Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006
Standard Sv: 2011-01-29 – 2011-01-30: Styrelsemöte i Stockholm - 2011-02-03, 12:12

Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Du måste väl ändå hålla med om att mötespraxis också är fastslaget av medlemmar på medlemsmöten, och därför lika "demokratiskt vald" som styrelsen.
Ja, det kan jag hålla med om, men det skadar inte att förändra mötespraxis till det förhoppningsvis bättre.


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Leffelini Inte uppkopplad
 
Leffelinis avatar
 
Inlägg: 511
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #256078
Standard Sv: 2011-01-29 – 2011-01-30: Styrelsemöte i Stockholm - 2011-02-03, 12:14

Citat:
Ursprungligen postat av samface Visa inlägg
Till att börja med vill jag säga att man inom styrelsen blivit bättre på det här med mötesprotokoll och jag upplever en genuin vilja att komma ifatt det styrelsearbete som under en tid kommit på efterkälken. Nu visar man tydligt att man kommit ur eftervalsdvalan!

Tack! Det jobbades hårt på att gå igenom de gamla besluten som mest varit liggande så det värmer att höra att det inte går obemärk förbi
Citat:
Ursprungligen postat av samface Visa inlägg
Varför vänta så pass länge som nästan ett helt år innan man ens utser en ansvarig för uppdraget? Det handlar om medlemmarnas uppsatta villkor för att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, det torde ligga i styrelsens egna intresse att ha detta utrett och bakom sig så snart som möjligt. Att bordlägga en fråga av denna dignitet i nära ett år ter sig som oansvarigt och framförallt onödigt risktagande med medlemmarnas förtroende.

Frågan har aldrig varit bordlagd vad jag vet utan den har helt enkelt inte tagits upp förut. Det är en stor miss från styrelsens sida. Det borde verkligen inte få gå så lång tid mellan ett årsmötesbeslut och att styrelsen plockar upp det för att göra något med. Jag kan bara säga egentligen att vi jobbar på att bättra oss och att det är hela styrelsens ansvar att se till att det inte sker igen.
Citat:
Ursprungligen postat av samface Visa inlägg
Politiska program och dess innehåll är inte något som hör operativ verksamhet till, det är klart strategiska beslut som behöver föregås av en demokratisk process för bästa möjliga medlemsförankring. Någon form av granskningsprocess centralt för att förhindra direkta motsättningar till det rikspolitiska programmet och övergripande principer bör naturligtvis finnas, men en lokalpolitisk plattform utformad efter de lokalt engagerade och deras förutsättningar måste ändå komma från dem själva. Jag ser dock inte det som genomförbart under ledningens regi utan vissa stadgebefästa demokratiska underskott. Således bör istället de lokalt engagerade delges tydligt definierade mandat direkt från styrelsen att upprätta egna lokala demokratiska organ, fristående och oberoende av ledningens operativa verksamhet, där den demokratiska processen för framtagandet av de lokalpolitiska programmen kan äga rum.

Nu vet jag inte om detta kommer vara ett svar på din fundering men jag kan förklara hur vi tänkte oss dessa program. Vi har tänkt oss att de ska vara en grund som är gemensam för alla lokala program att utgå ifrån, sedan får de lokala aktiva lägga till saker så att de passar de specifika landstingen och kommunerna. Så det är tänkt som en hjälp till de lokalt aktiva att de får något att utgå ifrån men inget som ska skriva dem på näsan att ”såhär ska det se ut, kampanja nu!”
Citat:
Ursprungligen postat av samface Visa inlägg
Återigen en fråga som känns onödigt utdragen i tid. Det är en fråga om ansvarsutkrävande att ha detta klart innan årsmötet, vilket känns svårt att hinna nu. En lösning på denna typ av demokratiska underskott vore att upprätta en medlemsvald granskningsgrupp som jobbar obereonde av styrelsen med uppdraget att kritiskt granska styrelsen och övriga förtroendevaldas arbete samt sammanställa detta i en rapport i god tid innan varje årsmöte.

