Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion B12: Bibliotekspolitik: Det digitala biblioteket

Piratpartiets ungdomsförbund, Ung Pirat, anser att denna fråga är viktig och kommer därför verka för att piratpartiet ska anta denna som ett sakpolitiskt ställningstagande.

Denna motion är tänkt att ta tag i frågeställningen "Hur ska artisterna få betalt?". Det är en fråga som vi länge har svarat med ett "Vi behöver inte ta ansvar i denna fråga, klipp dig och skaffa dig ett jobb". Detta är ett svar som är direkt skadligt för att vi någonsin ska uppfattas som ett kulturvänligt parti.

En lösning är att vi använder oss utav biblioteksersättningen. Samtidigt, om vi bifaller förslag nedan, har vi skapat ett säkert och tillgängligt system för hur vi bevarar och delar med oss av kultur i Sverige. Genom bibioteken.


Så här är det tänkt att du som medborgare ska uppfatta förslaget:
*Du surfar in på den privatägda sajten www.kultivera.se. Det är en hemsida som till stora delar liknar dagens torrentsiter. På denna sida loggar du och söker upp ett verk som du vill läsa, se eller lyssna på.
*Du klickar på länken och tekniskt så börjar du ladda ner verket med hjälp av infrastruktur från Kungliga Biblioteket (KB). Även om torrent-tekniken idag inte behöver använda sig av en torrentfil eller tracker så kan vi säga att det som KB tillhandahåller är tracker-funktionen samt metadata om verket liksom statistik för hur många som har laddat ner verket.
*KB noterar vilka verk och antal uthyrning som har gjorts och ersätter de kända upphovsmännen i enlighet med gällande biblioteksersättning.
*För att systemet ska vara så rättvist som möjligt så måste du som medborgare hyra om verket efter en viss tid. Det betyder att upphovsmännen bakom populära verk får ta del av biblioteksersättnigen en gång till, eller flera. Exakt hur man löser detta tekniskt behöver vi inte ha ett svar i dagsläget, lika lite som vi behöver presentera exakt hur bibliotekslagen ska se ut.
*Du som medborgare kan dela ut verket till andra låntagare (som också måste ladda via KB) under din uthyrningstid för att öka överföringshastigheten. KB behöver bara stå för en grundläggande överföringshastighet och att de tillhandahåller samtliga verk som har laddats upp.
*Du som medborgare har rätt att ladda upp alla dina verk, liksom andras. Det som krävs är att verket uppnår verkshöjd och att om samma verk finns sedan tidigare hos KB så ska det vara en markant skillnad i kvalité.

I samma veva så ställer vi kravet på SVT, SR och UR att ladda upp samtliga av deras sändningar till KB.

Motargument till detta förslag kommer att vara att det strider mot nuvarande lagar och underskrivna handelsavtal, men vi är politiker och arbetar för ett samhälle så som vi vill se det. Right? Då ändrar vi lagarna och lämnar de handelsavtal som gör det omöjlig för att forma biblioteken så som vi vill.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Gustav Nipe

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Gustav Nipe Yrkande B12-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 4 personer gillar    2 personer ogillar

att piratpartiet ska bedriva att Sverige ska ha ett centralt digitalt bibliotek (gärna Kungliga Biblioteket (KB)) där e-böcker, musik och film kan lånas av svenska medborgare över Internet. I detta bibliotek ska alla svenska medborgare kunna ladda upp sina egna verk liksom andras. Biblioteksersättning ska utgå automatiskt för de utlånade verk där upphovsmannen (eller flera) är kända. Biblioteket ska säkerställa så att verken för alltid finns tillgängliga men annars endast tillhandahålla den grundläggande infrastrukturen och metadata om varje verk liksom statistik om utlåningen (läs: torrenttrackern och samtlig torrentfiler inklusive metadata om utlåningen) på ett sådant sätt så att andra privata tjänster (själva torrentsiten) kan använda bibliotekets resurser.
Av: Gustav Nipe Yrkande B12-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    2 personer ogillar

att piratpartiet ska bedriva ståndpunkten att biblioteksersättning utgår endast för de verk som inte innehåller DRM (skydd för tekniska åtgärder som förhindrar kopiering). I de fall där DRM används så ska biblioteket uppmana och underlätta för allmänheten att kringå detta skydd. För att biblioteksersättning ska utgå så ska exemplaret också följa en öppen och fri standard och vara licensierad under Creative Commons eller likvärdig licens.
Av: AndersLindbäck Yrkande B12-Y04 (Motyrkande) 4 personer gillar    2 personer ogillar

att alla verk i katalogen ska vara fria från DRM.


