Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet

Läs inlägg https://forum.piratpartiet.se/showth...1&postcount=25 innan du yrkar någonting i denna motion. /Mötespresidiet


Så här står det i Successionsordning (1810:0926)
Citat:
4 § Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten. Lag (1979:935).
I den Augsburgska bekännelsen kan man läsa följande:
Citat:
De fördöma alla kätterier, som uppkommit i denna punkt, såsom manikéerna, vilka antogo två urprinciper i tillvaron, en god och en ond; likaså valentinianerna, arianerna, eunomianerna, muhammedanerna och alla andra dylika.
Där står alltså att vår statschef konungen, som är en reklampelare och representant för Sverige, ska tvingas leva efter en lära som fördömer grupper av människor, och enligt Successionsordningen även tvinga prinsar och prinsessor att fördöma dem.

Dessutom är det så att man inte kan välja vad man tror på. Man kan agera som att man är troende även fast man egentligen inte är det, men man kan inte välja att faktiskt vara troende om man inte är det. Det är inte helt omöjligt att konungen, prins och prinsessor egentligen är ateister eller har någon annan tro än den rena evangeliska läran innerst inne, oavsett vad lagen säger.

Nu råkar Successionsordningen vara en grundlag och är därför inte helt lätt att förändra. För att göra en ändring i en grundlag måste riksdagen endera fatta samma beslut två gånger och mellan besluten hålla ett riksdagsval, eller hålla en folkomröstning. Men att den är svår att förändra tycker jag inte är ett bra argument för att PP inte ska anta åsikten att den ska förändras. Den har även förändrats förut, i proposition 1977/78:71 om kvinnlig tronföljd, så helt omöjligt är det inte.

Jag anser att varken Konungen, Estelle eller någon annan människa i Sverige, med lagtvång ska tvingas följa en viss religiös lära.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Tommten

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Tommten Yrkande B03-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 18 personer gillar    5 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser att kravet på att Konung alltid ska vara av den rena evangeliska läran, och att prinsar och prinsessor av det kungl. huset ska uppfödas i samma lära, ska tas bort ur Successionsordningen.


Yrkanden

Av: Tommten Yrkande B03-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 18 personer gillar    5 personer ogillar

att mötet slår fast att Piratpartiet anser att kravet på att Konung alltid ska vara av den rena evangeliska läran, och att prinsar och prinsessor av det kungl. huset ska uppfödas i samma lära, ska tas bort ur Successionsordningen.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B03-Y07 (Tillbakadraget)
Av: JPAnderson
Tillbakadraget yrkande B03-Y08 (Tillbakadraget)
Av: Daniel Holm
Tillbakadraget yrkande B03-Y10 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande B03-Y02 (Tillbakadraget)
Av: IsakGerson
Tillbakadraget yrkande B03-Y03 (Tillbakadraget)
Av: Ken Rabelius
Tillbakadraget yrkande B03-Y04 (Tillbakadraget)
Av: Christoffer Eldengrip
Tillbakadraget yrkande B03-Y05 (Tillbakadraget)
Av: infallsvinkel
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Anton Nordenfurs avatar
2012-04-02, 22:07 #2
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B03-Y01:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser att kravet på att Konung alltid ska vara av den rena evangeliska, och att prinsar och prinsessor av det kungl. huset ska uppfödas i samma lära, ska tas bort ur Successionsordningen.
Att staten kräver att en person ska ha en viss religiös uppfattning och inte en annan går inte ihop med Piratpartiets värdesättningar, och ej heller min.
Christoffer Eldengrips avatar
2012-04-02, 22:10 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Verkar som om det är den gamla regeringsformen som spökar till det hela ev ändring krävs där med kanske.
En omformulering av yrkandet så det blir en allmän ståndpunkt istället för ett yrkande mot en formulering i en specifik lag så kan jag tänka mig att stödja den.

Jag anser inte att sverige ska ha en statsreligion. Därför bör inte statschefen vara tvingad att tillhöra en specifik vidskepelse.
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-02, 22:14 #4
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B03-Y01:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser att kravet på att Konung alltid ska vara av den rena evangeliska, och att prinsar och prinsessor av det kungl. huset ska uppfödas i samma lära, ska tas bort ur Successionsordningen.
Det här känns rätt meningslöst.

Antingen behåller man kungahuset som en eftergift till landets historia och då är det här en del av det arvet, eller så avskaffas kungahuset helt och hållet pga dess förlegade funktion i ett samhälle som sedan länge i praktiken har avskaffat dess politiska funktion.

Jag ser större problem med kungahuset än just trosdelen, hela traditionen har ett stort mått av tvång och andra bizarrheter invävda som gör just den religiösa delen till en bagatell i sammanhanget.

Avslag.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
2012-04-02, 22:32 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av Qer Visa inlägg
Jag ser större problem med kungahuset än just trosdelen, hela traditionen har ett stort mått av tvång och andra bizarrheter invävda som gör just den religiösa delen till en bagatell i sammanhanget.
Hur man än ser på kungahuset i övrigt så är det inte en bagatell med religionstvång. Se på det såhär.

Kan det finnas någon person i Sverige som faktiskt tycker att det är rimligt med religionstvång? Mycket tveksamt, antagligen inte.
Kan PP någonsin mista röster på att anta denna åsikt? Nej, antagligen inte.
Kan PP någonsin mista röster på att anta att kungahuset ska bort helt och hållet? Ja

Som jag ser det så är det humant att bifalla denna motion. Inte minst för Estelles del.
2012-04-02, 22:35 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
Verkar som om det är den gamla regeringsformen som spökar till det hela ev ändring krävs där med kanske.
En omformulering av yrkandet så det blir en allmän ståndpunkt istället för ett yrkande mot en formulering i en specifik lag så kan jag tänka mig att stödja den.

