Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor

Piratpartiets ungdomsförbund, Ung Pirat, anser att denna fråga är viktig och kommer därför verka för att piratpartiet ska anta denna som ett sakpolitiskt ställningstagande.

Övervakning presenteras idag allt som oftast som en lösning på samhällsproblem genom att avskräcka medborgare från att begå brott. Dessa lösningar är grundade i okunskap, saknar grund i forskning och löser inga samhällsutmaningar på lång sikt.

Ung Pirat kan inte acceptera lagar som bygger på repression och en samhällsutveckling som leder till självcensur. Istället vill vi eftersträva långsiktighet genom integritetsvänlig, och human politik som bygger på respekt och förtroende för medborgare.

Det finns ett talesätt som säger att "tillfället gör tjuven". Om vi har ett samhälle som ger tjuven tillfället, är det då inte samhället som gör tjuven? Ett samhälle som bemöter sina medborgare kallt får kalla människor. Vi vill verka för ett mjukare samhälle.

Vi vill därför se ökade integritetsvänliga ansvarssatsningar i LUA-områden, investeringar som istället för att inskränka samtliga medborgare garanterar dem ökad säkerhet mot brott. Exempel på sådana kan vara:

Kostnadsfritt installerade värdeboxar i lägenheter inom problemområden, områdessatsningar med grönområden, god belysning, skadegörelsebekämpning, klotterplank, musik i garage, konstinstallationer samt upprustning och investeringar i offentliga verksamheter med mera.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Gustav Nipe

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Tillbakadraget yrkande C05-Y01 (Bortröstad)
Av: Gustav Nipe


Tillbakadraget yrkande C05-Y02 (Bortröstad)
Av: Gustav Nipe


Tilläggsyrkanden

Av: JorgenL Yrkande C05-Y11 (Tilläggsyrkande på motionen) 4 personer gillar    1 personer ogillar

att styrelsen får i uppdrag att till kommande höstmöte återkomma med en proposition med en kort sakpolitisk programtext med bakgrundsresonemang och ett antal motiverade sakpolitiska förslag som behandlar trygghetsfrågor med tonvikt på "Trygghets- och brottsförebyggande sakpolitik som alternativ till ökad övervakning av medborgarna", baserat på de grundresonemang som framförs i motionen.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


infallsvinkels avatar
2012-04-02, 21:26 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska verka för kostnadsfritt installerade värdeboxar i lägenheter inom problemområden.
Jag tycker det är problematiskt med sakpolitiska förslag i motionens brödtext, som medlemsmötet inte kan ta ställning till.

Därför lägger jag detta tilläggsyrkande.
infallsvinkels avatar
2012-04-02, 21:27 #3
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska verka för områdessatsningar med grönområden.
Jag tycker det är problematiskt med sakpolitiska förslag i motionens brödtext, som medlemsmötet inte kan ta ställning till.

Därför lägger jag detta tilläggsyrkande.
infallsvinkels avatar
2012-04-02, 21:28 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska verka för god belysning i offentliga miljöer.
Jag tycker det är problematiskt med sakpolitiska förslag i motionens brödtext, som medlemsmötet inte kan ta ställning till.

Därför lägger jag detta tilläggsyrkande.
infallsvinkels avatar
2012-04-02, 21:29 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska verka för skadegörelsebekämpning.
Jag tycker det är problematiskt med sakpolitiska förslag i motionens brödtext, som medlemsmötet inte kan ta ställning till.

Därför lägger jag detta tilläggsyrkande.
infallsvinkels avatar
2012-04-02, 21:29 #6
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska verka för offentliga klotterplank.
Jag tycker det är problematiskt med sakpolitiska förslag i motionens brödtext, som medlemsmötet inte kan ta ställning till.

Därför lägger jag detta tilläggsyrkande.
infallsvinkels avatar
2012-04-02, 21:30 #7
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska verka för musik i garage.
Jag tycker det är problematiskt med sakpolitiska förslag i motionens brödtext, som medlemsmötet inte kan ta ställning till.