Yrkanden

Av: Gustav Nipe Yrkande B12-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 4 personer gillar    2 personer ogillar

att piratpartiet ska bedriva att Sverige ska ha ett centralt digitalt bibliotek (gärna Kungliga Biblioteket (KB)) där e-böcker, musik och film kan lånas av svenska medborgare över Internet. I detta bibliotek ska alla svenska medborgare kunna ladda upp sina egna verk liksom andras. Biblioteksersättning ska utgå automatiskt för de utlånade verk där upphovsmannen (eller flera) är kända. Biblioteket ska säkerställa så att verken för alltid finns tillgängliga men annars endast tillhandahålla den grundläggande infrastrukturen och metadata om varje verk liksom statistik om utlåningen (läs: torrenttrackern och samtlig torrentfiler inklusive metadata om utlåningen) på ett sådant sätt så att andra privata tjänster (själva torrentsiten) kan använda bibliotekets resurser.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B12-Y05 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck
Tillbakadraget yrkande B12-Y07 (Tillbakadraget)
Av: Tommten
Tillbakadraget yrkande B12-Y08 (Bortröstad)
Av: Tommten
Tillbakadraget yrkande B12-Y09 (Bortröstad)
Av: Tommten


Av: Gustav Nipe Yrkande B12-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    2 personer ogillar

att piratpartiet ska bedriva ståndpunkten att biblioteksersättning utgår endast för de verk som inte innehåller DRM (skydd för tekniska åtgärder som förhindrar kopiering). I de fall där DRM används så ska biblioteket uppmana och underlätta för allmänheten att kringå detta skydd. För att biblioteksersättning ska utgå så ska exemplaret också följa en öppen och fri standard och vara licensierad under Creative Commons eller likvärdig licens.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B12-Y06 (Tillbakadraget)
Av: AndersLindbäck
Tillbakadraget yrkande B12-Y10 (Tillbakadraget)
Av: Tommten
Tillbakadraget yrkande B12-Y13 (Bortröstad)
Av: Tommten


Tillbakadraget yrkande B12-Y03 (Bortröstad)
Av: Gustav Nipe


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande B12-Y12 (Tillbakadraget)
Av: Tommten


Av: AndersLindbäck Yrkande B12-Y04 (Motyrkande) 4 personer gillar    2 personer ogillar

att alla verk i katalogen ska vara fria från DRM.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande B12-Y11 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-06, 20:39 #2
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B12-Y01:
att piratpartiet ska bedriva att Sverige ska ha ett centralt digitalt bibliotek (gärna Kungliga Biblioteket (KB)) där e-böcker, musik och film kan lånas av svenska medborgare över Internet. I detta bibliotek ska alla svenska medborgare kunna ladda upp sina egna verk liksom andras. Biblioteksersättning ska utgå automatiskt för de utlånade verk där upphovsmannen (eller flera) är kända. Biblioteket ska säkerställa så att verken för alltid finns tillgängliga men annars endast tillhandahålla den grundläggande infrastrukturen och metadata om varje verk liksom statistik om utlåningen (läs: torrenttrackern och samtlig torrentfiler inklusive metadata om utlåningen) på ett sådant sätt så att andra privata tjänster (själva torrentsiten) kan använda bibliotekets resurser.
Det här är svaret på frågan "hur ska artisterna få betalt".