Jag anser inte att sverige ska ha en statsreligion. Därför bör inte statschefen vara tvingad att tillhöra en specifik vidskepelse.
Jag ser fram emot en förädling och förbättring av yrkandet!
SM5PORs avatar
2012-04-02, 22:52 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
Verkar som om det är den gamla regeringsformen som spökar till det hela ev ändring krävs där med kanske.
Kan du precisera? Menar du verkligen den gamla regeringsformen av år 1809 (som förelades hertig Karl att underteckna innan tilläts bli kung Karl XIII, året innan Bernadotte valdes till tronföljare och successionsordningen fastställdes), eller syftar du på något i vår nu gällande, "gamla" regeringsform från 1974 (med därefter tillkomna ändringar)? Har du något paragrafnummer?

Som framgår av 4 § successionsordningen (citerad i motionen) så innehåller 1809 års regeringsform i 2 § en bestämmelse med samma innebörd som den vi nu diskuterar. 1809 års regeringsform upphörde dock att gälla med utgången av år 1974, då den nuvarande regeringsformen trädde i kraft, och ändras inte längre. Den är historia, om än relevant för förståelsen av hur många ännu gällande lagar har tillkommit och hur de därför bör tolkas. Någon bestämmelse om statschefens religionstillhörighet finns mig veterligen inte i nuvarande RF (se särskilt 5 kap. om statschefen) eller i någon annan lag, förutom just i successionsordningen.

Citat:
En omformulering av yrkandet så det blir en allmän ståndpunkt istället för ett yrkande mot en formulering i en specifik lag så kan jag tänka mig att stödja den.
En allmän ståndpunkt låter mer vagt än ett konkret förslag till lagändring, och riskerar att avfärdas som "till intet förpliktande". Jag vill se konkreta förslag, även om just detta kanske inte är den fråga jag vill lägga mest krut på. Tidigare år skulle jag ha hävdat att detta inte är en piratfråga, men nu har vi ju öppnat för en politisk breddning och då är det väl ok.
JPAndersons avatar
2012-04-02, 22:54 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Måste hålla med Q här.

Har också kommenterat det hela i den föregående diskussionen till motionen här.

Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Det hela har att göra med det historiska begreppet, "Kungadömet av Guds nåde".

Dvs.
I praktiken skulle det alltså krävas en ändring av Sveriges författning (grundlagar) för att ta bort kravet på att "Konungen skall vara av den evangeliska läran", närmare bestämt Succesionsordningen.

Sådana ändringar av Svensk grundlag kan t.o.m. komma att kräva en beslutande folkomröstning, om man går efter grundprinciperna i Sveriges författning gällandes grundlagsändringar.
Också, motionen kan faktiskt tolkas som att PP ger sitt stöd för monarkin som statskick. Något som inte alls är självklart för mig, tvärtom.

Jag yrkar avslag på motionen.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-02, 23:07 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Också, motionen kan faktiskt tolkas som att PP ger sitt stöd för monarkin som statskick. Något som inte alls är självklart för mig, tvärtom.
Det är en tolkning, men jag vet inte hur självklar den är. Jag har i alla fall svårt att se den, och jag anser inte att Piratpartiet självklart stödjer monarkin som statsskick, varken före eller efter denna motion. Om någonting rättar den ett fel i ett system, utan att besluta om systemet i sig åt något håll. Jämför det med hur vi står för att EU inte ska vara fildelarfientliga, samtidigt som vi inte beslutat om vi är för eller emot EU i sig.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-03, 04:27 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Jämför det med hur vi står för att EU inte ska vara fildelarfientliga, samtidigt som vi inte beslutat om vi är för eller emot EU i sig.
Ditt exempel är inte bra med tanke på de EU propositioner som förelagts vårmötet.
IsakGersons avatar
2012-04-03, 08:27 #11
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet driver att monarki är trams som bör avskaffas så snart som möjligt.
Det här är det enda rimliga.
Kristofer Petterssons avatar
2012-04-03, 08:44 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av Qer Visa inlägg
Det här känns rätt meningslöst.

Antingen behåller man kungahuset som en eftergift till landets historia och då är det här en del av det arvet, eller så avskaffas kungahuset helt och hållet pga dess förlegade funktion i ett samhälle som sedan länge i praktiken har avskaffat dess politiska funktion.

Jag ser större problem med kungahuset än just trosdelen, hela traditionen har ett stort mått av tvång och andra bizarrheter invävda som gör just den religiösa delen till en bagatell i sammanhanget.