Ja, det är en fråga som har dragit ut på tid för länge (tillsammans med många av de frågor som låg på dagordningen den här gången). Däremot är det inget som årsmötet har beslutat utan det är styrelsen som har misslyckats med ett uppdrag som de gav till sig själva. Det kan vara viktigt att påpeka i sammanhanget. Medlemsvald granskningsgrupp är en snårig väg att gå, enligt mig, eftersom det är lite det revisorerna är tänkta som och att sätta ytterligare en grupp ovanför styrelsen som ska granska är en så tydlig signal att man anser att styrelsen misslyckats med sitt uppdrag att då borde en missförtroendefråga dyka upp på ett årsmöte istället kan jag tycka. Men det är inget vi diskuterat i styrelsen utan bara min egna åsikt.


Citat:
Ursprungligen postat av samface Visa inlägg
Detta är ett direkt underkännande av styrelsens arbete från styrelsen själv, utan vare sig förklaring eller uppvisat intresse av att förhindra sådant från att ske igen. Styrelsen borde därför lyfta frågan igen för att analysera just varför detta inte behandlades i tid och ta fram förslag till arbetssätt som ska förhindra att det sker igen.

Just denna fråga kanske inte behöver lyftas igen, men däremot frågan kring varför saker drar ut på tiden och inte görs? Jag tror personligen att många av dessa problem kommer att lösas med ny sammankallande och sekreterare i styrelsen. Vi har suttit utan sekreterare i flera månader (väldigt dumt) och även en inaktiv sammankallande under lika många månader (också väldigt dumt). De har gjort att superbra jobb innan och allt ska såklart inte skyllas på det eftersom det är hela styrelsens ansvar att ta uti med saker när någon faller bort av någon anledning. Nu har vi nya personer på de posterna vilket jag hoppas leder till bättre uppföljning av beslut.
Citat:
Ursprungligen postat av samface Visa inlägg
Detta beslut skulle behöva kompletteras med ett uppdrag för att ta fram arbetssätt och rutiner som förebygger ledningsbeslut av denna juridiska dignitet och bristande konsekvensanalys. Styrelsen är de som är juridiskt ansvariga för partiets verksamhet och bör således inte överlåta ett handlingsutrymme till ledningen som överskrider vad styrelsen har möjlighet att utkräva ansvar av ledningen för.

Ta gärna upp en sådan sak direkt med styrelsen, exempelvis i mail eller i diskussioner med styrelsen här på forumet. Det känns som en helt ny punkt som kan vara bra om styrelsen diskuterar


Citat:
Ursprungligen postat av samface Visa inlägg
För denna punkt reagerar jag på språkbruket och syftet. Vad är en surdeg? Varför har man som sitt syfte att avfärda punkter i klump istället för att identifiera vad man faktiskt kan agera på? För det som benämns som överspelat, varför inte analysera orsakerna till att dessa punkter inte behandlats och arbeta för att undvika fler överspelade punkter i framtiden?

Vi satt och skrattade lite åt språkbruket själva när vi läste protokollet och insåg att vi skrivit ”avfärdat” istället för något annat bättre ord i sammanhanget. Men ett beslut är ett beslut oavsett om det är dåligt formulerat. Surdegen är var styrelsen kallar det arbetsdokumentet som finns där tidigare beslut läggs in och där man skriver vilken status de har (pågående, vilande, färdig osv). Så det är ett internt namn som givetvis borde ha fått en kommentar i protokollet. Man blir helt enkelt hemmablind på sådana saker.


