Piratpartiets mötesplattform


Visa resultat för omröstning: Vill mötet lägga verksamhetsberättelsen för 2009 till handlingarna?
Bifall 156 98.73%
Avslag 2 1.27%
12 mötesdeltagare (7.06 procent) valde att markera sin närvaro utan att ta ställning i frågan genom att välja alternativet Avstår.
Antal röster: 170. Du får inte rösta i den här omröstningen

Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
SimonRosenqvist Inte uppkopplad
 
SimonRosenqvists avatar
 
Inlägg: 2 081
Reg.datum: Jan 2006
Standard 4.1.03.01 Slutvotering: Verksamhetsberättelse för 2009 - 2010-04-24, 13:49

Slutvotering: Verksamhetsberättelse för 2009


text


Du kan välja att bifalla eller avslå förslaget, eller så kan du välja alternativet avstår.

"Avstår" är dock inte ett riktigt röstningsalternativ, utan är endast ett sätt att få fram närvaro. Det är helt enkelt ett sätt för dig som tagit del av voteringen, men inte tagit ställning för något av alternativen, att visa att du varit närvarande men inte röstat. "Avstår" kan aldrig på något sätt påverka utfallet av voteringen.

Detta är den avslutande voteringen i frågan där bifall ställs mot avslag. Notera att avslag endast innebär att mötet inte tagit beslut i frågan - det innebär inte att det motsatta beslutet fattats.

Denna votering stänger kl. 18:00 söndagen den 25:e april.


Länk till verksamhetsberättelsen som pdf:
http://rickfalkvinge.se/files/2010/03/Verksamhetsberättelse2009.pdf


Verksamhetsberättelsen postades ursprungligen här:
http://vbulletin.piratpartiet.se/sho...d.php?p=199694
  Skicka ett meddelande via Skype™ till SimonRosenqvist  
  (#2) Gammal
SimonRosenqvist Inte uppkopplad
 
SimonRosenqvists avatar
 
Inlägg: 2 081
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #209310
Standard Sv: Slutvotering: Verksamhetsberättelse för 2009 - 2010-04-24, 13:50

Verksamhetsberättelsen så som den presenterats:
Citat:

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet 2009Allmänt/sammanfattning av året
Piratpartiet har under 2009 haft en stor valframgång i och med inträdet i Europaparlamentet.
Partiet har vidare lyft patentfrågan och förberett för val under 2010.
Medlemsantalet växte under året från 9154 till 48 524.
http://data.piratpartiet.se/Charts/M...=826&YSize=590


Styrelsens sammansättning och arbete
Styrelsen för verksamhetsåret bestod av
Rickard Falkvinge (ordförande)
Ledamöter:
Sofia Dahlgren
Christian Engström
Stefan Flod
Mårten Fjällström
Mikael Nilsson
Rickard Olsson
Anna Svensson
Klara Tovhult
Anna Troberg
Suppleanter:
Björn Odlund
Styrelsen konstituerade sig vidare på första styrelsemötet enligt följande:
Förste Vice Ordförande - Christian Engström
Andre Vice Ordförande * Anna Troberg
Partisekreterare - Mårten Fjällström
Kassör * Anna Svensson
Styrelsen utsåg Rickard Falkvinge att fortsätta leda den operativa organisationen i rollen av
partiledare och i den rollen utföra styrelsens uppdrag, likväl som att ta egna initiativ inom ramarna
för verksamheten.
Under 2009 höll styrelsen elva styrelsemöten och fattade tre per capsulam-beslut. Bland viktigare
beslut kan nämnas rekommendation av partigrupp i Europaparlamentet, beslut om processen för
valsedlarna för riksdagsvalet och beslut om process för deltagande i kommun och landstingsval.


Uppdrag från årsmötet
Inga uppdrag förelåg utöver att hantera den delegerade budgeten och verksamhetsplanen.


Budgeten
Budgeten hanterades genom kontinuerliga styrelsebeslut baserade på intäkter i guldpirat och de
behov som uppstod under året.


