Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion P05: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU

Bakgrund

Politiken på EU-nivå spelar en viktig roll för många av Piratpartiets kärnfrågor. EU är den politiska nivå där Piratpartiet idag har ett direkt och betydelsefullt inflytande, och där vi kan visa för väljarna att en röst på Piratpartiet gör tydlig skillnad. Valet till EU-parlamentet kommer att vara det första av de många val som kommer att hållas ”supervalåret” 2014.


Det är därför både politiskt och kampanjstrategiskt viktigt för Piratpartiet att ha en väl genomtänkt och väl genomdiskuterad politik i EU-frågorna, som vi tidigt kan presentera för väljarna. Därför har styrelsen valt att kickstarta arbetet med sakpolitik genom att lägga fram förslag till ett antal sakpolitiska ställningstaganden kring EU-frågor, som skulle kunna ligga till grund för sakpolitiska program om EU-politik för partiet.


Höstmötet 2011 fastställde ju en ny process för partiets arbete med sakpolitik: Konkreta ställningstaganden, gärna bara någon mening långa, antas av medlemsmöte och förs in i en sökbar logg, så att vi lätt kan hitta alla ställningstaganden. När sedan tillräckligt mycket ställningstaganden finns i ett område för att det ska vara meningsfullt att skapa ett sakpolitiskt program i området redigerar styrelsen fram ett sådant utifrån de ställningstaganden medlemsmötena gjort, och utformar lämpliga förklarande och motiverande texter mellan eller ovanför de konkreta ställningstagandena. i ett område för att det ska vara meningsfullt att skapa ett sakpolitiskt program i området redigerar styrelsen fram ett sådant utifrån de ställningstaganden medlemsmötena gjort.Överväganden

EU är en betydelsefull aktör i den internationella ekonomin, och skulle därför om viljan funnes kunna spela en viktig roll som global motkraft mot idémonopolister och upphovsrättsindustri.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Partistyrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Partistyrelsen Yrkande P05-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Sverige ska inom EU verka för att reformera upphovsrätten så att den uttrycker en balans mellan å ena sidan allmänhetens önskan om tillgänglighet och spridning av kultur, och å andra sidan allmänhetens önskan om nyskapande, påbyggnad och remix av kultur.
Av: Partistyrelsen Yrkande P05-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    3 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Flexibiliteten i upphovsrätten bör harmoniseras på europeisk nivå så att upphovsrättsindustrin inte kan använda skillnader mellan olika länder för att skrämmas och skapa problem för små, nya eller ideella aktörer.
Av: Partistyrelsen Yrkande P05-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 2 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Alla direktiv ska motarbetas som stärker upphovsrättsindustrins ställning på kulturskaparnas eller kulturanvändarnas bekostnad, inklusive sådana som stärker den ekonomiska upphovsrätten, skärper sanktioner mot överträdelser av denna eller innebär ökade möjligheter att använda övervakning i jakten på sådana överträdelser.
Av: Partistyrelsen Yrkande P05-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser: EU tar initiativ för att säkerställa offentlig finansiering av läkemedelsutveckling så att medicinpatent och ett hårdhänt hävdande av dessa patent på tredje världens bekostnad inte ska vara nödvändiga för att nya mediciner ska utvecklas.
Av: Partistyrelsen Yrkande P05-Y05 (Motionens ursprungliga yrkande) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Vi ska verka för en europeisk lösning för att säkerställa att världens fattiga får tillgång till mediciner.
Av: TeirdeZ Yrkande P05-Y16 (Motyrkande) 6 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser: TRIPs-avtalet bör omförhandlas med användarrättigheter och informationsspridning som riktlinjer och upphöra att vara ett rekvisit för medlemskap i Världshandelsorganisationen.
Av: Partistyrelsen Yrkande P05-Y07 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser: EU ska inte föra in krav på immaterialrättsreglering eller telekomreglering i bilaterala och regionala avtal med andra länder – varken enligt miniminivåerna i TRIPS-avtalet, eller därutöver.
Av: Partistyrelsen Yrkande P05-Y08 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Mjukvarupatent ska inte införas i Europa. Det europeiska patentverket EPO ska inte bevilja dem i strid mot lagen.
Av: Partistyrelsen Yrkande P05-Y09 (Motionens ursprungliga yrkande) 3 personer gillar    3 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Avskaffa självfinansieringen av det europeiska patentverket EPO, så de inte längre har ett direkt incitament att bevilja ansökningar.
Av: TeirdeZ Yrkande P05-Y17 (Motyrkande) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Det ska inte vara möjligt att erhålla patent eller andra immateriella rättigheter eller av staten skyddade immateriella värden på resultat som kommer fram från EU-stödd forskning.
Av: Partistyrelsen Yrkande P05-Y11 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Nya EU-finansierade datasystem ska byggas som fri mjukvara/öppen källkod och baseras på öppna standarder.
Av: TeirdeZ Yrkande P05-Y18 (Tilläggsyrkande på motionen) 2 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet slår fast att Piratpartiet anser: konkurrenslagstiftning avvägd per industrisektor på EU-nivå ska kunna användas för att motverka konkurrensskadligt beteende, till exempel till följd av immaterialrättsinnehav, på alla marknader.


Yrkanden

Av: Partistyrelsen Yrkande P05-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Sverige ska inom EU verka för att reformera upphovsrätten så att den uttrycker en balans mellan å ena sidan allmänhetens önskan om tillgänglighet och spridning av kultur, och å andra sidan allmänhetens önskan om nyskapande, påbyggnad och remix av kultur.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Partistyrelsen Yrkande P05-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    3 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Flexibiliteten i upphovsrätten bör harmoniseras på europeisk nivå så att upphovsrättsindustrin inte kan använda skillnader mellan olika länder för att skrämmas och skapa problem för små, nya eller ideella aktörer.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P05-Y21 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck


Av: Partistyrelsen Yrkande P05-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 2 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Alla direktiv ska motarbetas som stärker upphovsrättsindustrins ställning på kulturskaparnas eller kulturanvändarnas bekostnad, inklusive sådana som stärker den ekonomiska upphovsrätten, skärper sanktioner mot överträdelser av denna eller innebär ökade möjligheter att använda övervakning i jakten på sådana överträdelser.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Partistyrelsen Yrkande P05-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser: EU tar initiativ för att säkerställa offentlig finansiering av läkemedelsutveckling så att medicinpatent och ett hårdhänt hävdande av dessa patent på tredje världens bekostnad inte ska vara nödvändiga för att nya mediciner ska utvecklas.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Partistyrelsen Yrkande P05-Y05 (Motionens ursprungliga yrkande) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Vi ska verka för en europeisk lösning för att säkerställa att världens fattiga får tillgång till mediciner.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: TeirdeZ Yrkande P05-Y16 (Motyrkande) 6 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser: TRIPs-avtalet bör omförhandlas med användarrättigheter och informationsspridning som riktlinjer och upphöra att vara ett rekvisit för medlemskap i Världshandelsorganisationen.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P05-Y06 + P05-Y20 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen
Tillbakadraget yrkande P05-Y13 (Tillbakadraget)
Av: AndersLindbäck