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Urban Sundström
2012-04-07, 14:44 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion B12: Bibliotekspolitik: Det digitala biblioteket -
Jag vill utveckla resonemanget till att ersättningen ska utgå till författaren om personen uppger att de gillade boken, men inte om de inte gillade den. Jag gillar nämligen inte "Jag har rätt att få betalt" mentaliteten.
IsakGersons avatar
2012-04-07, 15:29 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion B12: Bibliotekspolitik: Det digitala biblioteket -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag vill utveckla resonemanget till att ersättningen ska utgå till författaren om personen uppger att de gillade boken, men inte om de inte gillade den. Jag gillar nämligen inte "Jag har rätt att få betalt" mentaliteten.
Jag ser biblioteksersättningen som en pragmatisk grej. Med den kan vi få så många som möjligt att skriva böcker utan att behöva bry sig så mycket om pengar. Jag gillar genelt sett inte att tala om rättigheter.
2012-04-07, 15:39 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B12: Bibliotekspolitik: Det digitala biblioteket -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Jag ser biblioteksersättningen som en pragmatisk grej. Med den kan vi få så många som möjligt att skriva böcker utan att behöva bry sig så mycket om pengar. Jag gillar genelt sett inte att tala om rättigheter.
Det brukar användas som ett argument till "Jag har rätt att få betalt om någon använder min arbetsprestation" typ.
2012-04-07, 15:43 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion B12: Bibliotekspolitik: Det digitala biblioteket -
Mitt förslag om att det istället ska vara om personen gillar det, gör att detta inte kan användas som argument eftersom det då är läsaren som äger rättigheten att avgöra om läsningen är skräp eller om den var bra nog att få pengar.

Annars kan lösningen som presenteras som förslag här användas som vapen för en argumentation jag hatar, nämligen den om att en skapare ska ha absolut rätt att kräva betalt för sin arbetsprestation om någon tittar på en kopia av verket.
2012-04-07, 22:29 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B12: Bibliotekspolitik: Det digitala biblioteket -
Jag gillar inte att digitala filer "lånas ut". Att bibiloteksersättning utgår en gång till efter en viss tid kan jag gå med på, men inte att det kallas för en omlåning och utlåning. Filer som är på min dator är mina filer.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-08, 15:17 #8
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att alla verk i katalogen skall vara fria från DRM.
Enklare att utesluta verk med DRM än att ta bort biblioteksersättning.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-08, 15:18 #9
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att piratpartiet ska bedriva att Sverige ska ha ett centralt digitalt bibliotek (gärna Kungliga Biblioteket (KB)) där e-böcker, musik och film kan lånas av svenska medborgare över Internet. I detta bibliotek ska alla svenska medborgare kunna ladda upp sina egna verk liksom andras.
Biten om biblioteksersättning är överflödig.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-08, 15:25 #10
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att det skall finnas möjlighet för de som lånar verk att ge ett gåva till skapare av verk de lånat.
Flattr någon ?