Därför lägger jag detta tilläggsyrkande.
infallsvinkels avatar
2012-04-02, 21:31 #8
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska verka för konstinstallationer i offentliga miljöer.
Jag tycker det är problematiskt med sakpolitiska förslag i motionens brödtext, som medlemsmötet inte kan ta ställning till.

Därför lägger jag detta tilläggsyrkande.
infallsvinkels avatar
2012-04-02, 21:31 #9
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska verka för upprustning och investeringar i offentliga verksamheter.
Jag tycker det är problematiskt med sakpolitiska förslag i motionens brödtext, som medlemsmötet inte kan ta ställning till.

Därför lägger jag detta tilläggsyrkande.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-03, 00:06 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska verka för musik i garage.
Med "musik i garage", menar du ökat stöd åt garageband?
IsakGersons avatar
2012-04-03, 09:24 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Med "musik i garage", menar du ökat stöd åt garageband?
Jag gissar att han menar högtalarmusik i stora garagehus. Vet inte varför. För att folk ska känna sig tryggare och gladare? För att det är fint? Hoppas på klassisk musik, från kring förrförra sekelskiftet.
troeds avatar
2012-04-03, 11:55 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Vet inte varför.
Motionen saknar hänvisning till forskning inom psykologi. Antingen känner man till den forskningen (vilket jag gör - och gillar därför motionen i princip rakt av) eller så gör man det inte och då håller jag med dig fullständigt i att en normal reaktion blir "Vet inte varför".

I korthet: Skadegörelse föder skadegörelse. Det finns bra forskning gjord på hur ett område kan vara hur fint som helst tills någon form av skadegörelse åstadkoms och som inte snabbt fixas. Det leder sedan till en nedåtgående spiral som går långt utanför skadegörelse utan påverkar hela inställningen hos de som bor i området.

http://www.scientificamerican.com/bl...olo-2008-11-20
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-03, 13:30 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Motionen saknar hänvisning till forskning inom psykologi. Antingen känner man till den forskningen (vilket jag gör - och gillar därför motionen i princip rakt av) eller så gör man det inte och då håller jag med dig fullständigt i att en normal reaktion blir "Vet inte varför".

I korthet: Skadegörelse föder skadegörelse. Det finns bra forskning gjord på hur ett område kan vara hur fint som helst tills någon form av skadegörelse åstadkoms och som inte snabbt fixas. Det leder sedan till en nedåtgående spiral som går långt utanför skadegörelse utan påverkar hela inställningen hos de som bor i området.

http://www.scientificamerican.com/bl...olo-2008-11-20
Fast det berör inte riktigt Isaks "vet inte varför", som handlade just om musiken.
IsakGersons avatar
2012-04-03, 13:51 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Fast det berör inte riktigt Isaks "vet inte varför", som handlade just om musiken.
Tänkte också på det. Men för mig gör det detsamma. Jag gillar musik. Men skulle önska styrning av musiken. Kommer inte att palla P3 i varje garage.
troeds avatar
2012-04-03, 14:43 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Fast det berör inte riktigt Isaks "vet inte varför", som handlade just om musiken.
Om du följer forskningen som jag länkade till en del av hittar du liknande psykologiska resonemang där.

Ännu kortare: Desto trevligare miljö desto trevligare beteende.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-03, 14:49 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor -
Här ser vi nu hur praktisk tanken är att styrelsen skriver ihop programmen i efterhand: Vi kan nu på medlemsmötet rösta om alla dessa delförslag ett och ett. Sedan kan styrelsen i det slutliga programmet foga in dem som går genom i en kort och lättläst lista, på motsvarande sätt som i motionens brödtext.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-03, 14:54 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Om du följer forskningen som jag länkade till en del av hittar du liknande psykologiska resonemang där.

Ännu kortare: Desto trevligare miljö desto trevligare beteende.
Du länkade inte till forskning, utan till en popvetenskaplig rapportering om forskning. Den rapport du länkade till nämner aldrig musik.
troeds avatar
2012-04-03, 16:55 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Du länkade inte till forskning, utan till en popvetenskaplig rapportering om forskning. Den rapport du länkade till nämner aldrig musik.
Jag vet. Jag försökte inte påskina något annat - utan påpekade att motionen har grund i forskning som inte hänvisas till.

