Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskolan

Kritiskt tänkande, förmågan att utvärdera och förstå information, blir ständigt allt viktigare i den digitala informationseran. Information blir allt mindre auktoritär när alla kan kolla upp i stort sett vad som helst på internet. Nästan alla högstadieelever och uppåt bär idag ständigt med sig en smartphone med möjligheten att ta reda på precis all världens kunskap på ett par sekunder. Inom den nära framtiden kommer det att bli en självklarhet att alla åldrar, från småbarn till pensionärer, både har och nyttjar denna möjlighet.

Detta är bra, och det är någonting Piratpartiet aktivt förespråkar. Informationseran gör att vem som helst på sekunder kan skriva vad som helst och få det att spridas över hela världen, och det har hjälpt i allt från att sprida banala rykten till att utveckla allmänkunskap och fälla antidemokratiska regimer. Samtidigt finns nackdelarna med detta - för varje sida med välskriven korrekt information finns massor med sidor med utdaterad, lögnaktig, ensidig eller slarvigt skriven information. Det är viktigt för varje människa i informationseran att kunna utvärdera information för att inse om den är att lita på eller inte. Detta gäller i alla livets sfärer: i skrivandet av skoluppsatser; i kontorsarbeten; när du ska självdiagnosera möjligt farliga sjukdomssymptom. Att kunna kritiskt tänkande är idag en viktig egenskap för att överleva informationseran, och det kommer att bli ännu viktigare framöver.

De kunskaper som förväntas av en individ har förändrats, och kritiskt tänkande har blivit allt viktigare. I takt med detta bör således även skolväsendet ändras, eftersom poängen med skolväsendet är att förbereda barn och ungdomar inför vad som förväntas dem senare i livet. Lika mycket som vi idag belyser vikten av att kunna läsa och räkna, bör vi också belysa vikten av kritiskt tänkande. I Sveriges framtida skola ska vikten av kritiskt tänkande inte bara vara en mindre punkt i ett par kurser, som idag, utan det ska vara en ständig röd tråd genom alla kurser i alla skolår, samt vara en egen obligatorisk kurs genom högstadiet och gymnasiet.

Den exakta läroplanen för en kurs i kritiskt tänkande ska inte bestämmas med denna motion, utan hoppas bli ett resultat av framtida diskussioner inom och utanför partiet. I en kort sammanfattning skulle elever i en kurs arbeta med att utvärdera material från olika källor, och gå igenom de viktigaste varningsflaggorna för felaktig, utdaterad och ensidig information. Eleverna kan få exempel på webbsidor eller texter och utvärdera hur trovärdiga de är, och varför. Vidare bör elever undervisas i logik och logiska felslut i argumentation, vilket hjälper dem både i verkliga livet och i den akademiska sfären. Kursen kan även ta upp hur källcitering och liknande system fungerar, eftersom dessa förekommer igen i andra kurser och på högskolenivå. Allt detta underlättar både för elevernas personliga liv, deras skolliv, deras framtida arbetsliv, och eventuella vidare studier. Detta inte bara allmänbildar eleverna, utan förstärker Sveriges arbetskraft och akademiska trovärdighet. Det är både ett kortsiktigt och ett långsiktigt projekt som kan placera Sverige i fronten av informationseran.

Dessa idéer är inte nya. Bland andra PP:s partiledare Anna Troberg och UP:s ordförande Gustav Nipe har tidigare tagit upp hur kritiskt tänkande blir allt viktigare, och andra partier och organisationer har också diskuterat och förespråkat frågan.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Anton Nordenfur

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Anton Nordenfur Yrkande B05-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 17 personer gillar    4 personer ogillar

att Piratpartiet ska ta politisk ställning för införandet av kritiskt tänkande som en röd tråd genom grundskolans kurser samtliga år.
Av: Anton Nordenfur Yrkande B05-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 13 personer gillar    3 personer ogillar

att Piratpartiet ska ta politisk ställning för införandet av kritiskt tänkande som en röd tråd genom gymnasieskolans kurser samtliga år.
Av: Svarttusch Yrkande B05-Y07 (Tilläggsyrkande på motionen) 5 personer gillar    3 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att lärare fortbildas i undervisning om kritiskt tänkande.


Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B05-Y01 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur


Tillbakadraget yrkande B05-Y02 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur


Av: Anton Nordenfur Yrkande B05-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 17 personer gillar    4 personer ogillar

att Piratpartiet ska ta politisk ställning för införandet av kritiskt tänkande som en röd tråd genom grundskolans kurser samtliga år.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Anton Nordenfur Yrkande B05-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 13 personer gillar    3 personer ogillar

att Piratpartiet ska ta politisk ställning för införandet av kritiskt tänkande som en röd tråd genom gymnasieskolans kurser samtliga år.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarTilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande B05-Y08 (Tillbakadraget)
Av: Anton Nordenfur
Tillbakadraget yrkande B05-Y06 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur


Av: Svarttusch Yrkande B05-Y07 (Tilläggsyrkande på motionen) 5 personer gillar    3 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att lärare fortbildas i undervisning om kritiskt tänkande.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Henrik Brändéns avatar
2012-04-03, 22:09 #2
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B05-Y01:
att Piratpartiet ska ta politisk ställning för införandet av en obligatorisk kurs i kritiskt tänkande i grundskolans år 7-9.
Det här är att ge upp! Kritiskt tänkande måste bli en del av undervisningen i alla ämnen!
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-04, 00:16 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B05-Y01:
att Piratpartiet ska ta politisk ställning för införandet av en obligatorisk kurs i kritiskt tänkande i grundskolans år 7-9.
Det här är att ge upp! Kritiskt tänkande måste bli en del av undervisningen i alla ämnen!
Det är därför yrkanden Y03 och Y04 existerar. Jag yrkar i motionen att kritiskt tänkande både bör vara en väsentlig röd tråd genom alla kurser, samt ha sin egen kurs.
2012-04-04, 02:10 #4
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B05-Y01:
att Piratpartiet ska ta politisk ställning för införandet av en obligatorisk kurs i kritiskt tänkande i grundskolans år 7-9.
Den svenska skolan har blivit en katastrof pga politiker har trott sig veta vad som är bäst.
Läroplanen anser jag skall lämnas över till de lärda som verkar rätt eniga om vad som behövs.
Det kritiska tänkandet ingår för övrigt i den moderna pedagogiken.
IsakGersons avatar
2012-04-04, 10:37 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Citat:
Ursprungligen postat av Magnus_T Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B05-Y01:
att Piratpartiet ska ta politisk ställning för införandet av en obligatorisk kurs i kritiskt tänkande i grundskolans år 7-9.
Den svenska skolan har blivit en katastrof pga politiker har trott sig veta vad som är bäst.
Läroplanen anser jag skall lämnas över till de lärda som verkar rätt eniga om vad som behövs.
Det kritiska tänkandet ingår för övrigt i den moderna pedagogiken.
Sedan vilken läroplan? Jag måste ha missat det helt under min skolgång.
2012-04-04, 13:27
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Raderat inlägg (dolt)
2012-04-04, 13:32 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Varför kan man inte editera sina inlägg(i alla fall i någon minut efter att man postat).

Den skolmodellen vi har är föråldrad, hela systemet bör förkastas och byggas upp på en modell som inte går ut på att stöpa lydiga, okritiska och icke kreativa fotsoldater till industrin(som vi inte längre har kvar) och armén(som vi inte längre har kvar.

Därför yrkar jag avslag på denna motion och önskar se en motion som säger att det nuvarande skolsystemet ska avvecklas och det ska införas en icke auktoritärt skolsystem som tar hänsyn till individen och inte människan.
IsakGersons avatar
2012-04-04, 13:45 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Man kan inte editera för att det är ett medlemsmöte, och man måste kunna se allt som händer i efterhand. Hur står den här motionen emot en komplett revidering?
2012-04-04, 14:46 #8
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att det nuvarande skolsystemet ska avvecklas och revideras för ett skolsystem som passar det moderna samhällets behov.
Du har rätt motionen säger inget om att man inte kan göra en revidering av systemet. Så jag lägger till ett yrkande.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-04, 15:10 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Citat:
Ursprungligen postat av lordmetroid Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att det nuvarande skolsystemet ska avvecklas och revideras för ett skolsystem som passar det moderna samhällets behov.
Du har rätt motionen säger inget om att man inte kan göra en revidering av systemet. Så jag lägger till ett yrkande.
Detta yrkande har ingenting att göra med originalmotionen, och jag hoppas därför att presidiet väljer att inte ta med det i röstningen. Det betyder inte att jag är emot yrkandet i sig, men det ska inte smygas in i en orelaterad motion, utan förtjänar sin egen motion under ett kommande möte.

Denna motion i sig säger ingenting om att avveckla och revidera skolsystemet, och är fullt kompatibel med ditt yrkande i framtiden. Det den säger om både denna och ditt yrkande går igenom är att kritiskt tänkande kommer att vara en del av det kommande skolsystemet, istället för det nuvarande.
IsakGersons avatar
2012-04-04, 15:14 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Citat:
Ursprungligen postat av lordmetroid Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att det nuvarande skolsystemet ska avvecklas och revideras för ett skolsystem som passar det moderna samhällets behov.
Du har rätt motionen säger inget om att man inte kan göra en revidering av systemet. Så jag lägger till ett yrkande.
Är inte det yrkandet lite utanför motionens spelrum?
Pluxs avatar
2012-04-04, 15:48 #11
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B05-Y05:
att det nuvarande skolsystemet ska avvecklas och revideras för ett skolsystem som passar det moderna samhällets behov.
Avlag.