Genomförande av verksamhetsplanen
Verksamhetsplanen för 2009 gav följande mål för verksamheten
- Genomföra valkampanj för EU-valet 2009.
- Delta på Almedalen 2009.
- Delta på DreamHack 2009.
- Delta på övriga event som styrelsen anser sig kunna ha råd att genomföra bra. Pride bör vara bland
dessa.
- Genomföra minst en landsomfattande kampanj utöver valkampanjen.
- Förbereda för val 2010.
- Kontinuerligt söka mer och starkare finansiering.
- Kontinuerligt bevaka och reagera på utvecklingen inom de frågor som täcks av principprogram.
- Kontinuerligt samarbeta med övriga piratpartier för att sprida idéerna inom och utom riket.
- Samarbeta med Ung Pirat operativt och ekonomiskt på en solidarisk basis.
- Ta fram ett valmanifest (sjökort) till riksdagsvalet 2010 genom att tillsätta en arbetsgrupp och
därefter anta programmet på ett medlemsmöte.
- Ta fram ett styrdokument som berör hur styrelsen och ledningen ska jobba för att öka öppenheten
mot sina medlemmar, där närvarorätt och publicering av dagordning med beslutsunderlag ska tas
upp.
- Undersöka om rutinerna vid kallelse till medlems- och årsmöte kan förbättras.


Genomföra valkampanj för EU-valet 2009.
Förberedelser
Mediaträning för EU-kandidater genomfördes under mars månad och gav EU-kandidater en god
inblick i vikten av att kunna hantera och medverka i media.
Material togs fram och distribuerades ut i landet. Valsedlar beställdes och distribuerades till
vallokalerna genom en stor mängd aktivister.
Kampanj
Kampanjen startade ungefär en månad innan de andra partiernas. Kampanjen bedrevs med
affischering, flyersutdelning och framträdanden i media, samt med en mängd demonstrationer och
torgmöten.
Bland höjdpunkter kan nämnas att 18:e april hölls demonstrationer med anledning av domen mot
The Pirate Bay, vilket blev det mediala startskottet för valkampanjen.
20:e maj genomfördes "Rösta på piratpartiet-dagen". I ett antal vallokaler gavs väljare möjlighet att
rösta tillsammans med sina kandidater och andra företrädare för partiet.
30:e maj genomfördes demonstrationer för rätten till delad kultur och ett privatliv utan inskränkt
integritet.
Resultat
Piratpartiet fick 7,13 % av rösterna vilket innebar ett mandat direkt för Christian Engström och ett
mandat under Lissabonfördraget för Amelia Andersdotter.

Delta på Almedalen 2009.
Piratpartiet skickade en delegation på 15 personer till Almedalen. Delegationen deltog i en mängd
seminarier och knöt kontakter.

Delta på DreamHack
Världens största datorfestival som hålls i Jönköping.
På Dreamhack Summer deltog Piratpartiet med en grupp deltagare. Efter den intensiva
valkampanjen och det lyckade resultatet blev Dreamhack Summer något av ett segertåg.
På Dreamhack Winter ordnade Piratpartiet med monter och ställde ut i D-hallen bredvid stora
scenen. Butiken var närvarande och gjorde ett jättebra jobb under hela DH. Det delades ut tusentals
pirat-ballonger, vilket blev en väldigt populär grej på Dreamhack.
Erfarenheter: Med tanke på att budgeten låg på ca 30.000 blev hela eventet bättre än vad man hade
räknat med. Viktigt att tillägga är att Dreamhack gärna gör affärer med Piratpartiet och att det går
pruta rejält på priserna för monter etc.

Delta på Pride.
Piratpartiet deltog med ett fint tält klätt i lila. Vi hade karaoke och delade ut ballonger och foldrar.
Butiken var där och sålde prylar. Ballongerna gick åt väldigt fort och syntes över hela Pride park.
Vårt tält var populärt och vårt deltagande var uppskattat.

Genomföra minst en landsomfattande kampanj utöver valkampanjen.
Nytt material som fokuserade på patentfrågan, liksom mer allmänt hållet material om Piratpartiets
frågor.
Kampanjen startade under slutet av hösten med planerad fortsättning under våren.
Utfall: Patentfrågans lyftes och patentdebatt påbörjades i media.

