Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Macco Inte uppkopplad
 
Maccos avatar
 
Inlägg: 1 124
Reg.datum: Jan 2006
Standard RE: Att tänka på när man startar ett föreningskonto - 2009-12-29, 21:04

Fortfarande pekar jag på föräldrabalkens paragrafer om vårdnaden av en omyndig person och paragraferna om barn under 16 år.

Man får inte utan målsmans tillstånd avtala med en omyndig person. och det är det som firmatecknarna gör, de avtalar med banken med sig själva.

UPhuddinges konto står inte på UP huddinge som juridisk person, den står på mig som ordförande och sedan kassören. Vi är personligt ansvariga för kontot och vi är personligt ansvariga för den dosa vi har fått. Dosan är kopplad till var sitt personnummer, och därför är inte föreningen inkopplad i avtalet alls.
Därför gäller avtalsförbudet med omyndiga, och därför gillar inte banken att man avtalar med omyndiga.

Firmatecknarna skall vara 18 år gamla för att ha all den säkerhet som ansvaret som firmatecknare ger.
Samma gäller med alla avtal som hyrekontrakt och dito. Dessa får inte heller avtalas med minderåriga.


Föräldrabalken

6kap
Citat:
2 § Barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller arton år eller dessförinnan ingår äktenskap.

Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt skall bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan skall vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.

Om ansvaret i frågor som gäller barnets ekonomiska förhållanden finns bestämmelser i 9-15 kap. Lag (1994:1433).
Vårdnaden gälelr här det JURIDISKA ansvaret.

9kap
Citat:
1 § Den som är under arton år (underårig) är omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i vidare mån än som följer av vad som skall gälla på grund av lag eller villkor vid förvärv genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande. Lag (1994:1433).

en person åtar sig förbindelser om de binder sitt personnummer till banken. Personen förbinder sig också som firmatecknare till föreningen som är den juridiska personen.
enligt denna lag får man då heller inte förbinda sig som firmatecknare i en förening.


9kap
Citat:
7 § Varder avtal, som underårig ingått utan erforderligt samtycke, ej gällande, bäre envar åter vad han mottagit eller utgive, om det ej kan ske, ersättning för dess värde. Dock vare den underårige, där ej i andra stycket annorlunda stadgas, icke pliktig att utgiva sådan ersättning i vidare mån än vad han mottagit använts till skäligt underhåll eller eljest finnes hava för honom medfört nytta.Lagen är klar, man får inte ingå avtal utan vårdnadshavarens tillstånd.
Skall se om det finns någon förordning på detta också


Fd. PiratPartist
Avgång: Jag kan inte stödja ett parti som inte är för skyddad integritet genom sekretess. Stöder man inte grova brottslingar som sprider sekretessmaterial så skall man inte rösta på dem.
"Life is eternal for you, When you pass the gate of Hel, come to the end of the row, The Beast and the God conjoined"
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
of_darkness Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 120
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #188532
Standard RE: Att tänka på när man startar ett föreningskonto - 2009-12-30, 18:42

Macco: Självklart ska de ha målsmans tillstånd, men det är ju inte riktigt det som är frågan här.

Utan om banken vill ha dem som kunder på företags sidan vilket förenings delen ligger på.

men självklart blir det nog enklare om målsman medföljer till banken.


Kontakt (e-post föredras):robert.nyberg@piratpartiet.se
Tel och sms:0763082850

______________________________________________
-Svart Och Vita Tillsammans Mot dom rika-
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
agnesson Inte uppkopplad
Ansvarig forumgruppen
 
agnessons avatar
 
Inlägg: 2 856
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #188565
Standard RE: Att tänka på när man startar ett föreningskonto - 2009-12-30, 22:42

Citat:
Macco (2009-Dec-29)Man får inte utan målsmans tillstånd avtala med en omyndig person. och det är det som firmatecknarna gör, de avtalar med banken med sig själva.
UPhuddinges konto står inte på UP huddinge som juridisk person, den står på mig som ordförande och sedan kassören. Vi är personligt ansvariga för kontot och vi är personligt ansvariga för den dosa vi har fått. Dosan är kopplad till var sitt personnummer, och därför är inte föreningen inkopplad i avtalet alls.
Därför gäller avtalsförbudet med omyndiga, och därför gillar inte banken att man avtalar med omyndiga.
Firmatecknarna skall vara 18 år gamla för att ha all den säkerhet som ansvaret som firmatecknare ger.
Samma gäller med alla avtal som hyrekontrakt och dito. Dessa får inte heller avtalas med minderåriga.
Banken ingår inte avtal (om att öppna ett konto) med dig som enskild person utan med föreningen. Därför anser jag att det är lagligt för banken att ingå avtalet, om att öppna ett konto, om kassören så vore två år gammal. Däremot finns det ingen lag som tvingar banken att öppna kontot utan banken väljer fritt vilka som ska vara dess kunder.