Av: Partistyrelsen Yrkande P05-Y07 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser: EU ska inte föra in krav på immaterialrättsreglering eller telekomreglering i bilaterala och regionala avtal med andra länder – varken enligt miniminivåerna i TRIPS-avtalet, eller därutöver.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P05-Y12 (Tillbakadraget)
Av: AndersLindbäck
Tillbakadraget yrkande P05-Y14 (Tillbakadraget)
Av: AndersLindbäck
Tillbakadraget yrkande P05-Y22 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck


Av: Partistyrelsen Yrkande P05-Y08 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Mjukvarupatent ska inte införas i Europa. Det europeiska patentverket EPO ska inte bevilja dem i strid mot lagen.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Partistyrelsen Yrkande P05-Y09 (Motionens ursprungliga yrkande) 3 personer gillar    3 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Avskaffa självfinansieringen av det europeiska patentverket EPO, så de inte längre har ett direkt incitament att bevilja ansökningar.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P05-Y15 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck


Av: TeirdeZ Yrkande P05-Y17 (Motyrkande) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Det ska inte vara möjligt att erhålla patent eller andra immateriella rättigheter eller av staten skyddade immateriella värden på resultat som kommer fram från EU-stödd forskning.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P05-Y10 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen


Av: Partistyrelsen Yrkande P05-Y11 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Nya EU-finansierade datasystem ska byggas som fri mjukvara/öppen källkod och baseras på öppna standarder.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarTilläggsyrkanden

Av: TeirdeZ Yrkande P05-Y18 (Tilläggsyrkande på motionen) 2 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet slår fast att Piratpartiet anser: konkurrenslagstiftning avvägd per industrisektor på EU-nivå ska kunna användas för att motverka konkurrensskadligt beteende, till exempel till följd av immaterialrättsinnehav, på alla marknader.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


SM5PORs avatar
2012-04-03, 01:03 #2
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
Ur yrkande P05-Y02:
Citat:
Flexibiliteten i upphovsrätten bör harmoniseras på europeisk nivå så att upphovsrättsindustrin inte kan använda skillnader mellan olika länder för att skrämmas och skapa problem för små, nya eller ideella aktörer.
Vilken är den sakliga grunden för detta förslag till ställningstagande?

Jag undrar alltså vad det finns för konkreta exempel på att upphovsrättsindustrin använder "skillnader mellan olika länder för att skrämmas och skapa problem". Min bild är nämligen den rakt motsatta, att innehavarna av diverse ensamrätter, som givits dem enligt nationell lag i hemlandet, antingen tar för givet att samma ensamrätter gäller i hela världen eller aktivt söker påverka andra länders lagstiftning så att de skall bli globalt giltiga.

Det är med andra ord upphovsrättsindustrin (eller vad man nu vill kalla den; jag är inte särskilt förtjust i just det epitetet) som eftersträvar "harmonisering", medan vi andra torde ha allt att vinna på att inte harmoniseras så länge lagstiftningen i flertalet länder är rätt så bedrövlig. Det känns ungefär som om fångarna i en unken fängelsehåla skulle kämpa för att alla celler görs lika rymningssäkra...

Vi kanske menar helt olika saker med "harmonisering"? Jag tänker tillbaka på den harmonisering som betytt mest för mitt engagemang i upphovsrättsfrågor (och därmed i Piratpartiet), nämligen 1995 års förlängning av den upphovsrättsliga skyddstiden från 50 till 70 år efter upphovsmannens död. Innan dess förekom olika skyddstider i olika länder inom EU, något som var bekymmersamt för vissa förlag med utgivning av gamla klassiker vilkas skydd löpt ut i en del länder men inte i andra.

"Olika länder" är dock en snäll beskrivning; en stor grupp länder var inbördes överens om 50 år enligt Bernkonventionen, medan en annan grupp utgjordes av Tyskland, som ensamt tillämpade 70 år. Att Tyskland var och är en stark maktfaktor i EU spelade förstås in, men i teorin motiverades anpassningen uppåt med att det gick fortare och lättare att dela ut nya ensamrätter än att beröva de stora förlagen några gamla.

Jag vet inte i vilken mån mindre företag vid mitten av 1990-talet hade lyckats slå mynt av gamla klassiker i public domain, men att de alls existerade tyder en särskild övergångsregel i den svenska lagändringen på: De fick fem år på sig att sälja slut de exemplar som de redan satsat pengar på att framställa. Åt ideella aktörer som satsat på elektronisk spridning (läs: Projekt Runeberg) gavs ingen respit; ideella aktörer existerar inte i näringslivet.

Jag får alltså kraftigt negativa vibbar av ordet "harmonisering". När det i propositionsyrkandet sägs att det är "flexibiliteten" i upphovsrätten som skall harmoniseras, menar partistyrelsen då något annat än att olika länder inte längre skall kunna ha olika lagar? Varför är detta önskvärt, när man inte samtidigt säger vilka bestämmelser som skall gälla över hela EU?

Även i andra sammanhang betraktar jag rättslig harmonisering som hämmande för den demokratiska utvecklingen; det är just olikheter mellan olika länders lagstiftning som förr eller senare tvingar fram förbättringar för dem som har det sämst, när de ser hur andra har det så mycket bättre. De som inte trivs röstar med fötterna och söker lyckan i något annat land, men hur många är beredda att flytta ända till Kambodja för att komma utanför Bernunionen (en ännu äldre harmonisering på området)?

När hela världens lagstiftning är harmoniserad kommer det inte längre att finnas någon inom synhåll som har det bättre än vi, och då går vår civilisation under i brist på konkurrens. Det tycker jag är ett allvarligare hot än att filmbolagen skulle hitta skillnader i lagstiftningen att "skrämmas" med. Konkret, varför är skillnader något att vara rädd för? Leve mångfalden.

Eller vad har jag missförstått?
AndersLindbäcks avatar
2012-04-03, 05:42 #3
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att ersätta "ska inte föra in krav på immaterialrättsreglering eller telekomreglering" till "skall föra in krav på nätneutralitet och allas rätt till kommikation"
Att inte får ha telekomregleringar i avtal innebär i praktiken att avtal om internationella nummer inte får fattas av EU eftersom även dessa faktiskt är regleringar av telekom. Ja, jag vet - styrelsen menade nog egentligen helt andra regleringar - men det fastgår inte riktigt av texten som den är utformad just nu.

Föredrar en positiv skrivning om krav på nätneutralitet och krav på att man får inte stänga av folk från Internet(= krav på rätt till kommunikation)
AndersLindbäcks avatar
2012-04-03, 05:44 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att ersätta "ska inte föra in krav på immaterialrättsreglering eller telekomreglering" till "skall föra in krav på nätneutralitet och allas rätt till kommunikation"
Fixat stavfel - enda sättet att göra det är att dra tillbaka det felaktiga och skriva nytt.

Annars samma argument som i mitt tillbakadragna yrkande.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-03, 05:47 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att att ersätta "ska inte föra in krav på immaterialrättsreglering eller telekomreglering" till "skall föra in krav på nätneutralitet och allas rätt till kommunikation"
ursprungliga texten kan misstolkas som vi inte vill ha några som helst regleringar på telekomområdet och det vill vi ju - vi vill t.ex. gärna se att vi i sådana avtal skriver in att båda länder inte får införa en 3-strikes-lag.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-03, 06:00 #6
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att piratpartiet vill att Eu försöker påverka sina medlemsländer så att dessa i sina patentorganisationer förhindrar dåliga okynnespatent genom att de tar ut en högre avgift för patent som inte godkänns än för patent som godkänns och att detta även gäller patent via EPO
Detta ger EPO och andra patentorganisationer inom EU incitament att avslå patent i stället för incitament att godkänna patent.

