Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion B27: Biblioteks- och arkivpolitik

VISIONEN
Hur ser samhället ut i framtiden om förslaget blir verklighet?

Piratpartiet genomför en digital reform av biblioteken. Biblioteken har full rätt att fritt arbeta med digitala verk. Bibliotekarier och arkivarier kan arbeta på nya spännande sätt med att tillgängliggöra vårt gemensamma digitala kulturarv. Biblioteken blir vitalare än någonsin och berikar vårt samhälle med kultur, information och kunskap. Sverige inspirerar Europa och resten av världen till liknande reformer vilket leder oss vidare in i kunskapssamhället på riktigt.

VÄRDERINGAR
Hur kopplar det här förslaget ihop med Piratpartiets gemensamma principer och värderingar?

Piratpartiet vill främja allmänhetens rätt till kultur, kunskap och information. Biblioteken representerar mer än någon annan institution i samhället dessa rättigheter. Riksarkiven förvaltar allas rätt till Sveriges nationalarv. Att politiskt stödja den digitala utvecklingen av dessa rättigheter är därför Piratpartiets politik.Motionerat av:
Användarnamn på mötet:erik78se

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: erik78se Yrkande B27-Y08 (Motyrkande) 3 personer gillar    4 personer ogillar

att Piratpartiet ska driva som sakpolitik att: Biblioteken ges rätt att via transparenta avtal tillgängliggöra all digital media kostnadsfritt för allmänheten för all framtid.
Av: erik78se Yrkande B27-Y09 (Motyrkande) 5 personer gillar    3 personer ogillar

att Piratpartiet ska driva som sakpolitik att: Biblioteken ges rätt att fritt och utan kostnad distribuera allt digitalt media.
Av: erik78se Yrkande B27-Y10 (Motyrkande) 4 personer gillar    3 personer ogillar

att Piratpartiet ska driva som sakpolitik att: Biblioteken ges rätt att fritt och utan kostnad remixa allt digitalt media.
Av: erik78se Yrkande B27-Y11 (Motyrkande) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska driva som sakpolitik att: Riksarkivet och biblioteken ska ges i uppdrag att, tillsammans med andra relevanta aktörer, fritt tillgängliggöra i digital form, hela vårt fysiska kulturarv.
Av: erik78se Yrkande B27-Y12 (Motyrkande) 6 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska driva som sakpolitik att: Sverige inrättar en ny biblioteksfond som bekostar digitalisering av förlagens backlist.
Av: erik78se Yrkande B27-Y13 (Motyrkande) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska driva som sakpolitik att: Biblioteken och riksarkivet ges skyldighet att utforma och genomföra en kontinuerlig urvalsprocess som syftar till att bevara och tillgängliggöra, för allmänheten, vårt digitala nationalarv, fritt och utan kostnad för allmänheten, för all framtid.


Yrkanden

Av: erik78se Yrkande B27-Y08 (Motyrkande) 3 personer gillar    4 personer ogillar

att Piratpartiet ska driva som sakpolitik att: Biblioteken ges rätt att via transparenta avtal tillgängliggöra all digital media kostnadsfritt för allmänheten för all framtid.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B27-Y01 (Tillbakadraget)
Av: erik78se


Av: erik78se Yrkande B27-Y09 (Motyrkande) 5 personer gillar    3 personer ogillar

att Piratpartiet ska driva som sakpolitik att: Biblioteken ges rätt att fritt och utan kostnad distribuera allt digitalt media.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B27-Y02 (Tillbakadraget)
Av: erik78se


Av: erik78se Yrkande B27-Y10 (Motyrkande) 4 personer gillar    3 personer ogillar

att Piratpartiet ska driva som sakpolitik att: Biblioteken ges rätt att fritt och utan kostnad remixa allt digitalt media.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B27-Y03 (Tillbakadraget)
Av: erik78se