Se det som en uppmaning - jag sökte själv fram den "popvetenskapliga" rapporten för den som ville veta mer. Jag tar för givet att googlekunskaperna här är tillräckliga.

Citat:
In an attempt to test the theory, psychologist Kees Keizer and his colleagues at the University of Groningen report online in Science that they conducted six experiments.

In their paper, "The Spreading of Disorder,"
vilket med Google Scholar snabbt resulterar i http://www.sciencemag.org/content/322/5908/1681.short

Related resources och andra papper som hänvisar till denna ser ut att vara bra läsning.
2012-04-03, 17:21 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor -
Vad är en "värdebox"?
infallsvinkels avatar
2012-04-03, 19:04 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Vad är en "värdebox"?
Jag förmodar att det är en slags kassaskåp inbyggda i lägenheter, som gör att värdesaker inlåsta där är svåråtkomliga för inbrottstjuvar.
infinite_emmas avatar
2012-04-04, 08:23 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor -
Dum fråga antagligen, men lika bra att fråga eftersom jag inte riktigt hänger med här: Om forskningen kommer fram till att något av det som räknats upp inte fungerar enligt avsikt, behöver vi leva upp till att det sakpolitiskt är bestämt via en sån här motion? Jag kan absolut se varför orginalatt-satserna är mer generellt hållna därvidlag. Men då dyker ett problem upp, vad i motionen är nytt eller tillför något nytt, sakpolitiskt, som inte partiet redan driver? Vad är problemformuleringen här, och hur löser attsatserna den?
2012-04-04, 09:10 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor -
Citat:
att piratpartiet antar en helhetssyn för att utveckla ett långsiktigt och hållbart alternativ till storebrorssamhällets svar på samhällsproblemen.
Det gör vi väl redan?
Citat:
att denna politik ska byggas på humana och integritetsvänliga principer.
Det har vi redan.

När det gäller offentliga klotterplank så vet jag att det är mycket diskussion om det, men jag är inte insatt. Det ställningstagandet är egentligen värd en helt egen motion som tar upp för och nackdelar. Jag tror att jag är för, men känner mig inte tillräckligt insatt för att bifalla. Jag vill bli utbildad på för och motargument innan jag bestämmer mig.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-04, 09:16 #23
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande C05-Y03:
att Piratpartiet ska verka för kostnadsfritt installerade värdeboxar i lägenheter inom problemområden.
Lol :dFöljande fel inträffade när detta meddelande skickades:
  1. Du har inte angett någon motivering!
2012-04-04, 11:43 #24
Inte uppkopplad
Sv: Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor -
Citat:
att Piratpartiet ska verka för god belysning i offentliga miljöer.
Jag vill inte att det ska bli så här.
2012-04-04, 11:56 #25
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande C05-Y09:
att Piratpartiet ska verka för konstinstallationer i offentliga miljöer.
Ofta svindyra, provocerande och oanvändbara. Kostnaden att införa dem är oftast det mest provocerande eftersom skattepengarna istället kunde gått till att förbättra vård, skola och omsorg.
IsakGersons avatar
2012-04-04, 12:38 #26
Inte uppkopplad
Sv: Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande C05-Y09:
att Piratpartiet ska verka för konstinstallationer i offentliga miljöer.
Ofta svindyra, provocerande och oanvändbara. Kostnaden att införa dem är oftast det mest provocerande eftersom skattepengarna istället kunde gått till att förbättra vård, skola och omsorg.
Jag gillar konst! Bifall!
2012-04-04, 12:49 #27
Inte uppkopplad
Sv: Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Jag gillar konst! Bifall!
Jag har inget emot konst om den är vacker och inte kostar skattebetalarna hundratals eller miljontals kronor.
2012-04-04, 12:52 #28
Inte uppkopplad
Sv: Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor -
Då ser jag hellre nån slags offentlig konstutställningsplats de som vill får sätta ut sin konst frivilligt på utan att ansöka om det, ungefär som med offentligt klotterplank fast för all slags konst eller nått sånt.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-04, 15:38 #29
Inte uppkopplad
Sv: Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Då ser jag hellre nån slags offentlig konstutställningsplats de som vill får sätta ut sin konst frivilligt på utan att ansöka om det, ungefär som med offentligt klotterplank fast för all slags konst eller nått sånt.
Så länge de är fine med att all konst kommer att förstöras på tre minuter, okej.
infallsvinkels avatar
2012-04-04, 15:47 #30
Inte uppkopplad
Sv: Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag har inget emot konst om den är vacker och inte kostar skattebetalarna hundratals eller miljontals kronor.
Får konsten inte ens kosta hundratals kronor? Men hur ska konstnärerna få betaaaalt?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Robobengt
IsakGersons avatar
2012-04-04, 15:53 #31
Inte uppkopplad
Sv: Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Får konsten inte ens kosta hundratals kronor? Men hur ska konstnärerna få betaaaalt?
Jag vill lägga ännu mer pengar på konst!