Idag tar PRV ut en avgift på 3000 kr per patentansökan. Tänk om de i stället tog ut 10 000 kr och betalade tillbaka 7000 kr till de patent som godkändes ?

Då skulle PRV har ett ekonomiskt motiv att säkerställa att patenten är ogiltiga så de får behålla fulla ansökningsbeloppet. Det skulle leda till att patent på gränsen underkändes och färre men bättre patent skulle beviljas.
TeirdeZs avatar
2012-04-04, 00:51 #7
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att mötet slår fast att Piratpartiet anser: TRIPs-avtalet bör omförhandlas med användarrättigheter och informationsspridning som riktlinjer och upphöra att vara ett rekvisit för medlemskap i Världshandelsorganisationen.
Underskrift av TRIPS är för närvarande ett krav för att en nation ska vara medlem i Världshandelsorganisationen. Även som plurilateralt avtal (avtal förhandlat mellan ett flertal stater men som inte är nödvändigt för medlemskap i WTO) behöver dock avtalet omförhandlas, varför det inte bör åsidosättas som huvudsakligt krav. Det ger också ett starkare läge än exemplifierandet av immaterialrätter. Ett positivt förhandlingskrav är bättre än ett förhandlingskrav som specificerar hur undertecknande stater bör förhålla sig till upprätthållande av enstaka eller generella immaterialrätter.
TeirdeZs avatar
2012-04-04, 00:57 #8
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
Citat:
Ursprungligen postat av SM5POR Visa inlägg
Ur yrkande P05-Y02:


Vilken är den sakliga grunden för detta förslag till ställningstagande?

*cut*
Eller vad har jag missförstått?
Vet inte vad du har missförstått men den här uppsatsen från IViR i Nederländerna kan säkert tydliggöra varför man behöver mer flexibilitet: http://www.ivir.nl/publications/huge...port%20PUB.pdf Den tydliggör också i mångt om mycket de stora problem domstolar finner sig med på grund av bristen av harmonisering av just undantag och begränsningar. IViR har gjort omfattande studier också av implementationen av Infosoc-direktivet från 2001 som varmt rekommenderas. Denna matematiska studie av Smári McCarthy tydliggör de kombinatoriska problemen med Infosoc-direktivet: http://www.smarimccarthy.com/2011/08...combinatorics/ Det är möjligt att skrämsel och hot är för starka ord för att använda i ett principprogram. En alternativ formulering skulle kunna vara "skapar juridisk osäkerhet"? Många aktörer som skulle ha behållning av harmoniserad upphovsrätt mottager upphovsrättsintrångsklagan informellt från rättighetsinnehavaren och rättar sig omedelbart efter kraven, och det finns väldigt få möjligheter även för forskare att kartlägga dessa krav. EFLA (European Federation of Librarians and Archivers) lär dock ha publicerat en del om problematiken.
TeirdeZs avatar
2012-04-04, 01:02 #9
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Det ska inte vara möjligt att erhålla patent eller andra immateriella rättigheter eller av staten skyddade immateriella värden på resultat som kommer fram från EU-stödd forskning.
Patent är en liten del av immaterialrättshärvan och på intet sätt den enda immateriella rättighet som kan skapas eller stödjas av EU-pengar i forskningssyften. Allt mer går kommissionen in i offentlig-privata samarbeten med företag i till exempel IT-industrin, där företagshemligheter (en typ av staten skyddat immateriellt värde, som bokförs som sådant och vars skyddssystem i Sverige i dagsläget är snarlikt det som finns för upphovsrätt) är avgörande inte bara ur bokföringshänseende utan också för mängden kontroll slutanvändare har över sin data. Upphovsrätt, mönsterskydd och dataexklusivitet samt varumärken är andra inlåsande mekanismer man kan tänka sig uppstår som följd av forskningsprojekt. Man kan på goda grunder ifrågasätta att det skulle vara bättre att kommissionen investerar i sådana monopolrättigheter än patentmonopol.
RikMattss avatar
2012-04-04, 01:23 #10
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
Citat:
Ursprungligen postat av TeirdeZ Visa inlägg
Den tydliggör också i mångt om mycket de stora problem domstolar finner sig med på grund av bristen av harmonisering av just undantag och begränsningar.
Harmonisering innebär med största sannolikhet att maximiregler blir de som införs överallt. Intressenterna är organiserade och kämpar dubbelt så hårt för att behålla i de länder som nu har maximi.

Och allmänheten, som vill ha minimiregler är oorganiserad och kämpar inte lika hårt för att behålla minimiregler.

Dessutom, på grund av samma psykologiska mekanism att kämpa dubbelt så hårt för att undvika förlust som för att nå en vinst, så kommer maximiregler om de en gång införts bli mycket svåra att ändra på.

Exempel varumärkeslagstiftningen. Minimiregeln är som i Sverige: bara kommersiell användning skyddas. I större delen av EU gäller maximiregeln också icke-kommersiell användning är skyddad. Gissa vad som skulle ske vid en harmonisering?


Yrkar avslag på Y05-P02
RikMattss avatar
2012-04-04, 01:24 #11
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
Äh, Yrkar avslag på P05-Y02 skall det vara. Kan presidiet ändra och radera det här inlägget?
TeirdeZs avatar
2012-04-04, 01:28 #12
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att medlemsmötet slår fast att Piratpartiet anser: konkurrenslagstiftning avvägd per industrisektor på EU-nivå ska kunna användas för att motverka konkurrensskadligt beteende, till exempel till följd av immaterialrättsinnehav, på alla marknader.
Det här yrkandet ligger ursprungligen i infrastrukturdelen, vilket placerar det i fel politikområde. Konkurrensrätten skär i många fall in i immaterialrätten och begränser de möjligheter en kommersiell aktör har att begränsa en annan kommersiell aktörs missbruk av en monopolställning eller dominerande ställning. Anledningen till att man vill ha sektoranpassad konkurrenslagstiftning är för att de problem som uppstår vid missbruk av immaterialrätter, och den typ av missbruk som kan ske, skiljer sig avsevärt mellan olika sektorer. Dessutom ger lagstiftning, till skillnad från riktlinjer utfärdade av kommissionen, en möjlighet att väga in även andra intressen än industriaktörerna (jämför användarklausulerna i unionens telekomlagstiftning)
RikMattss avatar
2012-04-04, 01:46 #13
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att piratpartiet vill att Eu försöker påverka sina medlemsländer så att dessa i sina patentorganisationer förhindrar dåliga okynnespatent genom att de tar ut en högre avgift för patent som inte godkänns än för patent som godkänns och att detta även gäller patent via EPO
Först är P05-Y09 och P05-Y15 formellt feladresserade därför att EPO inte lyder under EU, utan under den Europeiska Patentkonventionen, med svensk representant utsedd av industridepartementet, oftast PRV:s GD.

