Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mikael Nilsson Inte uppkopplad
 
Mikael Nilssons avatar
 
Inlägg: 897
Reg.datum: Jun 2006
Standard 2010-02-10 Extrainkallat styrelsemöte - 2010-02-10, 16:21

Extrainkallat styrelsemöte per telefon 10/2 2010.Närvarande:


Rick Falkvinge
Mikael Nilsson
Anna Troberg
Klara Tovhult
Björn Odlund
Rickard Olsson
Mårten Fjällström
Anna Svensson

Frånvarande:


Sofia Dahlgren
Stefan Flod
Christian Engström

Mötesfunktionärer:


Ordf. Rickard Olsson
Sekr. Mikael Nilsson
Just. Björn Odlund, Anna Troberg

Mötet behandlar de punkter som bordlades vid helgens styrelsemöte, samt en justering av Riksdagslista Syd.

12. Hantera lokala kandidater och lokala programStyrelsen har fått in två skrivelser som sammantaget vill att styrelsen ska

* sänka kraven på antalet kandidater på valsedlarna.
* lägga fram en process för förändringar i lokala program
* hantera risken för "ofrivilliga mandat" genom handskrivna partiröster
* förändra processen kring lokala val (valberedning)

12a. Antal kandidater på listornaAnna Svensson var frånvarande på denna punkt.

Styrelsen inser att det i vissa kommuner och landsting kan vara svårt att hitta tillräckligt med kandidater för att uppfylla styrelsens krav. Dessa krav är idag formulerade såhär:

Citat:
Valsedeln ska ha en minimilängd, det är 12% om fullmäktige har under 61 platser i fullmäktige, 20% om det är 61 platser eller mer, upp till ett krav på 22 kandidater.
Styrelsen beslutar

ATT sänka kravet på antalet kandidater till 12% av fullmäktiges storlek (avrundat uppåt) för samtliga registrerade plattformar. I de fall där antalet kandidater inte når upp till 12% görs en individuell prövning av förutsättningarna för att hålla fullmäktigeposterna besatta under en hel mandatperiod.

En sådan bedömning ska ta hänsyn till:

* hur många kandidater som saknas för att uppnå kravet
* tidigare valresultat för partiet i den aktuella kommunen/landstinget
* det konkreta behovet av reservkandidater
* övriga faktorer som kan motivera att en kortare lista räcker

12b. Process för förändringar av lokala program.Styrelsen har vid mötet 6-7 februari fattat beslut om att lokala program kan förändras fram till den 30 juni.

Frågan om processen för uppdatering av sakpolitiska frågeställningar innan valet bordläggs.

12c Ofrivilliga mandat.Mikael Nilsson är i kommunikation med Valmyndigheten rörande möjligheten att anmäla kandidater utan att beställa valsedlar. Genom detta skulle vi kunna stänga möjligheten att få spontana ledamöter genom inskrivna kandidater. Valmyndigheten verkar positivt inställda, men vi har inte fått ett definitivt besked.

Styrelsen beslutar

ATT Mikael Nilsson får i uppdrag att följa upp ärendet med Valmyndigheten och rapportera tillbaka så snart han har fått besked.
ATT ledningen får i uppdrag att försöka ta fram minst en kandidat per kommun och landsting som kan anmälas för att "blockera" listorna.

12d ValberedningStyrelsen har ett ansvar att säkerställa medlemmarnas lika möjlighet till inflytande, och att genom detta värna Piratpartiets interndemokrati.

Styrelsen förstår önskemålet från lokala aktivister att ha större kontroll över processen att ta fram valsedlar. Samtidigt ser styrelsen ett problem i att lämna alltför mycket av processen till lokala grupperingar som inte är demokratiskt tillsatta. Likaså ser styrelsen ett stort problem i att på den återstående tiden både hitta valberedningar som uppfyller det nödvändiga kravet på att själva inte kandidera, samt genomföra själva valet.

Styrelsen beslutar

ATT uppmuntra de lokala funktionärerna att ta fram nomineringskommitteer vars uppgift är att nominera och uppmuntra lämpliga kandidater inför en medlemsomröstning. I dessa kommitteer kan även kandiderande medlemmar ingå.

ATT ledningen ges i uppdrag att säkerställa att både självnominering och nominering av andra genom lokala funktionärer är möjligt.

ATT de lokala valsedlarna ska tas fram enligt tidigare beslut om Condorcet/Schulze-votering, utan vidare automatisk sortering (kvotering, etc).

