Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet

Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST är en statlig myndighet som ger stöd till trossamfund enligt detta mål:
Citat:
Mål för stödet

2 § Stödet skall bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.
Under 2011 fördelades totalt 50.232.000 kronor till trossamfund. Alla trossamfund får dock inte stöd.
Citat:
3 § Statsbidrag får lämnas endast till ett trossamfund som bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på, och är stabilt och har egen livskraft.
Det är alltså enbart de trossamfund som är livskraftig nog att klara sig utan bidrag som är berättigad att få bidrag.
Idag är det 22 samfund som får stöd. Av dessa är det 10 samfund som svarar nej på frågan:

- Är det förenligt med er lära att leva i en homosexuell relation?

Dessa samfund får 18,4 miljoner kronor av staten för att de ska kunna sprida sin lära som diskriminerar och begränsar homosexuellas liv. Pengar som de får för att organisationen bedömts vara livskraftig nog att utöva sin verksamhet utan bidrag.

Regeringen har bestämt att detta stöd ska utökas.
Ett argument som framkommit i debatten är att bidragen används till välgörenhet. Det är dock inte målet för stödet, och varför ska statligt stöd för välgörenhet enbart begränsas till 22 religiösa trossamfund? Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII har 141 organisationer som medlemmar som ägnar sig åt olika slags välgörenhet och som borde vara minst lika berättigade att kunna ansöka om stöd.

Lag: Lag om stöd till trossamfund (SFS 1999:932)
Förordning: Förordning om statsbidrag till trossamfund (SFS: 1999:974) med ändringar 2002:728, 2005:227 och 2008:41

Vi tycker att statliga stöd ska ha rimliga anledningar att fördelas ut, och SSTs mål för stöd uppfyller inte vad vi anser vara en rimlig anleding. Religiösa organisationer bör inte ha ett särskilt stöd.

Motionärer:
Tommy Mogren
Anton Nordenfur


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Tommten

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Tommten Yrkande B17-Y01 + B17-Y02 + B17-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 14 personer gillar    13 personer ogillar

att Piratpartiet anser att SST ska läggas ner.

att Piratpartiet anser att Lag om stöd till trossamfund (SFS 1999:932) avskaffas.

att Piratpartiet anser att Förordning om statsbidrag till trossamfund (SFS: 1999:974) avskaffas.
Av: Christoffer Eldengrip Yrkande B17-Y05 (Motyrkande) 7 personer gillar    4 personer ogillar

att Piratpartiet anser att organisationer som bedriver välgörenhet kan ansöka om statligt stöd för att använda till välgörenhetsarbete, under förutsättning att det redovisas vad pengarna används till och att välgörenhetsorganisationen bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på.
Av: Anna Troberg Yrkande B17-Y06 (Tilläggsyrkande på motionen) 15 personer gillar    4 personer ogillar

att PP anser att ideella organisationer för att ha rätt till offentligt stöd ska ansluta sig till grundläggande principer om respekt för mänskliga rättigheter och olika människors livsval.


Yrkanden

Av: Tommten Yrkande B17-Y01 + B17-Y02 + B17-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 14 personer gillar    13 personer ogillar

att Piratpartiet anser att SST ska läggas ner.

att Piratpartiet anser att Lag om stöd till trossamfund (SFS 1999:932) avskaffas.

att Piratpartiet anser att Förordning om statsbidrag till trossamfund (SFS: 1999:974) avskaffas.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B17-Y07 (Bortröstad)
Av: Dubbelmackan


Av: Christoffer Eldengrip Yrkande B17-Y05 (Motyrkande) 7 personer gillar    4 personer ogillar

att Piratpartiet anser att organisationer som bedriver välgörenhet kan ansöka om statligt stöd för att använda till välgörenhetsarbete, under förutsättning att det redovisas vad pengarna används till och att välgörenhetsorganisationen bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B17-Y04 (Jämkad med yrkande B17-Y05)
Av: Tommten