Kan även tänka mig andra mikrobetalningar som gör det möjligt att ge skparna betalt för de verk de skapar.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Urban Sundström
AndersLindbäcks avatar
2012-04-08, 15:27 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B12: Bibliotekspolitik: Det digitala biblioteket -
Mina ändringsförslag är då till för att ta bort biblioteksersättningen och i stället möjliggöra för de som vill att själva betala in ersättning till författaren av en bok, låt, film etc genom en frivillig donation.
2012-04-08, 18:39 #12
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska bedriva att Sverige ska ha ett centralt digitalt bibliotek (gärna Kungliga Biblioteket (KB)) där e-böcker, musik och film kan kopieras av svenska medborgare över Internet. I detta bibliotek ska alla svenska medborgare kunna ladda upp sina egna verk liksom andras. Biblioteksersättning ska utgå automatiskt för de kopierade verk där upphovsmannen (eller flera) är kända. Biblioteket ska säkerställa så att verken för alltid finns tillgängliga men annars endast tillhandahålla den grundläggande infrastrukturen och metadata om varje verk liksom statistik om kopieringen (läs: torrenttrackern och samtlig torrentfiler inklusive metadata om utlåningen) på ett sådant sätt så att andra privata tjänster (själva torrentsiten) kan använda bibliotekets resurser.
Kopiera istället för låna.
2012-04-08, 18:41 #13
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska bedriva att Sverige ska ha ett centralt digitalt bibliotek (gärna Kungliga Biblioteket (KB)) där e-böcker, musik och film kan kopieras av svenska medborgare över Internet. I detta bibliotek ska alla svenska medborgare kunna ladda upp sina egna verk liksom andras. Biblioteksersättning ska utgå automatiskt för de kopierade verk där upphovsmannen (eller flera) är kända. Biblioteket ska säkerställa så att verken för alltid finns tillgängliga men annars endast tillhandahålla den grundläggande infrastrukturen och metadata om varje verk liksom statistik om kopieringen (läs: torrenttrackern och samtlig torrentfiler inklusive metadata om kopieringen) på ett sådant sätt så att andra privata tjänster (själva torrentsiten) kan använda bibliotekets resurser.
Glömde ersätta ett låna...
2012-04-08, 18:42 #14
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att piratpartiet ska bedriva att Sverige ska ha ett centralt digitalt bibliotek (gärna Kungliga Biblioteket (KB)) där e-böcker, musik och film kan kopieras av svenska medborgare över Internet. I detta bibliotek ska alla svenska medborgare kunna ladda upp sina egna verk liksom andras.
2012-04-08, 18:45 #15
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att det skall finnas möjlighet för de som lånar verk att ge en gåva till skapare av verk de lånat.
En gåva, inte ett gåva. Jämka dig Anders.
2012-04-08, 18:46 #16
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B12-Y06:
att det skall finnas möjlighet för de som lånar verk att ge ett gåva till skapare av verk de lånat.
Man lånar inte skaparna till verket!
AndersLindbäcks avatar
2012-04-08, 18:51 #17
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att det skall finnas möjlighet för de som lånar verk att ge gåva till skapare av verket
2012-04-08, 18:52 #18
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att det skall finnas möjlighet att skänka pengar till upphovsmannen/upphovsmännen.
Det ska man kunna göra oavsett om man kopierar eller inte.
Nicholas Miless avatar
2012-04-11, 02:05 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion B12: Bibliotekspolitik: Det digitala biblioteket -
Jag förstår inte varför det skulle ligga på biblioteken att facilitera donationer till upphovsmän. Vill författare ha donationer får de väl en hemsida och ett bankkonto.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Qer
IsakGersons avatar
2012-04-11, 09:17 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion B12: Bibliotekspolitik: Det digitala biblioteket -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
Jag förstår inte varför det skulle ligga på biblioteken att facilitera donationer till upphovsmän. Vill författare ha donationer får de väl en hemsida och ett bankkonto.
1. Staten, inte biblioteken. 2. För att det är praktiskt!
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-12, 16:20 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion B12: Bibliotekspolitik: Det digitala biblioteket -
Ni missar halva poängen med denna motionen. Dels så ska det bli lätt att få tag på kultur (finns på statens centrala tracker aka biblioteket) och samtidigt så har vi svaret på hur artisterna ska få betalt (biblioteksersättning, precis så om det har fungerat för författare i hur många år som helst).

