Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion A03: Stadgeändringar gällande sammankallande

I Piratpartiets stadgar finns föreskrivet två stycken sammankallande som ska väljas på medlemsmötet, sammankallande i styrelsen och sammankallande i valberedningen.

Bägge dessa poster är interna för den grupp de avser, de har inga speciella befogenheter eller funktioner utanför den grupp de finns i, och de skulle i princip lika gärna kunna utses av medlemmarna i respektive grupp genom att den konstituerar sig i samband med sitt första möte efter medlemsmötet.

Anledningen till varför det vore bra att göra en sådan ändring är att den nuvarande konstruktionen ställer till en del problem i samband med valen på mötet och riskerar att generera onödiga vakanser.

Anledningen till att detta händer är att om någon som har en ordinarie plats i den grupp vars sammankallande ska utses blir vald till sammankallande, så kommer denne att avgå från sin tidigare post för att tillträda som sammankallande, och då blir det en vakans där. Eftersom alla val som ska göras på mötet ska vara utlysta i kallelsen, så kan mötet inte fyllnadsvälja en sådan uppkommen vakans på samma möte, och vi tycker det är djupt otillfredsställande att vi har ett system som genererar onödiga vakanser.

När det gäller styrelsens sammankallande så ser vi det också som ett problem att den som väljs på det ettåriga mandatet till sammankallande, därmed också kan bli tvungen att avsäga sig ett flerårigt mandat. Det blir helt enkelt en egendomlighet att man förkortar mandatet för en person med stort förtroende i organisationen, bara för att man axlar en post som innebär ett ännu större förtroende.


Motionen är underskriven av:
Jörgen Lindell
Andreas Bjärnemalm
Ola Andersson


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:JorgenL

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: JorgenL Yrkande A03-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    1 personer ogillar

att Partistyrelsens sammankallande från och med höstmötet 2013 utses av partistyrelsen som inom sig utser en av sina ledamöter till sammankallande för ett år i taget. Styrelsens storlek blir därmed 15 personer, inklusive den sammankallande.
I stadgan innebär detta att 5.3.1 - 5.3.3 ändras till:

5.3.1 Partistyrelsen ska bestå av 15 ledamöter.
5.3.2 Inom sig utser styrelsen en (1) sammankallande för ett år i taget.
5.3.3 Partistyrelsens ledamöter väljs på tre (3) år. Varje år väljs fem (5) av ledamöterna.
Av: JorgenL Yrkande A03-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 4 personer gillar    2 personer ogillar

att Valberedningens sammankallande från och med höstmötet 2013 utses av valberedningen som inom sig utser en av sina ledamöter till sammankallande för ett år i taget. Valberedningens storlek minskas därmed till 6 personer. I stadgan ändras 7.1.6 och 7.1.7 till:

7.1.6 Valberedningen ska bestå av sex (6) ledamöter.
7.1.7 Valberedningen utser inom sig en sammankallande för ett (1) år i taget.
(ny)7.1.8 Valberedningens ledamöter väljs på 2 år. Varje år väljs tre (3) ledamöter.


Yrkanden

Av: JorgenL Yrkande A03-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    1 personer ogillar

att Partistyrelsens sammankallande från och med höstmötet 2013 utses av partistyrelsen som inom sig utser en av sina ledamöter till sammankallande för ett år i taget. Styrelsens storlek blir därmed 15 personer, inklusive den sammankallande.
I stadgan innebär detta att 5.3.1 - 5.3.3 ändras till:

5.3.1 Partistyrelsen ska bestå av 15 ledamöter.
5.3.2 Inom sig utser styrelsen en (1) sammankallande för ett år i taget.
5.3.3 Partistyrelsens ledamöter väljs på tre (3) år. Varje år väljs fem (5) av ledamöterna.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeAv: JorgenL Yrkande A03-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 4 personer gillar    2 personer ogillar

att Valberedningens sammankallande från och med höstmötet 2013 utses av valberedningen som inom sig utser en av sina ledamöter till sammankallande för ett år i taget. Valberedningens storlek minskas därmed till 6 personer. I stadgan ändras 7.1.6 och 7.1.7 till:

7.1.6 Valberedningen ska bestå av sex (6) ledamöter.
7.1.7 Valberedningen utser inom sig en sammankallande för ett (1) år i taget.
(ny)7.1.8 Valberedningens ledamöter väljs på 2 år. Varje år väljs tre (3) ledamöter.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Emil Isbergs avatar
2012-04-03, 09:12 #2
Inte uppkopplad
Sv: Motion A03: Stadgeändringar gällande sammankallande -
Jag skulle vilja ha lite utförlig förklaring för både hur det är tänkt att övergången ska gå och varför man likaställer sammankallande för styrelsen och valberedningen.

Jag kan hålla med om att valberedningen kan konstituera sig på egen hand, det är ju trots allt så den har lyckats jobba nu i år och det borde förenkla deras arbete. Dock undrar jag om nuvarande valberedningen har blivit tillfrågad om det är så de vill att valberedningen ska vara stadgad. Det var först nyligen som vi beslutade att de skulle kunna välja sin egen valberedning om behov uppstod. Jag har svårt att tänka mig att vi redan har kunnat utröna om det är lyckat eller inte.

När det gäller styrelsen så hade jag önskat att motionären/motionärerna/gruppen hade varit i kontakt med styrelsen i förväg iom att det påverkar styrelsens arbetssätt.

Det stämmer såklart att det var en viss situation där den valda till sammankallande redan hade en post i styrelsen, men det anser jag var ett tillfälligt problem som knappast kommer att kunna uppstå särskilt många gånger. Rent processmässigt har sammankallande andra krav på sig än vad styrelsens övriga ledamöter har, exempelvis har vi ett eget styrdokument för just sammankallandes roll. Det är inte säkert att man tillgodoser de kraven genom att enbart låta styrelsen konstituera sig på egen hand.
Emil Isbergs avatar
2012-04-03, 09:14 #3
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande A03-Y01:
att Partistyrelsens sammankallande från och med höstmötet 2013 utses av partistyrelsen som inom sig utser en av sina ledamöter till sammankallande för ett år i taget. Styrelsens storlek blir därmed 15 personer, inklusive den sammankallande.
I stadgan innebär detta att 5.3.1 - 5.3.3 ändras till:

5.3.1 Partistyrelsen ska bestå av 15 ledamöter.
5.3.2 Inom sig utser styrelsen en (1) sammankallande för ett år i taget.
5.3.3 Partistyrelsens ledamöter väljs på tre (3) år. Varje år väljs fem (5) av ledamöterna.
Det vore bra om styrelsen får normalisera sig till den stadgade formen innan man säger att det är kasst och ändrar det.
Emil Isbergs avatar
2012-04-03, 10:11 #4
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande A03-Y02:
att Valberedningens sammankallande från och med höstmötet 2013 utses av valberedningen som inom sig utser en av sina ledamöter till sammankallande för ett år i taget. Valberedningens storlek minskas därmed till 6 personer. I stadgan ändras 7.1.6 och 7.1.7 till:

7.1.6 Valberedningen ska bestå av sex (6) ledamöter.
7.1.7 Valberedningen utser inom sig en sammankallande för ett (1) år i taget.
(ny)7.1.8 Valberedningens ledamöter väljs på 2 år. Varje år väljs tre (3) ledamöter.
Man kan naturligtvis diskutera kontinuiteten i valberedningen, och en sådan diskussion skulle vara både välkommen och efterlängtad. Men nu utan att ens i motionens brödtext förklara orsaker och beräknade konsekventer finns det med punkten 7.1.8.

