Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
piratcensur Inte uppkopplad
 
Inlägg: 535
Reg.datum: Oct 2009
Standard Sv: 2010-03-20: Styrelsemöte - 2010-03-24, 01:53

Citat:
Ursprungligen postat av tonni Visa inlägg
tycker ni i styrelsen ska ge oss en chans till. då vi har 6st som vill stå med valsedlar om inte kan vi lägga ut blanka röstsedlar så folket i ljungby kommun får möjlighet att säga sitt
http://vbulletin.piratpartiet.se/sho...224#post200224
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Jon Severinsson Inte uppkopplad
 
Jon Severinssons avatar
 
Inlägg: 355
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #200262
Standard Sv: 2010-03-20: Styrelsemöte - 2010-03-24, 12:24

Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Det är C# (ISO/IEC 23270:2006) och CLI (ISO/IEC 23271:2006) också!
Att "äga" är i sammanhanget ett relativt begrepp, och AT&T "äger" C i samma utsträckning som Microsoft "äger" C# och CLI, d.v.s. de är de ursprungliga skaparna som sedan har lämnat över ansvaret till ISO.

Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Så argumentet om patenttyngd miljö håller.
Det är inte fallet av annan anledning, som både jag och Rick försökt förklara i diskussionen om motionen, och som förklaras av Monos utvecklare i deras patent FAQ.
Dessutom så gäller inte mjukvarupatent i Sverige för närvarande, vilket förvisso inte förtar de etiska problemen med patent, men väl de praktiska, och i praktiken så har vi ett val att vinna...


Gestapo ansåg inte att Anne Frank hade rent mjöl i påsen
— "Tomten", insändare till SvD

Kopiering är lika mycket stöld som fotografering är kidnappning.
— Fritt tolkat av lholmq42
  Skicka ett meddelande via ICQ till Jon Severinsson Skicka ett meddelande via AIM till Jon Severinsson Skicka ett meddelande via MSN till Jon Severinsson Skicka ett meddelande via Yahoo till Jon Severinsson  
Svara med citat
  (#3) Gammal
JSchonning Inte uppkopplad
 
JSchonnings avatar
 
Inlägg: 14
Reg.datum: Feb 2010

Länk: #200424
Standard Sv: 2010-03-20: Styrelsemöte - 2010-03-25, 01:27

Citat:
B5. Motion om införandet av en svensk författningsdomstol (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24019)
Styrelsens rekommendation: Avslås. Syftet med en författningsdomstol skulle vara att avpolitisera rättsväsendet. Tyvärr visar erfarenheter från omvärlden att effekten blir den motsatta: problemet med ett politiserat rättsväsende flyttas till utnämnandet av de domare som ska sitta i författningsdomstolen, så som t.ex. Sarkozy nyss gjorde, eller vid tillsättandet av domare i USAs Supreme Court. Effekten blir alltså en markant större politisering av rättsväsendet och inte mindre.


Man föreställer sig att goda, neutrala tjänstemän skulle sitta i en sådan domstol. Verkligheten är inte så perfekt. Lek med tanken på Tomas Norström i en författningsdomstol.


Då är det bättre att ta bort det så kallade uppenbarhetsrekvisitet, så att tingsrätt, hovrätt och Högsta Domstolen var för sig får ogiltigförklara lagar som anses bryta mot grundlagen. Domstolarna ska vara så oberoende och opolitiska som möjligt.
Det är tråkigt att styrelsen känner sig beredd att göra uttalanden i frågor den uppenbarligen är dåligt insatt i. Jag ifrågasätter inte rekommendationen, men motiveringen är så dålig att jag känner att jag måste lyfta faktumet att det finns medlemmar som bidragit med väsentligt mycket bättre kunskap och input i de relevanta motionstrådarna (än vad styrelsen gjort). I just fallet med motion B5 påstår jag att jag själv gjort det. Se http://vbulletin.piratpartiet.se/sho...d.php?p=196469 samt http://vbulletin.piratpartiet.se/sho...d.php?p=198103

