Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Anna Troberg Inte uppkopplad
 
Anna Trobergs avatar
 
Inlägg: 616
Reg.datum: Apr 2008
Standard RE: 2009-10-03 Styrelsemöte - 2009-10-07, 10:09

Citat:
Macco (2009-Oct-07)identitetsfri vård?Man använder ID koll för att styrka att personen är personen och att man skriver i dennes journaler..... Det är en nödvändig grej att göra då Journalerna är faktiskt MER skyddade än vår heliga medlemsmatrikel.........Man kan inte Behandla Jon Doe då Jhon Doe inte har någon journal att skriva i eller en journal man kan läsa om vad han har fått för behandling.Inom vården är det nästan det enda stället jag frivilligt uppmanar till ID koll..Nä styrelsen tänk om tänk rätt och tänk länge!


Observera att vi gör undantag för de fall där det föreligger risk för patienten. Det finns dock massor av behandlingar av diverse åkommor som mycket väl kan ges utan att man vet vem patienten är. Kontentan är: kräv identitetshandlingar när det är absolut nödvändigt och inte på ren rutin.Och tyvärr är det ju så att även om journaler är skyddade, så läcker det varje dag information från dem.


Partiledare
Blogg: http:www.annatroberg.se
Mejl: anna.troberg@piratpartiet.se
Facebook: http://www.facebook.com/annatroberg1
Skype: anna_troberg
Mobil: 0704-676 273
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #172040
Standard RE: 2009-10-03 Styrelsemöte - 2009-10-07, 10:28

Citat:
Björn Odlund (2009-Oct-07)Styrelsen uttalade som sin åsikt att följande är den ordning som operativa partifunktioner bör anställas i den mån det framgent finns finansiell möjlighet.1. En (1) vice partiledare på halvtid

2. Kampanjledare på halvtid

3. IT- och driftchef från halv- till heltid

4. Samtliga vice partiledare på heltid

5. Ekonomiansvarig på halvtid

6. Kampanjledare från halv- till heltid

7. Ekonomiansvarig från halv- till heltid
Tänkte styrelsen här på att parlamentariker Amelia Andersdotter skall få instruktioner vilka hon bör anställa?Når partiet riksdagen, så lär flera av de påtänkta sitta i riksdagen. Dessutom kan partiet anställa 10 pers till högkvarteret plus 15 polsekar.Citat:
Rick Falkvinge har informerat styrelsen att han kommer att använda ett nyhetsbrev för att uppmana de som idag donerar privat till hans försörjning att styra om dessa donationer till PL2 Anna Troberg när första lönen från EU-parlamentet betalats.
Så det är viktigare att PL2 lever på donationer än att partiet får en högre Guldpirat?


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Macco Inte uppkopplad
 
Maccos avatar
 
Inlägg: 1 124
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #172044
Standard RE: 2009-10-03 Styrelsemöte - 2009-10-07, 10:54

Citat:
Anna Troberg (2009-Oct-07)
Citat:
Macco (2009-Oct-07)identitetsfri vård?Man använder ID koll för att styrka att personen är personen och att man skriver i dennes journaler..... Det är en nödvändig grej att göra då Journalerna är faktiskt MER skyddade än vår heliga medlemsmatrikel.........Man kan inte Behandla Jon Doe då Jhon Doe inte har någon journal att skriva i eller en journal man kan läsa om vad han har fått för behandling.Inom vården är det nästan det enda stället jag frivilligt uppmanar till ID koll..Nä styrelsen tänk om tänk rätt och tänk länge!
Observera att vi gör undantag för de fall där det föreligger risk för patienten. Det finns dock massor av behandlingar av diverse åkommor som mycket väl kan ges utan att man vet vem patienten är. Kontentan är: kräv identitetshandlingar när det är absolut nödvändigt och inte på ren rutin.Och tyvärr är det ju så att även om journaler är skyddade, så läcker det varje dag information från dem.
Då har du vare sig läst hälso och sjukvårdslagen eller patientdatalagen eller patientsäkerhetslagen..

ALL behandling som sker SKA dokumenteras i journalen, och så länge man skall göra detta så ligger det en risk för patienten att det blir fel. ALL behandling är farlig behandling om man inte vet pats hälsohistoria. Att även ordinera ut alvedon kan vara förenat med livsfara för något som är allergisk mot just paracetamol....Patientdatalgen:

Citat:

3 kap. Skyldigheten att föra patientjournal

Inledande bestämmelse

1 § Vid vård av patienter ska det föras patientjournal. En patientjournal ska föras för varje patient och får inte vara gemensam för flera patienter.


Det läcker info från den på 3 sätt, 1) slarv från personal, de ligger framme och är då ett sekretessbrott 2) myndigheter vill ha tillgång till de, vilket de får i enlighet med de lagar som finns 3) att någon begår datorintrång och kollar på journaler de inte har tillgång till.Alla journaler som idag är datoriserade har loggningssystem, det loggas vem som tittar i journalerna och du som pat. kan lätt begära att få se på din journals logg (som dessutom kommer med när du begär ut journalkopior genom PUL)patientdatalagen:

Citat:

Kontroll av elektronisk åtkomst

3 § En vårdgivare ska se till att åtkomst till sådana uppgifter om patienter som förs helt eller delvis automatiserat dokumenteras och kan kontrolleras. Vårdgivare ska göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om dokumentation och kontroll enligt första stycket.


