Piratpartiets mötesplattform


Visa resultat för omröstning: Vill mötet lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna?
Bifall 80 98.77%
Avslag 1 1.23%
6 mötesdeltagare (6.90 procent) valde att markera sin närvaro utan att ta ställning i frågan genom att välja alternativet Avstår.
Antal röster: 87. Du får inte rösta i den här omröstningen

Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
SM5POR Inte uppkopplad
 
SM5PORs avatar
 
Inlägg: 2 983
Reg.datum: Feb 2006
Standard Sv: 06. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse - 2012-04-30, 15:13

Citat:
Ursprungligen postat av Taz_1999 Visa inlägg
Men Piratpartiet har till och med inskrivet i partiets kärna, dvs stadgarna, att verksamheten skall innehålla just utbildning. Det gör att det kravet är absolut och inte av den typen som det är OK att man råkade glömma bort eller inte hann med att uppfylla under sin mandatperiod.
Stadgarna innehåller inget krav på en viss mängd utbildning, utan ordet ingår bara som ett led i uppräkningen "opinionsbildning, utbildning och information". Detta gör att jag inte ser just denna stadgebestämmelse som så "absolut" att det krävs ett visst minimimått av utbildningsinsatser under varje verksamhetsår.

Det är i stället verksamhetsplanen som styrelsen (och medlemsmötet) bör ha framför ögonen när vi diskuterar utbildningsinsatserna under 2011, och ett av de uppställda målen i denna var just "internutbildning åt våra funktionärer och aktivister". Det är mer avgränsat än formuleringen i stadgarna, men samtidigt mer konkret. Målet strider inte på något sätt mot stadgarna, och eftersom medlemsmötet är partiets högsta beslutande organ är det i första hand detta mål som styrelsens insats skall jämföras med, inte stadgarna.

Styrelsen redovisar också i verksamhetsberättelsen vad som gjorts i fråga om internutbildningen, så bortglömt är det inte. Jag ser inte heller att verksamhetsberättelsen försöker dölja eller släta över att målet inte är uppnått (mer än att man har inrättat en för tillfället vakant post "utbildningsledare").

Kan vi enas om att detta inte är en formfråga om stadgeenlighet, utan en högst konkret sakfråga? Lyft gärna fram de praktiska erfarenheter du nämner på slutet, och lämna talet om utebliven ansvarsfrihet därhän, så tror jag nog att fler mötesdeltagare kan nicka instämmande och rentav berätta för styrelsen vad som borde ha gjorts annorlunda.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis, Emil Isberg, JPAnderson


Anders Andersson
   
  (#2) Gammal
Taz_1999 Inte uppkopplad
Ola Andersson
 
Taz_1999s avatar
 
Inlägg: 231
Reg.datum: Jul 2009

Länk: #275884
Standard Sv: 06. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse - 2012-05-01, 12:26

Synd att denna viktiga fråga kom att handla endast om definitionen av orden i stadgan betyder och slutsatsen att noll i aktivitet i en fråga av tre frågor, är helt ok, just för att det inte står annat i stadgarna.

1.2.2 Partiet ska även aktivt bedriva verksamhet vad gäller opinionsbildning, utbildning och information inom partiets frågor.


Låt mig försöka igen: I politiska organisationer behöver man göra just de tre sakerna. Alla tre, inte 2/3 eller 1/3 eller 0/3. Opinionsbildning gör man för att synas och få väljare, information gör man för att alla i och utanför organisationen skall veta hur den fungerar, vad den står för, vem man kontaktar och vad man kan göra men utbildning är faktiskt den viktigaste av alla tre.

Det är utbildning som lockar aktivister, du vet de där människorna som skall göra de andra två sakerna, det är utbildning som gör att aktivisterna finner mening i att engagera sig i organisationen och det är med utbildning som aktivisterna lär sig att bedriva opinionsbildning i stor och liten skala och det är med utbildning som aktivisterna kan informera alla och envar på alla sätt om partiet. Utbildning är hur man vinner val. Utan utbildning så kan man skriva blogginlägg, twittra och facebooka tills fingrarna blöder men det händer inget.

Att tycka att "det är ok med noll utbildning för det står inte i stadgan en viss mängd", det är att helt missa min poäng med varför utbildning ens står med bland de tre sakerna.

Jag tycker styrelsen här har verkligen fumlat med bollen under en lång tid dessutom.