Jag är osäker på om jag vill att förbundet ska betala ut pengar till annat konto än ett som tillhör just föreningen. Vad händer om hela nuvarande styrelsen försvinner över en natt? Kan medlemmarna kalla till ett extra årsmöte, och då utse en ny styrelsen. Kan denna nya styrelse, utan den gamlas godkännande, ta ut de pengar som finns på kontot? Ur en demokratisk synvinkel så anser jag att föreningen (den nya styrelse) måste ha denna möjlighet.


Sitter i partiledningen med ansvar för lokala föreningar

Arbetar som lokal assistent åt Amelia Andersdotter i Sverige
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Macco Inte uppkopplad
 
Maccos avatar
 
Inlägg: 1 124
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #188657
Standard RE: Att tänka på när man startar ett föreningskonto - 2009-12-31, 15:13

Citat:
agnesson (2009-Dec-30)
Banken ingår inte avtal (om att öppna ett konto) med dig som enskild person utan med föreningen. Därför anser jag att det är lagligt för banken att ingå avtalet, om att öppna ett konto, om kassören så vore två år gammal. Däremot finns det ingen lag som tvingar banken att öppna kontot utan banken väljer fritt vilka som ska vara dess kunder.
Jag är osäker på om jag vill att förbundet ska betala ut pengar till annat konto än ett som tillhör just föreningen. Vad händer om hela nuvarande styrelsen försvinner över en natt? Kan medlemmarna kalla till ett extra årsmöte, och då utse en ny styrelsen. Kan denna nya styrelse, utan den gamlas godkännande, ta ut de pengar som finns på kontot? Ur en demokratisk synvinkel så anser jag att föreningen (den nya styrelse) måste ha denna möjlighet.
kontot är förvisso satt som föreningskonto och på föreningen. MEN vi som har firmateckning har AVTALAT med banken om att kunna få rättigheten att ombesörja kontot. DVS vi har skrivit på ett avtal för att få våra kod-dosor. Ett avtal som inte minderåriga får göra.

Det är bara att göra ett nytt styrelsebeslut om att ändra firmatecknig och skicka den till banken så tar de bort våra avtal. Men fortfarande måste de nya firmatecknarna AVTALA med banken då dosorna är personliga och knyts på vardera personnummer.

Vad du vill att förbunden skall göra är för mig ointressant. Håll dig till att basa över ditt forum.....


Fd. PiratPartist
Avgång: Jag kan inte stödja ett parti som inte är för skyddad integritet genom sekretess. Stöder man inte grova brottslingar som sprider sekretessmaterial så skall man inte rösta på dem.
"Life is eternal for you, When you pass the gate of Hel, come to the end of the row, The Beast and the God conjoined"
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
agnesson Inte uppkopplad
Ansvarig forumgruppen
 
agnessons avatar
 
Inlägg: 2 856
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #188751
Standard RE: Att tänka på när man startar ett föreningskonto - 2010-01-01, 23:33

Citat:
Macco (2009-Dec-31)kontot är förvisso satt som föreningskonto och på föreningen. MEN vi som har firmateckning har AVTALAT med banken om att kunna få rättigheten att ombesörja kontot. DVS vi har skrivit på ett avtal för att få våra kod-dosor. Ett avtal som inte minderåriga får göra.
Det är bara att göra ett nytt styrelsebeslut om att ändra firmatecknig och skicka den till banken så tar de bort våra avtal. Men fortfarande måste de nya firmatecknarna AVTALA med banken då dosorna är personliga och knyts på vardera personnummer.
Vad du vill att förbunden skall göra är för mig ointressant. Håll dig till att basa över ditt forum.....
När föreningen väl har ett bankkonto kan inte banken neka den aktuella firmatecknaren att få tillgång till kontot. Det banken skulle kunna göra är att säga upp kontot. Sen vet jag inte om du måste ha en kod-dosa för att kunna ta ut pengar från ett konto. Gå fram till kassörskan och visa upp alla papper, så bör du kunna ta ut pengar från kontot.

Och att minderåriga inte får ingå avtal är inte sant. Hur skulle glasskiosken på badstranden kunna sälja sin glass? Praxis säger att dessa köp, och därmed avtal, är godkända.

För övrigt sitter jag i Ung Pirats förbundsstyrelse och jag tar väldigt illa upp när du påstår att jag inte vill förbundets bästa.


Sitter i partiledningen med ansvar för lokala föreningar

Arbetar som lokal assistent åt Amelia Andersdotter i Sverige
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
of_darkness Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 120
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #188865
Standard RE: Att tänka på när man startar ett föreningskonto - 2010-01-02, 16:51

Citat:
Föräldrabalk (1949:381) 9kap
Citat:
6 § Har underårig utan erforderligt samtycke ingått avtal, äge den, med vilken avtalet slöts, frånträda avtalet, så länge det ej blivit godkänt eller behörigen fullgjort. Visste han att avtalet slöts med underårig, må han dock ej, med mindre han hade anledning antaga att den underårige ägde behörighet att sluta avtalet, frånträda detta under den tid som vid dess ingående må hava blivit bestämd för godkännande eller eljest skäligen kunde beräknas åtgå därför. Ej må den, hos vilken underårig tagit tjänst eller annat arbete, frånträda avtalet härom, så länge detta fullgöres av den underårige.