Förbereda för val 2010.
Under hösten 2009 planerades och påbörjades arbetet med listor till riksdagsvalet. Likaså skapades
ett regelverk för lokalt deltagande i kommunal- och landstingsval, och arbete med att skapa lokala
plattformar påbörjades i ett antal kommuner och landsting.
Kampanjplanering och framtagande av valmaterial påbörjades.

Kontinuerligt söka mer och starkare finansiering.
Guldpirat stärktes under året, framförallt genom en riktad insamling för valmaterial.
I och med valresultatet fick partiets ekonomi en förstärkning genom att partiet representerar
europaparlamentarikern på hemmaplan och därmed får de medel som ställs till just att representera
parlamentarikern på hemmaplan.

Kontinuerligt bevaka och reagera på utvecklingen inom de frågor som täcks av
principprogram.

I den kontinuerliga bevakningen ingår en mängd mindre utspel. Under året som gått vill styrelsen
främst lyfta fram följande:
* Ipredlagen gav Piratpartiet synlighet genom kampanjen Stoppa Ipred som blev landets största
Facebookgrupp med över 100 000 medlemmar. Lagens införande gick inte att stoppa men gav ett
märkbart uppsving i medlemmar och uppmärksamhet i upphovsrättsfrågan.
* Rättegången mot The Pirate Bay livebloggades och domen följdes upp med demonstrationer. Efter
domen flerdubblades medlemsantalet.
* Piratpartiet har gjort ett utspel i frågan om ID-krav inom sjukvården, kopplat till principen att
personkontroll skall vara myndighetsutövning.
* Piratpartiet har satt upp en egen exitnod för Tor för att underlätta för bl.a. regimkritiker och andra
att kommunicera anonymt och svårspårbart. Vi har också satt upp en egen instans av Etherpad på
Piratepad.net för att få säker egen tillgång till tjänsten, erbjuda andra samma tjänst och göra reklam
för oss.

Kontinuerligt samarbeta med övriga piratpartier för att sprida idéerna inom och utom riket.
I slutet av januari ägde det rum en internationell piratkonferens i Tampere, Finland och Piratpartiet
sände en delegation. Konferensen gav ömsesidigt erfarenhetsutbyte.
Piratpartiet har också haft ett kontinuerligt informationsutbyte med övriga partier.

Samarbeta med Ung Pirat operativt och ekonomiskt på en solidarisk basis.
Ung Pirat har varit samarbetspartner i demonstrationer, kampanjer samt en mängd lokalt arbete.
Samarbetet har gått lysande.

Utreda rutinerna för kallelse till medlemsmöten och vad som brast i kallelsen till
medlemsmötet

Administratörsgruppen har sökt svar i loggfiler och söker vägar att införa bättre spårbarhet i
framtida utskick.
Vad som brast i kallelsen är oklart, vi loggar rätt lite av det vi gör, men av de loggar som finns kvar
kan man inte dra några säkra slutsatser av vad som skedde; PirateWeb verkar ha lämnat över mail
till mailservern som inte har loggat några ovanliga fel. En "felkälla" är att 4083 medlemmar hade
kryssat bort att få "Obligatoriska mail (kallelser, etc)" i PirateWeb, även om flera som inte fick
kallelsen hade de obligatoriska mailen påslagna. Administratörsgruppen diskuterar att införa någon
typ av statistisk spårning av utskickade mail framöver (det finns flera metoder, alla med olika
nackdelar).


Ta fram ett valmanifest (sjökort) till riksdagsvalet 2010 genom att tillsätta en arbetsgrupp och
därefter anta programmet på ett medlemsmöte.

Styrelsen har givit partiledningen i uppdrag att leda arbetet med valmanifest.


Ta fram ett styrdokument som berör hur styrelsen och ledningen ska jobba för att öka
öppenheten mot sina medlemmar, där närvarorätt och publicering av dagordning med
beslutsunderlag ska tas upp.

Ett dokument som beskriver styrelsens arbetsformer och rutiner för öppenhet arbetades fram under
året och antogs på styrelsemötet den 6-7 februari 2010.