Jag påstår att anledningen att webbsiten är så usel, vilket utgör verksamheten information, är just att den är byggd i en programvara som få vet hur man använder och kan hjälpa till med (Drupal) och då partiet inte arrangerat kurser, utbildningar i detta, så finns det för få som hjälper till. Alltså har Piratpartiet, det parti som skall vara bästa på internet, haft en icke fungerande webbsida i vad är det nu, två år? DET hade kunnat lösas med utbildning.

Jag påstår att verksamheten opinionsbildning är eftersatt den med. Ingen skugga faller här med på vår partiledare Anna Troberg, som gör ett makalöst arbete, det är styrelsen som varit oskicklig i uppdragsutövningen. Vad vi har är massor med bloggar som bara är reaktiva, de reagerar och skriver om vad som skett, de går inte före och skriver HUR vi vinner val. Antagandet för alla PP-bloggare är: Om man skriver om hur dåligt det är med repressiva lagar, så kommer tillräckligt många att rösta på oss. Ledsen men då har man inte lärt sig något alls om hur man vinner val. Varför har vi inte bloggare som bloggar om hur man vinner val, vad det är som får väljare att rösta på ett visst sätt, vilka frågor som är viktigast. Var är analysen. Jag slutar där även om det finns massor att säga om detta. Min poäng även här med opinionsbildning är att du kan inte få FLERA opinionsbildare utan att utbilda dem! Vilket inte görs.

Alltså har vi situationen nu att styrelsen helt missat vikten och syftet med 1.2.2 och det är inte på något sätt OK. Jag vill ha ett svar från styrelsemedlemmar om detta.
  Skicka ett meddelande via ICQ till Taz_1999 Skicka ett meddelande via AIM till Taz_1999 Skicka ett meddelande via MSN till Taz_1999 Skicka ett meddelande via Skype™ till Taz_1999  
  (#3) Gammal
SM5POR Inte uppkopplad
 
SM5PORs avatar
 
Inlägg: 2 983
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #275895
Standard Sv: 06. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse - 2012-05-01, 17:10

Citat:
Ursprungligen postat av Taz_1999 Visa inlägg
Synd att denna viktiga fråga kom att handla endast om definitionen av orden i stadgan betyder och slutsatsen att noll i aktivitet i en fråga av tre frågor, är helt ok, just för att det inte står annat i stadgarna.
Det är du som har valt att fokusera på stadgarna genom att ägna tre fjärdedelar av din text åt att resonera kring hur styrelsen tycks ignorera dem, för att sedan i en parentes nämna att du fått dålig respons från styrelsen när du velat prata utbildning. Slutsatsen du nämner får du stå för själv; stadgarna är helt enkelt en dålig utgångspunkt för att bedöma huruvida styrelsen har gjort vad medlemmarna förväntade sig.

Däremot nämner du inte verksamhetsplanen, som är det konkreta rättesnöre styrelsen har haft för sitt arbete under året. Menar du att det som står där om internutbildning är mer eftersatt än övriga uppräknade mål?

Nej, jag svarar givetvis inte i styrelsens ställe, men om du vill få gehör för din kritik från övriga mötesdeltagare rekommenderar jag att du hänvisar till vad tidigare medlemsmöten beslutat i sakfrågan i stället för att citera lösryckta formuleringar ur stadgarna.


Anders Andersson
   
  (#4) Gammal
Taz_1999 Inte uppkopplad
Ola Andersson
 
Taz_1999s avatar
 
Inlägg: 231
Reg.datum: Jul 2009

Länk: #275904
Standard Sv: 06. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse - 2012-05-01, 20:10

Jag förstår precis vad du menar nu Anders.

Vad som står i stadgarna är ointressant, det är ju inte skrivet på ett sätt som är mätbart. Verksamhetsplanen som klubbas av medlemsmötet är vad som spelar roll - stadgarna spelar ingen roll. Om medlemsmötet missar att ställa rätt krav på styrelsen i verksamhetsplanen (i just det här fallet att uppfylla vad som står i stadgarna), så är det medlemsmötets fel och skall inte ligga styrelsen i fatet. Verksamhetsplanen är styrdokumentet för styrelsen, inte stadagarna.