Jag yrkar avslag på grund av helt avsaknad av förankringsarbete innan mötets påbörjan samt att jag tycker att det är dålig stil att inte förklara nya paragrafer i motionens förklarande text.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-03, 10:26 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion A03: Stadgeändringar gällande sammankallande -
Jag har inte skrivit under motionen men jag tror att jag sympatiserar med den.

Jag skulle också vilja att styrelsen kom med sin rekommendation till denna motion. Om så blir svårt, att enskilda ledamöter styrelsen gör det.
JorgenLs avatar
2012-04-03, 17:23 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion A03: Stadgeändringar gällande sammankallande -
Citat:
Ursprungligen postat av Emil Isberg Visa inlägg
Det stämmer såklart att det var en viss situation där den valda till sammankallande redan hade en post i styrelsen, men det anser jag var ett tillfälligt problem som knappast kommer att kunna uppstå särskilt många gånger. Rent processmässigt har sammankallande andra krav på sig än vad styrelsens övriga ledamöter har, exempelvis har vi ett eget styrdokument för just sammankallandes roll. Det är inte säkert att man tillgodoser de kraven genom att enbart låta styrelsen konstituera sig på egen hand.
Min bedömning är att det inte kommer att vara ett tillfälligt problem. Det är snarare som jag ser det högst troligt att det varje gång det ska väljas en sammankallande finns en stor risk att denna kommer att utses bland de som redan suttit i styrelsen en tid, och att problemet med en otillsättbar styrelsepost i sådana fall uppstår.

Att det bland 15 styrelsemedlemmar inte skulle vara möjligt att hitta en som under ett år uppfyller kriterierna för att fungera som en bra sammankallande håller jag för osannolikt, och jag tror också att styrelsen själv, med sin kännedom om hur styrelsearbetet går till och vilka egenskaper som behövs, egentligen är bättre lämpad att utse sin sammankallande inom sig än vad medlemsmötet är.
JorgenLs avatar
2012-04-03, 17:31 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion A03: Stadgeändringar gällande sammankallande -
Citat:
Ursprungligen postat av Emil Isberg Visa inlägg
Man kan naturligtvis diskutera kontinuiteten i valberedningen, och en sådan diskussion skulle vara både välkommen och efterlängtad. Men nu utan att ens i motionens brödtext förklara orsaker och beräknade konsekventer finns det med punkten 7.1.8.

Jag yrkar avslag på grund av helt avsaknad av förankringsarbete innan mötets påbörjan samt att jag tycker att det är dålig stil att inte förklara nya paragrafer i motionens förklarande text.
Jag förstår inte den här kommentaren? Punkten 7.1.8 säger ju samma sak som den nuvarande punkten 7.1.7?

7.1.7 Sammankallande väljs på ett (1) år och övriga ledamöter väljs på två (2) år. Varje år väljs hälften av ledamöterna.


Det är alltså inte någon skillnad i avseendet mandatperiodernas längd för ledamöterna i valberedningen, den är redan nu tvåårig. Det enda vi föreslår här är att den separatvalda sammankallandeposten avskaffas för att istället bli en intern post i valberedningen och att antalet ledamöter totalt sett därmed blir 6 istf 7. Mandatlängden för ledamöter är alltså oförändrat två år.

Att det nu blir tre punkter istf de tidigare två är för att det ser mera konsekvent ut jämfört med skrivningen i stycket om styrelsen.
(den gamla punkten 7.1.8 i stadgan kommer om detta antas att numreras om till 7.1.9, ifall nån undrar)
2012-04-04, 11:49 #8
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande A03-Y02:
att Valberedningens sammankallande från och med höstmötet 2013 utses av valberedningen som inom sig utser en av sina ledamöter till sammankallande för ett år i taget. Valberedningens storlek minskas därmed till 6 personer. I stadgan ändras 7.1.6 och 7.1.7 till:

7.1.6 Valberedningen ska bestå av sex (6) ledamöter.
7.1.7 Valberedningen utser inom sig en sammankallande för ett (1) år i taget.
(ny)7.1.8 Valberedningens ledamöter väljs på 2 år. Varje år väljs tre (3) ledamöter.
Till 7.1.6 : Tycker det ska vara ojämnt antal i grupper som ska välja ut.

