Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mikael Nilsson Inte uppkopplad
 
Mikael Nilssons avatar
 
Inlägg: 897
Reg.datum: Jun 2006
Standard 2010-05-10 Styrelsemöte - 2010-05-10, 22:07

Telefonmöte måndagen den 10 maj klockan 20:00

Närvarande:
1. Anders Nordin
2. Christoffer Willenfort
3. Simon Rosenqvist
4. Leif Ershag
5. Mikael Nilsson
6. Anna Troberg
7. Marit Deldén
8. Christian Engström
9. Rickard Olsson
10. Mårten Fjällström

Frånvarande:
Rick Falkvinge
Klara Tovhult
Johanna Julén
Göran Widham
Anna Svensson

Anders Nordin och Christofer Willenfort ges rösträtt.

Mötesfunktionärer:
Ordförande: Rickard Olsson
Sekrererare: Mikael Nilsson
Justerare: Leif Ershag, Marit Deldén

Om inget annat anges har beslut fattats med acklamation.

Dagordning:

1. Fortsättning av arbetsformer.

Beskrivning av arbetsuppgifter för styrelsens sammankallande och sekreterare, samt precisering av kommunikationsformer.

Styrelsen beslutar ATT lägga följande till arbetsformerna, ny punkt 1. "Roller"

"Sammankallande"
 • "Styrelsens sammankallande har det övergripande ansvaret för styrelsens arbete. Partistyrelsens sammankallande är en strikt intern roll och representerar inte partiet, varken utåt eller gentemot medlemmarna. Sammankallande ansvarar för att
 • kalla till partistyrelsens möten
 • säkerställa att styrelseärenden bereds
 • följa upp beslut mellan partistyrelsens möten,
 • hålla kontakten med ledamöterna och vara ett stöd i deras arbete
 • bevaka att styrelsens uppdrag från årsmötet fullföljs.

"Sekreterare"
 • "Styrelsens sekreterare har det övergripande ansvaret för styrelsens dokumentation och kommunikation med organisationen. Sekreteraren ansvarar för att
 • förbereda ärendelistor och dagordning inför möten
 • sammanställa beslutsunderlag inför möten
 • sköta dokumentation av pågående ärenden mellan möten
 • hantera styrelsens protokoll
 • hantera inkomna mail och frågor till styrelsen.

Styrelsen beslutar ATT lägga följande till arbetsformerna, ny text i "Styrelsens arbetsrum"
 • "Officiella kommunikationskanaler för styrelsen mellan möten är dels maillistan styrelsen@piratpartiet.se (för beredning, meddelanden från medlemmarna och kallelser), styrelsens forum (för frågor till styrelsen, remisser och protokoll) samt SMS (för kallelser och Per Capsulam-beslut).
 • "Styrelsens chatt är, mellan styrelsemötena, en informell mötespunkt för styrelsen. Mycket av sammankallandens och sekreterarens förberedande arbete, samt löpande kontakt med partiledningen sker där."

2. Code of Conduct för styrelsen
Öppen diskussion om Code of Conduct för styrelsen.
Styrelsen beslutade att bordlägga frågan.

3. Framtida mötestider

Styrelsen beslutar ATT fastställa följande preliminära mötestider:

Nästa möte, F2F, 29-30 maj - Mårten Fjällström uppdras att ordna lämplig lokal i Stockholm/Uppsala

Tel. 21 juni
Tel. 19 juli
F2F 31 juli - 1 aug
Tel. 4-5 sept

Christoffer Willenfort lämnar mötet.

4. Skrivelse till styrelsen om tolkning av riksdagskandidaters Code of Conduct.

Det har inkommit en skrivelse till styrelsen som ställer frågan om hur riksdagskandidaternas Code of Conduct ska tolkas, särskilt med hänsyn till mediala utspel i frågor utanför principprogrammet.

Styrelsen beslutar:
ATT uppdra till Marit Deldén att skriva ett svar på skrivelsen å styrelsens räkning.

5. Sjökort och uppdateringar av principprogrammet

Tillsättande av ansvarig för att uppdatera principprogrammet, och sammanställande av uppdrag vad gäller sjökort, så att den processen kan ta slutgiltig form.

Styrelsen har redan gett partiledningen i uppdrag att påbörja processen att ta fram sjökorten.

Styrelsen beslutar:

ATT ge partiledningen i uppdrag att slutföra processen med att ta fram sjökort till valet. Förslaget till sjökort ska vara klart senast 15 juni, med planen att kalla till medlemsmöte för votering om sjökortet efter godkännande av styrelsen.

Arbetsgrupperna som tar fram sjökorten ska arbeta öppet och konsensusorienterat i forumet.

Styrelsen noterar att årsmötet har beslutat om flera sakpolitiska ställningstaganden som ska tas upp i sjökorten.

ATT ge Simon Rosenqvist i uppdrag att uppdatera principprogrammet i enlighet med årsmötesbesluten.

Christoffer Willenfort återkommer.
Christian Engström lämnar mötet.

6. Uppdrag från årsmötet till styrelsen:

(dessa innefattar inte några motioner som rör "partiet ska" - vi avvaktar årsmötesprotokollet för dessa).

Mötet beslutar:
ATT lägga sammanställningen till handlingarna och påbörja beredningen av uppdragen.