Konsekvens av det: Om medlemsmötet skulle råka klubba en verksamhetsplan som saknar både opinionsbildande verksamhet och informerande verksamhet, och ingen sådan verksamhet utförs under det kommande året, så är det helt ok det med på samma sätt som att det inte stod speciellt mycket om utbildning denna gång. Jag är med på det, så måste det fungera. Verkar vettigt för ett politiskt parti.

Min poäng var och är:
Utan utbildning vinner Piratpartiet inga som helst val. Man kan inte attrahera stora mängder med aktivister och därmed inte genomföra de massiva mängder av opinionsbildning och informerade verksamhet som kommer att behövas heller. Just för att utan utbildning får man inte aktivister och/eller de aktivister man har/får vet därmed inte hur man utför opinionsbildning och informerande verksamhet. Jag anser att grundarna av partiet som skrev stadgarna insåg detta och det är därför det står att verksamheten skall omfatta utbildning i stadgarna.

Att jag därmed ansåg att styrelsen under året borde ha lagt mycket mera tid på utbildning, utsett någon ny när en utbildningsledare föll bort, tagit kontakter med de som i Partiet försökt arrangera saker (jag är inte den enda, det finns flera) och försökt knuffa ihop utbildningsintresserade att bilda en grupp för att komma längre i denna fråga. Detta kunde ha gett partiet både intäkter och aktivister som ger ännu mera intäkter.

Men jag förstår och vill ge Anders 100% rätt här
Jag klantade till det helt i mina inlägg i denna tråd och argumenterade helt tokigt ju!

Jag skrev helt fel när jag talade om vikten av utbildning i ett politiskt part genom att referera till att det står så i stadgarna och inte verksamhetsberättelsen. Det var oskickligt minsann! Ber om ursäkt. Hade jag skrivit Bondepraktikan istället för stadgarna hade det varit mindre fel än vad jag skrev.

Så Anders du har helt rätt. Denna tråd är fel plats att diskutera vad som står och inte står i stadgarna. Dessa har ju inte med styrelsens arbete att göra så det är superkorkat av mig att tro det.

Min poäng i övrigt (utbildning är viktigt) kan och bör därför ignoreras, just för att jag referade till stadgarna. Jag inser det. Eftersom "hur man säger saker är viktigare än vad man säger" är kärnan i vår interna kultur för kommunikation i alla medier så skall jag i det här fallet ha bassning för detta dumma sätt att formulera en fråga och framföra kritik. Formfel helt enkelt: rätt avsändare, rätt mottagare, rätt budskap, men fel form, det betyder att budskapet kan ignoreras.

Rätt Anders.

Styrelsen behöver inte kommentera
Jag drar även tillbaka min uppmaning till styrelsen att kommentera hur utbildning hanterats och hur man ser på utbildning.

Jag borde faktiskt inte ens diskutera utbildning i tråden om verksamhetsberättelsen för ett politiskt parti. Vad har det enda med det andra att göra, egentligen?

Bra filmtitel på temat som jag skall gå och se om som straff. Ber om ursäkt.

Verksamhetsplanen som denna verksamhetsberättelse är baserad på
Nedan finns de avsnitt som handlar om utbildning i verksamhetsplanen som verksamhetsberättelsen är baserad på och skall "mätas" gentemot:

Verksamhetsplanen 2011, skriven av styrelsen, klubbad av vårmötet 2010. Det är den som gäller för 2011 (nja, för säkerhets skull, se Protokoll Vårmöte 2011, bilaga 6).

Citat:
"Mål för verksamheten"
2011 är ett uppbyggnadsår då vi kommer att lägga grunden för allt arbeta fram till och med valåret 2014. Vi ska lägga grunden för:
  • internutbildning åt våra funktionärer och aktivister.
Längre ner kommer sedan...

Citat:
Utbildning
Utbildningsarbetet fokus bör under 2011 vara att lägga grunden för en väl fungerande internutbildningsverksamhet. Ambitionen ska också vara att lansera ett par testutbildningar och utvärdera dem, samt skapa en enhetlig strategi för utbildningsevent. Vidare skall förutsättningarna för att etablera en folkhögskola för piratrörelsen undersökas.
Verksamhetsberättelse
Ovan finns alltså verksamhetsplanen och här följer verksamhetsberättelsen, där man kan se om styrelsen uppfyllt verksamhetsplanen.

Citat:
Internutbildning
Många av våra medlemmar känner att de behöver mer kött på benen för att ge sig ut och kampanja, informera i skolor och annat som hör politiskt arbete till. Därför skapades 2011 rollen ”Utbildningsledare” i ledningen. Tanken är att så småningom kunna erbjuda interna utbildningar som stöd i det politiska arbetet.