Om P05-Y09, avskaffa självfinansieringen så är det vad som gällt i USA med katastrofala följder för kvalitén på nyhetsundersökningarna. Det giftiga patentavfallet i USA beror kanske till hälften på patentdomstolarna, men till hälften också på den usla granskningskvaliteten beroende på att USPTO varit skattefinansierat.

När det gäller P05-Y15, lägre avgift för godkänt patent, så är det en intressant tanke, men ansökningsavgiften är för det första en mindre del av patentverkens intäkter (de går back på ansökan idag), och många av patent som godkänts släpps direkt eller väldigt fort av sökanden, därför att vad som återstår av skydd efter handläggningen är i stort sett värdelöst kommersiellt. Och därför också till en försumbar monopolskada.

För att kunna ta något vettigt beslut om P05-Y15 måste man först ta reda på genomsnittlig livslängd på patent och olika strategier olika företag har på olika tekniska områden etc etc. Det kräver större utredningar.

Som alternativyrkande till P05-Y09 och P05-Y15 yrkar jag därför avslag.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-04, 15:26 #14
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
Citat:
Ursprungligen postat av SM5POR Visa inlägg
Ur yrkande P05-Y02:
Vilken är den sakliga grunden för detta förslag till ställningstagande?
Input i denna fråga kommer från Amelia, och istället för att försöka referera citerar jag henne:

"
Henrik Brändéns avatar
2012-04-04, 15:28 #15
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
Citat:
Ursprungligen postat av SM5POR Visa inlägg
Ur yrkande P05-Y02:
Vilken är den sakliga grunden för detta förslag till ställningstagande?
Som sagt: Input kommer från Amelia. Istället för att försöka referera det hon sagt mig, citerar jag henne (och hoppas tekniken är snällare med mig denna gång...)

*
Citat:
Harmoniserad upphovsrätt. Vi bör verka för en harmonisering av upphovsrätten på europeisk nivå.

Licensieringsproblemen i upphovsrätten är enorma för särskilt små aktörer, bibliotek, arkiv, alla utom upphovsrättsindustrin som kan använda denna enorma geografiska icke-harmonisering till sin fördel genom att selektivt vägra licenser och skrämmas olika i olika territorier.

Ingen utredning av exakt hur mycket medlemsstaternas upphovsrättslagstiftningar skiljer sig åt har någonsin gjorts(!!!!!) KOmmissionen säger att den harmoniserar och att den vill konvergera marknaden inom detta område, men inga utredningar görs av vart diskrepanserna mellan lagstiftningarna faktiskt uppstår. Inga alls. Vi vet i stort inte hur mycket tillämpningarna skiljer sig åt och vi tar inte de faktiska skillnaderna i beaktan när vi väl försöker utreda hur saker ska förändras.

Det här förutsätter förstås att vi inte gått över på en upphovsrättsnihilistisk politik utan att vi även i fortsättningen kommer att förespråka förändrad skyddstid (ska vi ta bort upphovsrätten behöver vi ju inte vidareutveckla vår syn på hur reformen ska gå till, tänker jag).
TeirdeZs avatar
2012-04-04, 19:53 #16
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
Citat:
Ursprungligen postat av RikMatts Visa inlägg
Harmonisering innebär med största sannolikhet att maximiregler blir de som införs överallt. Intressenterna är organiserade och kämpar dubbelt så hårt för att behålla i de länder som nu har maximi.

Och allmänheten, som vill ha minimiregler är oorganiserad och kämpar inte lika hårt för att behålla minimiregler.

Dessutom, på grund av samma psykologiska mekanism att kämpa dubbelt så hårt för att undvika förlust som för att nå en vinst, så kommer maximiregler om de en gång införts bli mycket svåra att ändra på.

Exempel varumärkeslagstiftningen. Minimiregeln är som i Sverige: bara kommersiell användning skyddas. I större delen av EU gäller maximiregeln också icke-kommersiell användning är skyddad. Gissa vad som skulle ske vid en harmonisering?


Yrkar avslag på Y05-P02
Jag håller i allmänhet med dig, men menar att denna situation redan är verklighet på europeiska marknaden. Enligt IViR-studien som jag citerade ovan, tillsammans med deras utredning av Infosoc-direktivet från 2007 är det redan uppenbart att de flesta ekonomiska rättigheter som tillfaller upphovsrättsinnehavare eller publicister är väl harmoniserade på EU-nivå och till och med globalt.

Den harmonisering som saknas är den som ger användare rättigheter och juridisk säkerhet i sin privata eller kommersiella hantering av upphovsrättsskyddat material. En stor del av anledningen är att det saknas en förenande faktor som driver rätt harmoniseringsfrågor vid rätt tidpunkt. Om Piratpartiet kan fylla det politiska vakumet i dagsläget tror jag att vi skulle ha stor framgång.

