Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion B09: Bibliotekspolitik: Biblioteksersättningen

Piratpartiets ungdomsförbund, Ung Pirat, anser att denna fråga är viktig och kommer därför verka för att piratpartiet ska anta denna som ett sakpolitiskt ställningstagande.

Den gamla biblioteksersättningen har varit ett väl fungerande system. Staten har betalat författare till de böcker som lånats ut på bibliotek. Men digitaliseringen har gjort att systemet inte hängt med. E-bokstjänster står helt utanför biblioteksersättningssystem. Istället har biblioteken en egen uppgörelse där de själva betalar förlagen stora mängder pengar (20 kronor per bok) per e-boksanvändning, istället för de 76 öre som annars går till författaren.

Vilka tjänar på det här? Förlagen. Vilka förlorar på det här? Biblioteken, som får väldigt överbelastade budgetar. Författarna, som inte får en garanterad del av kakan utan är helt i förlagens händer. Biblioteksanvändarna, som tvingas använda förlagens system för e-boksutlån, istället för att dra nytta av bibliotekens organisation och bibliotekariernas expertis. Dessutom kommer e-bokssystemet i dagens form troligen att tvinga biblioteken till häftiga nedskärningar för att kunna finansiera ett system som är ett sjunkande skepp.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Gustav Nipe

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Gustav Nipe Yrkande B09-Y01 + B09-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 27 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska driva att staten systematiserar biblioteksersättningen även för e-böcker, så att systemet fungerar på samma sätt som biblioteksersättningen för pappersböcker.

att Piratpartiet ska driva frågan om den svenska modellen med biblioteksersättning och tillhörande kollektiva licenser även på EU-nivå.


Yrkanden

Av: Gustav Nipe Yrkande B09-Y01 + B09-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 27 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska driva att staten systematiserar biblioteksersättningen även för e-böcker, så att systemet fungerar på samma sätt som biblioteksersättningen för pappersböcker.

att Piratpartiet ska driva frågan om den svenska modellen med biblioteksersättning och tillhörande kollektiva licenser även på EU-nivå.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B09-Y03 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck


TilläggsyrkandenMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


TeirdeZs avatar
2012-04-04, 19:28 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att Piratpartiet ska driva frågan om den svenska modellen med biblioteksersättning och tillhörande kollektiva licenser även på EU-nivå.
Det här skulle vara ett välkommet tillskott i partiets principprogram inför kommande års diskussioner om collective rights management i Europaparlamentet. Det skulle också föra oss närmare ställningstaganden gjorda tidigare av European/International Federation of Librarians and Archivers och gå i linje med ett flertal större bibliotek och nationella arkivs målsättningar med upphovsrättslicensiering för kommande årtionde.

På EU-nivå står diskussionerna för närvarande i stort sett still i frågan, men de har rört sig fram och tillbaka senaste årtiondet. Många medlemsländer, de flesta faktiskt, saknar den skandinaviska modell som gjort det möjligt för våra bibliotek att anamma digitalisering "lagligt" och snabbt. Flera biblioteksrepresentanter jag pratat med upplever sig som tvingade att begå olagliga eller semi-lagliga handlingar för att kunna sköta sitt jobb(!)

Däremot bör vi göra det tydligt någonstans att vår tanke med den digitala biblioteksersättningar innefattar även användarens uppladdande av materialet till en annan användare.
erik78ses avatar
2012-04-06, 02:22 #3
Inte uppkopplad
Re: Motion B09: Bibliotekspolitik: Biblioteksersättningen -
Här kommer vi kunna bryta ännu mer mark!

Jag kommer rösta för det här och även rätt in i EU så vi kan föregå med gott exempel om hur man bygger framtidens kunskapssamhälle.

Bra jobbat Ung Pirat!
AndersLindbäcks avatar
2012-04-06, 06:20 #4
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B09-Y02:
att att Piratpartiet ska driva frågan om den svenska modellen med biblioteksersättning och tillhörande kollektiva licenser även på EU-nivå.
Den svenska modellen gäller bara för svenska författare. Utländska författare får inget.

EU nationaliserar man detta så kommer de svenska biblioteken tvingas betala biblioteksersättning till alla författare varför kostnaden kommer öka.

I stället borde vi se om inte biblioteksersättningen helt borde tas bort i kulturdelningens namn. För risken finns annars att man även inför en bredbandsavgift som går till upphovsrättsmonopolindustrin.

Att säga ja till denna öppnar upp för kravet på en bredbandsavgift och att den införs på EU-nivå.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-06, 06:26 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att piratpartiet skall verka för en nerläggning av biblioteksersättning pss som vi verkar för en nerläggning av kassettersättningen.
Inom upphovsrättsmonopolindustrin vill man gärna få en skyddad verkstad genom införandet av en generell bredbandsersättning och biblioteksersättningen samt kasettersättningen anförs som ett exempel på varför det är en bra lösning.

Jag ser inga bra argument för varför vi är emot kasettersättningen och för biblioteksersättningen. Borde vi inte ha samma inställning gällande båda frågorna ?
IsakGersons avatar
2012-04-06, 10:58 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion B09: Bibliotekspolitik: Biblioteksersättningen -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag ser inga bra argument för varför vi är emot kasettersättningen och för biblioteksersättningen. Borde vi inte ha samma inställning gällande båda frågorna ?
För det första, det är väldigt dumt att blanda ihop kassettersättning och biblioteksersättningen. De har två väldigt viktiga skillnader. Vem betalar? Kunden respektive staten. Vad får pengarna? Rättighetsägarna respektiva författarna själva. Det är jätteviktiga skillnader, och det är bara dumt att klumpa ihop dem. Det tjänar man inget på.