Av: erik78se Yrkande B27-Y11 (Motyrkande) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska driva som sakpolitik att: Riksarkivet och biblioteken ska ges i uppdrag att, tillsammans med andra relevanta aktörer, fritt tillgängliggöra i digital form, hela vårt fysiska kulturarv.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B27-Y04 (Tillbakadraget)
Av: erik78se
Tillbakadraget yrkande B27-Y07 (Tillbakadraget)
Av: Emil Isberg


Av: erik78se Yrkande B27-Y12 (Motyrkande) 6 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska driva som sakpolitik att: Sverige inrättar en ny biblioteksfond som bekostar digitalisering av förlagens backlist.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B27-Y05 (Tillbakadraget)
Av: erik78se


Av: erik78se Yrkande B27-Y13 (Motyrkande) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska driva som sakpolitik att: Biblioteken och riksarkivet ges skyldighet att utforma och genomföra en kontinuerlig urvalsprocess som syftar till att bevara och tillgängliggöra, för allmänheten, vårt digitala nationalarv, fritt och utan kostnad för allmänheten, för all framtid.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B27-Y06 (Tillbakadraget)
Av: erik78se


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-03, 16:45 #2
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Biblioteks- och arkivpolitik -
Hej

Jag skulle vilja föreslå till motionsställaren att ändra samtliga yrkanden så att de inleds på följande sätt:

"piratpartiet ska driva som sakpolitik att:...."

Det gör det enklare för alla att se att det är sakpolitiska ställningstaganden det handlar om.

Med den ändring stödjer jag helhjärtat motionen!
Henrik Brändéns avatar
2012-04-04, 00:04 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Biblioteks- och arkivpolitik -
En undran, så vi inte hamnar i tolkningsproblem framöver: Vad innebär "all digital media"? (Det är ordet "media" jag har problem med, som i min föreställningsvärld är pluralform av medium, som jag trodde i detta sammanhang betydde ungefär distributionskanal. Är det inte själva det digitaliserade innehållet, vi vill befria?)
2012-04-08, 18:45 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Biblioteks- och arkivpolitik -
Denna motion verkar vara snarlik de UP har lagt tidigare.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-08, 18:57 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Biblioteks- och arkivpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
En undran, så vi inte hamnar i tolkningsproblem framöver: Vad innebär "all digital media"?
En fil innehållande ettor och nollor i någon sorts ordning som i vissa sammahang kan verka slumpmässiga men inte är det.


En CD-skiva är ett exempel på en bärare av digitalt media.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-08, 18:58 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Biblioteks- och arkivpolitik -
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_media

Notera att det kan betyda både bäraren av media och själva innehållet.
Johan mlg Karlssons avatar
2012-04-09, 08:41 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Biblioteks- och arkivpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Denna motion verkar vara snarlik de UP har lagt tidigare.
Mja. De motioner som UP lagt är ogenomtänkta rip-offs på den här motionen. Och nej, det här förslaget har snurrat runts och förbättrats här i Stockholmsregionen under ungefär ett halvårs tid.

Vill Erik göra ett inhopp och berätta hur välgenomtänkt det här förslaget egentligen är eller ska jag berätta från vad jag minns?

Och naturligtvis: Bifall
IsakGersons avatar
2012-04-09, 08:47 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Biblioteks- och arkivpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Mja. De motioner som UP lagt är ogenomtänkta rip-offs på den här motionen. Och nej, det här förslaget har snurrat runts och förbättrats här i Stockholmsregionen under ungefär ett halvårs tid.

Vill Erik göra ett inhopp och berätta hur välgenomtänkt det här förslaget egentligen är eller ska jag berätta från vad jag minns?

Och naturligtvis: Bifall
Jag önskar att mina kongressmotioner var rip-offs, för jag älskar verkligen rip-offs. Men de gjordes oberoende, och det är mycket i mina motioner som inte finns här, framför allt i motionen om det postdigitala biblioteket.
Emil Isbergs avatar
2012-04-14, 11:24 #9
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B27-Y01:
att Biblioteken ges rätt att via transparenta avtal tillgängliggöra all digital media kostnadsfritt för allmänheten för all framtid.
Det är oklart vad det är för "transparanta avtal" som motionären vill att biblioteken ska ha, samt vilka som ska vara avtalspartners. Jag antar att det är transparanta processer som motionären eftersöker, men det tycker jag inte att "transparanta avtal" innebär. (Däremot skulle avtal skrivna på plast kanske fungera).