Valberedningen: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25422

(A01-009) att årsmötet uppdrar åt styrelsen för 2010 att undersöka former för att skapa en struktur som säkerställer transparans och insynen i partiets valberednings arbete, och att detta görs i dialog med sittande och tidigare valberedningar.
(A01-012) att årsmötet uppdrar åt valberedning för 2010 att, tillsammans med organisationsgruppen, öka mängden transparans i valberedningens arbete, exempelvis genom att kontinuerligt och under hela verksamhetsåret beskriva deras arbete så att alla medlemmar och utomstående kan ta del av arbetet samt beslutsgrunder, samt att dessa rutiner skrivs in i valberedningens uppdrag på lämpligt sätt.

Nya stadgan: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25826

(A16-015) att årsmötet uppdrar åt styrelsen att kalla till medlemsmöte som ska hållas senast 2010-11-01 för en andra läsning av stadgeförslaget, samt att, om förslaget bifalles i en andra läsning, de val som annars skulle hållts på ordinare höstmöte ska genomföras då.

Stärka grundlagen: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25782

(B05-005) att årsmötet uttalar som Piratpartiets politiska ställningstagande att den svenska grundlagens ställning måste stärkas. Detta skulle till exempel kunna ske genom att ge rättsprövande instanser rätt att ogiltigförklara lagar de anser strida mot grundlagen, utöka lagrådets möjligheter att förkasta lagförslag, eller genom att införa en svensk konstitutionsdomstol. Samtidigt ska styrelsen tillsätta en arbetsgrupp med målsättning att senast nästa årsmöte lägga fram ett förslag på hur grundlagen bör stärkas samt lämna in ett förslag på hur detta ska återspeglas i principprogrammet.

Principprogram 4.0: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25886

(B29-001) att: mötet beslutar att partiet ska påbörja arbetet med att ta fram ett Principprogram 4.0 med målsättning att kunna anta ett sådant under 2011
(B29-002) att: mötet beslutar att styrelsen får i uppdrag att tillse att partiets medlemmar ges goda möjligheter att delta i arbetet med att ta fram Principprogram 4.0.

Lokala partimedel: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25824

(C01-012) att partistyrelsen på den lokala organisationens begäran beviljar minst en person i den lokala organisationen rätten att för partiets räkning ingå avtal inom ramarna för den lokala verksamheten och den lokala organisationens ekonomiska likviditet.
(C01-014) att partistyrelsen skall se till att partiet har den infrastruktur som behövs för att se till att det är möjligt för den lokala organisationen att förvalta de lokala resurserna och tillhandahålla det utan kostnad för den lokala organisationen.
(C01-017) att styrelsen ges i uppdrag att utforma ett ramverk för att ge de lokala medlemmarna demokratiskt inflytande över de lokala partimedlen, och att implementera detta i tid till att eventuellt lokalt partistöd delas ut.

Fri mjukvara: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25838

(C03-001) att styrelsen ska tillsätta en arbetsgrupp som under år 2010 ska se över infrastrukturen för att under 2011 migrera all infrastruktur till en fri plattform.
(C03-003) att styrelsen i sin digitala kommuniktion så långt som möjligt skall använda öppna standarder och gärna fri programvara.

C03-001, kommentar: De två saker som behöver migreras är PW från MS.Net till Mono/Linux på backend och frontend, plus FogBugz. Det senare kan vi betala deras support för att migrera (notera att det inte står att programvaran måste vara fri, utan att den måste köra på en fri plattform). PW på backend är nästan klart och kommer att vara klart före valet 2010. PW på frontend kommer sannolikt att vara klart före valet också, men är hur som helst en relativt liten del. Så: översynen klar med ett minimum av arbetsgrupp.

Organisationsgruppen: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25856

(C21-002) att Uppdra åt styrelsen, eller andra organ i partiet att lämna alla förslag till beslut som rör organisationen på remiss till denna grupp.

Vågmästarstrategin: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25878

(C17-002) att: Partistyrelsen ges i uppdrag att uppdatera informationen om vågmästarstrategin.

PuL: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=25896

(C22-004) att styrelsen får i uppdrag att utse ett personuppgiftsombud, med ansvar för att överblicka de personuppgiftsregister som förekommer inom partiets verksamhet, undersöka och påpeka huruvida vi följer lagens krav samt föreslå ytterligare förbättringar där det är möjligt.
(C22-002) att styrelsen uppmuntras att välja en person som har inblick i den centrala verksamheten men själv inte ingår i styrelsen eller partiledningen.
(C22-005) att styrelsen i samarbete med personuppgiftsombudet ska verka för en allmän kännedom bland partiets funktionärer om hur personuppgifter får hanteras.
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
berinder Inte uppkopplad
 
berinders avatar
 
Inlägg: 102
Reg.datum: Dec 2008

Länk: #211630
Standard Sv: 2010-05-10 Styrelsemöte - 2010-05-10, 22:10

Justeras


leif.ershag@piratpartiet.se| 070-2899501
Skype: berinder
  Skicka ett meddelande via ICQ till berinder Skicka ett meddelande via MSN till berinder  
Svara med citat
  (#3) Gammal
Leffelini Inte uppkopplad
 
Leffelinis avatar
 
Inlägg: 511
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #211646
Standard Sv: 2010-05-10 Styrelsemöte - 2010-05-11, 09:14

Justerat


Marit Deldén - Vice Partiledare

Blogg: http://www.maritdelden.com/
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Leffelini  
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com