TilläggsyrkandenAv: Anna Troberg Yrkande B17-Y06 (Tilläggsyrkande på motionen) 15 personer gillar    4 personer ogillar

att PP anser att ideella organisationer för att ha rätt till offentligt stöd ska ansluta sig till grundläggande principer om respekt för mänskliga rättigheter och olika människors livsval.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande B17-Y08 (Bortröstad)
Av: agnesson


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Christoffer Eldengrips avatar
2012-04-02, 23:05 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att Piratpartiet anser att organisationer som bedriver välgörenhet kan ansöka om statligt stöd för att använda till välgörenhetsarbete, under förutsättning att det redovisas vad pengarna används till och att välgörenhetsorganisationen bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på.
Anser inte att exempel ska finnas med i att satser det bör stå tydligt beskrivande i brödtexten.
2012-04-03, 01:47 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet -
Min tanke var att "stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på" inte verkar vara tillräckligt tydligt för vissa, eftersom trossamfund som inte respekterar homosexualitet ändå får bidrag. Men det borde vara tillräckligt tydligt och framgå av motionen, så jag jämkar mig.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-03, 12:02 #4
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B17-Y05:
att att Piratpartiet anser att organisationer som bedriver välgörenhet kan ansöka om statligt stöd för att använda till välgörenhetsarbete, under förutsättning att det redovisas vad pengarna används till och att välgörenhetsorganisationen bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på.
Jag tror det räcker utan exempel. De grundläggande värderingar vårt samhälle är baserat på känns för mig tydligt nog.
Anna Trobergs avatar
2012-04-04, 12:14 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att PP anser att ideella organisationer för att ha rätt till offentligt stöd ska ansluta sig till grundläggande principer om respekt för mänskliga rättigheter och olika människors livsval.
Jag tycker att det är lite onödigt att grotta ner sig i exakt vem som ska få dela ut pengar till vem. Jag tycker att det är bättre att lyfta upp frågan till en mer allmän nivå och försöka ta ett helhetsgrpp på den.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Urban Sundström
Henrik Brändéns avatar
2012-04-04, 13:46 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet -
Jag tycker Anna har en poäng. De problem som motionären vill komma åt - att man betalar statliga pengar till ideella organisationer med kass/omodern människosyn - finns ju i fler ideella organisationer än trossamfunden! Så istället för att gå in och detaljpeta i vissa men inte andra bidrag, vissa men inte andra kategorier av organisationer, vissa men inte andra myndigheter - varför inte enas om ett enkelt och tydligt krav på alla idella organisationer för att de ska kunna få offentligt stöd?