Givetvis menar vi inte att vi by default ska avfärda alla saker. Däremot ska vi identifiera de saker som inte har aktualitet. Som du redan varit inne på är det ett misslyckande av styrelsen att inte följa upp beslut som de själva har fattat, men det är ett faktum och något vi måste hantera. Att stänga de punkter som inte är aktuella längre är ett steg i en sådan process. Om det är något som vi inte kan stänga för att det fortfarande är aktuellt kommer det såklart att tas upp igen.
När det gäller praxis så gick diskussionen i styrelsen så att vi inte har någon praxis då vi har en ny stadga och därtill måste skapa en ny praxis. Det anser styrelsen görs genom att använda det här förfarandet på vårmötet. Dessutom så anser styrelsen att genom remissen kommer medlemmarna få en chans att uttrycka sig kring detta förfarande innan vårmötet och alltså vara med och skapa denna nya praxis.


Marit Deldén - Vice Partiledare

Blogg: http://www.maritdelden.com/
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Leffelini  
Svara med citat
  (#3) Gammal
IsakGerson Inte uppkopplad
 
IsakGersons avatar
 
Inlägg: 833
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #256080
Standard Sv: 2011-01-29 – 2011-01-30: Styrelsemöte i Stockholm - 2011-02-03, 12:27

Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Ja, det kan jag hålla med om, men det skadar inte att förändra mötespraxis till det förhoppningsvis bättre.
Absolut inte. Dålig praxis bör bytas ut. Däremot är det inte styrelsens mandat att göra det, utan medlemsmötets. Det är särskilt inte styrelsens mandat att ändra praxis kring hur styrelsen väljs.


---

Scienta donum scienta est, unde vendi non potest
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Leffelini Inte uppkopplad
 
Leffelinis avatar
 
Inlägg: 511
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #256082
Standard Sv: 2011-01-29 – 2011-01-30: Styrelsemöte i Stockholm - 2011-02-03, 12:28

Och givetvis glömde jag att skriva detta innan jag postade kommentarerna:

Justerat.


Marit Deldén - Vice Partiledare

Blogg: http://www.maritdelden.com/
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Leffelini  
Svara med citat
  (#5) Gammal
samface Inte uppkopplad
 
samfaces avatar
 
Inlägg: 612
Reg.datum: Jan 2008

Länk: #256084
Standard Sv: 2011-01-29 – 2011-01-30: Styrelsemöte i Stockholm - 2011-02-03, 13:00

Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Styrelsen är vald av medlemmarna. Nu när styrelsen är större så borde även kritikerna i denna tråden hålla med att styrelsen är demokratiskt vald och åtnjuter fullt förtroende.

Beslutsfattandet ligger hos styrelsen, stadgan säger till och med att styrelsen skall föreslå revideringar av principprogrammet via proposition. Det är alltså styrelsens uppgift att hålla koll på principprogrammet.

Då anser jag att man inte skall sätta sig över detaljer, utan medlemsmötet beslutar om styrelsens sammansättning, inget annat.
Nåja, nu behandlar väl ändå årsmötet mer än bara styrelsens sammansättning? Faktum är att årsmötet utgör partiets högsta beslutande organ och vad som än beslutas på årsmötet så är det överordnat styrelsens beslut. Och som du själv säger, styrelsen har till uppgift att lägga förslag (propositioner) om t.ex. revideringar i principprogrammet, inte själva ta beslut om sådana revideringar.


--
Sammy Nordström
Avgående ledamot i Piratpartiets styrelse

Blogg: Bloggsam.se
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
willenfort Inte uppkopplad
 
willenforts avatar
 
Inlägg: 1 175
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #256086
Standard Sv: 2011-01-29 – 2011-01-30: Styrelsemöte i Stockholm - 2011-02-03, 13:10

Justeras med förbehållet att jag endast har kontrolläst .odt filerna (och antar att .pdf filerna är identiska.)