Precis som i framtagandet vid riksdagsvalet ska listorna sedan gå till styrelsen för slutgiltigt beslut om valsedlarna. I den processen är det möjligt för enskilda kandidater att begära en nedflyttning på listan genom att inkomma med en skrivelse till styrelsen. Samtidigt är det viktigt för styrelsen att få information från lokalaktiva om kandidaters lämplighet.

Klara Tovhult reserverade sig mot beslutet med följande motivering:

Citat:
Schultze var redan i primärvalet till riksdagen en högst omdiskuterad metod och utvärderingen av den pågår fortfarande. Att nu återigen tvinga aktivister att använda en metod flera av dem öppet ifrågasatt anser jag vara ytterst tveksamt, varför man kunde gett dem möjlighet att själva få välja metod lokalt. Metoden i sig kunde förslagsvis ha valts via lokala medlemsomröstningar för att säkerställa förankringen.

http://piratepad.net/lokalval för referens

13. Propositioner och nomineringar inför årsmötetStyrelsen beslutar
ATT bordlägga frågan.

14. Principuttolkning om sex- och drogpolitikPartiledaren har ställt en fråga till styrelsen huruvida styrelsen anser att sexualpolitik och drogpolitik ingår i dagens principprogram.

Styrelsen beslutade, ej enhälligt,

ATT lägga ut följande beslutsförslag på remiss till organisationen. Beslut väntas fattas på styrelsemötet 20-21 mars. Kommentarer på förslaget lämnas i remissforumet

Förslag till beslut:

Citat:
Styrelsen beslutar
ATT sexualpolitik och drogpolitik inte ingår per se i Piratpartiets principprogram, men att informationspolitiska aspekter av dessa frågor kan komma ifråga. Det betraktas då som informationspolitik.

15. Personuppgiftslagen och medlemsregistretVi har tagit alla tänkbara åtgärder för att följa PuL och gå långt därutöver, efter förmåga, men detta bör ändå granskas juridiskt. Fortsatt diskussions- och beslutspunkt.

Styrelsen beslutar
ATT bordlägga frågan.

16. Strategiska, taktiska och klusterformade arbetsgrupperDiskussions- och beslutspunkt kring skillnaden mellan och processer för strategiska arbetsgrupper (rapporterar till styrelsen), operativa arbetsgrupper (rapporterar till ledningen) och spontanformade kluster (rapporterar inte till någon).

Styrelsen beslutar
ATT bordlägga frågan.

17. Budgetpost för WIPO-mötenEn skrivelse har inkommit med önskemål om budgettpost för deltagande i WIPO.

Styrelsen beslutar ATT delegera budgetfrågan till partiledningen.

18. Justering av riksdagslistaBehrang Kianzad har inkommit med en skrivelse om att tas bort från riksdagslistan.

Styrelsen beslutar
ATT ta bort Behrang Kianzad från riksdagslista Syd och plocka upp Christoffer Willenfort på plats 22.

Ny Lista Syd fastställdes därmed till:

Rick Falkvinge, 38 år, Sollentuna kommun
Sandra Grosse, 19 år, Helsingborgs kommun
Anna Troberg, 36 år, Järfälla kommun
Gustav Nipe, 22 år, Malmö valkrets
Gun Svensson, 73 år, Norrtälje kommun
Klara Tovhult, 37 år, Jönköpings kommun
Stefan Flod, 25 år, Uppsala kommun
Jacob Dexe, 23 år, Lunds kommun
Anna Svensson, 30 år, Norrköpings kommun
Klara Ellström, 22 år, Lunds kommun
Carl Johan Rehbinder, 48 år, Östra Söderort
Anders Hedberg, 40 år, Lunds kommun
Snild Dolkow, 23 år, Lunds kommun
Ellen Söderberg, 19 år, Malmö valkrets
Hanna Dönsberg, 25 år, Västerås kommun
Mimmi Lowejko, 23 år, Malmö valkrets
Johnny Olsson, 33 år, Södertälje kommun
Isak Gerson, 18 år, Lunds kommun
Mikael Nilsson, 34 år, Uppsala kommun
Jonatan Kindh, 22 år, Malmö valkrets
Emilia Johansson, 18 år, Växjö kommun
Christoffer Willenfort, 39 år, Helsingborgs kommun
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Anna Troberg Inte uppkopplad
 
Anna Trobergs avatar
 
Inlägg: 616
Reg.datum: Apr 2008

Länk: #192997
Standard RE: 2010-02-10 Extrainkallat styrelsemöte - 2010-02-10, 16:46

Justeras. :-)


Partiledare
Blogg: http:www.annatroberg.se
Mejl: anna.troberg@piratpartiet.se
Facebook: http://www.facebook.com/annatroberg1
Skype: anna_troberg
Mobil: 0704-676 273
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
dansve Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 201
Reg.datum: Feb 2009