Och förslaget i denna motion är mycket sämre än de till det yttre ser ut.
Den nämnd och de bidrag som föreslås avskaffas är nämligen det system som sjösattes i anslutning till att man skiljde kyrkan från staten för att balansera den enorma förmån som ett enda trossamfund - svenska kyrkan - får genom att staten tar på sig att utan kostnad samla in deras medlemsavgift via skattesystemet. Om man bara genomför detta förslag, kommer vi att få en stat som på ett groteskt sätt gynnar ett trossamfund framför alla andra!
2012-04-04, 13:49 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag tycker Anna har en poäng. De problem som motionären vill komma åt - att man betalar statliga pengar till ideella organisationer med kass/omodern människosyn - finns ju i fler ideella organisationer än trossamfunden!
Det är ju en mycket bra anledning till att SST tas bort och alla organisationer, inte bara trossamfund, kan ansöka om bidrag för välgörande ändamål, vilket orginalyrkandet är?
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-04, 14:14 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Det är ju en mycket bra anledning till att SST tas bort och alla organisationer, inte bara trossamfund, kan ansöka om bidrag för välgörande ändamål, vilket orginalyrkandet är?
Alla organisationer kan söka pengar till välgörande ändamål idag. Det behöver vi inte ta bort SST för att uppnå. Det enda vi uppnår genom att ta bort SST är att de trossamfund som finansierar en del av sin verksamhet via medel från SST förlorar den inkomstkällan.
2012-04-04, 14:32 #9
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B17-Y01:
att Piratpartiet anser att SST ska läggas ner
SST är ett diskrimineringsverktyg. Alla församlingars verksamhet bör kunna stå på egna ekonomiska ben.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-04, 14:33 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet -
Citat:
Ursprungligen postat av lordmetroid Visa inlägg
SST är ett diskrimineringsverktyg.
All form av statlig subventionering är diskriminerande mot de som inte får del av den. Så om man inte är hyperdupernyliberal är det ett ganska vekt argument.
IsakGersons avatar
2012-04-04, 14:34 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet -
Citat:
Ursprungligen postat av lordmetroid Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B17-Y01:
att Piratpartiet anser att SST ska läggas ner
SST är ett diskrimineringsverktyg. Alla församlingars verksamhet bör kunna stå på egna ekonomiska ben.
Hur är de mer av ett diskrimineringsverktyg än Riksidrottsförbundet? Borde inte alla idrottsklubbars verksamhet kunna stå på egna ben?
2012-04-04, 14:36 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet -
Alltså jag menar inte att det inte diskriminerar andra människor som inte får bidrag. Jag menar att bidrag ges till verksamhet som verkar för ett diskriminerande samhälle.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-04, 14:39 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet -
Citat:
Ursprungligen postat av lordmetroid Visa inlägg
Alltså jag menar inte att det inte diskriminerar andra människor som inte får bidrag. Jag menar att bidrag ges till verksamhet som verkar för ett diskriminerande samhälle.
Då är det SST som är dåliga på att följa sitt eget regelverk. Det kan ju lösas på andra sätt än genom nedläggning. Har du exempel på vilka SST stöder som verkar för ett diskriminerande samhälle?
2012-04-04, 14:40 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet -
Idrottsklubbar bör också kunna stå på egna ben och gjorde det tills rätt sy nygligen historiskt sett. Dagens bidrag till jättearenor och miljonlöner är bara löjligt!

Dock tycker jag inte all bidrag till föreningar är av ondo, föreningar som har en förankrad verksamhet som bidrar med service för allmänheten så som elljusspår, underhåll av idrottsplaner och annat som kan nyttjas även om man inte är medlem i föreningen tycker jag är lämpliga bidrag.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-04, 14:56 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet -
Att vissa trossamfund diskriminering och har åsikter oförenliga med vår människosyn är bara ett av problemen motionen vill ta upp. Det större problemet i min mening är att en typ av organisation prioriteras för att dess följare följer en religion, vilket är oförenligt med ett sekulärt samhälles princip att inte diskriminera mellan olika religioner eller mellan de som inte har någon religion alls. En förening bör kunna få statlig stöd om de bidrar till samhället, huruvida föreningen är religiös ska inte ha med saken att göra.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tommten
IsakGersons avatar
2012-04-04, 15:12 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet -
Citat:
Ursprungligen postat av lordmetroid Visa inlägg
Alltså jag menar inte att det inte diskriminerar andra människor som inte får bidrag. Jag menar att bidrag ges till verksamhet som verkar för ett diskriminerande samhälle.
Jaha. Jag förstod dig helt fel. Okej, men skulle du ha några problem med att bevara SST, men med hårdare riktlinjer om diskriminering?
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-04, 15:16 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Att vissa trossamfund diskriminering och har åsikter oförenliga med vår människosyn är bara ett av problemen motionen vill ta upp.
Även om det bara är ett av problemen är det väl rimligt med exempel på dessa trossamfund?

Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Det större problemet i min mening är att en typ av organisation prioriteras för att dess följare följer en religion, vilket är oförenligt med ett sekulärt samhälles princip att inte diskriminera mellan olika religioner eller mellan de som inte har någon religion alls.
Var hittar du att ett sekulärt samhälle måste ha en sådan princip? Jag satsar mina akademiska poäng i olika samhällsvetenskapliga ämnen på att den principen är hittepå/önsketänkande.

Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
En förening bör kunna få statlig stöd om de bidrar till samhället, huruvida föreningen är religiös ska inte ha med saken att göra.
En förening kan få statligt stöd om den bidrar till samhället. Det finns massor av ställen att söka pengar.

Det du vill ta bort är religiösa samfunds möjlighet till särskild finansiering
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-04, 15:25 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Även om det bara är ett av problemen är det väl rimligt med exempel på dessa trossamfund?
Ja, självklart, jag menade inte att avbryta er diskussion. Jag ville bara poängtera att det finns andra anledningar bakom motionen, som jag gärna ser diskuterade.

Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Var hittar du att ett sekulärt samhälle måste ha en sådan princip? Jag satsar mina akademiska poäng i olika samhällsvetenskapliga ämnen på att den principen är hittepå/önsketänkande.
Jag får falla tillbaka på definitionen av sekularism (se 2).

Citat:
sec·u·lar·ism n.

1.
Religious skepticism or indifference.
2. The view that religious considerations should be excluded from civil affairs or public education.
Jag ser det som extremt grundläggande att inte agera beroende på religion eller avsaknande av religion när det gäller politiska beslut. Alla ska ha samma rätt till statsbidrag, oavsett religiös, ideologisk eller politisk tillhörighet. En kristen grupp ska inte få mer bidrag än en muslimsk eller agnostisk, och en piratpartistisk ska inte få mer än en socialdemokratisk eller liberal.

Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
En förening kan få statligt stöd om den bidrar till samhället. Det finns massor av ställen att söka pengar.

Det du vill ta bort är religiösa samfunds möjlighet till särskild finansiering
Det stämmer. Om en förening som bidrar till samhället kan få statligt stöd finns ingen anledning för att vissa av dem ska kunna få stöd två gånger.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-04, 16:26 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Jag ser det som extremt grundläggande att inte agera beroende på religion eller avsaknande av religion när det gäller politiska beslut.
Men kan man inte, på rationella sekulära grunder, komma fram till att det finns ett värde i statlig subventionering av religiös verksamhet? (annorlunda formulerat: anser du att jag är galen?)
infallsvinkels avatar
2012-04-04, 18:24 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
(annorlunda formulerat: anser du att jag är galen?)
Ge oss nu inga dumma idéer... ;-)
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-04, 23:14 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Men kan man inte, på rationella sekulära grunder, komma fram till att det finns ett värde i statlig subventionering av religiös verksamhet?
Jag anser att det finns ett värde i statlig subventionering av välgörande verksamhet. Jag anser att det finns gott om fall när denna är religiös, och det finns gott om fall när den inte är det.

Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
(annorlunda formulerat: anser du att jag är galen?)
Jag ser inte hur du kom fram till den frågeställningen. Inte vad jag vet, men jag känner dig å andra sidan knappt.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-04, 23:18 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet -
Jag ser gärna ett exempel där det är en organisations religiösa tro i sig, och inte allt runt omkring (socialt umgänge åt ensamma, glädjen som kommer ur sång, mat åt hungriga, osv) som gjort att sagda organisation gjort någonting gott åt samhället. När ett sådant exempel ges är jag villig att gå emot denna motion.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-04, 23:48 #23
Inte uppkopplad
Sv: Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Jag anser att det finns ett värde i statlig subventionering av välgörande verksamhet. Jag anser att det finns gott om fall när denna är religiös, och det finns gott om fall när den inte är det.
.
Ja, det har du sagt tidigare i tråden. Men det är inte svar på frågan du citerar precis ovanför.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-05, 00:44 #24
Inte uppkopplad
Sv: Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Ja, det har du sagt tidigare i tråden. Men det är inte svar på frågan du citerar precis ovanför.
Jag förtydligar: jag har inte sett ett rationellt argument för det hittills. Om jag hade sett det så hade jag inte varit för motionen utan emot. Det betyder inte att ett sådant argument inte finns, det betyder bara att jag inte sett det ännu.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-05, 08:06 #25
Inte uppkopplad
Sv: Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Och förslaget i denna motion är mycket sämre än de till det yttre ser ut.
Den nämnd och de bidrag som föreslås avskaffas är nämligen det system som sjösattes i anslutning till att man skiljde kyrkan från staten för att balansera den enorma förmån som ett enda trossamfund - svenska kyrkan - får genom att staten tar på sig att utan kostnad samla in deras medlemsavgift via skattesystemet. Om man bara genomför detta förslag, kommer vi att få en stat som på ett groteskt sätt gynnar ett trossamfund framför alla andra!
Idag får fler trossamfund än gamla statskyrkan en medlemsavgift insamlad av staten. Det gör att lagen om SST är onödig då dess existens vilade på gamla situationer för skatter som inte är giltig om jag förstår dig korrekt ?
Henrik Brändéns avatar
2012-04-05, 12:18 #26
Inte uppkopplad
Sv: Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Idag får fler trossamfund än gamla statskyrkan en medlemsavgift insamlad av staten. Det gör att lagen om SST är onödig då dess existens vilade på gamla situationer för skatter som inte är giltig om jag förstår dig korrekt ?
Jag ber om ursäkt. Du har rätt. Då är förslaget inte riktigt lika dåligt som jag tidigare tyckt, bara nästan. Det lider dock fortfarande av problemet att vi istället för att slå fast principer för hur vi vill att situationen ska vara grottar ner oss i enskilda detaljer, enskilda bidrag och enskilda pyttemyndigheter, utan att bekymra oss om effekten på helheten av att göra just den detaljförändringen. Bifall till Annas yrkande, avslag på motionens attsatser!
2012-04-05, 12:50 #27
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet anser att trossamfund inte ska ha rätt till särskilt statligt stöd.
2012-04-05, 20:04 #28
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B17-Y07:
att Piratpartiet anser att trossamfund inte ska ha rätt till särskilt statligt stöd.
Varför skulle just trossamfund diskrimineras från att få statligt stöd? Om att satsen formuleras om så att man i stället åsyftar att statligt stöd ska utgå ifrån andra principer än trosläror eller ej så kommer frågan i ett annat ljus men som attsatsen nu är formulerad är det bara en diskriminering av trossamfund kontra andra samfund.
2012-04-05, 20:11 #29
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B17-Y06:
att PP anser att ideella organisationer för att ha rätt till offentligt stöd ska ansluta sig till grundläggande principer om respekt för mänskliga rättigheter och olika människors livsval.
Är inte detta likt vad högsta domstolen i fallet Green uttalade att det är uppenbart att här står två principer mot varandra, människors rätt att välja den religion de vill och människors rätt att välja den partner man vill.