Även socialtjänstens behandling måste dokumenteras i sina journaler/filer. Varje handling som vi gör inom socialtjänsten måste dokumenteras och det är för att vi skall kunna kvalitetsgranska och ha rätt historia på vårdtagaren.Så, tänk om, tänk rätt, tänk lite längre....


Fd. PiratPartist
Avgång: Jag kan inte stödja ett parti som inte är för skyddad integritet genom sekretess. Stöder man inte grova brottslingar som sprider sekretessmaterial så skall man inte rösta på dem.
"Life is eternal for you, When you pass the gate of Hel, come to the end of the row, The Beast and the God conjoined"
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #172047
Standard RE: 2009-10-03 Styrelsemöte - 2009-10-07, 11:10

Två punkter till:Legitimationsfri sjukvård:

Mor tyckte inte det var någon bra idé. Hon säger nu att hon inte kommer rösta som sonen vill.... även om sonen förklarade att det är en liten del av PP:s politik.Kandidaterna:

Det skall alltså tillsättas en typ av valberedning som skall kolla i medlemsmatrikeln efter stjärnskott. Som medlem är man då inte säker att bli tillfrågad om att ställa upp.


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
Macco Inte uppkopplad
 
Maccos avatar
 
Inlägg: 1 124
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #172048
Standard RE: 2009-10-03 Styrelsemöte - 2009-10-07, 11:12

dubelpost


Fd. PiratPartist
Avgång: Jag kan inte stödja ett parti som inte är för skyddad integritet genom sekretess. Stöder man inte grova brottslingar som sprider sekretessmaterial så skall man inte rösta på dem.
"Life is eternal for you, When you pass the gate of Hel, come to the end of the row, The Beast and the God conjoined"
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
Macco Inte uppkopplad
 
Maccos avatar
 
Inlägg: 1 124
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #172051
Standard RE: 2009-10-03 Styrelsemöte - 2009-10-07, 11:19

Citat:
Henry Rouhivuori (2009-Oct-07)Två punkter till:Legitimationsfri sjukvård:Mor tyckte inte det var någon bra idé. Hon säger nu att hon inte kommer rösta som sonen vill.... även om sonen förklarade att det är en liten del av PP:s politik.
Precis, inte ens jag kommer att rösta på oss om vi inför dålig patientkontroll...


Fd. PiratPartist
Avgång: Jag kan inte stödja ett parti som inte är för skyddad integritet genom sekretess. Stöder man inte grova brottslingar som sprider sekretessmaterial så skall man inte rösta på dem.
"Life is eternal for you, When you pass the gate of Hel, come to the end of the row, The Beast and the God conjoined"
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #172056
Standard RE: 2009-10-03 Styrelsemöte - 2009-10-07, 12:01

Citat:
Erik Johansson (2009-Oct-07)Något annat skulle framstå som konstigt. Det kallas inte rådata utan anledning. Vad jag ifrågasätter är den manipulerade datan i anslutning till Björn Odlunds kommentar om att kvotering gäller såväl kvinnor som män, när den i själva verket, rent statistiskt, gäller kvinnor och kvinnor endast.


Eftersom jag har skrivit programkoden som kvoterar, så kan jag tala om att den inte gör någon åtskillnad på kvinnor och män, utan bara ser till att förhållandet mellan dem befinner sig inom 30%-70%.

Citat:

// Add a candidate from the local list. First, try adding the next available candidate.// If this puts us outside of the allowed gender quota, pick the next candidate of the// underrepresented gender instead.int nextCandidateIndex = 0;while (takenCandidates.ContainsKey(nextCandidateIndex)){nextCandidateIndex++;}PersonGender candidateGender = rawList[nextCandidateIndex].Person.Gender;double currentMaleQuota = CalculateListMaleQuota(result, candidateGender);// Here, we account an extremely rare situation where the correct quota is not even obtainable, e.g.// for position #3 where #1 is male and #2 is female and with a quota of 40%. Either way, it will// fall outside of bounds (33% or 66%). If so, ignore the quota if it is not obtainable.PersonGender oppositeGender = (candidateGender == PersonGender.Male? PersonGender.Female: PersonGender.Male);double alternateMaleQuota = CalculateListMaleQuota(result, oppositeGender);// If currentMaleQuota is outside of bounds AND the alternate quota IS inside of bounds...if (currentMaleQuota (1.0 - GenderQuota)){if (alternateMaleQuota >= GenderQuota && alternateMaleQuota <= (1.0 - GenderQuota)){// ...pick the alternate (underrepresented) candidatenextCandidateIndex = GetNextSpecificGenderCandidate(rawList, takenCandidates, oppositeGender);}}result.Add(rawList[nextCandidateIndex]);takenCandidates[nextCandidateIndex] = true;
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #172059
Standard RE: 2009-10-03 Styrelsemöte - 2009-10-07, 12:18

Citat:
Rick Falkvinge (2009-Oct-07)

För att svara på metodfrågan, så framgår av simuleringsunderlaget som styrelsen refererar till, att listorna tas fram så att könsfördelningen alltid ligger inom detta intervall, oavsett hur många kandidater på listan man betraktar (sett från förstaplatsen). Det gäller både den nationella topplistan och de geografiska slutlistorna.De tio toppnamnen kommer alltså att vara inom denna fördelning, som placeras ut på uddaplatserna 1-19 på de lokala listorna. När de lokala namnen fylls på, så kommer listan sammantaget att hålla sig inom fördelningen 30-70.