Det är oklart vad motionären menar med digital media, menas det exempelvis TV1000-utsändningar som sker via digital TRANSPORTmedia eller är det enbart digital media lagrad på fysisk media? Hur är det med P2P-transport?

Jag är mycket skeptisk till att säga "för all framtid" i politk. Särskilt när det gäller kortsiktiga eller temporära lösningar. När det gäller bibliotekens rätt vill jag ha en kontinuerlig utveckling och "för all framtid" begränsar detta.
Emil Isbergs avatar
2012-04-14, 11:31 #10
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B27-Y02:
att Biblioteken ges rätt att fritt och utan kostnad distribuera allt digitalt media.
Vad menas med "fritt" i yrkandet? Menas fritt som i utan risk för åtal oavsett vad? Att man kan genomföra banktransaktion (alltså inte fysisk sådan) på banken och slippa åtal för pengatvätt? Nu är jag övertygad om att det är en felaktig tolkning, men eftersom yrkandet är oklart samt det inte finns någon förklarande brödtext i motionen vet jag inte om det faktiskt är så.

Det finns sällan eller aldrig någon möjlighet att "utan kostnad" distribuera något alls. Det kan vara till låg kostnad, och kostnaden kan vara någon annans problem (exempelvis staten täcker bibliotekens kostnad för distributionen), men det är aldrig helt utan kostnad. Det jag misstänker är att motionären menar att det inte ska vara någon kostnad för det enskilda biblioteket eller för den enskilda besökaren. Men det anser jag inte är tydligt i det som står.
Emil Isbergs avatar
2012-04-14, 11:36 #11
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B27-Y03:
att Biblioteken ges rätt att fritt och utan kostnad remixa allt digitalt media.
Varför låsa in remixandet i biblioteken, som knappast har något intresse av att remixa media?

Jag hade varit positiv om det hade varit skolan som får den rätten i ett första steg och visionen hade varit att hela samhället ska ha remixrätt (motsvarande dagens satirrätt). Naturligtvis utesluter inte det att bibliotek får den rätten.

Jag har svårt att se varför biblioteken skulle behöva den rätten dessutom. Det är möjligt att enskilda besökare skulle efterfråga/behöva en sådan rätt, men jag ser inget behov hos biblioteken i sig.
Emil Isbergs avatar
2012-04-14, 11:40 #12
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska driva att Riksarkivet och biblioteken skall ges i uppdrag att tillsammans med andra relevanta aktörer fritt tillgängliggöra i digital form hela vårt fysiska kulturarv.
Felaktig, användning, av kommatering, är felaktigt. (Det var knappast två inskjutna bisatser samt ytterligare en bisats i orginalyrkandet.)
Emil Isbergs avatar
2012-04-14, 11:45 #13
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B27-Y04:
att Riksarkivet och biblioteken skall ges i uppdrag att, tillsammans med andra relevanta aktörer, fritt tillgängliggöra i digital form, hela vårt fysiska kulturarv.
Hur tillgängliggör man digitalt något som är fysiskt? Först måste det till ett digitaliserings-steg.

Känner motionären till det arbete som RA och NA redan idag gör när det gäller detta? Varför ska det politiskt beslutas om något som redan görs? Varför ska vi driva den linjen? Vad vill vi förändra? Finns det någon annan som driver motsatsen?

Det är för många frågetecken.
Emil Isbergs avatar
2012-04-14, 11:54 #14
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B27-Y05:
att Sverige inrättar en ny biblioteksfond som bekostar digitalisering av förlagens backlist.
Varför just en biblioteksfond? Vore det inte bättre att kalla det för en digitaliseringsfond i så fall, för att undvika sammanblandning med andra "biblioteksfonder".