Återigen med stöd av IViR vill jag också argumentera för att vi skulle kunna nå stor framgång på nationellt plan med en sån här reformplan, ur ett kortare tidsperspektiv än 10-20 år. IViR har gjort en handlingsplan som på medlemsstatsnivå mycket väl skulle kunna införas på medlemsstatsnivå inom... Ja, så snabbt som man tycker att man behöver. Utan att behöva begränsa sig av EU:s lagstiftningsprocedur.
RikMattss avatar
2012-04-04, 21:25 #17
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att avslag på yrkandet P05-Y02
Harmonisering blir alltid till det sämre på grund av psykologiska faktorer.
RikMattss avatar
2012-04-04, 21:27 #18
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P05-Y09:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Avskaffa självfinansieringen av det europeiska patentverket EPO, så de inte längre har ett direkt incitament att bevilja ansökningar.
Katastrof för kvaliteten som i USA
RikMattss avatar
2012-04-04, 21:30 #19
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P05-Y15:
att piratpartiet vill att Eu försöker påverka sina medlemsländer så att dessa i sina patentorganisationer förhindrar dåliga okynnespatent genom att de tar ut en högre avgift för patent som inte godkänns än för patent som godkänns och att detta även gäller patent via EPO
Går inte fatta beslut om utan att analys av drivkrafter för, livslängd, vilka patent som skadar etc utretts.
RikMattss avatar
2012-04-04, 21:34 #20
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P05-Y03:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Alla direktiv ska motarbetas som stärker upphovsrättsindustrins ställning på kulturskaparnas eller kulturanvändarnas bekostnad, inklusive sådana som stärker den ekonomiska upphovsrätten, skärper sanktioner mot överträdelser av denna eller innebär ökade möjligheter att använda övervakning i jakten på sådana överträdelser.
Upphovsrättindustrins ställning är ointressant. Vilka var det nu igen? Vi måste tänka i vad som är bra för samhället och för människorna. Här ser det nästan ut som revanschism, ge igen för gammal ost.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-10, 03:31 #21
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
Citat:
Ursprungligen postat av TeirdeZ Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att att mötet slår fast att Piratpartiet anser: TRIPs-avtalet bör omförhandlas med användarrättigheter och informationsspridning som riktlinjer och upphöra att vara ett rekvisit för medlemskap i Världshandelsorganisationen.
Underskrift av TRIPS är för närvarande ett krav för att en nation ska vara medlem i Världshandelsorganisationen. Även som plurilateralt avtal (avtal förhandlat mellan ett flertal stater men som inte är nödvändigt för medlemskap i WTO) behöver dock avtalet omförhandlas, varför det inte bör åsidosättas som huvudsakligt krav. Det ger också ett starkare läge än exemplifierandet av immaterialrätter. Ett positivt förhandlingskrav är bättre än ett förhandlingskrav som specificerar hur undertecknande stater bör förhålla sig till upprätthållande av enstaka eller generella immaterialrätter.
Bra förslag att vi ska peka på att TRIPs inte ska vara krav för att få vara med i WTO. Däremot tror jag vi skulle behöva formulera oss lite tydligare än du föreslår kring vad vi vill uppnå med en omförhandling av avtalet, så att det hela blir begripligt även för dem som inte redan kan frågan framlänges och baklänges.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-10, 03:32 #22
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att undertecknande av TRIPs-avtalet ska upphöra vara ett krav för medlemskap i världshandelsorganisationen.
Nicholas Miless avatar
2012-04-13, 21:04 #23
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P05-Y02:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Flexibiliteten i upphovsrätten bör harmoniseras på europeisk nivå så att upphovsrättsindustrin inte kan använda skillnader mellan olika länder för att skrämmas och skapa problem för små, nya eller ideella aktörer.
Harmonisering används ofta som murbräcka för skärpningar av immaterialrättslagstiftning. Det är hög tid att PP bekämpar eld med eld.
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-15, 07:58 #24
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P05-Y19:
att avslag på yrkandet P05-Y02
Det här yrkandet känns irrelevant och borde inte gå till votering.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-15, 10:16 #25
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Flexibiliteten i upphovsrätten bör harmoniseras på internationell nivå så att upphovsrättsindustrin inte kan använda skillnader mellan olika länder för att skrämmas och skapa problem för små, nya eller ideella aktörer.
Det stora problemet är USA.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-15, 10:19 #26
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att mötet slår fast att Piratpartiet anser: EU ska föra in krav på nätneutralitet och allas rätt till kommunikation i bilaterala och regionala avtal med andra länder
Fix av yrkande
TeirdeZs avatar
2012-04-15, 22:50 #27
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Flexibiliteten i upphovsrätten bör harmoniseras på internationell nivå så att upphovsrättsindustrin inte kan använda skillnader mellan olika länder för att skrämmas och skapa problem för små, nya eller ideella aktörer.
Det stora problemet är USA.
Det är ett väldigt negativ sätt att se på saken. Det finns ingen anledning att alls engagera sig i ett europeiskt politiskt parti och bry sig om deras årsmöten ifall man är övertygad om att det europeiska politiska partiet ändå inte kan göra någon skillnad i en amerikanskdominerad värld. Eller?
TeirdeZs avatar
2012-04-15, 22:55 #28
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P05-Y02:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Flexibiliteten i upphovsrätten bör harmoniseras på europeisk nivå så att upphovsrättsindustrin inte kan använda skillnader mellan olika länder för att skrämmas och skapa problem för små, nya eller ideella aktörer.
Bra att harmonisera också det som tillåter användning. Just nu är det ett virrvarr.
JorgenLs avatar
2012-04-21, 21:26 #29
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P05-Y22:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser: EU ska föra in krav på nätneutralitet och allas rätt till kommunikation i bilaterala och regionala avtal med andra länder
Om detta yrkande bifalles över ursprungsyrkandet så missar vi att ställa kravet att immaterialrättsliga regleringar inte ska finnas med i avtal.
Taz_1999s avatar
Gammal Taz_1999 Ola Andersson
2012-04-29, 23:09
Inte uppkopplad
Raderat inlägg (dolt)
Johan mlg Karlssons avatar
2012-04-30, 01:32
Inte uppkopplad
Raderat inlägg (dolt)
Johan mlg Karlssons avatar
2012-04-30, 01:33
Inte uppkopplad
Raderat inlägg (dolt)
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-05-03, 02:37 #30
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P05-Y16:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser: TRIPs-avtalet bör omförhandlas med användarrättigheter och informationsspridning som riktlinjer och upphöra att vara ett rekvisit för medlemskap i Världshandelsorganisationen.
Jag gillar detta yrkandet eftersom det talar om vilken riktning vi vill att omförhandlingen av TRIPS-avtalet ska gå i, medan P05-Y06 istället bara pratar om att ta bort ett krav.

Jag tycker det är bättre att vara visionerande än bara reagerande. Därför föredrar jag detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-05-03, 02:45 #31
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P05-Y06 + P05-Y20:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Omförhandla TRIPs och ta bort kravet att deltagande länder ska skydda patent- och andra immaterialrättsliga anspråk.

att undertecknande av TRIPs-avtalet ska upphöra vara ett krav för medlemskap i världshandelsorganisationen.
Jag tycker det är trist att bara prata om att ta bort saker (vem gillar någon som bara är negativ hela tiden?). P05-Y16 pratar istället om att vi ska bidra med något, nämligen den riktning vi tycker omförhandlingarna av TRIPS ska ta. Jag anser det därmed vara ett bättre yrkande än vad P05-Y06 är och föredrar därför P05-Y16 framför Y06.
2012-05-03, 09:22 #32
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
Jag ogillar att styrelsen inte gett någon förklaring eller motivering till de olika yrkandena eller hur de kommit fram till att just de är dessa förslag är de bästa lösningarna, varken i brödtexten eller i kommentarerna till motionen. Till exempel: Är det tänkt att gemene man ska veta vad TRIPS-avtalet är, och att vi ska räkna ut vad yrkandena om TRIPS får för konsekvenser? Jag tänker inte rösta bifall på saker som saknar förklaring.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
Anton Nordenfurs avatar
2012-05-03, 12:09 #33
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag ogillar att styrelsen inte gett någon förklaring eller motivering till de olika yrkandena eller hur de kommit fram till att just de är dessa förslag är de bästa lösningarna, varken i brödtexten eller i kommentarerna till motionen. Till exempel: Är det tänkt att gemene man ska veta vad TRIPS-avtalet är, och att vi ska räkna ut vad yrkandena om TRIPS får för konsekvenser? Jag tänker inte rösta bifall på saker som saknar förklaring.
Det är därför jag avstår i TRIPS-omröstningarna. Jag kan inte sätta mig in i detalj i alla frågor på medlemsmötet, och då ser jag hellre att medlemmarna får en sammanfattning, eller att medlemmarna som inte är insatta avstår att rösta.
Robobengts avatar
2012-05-03, 14:54 #34
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Det är därför jag avstår i TRIPS-omröstningarna. Jag kan inte sätta mig in i detalj i alla frågor på medlemsmötet, och då ser jag hellre att medlemmarna får en sammanfattning, eller att medlemmarna som inte är insatta avstår att rösta.
Det verkar som att vi har fört ungefär samma resonemang inför dessa omröstningar.
Emil Isbergs avatar
2012-05-03, 18:11 #35
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag ogillar att styrelsen inte gett någon förklaring eller motivering till de olika yrkandena eller hur de kommit fram till att just de är dessa förslag är de bästa lösningarna, varken i brödtexten eller i kommentarerna till motionen. Till exempel: Är det tänkt att gemene man ska veta vad TRIPS-avtalet är, och att vi ska räkna ut vad yrkandena om TRIPS får för konsekvenser? Jag tänker inte rösta bifall på saker som saknar förklaring.
Det har funnits tillfälle att ställa frågor i tråden om man har fundering om vad TRIPS innebär eller vad olika yrkanden har för konsekvenser. Även om styrelsen som helhet inte har tillfälle att kommentera på det så är vi tillräckligt många insatta ledamöter närvarande att kunna besvara alla frågor.