Detta är ingenting som har med orginalmotionen att göra och borde istället lyftas som en egen motion till höstmötet. Yrkandet ligger inte ens i linje eller nämns i orginalmotionen och yrkandet skulle innebära någonting helt annat än motionens avsikt.

Meningen med motioner är inte att smyga in helt andra yrkanden som inte har med motionen att göra, utan en motyrkande kan vara att man tycker att yrkande ska ha en annan formulering, eller ett nytt yrkande som skulle förtydliga motionen som sådan.
Ravennas avatar
2012-04-04, 18:26 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Jag tycker att kritiskt tänkande borde vara ett inslag i flera olika ämnen, kanske t.ex. med grund i samhällskunskapen, och inte lyftas ut som ett eget ämne. Då känner jag att det är mer påträngande att införa en kurs i vardagsekonomi.
Ravennas avatar
2012-04-04, 18:27 #13
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B05-Y01:
att Piratpartiet ska ta politisk ställning för införandet av en obligatorisk kurs i kritiskt tänkande i grundskolans år 7-9.
Jag anser inte att detta ska vara ett eget ämne, utan ingå som en röd tråd i existerande ämnen. Det ska inte behöva läggas extra undervisningstid på att skapa rätt tankesätt, det ska för f-n ingå i grundkurserna.
infallsvinkels avatar
2012-04-04, 18:27 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Citat:
Ursprungligen postat av Ravenna Visa inlägg
Jag tycker att kritiskt tänkande borde vara ett inslag i flera olika ämnen, kanske t.ex. med grund i samhällskunskapen, och inte lyftas ut som ett eget ämne. Då känner jag att det är mer påträngande att införa en kurs i vardagsekonomi.
Vardagsekonomi ska ingå i hemkunskapen, men borde kanske få en mer framträdande roll.
infallsvinkels avatar
2012-04-04, 18:30 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Citat:
Ursprungligen postat av Ravenna Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B05-Y01:
att Piratpartiet ska ta politisk ställning för införandet av en obligatorisk kurs i kritiskt tänkande i grundskolans år 7-9.
Jag anser inte att detta ska vara ett eget ämne, utan ingå som en röd tråd i existerande ämnen. Det ska inte behöva läggas extra undervisningstid på att skapa rätt tankesätt, det ska för f-n ingå i grundkurserna.
Om vi tycker att frågan är viktig, borde vi kanske driva *både* att den ska genomsyra varje ämne och dessutom vara ett eget ämne.

För trots allt är det mycket enklare att profilera oss som parti med det sistnämnda förslaget! Det finns inget parti som hävdar att okritiskt tänkande bör prägla skolämnena.
infallsvinkels avatar
2012-04-04, 18:31 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Det finns inget parti som hävdar att okritiskt tänkande bör prägla skolämnena.
Däremot kan vi skapa debatt i frågan genom det radikala förslaget att även införa det som ett separat ämne.
2012-04-04, 21:16 #17
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B05-Y01:
att Piratpartiet ska ta politisk ställning för införandet av en obligatorisk kurs i kritiskt tänkande i grundskolans år 7-9.
Detta finns redan i läroplanen även om med andra ord.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-04, 21:30 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Jag håller fast vid att både en genomsyrning i alla ämnen samt en speciell kurs som bara fokuserar på kritiskt tänkande behövs. Det förstnämnda är dock viktigare än det sistnämnda, och dessutom mycket enklare att nå - det ska idag vara del av alla ämnen, men fokusen är inte tillräckligt stor. Inte bara PP har pratat om det förut. Om inte yrkandet om den egna kursen går igenom i medlemsmötet hoppas jag att det andra yrkandet gör det.

Anledningen till att jag tror det är viktigt med en egen kurs är helt enkelt att det är otroligt viktigt. När ett område slängs in i andra kurser blir det lätt att det hoppas över för förmån för andra saker. Alla engagerade lärare vill lära sina elever allt möjligt om ämnet, speciellt om de själva är intresserade. Speciellt i ämnen som fysik och biologi har intresserade lärare i min erfarenhet svårt att hålla sig till de viktigaste sakerna eftersom de så gärna vill prata om det häftiga runtomkring - fysiklärare som pratar om kvantmekanik och astronomi, biologilärare som pratar om unika extra intressanta fall i evolutionära historien.

Detta gör det svårt att dessutom slänga in kritiskt tänkande, och resultatet blir att många lärare prioriterar bort det med resonemanget att de andra lärarna ändå tar upp det. Om vi har en unik kurs speciellt tillägnat detta kan lärarna fokusera på att i exempelvis svenskan diskutera hur det är kopplat till just svenska språket. Läraren kan ta upp exempel på hur kritiskt tänkande är viktigt i utvärdering av fakta när man skriver krönikor, uppsatser, och så vidare. I biologin kan läraren använda sig av kritiskt tänkande och beskriva hur det kopplar till biologin, för att demonstrera hur missförstånd om evolution som irreducibel komplexitet är just missförstånd.

Jag vill se en skolgång där lärare kan ta upp dessa specifika exempel, men för att det ska gå måste läraren först veta att eleverna vet grunderna i kritiskt tänkande. Annars måste läraren först spendera en timme med att prata om hur kritiskt tänkande fungerar, innan den går in på sitt exempel. Om vi har en speciell kurs som has vid sidan av undviker vi detta, och en svensklärare kan fokusera på svenska, en biologilärare kan fokusera på biologi.

En egen kurs behövs för att det är en grundpelare i all annan undervisning, inte någonting som tas hand om på tal om. Av samma anledning är det viktigt att matematik undervisas som en egen kurs och inte som en del i fysiken - det är helt enkelt för viktigt.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-04, 21:31 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Citat:
Ursprungligen postat av averater Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B05-Y01:
att Piratpartiet ska ta politisk ställning för införandet av en obligatorisk kurs i kritiskt tänkande i grundskolans år 7-9.
Detta finns redan i läroplanen även om med andra ord.
Jag tror du kommenterade på fel yrkande. Eller menar du att det redan finns en obligatorisk kurs i kritiskt tänkande i högstadiet? Jag minns inte en sådan.
LojsQs avatar
2012-04-05, 00:19 #20
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B05-Y03:
att Piratpartiet ska ta politisk ställning för införandet av kritiskt tänkande som en röd tråd genom grundskolans kurser samtliga år.
Tror detta är en bättre lösning än en specifik kurs då jag upplever det som lättare att väva in kritiskt tänkande i andra ämnen och då få praktiska exempel att knyta an till.
2012-04-05, 18:55 #21
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B05-Y02:
att Piratpartiet ska ta politisk ställning för införandet av en obligatorisk kurs i kritiskt tänkande i gymnasieskolan.
Det finns redan liknande formuleringar i den befintliga läroplanen
2012-04-05, 19:11 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Mina svar på ovanstående yrkanden har varit kortfattade och kunnat missförstås så här följer en längre utläggning.

Först ett citat från nuvarande läroplan (LGR11):
"Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,"

Detta tycker jag är nog på en riksnivå vilket innebär att dessa yrkanden känns överflödiga både som enskilda kurser/ämnen och som ytterligare inslag i de olika kursplanerna. I de olika kursplanerna finns dessutom fler liknande formuleringar om att granska information och att lära sig ett källkritiskt förhållningssätt till exempel.

Läroplanen för gymnasieskolan innehåller liknande formuleringar (om inte samma) men den har jag inte här nu och kan citera ur.

Att väldigt många människor ändå inte applicerar kritiskt tänkande är olyckligt och kan ha många olika anledningar såsom lathet, naivitet, dåliga lärare/skolor, övertygande reklam/kompisar/debattörer med mera, men jag tror inte bristen i dagens samhälle ligger just i läroplanen.
2012-04-05, 19:12 #23
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B05-Y03:
att Piratpartiet ska ta politisk ställning för införandet av kritiskt tänkande som en röd tråd genom grundskolans kurser samtliga år.
hänvisar till längre formulering i eget inlägg.
2012-04-05, 19:16 #24
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B05-Y04:
att Piratpartiet ska ta politisk ställning för införandet av kritiskt tänkande som en röd tråd genom gymnasieskolans kurser samtliga år.
hänvisar till längre inlägg ovan.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-05, 19:30 #25
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Citat:
Ursprungligen postat av averater Visa inlägg
Mina svar på ovanstående yrkanden har varit kortfattade och kunnat missförstås så här följer en längre utläggning.

Först ett citat från nuvarande läroplan (LGR11):
"Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,"

Detta tycker jag är nog på en riksnivå vilket innebär att dessa yrkanden känns överflödiga både som enskilda kurser/ämnen och som ytterligare inslag i de olika kursplanerna. I de olika kursplanerna finns dessutom fler liknande formuleringar om att granska information och att lära sig ett källkritiskt förhållningssätt till exempel.

Läroplanen för gymnasieskolan innehåller liknande formuleringar (om inte samma) men den har jag inte här nu och kan citera ur.
Jag förstår inte riktigt hur du kopplar det citatet till yrkandet. Ingenstans i läroplanen står att en specifik kurs ska existera, vilket är vad yrkandet du ogillar handlar om. Läs yrkandet en gång till, läs texten en gång till.