/Christoffer


--------------------------------
Christoffer Willenfort
Orggruppen
Energigruppen
0708-100 282
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
samface Inte uppkopplad
 
samfaces avatar
 
Inlägg: 612
Reg.datum: Jan 2008

Länk: #256090
Standard Sv: 2011-01-29 – 2011-01-30: Styrelsemöte i Stockholm - 2011-02-03, 14:02

Tack för väl formulerade svar, Marit! Det mesta besvarade mina funderingar och synpunkter på ett mycket tillfredsställande sätt, lite funderingar jag ändå har kvar:

Citat:
Nu vet jag inte om detta kommer vara ett svar på din fundering men jag kan förklara hur vi tänkte oss dessa program. Vi har tänkt oss att de ska vara en grund som är gemensam för alla lokala program att utgå ifrån, sedan får de lokala aktiva lägga till saker så att de passar de specifika landstingen och kommunerna. Så det är tänkt som en hjälp till de lokalt aktiva att de får något att utgå ifrån men inget som ska skriva dem på näsan att ”såhär ska det se ut, kampanja nu!”
Ja, att inte försöka toppstyra lokalpolitiken är ju bra. Det jag mest undrade över var hur man resonerade när man valde att lägga ut denna s.k. stödfunktion på ledningen. Ledningen, om jag förstått rätt, ansvarar i första hand för den operativa verksamheten och tycks inte heller i sin utformning vara anpassad för att hantera de strategiska beslut och interna förankringsarbete som följer av detta uppdrag. Även ett grundläggande ramverk för de lokala partiprogrammen behöver ha medlemsförankring och återspegla det som de olika lokalpolitiska drivkrafterna har gemensamt. För att säkerställa detta behövs en demokratisk process och medlemsförankring mer än operativa beslut.

Citat:
När det gäller praxis så gick diskussionen i styrelsen så att vi inte har någon praxis då vi har en ny stadga och därtill måste skapa en ny praxis. Det anser styrelsen görs genom att använda det här förfarandet på vårmötet. Dessutom så anser styrelsen att genom remissen kommer medlemmarna få en chans att uttrycka sig kring detta förfarande innan vårmötet och alltså vara med och skapa denna nya praxis.
Jag ser inget i den nya stadgan som motiverar ändrad mötespraxis och inte heller något i de föreslagna ändringarna som går att knyta an till de nya stadgarna. Tvärtom ter sig styrelsens beslut stå i bjärt kontrast till de nya stadgarnas bestämmelser.

Men även om ett behov av en ny praxis finns så behöver ett sådant beslut fortfarande föregås av en demokratisk process som förankrar den hos medlemmarna. Det kommande årsmötet är ett perfekt tillfälle för styrelsen att lägga propositioner som har med ny mötespraxis att göra, inte en deadline man ska hinna förekomma med snabba beslut utan att ens lägga ut på remiss innan. Arbetssättet styrelsen visar prov på i denna fråga är högst anmärkningsvärt.

Och remissen fyller som sagt ingen funktion efter taget beslut, att yttra sin åsikt om tagna beslut är något som står varje medlem fritt att göra precis när de vill alldeles oavsett. Vad som utgör en remiss är att man ges chansen att diskutera och yttra sig innan beslut fattas. Jag vill därmed vidhålla att detta inte är en remiss enligt begreppets vedertagna betydelse och att det hela saknar någon egentlig praktisk betydelse.


--
Sammy Nordström
Avgående ledamot i Piratpartiets styrelse

Blogg: Bloggsam.se
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
AndersLindbäck Inte uppkopplad
 
AndersLindbäcks avatar
 
Inlägg: 2 789
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #256096
Standard Sv: 2011-01-29 – 2011-01-30: Styrelsemöte i Stockholm - 2011-02-03, 15:21

Citat:
Ursprungligen postat av Leffelini Visa inlägg
Surdegen är var styrelsen kallar det arbetsdokumentet som finns där tidigare beslut läggs in och där man skriver vilken status de har (pågående, vilande, färdig osv). Så det är ett internt namn som givetvis borde ha fått en kommentar i protokollet. Man blir helt enkelt hemmablind på sådana saker.
Surdeg är slang för gamla ärenden som ofta är överspelade men inte avklarade. Det är inget som bara Piratpartiet använder sig av utan används lite varstans där man talar om gamla ärenden som legat för länge.

När det gäller mötespraxis så brukar medlemsmötena som en av de första punkterna välja vilken praxis som skall gälla för mötet. Så det fastställa på medlemsmötet.