Förlagen digitaliserar redan idag, pga att det minskar kostnaderna vid nytryck. Det är visserligen enbart den kultur i bokform som förlagen ser vinster i att digitalisera, men genom att både korta upphovsrättens längd samt stödja kollektiva verksamheter som Projekt Runeberg kan man på ett i mitt tycke bättre sätt komplettera upp förlagens "backlist".
Emil Isbergs avatar
2012-04-14, 12:05 #15
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B27-Y06:
att Biblioteken och riksarkivet ges skyldighet att utforma och genomföra en kontinuerlig urvalsprocess som syftar till att bevara och tillgängliggöra, för allmänheten, vårt digitala nationalarv, fritt och utan kostnad för allmänheten, för all framtid.
Jag är emot att lägga skyldigheter mot andra att genomföra det man själv inte vill. Jag tror också att det är bättre om politiken lägger riktlinjer för hur något ska göras, och man på detaljnivå sköter vad som ska göras.

Dessutom gillar jag inte "kontinuerlig urvalsprocess" när vi pratar om böcker och politik. Där ska inte staten in och pilla alls.

Det finns väldigt många bibliotek i Sverige, varje utbildningsställe har ett bibliotek även om de kanske bara har en deltidsanställd som sköter om det. Det är rätt ohållbart att lägga en skyldighet på många entiteter.

För övrigt görs redan idag en "kontinuerlig urvalsprocess" per bibliotek baserat på just det bibliotekets behov. Att göra en nationell process skulle snarare motverka den enskilda medborgarens möjlighet att välja och få tillgång till den eftersökta kunskapen.

Det man skulle kunna göra är att förbättra nationalbibliotekets möjlighet att ta del av, digitalisera och tillhandahålla relevant kultur.
Emil Isbergs avatar
2012-04-14, 12:08 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Biblioteks- och arkivpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Emil Isberg Visa inlägg
Jag är emot att lägga skyldigheter mot andra att genomföra det man själv inte vill.
"vill eller kan genomföra" menar jag ju. Det handlar om att om man vill ha något gjort så bör man försöka göra just det. Kan man inte göra något så frågar man om hjälp om att göra det. Att utgå från att det är någon annans problem är knappast en långsiktig och hållbar lösning, för då riskerar det att göras på ett helt annat sätt än man har tänkt.
Emil Isbergs avatar
2012-04-14, 12:17 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Biblioteks- och arkivpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Mja. De motioner som UP lagt är ogenomtänkta rip-offs på den här motionen. Och nej, det här förslaget har snurrat runts och förbättrats här i Stockholmsregionen under ungefär ett halvårs tid.
Det är synd att man inte vill samarbeta med andra som har liknande tankar. Jag tror att om man remixar idéer har de möjligheten att bli bättre än orginalerna. Att skylla på att andras motioner för att vara "ogenomtänkta" är enbart förminskande och man bör undvika sådana angrepp. Detsamma gäller förövrigt "rip-offs" eftersom konspirationsteorier knappast för diskussionen framåt.

Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Vill Erik göra ett inhopp och berätta hur välgenomtänkt det här förslaget egentligen är eller ska jag berätta från vad jag minns?
Borde inte det finnas med i motionen för att alla ska kunna förstå hur genomtänkt något är? Om man måste FÖRKLARA att något är genomtänkt, brukar det i min upplevelse sällan vara särskilt genomtänkt.
Mötespresidiets avatar
2012-04-15, 21:58 #18
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska driva som sakpolitik att: Biblioteken ges rätt att via transparenta avtal tillgängliggöra all digital media kostnadsfritt för allmänheten för all framtid.
Motionären har önskat (via mail) att ändra sitt yrkande. Samma innebörd men tydligare att det är sakpolitik som partiet ska driva.
Mötespresidiets avatar
2012-04-15, 21:58 #19
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska driva som sakpolitik att: Biblioteken ges rätt att fritt och utan kostnad distribuera allt digitalt media.
Motionären har önskat (via mail) att ändra sitt yrkande. Samma innebörd men tydligare att det är sakpolitik som partiet ska driva.
Mötespresidiets avatar
2012-04-15, 21:59 #20
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska driva som sakpolitik att: Biblioteken ges rätt att fritt och utan kostnad remixa allt digitalt media.
Motionären har önskat (via mail) att ändra sitt yrkande. Samma innebörd men tydligare att det är sakpolitik som partiet ska driva.
Mötespresidiets avatar
2012-04-15, 21:59 #21
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska driva som sakpolitik att: Riksarkivet och biblioteken skall ges i uppdrag att, tillsammans med andra relevanta aktörer, fritt tillgängliggöra i digital form, hela vårt fysiska kulturarv.
Motionären har önskat (via mail) att ändra sitt yrkande. Samma innebörd men tydligare att det är sakpolitik som partiet ska driva.
Mötespresidiets avatar
2012-04-15, 22:00 #22
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska driva som sakpolitik att: Sverige inrättar en ny biblioteksfond som bekostar digitalisering av förlagens backlist.
Motionären har önskat (via mail) att ändra sitt yrkande. Samma innebörd men tydligare att det är sakpolitik som partiet ska driva.
Mötespresidiets avatar
2012-04-15, 22:00 #23
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska driva som sakpolitik att: Biblioteken och riksarkivet ges skyldighet att utforma och genomföra en kontinuerlig urvalsprocess som syftar till att bevara och tillgängliggöra, för allmänheten, vårt digitala nationalarv, fritt och utan kostnad för allmänheten, för all framtid.
Motionären har önskat (via mail) att ändra sitt yrkande. Samma innebörd men tydligare att det är sakpolitik som partiet ska driva.
erik78ses avatar
2012-04-18, 23:07 #24
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Biblioteks- och arkivpolitik -
Hej!

Jag beklagar att jag inte svarat på en de frågor som ställts kring den här motionen och jag beklagar det. Anledningen är att Piratpartiet lyckats förlägga sitt vårmöte mitt i min semester och vidare in i en period av massor av arbete, delvis utomlands. Jag har sporadiskt gått in här och läst men inte skrivit.

Jag ska nu försöka ge lite mer ljus åt förslaget.

Vad gäller innehållets "genomtänkthet" så ska man veta att det ytterst är en produkt från bibliotekens värld. Det har stött och blötts med bibliotekarier och funnit stöd både på KB, RA, E-bibloteket och lokala bibliotek. Det är de som stått för formuleringarna, inte bara vi som formulerat det. Jag ville gärna behålla en del ursprungsformuleringar för att de helt enkelt är mer genomtänkta än vad man kan först tro.

Jag har skrivit om detta på Södertäljes blogg långt innan detta möte och jag hoppas att kritiker till detta förslag tar sig tid att läsa noga där.

Ett bra exempel är några av de öppna definitionerna på bland annat "media", "fritt", "utan kostnad" etc. Glöm inte bort att detta inte är någon lagtext, det kommer långt senare. Förslaget är medvetet målat med stora penslar och en piratpartist tolkar garantera innehållet annorlunda än någon av våra kritiker. Det är bra på många vis eftersom vi mer än gärna skapar en konflikt med detta förslag.

Sammanhanget skall ses i att biblioteken i dagsläget står helt utan politiska alternativ i frågan om digitala verk och arbetet med dessa. Biblioteken är gisslan hos förlagen och digitala distributörer som kan klämma ut varje krona ur biblioteken med två, lika absurda, licensieringsmodeller (Jag lämnar som övning åt läsaren att reda ut vilka dessa två är och jag kan tipsa om att det finns att läsa om bland annat hos http://www.rasmusfleischer.se/ ). Kontentan är att biblioteken har inget att sätta emot i förhandlingarna med t.ex. Elib och konsekvensen är svältdöden för biblioteken.