Citat:
Ursprungligen postat av averater Visa inlägg
Att väldigt många människor ändå inte applicerar kritiskt tänkande är olyckligt och kan ha många olika anledningar såsom lathet, naivitet, dåliga lärare/skolor, övertygande reklam/kompisar/debattörer med mera, men jag tror inte bristen i dagens samhälle ligger just i läroplanen.
Tror du att lathet och naivitet bara trollas fram bland befolkningen? Jag tror det snarare handlar om en undermålig utbildning. Om du inte håller med mig, vad beror det på?
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-05, 19:32 #26
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
De som ogillat yrkandet om specifik kurs utan att utveckla särskilt på det (speciellt Louise och averater) uppmanas läsa denna post och svara på den. Jag ser gärna kritik, men i nuläget har jag svårt att se den.
2012-04-05, 20:33 #27
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Jag förstår inte riktigt hur du kopplar det citatet till yrkandet. Ingenstans i läroplanen står att en specifik kurs ska existera, vilket är vad yrkandet du ogillar handlar om. Läs yrkandet en gång till, läs texten en gång till.Tror du att lathet och naivitet bara trollas fram bland befolkningen? Jag tror det snarare handlar om en undermålig utbildning. Om du inte håller med mig, vad beror det på?
Eftersom det redan finns i läroplanen anser jag att ha det som ytterligare en kurs är överflödigt.

Att människor är lata och naiva till att gå på alla möjliga dumheter ser jag som en självklarhet och givetvis något som bör jobbas mot. Vad latheten och naiviteten beror på vet jag inte men jag skulle gissa att det är en del av vår mänskliga natur. Vad bristen på kritiskt tänkande beror på så tror jag det beror på vår lathet och naivitet. Detta är dock inom vissa områden goda egenskaper eftersom man utan dem skulle bli galen. Jämför med om jag skulle börja ifrågasätta din existens i vart enda inlägg eller försöka hitta bakomliggande orsaker till dina yrkanden, vid någon punkt blir det orimligt. Att jobba för ett kritiskt förhållningssätt inom fler områden är dock ändå givetvis viktigt och bör göras men dock inte genom ytterligare en kurs eller genom att pilla i läroplanen som redan innehåller dylika formuleringar.

Dessutom så haltar jämförelsen med matematik kontra fysik då dessa ämnen varit skiljda i åtskilliga hundratals år medan kritiskt tänkande fortfarande vad jag vet inte betraktas som en egen vetenskap eller ämne inom något annat sammanhang.

Inom biologin finns också redan liknande formuleringar till de du efterlyser:
"systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor."
"Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kun*skaper i biologi har betydelse."
"Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden."
"Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,"
Detta är essentiella frågor inom biologin och inget man kan lämpa över i nån kritiskt-tänkande-kurs.

Att skolan ska ta upp kritiskt tänkande står alltså redan i läroplanen och om vissa skolor/lärare brister i sitt utbildande så tvivlar jag starkt på att det kan härledas till just läroplanen.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-05, 21:49 #28
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Citat:
Ursprungligen postat av averater Visa inlägg
Eftersom det redan finns i läroplanen anser jag att ha det som ytterligare en kurs är överflödigt.
Återigen - ytterligare en kurs? Det är del av en underliggande bakgrund, ja, men det finns i dagsläget ingen kurs.

Citat:
Ursprungligen postat av averater Visa inlägg
Att människor är lata och naiva till att gå på alla möjliga dumheter ser jag som en självklarhet och givetvis något som bör jobbas mot. Vad latheten och naiviteten beror på vet jag inte men jag skulle gissa att det är en del av vår mänskliga natur. Vad bristen på kritiskt tänkande beror på så tror jag det beror på vår lathet och naivitet.
Det hjälper oss inte att säga att det ligger i människors natur att vara naiva och lata. Det är lika med att ge upp och sluta försöka förändra världen, och då kan vi lika gärna lägga ner partiet.

Citat:
Ursprungligen postat av averater Visa inlägg
Detta är dock inom vissa områden goda egenskaper eftersom man utan dem skulle bli galen. Jämför med om jag skulle börja ifrågasätta din existens i vart enda inlägg eller försöka hitta bakomliggande orsaker till dina yrkanden, vid någon punkt blir det orimligt. Att jobba för ett kritiskt förhållningssätt inom fler områden är dock ändå givetvis viktigt och bör göras men dock inte genom ytterligare en kurs eller genom att pilla i läroplanen som redan innehåller dylika formuleringar.
Jag tror du missförstått vad kritiskt tänkande är. Det handlar inte om att cyniskt ifrågasätta allting, det handlar om att kräva extraordinära bevis för extraordinära påståenden. Det är en gräns som skolan i min mening måste bli bättre på att dra.

Citat:
Ursprungligen postat av averater Visa inlägg
Dessutom så haltar jämförelsen med matematik kontra fysik då dessa ämnen varit skiljda i åtskilliga hundratals år medan kritiskt tänkande fortfarande vad jag vet inte betraktas som en egen vetenskap eller ämne inom något annat sammanhang.
Matematik är inte heller en vetenskap. Både matematik och kritiskt tänkande är ämnen. Det är därför det finns böcker som bara handlar om kritiskt tänkande, och det är därför det finns kurser som bara handlar om kritiskt tänkande, på högskolenivå. Det jag föreslår är inte revolutionerande, det är att bestämma att den typ av förståelse bör gå ner i åldrarna.

Citat:
Ursprungligen postat av averater Visa inlägg
Att skolan ska ta upp kritiskt tänkande står alltså redan i läroplanen och om vissa skolor/lärare brister i sitt utbildande så tvivlar jag starkt på att det kan härledas till just läroplanen.
Denna motion säger inte att läroplanen ska ändras. Det berör den inte. Den säger att Piratpartiet ska ha som mål att ha kritiskt tänkande som röd tråd i skolan. Hur detta görs är nästa fråga. Jag är fullt medveten om att det redan omnämns i kursplanen till flera kurser. Mitt förslag är att det
  1. får större utrymme i alla kurser, och
  2. det ses till att verkligen implementeras också, och inte bara vara ord på ett papper.
Jag tror att det är omöjligt att lägga allt ansvar på flera olika kurser, eftersom resultatet i så fall blir allt för mycket upprepning av samma grundprinciper, samt att lärarna måste skippa grundläggande material för kritiskt tänkande. Istället vill jag se grunderna läras ut i en speciell kurs, medan implementering i specifika kurser görs i detta kurser. Nu görs bara det ena av dessa två, och knappt det.


När jag pratat med gymnasieklasser om kritiskt tänkande har nästan ingen hört talas om logiska felslut eller liknande, inte ens de som läser treans naturvetenskapskurser. När jag tagit upp konkreta exempel kan ingen peka ut vad som är misstänksamt med dem. Uppenbarligen undervisas det inte till den grad det ska.
2012-04-05, 22:24 #29
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Denna motion säger inte att läroplanen ska ändras. Det berör den inte. Den säger att Piratpartiet ska ha som mål att ha kritiskt tänkande som röd tråd i skolan. Hur detta görs är nästa fråga. Jag är fullt medveten om att det redan omnämns i kursplanen till flera kurser. Mitt förslag är att det
  1. får större utrymme i alla kurser, och
  2. det ses till att verkligen implementeras också, och inte bara vara ord på ett papper.
Jag tror att det är omöjligt att lägga allt ansvar på flera olika kurser, eftersom resultatet i så fall blir allt för mycket upprepning av samma grundprinciper, samt att lärarna måste skippa grundläggande material för kritiskt tänkande. Istället vill jag se grunderna läras ut i en speciell kurs, medan implementering i specifika kurser görs i detta kurser. Nu görs bara det ena av dessa två, och knappt det.
Ytterligare en kurs utöver alla andra kurser som finns anser jag vara bortkastat. Vänligen försök förstå istället för att försöka missförstå.

Jag anser inte heller att man ska ge upp och sluta försöka förändra världen. Dock anser jag inte att man ska förändra läroplanen just nu avseende detta (vilket krävs både för att införa fler kurser och för att förändra de som redan finns) utan öka kritiskt tänkande genom andra åtgärder. Detta har jag påpekat flera gånger nu och jag tycker du börjar hacka på smådetaljer, som matematikens vara eller inte som vetenskap eller det obevisade extraordinära påståendet att "kräva extraordinära bevis för extraordinära påståenden".

Jag vet inte hur man skulle kunna undervisa i något ämne utan att ta in kritiskt tänkande eftersom det är en så viktig grundbult i i alla fall de samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnena och redan går det som en röd tråd genom läroplanen som är det viktigaste dokumentet skolorna har att rätta sig efter. Om det finns skolor som inte rättar sig efter det och du vill ha mer överstatlig detaljstyrning av precis vad som lärs ut och hur utöver skolinspektionen, så tvivlar jag på att det kommer vara bättre.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-05, 22:35 #30
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Förlåt, jag menade inte att börja hacka på småsaker. Det var fel av mig att jag skrev så. Tillbaka till sakfrågan istället.

Citat:
Ursprungligen postat av averater Visa inlägg
Om det finns skolor som inte rättar sig efter det och du vill ha mer överstatlig detaljstyrning av precis vad som lärs ut och hur utöver skolinspektionen, så tvivlar jag på att det kommer vara bättre.
Jag vill inte alls ha en överstatlig detaljstyrning. Målet med motionen är främst att tillkännage problemet och visa var PP står i frågan. Steg två är att hitta det exakta tillvägagångssättet. Jag tror att en egen kurs är ett utmärkt sätt att ta problemet på allvar och börja. Allt växer därifrån.

Tror du inte att det finns någonting vi kan göra för utbildningen för att få ungdomar att tänka mer kritiskt?