Men samtidigt vill jag självklart utreda hur vi kan få ut mer gratiskonst i samhället. Där spelar grafittin en stor roll.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-04, 15:56 #32
Inte uppkopplad
Sv: Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor -
Och för den delen de mängder av målningar, fotografier, statyer med mera som unga up-and-coming konstnärer med glädje ses ställas ut gratis eftersom deras mål inte är att tjäna pengar, utan att visa världen sin konst.
2012-04-04, 15:58 #33
Inte uppkopplad
Sv: Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor -
Jag skulle gärna se att medborgarna fick en kulturpeng som de enbart får använda till kommunens kulturprojekt och kommunen måste fråga kommuninvånarna typ

"Nu vill vi köpa en vedervärdig provocerande ful staty och ställa mitt i centrum! Det kommer kosta 600000 fastän ingen egentligen skulle vilja ta emot den gratis ens. Vill du lägga din kulturpeng på detta projekt eller spara den till något annat?"

Då skulle det bli lite rättvisa i det hela.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-04, 21:08 #34
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande C05-Y01:
att piratpartiet antar en helhetssyn för att utveckla ett långsiktigt och hållbart alternativ till storebrorssamhällets svar på samhällsproblemen.
Passar bättre i principprogrammet? Avslag.
TeirdeZs avatar
2012-04-04, 21:17 #35
Inte uppkopplad
Sv: Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Jag vill lägga ännu mer pengar på konst!

Men samtidigt vill jag självklart utreda hur vi kan få ut mer gratiskonst i samhället. Där spelar grafittin en stor roll.
Du tror inte att det kan finnas en poäng i att ha en mångfald också av graffitikulturer? Något program på P1 (<-- vag referens) från förra året, kanske Medierna, hade gjort ett ingående reportage om graffitikultur i Malmö (där graffiti uppmuntras av kommunen) och Stockholm (som har nolltolerans). Där menade vissa av konstnärerna att graffitin i Malmö, just för att den inte bara tolererades utan dessutom uppmuntrades, på vissa sätt blev tamare och mindre utmananade, nästan med nöd etablissmangsvänlig (estetiskt och konstnärligt), än graffitikonsten i Stockholm, som ju alltid blir tvungen att ställa sig i opposition till etablissemanget.
IsakGersons avatar
2012-04-04, 21:29 #36
Inte uppkopplad
Sv: Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor -
Citat:
Ursprungligen postat av TeirdeZ Visa inlägg
Du tror inte att det kan finnas en poäng i att ha en mångfald också av graffitikulturer? Något program på P1 (<-- vag referens) från förra året, kanske Medierna, hade gjort ett ingående reportage om graffitikultur i Malmö (där graffiti uppmuntras av kommunen) och Stockholm (som har nolltolerans). Där menade vissa av konstnärerna att graffitin i Malmö, just för att den inte bara tolererades utan dessutom uppmuntrades, på vissa sätt blev tamare och mindre utmananade, nästan med nöd etablissmangsvänlig (estetiskt och konstnärligt), än graffitikonsten i Stockholm, som ju alltid blir tvungen att ställa sig i opposition till etablissemanget.
Oj. Det hade jag ingen aning om. Bra argument!
AndersLindbäcks avatar
2012-04-05, 08:10 #37
Inte uppkopplad
Sv: Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor -
Hela motionen är felaktig då den talar om integritet men ger förslag om brottsförebyggande åtgärder.