Känns som 7.1.8 kom till för att det bara är enkelt räknat.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-04, 20:33 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion A03: Stadgeändringar gällande sammankallande -
Citat:
Ursprungligen postat av Monolith Visa inlägg
Tycker det ska vara ojämnt antal i grupper som ska välja ut.

Känns som 7.1.8 kom till för att det bara är enkelt räknat.
Jag tycker om när beslut tas med stor majoritet och av många medlemmar. Idag så krävs det att fyra av sju valberedare står bakom ett förslag, det ger en majoritet om 57 % inom valberedningen. Att minska valberedningen med en person så är kravet istället fyra av sex, eller 67%.

Det är tydligare att välja 3 valberedare varje år. Andra alternativ är att på udda år välja fyra och på jämna år tre, eller att välja två varje år men med ett mandat på tre år. Historiken gör dock att jag är ytterst tveksam till treåriga mandat, allt för många har hoppat av eller har gjort för dåligt arbete inom valberedningen för så långa mandat.

Det blir lite lite svårare för valberedningen att komma fram till ett beslut med ett jämnt antal, men det är okej.
Emil Isbergs avatar
2012-04-04, 20:45 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion A03: Stadgeändringar gällande sammankallande -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Jag förstår inte den här kommentaren? Punkten 7.1.8 säger ju samma sak som den nuvarande punkten 7.1.7?
Ooops. Helt rätt. Jag hade för mig att valberedningen valdes på ett år... Troligtvis för att vi inte haft några som suttit hela mandatperioden tidigare.
Mitt fel.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-04, 22:52 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion A03: Stadgeändringar gällande sammankallande -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
eller att välja två varje år men med ett mandat på tre år.
Eh, här tänkte jag nog inte till. I så fall måste det väljas tre ledamöter med ett treårigt mandat.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-05, 14:18 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion A03: Stadgeändringar gällande sammankallande -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg

Det blir lite lite svårare för valberedningen att komma fram till ett beslut med ett jämnt antal, men det är okej.

Jag håller med. För styrelsen är det viktigt att vara udda antal så att det blir en majoritet i styrelsen som röstar för ett beslut.

Men för valberedningen som är bara rådgivande så känns det kravet inte alls som viktigt utan om det blir 3 mot 3 för en kandidat så får de föreslå någon annan.
2012-04-06, 11:17 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion A03: Stadgeändringar gällande sammankallande -
Yrkande A03-Y01
att Partistyrelsens sammankallande från och med höstmötet 2013 utses av partistyrelsen som inom sig utser en av sina ledamöter till sammankallande för ett år i taget. Styrelsens storlek blir därmed 15 personer, inklusive den sammankallande.
I stadgan innebär detta att 5.3.1 - 5.3.3 ändras till:

5.3.1 Partistyrelsen ska bestå av 15 ledamöter.
5.3.2 Inom sig utser styrelsen en (1) sammankallande för ett år i taget.
5.3.3 Partistyrelsens ledamöter väljs på tre (3) år. Varje år väljs fem (5) av ledamöterna.


Är negativ till följande skrivelse ”5.3.1 Partistyrelsen ska bestå av 15 ledamöter.”
Med tanke på alla avhopp problem med att få personer till styrelsen så anser jag att man ändrar ”ska” till bör annars tolkar jag det som att extra medlemsmöten måste hållas stup i kvarten.

Yrkande A03-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande)
att Valberedningens sammankallande från och med höstmötet 2013 utses av valberedningen som inom sig utser en av sina ledamöter till sammankallande för ett år i taget. Valberedningens storlek minskas därmed till 6 personer. I stadgan ändras 7.1.6 och 7.1.7 till:

7.1.6 Valberedningen ska bestå av sex (6) ledamöter.
7.1.7 Valberedningen utser inom sig en sammankallande för ett (1) år i taget.
(ny)7.1.8 Valberedningens ledamöter väljs på 2 år. Varje år väljs tre (3) ledamöter.