Som skrivits tidigare i den här tråden av Jan-Olof Ruuska, så påstår styrelsen ett primärsyfte med en författningsdomstol som inte är sant. Vidare saknar USA en författningsdomstol, och det är osäkert i den juridiskakademiska världen huruvida Frankrikes författningsråd kan anses vara en domstol. Vidare misslyckas styrelsen med att se skillnad på en tingsrättsdomare och en domare i högre instans (och, som Jan-Olof Ruuska påpekar, så är det väldigt intressant att styrelsen hellre ger mer makt till tingsrätterna då). TR-domar har ingen prejudicerande verkan i nuläget, vilket skulle förändras vid ett tillåtande av abstrakt lagprövning. Dessutom tillåter inte ett borttagande av uppenbarhetsrekvisitet att allmänna domstolar kan ogiltigförklara lagar, eftersom man måste skilja på abstrakt och konkret lagprövning. Det styrelsen skrivit är trams!
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Tommten Inte uppkopplad
 
Inlägg: 3 883
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #200446
Standard Sv: 2010-03-20: Styrelsemöte - 2010-03-25, 06:51

Citat:
Ursprungligen postat av Rick Falkvinge Visa inlägg
B9. Motion om att skrota värderingsdokumentet (http://vbulletin.piramotyrkandetpartiet.se/showthread.php?t=24106)
Vad är piratmotyrkandepartiet för ett konstigt forum?
Jag ar aldrig hört talas om det partiet förut.
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
Ravenna Inte uppkopplad
 
Ravennas avatar
 
Inlägg: 1 143
Reg.datum: Aug 2006

Länk: #200448
Standard Sv: 2010-03-20: Styrelsemöte - 2010-03-25, 06:52

Jag håller inte med dig där, meningen med att skriva en rekommendation är att den ska vara lätt och snabb att läsa, nedkokad till bare basics. Den som söker långa utvecklingar kan själv forska vidare om saken.

Att USA inte har någon riktig författningsdomstol är helt korrekt, dock påminner SCs former om en författningsdomstol och utnämnandet till den är ett exempel på hur politiseringen i rättsväsendet kan se ut på olika sätt.


Ravennas blogg: http://ravennasblogg.blogspot.com/
http://www.Vangrind.se, min författarsajt där jag har publicerat en fantasyroman som e-bok och print-on-demand i syfte att sprida den fritt på Internet. :cool:
  Skicka ett meddelande via ICQ till Ravenna  
Svara med citat
  (#6) Gammal
RUTROS Inte uppkopplad
 
RUTROSs avatar
 
Inlägg: 1 052
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #200480
Standard Sv: 2010-03-20: Styrelsemöte - 2010-03-25, 10:36

Är förvånad över påståendet att USA inte har en författningsdomstol. Hela styrelseskicket bygger på maktdelning mellan kongressen, presidenten och just det högsta domstolen. Vi ser just nu ett exempel på att högsta domstolen nu går in och studerar huruvida mjukvara patent stridet mot författningen eller inte. Jag behöver väl inte säga att vare sig politikerna i kongressen eller presidenten har stoppat mjukvarapatentens utbredning.

Även om man inte formellt har en författningsdomstol i USA så är systemet uppbyggt på en långt mer avanserad "författningsdomstol" än vad vi talar om här. Jag vill också påpeka att domarna sitter på livstid för att minska det det politiska inflytandet!

... eller har jag missuppfattat något?


Fd Partimedlem
Ett parti vars patentpolitik vill göra 40 000 av våra mest nyskapande utvecklingsingenjörer arbetslösa kan jag inte försvara även om resten är bra.
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
samface Inte uppkopplad
 
samfaces avatar
 
Inlägg: 612
Reg.datum: Jan 2008

Länk: #200482
Standard Sv: 2010-03-20: Styrelsemöte - 2010-03-25, 10:41

Citat:
Ursprungligen postat av Rick Falkvinge Visa inlägg
6. Yttrande om fristående lokala föreningar.