Detta yrkande känns som att det hör hemma i som en fortsättning om stödet till trossamfund slopas och istället ges till ideella organisationer. Dock utan att vidare problematisera den nu rådande konflikten mellan olika mänskliga rättigheter.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-05, 22:13 #30
Inte uppkopplad
Sv: Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet -
Citat:
Ursprungligen postat av averater Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B17-Y07:
att Piratpartiet anser att trossamfund inte ska ha rätt till särskilt statligt stöd.
Varför skulle just trossamfund diskrimineras från att få statligt stöd? Om att satsen formuleras om så att man i stället åsyftar att statligt stöd ska utgå ifrån andra principer än trosläror eller ej så kommer frågan i ett annat ljus men som attsatsen nu är formulerad är det bara en diskriminering av trossamfund kontra andra samfund.
Det står "särskilt" statligt stöd i yrkandet, vilket jag tolkar som att de ska få samma stöd som andra välgörande organisationen. Om den yrkande menar att de inte ska få stöd alls för att de är religiösa håller jag verkligen inte med, men det tror jag inte är vad hen menar.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-05, 22:14 #31
Inte uppkopplad
Sv: Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet -
Citat:
Ursprungligen postat av averater Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B17-Y06:
att PP anser att ideella organisationer för att ha rätt till offentligt stöd ska ansluta sig till grundläggande principer om respekt för mänskliga rättigheter och olika människors livsval.
Är inte detta likt vad högsta domstolen i fallet Green uttalade att det är uppenbart att här står två principer mot varandra, människors rätt att välja den religion de vill och människors rätt att välja den partner man vill.

Detta yrkande känns som att det hör hemma i som en fortsättning om stödet till trossamfund slopas och istället ges till ideella organisationer. Dock utan att vidare problematisera den nu rådande konflikten mellan olika mänskliga rättigheter.
Jag tycker inte att det är en konflikt. Om någon vill tro att alla [insert minority here] är onda har de all rätt att tro det, men det är fullt legitimt att staten inte ger dem pengar om det är deras mål att sprida den åsikten.
2012-04-06, 04:34 #32
Inte uppkopplad
Sv: Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet -
Citat:
Ursprungligen postat av averater Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B17-Y07:
att Piratpartiet anser att trossamfund inte ska ha rätt till särskilt statligt stöd.
Varför skulle just trossamfund diskrimineras från att få statligt stöd? Om att satsen formuleras om så att man i stället åsyftar att statligt stöd ska utgå ifrån andra principer än trosläror eller ej så kommer frågan i ett annat ljus men som attsatsen nu är formulerad är det bara en diskriminering av trossamfund kontra andra samfund.
Jag motsätter mig din tolkning och förtydligar gärna vad jag menar. Jag menar att formuleringen "särskilt statligt stöd" ska uppfattas så som att trossamfund inte bör få stöd just för att de är trossamfund utan för att de uppfyller en viktig roll i samhället och i så fall rimligtvis bör kunna få statligt stöd för sitt arbete liksom många andra organisationer redan idag får.
2012-04-08, 18:03 #33
Inte uppkopplad
Sv: Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet -
Rent spontant yrkar jag bifall till de tre första yrkandena.
Kyrkan får in en bra slant genom skattsedeln / deklarationen.

Däremot är jag lite negativ till att beröva svenska kyrkan den del av pengarna som går till att upprätthålla våra svenska kyrkor (byggnaderna) vilket är en del av vårt kultur arv och är välvärt att bevara.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-09, 17:04 #34
Inte uppkopplad
Sv: Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Rent spontant yrkar jag bifall till de tre första yrkandena.
Kyrkan får in en bra slant genom skattsedeln / deklarationen.