Jag måste erkänna att jag är lite osäker på vilken valberedning vi talar om är det valberedning till styrelsen så anser jag det räcker med tre som det varit detta år och de kan mycket väl utse en sammankallande mellan sig om de inte skulle klara det uppstår ett problem.

Är det valberedning till val listorna bör det nog vara sex personer men det är ju bara vart fjärde år de spikas och hålla en valberedning sysslolös/sysselsatt mellan valen ser jag som ett onödigt jobb i sig själv.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-04-06, 11:23 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion A03: Stadgeändringar gällande sammankallande -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Är det valberedning till val listorna bör det nog vara sex personer men det är ju bara vart fjärde år de spikas och hålla en valberedning sysslolös/sysselsatt mellan valen ser jag som ett onödigt jobb i sig själv.
Fri nominering och ett primärval för riksdagslistorna. I vart fall skall en eventuell valberedning för det ändamålet inte stå i stadgan.
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-04-06, 12:07 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion A03: Stadgeändringar gällande sammankallande -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Är negativ till följande skrivelse ”5.3.1 Partistyrelsen ska bestå av 15 ledamöter.” Med tanke på alla avhopp problem med att få personer till styrelsen så anser jag att man ändrar ”ska” till bör annars tolkar jag det som att extra medlemsmöten måste hållas stup i kvarten.
Det är inte en korrekt tolkning. Det kallas inte till extra medlemsmöte bara för att styrelsemedlemmar lämnar sina uppdrag. Jag kopierade in stadgans reglering kring extra medlemsmöte i det här inlägget https://forum.piratpartiet.se/showth...65&postcount=6 där det går att se vad som gäller för att extra medlemsmöte ska kallas.
När det gäller ordet 'bör' så är det inte ett ord som man bör ha med i stadgan, då det är luddigt, ospecifikt och öppnar upp för tolkning om vad som faktiskt gäller. Det är därför betydligt bättre att använda ett mer konkret ord som 'ska'.

Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Jag måste erkänna att jag är lite osäker på vilken valberedning vi talar om är det valberedning till styrelsen så anser jag det räcker med tre som det varit detta år och de kan mycket väl utse en sammankallande mellan sig om de inte skulle klara det uppstår ett problem.

Är det valberedning till val listorna bör det nog vara sex personer men det är ju bara vart fjärde år de spikas och hålla en valberedning sysslolös/sysselsatt mellan valen ser jag som ett onödigt jobb i sig själv.
Valberedningenoch deras uppdrag finns beskrivet i stadgans §7.1:
Citat:
§ 7.1 Valberedning

7.1.1 Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på personer till de val som förrättas på medlemsmöte.
7.1.2 Om medlemsmötet, partistyrelsen eller partiledningen önskar kan valberedningen även ta fram förslag till andra val inom partiet.
7.1.3 Valberedningens ledamöter får i sitt förslag inte nominera sig själva, med undantag av valet till valberedning.
7.1.4 Vid val på medlemsmöte ska valberedningens förslag vara mötespresidiet tillhanda senast tre (3) veckor innan mötet inleds och bifogas kallelsen.
7.1.5 Valberedningen väljs på höstmötet och tillträder vid kommande årsskifte.
7.1.6 Valberedningen ska bestå av en (1) sammankallande och sex (6) ledamöter.
7.1.7 Sammankallande väljs på ett (1) år och övriga ledamöter väljs på två (2) år. Varje år väljs hälften av ledamöterna.
7.1.8 Skulle sammankallande lämna sin post väljer valberedningen inom sig en ställföreträdare till dess att fyllnadsval, eller nästa ordinarie val, hålls.
Stadgan i sin helhet hittas i mappen 'Dokument' i vänstermenyn.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com