Avslag.
+1
Det delar fullständigt denna uppfattning och yrkar på avslag.
Kristofer Petterssons avatar
2012-04-03, 08:46 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet driver att monarki är trams som bör avskaffas så snart som möjligt.
Det här är det enda rimliga.
Monarkin är ett dåligt och anti-demokratiskt styrelseskick, men det är inte trams. Vi har ingen aning om hur djupt rotat monarkin är i Sverige eller vilka konsekvenser det får för stabiliteten i landet om vi förändrar statsskick. Monarkin är etablerad genom blod och brutalt våld. Det är inte helt självklart att den kan avskaffas fredligt.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-03, 11:59 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av Kristofer Pettersson Visa inlägg
Monarkin är ett dåligt och anti-demokratiskt styrelseskick, men det är inte trams. Vi har ingen aning om hur djupt rotat monarkin är i Sverige eller vilka konsekvenser det får för stabiliteten i landet om vi förändrar statsskick. Monarkin är etablerad genom blod och brutalt våld. Det är inte helt självklart att den kan avskaffas fredligt.
Om vi skulle besluta att vi vill ta bort monarkin betyder inte det att vi skulle göra allt för att göra det. Det blir inte ett mardrömsscenario med blodiga PP-flaggor i kungahuset. Om Isaks yrkande går igenom betyder det bara att vi står för att ta bort monarkin, det står inte att vi skulle föra krig för den sakens skull.
IsakGersons avatar
2012-04-03, 13:27 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av Kristofer Pettersson Visa inlägg
Monarkin är ett dåligt och anti-demokratiskt styrelseskick, men det är inte trams. Vi har ingen aning om hur djupt rotat monarkin är i Sverige eller vilka konsekvenser det får för stabiliteten i landet om vi förändrar statsskick. Monarkin är etablerad genom blod och brutalt våld. Det är inte helt självklart att den kan avskaffas fredligt.
Jag kan hålla med om att folk inte tycker att monarkin är trams. Men det innebär inte att monarkin inte är trams. Utan att folk har fel.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
electropura
2012-04-03, 13:53 #16
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Att: Piratpartiet har som officiell ståndpunkt att monarkin bör avskaffas. Baserat på att det stöd som ges till kungahuset kan användas mer effektivt i samhället. Samt att monarkin inte fyller någon funktion i dagens samhälle (mer än att vara en tradition).
En "förfining" av tidigare yrkande.
Christoffer Eldengrips avatar
2012-04-03, 15:55 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Ja 1809 års lag är icke giltig dock så såg det ut som om 1974 års lag mest var tillägg och ändringar på den gamla och inte en helt ny lag om denna förklaring är tydlig nog.

Tror dessutom att någon annan kan vara bättre lämpad än jag att komma med fina redaktionella ändringar skrivande är inte min starkaste sida.
Christoffer Eldengrips avatar
2012-04-03, 16:05 #18
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet har som officiell ståndpunkt att den konstitutionella monarkin är en del av det svenska statsskicket.
infallsvinkels avatar
2012-04-03, 17:34 #19
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska verka för att frågan om monarkins framtida ställning i Sverige ska avgöras via en folkomröstning.
Jag anser inte att den här frågan bör beslutas "över huvudet" på folk, av politiker i riksdagen.

Jag är vanligtvis ingen anhängare av direktdemokrati, men detta är nästintill ett klassiskt exempel på en fråga där folket bör få säga sitt via en folkomröstning.

Det är klart att man kan hävda att folket säger sitt genom de partier som röstas fram i riksdagsvalet. Men riktigt så enkelt är det inte med tanke på att monarkin haft starkt folkligt stöd, och att folket trots detta oftast har röstat fram ett parti (socialdemokraterna) som har monarkins avskaffande i sitt program.

Att ha ett krav på folkomröstning som linje i den här specifika frågan, gör också att vi slipper ägna tid och kraft i partiet åt en fråga som nästan enbart politiknördar bryr sig om.

Låt folket få säga sitt. Vi politiker får respektera folkomröstningens utslag.
infallsvinkels avatar
2012-04-03, 17:45 #20
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B03-Y01:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser att kravet på att Konung alltid ska vara av den rena evangeliska, och att prinsar och prinsessor av det kungl. huset ska uppfödas i samma lära, ska tas bort ur Successionsordningen.
Jag gillar faktiskt det här, eftersom det kan passas in i ett större sammanhang vad gäller vår vision för samhället - ett pluralistiskt samhälle med en mångfald av minoriteter som lever tillsammans och berikar varandras liv och demokratin.

Mer än en principfråga kommer ju frågan om statsöverhuvudets religion aldrig att bli. Men på sätt och vis är det en principfråga som slår an en ton av att PP är ett parti som blickar in i en spännande framtid, istället för vara ett konservativt parti som är rädd för samhällsförändringar som rubbar den etablerade ordningen.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-03, 18:07 #21
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B03-Y03:
att Att: Piratpartiet har som officiell ståndpunkt att monarkin bör avskaffas. Baserat på att det stöd som ges till kungahuset kan användas mer effektivt i samhället. Samt att monarkin inte fyller någon funktion i dagens samhälle (mer än att vara en tradition).
Är inte ett motyrkande om avskaffande av kungahuset lite väl långt utanför ramen för vad motionen egentligen handlar om?

Vill man yrka på en sådan sak bör det läggas som en egen motion till ett framtida medlemsmöte. Inte smygas in som ett motyrkande i en annan motion som behandlar en så pass bagatellartad fråga att man kan förvänta sig att de flesta medlemmar inte ens ids läsa den.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-04-03, 18:09 #22
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B03-Y01:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser att kravet på att Konung alltid ska vara av den rena evangeliska, och att prinsar och prinsessor av det kungl. huset ska uppfödas i samma lära, ska tas bort ur Successionsordningen.
Ålderdomliga formuleringar skall helt enkelt bort ur svea rikes lag.
2012-04-03, 18:24 #23
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Också, motionen kan faktiskt tolkas som att PP ger sitt stöd för monarkin som statskick. Något som inte alls är självklart för mig, tvärtom.
Jag som är motionär intygar dig härmed om att denna motionen inte på något sätt ska ses som ett stöd för monarkin som statsskick.
2012-04-03, 18:53 #24
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B03-Y03:
att Att: Piratpartiet har som officiell ståndpunkt att monarkin bör avskaffas. Baserat på att det stöd som ges till kungahuset kan användas mer effektivt i samhället. Samt att monarkin inte fyller någon funktion i dagens samhälle (mer än att vara en tradition).
Är inte ett motyrkande om avskaffande av kungahuset lite väl långt utanför ramen för vad motionen egentligen handlar om?