Länk: #193000
Standard RE: 2010-02-10 Extrainkallat styrelsemöte - 2010-02-10, 17:01

Bra jobbat! Jag ser att ni med fingertoppskänsla har skapat en möjlighet att för lokala listor på platser som inte riktigt når upp till kraven. Även om jag själv förespråkat de högre satta kraven ser jag detta som en bra lösning.
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Mårten Fjällström Inte uppkopplad
 
Mårten Fjällströms avatar
 
Inlägg: 2 622
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #192999
Standard RE: 2010-02-10 Extrainkallat styrelsemöte - 2010-02-10, 17:01

Tänkte upprepa en sak jag sade på mötet angående punkt 12d, och det är att det tar tid att skapa genomtänkta valprocesser. Om vi nu skulle köra valberedningar skulle vi behöva bestämma process för hur valberedningarna utses, låta dem arbeta, bestämma process för hur resultatet av deras arbete ska behandlas (andra förslag på listor, röstning).

Inget av det här hade varit omöjligt om valberedning till exempel hade kommit som förslag när jag fick i uppdrag att ta fram ett underlag vilket gjordes i forumet (där diskuteras också minigränsen flitigt), när styrelsen beslöt den nuvarande processen eller när den beslutade processen sedan diskuterades i forumet. Då var det månader kvar och gott om tid att ändra, nu bör vi helst få upp kandidatforum idag och då också kunna berätta resten av processen.

Jag tror att det allmänt är viktigt att komma ifrån vår sista-minuten stil på allt och för att göra det behöver vi börja göra saker i tid. Därför vill jag passa på att uppmana till större deltagande i tråden om pp-ledamöter i nämnder. Den är inte akut, den är fortfarande under forum-beredning, vilket gör det så mycket lättare att påverka. (Björns post i mitten på första sidan beskriver väl syftet med policyn.)


"Med bevis finns inga hinder att döma så kallade muslimer i svenska domstolar, det sker dagligen. Terroristlagstiftningen gäller bara så kallade muslimer som är oskyldiga i lagens mening." - Jan Guillou
_________________
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
JPAnderson Inte uppkopplad
 
JPAndersons avatar
 
Inlägg: 975
Reg.datum: May 2009

Länk: #193002
Standard RE: 2010-02-10 Extrainkallat styrelsemöte - 2010-02-10, 17:31

+1
Vill tacka för att styrelsen hörsammat och erkänt en viss flexibilitet för de lokala valen.


Ledamot av valberedningen.
Tidigare; Ledamot av partistyrelsen 2012-2014, Sekreterare för Piratpartiet Värmland

Bloggar som Värmlandspiraten
Partimail | Facebook | Twitter
  Skicka ett meddelande via MSN till JPAnderson Skicka ett meddelande via Skype™ till JPAnderson  
Svara med citat
  (#6) Gammal
Peter Johansson Inte uppkopplad
 
Inlägg: 765
Reg.datum: Aug 2009

Länk: #193005
Standard RE: 2010-02-10 Extrainkallat styrelsemöte - 2010-02-10, 17:46

Citat:
JPAnderson (2010-Feb-10)+1
Vill tacka för att styrelsen hörsammat och erkänt en viss flexibilitet för de lokala valen.
Instämmer med föregående skrivare fint av styrelsen att visa flexibilitet för lokal valen.
+1


Peter Johansson
http://Pejj31.blogspot.com
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Leffelini Inte uppkopplad
 
Leffelinis avatar
 
Inlägg: 511
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #193100
Standard RE: 2010-02-10 Extrainkallat styrelsemöte - 2010-02-11, 12:27

I Östergötland gjorde vi så att vi kallade ett medlemsmöte i söndags (och gick händelserna i förväg utifall styrelsen skulle besluta att i fick tillåtelse att ha valberedningar) och utsåg på plats en medlemsvald valberedning. Denna valberedning fick sedan i uppgift av mötet att arbeta fram ett förslag till riktlinjer åt sig själva som ska vara färdiga idag och som sedan skulle läggas upp för medlemsdiskussion i forumet fram till söndag. På söndag skulle alla medlemmar få möjlighet att rösta om dessa framdiskuterade riktlinjer.

Givetvis skulle vi ha skickat ut utskick med länk till riktlinjerna som skulle diskuterats och även omröstningen. Alla skulle sedan få möjlighet att ta kontakt med valberedningen för att kunna hamna på deras förslag på listorna.