Det faktum att Johan Perhsson använder sig av den enligt mig helt felaktiga kopplingen gör att vi i piratpartiet bör akta oss för att göra samma sak.

Integritet handlar om vår rätt till ett privatliv.

Brottsförbyggande åtgärder handlar om vår rätt att leva tryggt.

Det är inte samma sak.
Broskbennys avatar
2012-04-05, 14:44 #38
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande C05-Y03:
att Piratpartiet ska verka för kostnadsfritt installerade värdeboxar i lägenheter inom problemområden.
Detta handlar dels om att göra inbrott i utsatta områden mindre attraktiva för inbrott och de konsekvenser som följer av det, men minst lika viktigt handlar det här förslaget om att människor som bor i dessa områden ska känna sig sedda, ska känna att samhället ställer upp och faktiskt investerar i deras trygghet. Det tror jag ger trygga medborgare med tilltro till samhälle och stat.
JorgenLs avatar
2012-04-06, 16:28 #39
Inte uppkopplad
Sv: Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor -
Det här motionen håller på att bli konstig...


Den skulle kunna rubriceras som tex. "Trygghetsökande åtgärder istället för ökad övervakning", men som den ser ut nu så är det bara en random lista på ogenomdiskuterade sakpolitiska krav som kanske/kanske inte ökar tryggheten.

Det finns helt klart ett sådant samband som det motionen pekar på, att integritetskränkande övervakning ofta motiveras med att det skulle öka tryggheten, och att vi skulle behöva svar på frågan om vad vi vill göra istället för att öka tryggheten, och programtexter som förklarar varför ökad övervakning är ett dåligt sätt att öka tryggheten.

MEN sånt borde inte komma till lite på random i en mötesdiskussion.

Det borde snarare vara en arbetsgrupp som skriver ett genomarbetat "Trygghetsprogram" eller nåt sånt, där det hela dessutom borde det sättas i perspektiv med ett kriminalpolitiskt ställningstagande där man resonerar runt grundorsaker till brottslighet etc...

Som det ser ut nu är det mest mest symptomhantering, vilket iofs. också kan behövas, men som ser väldigt konstigt ut utan seriösa motiveringar till vad respektive åtgärd ska uppnå, och vad det finns för underlag till att anta att den faktiskt uppnår det. Det blir inte användbart att bara ha en väldigt allmän ståndpunkt och en lista med några stycken sakpolitiska förslag där ingetdera är speciellt väl motiverade.