Detta förslag förändrar terrorbalansen och detta vet biblioteken och deras företrädare, därav ett stöd från det hållet. Min förhoppning är att kunna presentera förslaget på bland annat Biblioteksdagarna i Norrköping i år (om det går ihop med scheman och bokningar) och i och med det kunna visa för blivande väljare att vi tar dessa frågor på allvar och att vi faktiskt tänker erbjuda seriösa alternativ. På plats kommer dessutom förlagen och distributörerna vara, vilka kommer inse konsekvenserna av detta förslag och har inget annat val i att gå i konflikt med oss, och därmed med hela biblioteksrörelsen. Det är en situation som bara kan gynna Piratpartiet och biblioteken.

Det är en gratispoäng helt enkelt och en strid vi kan vinna på riktigt.

Vi kan med det här förslaget även använda retoriken att om man är emot det, så är man också emot bibliotek. En retorik vi även mycket enkelt kan argumentera i sak för. Det är en mycket obekväm situation för de som ställer sig emot det. Vilket politiskt parti skulle våga gå emot det i en debatt? Samtidigt så kommer alla som ställer sig bakom det - indirekt - stödja en solklar Piratpolitik. Det är en mycket gynnsam situation för de som sympatiserar med oss och en chans att flytta fram positionerna i upphovsrättsfrågorna rejält.

Jag skulle kunna hålla på hur länge som helst i den här tråden men det tänker jag inte. Stöd den om inte annat för vad den är. En medveten frontalkrock med upphovsrätten som den är utformad idag och en chans att flytta fram positionerna. Vi tar med detta förslag striden till våra politiska motståndares planhalva i stället för att ständigt vara på defensiven.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
electropura, Johan mlg Karlsson, Taz_1999
Emil Isbergs avatar
2012-04-20, 16:24 #25
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Biblioteks- och arkivpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av erik78se Visa inlägg
Vad gäller innehållets "genomtänkthet" så ska man veta att det ytterst är en produkt från bibliotekens värld. Det har stött och blötts med bibliotekarier och funnit stöd både på KB, RA, E-bibloteket och lokala bibliotek. Det är de som stått för formuleringarna, inte bara vi som formulerat det. Jag ville gärna behålla en del ursprungsformuleringar för att de helt enkelt är mer genomtänkta än vad man kan först tro.
Förklara gärna vad du här menar med att förslaget är genomtänkt. Kan du förklara bakgrunden till yrkandena så övertygas jag gärna till att stödja det.

Citat:
Ursprungligen postat av erik78se Visa inlägg
Jag har skrivit om detta på Södertäljes blogg långt innan detta möte och jag hoppas att kritiker till detta förslag tar sig tid att läsa noga där.
Underlätta gärna för de som ska rösta genom att länka till de texter som du vill ska ligga till grund för beslutet. Jag antar att du menar http://sodertalje.piratpartiet.se/ förresten. Eller menar du någon annan blogg i Södertälje? Kommunen verkar ju knappast ha en egen blogg.

Citat:
Ursprungligen postat av erik78se Visa inlägg
Förslaget är medvetet målat med stora penslar och en piratpartist tolkar garantera innehållet annorlunda än någon av våra kritiker. Det är bra på många vis eftersom vi mer än gärna skapar en konflikt med detta förslag.
Berätta gärna hur du tycker att kritiker skulle tolka förslaget annorlunda? Borde vi inte förtydliga motionen för att undvika för många olika tolkningar? Vilka menar du förresten är våra kritiker gällande bibliotekspolitik?

Citat:
Ursprungligen postat av erik78se Visa inlägg
Detta förslag förändrar terrorbalansen och detta vet biblioteken och deras företrädare, därav ett stöd från det hållet.
Kan du förtydliga vad i förslaget som skulle förändra den balansen? Jag kan nämligen inte se något i förslaget som undviker avtal som elib.

Citat:
Ursprungligen postat av erik78se Visa inlägg
En medveten frontalkrock med upphovsrätten som den är utformad idag och en chans att flytta fram positionerna.
Kan du förklara vad i förslaget som skulle vara en krock med upphovsrätten? Jag ser tyvärr inte vad du avser med frontalkrock. Vi driver redan frågan om reformation av upphovsrätten.

