordet markerar valfriheten i valet utan några laddade värderingar.Av samma anledning som jag inte ser något problem med att man frivilligt kan välja att vara Guldpirat, ser jag inget problem här.

Att man får välja att ge mer till partiet har inget med personens förtroende att göra.

Det kan skänka glädje för den som vill ge och skänker glädje till partimedlemmarna som ser att personen vill ge.

Alltså, vill man ta erbjudandet så gör man det, men det gör inget att man avstår.
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #131849
Standard RE: 37. Diskussion om motion 11 - 2009-03-07, 19:49

Citat:
Tommten (2009-Mar-07)Ära den som äras bör- att donatorns gåva blir erkänd av partiet om donatorn så önskar.


Här behöver jag upplysa om, och verkligen betona, att partiet har haft en policy att aldrig någonsin bekräfta eller förneka en donator eller donation, även om donatorn önskat det. Alla donationer är alltid anonyma. Det har varit grundläggande för att undvika intressekonflikter.Jag skulle se det som tragiskt om ett årsmötesbeslut ändrade på den principen, dessutom som en bieffekt av något helt annat.Den principen -- att vi alltid kan stå fria från intressekonflikter, för att bara den handfull som hanterar pengarna vet var de kommer ifrån -- har varit väldigt viktig för oss, PR-mässigt.
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
Tommten Inte uppkopplad
 
Inlägg: 3 883
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #131866
Standard RE: 37. Diskussion om motion 11 - 2009-03-07, 20:38

Citat:
Rick Falkvinge (2009-Mar-07)
Citat:
Tommten (2009-Mar-07)Ära den som äras bör- att donatorns gåva blir erkänd av partiet om donatorn så önskar.


Här behöver jag upplysa om, och verkligen betona, att partiet har haft en policy att aldrig någonsin bekräfta eller förneka en donator eller donation, även om donatorn önskat det. Alla donationer är alltid anonyma. Det har varit grundläggande för att undvika intressekonflikter.


Varför har vissa på forumet "Guldpirat" loggor om det ligger till på det viset?

Jag trodde det var för att de donerar pengar, men jag kanske missuppfattat något.
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
fno Inte uppkopplad
 
fnos avatar
 
Inlägg: 149
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #131868
Standard RE: 37. Diskussion om motion 11 - 2009-03-07, 20:48

Citat:
Tommten (2009-Mar-07)Varför har vissa på forumet "Guldpirat" loggor om det ligger till på det viset?Jag trodde det var för att de donerar pengar, men jag kanske missuppfattat något.


Det är inte partiet som går ut med loggan, det är medlemmen som själv har valt att gå ut med det, precis som de lika gärna skulle kunna avsluta varje meddelande med "Jag är Guldpirat!"
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
Snago Inte uppkopplad
 
Inlägg: 20
Reg.datum: Mar 2009

Länk: #131870
Standard RE: 37. Diskussion om motion 11 - 2009-03-07, 20:52

Citat:
Tommten (2009-Mar-07)Varför har vissa på forumet "Guldpirat" loggor om det ligger till på det viset?

Jag trodde det var för att de donerar pengar, men jag kanske missuppfattat något.


Guldpirat-loggorna har de lagt till själva. Partiet varken bekräftar eller dementerar att de som har en guldpirat-logga verkligen donerar pengar varje månad.

På det sättet undviker man att människor tycker att guldpirater skulle ha mer att säga till om än icke-guldpirater, eftersom den som upplever en sån stämning kan kalla sig guldpirat även om han inte har råd att avvara 100 kr varje månad.Guldpirat-loggan ska ses som "reklam" att få andra att donera, inte som en sort status-symbol.(Rätta mig om jag har fel )
   
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
27. Diskussion om motion 04 Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 32 2009-03-08 10:54
26. Diskussion om motion 03 Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 25 2009-03-08 10:32
24. Diskussion om motion 01 Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 30 2009-03-08 10:31
25. Diskussion om motion 02 Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 24 2009-03-08 10:21
11. Motion 09, diskussion Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 65 2009-03-07 13:16Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com