Skulle inte ett bättre beslut vara att skicka den här motionen vidare till styrelsen med ett uppdrag att infoga detta synsätt i ett trygghetspolitiskt sakpolitiskt program, kanske genom att försöka tillsätta en trygghetspolitisk arbetsgrupp med uppdrag att skriva ihop ett sådant program till nästa möte?
JorgenLs avatar
2012-04-06, 21:53 #40
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Styrelsen får i uppdrag att till kommande höstmöte återkomma med en proposition med en kort sakpolitisk programtext med bakgrundsresonemang och ett antal motiverade sakpolitiska förslag som behandlar trygghetsfrågor med tonvikt på "Trygghets- och brottsförebyggande sakpolitik som alternativ till ökad övervakning av medborgarna", baserat på de grundresonemang som framförs i motionen.
Motionens frågeställning är relevant och grundansatsen är bra, men det behövs en mera genomarbetad formulering runt varför vi tycker att detta är en bättre och effektivare väg att gå, och de konkreta förslagen behöver motiveras avseende varför de fungerar som trygghetsskapande och brottsförebyggande. Att ge styrelsen i uppdrag att arbeta fram en proposition runt detta, vilket den gärna kan göra med hjälp av en arbetsgrupp av intresserade, ger sannolikt ett kvalitetsmässigt bättre och politiskt mera slagkraftigt resultat.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-07, 19:01 #41
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska ta politiskt ställning för öppna utställningsplatser där konstnärer får chansen att placera ut konstobjekt för allmän beskådan.
2012-04-07, 20:26 #42
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska verka för att kommuner skall söka accepans för konstinstallationer i offentliga miljöer som betalas med offentliga medel, innan de inför dem, då det annars kan medverka till att folket får en negativ inställning till konst och kultur och att det är slöseri på pengar.
Det behövs acceptans innan skattepengar slängs ut på dyra konstprojekt, annars får det en negativ effekt.
2012-04-08, 23:28 #43
Inte uppkopplad
Sv: Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor -
Citat:
Ursprungligen postat av TeirdeZ Visa inlägg
Du tror inte att det kan finnas en poäng i att ha en mångfald också av graffitikulturer? Något program på P1 (<-- vag referens) från förra året, kanske Medierna, hade gjort ett ingående reportage om graffitikultur i Malmö (där graffiti uppmuntras av kommunen) och Stockholm (som har nolltolerans). Där menade vissa av konstnärerna att graffitin i Malmö, just för att den inte bara tolererades utan dessutom uppmuntrades, på vissa sätt blev tamare och mindre utmananade, nästan med nöd etablissmangsvänlig (estetiskt och konstnärligt), än graffitikonsten i Stockholm, som ju alltid blir tvungen att ställa sig i opposition till etablissemanget.
Vad drar du för slutsats av detta då. Är du för eller emot offentligt klotterklank?
2012-04-09, 18:23 #44
Inte uppkopplad
Sv: Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor -
I stort sett alla motioner faller i mina ögon pga att de inte är finansierade på något sätt,vissa hamnar även på kommunal nivå då visst hyresbestånd i problem områden är kommunala bostadsbolag och ifall hyresbeståndet är hos privata värdar skall då skattepengar gå till att bekosta säkerhetsboxar hos privata värdar?

Yrkar avslag på samtliga yrkanden utomYrkande C05-Y11 där jag yrkar bifall.
IsakGersons avatar
2012-04-09, 21:57 #45
Inte uppkopplad
Sv: Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
I stort sett alla motioner faller i mina ögon pga att de inte är finansierade på något sätt,vissa hamnar även på kommunal nivå då visst hyresbestånd i problem områden är kommunala bostadsbolag och ifall hyresbeståndet är hos privata värdar skall då skattepengar gå till att bekosta säkerhetsboxar hos privata värdar?

Yrkar avslag på samtliga yrkanden utomYrkande C05-Y11 där jag yrkar bifall.
1. Måste alla förslag motiveras på årsmötet? Är det inte bättre att låta de valda politikerna eller kandidaterna göra det? Gillar ej sådan detaljstyrning.

2. Varför måste vi begränsa oss till att tycka om riksdagspolitik?
Mötespresidiets avatar
2012-04-10, 22:04 #46
Inte uppkopplad
Sv: Motion C05: Uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor -
Mötespresidiet anser att sakfrågor i denna motion inte ska tas upp till votering. Yrkandena i motionen handlar enbart om en uppmaning om politisk helhetssyn inom integritetsfrågor. Att motionären nämner några exempel i brödtexten gör inte att motionens område utvidgas.

Därmed kommer mötespresidiets förslag till voteringsordning inte innehålla följande yrkanden:
C05-Y03
C05-Y04
C05-Y05
C05-Y06
C05-Y07
C05-Y08
C05-Y09
C05-Y10
C05-Y12
C05-Y13

Du som medlem har rätt att lägga ett komplett motförslag till voteringsordning, där dessa yrkanden finns med. Mötet bestämmer därefter vilken voteringsordning som gäller.
klaras avatar
2012-05-06, 14:40 #47
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande C05-Y11:
att styrelsen får i uppdrag att till kommande höstmöte återkomma med en proposition med en kort sakpolitisk programtext med bakgrundsresonemang och ett antal motiverade sakpolitiska förslag som behandlar trygghetsfrågor med tonvikt på "Trygghets- och brottsförebyggande sakpolitik som alternativ till ökad övervakning av medborgarna", baserat på de grundresonemang som framförs i motionen.
Detta förslag tar tillvara på andemeningen i motionen på ett utmärkt sätt.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com