Citat:
Ursprungligen postat av averater Visa inlägg
Dock anser jag inte att man ska förändra läroplanen just nu avseende detta (vilket krävs både för att införa fler kurser och för att förändra de som redan finns)
Det krävs inte nödvändigtvis för att förändra existerande kurser. Problemet där handlar mer om att de riktlinjer som finns inte följs, och då kan problemet lösas genom att utvärdera varför de inte följs - har lärarna inte kunskapen? Utbilda dem. Finns inte verktygen? Skapa dem. Finns inga bra kursförslag? Designa dem. Det finns mycket att göra för existerande kurser förutom att ändra i läroplanen.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-05, 22:38 #31
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska ta politisk ställning för att undersöka varför kritiskt tänkande inte undervisas till den grad det ska enligt läroplanen, och försöka lösa problemen genom exempelvis utbildning av lärare, skapandet av verktyg och designandet av färdiga lektionsplaner.
I flera kurser står redan skrivet att kritiskt tänkande ska undervisas. Problemet där handlar inte om läroplanen i sig, utan om att de riktlinjer som finns inte följs, och då kan problemet lösas genom att utvärdera varför de inte följs - har lärarna inte kunskapen? Utbilda dem. Finns inte verktygen? Skapa dem. Finns inga bra lektionsplaner? Designa dem.
erik78ses avatar
2012-04-06, 02:31 #32
Inte uppkopplad
Re: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Jag gillar inte det här av den anledningen att vi diskvalificerar i princip hela lärarkåren och deras yrkesroll.

Jag tror att de flesta lärare vill lära ut kritiskt tänkande men genom yttre faktorer, såsom skolledning, läroplaner, kommunledare, ekonomer etc. hindrar dem från att göra just detta med rädsla för sina egna jobb.

Jag tror att vi måste öka lärarnas utrymme att utforma undervisningen själva innan vi kan börja tala om kritiskt tänkande på plats i skolan. det borde egentligen handla om "kritiskt lärande", men det är en annan femma.

Jag kommer rösta emot. Mitt främsta argument är att jag vill ge lärarna större frihet, inte fler pekpinnar.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-06, 06:05 #33
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B05-Y01:
att Piratpartiet ska ta politisk ställning för införandet av en obligatorisk kurs i kritiskt tänkande i grundskolans år 7-9.
Detta ingår redan som del av all undervisning.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-06, 06:07 #34
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B05-Y03:
att Piratpartiet ska ta politisk ställning för införandet av kritiskt tänkande som en röd tråd genom grundskolans kurser samtliga år.
"En av skolans uppgifter är att utveckla elevernas kritiska tänkande och vetenskapliga förhållningssätt. Källkritik och kritiskt tänkande innebär bland annat att kunna förhålla sig kritisk gentemot forskning inom ett visst ämnesområde. I den här artikeln får du läsa mer om källkritik inom ämnet naturkunskap."

Från skolverkets webbplats.

Vi kan inte verka för att införa något som redan är infört.
troeds avatar
2012-04-06, 11:26 #35
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Om något är infört men upplevs som att det inte sker, hur ska vi då visa att det är något vi vill öka fokus på?

(Jag tänkte skicka några av mina lärarvänner till den här tråden men om deras respons skulle bli precis som Anders ovan känns det änsålänge lite ofärdigt)
2012-04-06, 16:29 #36
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Vad jag vet så var kritiskt ifrågasättande av fakta osv redan en del av utbildningen när jag gick på högstadiet och gymnasiet och är så fortfarande.
Den kan mycket väl utvecklas och åter aktualiseras men det bör inte PP driva.

Yrkar avslag
2012-04-06, 16:30 #37
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Det blir för diffust med en "röd tråd" i alla ämnen. Jag tror det behövs som ett helt eget ämne så det blir en garanti på att det inte slarvas bort.
2012-04-06, 19:23 #38
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Om något är infört men upplevs som att det inte sker, hur ska vi då visa att det är något vi vill öka fokus på?
Man kanske skulle omformulera det som att vi vill att skolan ska lägga större vikt vid att utveckla elevernas kritiska tänkande. el. dyl?

Min erfarenhet är att detta inte är något som läggs tid på, vilket är problematiskt.

Citat:
Ursprungligen postat av Tommten
Det blir för diffust med en "röd tråd" i alla ämnen. Jag tror det behövs som ett helt eget ämne så det blir en garanti på att det inte slarvas bort.
Jag tycker man borde införa filosofi, mer specifikt vetenskaps- och kunskapsteori som obligatoriskt ämne i grund/gymnasieskola. Det läggs mycket krut på att lära ut saker men väldigt lite energi på att förstå vad det egentligen är man lär sig och varför.
2012-04-06, 19:33 #39
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Jag tycker man borde införa filosofi, mer specifikt vetenskaps- och kunskapsteori som obligatoriskt ämne i grund/gymnasieskola. Det läggs mycket krut på att lära ut saker men väldigt lite energi på att förstå vad det egentligen är man lär sig och varför.
Ja det är möjligt. Det jag menade med min kommentar var i alla fall att jag tror att det kommer blir fluff som alla skiter i om det ska appliceras i alla ämnen. Det står säkert redan någonstans till och med. Ett helt eget ämne går det däremot inte att fluffa bort!

För övrigt anser jag att det ska läras ut att det finns andra tangentbordslayouts än QWERTY och att elever ska få träna och testa på andra layouts lite, tex Dvorak och Colemak. I de skolor och datorämnen som jag har gått så har det inte nämnts överhuvudtaget att det finns alternativ.
TeirdeZs avatar
2012-04-06, 22:42 #40
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Ett stort problem i skolan är resursbrister. För få lärare per elev, och i många skolor får man också problem av dåligt fungerande system utanför skolan (till exempel områden där det bor många låginkomsttagare som egentligen skulle behöva bättre stöd utanför skolan för att eleverna ska få så bra grund att stå på som möjligt när de lämnar skolan).

Byråkratiska uppgifter i och kring skolan, som detaljerade mätningar och statistiska data över elevernas prestationer utöver betyg, läggs över på lärarna istället för att skötas av självständig administrativ personal vilket går ut över mängden arbetstid lärarna rimligtvis kan lägga på eleverna.

Utbildningsproblemet går djupare än att man kan lägga till lite lektionstimmar här och där och hoppas att det löser sig. Även bland partikamrater har jag märkt att uttalanden som "Jag behöver inte kunna någonting, för det står ju på Wikipedia om jag behöver veta" eller "Jag har så dålig handstil för jag skriver ändå bara på datorn" är väldigt vanliga. Om man behöver konsultera Wikipedia för att kritiskt bearbeta information i sin omgivning är man förmodligen inte i gott skick att kritiskt granska information - man har belagt sig själv med en extra tröskel för att göra omedelbar avvägning om någontings rimlighet. Striden mot faktakunskap ("korvstoppning") i skolan har dock förts länge och lär vara svår att rå på, även i samhällsandan.
2012-04-07, 01:53 #41
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Citat:
Ursprungligen postat av TeirdeZ Visa inlägg
Striden mot faktakunskap ("korvstoppning") i skolan har dock förts länge och lär vara svår att rå på, även i samhällsandan.
Korvstoppningsdebatten handlar så vitt jag förstår det inte om något särskilt motstånd mot just faktakunskaper utan om pedagogiken. Lite tillspetsat: det sämsta sättet att lära sig spanska på är att sitta hemma och försöka memorera en spansk-svensk ordbok. All pedagogisk forskning visar på att man bäst lär sig saker genom att aktivt och praktiskt använda det. så för att lära sig spanska behöver man i första hand tala, läsa, skriva och lyssna på spanska (då får man glosorna på köpet). Det är dessutom mycket roligare. (Sen finns en poäng med att detaljkunskaper är mer lättillgängliga idag, kanske är det bättre att prioritera andra kunskaper än sådant som är väldigt lätt att slå upp på Wikipedia vid behov.)
2012-04-07, 09:18 #42
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Nu går det inte att få in i den här motionen, men vi borde få in i PPs skolpolitik att vi är emot papegojekunskapsinlärning som är totalt oanvändbart i de flesta fall och som är enkel att kolla upp när man behöver det.

Exempelvis att kunna rabbla upp namn på huvudstäder i Afrika utantill. Namn, ordning och årtal på olika kungar. Sånt. Att i allmänhet försöka få bort meningslöst skit som man aldrig har användning av utom när man spelar Trivial Pursuit eller annat frågespel. I den praktiska verkligheten ger en snabb sökning på wikipedia den informationen man behöver så det är bara slöseri på tid att traggla in sådan info. Man glömmer ändå allt typ 5 minuter efter provet, eftersom man förstår att det är onödigt och meningslöst att komma ihåg det.

Men det får vi ta upp på ett annat medlemsmöte.
TeirdeZs avatar
2012-04-07, 15:28 #43
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Tack Tommten och Apis. Ni exemplifierar det jag menar är ett problem med undervisningen och synen på undervisning idag. Jag ger ett exempel:

Jag menar att det visst kan finnas en poäng med att lära ut afrikanska huvudstäder, floder och länder under geografilektioner. När man läser en nyhetsnotis senare i livet kan man då nämligen få ett hum om ungefär var och hur händelsen ägt rum.

Man lär sig tolka rubriken "Nya stridigheter mellan rebellgrupper i Lagos" och "BASF förlägger nya tulpanodlingar till Namibia". (nyheterna är påhittade)

Vi kan vidare slutleda oss till att nyheterna inte är kopplade till varandra eftersom vi på grund av geografikunskapen vet att Namibia och Nigeria ligger väldigt långt ifrån varandra. Vi vet att skillnaden mellan Lagos och resten av Nigeria är stor (kust vs skogsområden), vi vet att Namibia varit en nederländsk koloni medan Nigeria var brittiskt.