Meddelande, varigenom avtalet frånträdes, må ske jämväl till den underårige själv.
Citat:
7 § Varder avtal, som underårig ingått utan erforderligt samtycke, ej gällande, bäre envar åter vad han mottagit eller utgive, om det ej kan ske, ersättning för dess värde. Dock vare den underårige, där ej i andra stycket annorlunda stadgas, icke pliktig att utgiva sådan ersättning i vidare mån än vad han mottagit använts till skäligt underhåll eller eljest finnes hava för honom medfört nytta.

Har den underårige vid avtals ingående genom falska uppgifter om sin behörighet vilselett den, med vilken avtalet slöts, vare han, om avtalet ej blir gällande, pliktig att i den omfattning som prövas skälig utgiva ersättning för den förlust som föranletts av avtalet. Var förfarandet straffbart, skall ersättning gäldas efter vad i allmänhet gäller om skadestånd på grund av brott.
Citat:
8 § Pengar som en omyndig efter det att han eller hon har fyllt sexton år själv har satt in hos en bank får betalas ut till den omyndige. Banken får inte utan den omyndiges samtycke betala ut pengarna till förmyndaren.

Om förmyndaren har fått överförmyndarens tillstånd att omhänderta pengar som avses i första stycket och visat upp bevis på det, får banken betala ut pengarna till förmyndaren men inte till den omyndige.

Första och andra styckena gäller också pengar som har satts in hos ett kreditmarknadsföretag, ett företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet och ett utländskt företag som driver bankrörelse, finansieringsrörelse eller inlåningsverksamhet från en filial i Sverige. Lag (2008:910).
Av detta torde vi tyda att underårig kan med målsmans tillstånd vara firmatecknare i förening utan problem.


Kontakt (e-post föredras):robert.nyberg@piratpartiet.se
Tel och sms:0763082850

______________________________________________
-Svart Och Vita Tillsammans Mot dom rika-
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Macco Inte uppkopplad
 
Maccos avatar
 
Inlägg: 1 124
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #188867
Standard RE: Att tänka på när man startar ett föreningskonto - 2010-01-02, 17:27

med vårdnadshavarens tillstånd, JA men inte utan... och förenignen kan ju inte stå och förlita sig på att en unge frågar sin mamma och pappa om lov, eller hur?


Fd. PiratPartist
Avgång: Jag kan inte stödja ett parti som inte är för skyddad integritet genom sekretess. Stöder man inte grova brottslingar som sprider sekretessmaterial så skall man inte rösta på dem.
"Life is eternal for you, When you pass the gate of Hel, come to the end of the row, The Beast and the God conjoined"
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
Djingis Inte uppkopplad
 
Djingiss avatar
 
Inlägg: 163
Reg.datum: Mar 2009

Länk: #188877
Standard RE: Att tänka på när man startar ett föreningskonto - 2010-01-02, 21:36

Än så länge har vi inte haft några problem med det så vitt jag vet. Om de säger att det inte går så säger vi bara emot och då brukar det lösa sig. Snygg praxis? Kanske inte, men i praktiken så har väl alla tillstånd från sina föräldrar att starta ett konto åt en förening?


-----
Edward Lundkvist

Före detta aktivist inom up, främst inom Östra Distriktet

-http://romana.blogg.se/
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
of_darkness Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 120
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #188998
Standard RE: Att tänka på när man startar ett föreningskonto - 2010-01-03, 23:31

Citat:
Macco (2010-Jan-02)med vårdnadshavarens tillstånd, JA men inte utan... och förenignen kan ju inte stå och förlita sig på att en unge frågar sin mamma och pappa om lov, eller hur?
Det är upp till den enskilda föreningen att lösa, men man kan ju poängtera vikten av målsmans tillstånd för styrelsearbete i en förening av rent praktiska skäl.

Och har någon av de unga i en förening problem med det så kan ju lämpligtvis någon vuxen inom förening/förbundet hjälpa till med att förklara vad det innebär att jobba inom up för den unges föräldrar.


Kontakt (e-post föredras):robert.nyberg@piratpartiet.se
Tel och sms:0763082850

______________________________________________
-Svart Och Vita Tillsammans Mot dom rika-
   
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Att tänka på vid Piratbio. Daniel Holm Övrig diskussion 4 2009-04-03 12:23
Något att tänka på när du ska argumentera MickeF Övrig piratpolitik 3 2009-01-22 08:56
Ask måste tänka bättre Andreas Käiväräinen PP i media 8 2006-10-29 21:53
Kom att tänka på en viktig sak Yxan Övrig piratpolitik 5 2006-06-22 17:18
Vad kan ni tänka er att göra? Sebastian Själin aka Schangtil Arkiv för Norrbottens län 10 2006-01-19 10:17Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com