Däremot är jag lite negativ till att beröva svenska kyrkan den del av pengarna som går till att upprätthålla våra svenska kyrkor (byggnaderna) vilket är en del av vårt kultur arv och är välvärt att bevara.
Svenska Kyrkan får inte pengar från SST.
2012-04-10, 08:56 #35
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B17-Y07:
att Piratpartiet anser att trossamfund inte ska ha rätt till särskilt statligt stöd.
Det utesluter inte alla former av statligt stöd, men de ska inte få särskilt statligt stöd för att de är trossamfund.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-13, 19:03 #36
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att ge styrelsen i uppdrag att senast till vårmötet 2013 lämna in en proposition som tar ett helhetsgrepp om hur staten idag stödjer trossamfund och hur en eventull piratpolitik skulle kunna se ut inom detta område.
Denna motion innehåller väldigt spretande yrkanden. Från det att vi ska gå in och detaljstyra om hur nämnderna ska organiseras (B17-Y01) till att alla ideella organisationer ska uppnå en viss nivå av respekt för mänskliga rättigheter (B17-Y06). Låt styrelsen få suga på denna karamell och komma med ett bättre förslag, för det här tror jag kan bli bra piratpolitik.
2012-04-13, 20:18 #37
Inte uppkopplad
Sv: Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Låt styrelsen få suga på denna karamell och komma med ett bättre förslag, för det här tror jag kan bli bra piratpolitik.
Det kommer varken bli bättre eller sämre av att frågan skjuts upp i en halv evighet. Vad är det du tycker är dåligt och ogenomtänkt med nuvarande förslag?
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-13, 22:39 #38
Inte uppkopplad
Sv: Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Det kommer varken bli bättre eller sämre av att frågan skjuts upp i en halv evighet. Vad är det du tycker är dåligt och ogenomtänkt med nuvarande förslag?
Det handlar inte om att skjuta upp, det handlar om att skapa ett bättre underlag och komma med bättre yrkanden. Att ha som politisk ståndpunk att man ska lägga ner en statlig myndighet (SST) är ju bara bla. Hur mycket tillför det vår politik?

Att i vår sakpolitik gå in och peka på en enskild lag, är det bra? Säg att lagen om stöd till trossamfund avskaffas under vår tid i riksdagen, men att lagen om stöd till svenska kyrkan antas, har vi då nått ända fram med vår politik? Samma sak med B17-Y03.

Jag tror att vi kan hitta en bra och tydlig väg till vad vi vill att samhället ska stödja, men det krävs ett bättre helhetsgrepp om frågan.
Emil Isbergs avatar
2012-04-14, 01:42 #39
Inte uppkopplad
Sv: Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Låt styrelsen få suga på denna karamell och komma med ett bättre förslag, för det här tror jag kan bli bra piratpolitik.
Jag tycker att alla ska kunna "suga på karamellen" och fundera ut ett eller flera bättre förslag. Styrelsen är absolut inte de enda som kan formulera förslag.

Om man vill göra något är det bättre att göra det, istället för att hoppas på att någon annan ska göra det.
RikMattss avatar
2012-04-15, 00:28 #40
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B17-Y06:
att PP anser att ideella organisationer för att ha rätt till offentligt stöd ska ansluta sig till grundläggande principer om respekt för mänskliga rättigheter och olika människors livsval.
Politiska partier skall inte åsiktsgranskas för att få partistöd. Bättre då avskaffa stödet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Staffan Betnér
2012-05-04, 01:13 #41
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B17-Y01 + B17-Y02 + B17-Y03:
att Piratpartiet anser att SST ska läggas ner.

att Piratpartiet anser att Lag om stöd till trossamfund (SFS 1999:932) avskaffas.

att Piratpartiet anser att Förordning om statsbidrag till trossamfund (SFS: 1999:974) avskaffas.
Jag finner inte ord till hur dåligt detta yrkande är. Avslag.
2012-05-04, 20:09 #42
Inte uppkopplad
Sv: Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet -
Citat:
Ursprungligen postat av aepel Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B17-Y01 + B17-Y02 + B17-Y03:
att Piratpartiet anser att SST ska läggas ner.

att Piratpartiet anser att Lag om stöd till trossamfund (SFS 1999:932) avskaffas.

att Piratpartiet anser att Förordning om statsbidrag till trossamfund (SFS: 1999:974) avskaffas.
Jag finner inte ord till hur dåligt detta yrkande är. Avslag.
Jag måste nog försöka uppmuntra dig att försöka hitta ord om du vill att någon ska hålla med. Jag har svårt att förstå vad som är fel med just det här yrkandet, förutom att det är lite väl smalt och hade gärna själv sett ett mer omfattande yrkande.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-05-05, 11:06 #43
Inte uppkopplad
Sv: Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet -
Jag tycker att det är konstiga ställningstaganden. Vad är det egentligen vi tycker om detta yrkande går igenom? Kommer trossamfund kunna söka bidrag från Ungdomsstyrelsen eller är det total bannlysning för staten att hjälpa trossamfund?