Övriga förtroendevalda för verksamhetsåret 2009

På ett medlemsmöte i oktober 2009 som fungerade som extra årsmöte valdes föreningens revisorer
och valberedning för 2009.
Som revisorer valdes Anders Andersson och Rene Malmgren, båda som ordinarie revisorer.
Som valberedning valdes:
*Jan Lindgren (Stockholm)
*Mattias Bjärnemalm (Uppsala)
*Marco Baxemyr (Lycksele)
*Jimmy Callin (Göteborg)
*Mimmi Lowejko (Malmö)
*Jonathan Rieder Lundkvist (Stockholm)
  Skicka ett meddelande via Skype™ till SimonRosenqvist  
  (#3) Gammal
Johan mlg Karlsson Inte uppkopplad
 
Johan mlg Karlssons avatar
 
Inlägg: 1 426
Reg.datum: Mar 2009

Länk: #210060
Standard Sv: 4.1.03.01 Slutvotering: Verksamhetsberättelse för 2009 - 2010-04-26, 21:39

Verifieringslista för röster

Du hittar din röstkod och instruktioner här.


017c0f0949: Avstår
01db30d42e: Bifall
021be4ecd6: Bifall
04e7f684da: Bifall
052bd58ca1: Avstår
08bde92c6a: Avstår
093bcafa37: Bifall
095d441e85: Bifall
09eb9a22af: Bifall
0a17d86b65: Bifall
0bcf4235b8: Bifall
0cb33e58db: Bifall
0dab472d2e: Bifall
0dd2f960f9: Bifall
110e052e5a: Bifall
14205b4609: Bifall
15952b7db9: Bifall
170d9d8831: Bifall
187c3da5d5: Bifall
1b5ad7bbf9: Avstår
1bb7b51219: Bifall
1d98c42c57: Bifall
1e331fb966: Bifall
1eda64149c: Bifall
214fd62389: Bifall
242e05fb26: Bifall
254453dac6: Bifall
25c5228a0e: Bifall
25ed14a944: Bifall
26948b2baa: Bifall
26a7b0af0b: Bifall
2c867c982a: Bifall
2d0c86b304: Bifall
2dd4577a3d: Bifall
2e213e8257: Bifall
3270f3d505: Bifall
328e0ec05a: Bifall
32bffc44ba: Bifall
342c46b618: Bifall
378ecd1b68: Bifall
39fb68e442: Bifall
3aacd1616d: Bifall
3f31182acb: Bifall
3fbfa3323a: Bifall
3fff96aed9: Bifall
408d6024a5: Bifall
44ae5ee9a4: Bifall
452e6821c5: Bifall
472a274eb6: Bifall
4a944de203: Bifall
4b33544aad: Bifall
4d166c20d2: Bifall
4e48d00266: Bifall
4e8e363b8f: Bifall
5006ac040c: Bifall
503ceca3a9: Bifall
5096fb3ab3: Bifall
5180e6e0db: Bifall
51aa58ed5b: Bifall
5439b2b62c: Bifall
54476989db: Avstår
56ca27ba3f: Bifall
57f3c64337: Avslag
582571eef1: Bifall