När det gäller om TRIPS är allmänt känt eller borde vara tillräckligt känt av medlemmarna i Piratpartiet så är det lite svårt att besvara.

TRIPS heter egentligen "Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods" och (speciellt andra delen) handlar om att lägga miniminivåer för vad som ska gälla för lagstiftning i de länder som skrivit under avtalet. TRIPS är grunden som ACTA bygger vidare på. Faktiskt var ACTA åtminstone ett tag känt som TRIPS Plus Agreement.

Piratpartiet har refererat till TRIPS-avtalet i bland annat patent-diskussionerna och informationen om Kunskapssamhället och jag tror du har helt rätt i att hela partiet har förutsatt att medlemmarna känner till vad TRIPS-avtalet handlar om. Kanske borde vi i styrelsen förutsatt att alla inte känner till TRIPS. Fast det innebär att vi måste se över alla ord samt avtalsnamn som vi använder oss av. Känner alla till ACTA? Känner alla till DLD?
Emil Isbergs avatar
2012-05-03, 19:16 #36
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
Skillnaden mellan Y16 och kombinationen av Y06 + Y20 är inte sådär jättestor. Andra delen rör i båda förslagen att TRIPS inte ska vara krav för att få hjälpa till i WHO, så jag fokuserar på första delen.

Y16 anger att riktlinjerna för omförhandlingen ska vara användarrättigheter och informationsspridning, men det är bara virtuellt fluff som får diplomater att nicka instämmande. Man kan lika mycket hävda att redan framtagandet av TRIPS (och ACTA) hade sådana riktlinjer precis som man kan hävda motsatsen. Y06 + Y20 anger det mer konkreta målet att ta bort kravet att deltagande länder ska skydda patent- och andra immaterialrättsliga anspråk, men det är otroligt mycket svårare att uppnå i och med att TRIPS handlar just om sådana anspråk och hur man skyddar sig mot intrång.
Argumentationsmässigt är alltså Y16 samma sak som att bjuda in till diskussion för att "komma fram till en bättre lösning", och Y06 + Y20 är att bjuda in till samma diskussion fast man säger att befintlig lösning är idiotisk.

Y06 + Y20 är lättare att göra valkampanj av, det är alltid lättare att få folk att reagera med större förändringar... Men Y16 är vad vi faktiskt kommer att säga i EU-parlament och Riksdag.

Konsekvens:
Eftersom förslagen är så lika anser jag att oavsett vad vi väljer här på vårmötet kan styrelsen och våra framtida kandidater välja att driva båda alternativen samtidigt. Förslagen är inte på något sätt motsatta varandra utan är olika formuleringar av samma sak.

Nu är det tyvärr inte så mycket tydligare vad man ska välja, men det är min syn på de två yrkandena...
2012-05-03, 21:47 #37
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
Citat:
Ursprungligen postat av Emil Isberg Visa inlägg
Det har funnits tillfälle att ställa frågor i tråden om man har fundering om vad TRIPS innebär eller vad olika yrkanden har för konsekvenser.
Javisst, men jag anser att brödtexten är till för att förklara, motivera och ge goda argument för de yrkanden man har lagt. Jag anser att det var dåligt av styrelsen att inte använda propositionens brödtext till det.
Anton Nordenfurs avatar
2012-05-03, 23:50 #38
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
Emil: Om en ny motion om FRA-lagen skulle läggas idag förväntar jag mig att den som skrev den sammanfattade FRA-lagen trots att de flesta säkert känner igen den. Det är det brödtexten är till för.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Robobengt, Tommten
Emil Isbergs avatar
2012-05-04, 12:17 #39
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Javisst, men jag anser att brödtexten är till för att förklara, motivera och ge goda argument för de yrkanden man har lagt. Jag anser att det var dåligt av styrelsen att inte använda propositionens brödtext till det.
Ahh nu förstår jag vad ni menar. Vi i styrelsen använde brödtexten att förklara hur vi tänkte kring det sakpolitiska programmen generellt istället för att förklara varför vi formulerat yrkandena i just den här propositionen.

Jag håller helt med. Det är något åtminstone jag kommer att ta med mig till det fortsatta styrelsearbetet. Självklart ska det i brödtexten finnas förklaringar till varför man lägger just de yrkandena och varför man formulerar yrkandet så.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
agnesson, Anton Nordenfur, JPAnderson, Robobengt, Tommten
AndersLindbäcks avatar
2012-05-04, 14:11 #40
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
Citat:
Ursprungligen postat av Emil Isberg Visa inlägg
Kanske borde vi i styrelsen förutsatt att alla inte känner till TRIPS. Fast det innebär att vi måste se över alla ord samt avtalsnamn som vi använder oss av. Känner alla till ACTA? Känner alla till DLD?

generellt så bör ni i texter ni tar fram som skall gå utanför den enskilda kretsen och generellt till medlemmarna faktiskt beskriva vad en akronym betyder så texten kan läsas av även någon som inte är så insatt i frågorna.

TRIPS är t.ex. inte något som är välkänt och kan behöva en kort förklaring av typen

"världshandelsorgnisationens (WTOs) handelsavtal på upphovsrättsliga området (TRIPS) "

när den först används en löpande text.
Emil Isbergs avatar
2012-05-05, 00:29 #41
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
TRIPS är t.ex. inte något som är välkänt och kan behöva en kort förklaring av typen
Hur ska vi veta vad som inte är välkänt?

TRIPS hänvisades till första gången 2008 om jag minns rätt och då med någon liknande hänvisning som den du föreslog (fast den var nog på engelska då).

Bättre är nog att alltid förklara förkortningar och namn som används första gången, som om det var en rapport som riktar sig mot allmänheten. Och alltså inte bry sig om något är välkänt eller inte. Nackdelen är att det ökar brödtextens mängd, men det blir svårt att undgå.
Daniel Flöijers avatar
2012-05-05, 16:27 #42
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P05-Y09:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Avskaffa självfinansieringen av det europeiska patentverket EPO, så de inte längre har ett direkt incitament att bevilja ansökningar.
Om ett avslag kostar lika mycket eller mer som ett godkännande så borde inte självfinansiering vara ett problem?
SM5PORs avatar
2012-05-07, 02:57 #43
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
Citat:
Ursprungligen postat av Daniel Flöijer Visa inlägg
Om ett avslag kostar lika mycket eller mer som ett godkännande så borde inte självfinansiering vara ett problem?
Näringslivet är knappast intresserat av att finansiera en patentmyndighet som bara ger dem avslag på avslag i retur. De kommer då att ransonera sina ansökningar till sådana som har chans att gå igenom, vilket ger EPO incitament att godkänna så många ansökningar som möjligt för att öka myndighetens intäkter.

Om sökanden däremot bara betalar en måttlig handläggningsavgift för att bekosta just det merarbete ansökan medför, medan konventionsstaterna får stå för EPO:s själva existens och fasta anläggningskostnader i övrigt, så finns inte detta incitament att godkänna ännu en variant av hjulet bara för att göra "kunden" glad.