Varför vill vi ha biblioteksersättningen? Det är en bra fördelningsmodell. Pengar skyfflas från staten till bra författare (som behöver pengar). Det är bra bra!

Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
I stället borde vi se om inte biblioteksersättningen helt borde tas bort i kulturdelningens namn. För risken finns annars att man även inför en bredbandsavgift som går till upphovsrättsmonopolindustrin.

Att säga ja till denna öppnar upp för kravet på en bredbandsavgift och att den införs på EU-nivå.
Hur skulle det öppna upp för bredbandsavgift på EU-nivå? Det öppnar inte upp för bredbandsavgift alls. Biblioteksersättningen fungerar inte så, och har aldrig gjort. Du blandar fortfarande ihop äpplen och päron.
2012-04-06, 17:03 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B09: Bibliotekspolitik: Biblioteksersättningen -
Yrkande B09-Y01 och Yrkande B09-Y02
Yrkar bifall på dessa.
IsakGersons avatar
2012-04-06, 19:50 #8
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B09-Y03:
att piratpartiet skall verka för en nerläggning av biblioteksersättning pss som vi verkar för en nerläggning av kassettersättningen.
Att motsätta sig biblioteksersättningen är att obstruera fungerande sätt att försörja författare. Jag gillar författare.
JorgenLs avatar
2012-04-06, 22:38 #9
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B09-Y03:
att piratpartiet skall verka för en nerläggning av biblioteksersättning pss som vi verkar för en nerläggning av kassettersättningen.
Biblioteksersättningen och kassettersättningen är inte jämförbara. Kassettersättningen handlar om att upphovsrättshavare fått en privat beskattningsrätt på lagringsmedia som kan användas till vad som helst. Biblioteksersättningen handlar om att staten ger ersättning till författare i sverige som lånas ut på biblioteket, en helt annan sak.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Urban Sundström
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-07, 11:23 #10
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B09-Y03:
att piratpartiet skall verka för en nerläggning av biblioteksersättning pss som vi verkar för en nerläggning av kassettersättningen.
Att staten ersätter för de faktiskt lästa verken är ju till och med svaret frågan "hur ska upphovsmännen få betalt?". Utökad biblioteksersättning är framtiden. Steg 1 är e-böcker. Steg 2 är film och musik. Steg 3 är datorspel.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Urban Sundström
2012-04-07, 14:39 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B09: Bibliotekspolitik: Biblioteksersättningen -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Utökad biblioteksersättning är framtiden. Steg 1 är e-böcker. Steg 2 är film och musik. Steg 3 är datorspel.
Är det något du vill lägga som yrkande eller fundera på som motion?
Göran Widhams avatar
2012-04-13, 07:55 #12
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B09-Y01:
att Piratpartiet ska driva att staten systematiserar biblioteksersättningen även för e-böcker, så att systemet fungerar på samma sätt som biblioteksersättningen för pappersböcker.
Biblioteken såsom de organiserats i Sverige med biblioteksersättningen är ett bra exempel på ett alternativ till marknadsmodellen med köp av licenser för finansiering av kultur. Den är en metod för att sprida kultur och se till att de upphovsmän som får stor spridning får mer betalt. Ungefär som olika crowdfunding initiativ men med staten som administratör. Jag tycker det är en modell som förtjänar att försvaras, utvecklas och exporteras till resten av världen.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén, IsakGerson
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-29, 23:17
Inte uppkopplad
Raderat inlägg (dolt)
Taz_1999s avatar
Gammal Taz_1999 Ola Andersson
2012-04-29, 23:19
Inte uppkopplad
Raderat inlägg (dolt)
2012-05-03, 19:48 #13
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B09-Y03:
att piratpartiet ska verka för en nerläggning av biblioteksersättning på samma sätt som vi verkar för en nerläggning av kassettersättningen.
Biblioteksersättningen kommer inte att fungera för digitala bibliotek där man kan ladda ner verk utan begränsningar (DRM) eller massa övervakning. Man kan inte grunda en ersättning på endast antalet nerladdningar då de är för lätta att manipulera genom automatisering. Jag tycker att digitala bibliotek är viktigare för samhället än biblioteksersättningen. Dock tycker jag detta yrkande är felformulerat då det jämför med kassettersättningen, vilken fungerar annorlunda.
Henrik Enbloms avatar
2012-05-04, 10:21 #14
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B09-Y03:
att piratpartiet ska verka för en nerläggning av biblioteksersättning på samma sätt som vi verkar för en nerläggning av kassettersättningen.
Biblioteksersättning och kassettersättningen är inte jämförbara, en "kassettersättning" för författare skulle vara en avgift på kopieringspapper.
2012-05-06, 19:28 #15
Inte uppkopplad
Re: Motion B09: Bibliotekspolitik: Biblioteksersättningen -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Utökad biblioteksersättning är framtiden. Steg 1 är e-böcker. Steg 2 är film och musik. Steg 3 är datorspel.
Folk har tänkt så förut. Det kallades "bredbandsskatt" och en stor majoritet tyckte det var en väldigt dålig idé.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-05-06, 23:42 #16
Inte uppkopplad
Sv: Re: Motion B09: Bibliotekspolitik: Biblioteksersättningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Fredrik Eldh Visa inlägg
Folk har tänkt så förut. Det kallades "bredbandsskatt" och en stor majoritet tyckte det var en väldigt dålig idé.
Bredbandsskatt är att jämföra med kassettersättningen, och det är riktig usel.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com