5929ebe5d8: Bifall
59ccd7eb3d: Bifall
5a72333c86: Bifall
5afc65177e: Bifall
5c24509eee: Avslag
5f32c59817: Bifall
64585dbf49: Bifall
65524f7611: Bifall
661911b18a: Bifall
6636a85ad7: Bifall
66c27f4865: Bifall
69204fc71f: Bifall
6bb9da3b68: Bifall
6c2fb8442f: Bifall
6c471c909a: Bifall
6c7b7590c7: Bifall
7039c4c1da: Bifall
71fed18752: Bifall
722e3cd638: Bifall
72378a7128: Bifall
7554d2ba0d: Bifall
75fc668526: Bifall
766dd60d04: Bifall
78e7ea7987: Bifall
7ac8399cb0: Bifall
7b40486d16: Bifall
7b661443cc: Bifall
7b7ec616ce: Bifall
7b80b37070: Bifall
7f01ba7a6d: Bifall
7f52ae383c: Bifall
7faa9d5979: Bifall
839cbe3968: Bifall
841cebc7f9: Bifall
8477e459a5: Bifall
84c34e0e7e: Bifall
859ce4fab6: Bifall
88e7d7d3a9: Bifall
88e8176486: Bifall
8d9471e84a: Bifall
8f88ea83c6: Avstår
917ef8b457: Bifall
91d107fd18: Bifall
933d9983a6: Avstår
963a0d6ac8: Bifall
96d32ac114: Avstår
96de3213b7: Bifall
99b220abd4: Bifall
9b037ee14d: Bifall
9b507030a5: Bifall
9d4a2cedcc: Bifall
9e3380e925: Bifall
9e9a7c37fa: Bifall
9eceb9e23a: Bifall
a0361936a7: Bifall
a1ddce672f: Bifall
a2418c12f2: Bifall
a679abc8cd: Avstår
a6ed64822f: Bifall
a81c6924ac: Bifall
aaed0de79a: Bifall
ae821325c9: Bifall
afafc724c5: Bifall
b02a36dc93: Bifall
b18e0a73e8: Bifall
b1ab497e3b: Bifall
b2ccd2dd90: Bifall
b2e4a885f4: Bifall
b338d98ee0: Bifall
b5cc7b72ce: Avstår
b8b2cd6048: Bifall
c2ca30136f: Bifall
c4d31854ad: Bifall
c51ee3d1a7: Bifall
c5a9638012: Bifall
c62512ccf7: Bifall
c78d464fe8: Bifall
c8f5e910d7: Bifall
c90a4ca94e: Bifall
c947ed4b98: Bifall
c955fbe23e: Bifall
cab986136c: Bifall
cb177614d4: Bifall
cb2f8a154d: Bifall
cb6423830a: Bifall
ce0d2ef54b: Bifall
cf39c2de79: Bifall
d2edd81f4e: Bifall
d6be5b28ea: Avstår
db1fbc27c3: Bifall
dbd5f97a9a: Bifall
dcaa240245: Bifall
df85ac973f: Bifall
e0fc1260ad: Avstår
e25dac09c7: Bifall
e8aa682095: Bifall
e9ee39fc4a: Bifall
ebc530c98d: Bifall
ed60ea47da: Bifall
ee55301b09: Bifall
f68ca05333: Bifall
f716771b20: Bifall
f8dcd546df: Bifall
fb8e91118a: Bifall
fe44d0ed1d: Bifall
ff1ea45137: Bifall
   