Självfinansiering har i praktiken samma dynamiska effekt som mutor, frånsett skillnaden i fråga om vilken väg pengarna tar till handläggarnas fickor (via lönekontoret eller under bordet). Den som betalar bra får bättre utdelning...
2012-05-07, 14:36 #44
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P05-Y11:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Nya EU-finansierade datasystem ska byggas som fri mjukvara/öppen källkod och baseras på öppna standarder.
Självklart bör mjukvara vars utveckling finansieras av EU släppas under en så fri licens som möjligt så att de som betalat för den (medborgarna och företagen inom EU) kan dra nytta av den i så stor utsträckning som möjligt.
RikMattss avatar
2012-05-08, 21:54 #45
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P05-Y02:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Flexibiliteten i upphovsrätten bör harmoniseras på europeisk nivå så att upphovsrättsindustrin inte kan använda skillnader mellan olika länder för att skrämmas och skapa problem för små, nya eller ideella aktörer.
Harmonisering kan bara leda till maximiregler. De som har starka regler kommer att kämpa hårdare för att behålla dem, än de som har svagare.
RikMattss avatar
2012-05-09, 09:36 #46
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
Denna omröstning är ett typexempel på varför det är dåligt att bygga politiken i paket, istället för bit för bit.

Som det är nu går det inte att rösta bifall, därför att mitt bland allt det som är bra och viktigt har smygit sig in alldeles tokiga saker. Som P05-Y02, harmonisering. Här tror förslagsställaren att harmonisering kan ske till miniminivåer vilket helt strider mot psykologisk forskning. Tvärtom, när ena intresset är välorganiserat och allmänheten per definition är oorganiserad kan det bara gå på ett sätt: mot maximinivåer. Eller som P05-Y09, anslagsfinansiering av EPO, vilket skulle leda till samma katastrofala kvalitet på beviljade patent som i USPTO. Och som riktar sig till vem då? EPO är ett fristående organ och har ingen regering eller liknande bakom sig som kan (eller vill) anslå pengar till en budget. Däremot skulle de gärna vilja ta emot utdelning och därför vill spara på den producerande verksamheten men vill ha reträttposter för sina uttjänta och odugliga gamla politikerkompisar. Som i USPTO.
2012-05-09, 11:40 #47
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P05-Y02:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser: Flexibiliteten i upphovsrätten bör harmoniseras på europeisk nivå så att upphovsrättsindustrin inte kan använda skillnader mellan olika länder för att skrämmas och skapa problem för små, nya eller ideella aktörer.
Jag ogillar att PP ska bejaka metoden harmonisering. Tillsammans med propositionens avsaknad av beskrivning av nuvarande läge, avsaknad av motiv för yrkandenas ställningstagande, och avsaknad av konsekvensbeskrivning för propositionens olika yrkanden i brödtexten, så anser jag att det här är en dålig proposition.

Jag kommer rösta avslag och hoppas att styrelsen kommer med en ny proposition på höstmötet istället som är bättre på ovanstående.
Henrik Brändéns avatar
2012-05-09, 15:07 #48
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
Citat:
Ursprungligen postat av RikMatts Visa inlägg
Denna omröstning är ett typexempel på varför det är dåligt att bygga politiken i paket, istället för bit för bit.

Som det är nu går det inte att rösta bifall, därför att mitt bland allt det som är bra och viktigt har smygit sig in alldeles tokiga saker.
Problemet är inte att vi bygger politiken i paket, utan att vi har en praxis att klumpa ihop alla ställningstaganden kring en motion eller proposition till ett paket, som i slutet ställs mot avslag, som krockar med ambitionen som slogs fast av förra medlemsmötet att mötet ska få rösra om olika konkreta förslag ett och ett.

Jag förde en diskussion om detta med presidiet inför mötet, inför att vi lade dessa propositioner, och presidiet förklarade då att de under detta möte avsåg fortsätta arbeta efter tidigare praxis, men att de skulle se över arbetssättet till höstmötet.

Det vore bra med ett snabbt besked från presidiet om detta. För om även nästa möte ska genomföras på samma sätt som detta kan både styrelse och enskilda medlemmar komma till slutsatsen att man för att gardera sig bör lägga en separat motion eller en separat proposition för varje ställningstagande, och det skulle göra diskussionen mycket trasslig, då olika frågor ju går in i varandra och påverkar varandra!
2012-05-09, 15:44 #49
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
Citat:
Ursprungligen postat av RikMatts Visa inlägg
Denna omröstning är ett typexempel på varför det är dåligt att bygga politiken i paket, istället för bit för bit.

Som det är nu går det inte att rösta bifall, därför att mitt bland allt det som är bra och viktigt har smygit sig in alldeles tokiga saker.
I just detta fall skulle det inte göra någon skillnad då mötet redan röstat för att P05-Y02, P05-Y09 ska vara med med ca 85% majoritet. Nu ges du bara en extra möjlighet att säga nej. Om man röstat för dessa förslag ett och ett hade de sannolikt bifallits.
RikMattss avatar
2012-05-09, 19:25 #50
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
I just detta fall skulle det inte göra någon skillnad då mötet redan röstat för att P05-Y02, P05-Y09 ska vara med med ca 85% majoritet. Nu ges du bara en extra möjlighet att säga nej. Om man röstat för dessa förslag ett och ett hade de sannolikt bifallits.
Konsekvensen av det blir att det blir nästan omöjligt att besluta om någonting, därför att det alltid kommer att finnas en (mycket blandad) majoritet mot alla förslag. Tänk tio (okorrelerade) beslut med 85% majoritet: 0,85 upphöjt till 10 blir ca 0,19. Slutomröstningen för tio samlade 85%-ja skulle då bli 19% ja och 81% nej.

Det här sättet att rösta antingen omöjliggör att programmet går framåt eller får folk att ruttna på alltihop och hoppa av (hota med att eller i all tysthet).
2012-05-09, 20:45 #51
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
Jag skulle helst se att framvaskade förslag tas bort.
Dåliga eller motsägelsefulla beslut som inte upptäcks på mötet kan korrigeras på nästa möte när vi insett att det blev dåligt.
2012-05-09, 23:13 #52
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
Citat:
Ursprungligen postat av RikMatts Visa inlägg
Konsekvensen av det blir att det blir nästan omöjligt att besluta om någonting, därför att det alltid kommer att finnas en (mycket blandad) majoritet mot alla förslag.
Ok, Jag håller med i allt du skrev då. Jag missförstod det som en uppmaning att rösta avslag på alla motioner där något yrkande kommit med som man själv röstat mot tidigare, inte som en kritik av effekten av det resonemanget. Vi får se hur det går, jag har inte röstat på det sättet själv i alla fall och det Henrik skrev låter ju lovande.
AndersLindbäcks avatar
2012-05-09, 23:47 #53
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
Citat:
Ursprungligen postat av RikMatts Visa inlägg
Denna omröstning är ett typexempel på varför det är dåligt att bygga politiken i paket, istället för bit för bit.