Efter att valberedningen kommit fram med ett förslag så tänkte vi kalla ett nytt medlemsmöte (antingen på forumet eller AFK) och ha en medlemsomröstning kring de listor som denna medlemsvalda valberedning kommit fram till. Mötet valde att lägga sammankallande rollen på vår Valkretsledare som då valberedningen skulle ta kontakt med när de ansåg sig färdiga. Om de godkändes av medlemmarna skulle dessa skickas till Styrelsen för extra godkännande.

Det var den demokratiska process vi hade tänkt oss. Det går även att påpeka att de som valdes in i valberedningen består av tre personer (med en öppning för att fler kan väljas in för att få bättre geografisk spridning) varav endast en person av dessa har en funktionärsroll i Östergötlands valkrets. Det var också klart och tydligt att ingen av de i valberedningen skulle kandidera själva.

Argumentet om att det inte går att få en demokratisk process pga vi aktiva inte är medlemsvalda är egentligen den enda kritiken som återstår där jag tycker det faller på sin egen orimlighet. Vi är inte medlemsvalda inte för att vi själva väljer att sitta som diktatorer på våra poster utan för att det är en struktur som Partiet har byggt upp och som vi därför följer. Jag skulle gärna sitta som medlemsvald och om jag visste att vi skulle bli anklagade för att vara del i en odemokratisk process i våra beslut pga det faktum att vi inte är demokratiskt valda, skulle jag genast ha ordnat KL-val för min egen post och jag tror att den tanken säkerligen delas av många.

Jag vill även starkt påpeka att jag tog upp detta i november förra året redan då jag fick veta hur man beslutat att vi skulle ta fram listorna.Tyvärr var jag dum nog och bara diskuterade på Skype eftersom jag inte blev dirigerad till någon forumtråd för ämnet mer än själva beslutet i protokollet och jag var för ny och oerfaren för att då uppfatta att det gick att föra en diskussion där. Genom att flera styrelsemedlemmar var aktiv i den diskussionen på Skype, varpå jag inte fick något som helt gehör för mina åsikter, så kändes det redan då som ett dött lopp.

Det jag också finner intressant är att vi bad om möjligheten att få använda oss av valberedningar som vi påpekade skulle vara medlemsvalda (och genom det demokratiska!) inte att det skulle vara ett tvång. Tidsramen skulle vi alltså själva ta på oss som ett medvetet val om vi valde att använda valberedning istället för den metoden kring en algorim som styrelsen föredrar.

De lokala grupperingarna som det talas om kan jag bara anta är funktionärerna, vilket jag tycker är en nästintill gräslig anklagelse att vi inte skulle se till medlemmarnas intresse på samma sätt som alla andra, då vi också är just medlemmar. Innan vi skickade in förslaget till styrelsen fick vi en kommentar om att vi resonerade lite konstigt när vi pratade om gräsrötterna då denna ansåg att Rick Falkvinge också var en gräsrot. Denna kommentar kom från en medlem i styrelsen. Om Rick är en gräsrot så är jag en medlem, tillsammans med alla andra medlemmar av partiet. Att säga att vi som medlemmar inte kan förankra demokratiskt eller ta demokratiska beslut är rent av förolämpande.

Processen till de lokala valen har varit under all kritik. Styrelsens attityd till de lokala valen har varit att de är ett "test" för att se hur det går och att de inte är det minsta viktiga. Omröstningarna blev över en vecka försenade, datum har ändrats kontinuerligt och kommunikationsmissarna inom styrelsen fortsätter även nu. Senast bara igår där det blev en kommunikationsmiss om kandidattrådarna verkligen skulle läggas upp nu eller inte. Informationen som borde nå oss som medlemmar och lokala aktivister/funktionärer har varit mer än bristfällig. På detta förväntas vi skapa lokalpolitiska plattformar, förankra hos medlemmarna (jag tar inte upp detta som ett problem utan ett beslut som fattades sent i processen), finansiera de lokala valsedlarna på egen hand, bygga en valkampanj kring lokalvalen på egen hand samt se till att vi får ett antal kandidater minst på våra listor som sammanställs med styrelsens krav. Vi har även ansvaret att förklara valprocessen för våra medlemmar.

Styrelsen lägger allt arbete på oss och när vi ber att få valet att kunna, i våra ögon, underlätta för oss själva i processen så får vi inte ens det valet. Styrelsen som ganska öppet visat i både ord och handling att lokala val inte ses som en prioritering samtidigt som vi medlemmar/aktivister/funktionärer/gräsrötter kämpar hårt för att kunna genomföra dem blir åsidosatt för att Styrelsen vill behålla kontrollen över processen själva, varpå den naturliga frågan blir varför? Varför anses inte vi kunna få ansvar för vissa delar av processen på egen hand?