Dessa två fiktiva nyhetsnotiser skapar en kontext för oss inom vilken vi kan tolka det jordbrukspolitiska läget i de båda länderna inför framtida nyhetsnotiser från vardera landet. Utifrån den väldigt grundläggande egenskapen att kunna skilja områdena åt geografiskt och historiskt har vi väldigt goda grunder att bygga vidare, kritiska föreställningar om samtida händelseförlopp i regionerna.

De flesta nyhetsnotiser som förekommer i svenska tidningar är inte tillräckligt viktiga för de enskilda individen att de ska iscensätta utredningsprojekt för att tolka texten i sin geografiska och historiska kontext. Och där skulle skolan kunna spela en viktig roll, om inte skolan lagt sitt fokus på att nedvärdera inarbetning av grundläggande fakta om omvärlden.
erik78ses avatar
2012-04-07, 15:41 #44
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Vad vi behöver är att bli ett parti som sätter lärarna i främsta rummet.

Lärarna är redan del av oss i Piratpartiet, de sympatiserar med oss för att de möts varje dag med den problematik vi framför. De kan dock inte yttra detta i skolans värld såklart - deras uppdrag är ju att vara neutrala i den rollen. Men i korridorerna går nog snacket annorlunda är min erfarenhet...

Jag upplever att vi håller en ganska arrogant attityd jämtemot deras yrkesroll än så länge. Vi tror att de inte vet hur man bedriver pedagogik, kritiskt tänkande etc. Det är fel! De är duktiga på det här med undervisning, men saknar förutsättningar.

Jag ställer mig på lärarnas sida. Jag menar på att vi borde lägga motioner som ger lärarna mer frihet, mera förtroende, mera stöd, mera resurser och möjligheter att utforma världens bästa skola 2014+.

Jag upprepar vad jag sa tidigare: "Avslag. Inte fler pekpinnar till lärarna."


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Göran Widham
2012-04-07, 16:33 #45
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
TeirdeZ, jag håller med dig om att det ska läras ut övergripande fakta om hur saker fungerar i världen, men jag håller inte med om att man måste kunna rabbla upp X antal floder eller huvudstäder för det. Givetvis måste man ha grundläggande förståelse för begrepp och att världsdelar existerar mm, men man behöver är inte kunna namnen på huvudstäder, utan det handlar om att man behöver förstå hur saker hänger ihop rent strukturellt. När man väl lärt sig att jorden är rund och snurrar runt solen så glömmer man inte det eftersom det är en lärdom av strukturell karaktär.

Jag skulle vilja rekommendera att ni lyssnar på Michio Kaku, Professor of Theoretical Physic kritik på utbildning.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-07, 18:27 #46
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Citat:
Ursprungligen postat av erik78se Visa inlägg
Vad vi behöver är att bli ett parti som sätter lärarna i främsta rummet.

Lärarna är redan del av oss i Piratpartiet, de sympatiserar med oss för att de möts varje dag med den problematik vi framför. De kan dock inte yttra detta i skolans värld såklart - deras uppdrag är ju att vara neutrala i den rollen. Men i korridorerna går nog snacket annorlunda är min erfarenhet...

Jag upplever att vi håller en ganska arrogant attityd jämtemot deras yrkesroll än så länge. Vi tror att de inte vet hur man bedriver pedagogik, kritiskt tänkande etc. Det är fel! De är duktiga på det här med undervisning, men saknar förutsättningar.

Jag ställer mig på lärarnas sida. Jag menar på att vi borde lägga motioner som ger lärarna mer frihet, mera förtroende, mera stöd, mera resurser och möjligheter att utforma världens bästa skola 2014+.

Jag upprepar vad jag sa tidigare: "Avslag. Inte fler pekpinnar till lärarna."
Jag menade verkligen inte motionen som en kritik mot läraryrket, och är ledsen att det tolkats så. Jag har stor respekt för läraryrket och är glad att själv ha fått chansen att extrajobba som lärare.

En lärare som vill lära ut kritiskt tänkande har idag inte alltid möjligheten att göra det, eftersom tid måste läggas på annat som läroplanen vill att eleverna lär sig. Jag har pratat med många lärare inom speciellt naturvetenskapen som gör allt de kan för att pressa in kritiskt tänkande och vetenskapsfilosofi, men inte har möjligheten. Det handlar inte nödvändigtvis om att lärarna är dumma eller outbildade, utan om att läroplanen är för fokuserad på - som Andersdotter säger - korvstoppning av fakta, och inte tillräckligt fokuserad på att tolka, tänka och undersöka.

Samtidigt finns också den grupp av lärare som inte har utbildningen som krävs i kritiskt tänkande. Det handlar inte om att de inte kan sitt ämne eller att de är korkade, utan att de inte är specifikt utbildade i kritiskt tänkande. Detta gör att det smittas vidare på eleverna, och jag tror att det är någonting vi måste diskutera och försöka förändra. Min erfarenhet är att detta främst är de som inte gått i lärarutbildningen, och lärarutbildningen som jag förstår den ser till att blivandelärare får denna kunskap.

Om vi har en unik kurs som specifikt behandlar kritiskt tänkande, gör vi att det inte skadar eleverna lika mycket om lärare inom andra ämnen är mindre insatta i det - de får det alltid genom minst en källa.

tl;dr: Vi måste låta de lärare som kan kritiskt tänkande dela med sig om den kunskapen, och vi måste hjälpa de som inte kan det med att lära sig den.
Svarttuschs avatar
2012-04-07, 22:06 #47
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Jag anser att motionen lyfter ett viktig ämne, men då det redan står med i läroplanen att man som lärare ska verka för att eleverna efter avklarad skolgång ska kunna använda sig av kritiskt tänkande, anser jag att yrkandena Y03 och Y04 är överflödiga. Vidare nämns att eleverna ska utveckla kritiskt tänkande i flertalet kursplaner. I kursplanen för svenska står det:

Citat:
"Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor."
Det är alltså tydligt att lärarna redan ska göra det som motionen föreslår. Självklart kan det vara så att alla lärare inte gör det, men det kan handla om många faktorer. Till exempel är läroplanen ny och det kan vara så att många skolor och skolområden inte är färdiga med den lokala planeringen utifrån läroplanen. Självklart borde man tycka att detta borde vara prio ett hos skolorna, men många andra saker som utvecklingssamtal, kvalitetsredovisningar och åtgärdsmöten etc. tar tid från detta arbete.

Jag tycker heller inte att en speciell kurs med kritiskt tänkande är rätt väg att gå. Jag ser hellre att det, som det ska, genomsyrar hela skolgången. För målet är att eleverna alltid ska använda sig av kritiskt tänkande, inte bara på vissa lektioner. Att då sätta ut "Kritiskt tänkande" på schemat är lite som att sätta ut "Rättstavning" på schemat. Du ska alltid ha det kritiska tänkandet med dig, på samma sätt som du alltid ska sträva efter att stava rätt. Och min åsikt är också att om man redan har att kritiskt tänkande ska genomsyra hela skolgången, då kan en kurs vara överflödig. Då är det kanske bättre att lägga den tiden på ett ämne som vi idag får sämre resultat i, t. ex matematik.

Som en parantes vill jag även säga att den erfarenhet av skolor jag har som lärarstudent, är att det faktiskt finns många skolor som undervisar i kritiskt tänkande där elever ska värdera källor och vid ovisshet dubbel- eller trippelkolla. Men eftersom problemet finns, kanske man istället skulle kunna ha som förslag att lärare fortbildas i att undervisa om kritiskt tänkande, något som inte finns med i min utbildning i alla fall.
2012-04-08, 00:58 #48
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Det här blev till en något off-topic diskussion, ber om ursäkt för det, om någon vill fortsätta den svarar jag gärna i en annan tråd framöver.

Citat:
Ursprungligen postat av TeirdeZ Visa inlägg
...om inte skolan lagt sitt fokus på att nedvärdera inarbetning av grundläggande fakta om omvärlden.
Det där har jag lite svårt att tro på utan någon form av belägg.

Jag håller med om resten av vad du säger men jag ser inte att det strider mot det jag sade:
  • Det är inte något fel på att kunna fakta.
  • Att sätta sig ner med en lista och memorera saker är inte en bra pedagogisk metod.
  • De saker som man lätt kan slå upp på Wikipedia är mindre viktiga att lära sig utantill än de saker man inte lätt kan slå upp på Wikipedia.
Jag vet t.ex. utantill att Närkes landskapsdjur är hasselmusen, att Upplands landskapsblomma är kungsängslilja. Jag hade föredragit om den energin som lades ner på att lära ut namnet på landskapsdjur och -blommor istället lagts på kunskap som inte enkelt kan slås upp på wikipedia. (Därmed inte sagt att det inte finns tillfällen då det är bra att kunna namnen på landskapsdjur och -blommor utantill.)

Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag skulle vilja rekommendera att ni lyssnar på Michio Kaku, Professor of Theoretical Physic kritik på utbildning.
+1
2012-04-08, 01:01 #49
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Citat:
Ursprungligen postat av Svarttusch Visa inlägg
Men eftersom problemet finns, kanske man istället skulle kunna ha som förslag att lärare fortbildas i att undervisa om kritiskt tänkande, något som inte finns med i min utbildning i alla fall.
Det tycker jag låter som ett bra förslag!
Svarttuschs avatar
2012-04-08, 10:29 #50
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska verka för att lärare fortbildas i undervisning om kritiskt tänkande.
Då man idag inte får utbildning i hur man undervisar i kritiskt tänkande, trots att det står med i läroplanen. Piratpartiet borde därför verka för att alla lärare i skolan får de rätta verktygen för detta.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-08, 13:25 #51
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Citat:
Ursprungligen postat av Svarttusch Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska verka för att lärare fortbildas i undervisning om kritiskt tänkande.
Då man idag inte får utbildning i hur man undervisar i kritiskt tänkande, trots att det står med i läroplanen. Piratpartiet borde därför verka för att alla lärare i skolan får de rätta verktygen för detta.
+1!

Jag vill förtydliga att min originalmotion lämnar mycket rum för denna typ av lösningen. Målet med motionen är att säga "det finns ett problem, vi måste tillkännage det, och jag tror att detta är ett sätt att komma framåt". Om ena halvan (vi tillkännager att det är ett problem) bifälls har vi kommit långt på vägen. Exempelvis ditt yrkande är en vidarebyggnad på detta som är högst positiv.
2012-04-09, 10:05 #52
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B05-Y06:
att Piratpartiet ska ta politisk ställning för att undersöka varför kritiskt tänkande inte undervisas till den grad det ska enligt läroplanen, och försöka lösa problemen genom exempelvis utbildning av lärare, skapandet av verktyg och designandet av färdiga lektionsplaner.
Tvivlar på att kritiskt tänkande generellt sett inte undervisas enligt läroplanen. Det kan givetvis finnas undantag men just jag har inte upplevt detta som en brist hos skolväsendet (varken från lärarnas sida eller hos läroplanen).
JPAndersons avatar
2012-04-09, 10:12 #53
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Citat:
Ursprungligen postat av averater Visa inlägg
Tvivlar på att kritiskt tänkande generellt sett inte undervisas enligt läroplanen. Det kan givetvis finnas undantag men just jag har inte upplevt detta som en brist hos skolväsendet (varken från lärarnas sida eller hos läroplanen).
Det undervisas i olika grad enligt löroplanen men läser du ett par snäpp upp så ser du också att hur man lär ut kritiskt tänkande inte nödvändigtvis är en del av lärarutbildningen. Däri ligger en stor del av problemet.
2012-04-09, 15:24 #54
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Det undervisas i olika grad enligt löroplanen men läser du ett par snäpp upp så ser du också att hur man lär ut kritiskt tänkande inte nödvändigtvis är en del av lärarutbildningen. Däri ligger en stor del av problemet.
I princip en tredjedel av lärarutbildningen (av den pedagogiska delen, ämnesdelen undantagen) är examensarbetet och andra kurser som tar upp liknande ämnen (Vetenskaplig metod samt Skolans arbete – vetenskaplig grund (Göteborgs universitet 2008)). Att lärarutbildningen sedan får en hel del kritik i att kurserna är orelevanta eller flummiga så att de inte är till någon nytta för lärarproffesionen är en annan fråga. Dock är det som mest efterfrågas hos lärarutbildningen av dess elever mer av praktiska kunskaper och mindre av teoretiska kunskaper.

Saxat från en annan artikel jag skrivit: "Mycket få, endast 14%, uppger att de hade velat ha mer om hur man kan ta tillvara och reflektera överforskningsresultat, vilket är det kunskapsområde som får det lägsta värdet." angående Statens offentliga utredning om en ny lärarutbildning, SOU 2008:109. En hållbar lärarutbildning. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

Så att påstå att kritiskt tänkande bör implementeras mer i lärarutbildningen tror jag också är fel väg att gå. Jag inser att jag framstår som väldigt kritisk här men jag har faktiskt inte mött dessa problem som motionären upplevt och skulle därför först vilja att det beläggs att det är en brist på kritiskt tänkande i samhället och att skolan inte uppfyllt sitt uppdrag avseende det.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-09, 19:02 #55
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Citat:
Ursprungligen postat av averater Visa inlägg
Så att påstå att kritiskt tänkande bör implementeras mer i lärarutbildningen tror jag också är fel väg att gå. Jag inser att jag framstår som väldigt kritisk här men jag har faktiskt inte mött dessa problem som motionären upplevt och skulle därför först vilja att det beläggs att det är en brist på kritiskt tänkande i samhället och att skolan inte uppfyllt sitt uppdrag avseende det.
Det yrkande du citerade handlade dock om läroplanen i grund- och gymnasieskolan, inte lärarutbildning.

Citat:
Ursprungligen postat av averater Visa inlägg
Saxat från en annan artikel jag skrivit: "Mycket få, endast 14%, uppger att de hade velat ha mer om hur man kan ta tillvara och reflektera överforskningsresultat, vilket är det kunskapsområde som får det lägsta värdet." angående Statens offentliga utredning om en ny lärarutbildning, SOU 2008:109. En hållbar lärarutbildning. Stockholm: Utbildningsdepartementet.
Det enda det säger är att lärarna inte vill lära sig mer om det, inte huruvida det som idag undervisas är tillräckligt. Jag ser inte sammanhanget.
Senast redigerad av Mötespresidiet den 2012-04-10 klockan 01:36. Anledning: lagat quote-tagg
2012-04-09, 19:44 #56
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Jag citerade i mitt förra inlägg inget yrkande utan vad JPAndersson skrev precis ovan vilket i sin tur var ett svar på min kommentar till yrkandet B05-Y06:

Att sedan lärarna i mycket hög grad inte önskar med forskningsutbildning säger visserligen inte att det nödvändigtvis inte behövs men då alla andra delar av utbildningen fick betydligt högre omdömen bör det ändå indikera att så är fallet.
Svarttuschs avatar
2012-04-09, 20:42 #57
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Citat:
Ursprungligen postat av averater Visa inlägg
Jag citerade i mitt förra inlägg inget yrkande utan vad JPAndersson skrev precis ovan vilket i sin tur var ett svar på min kommentar till yrkandet B05-Y06:

Att sedan lärarna i mycket hög grad inte önskar med forskningsutbildning säger visserligen inte att det nödvändigtvis inte behövs men då alla andra delar av utbildningen fick betydligt högre omdömen bör det ändå indikera att så är fallet.
Nu vet jag inte om jag missförstår dig, ber i så fall ursäkt för det. Men det handlar inte om att utbilda lärarna i kritisk granskning, det kan de flesta som gått lärarutbildningen då, precis som du skriver, man skriver examensarbeten samt att man i arbeten i andra kurser skriver på ett liknande sätt där man ställer olika källor mot varandra osv. Bristen ligger, enligt motionären, i att lärarna senare inte undervisar eleverna om kritisk granskning. Det är alltså där fortbildningen krävs. Lärarna vet hur man gör, men det kan vara svårt att komma på hur man ska undervisa det vidare till eleverna. Jag kan inte svara för hur det ser ut i skolan idag, det som jag har sett har eleverna fått lära sig kritisk granskning, men jag har ju varit långt i från i alla skolor i Sverige. Jag kan heller inte svara för andra lärarutbildningar, men jag har inte fått utbildning i hur man undervisar i kritisk granskning, inte ens när jag läst svenska, där det ändå tydligt står med i kursplanen.
2012-04-09, 21:21 #58
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Det ligget två ganska liknande yrkanden just nu (B05-Y06 och B05-Y07). Jag kommenterade angående B05-Y06 som utgår ifrån att kritiskt tänkande inte (i tillräcklig grad) lärs ut i skolorna idag vilket jag ifrågasätter.

Att man inom lärarutbildningen inte får verktyg i hur man lär ut kritiskt tänkande är något som stämmer väl med hur man upplever det i andra ämnen, man lär sig mycket teori (vad man ska kunna) men ingen praktik (hur man lär ut det). Denna problematik anser jag dock vara en bredare fråga angående vad som ska vara lärarutbildningens syfte vilket en annan motion gärna får ta upp.

Detta är frågor jag brinner extra för, dels för att jag är lärare, dels för att jag skrev mitt examensarbete där jag utvärderade lärarutbildningen och dels för att jag starkt ifrågasätter lärarutbildningen (den pedagogiska biten). Angående fortbildning så välkomnar jag den men jag har faktiskt tackat nej till en endagsutbildning i hur man kan lära ut källkritik då den hade hamnat utöver min vanliga arbetsbörda och hade varit oavlönad.
Svarttuschs avatar
2012-04-09, 22:57 #59
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Citat:
Ursprungligen postat av averater Visa inlägg
Det ligget två ganska liknande yrkanden just nu (B05-Y06 och B05-Y07). Jag kommenterade angående B05-Y06 som utgår ifrån att kritiskt tänkande inte (i tillräcklig grad) lärs ut i skolorna idag vilket jag ifrågasätter.

Att man inom lärarutbildningen inte får verktyg i hur man lär ut kritiskt tänkande är något som stämmer väl med hur man upplever det i andra ämnen, man lär sig mycket teori (vad man ska kunna) men ingen praktik (hur man lär ut det). Denna problematik anser jag dock vara en bredare fråga angående vad som ska vara lärarutbildningens syfte vilket en annan motion gärna får ta upp.