Att i valet 2014 återigen svara med "artisterna får väl klippa sig och skaffa sig ett jobb" kommer inte att gå hem i stugorna. Dags att tänka om! Rösta bifall på motionens ursprungliga yrkanden!
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-12, 16:23 #22
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B12-Y12:
att det skall finnas möjlighet att skänka pengar till upphovsmannen/upphovsmännen.
Går förvisso att kombinera med biblioteksersättnigen, men det här är inget som vi kan stå och säga i våra valstugor.
2012-04-12, 21:47 #23
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att piratpartiet ska bedriva ståndpunkten att biblioteksersättning utgår endast för de verk som inte innehåller DRM (skydd för tekniska åtgärder som förhindrar kopiering).
Den senare biten av ursprungsyrkandet är inte bibliotekets uppgift. Dvs:
"I de fall där DRM används så ska biblioteket uppmana och underlätta för allmänheten att kringå detta skydd."
Nicholas Miless avatar
2012-04-12, 22:28 #24
Inte uppkopplad
Sv: Motion B12: Bibliotekspolitik: Det digitala biblioteket -
Jag håller inte med. Om jag hittar en gammal text som är svår att förstå eller komma in i, ingår det i en bibliotekaries uppgift att hjälpa mig hitta en bok som kommenterar texten, förklarar bakgrunden till den, eller något liknande. Att hjälpa människor kringgå DRM följer samma litterära tillgänglighetsprincip.
2012-04-12, 22:41 #25
Inte uppkopplad
Sv: Motion B12: Bibliotekspolitik: Det digitala biblioteket -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
Jag håller inte med. Om jag hittar en gammal text som är svår att förstå eller komma in i, ingår det i en bibliotekaries uppgift att hjälpa mig hitta en bok som kommenterar texten, förklarar bakgrunden till den, eller något liknande. Att hjälpa människor kringgå DRM följer samma litterära tillgänglighetsprincip.
Att hjälpa de som undrar att hitta böcker om DRM så att de kan hjälpa sig själva hör förstås till biblotikariernas uppgift, men inte att agera lärare för att undervisa hur man ska gå till väga för att kringgå DRM.
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-04-13, 22:18
Inte uppkopplad
Raderat inlägg (dolt)
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-04-13, 22:19
Inte uppkopplad
Raderat inlägg (dolt)
AndersLindbäcks avatar
2012-04-14, 02:52 #26
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B12-Y02:
att piratpartiet ska bedriva ståndpunkten att biblioteksersättning utgår endast för de verk som inte innehåller DRM (skydd för tekniska åtgärder som förhindrar kopiering). I de fall där DRM används så ska biblioteket uppmana och underlätta för allmänheten att kringå detta skydd. För att biblioteksersättning ska utgå så ska exemplaret också följa en öppen och fri standard och vara licensierad under Creative Commons eller likvärdig licens.
DRM är mycket mer än kopieringskydd - det handlar om alla rättighetern man har hur verket används som skyddas med spärrar.