Marit Deldén - Vice Partiledare

Blogg: http://www.maritdelden.com/
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Leffelini  
Svara med citat
  (#8) Gammal
Dexion Inte uppkopplad
 
Dexions avatar
 
Inlägg: 25
Reg.datum: Oct 2009

Länk: #193103
Standard RE: 2010-02-10 Extrainkallat styrelsemöte - 2010-02-11, 12:48

Ang. punkt 12a
Jag är lite konfunderad. Tyvärr är jag nyligen ansluten och har därför inte följt diskussionen i detalj från början, men har läst ikapp tråden om listornas sammansättning, men någonstans måste finnas en tråd som jag missar, för jag hittar inte ett ord om kompetenskrav på listorna.

Matematik och spärrprocent har ju sina poänger, men när det gäller att med små resurser åstadkomma så mycket som möjligt så tycker jag att kompetens borde väga tyngre? Jag menar en Winston Churchill jämfört med 10 Jimmy Åkesson?

12% är ju en siffra så god som någon annan, men det intressanta måste väl ändå vara vad procenten avser. 12% minimjölk är liksom inte riktigt lika mycket värd som 12% grädde när man skall baka en tårta?

När man fokuserar på antal nomineringar för att listan alls skall gå till val, så förutsätter man ju att precis alla som kandiderar är lämpliga och kapabla. Det är ju en positiv förhoppning. Men positiva förhoppningar vinner inga val och driver definitivt inte effektiv politik efter valet.

Jag inser att procent är mer manligt och lättare att diskutera - men är det verkligen ändamålsenligt?

Men som sagt, jag är helt ny och har kanske missat något?

/Sophia Blomqvist


---
Sophia Blomqvist
Göteborg

www.dexion.org
  Skicka ett meddelande via ICQ till Dexion Skicka ett meddelande via MSN till Dexion  
Svara med citat
  (#9) Gammal
AndersLindbäck Inte uppkopplad
 
AndersLindbäcks avatar
 
Inlägg: 2 789
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #193111
Standard RE: 2010-02-10 Extrainkallat styrelsemöte - 2010-02-11, 13:58

Citat:
Dexion (2010-Feb-11)[b]
12% är ju en siffra så god som någon annan, men det intressanta måste väl ändå vara vad procenten avser.
12% av antalet platser i fullmäktige.

Så minst 12% av 35 fullmäktigeplatser blir då minst 5 personer på listan.

Att det blev just 12% beror på en tidigare kompromiss mellan två förslag(man valde mellan 10 eller 15 och kompromissen blev 12).


Ordförande PP Västmanland. Blogg: http://kunskapssamhallet.se/
Mitt vita rena mjöl och andras smutsiga fingrar gör degen oätlig.
Upphovsrättsmonopol är ingen äganderätt utan en statlig garanterad nyttjanderätt med extremt lång tidsbegränsad rätt att bestämma över verket.
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
Dexion Inte uppkopplad
 
Dexions avatar
 
Inlägg: 25
Reg.datum: Oct 2009

Länk: #193141
Standard RE: 2010-02-10 Extrainkallat styrelsemöte - 2010-02-11, 19:16

Jo, som sagt, jag har läst tråden. Det är inte artigt att klappa folk på huvudet...

Det har inte lagts fram vetenskaplig eller logisk grund till att just 12% är mer framgångsrikt än någon annan %-sats. Det är ingenting annat än en siffra tagen ur luften som människor kunnat enas om. Min poäng var att 12% inte säger någonting om kvalitén och därmed heller inte om framgången i politiken, eller partiets lokala renommé. De faktorerna styrs av kompetens, en fråga som, så vitt jag kan se, inte avhandlats.


---
Sophia Blomqvist
Göteborg

www.dexion.org
  Skicka ett meddelande via ICQ till Dexion Skicka ett meddelande via MSN till Dexion  
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
2010-03-14: Extrainkallat styrelsemöte Mikael Nilsson Styrelsens protokoll 80 2010-03-24 15:43
Styrelsemöte 7/3-2010 Andreas Käiväräinen Ung Pirat-avdelningen Piratnätet 1 2010-03-11 14:17
2010-02-15: Extrainkallat styrelsemöte Mikael Nilsson Styrelsens protokoll 38 2010-02-17 23:44
2010-01-21 Extrainkallat styrelsemöte Rick Falkvinge Styrelsens protokoll 71 2010-01-28 08:22
2010-01-17 Extrainkallat styrelsemöte Mikael Nilsson Styrelsens protokoll 13 2010-01-18 02:29Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com