Styrelsen beslutar ATT ta följande yttrande:


Styrelsen ställer sig öppen till fristående lokala föreningar på kommunnivå som syftar till att stödja partiets lokala verksamhet, för de lokala aktivister som önskar driva sådana och anser att de har den extra kapacitet som krävs utöver partiengagemanget.


Styrelsen ställer sig även öppen till att funktionärer inom partiet använder sig av partiets kommunikationskanaler för att informera om olika fristående föreningars verksamhet i syfte att gynna partiets intressen.


Styrelsen ser dock inte möjligheten till den här typen av fristående föreningar som en ersättning för arbetet med att hitta bra interna lösningar för medlemsstyrning av den lokala partiverksamheten.


Vidare anser styrelsen att det ligger i allas intresse med tydlighet kring faktumet att det rör sig om en fristående förening med avseende på medlemskap, ekonomi och ansvarsutkrävande. Styrelsen vill särskilt betona att inga pengar får gå från Piratpartiet till sådana fristående föreningar, att medlemsregistret inte får användas av dem och att de inte får använda namnet Piratpartiet.


Styrelsen ställer sig dock frågande till vilka praktiska behov sådana föreningar anses fylla, då lokala funktionärer redan har egen ekonomi, attest- och avtalsrätt i Piratpartiets namn, och efterlyser konkreta skrivningar om vilka problem man försöker lösa genom den extra administrationen.


Frågan gick till votering och Christian Engström samt Stefan Flod röstade emot samt lämnade följande reservation:


Förslaget att styrelsen ska ställa sig "öppen" till lokala föreningar på kommunnivå är visserligen ett steg i rätt riktning, men vi tycker att styrelsen borde uttrycka sig ännu mer positivt till lokala föreningar på kommunnivå, och uppmuntra skapandet sådana.


Piratpartiet bör i sinom tid ta fram exempelstadgar som lokala kommunföreningar kan utgå från, och besluta om formerna för hur sådana föreningar ska vara kopplade till partiet. Dock bör det anstå till efter valet, för att inte dra fokus och energi från valarbetet.
På detta yttrande har nu styrelsen i Östgötapiraterna - föreningen för Piratpartiets medlemmar i Östergötland - lämnat följande yttrande som svar:

Citat:
Yttrande från styrelsen om fristående riksdagspartier

Med anledning av Piratpartiets yttrande om fristående föreningar har Östgötapiraternas styrelse beslutat att göra följande yttrande om fristående riksdagspartier:

Styrelsen ställer sig öppen till fristående riksdagspartier som syftar till att stödja Östgötapiraternas verksamhet med lokala tjänstemannaorganisationer, för de rikspolitiskt engagerade aktivister som önskar driva sådana och anser att de har den extra kapacitet som krävs utöver det lokala engagemanget.

Styrelsen ställer sig även öppen till att funktionärer inom föreningen använder sig av föreningens kommunikationskanaler för att informera om olika fristående riksdagspartiers verksamhet i syfte att gynna föreningens intressen.

Styrelsen ser dock inte möjligheten till lokala tjänstemannaorganisationer som en ersättning för arbetet med att hitta bra föreningsdemokratiska lösningar för den lokala verksamheten.

Vidare anser styrelsen att det ligger i allas intresse med tydlighet kring faktumet att det rör sig om ett fristående riksdagsparti med avseende på medlemskap, ekonomi och ansvarsutkrävande. Styrelsen vill särskilt betona att inga pengar får gå från Östgötapiraterna till sådana fristående riksdagspartier, att medlemsregistret inte får användas av dem och att de inte får använda namnet Östgötapiraterna.

Styrelsen ställer sig dock frågande till vilka praktiska behov lokala tjänstemannaorganisationer anses fylla, då partiets medlemmar redan har eget självbestämmande vad gäller ekonomi, attest- och avtalsrätt i Östgötapiraternas namn, och efterlyser konkreta skrivningar om vilka problem man försöker lösa genom de demokratiska underskott och extra administration som central bokföring och toppstyrd tjänstemannaorganisation medför.