Dvs hur många gånger får man läsa det och hur länge man får låna det osv osv.
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-05-01, 16:40 #27
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B12-Y05:
att piratpartiet ska bedriva att Sverige ska ha ett centralt digitalt bibliotek (gärna Kungliga Biblioteket (KB)) där e-böcker, musik och film kan lånas av svenska medborgare över Internet. I detta bibliotek ska alla svenska medborgare kunna ladda upp sina egna verk liksom andras.
Jag ser ingen som helst anledning varför vi ska skapa ett nationellt bibliotek som är exkluderande och bara tillåter svenska medborgare att använda det. Vad med alla de människor som bor i landet utan att vara svenska medborgare? Ska de inte få lov att använda detta bibliotek? Vill vi verkligen låsa in kunskapen på detta sätt, och bara låta den vara tillgänglig för vissa?
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-05-01, 16:41 #28
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B12-Y09:
att att piratpartiet ska bedriva att Sverige ska ha ett centralt digitalt bibliotek (gärna Kungliga Biblioteket (KB)) där e-böcker, musik och film kan kopieras av svenska medborgare över Internet. I detta bibliotek ska alla svenska medborgare kunna ladda upp sina egna verk liksom andras.
Jag ser ingen som helst anledning varför vi ska skapa ett nationellt bibliotek som är exkluderande och bara tillåter svenska medborgare att använda det. Vad med alla de människor som bor i landet utan att vara svenska medborgare? Ska de inte få lov att använda detta bibliotek? Vill vi verkligen låsa in kunskapen på detta sätt, och bara låta den vara tillgänglig för vissa?
2012-05-03, 03:42 #29
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B12-Y03:
att piratpartiet ska bedriva ståndpunkten att KB ska till en början ha ett särskilt stort fokus på att marknadsföra den lagliga utlåningen för att på så sätt minska den olagliga fildelningen som svenska medborgare står för idag. Uthyrningstiden för varje verk är en kortare tid och vill medborgaren ta del av verket efter det så ska verket hyras om (tekniskt på något sätt meddela biblioteket att lånet förnyas en gång till). På detta sätt så kan KB få en klar bild över hur biblioteksersättningen ska fördelas mellan upphovsmännen.
Man kan få fram statistik om utlåningen på mindre krångliga sätt än detta, därmed onödigt.
2012-05-03, 04:54 #30
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B12-Y03:
att piratpartiet ska bedriva ståndpunkten att KB ska till en början ha ett särskilt stort fokus på att marknadsföra den lagliga utlåningen för att på så sätt minska den olagliga fildelningen som svenska medborgare står för idag. Uthyrningstiden för varje verk är en kortare tid och vill medborgaren ta del av verket efter det så ska verket hyras om (tekniskt på något sätt meddela biblioteket att lånet förnyas en gång till). På detta sätt så kan KB få en klar bild över hur biblioteksersättningen ska fördelas mellan upphovsmännen.
Man kan få fram statistik om utlåningen på mindre krångliga sätt än detta, därmed onödigt. Det skulle dessutom krävas övervakning/DRM för att kunna tillämpas.
2012-05-03, 19:51 #31
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B12-Y01:
att piratpartiet ska bedriva att Sverige ska ha ett centralt digitalt bibliotek (gärna Kungliga Biblioteket (KB)) där e-böcker, musik och film kan lånas av svenska medborgare över Internet. I detta bibliotek ska alla svenska medborgare kunna ladda upp sina egna verk liksom andras. Biblioteksersättning ska utgå automatiskt för de utlånade verk där upphovsmannen (eller flera) är kända. Biblioteket ska säkerställa så att verken för alltid finns tillgängliga men annars endast tillhandahålla den grundläggande infrastrukturen och metadata om varje verk liksom statistik om utlåningen (läs: torrenttrackern och samtlig torrentfiler inklusive metadata om utlåningen) på ett sådant sätt så att andra privata tjänster (själva torrentsiten) kan använda bibliotekets resurser.
Biblioteksersättningen kommer inte att fungera för digitala bibliotek där man kan ladda ner verk utan begränsningar (DRM) eller massa övervakning. Man kan inte grunda en ersättning på endast antalet nerladdningar då de är för lätta att manipulera genom automatisering.
IsakGersons avatar
2012-05-03, 21:55 #32
Inte uppkopplad
Sv: Motion B12: Bibliotekspolitik: Det digitala biblioteket -
Citat:
Ursprungligen postat av Inhuman Soul Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B12-Y01:
att piratpartiet ska bedriva att Sverige ska ha ett centralt digitalt bibliotek (gärna Kungliga Biblioteket (KB)) där e-böcker, musik och film kan lånas av svenska medborgare över Internet. I detta bibliotek ska alla svenska medborgare kunna ladda upp sina egna verk liksom andras. Biblioteksersättning ska utgå automatiskt för de utlånade verk där upphovsmannen (eller flera) är kända. Biblioteket ska säkerställa så att verken för alltid finns tillgängliga men annars endast tillhandahålla den grundläggande infrastrukturen och metadata om varje verk liksom statistik om utlåningen (läs: torrenttrackern och samtlig torrentfiler inklusive metadata om utlåningen) på ett sådant sätt så att andra privata tjänster (själva torrentsiten) kan använda bibliotekets resurser.
Biblioteksersättningen kommer inte att fungera för digitala bibliotek där man kan ladda ner verk utan begränsningar (DRM) eller massa övervakning. Man kan inte grunda en ersättning på endast antalet nerladdningar då de är för lätta att manipulera genom automatisering.
Det är ett problem som säkert går att lösa.
2012-05-03, 22:59 #33
Inte uppkopplad
Sv: Motion B12: Bibliotekspolitik: Det digitala biblioteket -
Tankegångar som "en majoritet av kopieringen skall ske från/loggas av en stor aktör", "filer man vill använda ofta/efter en viss tid måste registreras på nytt" är ju inte helt olikt kommersiella strömmande musiktjänster och försäljning med DRM.
Skillnader med att ta det via KB blir som jag ser det att:
  • Priset bestäms via central förhandling/politiker istället för fri marknad.
  • Jag har ingen konsumentmakt. Om jag har en inkomst måste jag via skatten betala för all "enligt mig dålig" kultur som andra konsumerar.
  • Den kultur jag konsumerar betalas av många fler än mig, så just min del blir billigare om jag är en storkonsument eller låginkomsttagare.