  (#4) Gammal
Johan mlg Karlsson Inte uppkopplad
 
Johan mlg Karlssons avatar
 
Inlägg: 1 426
Reg.datum: Mar 2009

Länk: #210062
Standard Sv: 4.1.03.01 Slutvotering: Verksamhetsberättelse för 2009 - 2010-04-26, 21:39

Röstlängd


166 röster med giltiga medlemskap:

Medlem #1, Sollentuna kommun, medlem sedan 2006-01-15
Medlem #9833, Kumla kommun, medlem sedan 2007-02-11
Medlem #2082, Järfälla kommun, medlem sedan 2006-05-15
Medlem #13393, Örebro kommun, medlem sedan 2008-09-03
Medlem #2585, Hudiksvalls kommun, medlem sedan 2006-05-31
Medlem #2558, Mölndals kommun, medlem sedan 2006-05-31
Medlem #367, Västra Söderort, medlem sedan 2006-01-26
Medlem #10535, Umeå kommun, medlem sedan 2007-08-09
Medlem #6801, Huddinge kommun, medlem sedan 2006-06-11
Medlem #14843, Leksands kommun, medlem sedan 2008-11-29
Medlem #9330, Salems kommun, medlem sedan 2006-09-15
Medlem #2477, Västerås kommun, medlem sedan 2009-09-18
Medlem #922, Västerås kommun, medlem sedan 2006-02-15
Medlem #963, Stockholms kommun, medlem sedan 2006-02-17
Medlem #7059, Göteborg Centralt, medlem sedan 2006-06-15
Medlem #378, Södermalm-Enskede, medlem sedan 2006-01-26
Medlem #9949, Luleå kommun, medlem sedan 2008-03-05
Medlem #290, Borås kommun, medlem sedan 2006-01-21
Medlem #749, Göteborg Centralt, medlem sedan 2006-02-10
Medlem #9594, Borås kommun, medlem sedan 2009-07-05
Medlem #9590, Uppsala kommun, medlem sedan 2006-09-22
Medlem #1122, Södertälje kommun, medlem sedan 2006-03-02
Medlem #7073, Sundbybergs kommun, medlem sedan 2008-06-21
Medlem #14135, Kalmars kommun, medlem sedan 2008-11-20
Medlem #1185, Malmö valkrets, medlem sedan 2006-03-07
Medlem #1323, Stockholms kommun, medlem sedan 2006-03-14
Medlem #1456, Stenungsunds kommun, medlem sedan 2006-03-23
Medlem #56711, Linköpings kommun, medlem sedan 2009-05-15
Medlem #1607, Malmö valkrets, medlem sedan 2006-04-04
Medlem #1681, Borlänge kommun, medlem sedan 2006-04-06
Medlem #1425, Uppsala kommun, medlem sedan 2006-03-21
Medlem #1839, Helsingborgs kommun, medlem sedan 2006-04-17
Medlem #10050, Lunds kommun, medlem sedan 2007-04-17
Medlem #2046, Umeå kommun, medlem sedan 2006-05-11
Medlem #66256, Haninge kommun, medlem sedan 2010-01-31
Medlem #2996, Huddinge kommun, medlem sedan 2006-06-01
Medlem #2396, Södertälje kommun, medlem sedan 2006-05-31
Medlem #3821, Falköpings kommun, medlem sedan 2006-06-02
Medlem #3829, Upplands Väsby kommun, medlem sedan 2006-06-02
Medlem #4017, Umeå kommun, medlem sedan 2006-06-02
Medlem #2559, Linköpings kommun, medlem sedan 2006-05-31
Medlem #2608, Karlstads kommun, medlem sedan 2006-05-31
Medlem #2573, Lunds kommun, medlem sedan 2006-05-31
Medlem #11655, Bromma-Kungsholmen, medlem sedan 2008-05-13
Medlem #4539, Gällivare kommun, medlem sedan 2006-06-02
Medlem #4332, Österåkers kommun, medlem sedan 2006-06-02
Medlem #6093, Huddinge kommun, medlem sedan 2006-06-06
Medlem #5010, Malmö valkrets, medlem sedan 2006-06-03
Medlem #12656, Södermalm-Enskede, medlem sedan 2008-06-20
Medlem #4699, Haninge kommun, medlem sedan 2007-06-04
Medlem #7058, Mölndals kommun, medlem sedan 2006-06-15
Medlem #7119, Västerort, medlem sedan 2006-06-17
Medlem #3365, Uppsala kommun, medlem sedan 2007-06-06
Medlem #6428, Västerort, medlem sedan 2006-06-08
Medlem #5167, Eskilstuna kommun, medlem sedan 2006-06-03
Medlem #17486, Hudiksvalls kommun, medlem sedan 2009-02-05
Medlem #7838, Lunds kommun, medlem sedan 2006-08-03