Vill man yrka på en sådan sak bör det läggas som engen motion till ett framtida medlemsmöte. Inte smygas in som ett motyrkande i en annan motion som behandlar en så pass bagatellartad fråga att man kan förvänta sig att de flesta medlemmar inte ens ids läsa den.
Det är en förfinad ver av tidigare yttrande nämligen detta:
"att Piratpartiet driver att monarki är trams och bör avskaffas så snart som möjligt."
Då jag tyckte att om det kan komma att gå igenom så låter det bättre. . Det var altså INTE ett motyrkande på orginal yrkandet. jag tror inte heller inte att det kommer att gå igenom, men bara utifall att .
Mötespresidiets avatar
2012-04-03, 21:37 #25
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Då yrkande B03-Y02 och dess motyrkanden (Y03-05) ligger utanför motionens område, såsom som det definieras av motionens rubrik, kommer dessa yrkanden inte att tas med i mötespresidiets förslag till voteringsordning.

Mötespresidiet kommer att presentera ett första utkast till voteringsordning under den senare delen av vecka 16. Se mer under dagordningspunkten 05. Godkännande av voteringsordning.
Om någon vill ha med ett yrkande i voteringsordningen behöver den då lägga ett helt nytt förslag till voteringsordning, där det yrkandet som vi anser ligger utanför motionens område är med. Då kan man utgå från vårt förslag till voteringsordning.


Läs gärna även inlägg 13 och 14 i denna tråd där det förklaras hur yrkanden utanför en motions områden hanteras och varför.
https://forum.piratpartiet.se/showth...9&postcount=13
Senast redigerad av Mötespresidiet den 2012-04-04 klockan 00:34. Anledning: klargjort vilka yrkanden som avses
Henrik Brändéns avatar
2012-04-03, 21:59 #26
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B03-Y01:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser att kravet på att Konung alltid ska vara av den rena evangeliska, och att prinsar och prinsessor av det kungl. huset ska uppfödas i samma lära, ska tas bort ur Successionsordningen.
Tommys citat har övertygat mig, som förut tyckt detta varit onödigt tjafs.
2012-04-03, 23:24 #27
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Tommys citat har övertygat mig, som förut tyckt detta varit onödigt tjafs.
Nu gjorde du mig glad. Tack!
2012-04-04, 01:57 #28
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B03-Y01:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser att kravet på att Konung alltid ska vara av den rena evangeliska, och att prinsar och prinsessor av det kungl. huset ska uppfödas i samma lära, ska tas bort ur Successionsordningen.
Religionsfriheten skall naturligtvis gälla även kungligheterna.
2012-04-04, 13:21 #29
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Kungahuset är helt onödigt och bör avskaffas och inte ersättas med något. Vi lever faktiskt i en modern tid idag!
RikMattss avatar
2012-04-04, 14:18 #30
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Manikeismen som verklig trosriktning vet jag inte så mycket om. Men i bildlig bemärkelse brukar manikeism betyda att man ser världen i svartvitt, i gott/ont, "den som inte är med oss är mot oss", "nollvisioner" mot än det ena än det andra. Ett absoluttänkande.

Och i den betydelsen tycker jag att inte bara kungen/drottningen, utan hela regeringen bör avkrävas att avsvära sig manikeismen.

Men jag skall inte lägga något yrkande i den vägen

Ner med manikeismen! (i bildlig betydelse)
2012-04-04, 14:48 #31
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att kungahuset ska avskaffas och inte ersättas med något.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-04, 14:51 #32
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av lordmetroid Visa inlägg
Kungahuset är helt onödigt och bör avskaffas och inte ersättas med något. Vi lever faktiskt i en modern tid idag!
Jag föreslår att vi slutar helt med den diskussionen i denna tråd då den inte bidrar någonting till motionen. För den gärna på andra delar av forumet.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-04, 14:52 #33
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av lordmetroid Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att kungahuset ska avskaffas och inte ersättas med något.
Läs övriga inlägg först.

Citat:
Ursprungligen postat av Mötespresidiet Visa inlägg
Då yrkande B03-Y02 och dess motyrkanden (Y03-05) ligger utanför motionens område, såsom som det definieras av motionens rubrik, kommer dessa yrkanden inte att tas med i mötespresidiets förslag till voteringsordning.

Mötespresidiet kommer att presentera ett första utkast till voteringsordning under den senare delen av vecka 16. Se mer under dagordningspunkten 05. Godkännande av voteringsordning.
Om någon vill ha med ett yrkande i voteringsordningen behöver den då lägga ett helt nytt förslag till voteringsordning, där det yrkandet som vi anser ligger utanför motionens område är med. Då kan man utgå från vårt förslag till voteringsordning.


Läs gärna även inlägg 13 och 14 i denna tråd där det förklaras hur yrkanden utanför en motions områden hanteras och varför.
https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=273449&postcount=13
infallsvinkels avatar
2012-04-04, 15:38 #34
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av RikMatts Visa inlägg
Manikeismen som verklig trosriktning vet jag inte så mycket om. Men i bildlig bemärkelse brukar manikeism betyda att man ser världen i svartvitt, i gott/ont, "den som inte är med oss är mot oss", "nollvisioner" mot än det ena än det andra. Ett absoluttänkande.

Ner med manikeismen! (i bildlig betydelse)
Jag instämmer. Mankeismen är 100 % ond.