Är jag ett högerspöke om jag tycker min inkomst kan få ha viss betydelse som smakfilter? Dvs. jag bland kultur som skaparen vill ha betalt för (på annat sätt än genom reklam) väljer jag inte mer än jag har råd med.
Om det är "nån annan" som betalar större delen av marginaleffekten när jag tankar hem mer så kommer ju det vara ganska rationellt att tanka hem allt möjligt skräp och låta staten/andra betala även skräpproducenter.

Att biblioteksersättning för böcker inte är lika illa beror kanske på det vanliga, att böcker inte är lika lätta att kopiera som bitar är. Eller att man inte kan låna en för närvarande utlånad bok -- alltså sätter antalet exemplar en gräns på hur mycket ersättning som kan utgå, och vid populära böcker väljer många då att betala dem själva. Med fri tankning och ersättning per kopiering finns ingen sådan gräns.

Min inställning är att en vettigare politik är att korta upphovsrättstider, högre krav på verkshöjd för den mesta immaterielrätten och statlig polis (ej IPRED) som agerar på brottsmisstanke snarare än trålning. Känner också att detta borde vara lättare att övertyga icke-piratpartister om än motionens idéer.

Jag kan förstå att det enligt något bildningsideal finns en poäng i att man inte skall behöva vara höginkomsttagare för att lära sig saker eller få nyheter. Långfilmer tror jag inte är lika viktiga. Kanske kunde en kompromiss vara att få sitta på bibliotek och vid en dator där konsumera vilken kultur som helst utan att betala själv eller kunna kopiera den därifrån (annat än med sin hjärna), det vore så pass obekvämt att det mest blir en sista utväg om man har för lite pengar eller någon producent vill ha hutlöst betalt.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-05-04, 11:33 #34
Inte uppkopplad
Sv: Motion B12: Bibliotekspolitik: Det digitala biblioteket -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Man kan få fram statistik om utlåningen på mindre krångliga sätt än detta, därmed onödigt. Det skulle dessutom krävas övervakning/DRM för att kunna tillämpas.
Nej då. Vi människor vill göra rätt för oss och om reglerna är sådana att vi måste låna om verket för att kulturskaparen återigen ska få ersättning så kommer folk att göra det i stor utsträckning.

Citat:
Ursprungligen postat av Inhuman Soul Visa inlägg
Biblioteksersättningen kommer inte att fungera för digitala bibliotek där man kan ladda ner verk utan begränsningar (DRM) eller massa övervakning. Man kan inte grunda en ersättning på endast antalet nerladdningar då de är för lätta att manipulera genom automatisering.
Fast är det inte ganska lätt att se när en enskild användare utnyttjar systemet?

Citat:
Ursprungligen postat av spgm Visa inlägg
Tankegångar som "en majoritet av kopieringen skall ske från/loggas av en stor aktör", "filer man vill använda ofta/efter en viss tid måste registreras på nytt" är ju inte helt olikt kommersiella strömmande musiktjänster och försäljning med DRM.

Skillnader med att ta det via KB blir som jag ser det att:
  • Priset bestäms via central förhandling/politiker istället för fri marknad.
  • Jag har ingen konsumentmakt. Om jag har en inkomst måste jag via skatten betala för all "enligt mig dålig" kultur som andra konsumerar.
  • Den kultur jag konsumerar betalas av många fler än mig, så just min del blir billigare om jag är en storkonsument eller låginkomsttagare.