För mer information:

Skriv till Östgötapiraternas styrelse, styrelsen@ostgotapiraterna.se.
Yttrandet är hämtat från:
http://www.ostgotapiraterna.se/2010-...iksdagspartier


--
Sammy Nordström
Avgående ledamot i Piratpartiets styrelse

Blogg: Bloggsam.se
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
AndersLindbäck Inte uppkopplad
 
AndersLindbäcks avatar
 
Inlägg: 2 789
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #200554
Standard Sv: 2010-03-20: Styrelsemöte - 2010-03-25, 18:00

Citat:
Ursprungligen postat av Jon Severinsson Visa inlägg
Det är C# (ISO/IEC 23270:2006) och CLI (ISO/IEC 23271:2006) också!
Att "äga" är i sammanhanget ett relativt begrepp, och AT&T "äger" C i samma utsträckning som Microsoft "äger" C# och CLI, d.v.s. de är de ursprungliga skaparna som sedan har lämnat över ansvaret till ISO.


Det är inte fallet av annan anledning, som både jag och Rick försökt förklara i diskussionen om motionen, och som förklaras av Monos utvecklare i deras patent FAQ.
Dessutom så gäller inte mjukvarupatent i Sverige för närvarande, vilket förvisso inte förtar de etiska problemen med patent, men väl de praktiska, och i praktiken så har vi ett val att vinna...
Standardiseringen av C# gäller bara mindre delar - inte API-erna och C# utan APIerna är värdelöst. Se bara vad skaparen av Mono-projektet själv säger i en intervju om det hela:

http://www.itwire.com/opinion-and-an...-icaza?start=1


När det gäller patent på mjukvara så går det visst att patentera i Sverige. Bara läsa vad PRV skriver på sin webbplats:

Ett datorprogram i den andra betydelsen, det vill säga tillvägagångssättet vid exekvering av programmet i en dator, bedöms som alla andra tillvägagångssätt och kan alltså vara patenterbart. Du kan med andra ord få patent på ett datorprograms koppling till en teknisk lösning – alltså den funktion, metod eller process som blir resultatet då programmet körs i datorn.

http://www.prv.se/Patent/Att-tanka-p...affarsmetoder/

Så det räcker i praktiken att köra mjukvaran i en dator för att kunna patentera.


Ordförande PP Västmanland. Blogg: http://kunskapssamhallet.se/
Mitt vita rena mjöl och andras smutsiga fingrar gör degen oätlig.
Upphovsrättsmonopol är ingen äganderätt utan en statlig garanterad nyttjanderätt med extremt lång tidsbegränsad rätt att bestämma över verket.
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
Mikael Nilsson Inte uppkopplad
 
Mikael Nilssons avatar
 
Inlägg: 897
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #200562
Standard Sv: 2010-03-20: Styrelsemöte - 2010-03-25, 18:33

Sammy:

Ska det vara

Citat:
fristående [...] med avseende på medlemskap
eller ska det vara

Citat:
partiets medlemmar redan har eget självbestämmande vad gäller ekonomi, attest- och avtalsrätt i Östgötapiraternas namn
och

Citat:
Föreningen för Piratpartiets medlemmar i Östergötland

Ni försöker beskriva det som att Piratpartiet och dess lokala medlemmar är anslutet till Östgötapiraterna. Så är inte fallet.
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
Macco Inte uppkopplad
 
Maccos avatar
 
Inlägg: 1 124
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #200566
Standard Sv: 2010-03-20: Styrelsemöte - 2010-03-25, 18:45

Citat:
Ursprungligen postat av samface Visa inlägg
På detta yttrande har nu styrelsen i Östgötapiraterna - föreningen för Piratpartiets medlemmar i Östergötland - lämnat följande yttrande som svar:Yttrandet är hämtat från:
http://www.ostgotapiraterna.se/2010-...iksdagspartier


haha denna var ju bra...


Fd. PiratPartist
Avgång: Jag kan inte stödja ett parti som inte är för skyddad integritet genom sekretess. Stöder man inte grova brottslingar som sprider sekretessmaterial så skall man inte rösta på dem.
"Life is eternal for you, When you pass the gate of Hel, come to the end of the row, The Beast and the God conjoined"
   
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com