Rätta mig gärna om jag har fel, men detta skulle alltså, teoretiskt, kunna leda till att endast 7 av samtliga kandidater på alla våra listor var kvinnor?Om 7 av rikskandidaterna blir kvinnor så ligger det ju innom 70/30 av rikskandidaterna (exakt 70%) och när dessa 7 kvinnor hamnar på de fem faktiska listorna utgör de mer än 30% av var enskild distriktslista, vilket alltså skulle göra att någon mer kvotering på de enskilda listorna inte kommer att ske?Eller är det något jag missat?


______________________________
Mattias Bjärnemalm
Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

www.mab.nu
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
Svara med citat
  (#9) Gammal
Hans J Inte uppkopplad
 
Inlägg: 107
Reg.datum: Dec 2008

Länk: #172058
Standard RE: 2009-10-03 Styrelsemöte - 2009-10-07, 12:18

Jag förstår inte alls varför styrelsen beslutat att kvotera riksdagsvalslistorna med en könsfördelning överhuvudtaget.Styrelsen kan väl då lika gärna kvotera efter hårfärg också eller varför inte intelligenskvot? Hur är det med etnisk härkomst? Ålder?Har kvinnor och män olika åsikter i frihetsfrågor?Naturligtvis borde ju de slutliga riksdagsvalslistorna *komma att* ha en könsfördelning som ligger runt könsfördelningen bland medlemmarna möjligen med en dragning åt fördelningen i befolkningen i stort. Men detta borde ju komma som ett resultat snarare än ett beslut. Jag är tämligen övertygad om att hårfärgsfördelningen kommer att följa den fördelning som finns bland medlemmar och medborgare utan särskilda beslut.Det var enligt min uppfattning ett klåfingrigt och onödigt "beslut".
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
Mikael Nilsson Inte uppkopplad
 
Mikael Nilssons avatar
 
Inlägg: 897
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #172060
Standard RE: 2009-10-03 Styrelsemöte - 2009-10-07, 12:21

Kvoteringen: Oavsett metod vi väljer så finns det en risk för att specialfall ger sneda resultat. Det var ett skäl till att hålla kvoteringsgraden till 70/30, så att vi gör mindre ingrepp i listorna.Det sannolika är kanske att vi får 3-5 kvinnor på rikslistan. Antag att vi får tre. Då får vi minst fyra kvinnor till på varje lista, dvs totalt 23 kvinnor av totalt 70 kandidater (= 33%). 4 på rikslistan ger minst 19 av 70 (= 27%) och 5 ger minst 15 av 70 (= 21%).Samtidigt ska vi tänka vilka som faktiskt kommer in. I de flesta av simuleringarna kommer alla rikskandidater in. Med femton platser når vi 30% av riksdagsledamöterna med 5 kvinnor. De fall där totalantalet kvinnor på listorna är lågt kommer vara fall där många kvinnor trots allt kommer in i riksdagen.... så, jag tycker metoden vi valt är balanserad och med hög sannolikhet kommer att ge ett bra resultat.Patientkontroll: Det finns inget som säger att vi behöver ta bort journalföring, eller öka riskerna. Det handlar om att binda en journal till en person på ett bättre skyddat sätt, och att, när man vill det, kunna göra besök i sjukvården som inte hamnar i den journalen. Patientsäkerhet är viktigt, och ett ansvar för det landar på läkaren: att göra klart för patienten vilka saker som kan utgöra risker vid ett visst ingrepp så att patienten kan ge tillgång den information som behövs. Idag tror vi att legitimation är ENDA sättet att lösa problemen, eller snarare det mest bekväma. Den inställningen bör vi arbeta för att ändra på.Henry: fri kandidering gäller - alla får kandidera. Det enda vi sagt är att det är bra om vi har en grupp som jobbar aktivt med att övertyga *fler* att kandidera.
   
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
2009-09-07 Styrelsemöte Björn Odlund Styrelsens protokoll 7 2009-09-29 13:38
2009-09-07 Styrelsemöte Mårten Fjällström Styrelsens protokoll 16 2009-09-14 10:48
styrelsemöte 2009-07-18 Falathar Ung Pirat-avdelningen Piratnätet 0 2009-07-18 13:40
Styrelsemöte 2009-06-18 eCo Ung Pirat Borlänge 0 2009-06-20 23:37
2009-06-02: styrelsemöte Mårten Fjällström Styrelsens protokoll 7 2009-06-09 22:36Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com