(Ursäkta, jag kunde inte låta bli... )
JPAndersons avatar
2012-04-04, 17:00 #35
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att mötet slår fast att Piratpartiet inte tar ställning ifråga om konstitutionell monarki som statsskick.
Alltså helt ärligt.
Vad finns det för syfte eller ens vinning i att ett parti skall detaljstyra den svenska monarkin på detta vis? Eller ens successionsordningen?
Rent politiskt vore det ju rimligare att vi tar en ställning för eller emot konstitutionell monarki som statskick öht alt. begär dess avskaffande till fördel för något annat.

Nu ter det sig som att vi inte har en tydlig konsensus för någotdera av dessa ställningstaganden i partiet så jag har därför yrkat att vi inte tar ställning alls och föreslår därmed att övriga yrkanden avslås.
2012-04-04, 17:27 #36
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att mötet slår fast att Piratpartiet inte tar ställning ifråga om konstitutionell monarki som statsskick.
Vad finns det för syfte eller ens vinning i att ett parti skall detaljstyra den svenska monarkin på detta vis?
Det handlar om människors rättigheter. Människor av kött och blod som lever i vårt samhälle. Tycker du att även kungafamiljen ska få slippa religionstvång och inte enligt lag måsta tvinga sina barn till religös induktionering?
JPAndersons avatar
2012-04-04, 18:26 #37
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Det handlar om människors rättigheter. Människor av kött och blod som lever i vårt samhälle. Tycker du att även kungafamiljen ska få slippa religionstvång och inte enligt lag måsta tvinga sina barn till religös induktionering?
Jag anser inte att någon skall tvingas enligt lag att tillhöra den ena eller andra religionen nej.

Viktigt att veta här dock är att den augsburgska bekännelsen är en av de främsta bland den evangelisk-lutherska kyrkans bekännelseskrifter såsom den svenska kyrkan bygger sin tro och lära på. Lika viktigt att ha i åtanke är också att monarkin är en institution som har andra regler och värderingar än övriga samhället.

Bestämmelsen gällandes kungahusets religiösa tillhörighet lämnades orörd i den stora konstitutionella reformen 1974 och även när statsreligionen avskaffades 2000 och svenska kyrkan intog ställning som ett fritt och självständigt trossamfund.
Den svenska statschefen behöll alltså bandet till den kristna tron och treenighetsläran eftersom statschefen i Sverige inte har någon politisk roll ansågs det endast vara en symbolisk markering som inte påverkade den svenska statens politik i vilken religionsfrihet, friheten att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

Med det sagt, så är detta en liten del av en institution där en grupp människor föds in i ett statsskick, det anser inte jag heller vara acceptabelt eller ens befogat i ett modernt samhälle.

Att också vi som parti skall peta i detaljerna i en institutions uppbyggnad anser jag vara utan ändamål då denna institution med övriga brister, tvång och otidsenliga formuleringar kvarstår.
Hellre att vi tar ställning till monarkin som helhet och kommer med en heltäckande politik för att förnya/revidera eller helt avskaffa den.
IsakGersons avatar
2012-04-04, 18:34 #38
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Har man inte rätt att abdikera som kung, drottning eller tronarvinge?

Håller med JPAnderson.
2012-04-04, 21:09 #39
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B03-Y05:
att Piratpartiet ska verka för att frågan om monarkins framtida ställning i Sverige ska avgöras via en folkomröstning.
Varför genom folkomröstning. Monarkins vara eller inte är en större fråga som skulle behövas utredas noggrannare än att hänvisa till en folkomröstning. Dessutom bör detta yrkande implicera att piratpartiet är mot monarkin vilket vi i så fall först borde ta ställning till.
infallsvinkels avatar
2012-04-04, 21:44 #40
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av averater Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B03-Y05:
att Piratpartiet ska verka för att frågan om monarkins framtida ställning i Sverige ska avgöras via en folkomröstning.
Varför genom folkomröstning. Monarkins vara eller inte är en större fråga som skulle behövas utredas noggrannare än att hänvisa till en folkomröstning. Dessutom bör detta yrkande implicera att piratpartiet är mot monarkin vilket vi i så fall först borde ta ställning till.
Jag misstänker att detta yrkande är överflödigt nu när mötespresidiet slagit fast ramarna för denna motion.

Men rent allmänt: Jag tycker att en sådan grundläggande förändring av vårt statsskick bör avgöras genom en folkomröstning, och kan inte se vad en "utredning" skulle tillföra.

Jag håller inte med om att detta yrkande implicerar att piratpartiet är mot monarkin - särskilt inte eftersom det är en reaktion mot yrkandena om monarkins avskaffande.
JPAndersons avatar
2012-04-04, 21:55 #41
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B03-Y06:
att kungahuset ska avskaffas och inte ersättas med något.
Ett avskaffande av kungahuset innebär alltså ett avskaffande av konstitutionell monarki som statsskick i Sverige men utan att ersättas av något hur skall då Sverige i fortsättningen regeras? Förespråkar du anarki?
erik78ses avatar
2012-04-05, 21:01 #42
Inte uppkopplad
Re: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Det här breddar partiet till att ta ställning i en fråga som är marginell men som ändå en majoritet av Svenskarna har en åsikt om.

Självklart är det befängt att vår grundlag tvingar någon att ha en religiös uppfattning.

Jag kommer rösta för denna motion.
2012-04-06, 12:39 #43
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Yrkande B03-Y01 och Yrkande B03-Y06

Yrkar avslag på ovanståendeYrkande B03-Y07 att mötet slår fast att Piratpartiet inte tar ställning ifråga om konstitutionell monarki som statsskick.