Förordningen bestämmer dessutom regeringen om, inte riksdagen.
2012-05-05, 17:59 #44
Inte uppkopplad
Sv: Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet -
Personligen tycker jag att trossamfund inte ska få några bidrag alls. Det tror jag däremot är ett alldeles för drastiskt ställningstagande och som yrkandet ser ut nu så motsätter den sig bara det nuvarande systemet för bidrag till trossamfund. Att andra system för bidrag skulle kunna snappa upp trossamfunden eller att ett nytt bidragssystem tas fram för trossamfunden är båda möjliga vägar att gå.
Anton Nordenfurs avatar
2012-05-05, 22:05 #45
Inte uppkopplad
Sv: Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Jag tycker att det är konstiga ställningstaganden. Vad är det egentligen vi tycker om detta yrkande går igenom? Kommer trossamfund kunna söka bidrag från Ungdomsstyrelsen eller är det total bannlysning för staten att hjälpa trossamfund?

Förordningen bestämmer dessutom regeringen om, inte riksdagen.
Jag tolkar det hela som att det menar att trossamfund ska ha samma rätt som liknande organisationer utan en religiös bas.

Exempelvis:

Citat:
Ett argument som framkommit i debatten är att bidragen används till välgörenhet. Det är dock inte målet för stödet, och varför ska statligt stöd för välgörenhet enbart begränsas till 22 religiösa trossamfund? Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII har 141 organisationer som medlemmar som ägnar sig åt olika slags välgörenhet och som borde vara minst lika berättigade att kunna ansöka om stöd.
Det tolkar jag som att trossamfund borde räknas som välgörenhetsorganisationer, utan att vi tar hänsyn till om de är religiösa eller ej. Det är vad jag stödjer och yrkar bifall på.
2012-05-06, 15:44 #46
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B17-Y01 + B17-Y02 + B17-Y03:
att Piratpartiet anser att SST ska läggas ner.

att Piratpartiet anser att Lag om stöd till trossamfund (SFS 1999:932) avskaffas.

att Piratpartiet anser att Förordning om statsbidrag till trossamfund (SFS: 1999:974) avskaffas.
religion skyddas av tankefrihet.
kyrkor / trossamfund är del av vår kultur och bör stödas av ett samhälle som tycker om kultur. förutsättning skulle självklart vara att en kyrka / trossamfund som vill stödas måste acceptera de grundläggande mänskliga värderingar som vårt samhälle bygger på.
2012-05-06, 20:11 #47
Inte uppkopplad
Sv: Motion B17: Statligt stöd till trossamfund och välgörenhet -
Citat:
Ursprungligen postat av Johannes Förstner Visa inlägg
religion skyddas av tankefrihet.
kyrkor / trossamfund är del av vår kultur och bör stödas av ett samhälle som tycker om kultur. förutsättning skulle självklart vara att en kyrka / trossamfund som vill stödas måste acceptera de grundläggande mänskliga värderingar som vårt samhälle bygger på.
Jag håller med om att det finns kyrkor, och likaså andra byggnader och platser, som bör bevaras. Det är bra att bevara dessa av kulturella skäl.

Trossamfund är en helt annan sak, det handlar om livsåskådning och då framförallt om religiösa livsåskådningar. Religion är inte i min mening någonting som är värt att lägga statliga pengar på att bevara. Om det skulle vara det, var drar vi gränsen för vilken livsåskådning som är värd att bevara? Skulle vi säga samma sak om en sekulär livsåskådning som bygger på folkmord, rasism, antisemitism och homofobi? Nationalsocialismen tror jag skulle uppskatta statligt bidrag för att bevara deras kulturella bidrag.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com