Medlem #3419, Norrköpings kommun, medlem sedan 2006-06-01
Medlem #16187, Solna kommun, medlem sedan 2008-12-10
Medlem #9635, Malung-Sälens kommun, medlem sedan 2006-10-11
Medlem #8500, Lidköpings kommun, medlem sedan 2006-08-22
Medlem #6472, Gullspångs kommun, medlem sedan 2006-06-08
Medlem #9724, Lunds kommun, medlem sedan 2007-01-07
Medlem #10676, Lunds kommun, medlem sedan 2007-08-14
Medlem #6342, Borlänge kommun, medlem sedan 2006-06-07
Medlem #11116, Luleå kommun, medlem sedan 2008-01-10
Medlem #1789, Linköpings kommun, medlem sedan 2006-04-12
Medlem #11262, Luleå kommun, medlem sedan 2008-02-04
Medlem #11265, Solna kommun, medlem sedan 2008-02-04
Medlem #11091, Eskilstuna kommun, medlem sedan 2008-01-03
Medlem #3394, Danderyds kommun, medlem sedan 2006-06-01
Medlem #12570, Bromma-Kungsholmen, medlem sedan 2008-06-19
Medlem #13396, Tingsryds kommun, medlem sedan 2008-09-05
Medlem #13502, Bromma-Kungsholmen, medlem sedan 2008-09-29
Medlem #13936, Sundsvalls kommun, medlem sedan 2008-11-07
Medlem #12517, Göteborg Centralt, medlem sedan 2008-06-19
Medlem #12253, Huddinge kommun, medlem sedan 2008-06-17
Medlem #9322, Göteborg Centralt, medlem sedan 2006-09-15
Medlem #15300, Bromma-Kungsholmen, medlem sedan 2008-12-08
Medlem #15543, Huddinge kommun, medlem sedan 2008-12-08
Medlem #15699, Järfälla kommun, medlem sedan 2008-12-08
Medlem #15866, Skellefteå kommun, medlem sedan 2008-12-08
Medlem #15915, Lunds kommun, medlem sedan 2008-12-09
Medlem #16173, Göteborg Väster, medlem sedan 2008-12-10
Medlem #16124, Huddinge kommun, medlem sedan 2008-12-10
Medlem #16687, Huddinge kommun, medlem sedan 2008-12-20
Medlem #15719, Malmö valkrets, medlem sedan 2008-12-08
Medlem #7395, Göteborg Centralt, medlem sedan 2006-06-26
Medlem #16182, Göteborg Väster, medlem sedan 2008-12-10
Medlem #17850, Deutschland (Germany), medlem sedan 2009-02-16
Medlem #67079, Göteborg Öst/Nordöst, medlem sedan 2010-04-21 (mindre än stadgad tid för rösträtt)
Medlem #19188, Järfälla kommun, medlem sedan 2009-02-26
Medlem #19346, Vänersborgs kommun, medlem sedan 2009-02-26
Medlem #18481, Linköpings kommun, medlem sedan 2009-02-23
Medlem #16762, Danderyds kommun, medlem sedan 2008-12-23
Medlem #12691, Solna kommun, medlem sedan 2008-06-21
Medlem #19747, Karlskrona kommun, medlem sedan 2009-02-28
Medlem #19331, Linköpings kommun, medlem sedan 2009-02-26
Medlem #18583, Västra Söderort, medlem sedan 2009-02-24
Medlem #12648, Malmö valkrets, medlem sedan 2008-06-20
Medlem #12258, Göteborg Öst/Nordöst, medlem sedan 2008-06-17
Medlem #16486, Linköpings kommun, medlem sedan 2008-12-15
Medlem #15671, Linköpings kommun, medlem sedan 2008-12-08
Medlem #15175, Umeå kommun, medlem sedan 2008-12-06
Medlem #22663, Knivsta kommun, medlem sedan 2009-04-03
Medlem #57348, Malmö valkrets, medlem sedan 2009-05-18
Medlem #28084, Lidköpings kommun, medlem sedan 2009-04-17
Medlem #28296, Lunds kommun, medlem sedan 2009-04-17
Medlem #15490, Linköpings kommun, medlem sedan 2008-12-08
Medlem #20885, World, medlem sedan 2009-03-19
Medlem #24394, Lilla Edets kommun, medlem sedan 2009-04-17
Medlem #25107, Karlstads kommun, medlem sedan 2009-04-17
Medlem #26055 har ett nyligen utgånget medlemskap (2010-04-26), räkna bort från antalet ovan.
Medlem #47850, Södermalm-Enskede, medlem sedan 2009-04-22
Medlem #19584, Ludvika kommun, medlem sedan 2009-02-28
Medlem #29714, Forshaga kommun, medlem sedan 2009-04-18