Yrkar bifall på ovanstående
Daniel Holms avatar
2012-04-06, 14:11 #44
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att monarki tillhör medeltiden och är idag inte ett demokratiskt statsskick, och borde därmed avskaffas.
RikMattss avatar
2012-04-06, 16:52 #45
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Monarki måste inte betyda ärftligt. Och republik behöver inte betyda val.

Förr var kungar valda, som det står i västgötalagen: Svear äga taga konung och likaså vräka. ("Svea'r egho konong at taka ok sva vra'ka'"

Och som många afrikaner, nordkoreaner och folk i främre asien erfarit kan republiker ärvas.

Jag yrkar därför bifall åt yrkandet B03-Y07, att PP inte tar ställning till monarki eller republik. Det går alldeles utmärkt att ha ett demokratiskt valkonungadöme.

Men jag förstår inte hur B03-Y07 kan vara motyrkande till originalyrkandet B03-Y01? Man kan väl vara för motionen (allas tankefrihet), men ändå mena att själva regeringsformen inte är en PP-fråga?
2012-04-06, 18:29 #46
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B03-Y01:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser att kravet på att Konung alltid ska vara av den rena evangeliska, och att prinsar och prinsessor av det kungl. huset ska uppfödas i samma lära, ska tas bort ur Successionsordningen.
Det är nog väldigt få som tycker att det är här är fel i sak, man kan se det som ett symboliskt ställningstagande för religionsfriheten dessutom. Jag kan inte se att det finns någon anledning att vara emot, vad man än tycker om monarki eller huruvida det finns annat som är viktigare.
JPAndersons avatar
2012-04-07, 18:50 #47
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att mötet slår fast att Piratpartiet inte tar ställning i enskilda paragrafer av successionsordningen.
Främst pga. av sådana här ändringar i de Svenska grundlagarna (Regeringsformen, Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen och Successionsordningen) kan komma att kräva en beslutande folkomröstning.

Jag ser helt enkelt inte det folkliga stöd som krävs för en sådan här revidering i successionsordningen.
2012-04-07, 19:34 #48
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att mötet slår fast att Piratpartiet inte tar ställning i enskilda paragrafer av successionsordningen.
Främst pga. av sådana här ändringar i de Svenska grundlagarna (Regeringsformen, Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen och Successionsordningen) kan komma att kräva en beslutande folkomröstning.

Jag ser helt enkelt inte det folkliga stöd som krävs för en sådan här revidering i successionsordningen.
Den har ju redan ändrats förut: Proposition 1977/78:71 Om kvinnlig tronföljd.
Det kräver inte en beslutande folkomröstning. Du nämnde det i motionsförslag och därför tog jag upp detta i motionens brödtext. För att göra en ändring i en grundlag måste riksdagen endera fatta samma beslut två gånger och mellan besluten hålla ett riksdagsval, eller hålla en folkomröstning. Det är givetvis mycket enklare att fatta samma beslut två gånger på rad i riksdagen.
JPAndersons avatar
2012-04-07, 19:43 #49
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Den har ju redan ändrats förut: Proposition 1977/78:71 Om kvinnlig tronföljd.
Det kräver inte en beslutande folkomröstning. Du nämnde det i motionsförslag och därför tog jag upp detta i motionens brödtext. För att göra en ändring i en grundlag måste riksdagen endera fatta samma beslut två gånger och mellan besluten hålla ett riksdagsval, eller hålla en folkomröstning. Det är givetvis mycket enklare att fatta samma beslut två gånger på rad i riksdagen.
Faktum kvarstår kungahusets religiösa tillhörighet lämnades orörd i den stora konstitutionella reformen 1974.

Hur ser då möjligheten ut för att få riksdagen att faktiskt rösta för detta ens idag?
2012-04-07, 19:56 #50
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Faktum kvarstår kungahusets religiösa tillhörighet lämnades orörd i den stora konstitutionella reformen 1974.

Hur ser då möjligheten ut för att få riksdagen att faktiskt rösta för detta ens idag?
Det borde vara väldigt enkelt att komma överens om en sådan här självklarhet.
JPAndersons avatar
2012-04-07, 20:04 #51
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Också, gör man lite efterforskning som tex. denna artikel, så finner man att den ändring du refererar till om kvinnlig tronföljd "...inte enbart handlade om jämställdhet (såsom de borgerliga ville framhålla), utan också om ett sätt att konsolidera den svenska monarkin vid en tidpunkt då tronföljden var mer oviss an normalt. Socialdemokraterna, som i det längsta motsatte sig förändringen, såg den därernot som en föga önskvärd åtgard att förstärka en i grunden odemokratisk institution, varför jämställdhetsaspekterna ansågs tämligen perifera."

Det sistnämnda har också jag påtalat vid flera tillfällen.
JPAndersons avatar
2012-04-07, 20:07 #52
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Det borde vara väldigt enkelt att komma överens om en sådan här självklarhet.
Är det så självklart då? Vilka andra partier har uttalat sig för att vilja plocka bort detta ur successionsordningen?
2012-04-07, 20:07 #53
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Vill de anta hållningen att religionstvång är bra så får de göra det. Piratpartiet kan enbart framstå som vinnare i en sådan situation.
JPAndersons avatar
2012-04-07, 20:22 #54
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Vill de anta hållningen att religionstvång är bra så får de göra det. Piratpartiet kan enbart framstå som vinnare i en sådan situation.
Bortsett min personliga åsikt om att religionsfrihet bör gälla alla såklart så anser jag rent krasst också att tills dess att Piratpartiet tagit ställning i frågan om en odemokratiskt ärvd roll som monark (statschef) är önskvärt eller ej som svenskt statsskick så bör partiet inte heller peta i detaljer kring successionsordningen.