Är jag ett högerspöke om jag tycker min inkomst kan få ha viss betydelse som smakfilter? Dvs. jag bland kultur som skaparen vill ha betalt för (på annat sätt än genom reklam) väljer jag inte mer än jag har råd med.
Om det är "nån annan" som betalar större delen av marginaleffekten när jag tankar hem mer så kommer ju det vara ganska rationellt att tanka hem allt möjligt skräp och låta staten/andra betala även skräpproducenter.
Jag ser inte problemet att portionera ut ersättningen efter vad vi i Sverige ser/läser. Och om det är ett problem, löser man inte det på andra sätt än att avslå denna motion?

Fria marknaden vs bibliotek tycker jag inte alls tillhör denna motion. Motionen vill inte ta bort bibliotek, den vill digitalisera.


Citat:
Ursprungligen postat av spgm Visa inlägg
Min inställning är att en vettigare politik är att korta upphovsrättstider, högre krav på verkshöjd för den mesta immaterielrätten och statlig polis (ej IPRED) som agerar på brottsmisstanke snarare än trålning. Känner också att detta borde vara lättare att övertyga icke-piratpartister om än motionens idéer.
Jag också, men du besvarar inte frågan "Hur ska artisterna få betalt?" genom att stå och älta detta, i ett val till.
2012-05-04, 18:18 #35
Inte uppkopplad
Sv: Motion B12: Bibliotekspolitik: Det digitala biblioteket -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Nej då. Vi människor vill göra rätt för oss och om reglerna är sådana att vi måste låna om verket för att kulturskaparen återigen ska få ersättning så kommer folk att göra det i stor utsträckning.
Det behövs som sagt inte för att få fram den informationen. Är det ett verk som är populärt under lång tid kommer det finnas en kontinuerlig ström av nya nerladdare. De flesta skulle inte spara allt på sin egen hårddisk när de laddat ner något heller utan det är enklare att ladda ner det igen i så fall. Det här kravet ställer bara till med onödiga problem som jag ser det, och i värsta fall ett krav på DRM.

Andreas Bjärnemalms invändning mot B12-Y09 och B12-Y05 borde rimligen också vara applicerbar på B12Y01. Varför ska bara svenska medborgare få låna och ladda upp? Jag förstår inte heller varför vi ska kräva just en bittorrent tracker?
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-05-05, 11:00 #36
Inte uppkopplad
Sv: Motion B12: Bibliotekspolitik: Det digitala biblioteket -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Det behövs som sagt inte för att få fram den informationen. Är det ett verk som är populärt under lång tid kommer det finnas en kontinuerlig ström av nya nerladdare. De flesta skulle inte spara allt på sin egen hårddisk när de laddat ner något heller utan det är enklare att ladda ner det igen i så fall. Det här kravet ställer bara till med onödiga problem som jag ser det, och i värsta fall ett krav på DRM.
Ja men du har rätt. Krånglet, fortfarande inte nödvändigtvis DRM, för att ersättningen ska utgå exakt står inte i proportion till att göra systemet enkelt. Bibliotekets tjänst kommer att likna mer streaming än nedladdning.


Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Andreas Bjärnemalms invändning mot B12-Y09 och B12-Y05 borde rimligen också vara applicerbar på B12Y01. Varför ska bara svenska medborgare få låna och ladda upp? Jag förstår inte heller varför vi ska kräva just en bittorrent tracker?
Jag håller med i kritiken om svenska medborgare, synd att den kom fram så sent. Men i detta läge röstar jag hellre bifall på denna motion än avslag på grund av "svenska medborgare".
Att Gustav skrev med Bittorrent var nog snarare ett förtydligande på hur upplägget skulle kunna se ut och vad som då skulle vara bibliotekets roll. Upp till styrelsen att tolka och skriva de sakpolitiska programmen.

Så, hur ska vi rösta då? B12-Y09 framför B12-Y01, bifall på B12-Y02 och avslag på B12-Y03, B12-Y04 och B12-Y11? Jag har ändrat mina gillamarkeringar till detta.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com