Medlem #41757, Solna kommun, medlem sedan 2009-04-20
Medlem #31370, Österåkers kommun, medlem sedan 2009-04-18
Medlem #31715, Linköpings kommun, medlem sedan 2009-04-18
Medlem #64064, Västerås kommun, medlem sedan 2009-08-13
Medlem #63081, Kalmars kommun, medlem sedan 2009-06-18
Medlem #63274, Göteborg Centralt, medlem sedan 2009-06-24
Medlem #28662, Bromma-Kungsholmen, medlem sedan 2009-04-17
Medlem #64165, Deutschland (Germany), medlem sedan 2009-08-23
Medlem #15234, Skellefteå kommun, medlem sedan 2008-12-07
Medlem #34346, Uppsala kommun, medlem sedan 2009-04-19
Medlem #15788, Södertälje kommun, medlem sedan 2008-12-08
Medlem #33137, Sundsvalls kommun, medlem sedan 2009-04-18
Medlem #14126, Västerort, medlem sedan 2008-11-19
Medlem #12184, Göteborg Centralt, medlem sedan 2008-06-16
Medlem #65252, Norrtälje kommun, medlem sedan 2009-10-15
Medlem #65573, Uppsala kommun, medlem sedan 2009-11-15
Medlem #65193, Norrmalm-Östermalm, medlem sedan 2009-10-10
Medlem #13343, Götene kommun, medlem sedan 2008-08-21
Medlem #15353, Lidköpings kommun, medlem sedan 2008-12-08
Medlem #66094, Lunds kommun, medlem sedan 2010-01-18
Medlem #15002, Eskilstuna kommun, medlem sedan 2008-12-04
Medlem #66365, Östra Söderort, medlem sedan 2010-02-10
Medlem #59497, Uppsala kommun, medlem sedan 2009-05-29
Medlem #30456, Enköpings kommun, medlem sedan 2009-04-18
Medlem #66886, Falköpings kommun, medlem sedan 2010-04-15 (mindre än stadgad tid för rösträtt)
Medlem #65134, Malmö valkrets, medlem sedan 2009-10-07
Medlem #17371, Södermalm-Enskede, medlem sedan 2009-01-28
Medlem #31005, Malmö valkrets, medlem sedan 2009-04-18
Medlem #12740, Västra Söderort, medlem sedan 2008-06-22
Medlem #53206, Jönköpings kommun, medlem sedan 2009-04-30
Medlem #11567, Täby kommun, medlem sedan 2008-04-17
Medlem #17922, Bromma-Kungsholmen, medlem sedan 2009-02-16
Medlem #18996, Västra Söderort, medlem sedan 2009-02-25
Medlem #3794, Borås kommun, medlem sedan 2006-06-02
Medlem #13567, Solna kommun, medlem sedan 2008-10-11
Medlem #18275, Malmö valkrets, medlem sedan 2009-02-20
Medlem #20114, Göteborg Väster, medlem sedan 2009-03-03
Medlem #37914, Gävle kommun, medlem sedan 2009-04-19
Medlem #12528, Östersunds kommun, medlem sedan 2008-06-19
Medlem #12464, Lunds kommun, medlem sedan 2008-06-18
Medlem #1007, Östersunds kommun, medlem sedan 2006-02-20
Medlem #11072, Norge (Norway), medlem sedan 2007-12-24
Medlem #1086, Mjölby kommun, medlem sedan 2006-02-27
Medlem #12732, Uppsala kommun, medlem sedan 2008-06-22
Medlem #13390, Härryda kommun, medlem sedan 2008-09-02
Medlem #27364, Solna kommun, medlem sedan 2009-04-17
Medlem #16403, Malmö valkrets, medlem sedan 2008-12-13
Medlem #19202, Uppsala kommun, medlem sedan 2009-02-26
Medlem #11459, Botkyrka kommun, medlem sedan 2008-03-26
Medlem #62551, Göteborg Centralt, medlem sedan 2009-06-11
Medlem #15807, Olofströms kommun, medlem sedan 2008-12-08
Medlem #66932, Enköpings kommun, medlem sedan 2010-04-17 (mindre än stadgad tid för rösträtt)
Medlem #1741, Lunds kommun, medlem sedan 2006-04-09
Medlem #5612, Söderköpings kommun, medlem sedan 2006-06-05

Röster från geografier:
Vald (giltig) geografi: World
Bifall: Korrekt: 153 Annan: 0 Under 2 mån: 2 Ej medlem: 1 Totalt: 156
Avstår: Korrekt: 11 Annan: 0 Under 2 mån: 1 Ej medlem: 0 Totalt: 12
Avslag: Korrekt: 2 Annan: 0 Under 2 mån: 0 Ej medlem: 0 Totalt: 2
   
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com