Yrkar således avslag på Yrkande B03-Y01.
2012-04-07, 20:28 #55
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Och jag yrkar bifall.
JPAndersons avatar
2012-04-07, 20:32 #56
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Framsteg! Vi är i alla fall överens om att vi är oense
AndersLindbäcks avatar
2012-04-08, 17:15 #57
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att mötet slår fast att Piratpartiet anser att kravet på att Konung alltid ska vara av den rena evangeliska, och att prinsar och prinsessor av det kungl. huset ska uppfödas i samma lära, ska ändras i Successionsordningen och i stället måste de tro på Kopimismen.
Uppenbart eller hur ?
AndersLindbäcks avatar
2012-04-08, 17:20 #58
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Om det inte är uppenbart så kommer yrkandena att avskaffa kungahuset inte att voteras om då de är utanför motionens ämnesområdet.

Det är inte kravet på att kungen skall tro på kopimismen - så det är ett alternativ för de som vill avskaffa kungen.
2012-04-08, 17:58 #59
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Bortsett min personliga åsikt om att religionsfrihet bör gälla alla såklart så anser jag rent krasst också att tills dess att Piratpartiet tagit ställning i frågan om en odemokratiskt ärvd roll som monark (statschef) är önskvärt eller ej som svenskt statsskick så bör partiet inte heller peta i detaljer kring successionsordningen.
Varför ska vi inte peta i detaljer kring successionsordningen innan vi bestämt oss om vad vi tycker om monarkin?

Så länge monarkin är kvar så tycker jag religionsfriheten borde gälla även kung/drottning (och alla andra).
JPAndersons avatar
2012-04-08, 18:05 #60
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Varför ska vi inte peta i detaljer kring successionsordningen innan vi bestämt oss om vad vi tycker om monarkin?

Så länge monarkin är kvar så tycker jag religionsfriheten borde gälla även kung/drottning (och alla andra).
För att just denna fråga kommer vi ingen vart med OCH att det, oavsett motionärens intention, kommer att uppfattas som att vi tar ställning för monarkin.
Iaf så kommer media att vinkla det som så.... därför.

Att istället ta en heltäckande ställning är både sundare och mindre krångligt för oss att förklara utåt.
Alltså, vänta till nästa möte så garanterar jag att ett heltäckande förslga kommer att dyka upp
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-09, 18:57 #61
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Att istället ta en heltäckande ställning är både sundare och mindre krångligt för oss att förklara utåt.
Jag tycker det är bättre att ta en heltäckande ställning för religionsfrihet, vilket är både sundare och mindre krångligt för oss att förklara utåt. Om jag skulle bli frågad i media vad vi tycker om religionsfrihet vill jag kunna säga att vi är för komplett religionsfrihet, inte att vi är det för de flesta men inte de som råkar födas som kungligheter. Samma grundläggande rättigheter ska gälla alla människor.
JPAndersons avatar
2012-04-09, 23:38 #62
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Ehm... Nu har jag lusläst successionsordningen ännu en gång och det gick precis upp för mig vad denna motion faktiskt innebär

Den paragraf som hela denna motion bygger på och som motionären ämnar avskaffa kommer , om motionen bifalles, i praktiken stipulera att Piratpartiet faktiskt vill avskaffa monarkin, eller rättare sagt avskaffa tronföljden.
Jag kan iaf inte komma fram till någon annan slutsats om man nu läser formuleringarna ordentligt.

Alltså...
Citat:
B03-Y01
mötet slår fast att Piratpartiet anser att kravet på att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska, och att prinsar och prinsessor av det kungl. huset ska uppfödas i samma lära, ska tas bort ur Successionsordningen.
och...
Citat:
4 § Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten. Lag (1979:935).
En medlem av kungahuset måste vara av evangelisk-luthersk tro enligt den oförändrade Augsburgiska bekännelsen av år 1593 annars är rätten till tronen förverkad. Detta gäller såväl monarken som prinsar och prinsessor.

Vari yrkandet står det att vi anser att rätten till tronen kvarstår oavsett religiös tillhörighet?
IsakGersons avatar
2012-04-10, 01:21 #63
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
[...]
Älskar detta. JP har mitt fulla förtroende i hela den här frågan. Håller med om allt hen sagt.
JPAndersons avatar
2012-04-10, 01:35 #64
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Jag tycker det är bättre att ta en heltäckande ställning för religionsfrihet, vilket är både sundare och mindre krångligt för oss att förklara utåt. Om jag skulle bli frågad i media vad vi tycker om religionsfrihet vill jag kunna säga att vi är för komplett religionsfrihet, inte att vi är det för de flesta men inte de som råkar födas som kungligheter. Samma grundläggande rättigheter ska gälla alla människor.
Javisst, jag ser som sagt också religionsfrihet som en självklarhet men det är inte kärnan i mina argument, faktum kvarstår att detta är en liten bit av en mycket större fråga..

Däremot, med tanke på min senaste upptäckt och så som jag varit nödgad att tolka den så börjar jag faktiskt fundera på att bifalla motionen då den för egen del slår två flugor i en smäll
2012-04-11, 03:27 #65
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Vari yrkandet står det att vi anser att rätten till tronen kvarstår oavsett religiös tillhörighet?
Yrkandet inriktar sig inte på en paragraf, det inriktar sig på religionskravet. För att kunna vara kung med en annan tro eller utan någon tro måste rimligtvis även biten om att man får sparken annars tas bort, eller hur?
JPAndersons avatar
2012-04-11, 07:13 #66
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Yrkandet inriktar sig inte på en paragraf, det inriktar sig på religionskravet. För att kunna vara kung med en annan tro eller utan någon tro måste rimligtvis även biten om att man får sparken annars tas bort, eller hur?
Religionskravet ÄR 4§ i successionsordningen och det preciseras ingenstans i motionen om huruvida rätten till tronen skall kvarstå eller ej.