Som det är nu går det inte att rösta bifall, därför att mitt bland allt det som är bra och viktigt har smygit sig in alldeles tokiga saker. Som P05-Y02, harmonisering. Här tror förslagsställaren att harmonisering kan ske till miniminivåer vilket helt strider mot psykologisk forskning. Tvärtom, när ena intresset är välorganiserat och allmänheten per definition är oorganiserad kan det bara gå på ett sätt: mot maximinivåer. Eller som P05-Y09, anslagsfinansiering av EPO, vilket skulle leda till samma katastrofala kvalitet på beviljade patent som i USPTO. Och som riktar sig till vem då? EPO är ett fristående organ och har ingen regering eller liknande bakom sig som kan (eller vill) anslå pengar till en budget. Däremot skulle de gärna vilja ta emot utdelning och därför vill spara på den producerande verksamheten men vill ha reträttposter för sina uttjänta och odugliga gamla politikerkompisar. Som i USPTO.
Jag håller med - så rösta nej. jag har gjort det på motioner som innehåller mycket bra bitar men även rena skräpet som gått igenom.

Det tvingar dem att skicka in en ny bättre motion till framtiden.


Jag har lågt förtroende om att dåliga förslag kan röstas igenom och sedan fixas.
2012-05-10, 00:15 #54
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
I så fall kommer man bli tvungen att rösta nej till det mesta, trots att en majoritet av medlemmarna faktiskt röstat för.

Det blir ju en ganska trist situation nu då och mycket mer att ta ställning till på höstmötet. Är det inte bättre att denna gång rösta för och ändra till höstmötet (då röstningen dessutom fungerar annorlunda)?

Styrelsen behöver inte aktivt driva saker där det finns frågetecken, samtidigt som de kan jobba med det nya material som beslutats om nu.
2012-05-10, 00:57 #55
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
I så fall kommer man bli tvungen att rösta nej till det mesta, trots att en majoritet av medlemmarna faktiskt röstat för.

Det blir ju en ganska trist situation nu då och mycket mer att ta ställning till på höstmötet. Är det inte bättre att denna gång rösta för och ändra till höstmötet (då röstningen dessutom fungerar annorlunda)?
Det skulle man kunna göra, men jag tycker ändå att allt ska avslås och att styrelsen istället delar upp alla sakpolitiska förslag i egna propositioner med tydliga bakgrundsbeskrivningar, konsekvensanalyser och motiveringar till varför man ska rösta bifall till just det förslaget de presenterar i den propositionen.

Mer tydlighet och mer avgränsade propositioner!
SM5PORs avatar
2012-05-12, 03:05 #56
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag förde en diskussion om detta med presidiet inför mötet, inför att vi lade dessa propositioner, och presidiet förklarade då att de under detta möte avsåg fortsätta arbeta efter tidigare praxis, men att de skulle se över arbetssättet till höstmötet.
Förlåt, men menar du att det är presidiet som har klumpat ihop flera inbördes oberoende yrkanden med varandra, oavsett förslagsställarens avsikt? Är det inte styrelsen som har bestämt att alla dess yrkanden rörande immaterialrätt skall tas med i samma proposition?

Anledningen till att man kombinerar samtliga framvaskade yrkanden i en motion eller en proposition och ställer dem mot avslag i en slutvotering är att de olika ursprungsyrkandena kan hänga samman på ett sätt som ger ett oönskat slutresultat sedan ett eller flera av yrkandena har fallit i delvoteringarna. Då är det bättre att i princip riva upp också de yrkanden som vann bifall, för att med ledning av diskussionen och voteringarna ta fram ett mer genomtänkt förslag till nästa möte.

Det är motionären som sätter gränserna för vad motionen handlar om (och styrelsen beträffande dess propositioner). Om man har flera förslag till beslut inom ett sakområde, men förslagen är oberoende av varandra, då bör man skriva olika motioner om dem. Därmed försvinner den implicita signalen till presidiet som säger "dessa yrkanden hänger ihop, framvaskade yrkanden bör därför ställas mot avslag i en slutvotering".

Att överlåta åt presidiet att rutinmässigt lägga pussel med yrkanden från olika motioner eller att dela upp omfattande motioner i mindre delar är att ge alldeles för mycket inflytande över de konkreta besluten åt presidiet. Skulle det visa sig att yrkanden från två olika motioner i sak strider mot varandra och motionärerna inte kan jämka sig om yrkanden och motyrkanden, så får förstås presidiet föreslå att dessa yrkanden ställs mot varandra i voteringsordningen, men det bör vara ett undantag från det normala förfarandet.

Jag håller med om att den här och de andra områdesövergripande propositionerna borde ha varit fler och mindre, men jag ser det som en brist i styrelsens sätt att lägga förslag, inte en brist i presidiets behandling av förslagen. Nu blev propositionerna förslag till ett slags sakpolitiska områdesprogram snarare än förslag till sakpolitiska ställningstaganden i enskilda frågor, vilket väl var den ursprungliga avsikten.

Denna gång kan jag dock inte se att det hade så stor betydelse. Samtliga propositioner vann bifall med en betryggande majoritet; det skulle de knappast ha gjort om det funnits utbredd kritik mot slutresultatet. Piratpartiet är väl inget knapptryckarkompani, där medlemmarna anser sig tvungna att rösta för dåliga förslag bara för att göra styrelsen glad? Jag vill minnas att jag själv röstade för avslag på några av propositionerna, så jag torde tillhöra den missnöjda minoriteten.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis, Tommten
Johan mlg Karlssons avatar
2012-05-12, 11:03 #57
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
Angående dåliga yrkanden i slutvoteringar:
Jag kan passa på att upplysa om att det också har varit möjligt att rösta bort enskilda yrkanden i förslagen till sakpolitik genom att lägga ett motyrkande på formen "jag yrkar avslag på detta yrkande". I de fall där det inte gjorts har dock inte yrkanden ställts mot avslag utan gått direkt till slutvotering eftersom det blir för många voteringar då.

Ifall en mötesdeltagare inte vill ha ett yrkande men samtiigt inte är villig att visa detta så får nog tyvärr den mötesdeltagaren skylla sig själv; det är inte mötespresidiets jobb att göra djupintervjuer med mötesdeltagarna för att få reda på deras inre tankar. Bara de förslag som faktiskt läggs fram röstas om.
2012-05-13, 06:17 #58
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Angående dåliga yrkanden i slutvoteringar:
Jag kan passa på att upplysa om att det också har varit möjligt att rösta bort enskilda yrkanden i förslagen till sakpolitik genom att lägga ett motyrkande på formen "jag yrkar avslag på detta yrkande". I de fall där det inte gjorts har dock inte yrkanden ställts mot avslag utan gått direkt till slutvotering eftersom det blir för många voteringar då.
Jag anser att det är så pass självklart att mötet ska kunna avslå yrkanden och motioner att jag inte funderat på att det måste yrkas.

Det borde skrivas in i "Mötesordning för medlemsmöten" att avstår och avslag alltid ska ingå som voteringsalternativ för yrkanden i motioner och propositioner.
Anton Nordenfurs avatar
2012-05-13, 14:49 #59
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag anser att det är så pass självklart att mötet ska kunna avslå yrkanden och motioner att jag inte funderat på att det måste yrkas.

Det borde skrivas in i "Mötesordning för medlemsmöten" att avstår och avslag alltid ska ingå som voteringsalternativ för yrkanden i motioner och propositioner.
Problemet är att det vid större motioner skulle leda till enormt krångel och otroligt långa möten.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-05-13, 14:52 #60
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Immaterialrätt i EU -
Ja, långa möten och sönderstympade motioner.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com