Förklara gärna bakgrunden till motionen och länka gärna till bakgrundmaterial som du anser är relaterad. Jag har absolut inte beslutat mig om hur jag ska rösta än, men utan mer information tycker jag att motionen är för dålig och kommer att rösta avslag.

"När mängden yrkanden överstiger den förklarande texten blir jag allmänt tveksamt till om förslaget verkligen är välgenomtänkt. Exempelvis har jag för mig att det finns diskussioner med flera bibliotek som ligger till grund för utformningen till förslaget, men det står inte alls med någonstans. Motionen ser ut som om den är ihopskriven på en kvart, och blogg-posten ger inte utfyllande information tyvärr." som jag skriver i min sammanfattning.
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-21, 10:42 #26
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B27: Biblioteks- och arkivpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av erik78se Visa inlägg
Jag ska nu försöka ge lite mer ljus åt förslaget.
Tack. Det var det jag behövde för att gå från totalt avslag till totalt bifall. Bra sammanfattat.
2012-05-04, 01:17 #27
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B27-Y10:
att Piratpartiet ska driva som sakpolitik att: Biblioteken ges rätt att fritt och utan kostnad remixa allt digitalt media.
+1. Detta är visst en motivering.
2012-05-04, 01:18 #28
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B27-Y11:
att Piratpartiet ska driva som sakpolitik att: Riksarkivet och biblioteken ska ges i uppdrag att, tillsammans med andra relevanta aktörer, fritt tillgängliggöra i digital form, hela vårt fysiska kulturarv.
+1 är en motivering.
2012-05-04, 01:18 #29
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B27-Y12:
att Piratpartiet ska driva som sakpolitik att: Sverige inrättar en ny biblioteksfond som bekostar digitalisering av förlagens backlist.
+1 är fortfarande en motivering.
Daniel Flöijers avatar
2012-05-05, 16:05 #30
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B27-Y08:
att Piratpartiet ska driva som sakpolitik att: Biblioteken ges rätt att via transparenta avtal tillgängliggöra all digital media kostnadsfritt för allmänheten för all framtid.
Det Kanske skrev.
Daniel Flöijers avatar
2012-05-05, 16:07 #31
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B27-Y09:
att Piratpartiet ska driva som sakpolitik att: Biblioteken ges rätt att fritt och utan kostnad distribuera allt digitalt media.
Privat data ska inte distribueras fritt. Dessutom är det otydligt vad "utan kostnad" innebär. Att distribuera digital media innebär alltid en serverkostnad.
Daniel Flöijers avatar
2012-05-05, 16:08 #32
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B27-Y10:
att Piratpartiet ska driva som sakpolitik att: Biblioteken ges rätt att fritt och utan kostnad remixa allt digitalt media.
Se tidigare kommentarer.
2012-05-06, 16:21 #33
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B27-Y10:
att Piratpartiet ska driva som sakpolitik att: Biblioteken ges rätt att fritt och utan kostnad remixa allt digitalt media.
det är väl bibliotekets uppdrag att tillgängliggöra saker och inte att remixa nånting??
Johan mlg Karlssons avatar
2012-05-06, 18:59 #34
Inte uppkopplad
Sv: Motion B27: Biblioteks- och arkivpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Johannes Förstner Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B27-Y10:
att Piratpartiet ska driva som sakpolitik att: Biblioteken ges rätt att fritt och utan kostnad remixa allt digitalt media.
det är väl bibliotekets uppdrag att tillgängliggöra saker och inte att remixa nånting??
Mja. Nej. Biblioteken har mer och mer fått uppdagen att vara kunskapscentra. För att kunna vara det på riktigt så KRÄVS det att man får lov att remixa och ordna informationen man får in.

Ta exempelvis de sagostunder som många bibliotek ordnar nuförtiden. Vad är roligast, att man lägger fram en bok som barnen kan få titta i, eller att någon berättar sagor med utgångspunkt från litteraturen som finns i biblioteket?
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com