Hm....
AndersLindbäcks avatar
2012-04-11, 08:25 #67
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Religionskravet ÄR 4§ i successionsordningen och det preciseras ingenstans i motionen om huruvida rätten till tronen skall kvarstå eller ej.

Hm....
Om det inte står något så skall inget ändras i den biten i lagen.
JPAndersons avatar
2012-04-11, 08:48 #68
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Om det inte står något så skall inget ändras i den biten i lagen.
Jaså? Så länge denna motion inte preciserar den biten så är det vidöppet för tolkning såsom jag gjort ovan
AndersLindbäcks avatar
2012-04-11, 09:52 #69
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Jaså? Så länge denna motion inte preciserar den biten så är det vidöppet för tolkning såsom jag gjort ovan
All text går att tolka på flera olika sätt. Det går lätt att misstolka en text om man vill det.

När det gäller denna motionen så är den klar. Den gäller religionstillhörigheten. När det är dags för att ändra lagen tillsätter man en utredning som då föreslår hur exakt lagen skall ändras för att genomföra intentionerna i lagen.
JPAndersons avatar
2012-04-11, 10:23 #70
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
All text går att tolka på flera olika sätt. Det går lätt att misstolka en text om man vill det.

När det gäller denna motionen så är den klar. Den gäller religionstillhörigheten. När det är dags för att ändra lagen tillsätter man en utredning som då föreslår hur exakt lagen skall ändras för att genomföra intentionerna i lagen.

Som sagt, vi har olika tolkningar här
2012-04-11, 15:39 #71
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Om kungen får sparken om han inte är av den rena evangeliska läran så hör det till kravet att han måste vara av den rena evangeliska läran för att vara kung. Alla dessa religionskrav, inklusive det du tar upp, ska bort. Jag tycker yrkandet är tydligt.

"kravet på att Konung alltid ska vara av den rena evangeliska, och att prinsar och prinsessor av det kungl. huset ska uppfödas i samma lära, ska tas bort ur Successionsordningen."

Möjligen att jag skulle kunnat skriva kraven istället för kravet...
Mötespresidiets avatar
2012-04-21, 16:58 #72
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Motion B03 handlar om kungahusets religiösa tillhörighet. Yrkande Y09 handlar istället om att mötet ska ta ett beslut att inte ta ställning till enskilda paragrafer i en grundlag, ett beslut ingen har anledning att förvänta sig under denna motion.
Yrkande Y06 ligger också utanför motionens område då det handlar om att helt avskaffa kungahuset, vilket också är ett beslut ingen har anledning att förvänta sig under denna motion.
Mötespresidiet kommer därmed inte att ta med dessa yrkanden i sitt förslag till voteringsordning.

Mötespresidiet kommer att presentera ett första utkast till voteringsordning senast måndagen den 23 april. Se mer under dagordningspunkten 05. Godkännande av voteringsordning.
Om någon vill ha med ett yrkande i voteringsordningen behöver den då lägga ett helt nytt förslag till voteringsordning, där det yrkandet som vi anser ligger utanför motionens område är med. Då kan man utgå från vårt förslag till voteringsordning.
Senast redigerad av Mötespresidiet den 2012-04-21 klockan 17:53. Anledning: Klargjort att yrkanden inte tas upp
SM5PORs avatar
2012-04-25, 02:31 #73
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Båda yrkandena B03-Y01 och B03-Y10 innehåller orden "den rena evangeliska," (ja, följt av ett kommatecken), men rimligen borde där stå "den rena evangeliska läran," för att meningen skall bli korrekt (och hänvisningen "samma lära" senare i yrkandet skall ha något att syfta på). Jag förutsätter att detta kan ses som en rent språklig korrigering som mötespresidiet med hänvisning till ordningsfråga 005 har befogenhet att utföra redan före voteringarna, eller så får det göras vid sammanställningen av de sakpolitiska ställningstagandena (om något av yrkandena vinner mötets bifall, förstås).

Finns det kanske någon särskild tråd där dylika språkliga missar kan rapporteras?
Mötespresidiets avatar
2012-04-25, 03:14 #74
Inte uppkopplad
Sv: Motion B03: Kungahusets religiösa tillhörighet -
Citat:
Ursprungligen postat av SM5POR Visa inlägg
Båda yrkandena B03-Y01 och B03-Y10 innehåller orden "den rena evangeliska," (ja, följt av ett kommatecken), men rimligen borde där stå "den rena evangeliska läran," för att meningen skall bli korrekt (och hänvisningen "samma lära" senare i yrkandet skall ha något att syfta på).
Detta språkliga fel är nu korrigerat. Tack för att du uppmärksammade oss på det.
2012-05-05, 19:16 #75
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B03-Y01:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser att kravet på att Konung alltid ska vara av den rena evangeliska läran, och att prinsar och prinsessor av det kungl. huset ska uppfödas i samma lära, ska tas bort ur Successionsordningen.
vi kan väl komma överens om att dom måste erkänna några grundläggande värderingar (för att förhindra att nån nazi blir kung) men det måste självklart inte vara den rena evangeliska läran.
2012-05-06, 14:23 #76
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B03-Y10:
att mötet slår fast att Piratpartiet anser att kravet på att Konung alltid ska vara av den rena evangeliska läran, och att prinsar och prinsessor av det kungl. huset ska uppfödas i samma lära, ska ändras i Successionsordningen och i stället måste de tro på Kopimismen.
Firhet är bättre.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com