Utbildningsledare
Utbildningsledarens uppgift är att leda arbetet med att ta fram internutbildningar och att göra dem tillgängliga för så många medlemmar som möjligt.

Under 2011 har en plan tagits fram för hur internutbildningar kan arbetas fram och organiseras. Dessvärre har genomförandet av detta försenats och ambitionen att hinna ta fram två testutbildningar under året har inte uppfyllts.

Då utbildningsledaren lämnat sin post för att fokusera på sin roll som styrelsens sammankallande är posten vakant vid årets slut. Ledningen kommer att fylla den under 2012 och återuppta arbetet med internutbildning.
Det är vad som står. Jag kommenterar inte det vidare för ärligt talat känns det rätt meningslöst.


För den som är intresserad av mera verksamhetsplaner
Den verksamhetsplan som gäller nu och som nuvarande styrelse arbetar efter är alltså denna: Verksamhetsplan 2012. För exakta formuleringar refera till: Protokoll Höstmöte 2011, även här är det bilaga nr sex.

Så här står det i den:

Citat:
Utbildning


Under 2011 lades grunden för en väl fungerande internutbildningsverksamhet och arbetet organiserades upp i olika utbildningsprojekt. Att utveckla internutbildning är en viktig och lång process. Internutbildningsarbetet bör, under 2012, därför fördjupas. Detta ska ske bland annat genom:


  • starta utbildningsprojekt för att utveckla partiets internutbildning

  • stödja de utbildningsevent som använder den enhetliga strategin för utbildningsevent som arbetats fram under 2011
  • initiera ett projekt med praktikanter till ledningen
Men huruvida den planen är uppfylld är en fråga för höstmötet 2012, om ca sex månader.

Senast redigerad av Taz_1999 den 2012-05-01 klockan 23:59. Anledning: Lagade en länk+festilsmarkering+stavfel.
  Skicka ett meddelande via ICQ till Taz_1999 Skicka ett meddelande via AIM till Taz_1999 Skicka ett meddelande via MSN till Taz_1999 Skicka ett meddelande via Skype™ till Taz_1999  
  (#5) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #276374
Standard Sv: 06. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse - 2012-05-06, 19:18

Ledsen att jag kommer in i den här diskussionen relativt sent,men jag kan väl försvara mig med att den fråga jag tänker ge mig på att besvara publicerades först sådär en månad efter det att diskussionen öppnades.

Två faktorer har samverkat till det olyckliga faktum att styrelsen inte genomfört någon internutbildning under 2011.

Den första applåderar jag, nämligen att ledningen beslöt att istället för att ta initiativ till en massa engångsutbildningar skulle man arbeta fram en ordentlig, genomarbetad internutbildning, som skulle kunna återanvändas gång på gång i organisationen. Utbildningsledaren använde en hel del tid under året för att arbeta fram en ram för sådan.

Den andra beklagar jag, nämligen att utbildningsledaren då detta var gjort fick så mycket annat att göra, att orken och tiden inte räckte till att fullfölja arbetet och få utbildningarna att börja rulla under 2011.


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
  (#6) Gammal
Johan mlg Karlsson Inte uppkopplad
 
Johan mlg Karlssons avatar
 
Inlägg: 1 426
Reg.datum: Mar 2009

Länk: #276387
Standard Sv: 06. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse - 2012-05-06, 23:07

Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Den första applåderar jag, nämligen att ledningen beslöt att istället för att ta initiativ till en massa engångsutbildningar skulle man arbeta fram en ordentlig, genomarbetad internutbildning, som skulle kunna återanvändas gång på gång i organisationen. Utbildningsledaren använde en hel del tid under året för att arbeta fram en ram för sådan.
Går det arbetet som redan är gjort att återanvända för att få igång utbildningar under andra halvan av 2012? Och, finns det möjligheter att ta del av det arbetet som gjorts?

Det är för övrigt mycket glädjande att höra att det faktiskt har arbetats på att ta fram en utbilning. Väl jobbat alla som varit inblandade!


Det här är min signatur. Its my sig.
   
  (#7) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #276520
Standard Sv: 06. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse - 2012-05-08, 21:41

Finner att mötet har lagt verksamhetsberättelsen till handlingarna.
   
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com