Så när styrelsen tar beslut gällande mötespraxis så är det bara en förändring av det förslag till mötespraxis som medlemsmötet kommer att ta ställning till.


Ordförande PP Västmanland. Blogg: http://kunskapssamhallet.se/
Mitt vita rena mjöl och andras smutsiga fingrar gör degen oätlig.
Upphovsrättsmonopol är ingen äganderätt utan en statlig garanterad nyttjanderätt med extremt lång tidsbegränsad rätt att bestämma över verket.
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
willenfort Inte uppkopplad
 
willenforts avatar
 
Inlägg: 1 175
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #256098
Standard Sv: 2011-01-29 – 2011-01-30: Styrelsemöte i Stockholm - 2011-02-03, 16:02

Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Surdeg är slang för gamla ärenden som ofta är överspelade men inte avklarade. Det är inget som bara Piratpartiet använder sig av utan används lite varstans där man talar om gamla ärenden som legat för länge.

När det gäller mötespraxis så brukar medlemsmötena som en av de första punkterna välja vilken praxis som skall gälla för mötet. Så det fastställa på medlemsmötet.

Så när styrelsen tar beslut gällande mötespraxis så är det bara en förändring av det förslag till mötespraxis som medlemsmötet kommer att ta ställning till.
Jag skyller på mig för det är jag som presenterade begreppet som "surdegen" och jag introducerade nuvarande styrelse för begreppet. En korrektare benämning skulle varit "dokument om fattade men ej uppföljda beslut", men det känns så byrokratiskt..


--------------------------------
Christoffer Willenfort
Orggruppen
Energigruppen
0708-100 282
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
Leffelini Inte uppkopplad
 
Leffelinis avatar
 
Inlägg: 511
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #256104
Standard Sv: 2011-01-29 – 2011-01-30: Styrelsemöte i Stockholm - 2011-02-03, 18:35

Citat:
Ursprungligen postat av samface Visa inlägg
Jag ser inget i den nya stadgan som motiverar ändrad mötespraxis och inte heller något i de föreslagna ändringarna som går att knyta an till de nya stadgarna. Tvärtom ter sig styrelsens beslut stå i bjärt kontrast till de nya stadgarnas bestämmelser.

Men även om ett behov av en ny praxis finns så behöver ett sådant beslut fortfarande föregås av en demokratisk process som förankrar den hos medlemmarna. Det kommande årsmötet är ett perfekt tillfälle för styrelsen att lägga propositioner som har med ny mötespraxis att göra, inte en deadline man ska hinna förekomma med snabba beslut utan att ens lägga ut på remiss innan. Arbetssättet styrelsen visar prov på i denna fråga är högst anmärkningsvärt.

Och remissen fyller som sagt ingen funktion efter taget beslut, att yttra sin åsikt om tagna beslut är något som står varje medlem fritt att göra precis när de vill alldeles oavsett. Vad som utgör en remiss är att man ges chansen att diskutera och yttra sig innan beslut fattas. Jag vill därmed vidhålla att detta inte är en remiss enligt begreppets vedertagna betydelse och att det hela saknar någon egentlig praktisk betydelse.

När det gäller detta så kan jag inte säga så mycket mer än det jag redan sagt eftersom (som det borde framgå av reservationen) jag inte håller med resten av styrelsen. Men kan ändå tala om lite hur diskussionerna gick vilket jag gjort. Det skulle alltså kännas mycket bättre om någon som tyckte så gick in och diskuterade mer på djupet. Jag vill inte gärna säga "de andra tyckte såhär" eftersom 1) Styrelsen är ett kollektiv och 2) Jag vill inte ta på mig tolkningshatten kring vad andra tycker och tänker.

Jag kan bara påpeka att jag personligen håller med många av de synpunkter som har yttrats i denna tråd kring det hela.


Marit Deldén - Vice Partiledare

Blogg: http://www.maritdelden.com/
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Leffelini  
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com