Detta är frågor jag brinner extra för, dels för att jag är lärare, dels för att jag skrev mitt examensarbete där jag utvärderade lärarutbildningen och dels för att jag starkt ifrågasätter lärarutbildningen (den pedagogiska biten). Angående fortbildning så välkomnar jag den men jag har faktiskt tackat nej till en endagsutbildning i hur man kan lära ut källkritik då den hade hamnat utöver min vanliga arbetsbörda och hade varit oavlönad.
Kan inte annat än att hålla med dig. I mitt naiva tänkande hade jag hoppats på att en sådan utbildningsdag/dagar skulle varit avlönade, men antar att det inte ser ut så idag.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-10, 04:13 #60
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B05-Y06:
att Piratpartiet ska ta politisk ställning för att undersöka varför kritiskt tänkande inte undervisas till den grad det ska enligt läroplanen, och försöka lösa problemen genom exempelvis utbildning av lärare, skapandet av verktyg och designandet av färdiga lektionsplaner.
Kloka synpunkter som visar att du förstår att man inte löser komplexa problem i skolan bara genom mer lärarfortbildning! Ändå tycker jag detta är lite för mycket detaljpetande - räcker det inte med att vi nu slår fast att det behövs mer träning i kritiskt tänkande på skolans alla nivåer? Och att sedan de som kommer in i riksdagen får fundera vidare på hur man strategiskt ska göra något åt saken och hur man taktiskt ska driva frågan?
Henrik Brändéns avatar
2012-04-10, 04:19 #61
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B05-Y07:
att Piratpartiet ska verka för att lärare fortbildas i undervisning om kritiskt tänkande.
Detaljpetande. Vi bör formulera våra visioner för hur skolan ska se ut, men inte på detta stadium ge detaljerade föreskrifter för hur man ska komma dit! Vi kan här och nu gissa oss till möjliga vägar. Men för att veta vilka som verkligen kan fungera behöver man sådan utredningskapacitet, som vi får tillgång till när vi kommit in i riksdagen. Så låt oss nu reda ut vart vi vill komma. Och bestämma oss för detaljerna i verktygslådan sedan!
Taz_1999s avatar
Gammal Taz_1999 Ola Andersson
2012-04-10, 21:25 #62
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Jag gillar att det kommer motioner som handlar om utveckling av skolan. Jag tror pirater har mycket klokt att föreslå här. Jag är även inne på samma linje som Erik – släpp lärarna fria.

Lite offtopic - material för kommande motioner
För den som vill ha material för motioner till kommande möten, så bör man läsa och lyssna på Ken Robinson i exempelvis dessa tre berömda videos:

Ken Robinson says schools kill creativity
http://www.ted.com/talks/ken_robinso...reativity.html

Ken Robinson: Changing education paradigms
http://www.ted.com/talks/ken_robinso...paradigms.html

Sir Ken Robinson: Bring on the learning revolution!
http://www.ted.com/talks/sir_ken_rob...evolution.html

Då jag läst typ 200 böcker om kreativitet, begåvning, inlärning, pedagogik, intelligens och även pluggat Pedagogik och Didaktik så finns det en hel del böcker och videofilmer utöver ovanstående tre filmer och nedanstående bok jag skulle kunna rekommendera för den som är intresserad av att utveckla skola och utbildning, men jag nöjer mig med en bok i denna tråd:

I Piratpartiet hävdar vi att åtgärder som myndigheter beslutar om skall ha vetenskapligt stöd och vara i enlighet med kunskap och beprövad erfarenhet. I så fall borde det vara mycket intressant att finna en bra grund för skolpolitik i en mycket berömd bok som heter Visible learning. I den har man under 15 år gått igenom över 800 meta-studier om vilka former för undervisning som faktiskt fungerar och som påverkar lärandet, och vilka metoder som inte gör det. Varje metod får en siffra, korrelationen.

Det superintressanta med denna bok är att varenda metod du någonsin hört talas om finns med bland dessa metastudier. I en bilaga finns metoderna organiserade efter högst korrelation, de med bevisat bäst resultat. I den boken och i videos liknande de ovan menar jag att Piratpartiet kan finna många goda förslag på skolans område som kan bli fantastiskt bra sakpolitik.

Visible Learning
A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement
http://www.bokus.com/bok/97804154761...ible-learning/
Senast redigerad av Taz_1999 den 2012-04-10 klockan 21:45.
RikMattss avatar
2012-04-11, 12:11 #63
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Jag gillar inte den här motionen utan får lite "Life-of-Brian"-vibbar,

Brian säger till folket: You must all learn to think for yourselves.

Folket i kör: Yes, we must all learn to think for ourselves!

Tänkande blir mera kritiskt när det är förbjudet, än när det är ett tvång.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-12, 18:16 #64
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Citat:
Ursprungligen postat av RikMatts Visa inlägg
Jag gillar inte den här motionen utan får lite "Life-of-Brian"-vibbar,

Brian säger till folket: You must all learn to think for yourselves.

Folket i kör: Yes, we must all learn to think for ourselves!

Tänkande blir mera kritiskt när det är förbjudet, än när det är ett tvång.
Kritiskt tänkande skiljer sig från dogmer i det att det inte undervisar i slutsatser utan i tillvägagångssätt. Skämtet du precis citerade är baserat på just det.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-12, 18:19 #65
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska ta politisk ställning för att utbildning och träning i kritiskt tänkande ska ta en större del i grund- och gymnasieskolan.
Som bl a Henrik Brändén påpekar kan det vara för tidigt för oss att detaljspecifiera vad som bör göras, och steg ett är att fastställa vårt övergripande mål.
2012-04-13, 10:50 #66
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Jag efterlyser fortfarande svar på om det verkligen är en så stor brist på kritiskt tänkande i samhället och att skolan inte tar sitt ansvar avseende det att det behöver lyftas. Än så länge är det bara motionärens egna erfarenheter och några till som skriver bifall med en ungefärlig motivering "kritiskt tänkande är bra -> bifall". Jag har visserligen också bara en begränsad erfarenhet men tycker att följande frågor behöver besvaras, gärna mer utförligt än " jag tycker si eller så".

*Brister svenskar avseende kritiskt tänkande?
Vissa gör det definitivt men jag undrar mer om vi gör det så till den grad att detta behöver lyftas mer än till exempel matematik eller bild där vissa också definitivt brister.

*Skulle mer kritiskt tänkande göra nytta:
-för samhället?
Vi går mot ett nytt samhällsklimat på gott och ont vilket behöver ifrågasättas. Dock så upplever jag det inte som att det är ifrågasättandet som brister utan handlingskraften. Man vet att man borde ditt och datt men man orkar inte bry sig tillräckligt för att göra det.

-för individen?
Man kan alltid ifrågasätt mer eller mindre. Vad som man mår bäst av är säkerligen individuellt. Att ifrågasätta mer tror jag är ekonomiskt lönsamt för individen och samhället samtidigt som man nog är lyckligare i sin egna lilla ignoranta bubbla.

*Tar skolan sitt ansvar avseende kritiskt tänkande?
Min upplevelse från de tre skolor jag arbetat något längre på är att detta är viktiga och centrala frågor i alla SO/NO-ämnen i alla fall bland yngre lärare (<50 år).

*Bör skolan ta ett större ansvar avseende kritiskt tänkande?
Skolan kan givetvis alltid i olika frågor ta mer eller mindre ansvar och driva de frågorna olika långt. Jag ser helst att det först utreds om det behövs.

*Är detta en så viktig fråga att den bör lyftas för sig själv och inte som en del av en bredare skolpolitik?
Att piratpartiet behöver en bredare skolpolitik är uppenbart. Och jag ser gärna att vi fortsätter ha kritiskt tänkande även i nästa läroplan vilket vi då bör ha med i vår bredare skolpolitik. Men återigen kommer jag till frågan om denna fråga är så viktig att det behöver tas upp separat.

Då vi nu har en väldigt ny läroplan undrar jag också om det verkligen är klokt att gå in och peta just nu och inte vänta och utvärdera dess effekter först.
RikMattss avatar
2012-04-13, 11:51 #67
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Kritiskt tänkande skiljer sig från dogmer i det att det inte undervisar i slutsatser utan i tillvägagångssätt. Skämtet du precis citerade är baserat på just det.
Du har rätt inser jag efter att kollat lite. (wikipedia). Kanske motionen borde ha varit tydligare på detta?

Jag tror ändå inte på att det är möjligt för okritiskt tänkande lärare att lära ut kritiskt tänkande till elever som kanske är direkt antitänkande negativa till "systemet".
IsakGersons avatar
2012-04-13, 12:25 #68
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Jag tror att det är dumt att ställa ämnen som matematik och bild mot kritiskt tänkande. Min grundinställning är att ämnen i regel gynnas av kritiskt tänkande. Varför skulle matematik och bild vara undantag?
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-13, 17:02 #69
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
I mina ögon är det självklart att det råder en brist på kritiskt tänkande i skolor idag. Dock måste jag erkänna att vad jag vet om det är högst anekdotiskt. Detta sagt anser jag det ändå vara mycket tydligt med det jag ser i skolor, där jag sällan stött på en elev som kan definiera en tillförlitlig källa, och där nästan ingen hört talas om logiska felslut. I en undersökning jag gjorde förra året hade var sjätte gymnasieelev gått på mediatumultet om att forskare i CERN skulle förinta världen med ett svart hål. Det borde i alla fall signalera en varningsklocka (och bara fem procent visste vad de egentligen gjorde).

Angående att istället satsa på bild och matematik. För det första är det som Gerson säger så att dessa ämnen definitivt tjänar på att eleverna redan kan kritiskt tänkande. För det andra utesluter inte det ena det andra. Du är välkommen att skriva en egen motion om ökad stöd åt utbildning i bild och matematik, det emotsäger inte denna motion. Vi kan satsa på det ena, det andra, eller både och - precis som vi kan vara mot både FRA och IPRED.
2012-04-13, 17:08 #70
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Jag tror att det är dumt att ställa ämnen som matematik och bild mot kritiskt tänkande. Min grundinställning är att ämnen i regel gynnas av kritiskt tänkande. Varför skulle matematik och bild vara undantag?
Att kritiskt tänkande behövs i såväl matematik som i bild argumenterar jag inte mot. Tvärtom tycker jag att det är bra att kritiskt tänkande genomsyrar läroplanen på det sätt det gör. Jag försöker inte heller ställa ämnen mot varandra utan undrar om kritiskt tänkande brister så mycket mer än exempelvis kunskaper i bild eller matematik att vi behöver göra något särskilt avseende just kritiskt tänkande. Jag efterlyser en annan motion som är mer heltäckande avseende skolpolitik och stöder inte denna motion utan att det ges något belägg för att den behövs.
2012-04-13, 17:18 #71
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
I mina ögon är det självklart att det råder en brist på kritiskt tänkande i skolor idag. Dock måste jag erkänna att vad jag vet om det är högst anekdotiskt. Detta sagt anser jag det ändå vara mycket tydligt med det jag ser i skolor, där jag sällan stött på en elev som kan definiera en tillförlitlig källa, och där nästan ingen hört talas om logiska felslut. I en undersökning jag gjorde förra året hade var sjätte gymnasieelev gått på mediatumultet om att forskare i CERN skulle förinta världen med ett svart hål. Det borde i alla fall signalera en varningsklocka (och bara fem procent visste vad de egentligen gjorde).
Såg inte detta inlägg innan jag postade mitt förra. Tack för svaret. Dock håller jag inte med om att det är så illa.
2012-04-13, 17:20 #72
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Jag undrar om religiösa friskolor skulle gilla ett krav på kritiskt tänkande som eget ämne? Jag kommer rösta bifall på att det ska bli ett eget ämne, det är mest konkret.
2012-04-13, 19:14 #73
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag undrar om religiösa friskolor skulle gilla ett krav på kritiskt tänkande som eget ämne? Jag kommer rösta bifall på att det ska bli ett eget ämne, det är mest konkret.
Varför skulle de gilla det mer eller mindre än andra skolor? Dessutom måste de redan nu ha med det i undervisningen eftersom det redan är med i läroplanen.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-13, 19:54 #74
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Citat:
Ursprungligen postat av averater Visa inlägg
Såg inte detta inlägg innan jag postade mitt förra. Tack för svaret. Dock håller jag inte med om att det är så illa.
Vi får helt enkelt agree to disagree. Tack för kommentarerna, hur som helst.
2012-04-13, 20:50 #75
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Citat:
Ursprungligen postat av averater Visa inlägg
Varför skulle de gilla det mer eller mindre än andra skolor? Dessutom måste de redan nu ha med det i undervisningen eftersom det redan är med i läroplanen.
Tro och kritiskt tänkande går väl inte alltid hand i hand om man säger så... Det är min åsikt och vi kan lämna det vid det så motionstråden inte spårar ur. Det är ju väldigt svårt att mäta i vilken mån det kritiska tänkandet uppfylls när det skrivs så där allmänt och övergripande. Ett eget ämne är däremot väldigt svårt att ignorera och det borde ju förbättra läget överallt eller har jag fel?
IsakGersons avatar
2012-04-13, 21:43 #76
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag undrar om religiösa friskolor skulle gilla ett krav på kritiskt tänkande som eget ämne? Jag kommer rösta bifall på att det ska bli ett eget ämne, det är mest konkret.
I min gamla grundskola hade det nog gått utmärkt.
2012-04-13, 21:55 #77
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Ett eget ämne är däremot väldigt svårt att ignorera och det borde ju förbättra läget överallt eller har jag fel?
Jag tror ju inte att den förbättringen behövs oavsett vem som är huvudman för olika skolor eftersom jag inte har upplevt samma saker som Aki avseende bristen på kritiskt tänkande och värderar bristen annorlunda och förordar alternativa metoder för förändring. Dessutom tror jag inte en skola som sådan kan ignorera delar av läroplanen utan att skolinspektionen märker det (dock kan nog enskilda lärare "tolka" bort delar inom sina ämnen utan att det går att komma åt).

Om man vill förändra vilka som ska få vara huvudman för olika skolor och hur de ska få styra sina skolor så är det väl material för en egen motion?
Göran Widhams avatar
2012-04-13, 22:08 #78
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B05-Y01:
att Piratpartiet ska ta politisk ställning för införandet av en obligatorisk kurs i kritiskt tänkande i grundskolans år 7-9.
Mitt inlägg i diskussionen svällde så enormt att jag blev tvungen att göra det till en bloggpost. Jag publicerar inledningen här. Den nyfikne och tålmodige får maka sig iväg till bloggen.
När Douglas Adams uppfann sin Bistromathic drive hade han nog inte haft beröring med den svenska skoldebatten. Om det är någonstans matematiken och rumtiden upphör att bete sig rationellt är det i curriculumdiskussioner. Visst beter sig matematiken irrationellt i restauranger, men när vi diskuterar timplanerna i skolan så upplöses sambanden mellan talen, tiden och tanken. Det hade Douglas Adams förstått att utnyttja.De senaste decennierna har en rad nya ämnen lanserats för omedelbart införande i våra skolor: etik, datakunskap, sex och samlevnad, miljö, genuskunskap, grundläggande IT-kunskap osv. Ingen har någonsin brytt sig om att definiera var tiden för det nya ämnet ska tas ifrån. Tydligen utgör skolan ett system där det alltid går att trolla fram extra tid.

Mötespresidiets avatar
2012-04-14, 02:01 #79
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Motion B05 handlar om elevers kritiska tänkande inom grund- och gymnasieskolan. Ingen har därmed anledning att förvänta sig beslut som säger att hela det nuvarande skolsystemet ska avvecklas.

Därför kommer mötespresidiet inte att ta med yrkande B05-Y05 i sitt förslag till voteringsordning.

Mötespresidiet kommer att presentera ett första utkast till voteringsordning under den senare delen av vecka 16. Se mer under dagordningspunkten 05. Godkännande av voteringsordning.
Om någon vill ha med ett yrkande i voteringsordningen behöver den då lägga ett helt nytt förslag till voteringsordning, där det yrkandet som vi anser ligger utanför motionens område är med. Då kan man utgå från vårt förslag till voteringsordning.
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-15, 09:28 #80
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Citat:
Ursprungligen postat av TeirdeZ Visa inlägg
Jag menar att det visst kan finnas en poäng med att lära ut afrikanska huvudstäder, floder och länder under geografilektioner. När man läser en nyhetsnotis senare i livet kan man då nämligen få ett hum om ungefär var och hur händelsen ägt rum.
I princip all kunskap jag idag har om historia, geografi, sociala faktorer etc är saker jag läst mig till som vuxen. All den kunskapen jag fick som barn försvann lika fort som den matades in och det var inte (bara) pga lärarna, tvärt om hade jag flera lärare som var väldigt entusiasmerande och engagerande. Jag hade tex en lärare i högstadiet som fick mig att inse att astronomi var gruvligt intressant och under några år efteråt kunde jag identifiera mer än hälften av samtliga stjärnbilder på natthimlen (tror jag satte nånstans mellan 80-90% på provet) men idag känner jag väl igen Orion och Karlavagnen på sin höjd.

Om man inte har någon nytta av en kunskap eller en kontext att knyta den till förblir den så pass irrelevant att hjärnan kommer glömma bort den med tiden eftersom den inte används. Informationsmängden idag i tex nyhetsflöden är dessutom så stor att de flesta inte kommer ha tid, ork eller lust att hålla reda på vad som händer i världen (de flesta har ingen relevant koll på vad som händer inom EU och vet knappt ens vad som sker på riksdagsnivå) så att förvänta sig att man ska hålla kunskaperna om Afrikas geografi vid liv genom att låta nyhetsflödet hålla dem relevanta är nog snudd på gränslös optimism.

Det är därför det är mer intressant idag att lära eleverna hitta kunskap (och inte minst att använda ett källkritiskt tänkande när man tar reda på fakta) än att lära sig saker utantill. Med den exponentiella ökning (och revidering!) av tillgänglig information samhället upplever idag har vi sen länge passerat gränsen för när utantillkunskaper är ett praktiskt fungerande verktyg.

Det här känns som en väldigt bra motion. I informationseran är det viktigare att kunna värdera information än att lära sig den utantill. Kritiskt tänkande är något alla måste bli lite av en expert på för att ha en chans att sålla i störtfloden.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, Henrik Brändén, JPAnderson, Robobengt, Svarttusch, Tommten
henrik_sundstroms avatar
2012-05-04, 11:01 #81
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B05-Y01:
att Piratpartiet ska ta politisk ställning för införandet av en obligatorisk kurs i kritiskt tänkande i grundskolans år 7-9.
Primärt behövs en kurs i tänkande.
2012-05-05, 18:40 #82
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
2012-05-05, 20:14 #83
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
ingen kurs i "kritiskt tänkande" eller vilket tänkmönster som helst. kalla det för "informationsutvärdering" och "akademisk methodik" så kommer vi vidare...
Anton Nordenfurs avatar
2012-05-05, 21:51 #84
Inte uppkopplad
Sv: Motion B05: Kritiskt tänkande i grund- och gymnasieskola -
Citat:
Ursprungligen postat av Johannes Förstner Visa inlägg
ingen kurs i "kritiskt tänkande" eller vilket tänkmönster som helst. kalla det för "informationsutvärdering" och "akademisk methodik" så kommer vi vidare...
Varför?
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com